Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST

PEPERIKSAAN CUTI

JALAN HANG JEBAT 50150 KUALA LUMPUR PERANCANGAN TAHUNAN CARTA GANTT
SEJARAH TINGKATAN SATU 2010 TAJUK BAB 1: SEJARAH DAN KITA

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT.

OKT.

NOV.

DIS.

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Pengertian sejarah Ciri-ciri sejarah Sumber sejarah Kaedah pengkajian sejarah Kepentingan sejarah

BAB 2 : ZAMAN PRASEJARAH 2.1 Paleolitik 2.2 Neolitik 2.3 Zaman Logam BAB 3 : KERAJAAN-KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA 3.1 Kerajaan agraria 3.1.1 Angkor dan Funan 3.2 Kerajaan maritim 3.2.1 Champa, Chih Tu, Srivijaya, Kedah Tua Majapahit BAB 4 : PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA 4.1 Parameswara pengasas kerajaan Melaka 4.2 Asal usul nama Melaka 4.3 Parameswara membangunkan Melaka BAB 5 : KEGEMILANGAN MELAKA 5.1 Sistem Pembesar Empat Lipatan 5.2 Melaka sebagai pusat perdagangan 5.3 Hubungan melaka dengan negara serantau 5.4 Hubungan Antarabangsa Melaka 5.5 Kedatangan agama Islam ke Melaka 5.6 Melaka sebagai pusat penyebaran Islam 5.7 Cara Melaka menyebarkan Islam 5.8 Kesan kedatangan Islam di Melaka 5.9 Pusat kegiatan intelektual 5.10 Cara perluasan kuasa

TAJUK

BAB 6 : KEMEROSOTAN MELAKA 6.1 Faktor Kemerosotan Melaka 6.2 Kejatuhan kerajaan Melaka BAB 7 : JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA 7.1 Pengasasan kerajaan Johor 7.2 Kegemilangan kerajaan johor 7.3 Kemerosotan kerajaan Johor BAB 8 : KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU 8.1 Kerajaan Melayu tua Kedah, Pahang Perak 8.2 Kerajaan Melayu baru Terengganu, Kelantan, Selangor, N. Sembilan BAB 9 : WARISAN KESULTANAN MELAYU 9.1 Sistem pemerintahan dan pentadbiran Negeri-negeri Melayu dan Negeri Sembilan 9.2 Undang undang Adat dan undang-undang bertulis 9.3 Kegiatan ekonomi sara diri, bercucuk tanam, menangkap ikan, mengumpul hasil hutan, perlombongan dan kraftangan 9.4 Sistem cukai, sistem serah, sistem kerah 9.5 Timbangan, sukatan dan ukuran serta pengangkutan 9.6 Sosiobudaya 9.7 Kegiatan sosiobudaya masyarakat melayu BAB 10 : SARAWAK 10.1 Latar belakang sejarah Sarawak 10.2 Penempatan penduduk 10.3 Kegiatan sosiobudaya 10.4 Kegiatan ekonomi sara diri, pertanian, perlombongan dan perdagangan BAB 11 : SABAH 11.1 Latar belakang Sabah 11.2 Kumpulan etnik dan penempatan 11.3 Kegiatan sosiobudaya 11.4 Kegiatan ekonomi sara diri dan perdagangan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST

JALAN HANG JEBAT 50150 KUALA LUMPUR PERANCANGAN TAHUNAN CARTA GANTT
TOPIC I. GRAMMAR ENGLISH FORM TWO 2007 JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG

EXAMINATIONS SCHOOL HOLIDAYS


SEPT OCT NOV DEC

1. ARTICLES 2. NOUNS 3. PRONOUNS 4. VERBS 5. ADJECTIVES 6. ADVERBS 7. TENSES 8. SUBJECT-VERB-AGREEMENT 9. MODALS 10. PREPOSITIONS 11. CONJUNCTIONS 12. CONNECTORS 13. GERUNDS &PRE. PARTICIPLES 14. INFINITIVES 15. PHRASES & CLAUSES 16. PASSIVE CONSTRUCTION 17. DIR & INDIRECT SPEECH 18. PUNCTUATION

II. EXAM FORMAT ITEMS 1. READING COMPREHENSION 2. RATIONAL CLOZE 3. CLOSEST IN MEANING

TOPIC

JAN

FEB

MAC

APRIL MEI

JUN

JULY OGOS

SEPT OCT

NOV

DIS

III. A. WRITING
1. PICTORIAL COMPOSITION 2. NOTE EXPANSION 3. FORMAL LETTERS 4. INFORMAL LETTERS 5. PROCESSES & PROCEDURES 6. PICTORIAL MAPS 7. OPINIONS 8. TOPICS OF INTEREST 9. GRAPHS, CHARTS & TABLES 10. REPORTS 11. DIALOGUES 12. DESCRIPTIVE COMPOSITIONS B. SUMMARY

IV. LITERATURE COMPONENT 1. THE PHANTOM OF THE OPERA INTRODUCTION CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3 CHAPTER 4 CHAPTER 5 CHAPTER 6 CHAPTER 7 CHAPTER 8 CHAPTER 9 CHAPTER 10 V. A. 1. 2. 3. REVISION POEM LIFE'S BRIEF CANDLE THE DEAD CROW THE LAKE ISLE OF INNISFREE

B. 1. 2. 3.

SHORT STORY OF BUNGA TELUR AND BALLY SHOES THE PENCIL HOW DALAT GOT ITS NAME