Anda di halaman 1dari 42

KEMAHIRAN MENGANALISIS SITUASI (S.W.O.

T) DAN MENGANALISIS DATA UNTUK MENGGUBAL STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN

ANALISIS S.W.O.T
Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalam organisasi di samping mengetahui ancaman dan peluang yang terdapat di luar organisasi. S = Strengths (Kekuatan) W = Weaknesses (Kelemahan) O = Opportunities (Peluang) T = Threats (Ancaman)

ANALISIS S.W.O.T
Ketelusan dalam merancang Mewujudkan budaya berfikir dalam pengurusan Melihat sekeliling kita sebelum melangkah ke hadapan. Proses mencari penambahbaikan

Faktor Luaran (Tidak boleh dikawal) Sosial, Ekonomi, Politik, Teknologi, Persekitaran. Analisis persekitaran dalaman dan luaran boleh dilakukan secara : pemerhatian, pengalaman yang dilalui dan soal selidik. Boleh dilihat dalam bentuk analisis tulang ikan ishikawa

Merupakan langkah-langkah penting dalam proses perancangan strategik. Menganalisis maklumat tentang Persekitaran dalaman dan luaran organisasi Faktor Dalaman (Faktor yang boleh dikawal) Guru, murid, kewangan, Stail Kepimpinan, sumber (kewangan), budaya (permuafakatan)

Kepentingan Analisis S.W.O.T


Membolehkan program dirancang secara S. M. A. R. T Misi dan Visi Perancangan Strategik boleh dilaksana dan dicapai. Mendapat strategi yang tepat setelah menyediakan T.O.W.S Matriks.

S .M. A. R. T
S = Spesifik Tepat & Pasti Jelas untuk siapa ?, berapa ?, bila ? Matlamat dan objektif ?

M = Measurable Boleh diukur dan dinilai

Objektif yang eksplisit Objektif tingkahlaku Hasil akhir

A = Achievable / Accesible Boleh dicapai R = Realistic Munasabah, boleh diterima akal, sesuai dengan keperluan dan kemampuan T = Time frame Dalam tempoh masa

Mampu dicapai

Benar menepati objektif Memenuhi keperluan Mampu dilakukan.

Dapat dilaksanakan mengikut masa

Contoh:
MISI: MENGHASILKAN PELAJAR YANG CEMERLANG DALAM KURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK: Memastikan guru-guru mempunyai kemahiran pengajaran dan pembelajaran. OBJEKTIF KHUSUS: Pada akhir tahun 2006, semua guru telah mengikuti kursus P&P sekurang-kurangnya sekali. Spesifik: Kursus P&P Measureable: Semua guru Achievable: Boleh kerana sekali sahaja. Realistik: Guru boleh menghadirinya. Tempoh Masa: Pada akhir tahun 2006.

Contoh Penggunaan Analisis SWOT


Peningkatan prestasi subjek-subjek Peningkatan Prestasi UPSR/PMR/SPM/STPM Pembukaan kelas-kelas Tkn 6 Pembukaan kelas aliran sains tulin, MPV, Aliran teknikal Kelas khas, kelas Aliran Agama, dll. Perancangan HEM, Koku dll.

2. Analisis Jurang
Organisasi menilai perbezaan antara kedudukan semasa dengan apa yang diinginkan pada masa hadapan. (Data peperiksaan). Hasilnya organisasi dapat membina strategi yang spesifik dan memperuntukkan sumber untuk merapatkan jurang. TOV dan ETR dapat ditentukan.

4. Penjanaan Matlamat Strategik


Menentukan isu-isu strategik berasaskan visi dan misi dalam kerangka persekitaran dan analisis yang lain. Matlamat strategik juga dipanggil taktik untuk mencapai misi organisasi.
(Contoh : Dalam perlawanan akhir Piala Malaysia, Visi Perlis untuk menang, dan taktik ialah cara bermain untuk mencapai kemenangan.

3. Penanda Arasan
Mengukur dan membanding operasi, amalan dan pelaksanaan dengan sekolah lain. Boleh mengambil unsur-unsur yang baik sebagai panduan. Melalui penanda arasan yang sistematik, organisasi dapat membina matlamat dan sasarannya.

ANALISIS SWOT
Kekuatan (S) S1. 5 daripada 7 guru adalah terlatih dan berpengalaman. S2. Terdapat 1 orang guru cemerlang bagi Bah. Inggeris S3. Bilik darjah adalah mencukupi bagi jumlah murid S4. Ada sebuah makmal komputer yang lengkap. Kelemahan (W) W1. 40 % murid tidak bermotivasi dan lemah dalam Bah. Inggeris

W2. BBM tidak mencukupi dan banyak yang telah rosak.


W3. Keadaan kewangan sekolah dan peruntukan untuk panitia Bah. Inggeris adalah lemah. W4. Guru tidak menguasai Bahasa Inggeris

Peluang (O)

Ancaman (T)

O1. Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolah O2. Sokongan kewangan daripada PIBG dan Persatuan Bekas Pelajar O3. Kerajaan Negeri sedia memberi peruntukan untuk Program Peningkatan Prestasi Pelajar (4P) O4. Sokongan moral drpd PIBG kuat

T1. Masyarakat sekitar masih menganggap Bah. Inggeris tidak penting


T2. Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. T3. Waris tidak langsung menggunakan Bah. Inggeris di rumah.

Kekuatan (S)
S1. 5 daripada 7 guru adalah terlatih dan berpengalaman.
S2. Terdapat 1 orang guru cemerlang bagi Bah. Inggeris S3. Bilik darjah adalah mencukupi bagi jumlah murid S4. Ada sebuah makmal komputer yang lengkap.

Kelemahan (W)
W1. 40 % murid tidak bermotivasi dan lemah dalam Bah. Inggeris W2. BBM tidak mencukupi dan banyak yang telah rosak.

W3. Keadaan kewangan sekolah dan peruntukan untuk panitia Bah. Inggeris adalah lemah. W4. Guru tidak menguasai Bahasa Inggeris

Peluang (O)

O1. Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolah O2. Sokongan kewangan daripada PIBG dan Persatuan Bekas Pelajar O3. Kerajaan Negeri sedia memberi peruntukan untuk Program Peningkatan Prestasi Pelajar (4P) O4. Sokongan moral drpd PIBG kuat

Ancaman (T)

T1. Masyarakat sekitar masih menganggap Bah. Inggeris tidak penting T2. Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. T3. Waris tidak langsung menggunakan Bah. Inggeris di rumah.

TOWS MATRIKS (Analisis dalaman / persekitaran dalam menentukan/memilih strategi ) KEKUATAN (S) 1. 2. Senaraikan 3. Kekuatan 4. PELUANG (O) 1. 2. Senaraikan 3. Peluang 4. ANCAMAN (T) 1. 2. Senaraikan 3. Ancaman 4. STRATEGI (SO) Gunakan kekuatan untuk merebut Peluang STRATEGI (ST) Gunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman KELEMAHAN (W) 1. 2. Senaraikan 3. Kelemahan 4. STRATEGI (WO) Atasi kelemahan dengan mengambil Peluang. STRATEGI (WT) Kurangkan kelemahan dan elak ancaman

SO
WO

MEMADANKAN PELUANG DENGAN KEKUATAN YANG ADA (KONSERVATIF).


MEMADANKAN PELUANG DENGAN KELEMAHAN AGAR KELEMAHAN DAPAT DIATASI (AGRESIF) KEKUATAN DIGUNAKAN UNTUK MENGELAK ANCAMAN ATAU MENGATASINYA (DEFENSIF).

ST

WT

KELEMAHAN DIATASI DAN ANCAMAN DIELAK (KOMPETITIF)

TOWS MATRIKS BAHASA INGGERIS


Peluang (O) O1. Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolah O2. Sokongan kewangan daripada PIBG dan Persatuan Bekas Pelajar O3. Kerajaan Negeri sedia memberi peruntukan untuk Program Peningkatan Prestasi Pelajar (4P) O4. Sokongan moral drpd PIBG kuat Ancaman (T) T1. Masyarakat sekitar masih menganggap Bah. Inggeris tidak penting T2. Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. T3. Pelajar tidak langsung menggunakan Bah. Inggeris di rumah.

Kekuatan (S) S1. 5 daripada 7 guru adalah terlatih dan berpengalaman. S2. Terdapat 1 orang guru cemerlang bagi Bah. Inggeris S3. Bilik darjah adalah mencukupi bagi jumlah murid *

Kelemahan (W) W1. 40 % murid tidak bermotivasi dan lemah dalam Bah. Inggeris W2. BBM tidak mencukupi dan banyak yang telah rosak. W3. Keadaan kewangan sekolah dan peruntukan untuk panitia Bah. Inggeris adalah lemah. W4. Guru tidak menguasai Bahasa Inggeris WO (mini-maxi) W1,W3,O2,O3 Adakan kelas tambahan/tuisyen yang dibiayai oleh kerajaan negeri/PIBG

S4. Ada sebuah makmal komputer yang lengkap.


SO (maxi-maxi) S1,S4,O1,O4 Meminta JPN menghantar guru-guru berkursus menggunakan ICT dalam pengajaran Bah. Inggeris S2,S3,O2,O4 Adakan kelas bimbingan/tambahan yg dibiayai oleh kerajaan negeri/PIBG ST (maxi-mini) S4,T1,T3 Wujudkan Kelab Komputer dan ICT serta terapkan penggunaan Bah. Inggeris semasa memberi arahan. S2,S4,T1,T2,T3 Gunakan kepakaran guru cemerlang untuk mengajar mata pelajaran Bah. Inggeris dgn menggunakan ICT

W2,O1,O2 Adakan bengkel membuat BBM dengan bantuan kewangan PIBG

WT (mini-mini) W1,T2 Anjurkan perkhemahan kecemerlangan pelajar untuk mendapat pendedahan penuh dalam Bah. Inggeris W3,T2 Dapatkan bantuan JPN dan Kerajaan Negeri untuk program sekolah.

SO (maxi-maxi) S1,S4,O1,O4 (STRATEGI) Meningkatkan kemahiran guru menggunakan ICT dalam P&P dengan sokongan JPN / PPD (AKTIVITI)Meminta JPN menghantar guru-guru berkursus menggunakan ICT dalam pengajaran Bah. Inggeris S2,S3,O2,O4 (STRATEGI) Meningkatkan prestasi akademik pelajar dengan sokongan kerajaan negeri.

(AKTIVITI) Adakan kelas bimbingan/tambahan yg dibiayai oleh kerajaan negeri / PIBG

WO (mini-maxi) W1,W3,O2,O3 STRATEGI Meningkatkan motivasi pelajar dengan kerjasama PIBG (AKTIVITI 1) Adakan kelas tambahan / tuisyen yang dibiayai oleh kerajaan negeri/PIBG

WO(mini-maxi) W2,01,02 (STRATEGI) Meningkatkan bilangan BBM dengan bantuan kew PIBG
(AKTIVITI 1) Adakan bengkel membuat BBM dengan bantuan kewangan PIBG

ST (maxi-mini) STRATEGI - Meningkatkan pencapaian BI dengan menggunakan ICT. S4,T1,T3 Wujudkan Kelab Komputer dan ICT serta terapkan penggunaan Bah. Inggeris semasa memberi arahan. S2,S4,T1,T2,T3 Gunakan kepakaran guru cemerlang untuk mengajar mata pelajaran Bah. Inggeris dgn menggunakan ICT

WT (mini-mini) STRATEGI Meningkatkan pencapaian pelajar dalam akademik khisusnya BI W1,T2 (AKTIVITI) Anjurkan perkhemahan kecemerlangan pelajar untuk mendapat pendedahan penuh dalam Bah. Inggeris W3,T2 (AKTIVITI) Anjurkan program sekolah dengan bantuan JPN dan Kerajaan Negeri.

MATRIK RANKING (TIMBANGTARA)


Strategi/ Program Kos Masa Penerimaan Kepakaran Kemudahan Jumlah skor

Strategi 1 W1,W3, 02,03 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 4 Strategi 5

RM 1800

6 Hari Sebulan Selama 6 bulan

Guru dan waris

G.Cmlang / P. kertas

Dewan Sekolah

ANALISIS DATA ANALISIS DATA PEPERIKSAAN AWAM / DALAMAN. ANALISIS DATA GURU/ STAF SOKONGAN ANALISIS DATA MURID ANALISIS DATA IBU BAPA/ WARIS ANALISIS DATA KEMUDAHAN SEKOLAH/FASILITI.

ANALISIS DATA
Penting untuk menjadikan perancangan kita adalah STRATEGIK. Data perlu dikutip (faktor dalaman), dianalisis (analisis dalaman), dibanding, diinterpretasi / tafsir. Perlu untuk menyokong kenyataan kita supaya lebih spesifik tidak umum.

DATA-DATA PENTING
Guru Pengalaman, Umur, Latihan, Kebolehan khas Murid Latarbelakang keluarga, minat, prestasi akademik (headcounts) Kemudahan P&P Bilik darjah, Lampu, Kipas, Makmal Komputer, Makmal Sains, ABM/BBM, Komputer Riba, Troli dll. Kemudahan di Makmal Sains Radas Sains, Bahan-Bahan Sains dll. PSS Bilangan Buku, Kekerapan Penggunaan

Mengapa Perlu Headcount?


Melihat keupayaan sedia ada murid Menilai potensi murid yang boleh digarap Merancang program yang bersesuaian dengan kebolehan murid. Untuk tujuan post-mortem dan tindakan penambahbaikan.

KEKUATAN KONSEP HEADCOUNT


MENGENAL POTENSI SETIAP PELAJAR HARAPAN TINGGI KEPADA PELAJAR P & P BERFOKUS KEPADA PELAJAR PERHATIAN DAN PENGIKTIRAFAN KEPADA PELAJAR. MENGENALPASTI KEUPAYAAN DAN KELEMAHAN PELAJAR SECARA PERSEORANGAN.

Potensi Pelajar
Kemampuan mendapat 5A, 4A Dalam subjek-subjek yang dipelajari Hanya mampu menjawab soalan bertahap rendah. Mampu menjawab soalan HOTS Tidak memahami arahan soalan menjadi penyebab pelajar tahap (SR) tidak boleh menjawab soalan. Dalam PPSMI, BI mungkin menjadi penyebab kenapa konsep, kemahiran Sains tidak dikuasai soalan tidak boleh dijawab.

Senaraikan semua pelajar berpotensi seperti 10A, 9A, 5A, 4A Senaraikan pelajar-pelajar yang mendapat keputusan A, B.dalam subjek. Setiap pelajar jika dianalisis secara lebih detail (Contoh Matematik 85%) kemana hilang 15% Konsep apa tidak dikuasai ?, Kemahiran apa ?. Perlu Analisis Item.

Prestasi pelajar lelaki berbanding pelajar perempuan: Peratus lulus, Bilangan mendapat A dalam subjek dll

Bilangan pelajar yang tidak menguasai 3M (Men / Rendah)

POTENSI KEPUTUSAN UPSR MENGIKUT SUBJEK


BIL. 1 2 3 4 5 GRED SUBJEK BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS PENULISAN A BIL 7 20 3 8 2 % 24.14 71.43 10.71 28.57 6.90 BIL 21 6 14 9 5 B % 72.41 21.43 50.00 32.14 17.24 C BIL % 1 3.45 2 7.14 8 28.57 5 17.86 14 48.28 BIL 0 0 1 3 7 D E % BIL % 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 3.57 2 7.14 10.71 3 10.71 24.14 1 3.45 TH JUMLAH BIL PELAJAR 29 1 28 1 28 1 28 29

ANALISIS DATA
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AWAM 2002 - 2004/05 Sebagai TOV
% LULUS KESELURUHAN 60% 80% DAN LAIN-LAIN. GPS 4.3 , 7.5 (Gred Purata Subjek)

GPK

5.2

(Gred Purata Keseluruhan/Sekolah)

KUALITI PENCAPAIAN PELAJAR/ MATAPELAJARAN MENTERJEMAH DATA DALAM BENTUK JADUAL, CARTA DAN GRAF. MENYEDIA GRAF-GRAF PENCAPAIAN SECARA BANDINGAN UNTUK MENDAPAT GAMBARAN DAN MENTAFSIR

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN DALAMAN MELIHAT PERKEMBANGAN/ PRESTASI PELAJAR. ANALISIS PELAJAR,KUMPULAN KUMPULAN YANG DITETAPKAN. CEMERLANG, SELAMAT, SASARAN & LUAR SASARAN.

Keputusan UPSR 2003 - 2005


90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 BM(K) BM(P) BI SC MT

Keputusan UPSR 2003 - 2005


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005

BM(K) BM(P) BI SC MT

Unjuran Matematik UPSR 2006 2010


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

MT

Unjuran Prestasi PMR 2006 - 2010


TAHUN % GPS 9A 8A 7A 6A 5A

2006 2007 2008

2009
2010

PROSES PERANCANGAN STRATEGIK KAWALAN


& PENILAIAN

PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN/ PELAN TAKTIKAL

STRATEGI
MATLAMAT STRATEGIK MISI

TOWS MATRIKS

VISI

ANALISIS SWOT

BENGKEL
Merujuk kepada salah sebuah sekolah dalam kumpulan anda, bincang dan sediakan : Analisis S.W.O.T. T.O.W.S Matriks Strategi-strategi mengikut keutamaan (matriks ranking) Untuk program peningkatan prestasi akademik sekolah tersebut.

Anda mungkin juga menyukai