Anda di halaman 1dari 4

BIOGRAFI TOKOH ISLAM IBNU KHALDUN

BIODATA

Nama sebenar : Waliuddin Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr Muhammad Ibn al-Hassan Ibn Khaldun Tarikh lahir : 1 Ramadhan 732 H @ 27 Mei 1332 di Tunisia Meninggal : pada 17 Mac 1406 di Kaherah, Mesri sewaktu berumur 74 tahun

Pendidikan - Dari bapanya - Hafaz al-Quran sejak kecil - Melanjutkan pelajaran mempelajari o Ilmu tafsir o Ilmu hadis o Fikah

dengan

o Usul fikh o Tauhid o Bahasa arab, nahu, saraf, balagah, sastera, mantic, falsafah, mathematic, sains o Ilmu kemasyarakatan, politik, kebudayaan dan pendidikan

SUMBANGAN
- Mempelopori ilmu sosiologi ( orang pertama membicarakan pembangunan mental, akal dan fizikal manusia ) - Mahir dalam ilmu sejarah - Menghasilkan kitab al-Muqaddimah - Sumbangannya dalam bidang ekonomi o Berpendapat : Rezeki perlu dinikmati bersama dengan adil

Kemajuan Negara bergantung kepada kekuatan ekonomi Menghasilkan kitab al-Ibar - Sumbangan dalam bidang sejarah o Pengasas filosof sejarah (melalui kitab al-Ibar) - Sumbangan dalam bidang politik o Aktif dalam bidang politik o Berpendapat, asas untuk membina peribadi dan Negara adalah berasaskan Islam o Mengemukakan teori yang mempengaruhi karya pemikir politik (melalui kitab al-Ibar) - Sumbangan dalam bidang sosiologi o Pengasas dan guru terkemuka dalam bidang sosiologi