Anda di halaman 1dari 2

KAMPUS PULAU PINANG

Soal Selidik Murid Nama Sekolah Kelas Jantina : Sekolah Kebangsaan Muhammad Jabar : :

1) Berapa kali dalam seminggu anda masuk ke makmal / bilik sains di sekolah? a) b) c) d) 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali

2) Pernahkah guru sains anda menjalankan eksperimen di dalam makmal / blik sains / kelas ? a) Ya b) Tidak 3) Pernahkah guru sains anda menggunakan kaedah bercerita semasa mengajar? a) Ya b) Tidak 4) Anda belajar secara berkumpulan atau individu ketika berada di dalam kelas sains? a) Ya b) Tidak 5) Adakah guru anda menggunakan peralatan berteknologi ( seperti komputer, LCD dan lain-lain) ketika mengajar sains? a) Ya b) Tidak

Syahir & Mustaqim (2011) IPG Kampus Pulau Pinang

Page 1

6) Adakah guru anda membawa bahan mengajar (seperti carta, gambar, model, objek dan lain-lain) di dalam kelas? a) Ya b) Tidak 7) Adakah guru anda membekalkan kerja rumah kepada anda? a) Ya b) Tidak 8) Adakah anda gembira belajar sains di dalam kelas ? a) Ya b) Tidak

Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menjawab soal selidik ini.

Syahir & Mustaqim (2011) IPG Kampus Pulau Pinang

Page 2