Anda di halaman 1dari 4

Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Semester I Sidang 2011/2012 HTV 201/2 TEKNIK BERFIKIR

MAKLUMAT KURSUS HARI KULIAH MASA TEMPAT PENGERUSI KURSUS : : : Selasa 5-6 Petang : DK W Dr. Azimah Sazalie Bilik C12/106 Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

TUJUAN KURSUS: Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar pelbagai stail pemikiran yang diperlukan dalam kehidupan harian, akademik dan profesional. Stail-stail pemikiran yang diperkenalkan termasuk pemikiran kreatif, analitikal, kritikal, logikal, vertikal, lateral dan proaktif. Kursus ini juga mendedahkan kepada pelajar pelbagai alatan berfikir untuk meluas dan mendalamkan daya persepsi dan kreativiti. Pelajar dilatih mengaplikasikan stail dan alat berfikir yang diperkenalkan untuk menyelesaikan pelbagai masalah berdasarkan bidang pengajian mereka. Batas-batas penggunaan beberapa teknik berfikir yang biasa digunakan juga dibincangkan. PENAWARAN KURSUS Kursus ini ditawarkan seperti berikut: Pusat Pengajian PP Ilmu Kemanusiaan PP Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan & Perancangan PP Sains Fizik PP Sains Kajihayat PP Sains Kemasyarakatan PP Komunikasi PP Seni PP Sains Komputer PP Sains Matematik PP Teknologi Industri PP Sains Farmasi PP Sains Kesihatan Penawaran kursus Semester I & II Semester I & II Semester I Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester I & II I I & II I I II II I I & II II

PERINCIAN TAJUK KULIAH MINGGU TAJUK KULIAH 1. 13/9/2011 Pengenalan, penjelasan, perlaksanaan dan penilaian pengajaran dan penilaian kursus HTV 201 Teknik Berfikir 2. 20/9/2011 Gaya Berfikir: Nilai, objektif, positif, negatif, pragmatik, proaktif, reaktif, projektif, sistematik 3. 27/9/2011 Gaya Berfikir: Analitikal, emotif, hipotetikal, historis, intuitif, konstruktif, kreatif, kritikal & logikal Alat-alat berfikir AGO, CAF, OPV, FIP Alat-alat berfikir APC, PMI, C&S Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats Enam Topi Berfikir UJIAN CUTI Pemikiran Kreatif: Pemikiran Lateral Pemikiran Kreatif: Menyelesaikan masalah secara kreatif, melalui analisis dan desain Pemikiran Kreatif: Pemetaan Minda

PENSYARAH Dr. Azimah Sazalie (PP Ilmu Kemanusiaan) Prof Madya Dr. Mohd Rodzi Ismail (PP Perumahan, Bangunan & Perancangan) Dr. Soon Chuan Yean (PP Sains Kemasyarakatan) Dr. Aziah Ismail (PP Ilmu Pendidikan) Dr. Fadzilah Amzah (PP Ilmu Pendidikan) Dr. A.S. Hardy Shafii (PP Seni) Dr. Mohd. Kipli A. Rahman (PP Seni)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. TUTORIAL

4/10/2011 11/10/201 1 18/10/201 1 25/10/201 1 1/11/11 6/11/11 15/11/11 22/11/11 29/11/11 6/12/11 13/12/11 & 16

Prof Madya Dr. Munir Shuib (PP Ilmu Kemanusiaan) Prof. Azhar Mat Easa (PP Teknologi Industri) Dr. Mazlan Ibrahim (PP Teknologi Industri) Prof Madya Dr. Amirul Al-Ashraf (PP Sains Kajihayat) Dr. Azimah Sazalie

Berfikir secara saintifik: data, maklumat, hipotesis, teori, pengamatan, verifikasi Latihan memahami dan menyelesaikan masalah MINGGU ULANGKAJI

Kelas tutorial akan diadakan pada setiap minggu dan kehadiran ke kelas tutorial adalah diwajibkan. Para pelajar DIWAJIBKAN MENDAFTAR UNTUK KELAS TUTORIAL DI PUSAT PENGAJIAN MEREKA dengan pensyarah yang telah dikenalpasti. Sila hubungi penyelaras kursus pusat pengajian anda untuk mendapatkan maklumat mengenai tenaga pengajar, tarikh masa dan tempat tutorial akan diadakan. Para pelajar TIDAK DIBENARKAN mengikuti kelas tutorial yang bukan diadakan oleh pusat pengajian mereka.

Para pelajar TIDAK BOLEH melompat dari satu kumpulan tutorial kepada kumpulan tutorial lain sesuka hati. Mereka yang tidak hadir tutorial sebanyak TIGA KALI TANPA SEBAB MUNASABAH, AKAN DIHALANG dari menduduki peperiksaan akhir.

Penyelaras/Pensyarah kursus untuk setiap pusat pengajian adalah seperti berikut: Pusat Pengajian PP Ilmu Kemanusiaan PP Ilmu Pendidikan PP PBP PP Sains Fizik PP Sains Kajihayat PP Sains Kemasyarakatan PP Komunikasi PP Seni PP Sains Komputer PP Sains Matematik PP Teknologi Industri PP Sains Kesihatan PENILAIAN KURSUS i) Kerja Kursus Ujian Pertengahan Semester Esei Individu ii) Peperiksaan : : : 60% 15% 25% Penyelaras Dr. Azimah Sazalie Dr. Fadzilah Amzah Dr. Mohd Rodzi Ismail Prof Madya Dr. Lim Siew Choo Dr. Asyraf Mansor Dr. Soon Chuan Yean Dr. Azman Azwan Azmawati Dr. A.S. Hardy Shafii Dr. Azizul Rahman Mohd Shariff Puan Noor Hayati Marzuki Dr. Mazlan Ibrahim Dr. Maliki Hapani

Ujian Pertengahan Semester Ujian akan diadakan pada Minggu ke-8 (1/11/11) pada waktu kuliah (5-6pm) bagi semua pelajar. Ujian ini akan mengandungi beberapa soalan aplikasi dan pelajar wajib menjawab satu soalan sahaja. Jawapan bagi setiap soalan tidak boleh melebihi TIGA halaman. Esei (secara individu) Setiap pelajar dikehendaki untuk menulis sebuah esei yang panjangnya tidak melebihi 8 halaman (tidak termasuk bibliografi dan nota hujung / nota kaki). Perbincangan boleh dibuat secara berkumpulan. Esei hendaklah ditulis secara individu. Topik akan disediakan oleh tutor masing-masing sebelum atau pada minggu ke 3. Tarikh akhir penyerahan tugasan kepada semua tutor di Pusat Pengajian masing-masing ialah pada 6/12/2011. (Minggu ke-13) Mereka yang menghantar tugasan lewat daripada tarikh akhir akan dipotong markah. Semua esei dan ujian pertengahan akan diperiksa dan dimarkahkan oleh Pensyarah/Tutor Pusat Pengajian masing-masing. Peperiksaan Peperiksaan akan mengandungi tiga bahagian.

Satu soalan wajib dijawab bagi setiap bahagian. Bahagian A dan B mengandungi
soalan-soalan aplikasi. Manakala bahagian C mengandungi soalan-soalan konseptual.

RUJUKAN UTAMA:

Munir Shuib & Azlena Zainal (2009) Aktiviti Berfikir. Selangor: Prentice Hall. (Edisi ke 2) Azman Azwan Azmawati & Azlena Zainal (eds) (2008) Pengaplikasian Teknik Berfikir. Pulau Pinang: Penerbit USM. Azlena Zainal & Munir Shuib (eds) (2004) Meningkatkan Potensi Minda Pahang: PTS Publications & Distributions Sdn. Bhd. Munir Shuib, Azman Azwan Azmawati & Azlena Zainal (ed) (2003) Menyelesaikan Masalah Secara Efektif dan Sistematik. Selangor: Prentice Hall. Munir Shuib & Azman Azwan Azmawati (ed) (2001) Pemikiran Kreatif. Selangor: Prentice Hall.

RUJUKAN LAIN:

Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (2000) Kursus Berfikir untuk Kolej dan Universiti. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Ainon Mohd. & Abdullah Hassan (1997) Memahami Pemikiran Lateral. Utusan Publications & Distributors: Kuala Lumpur. Basham, G. et al (2002) Critical Thinking. McGrawHill: USA. Buzan, T. (1995) The Mind Map Book. BBC Books: London. De Bono, E. (2000) New Thinking for the New Millennium. Penguin Books: England. De Bono, E. (1969) The Mechanism of Mind. Penguin Books: England. De Bono, E. (1970) Lateral Thinking. Harper and Row: New York. De Bono, E. (1985) Six Thinking Hats. Penguin Books: England. De Bono, E. (1986) Cort Thinking. Pergamon Press. De Bono, E. (1995) Parallel Thinking: From Socratic to de Bono Thinking Penguin Books. Kirby, G. and Goodpaster, J. (1999) Thinking. Prentice Hall: New Jersey. Mukerja, D. Brainfinity. Singapore: OUP. Pellgrino, R.G. dan Pollitis, M.J. (2003) Meningkatkan IQ Anda. Prentice Hall Malaysia. Penterjemah: Munir Shuib dan Azlena Zainal. Phillips, J. (1997). Pengajaran kemahiran berfikir: Teori dan amalan. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd. Pokras, S. (1989). Systematic problem solving and decision making. Great Britain: Kogan Page. Rozman Hj. Din (1997) Minda: Pemberian Yang Terabai. Kuala Lumpur. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.