Anda di halaman 1dari 15

1 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH NCANGAN TAHUNAN DUNIA MUZIK TAHUN 1 Minggu Topik/Bidang Pembelajaran Standard Kandungan Standard

Pembelajaran Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 1 Aku dan Muzik 1 FOKUS Tempo cepat dan lambat

Pengalaman Muzikal 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. Menyanyi pelbagai repertoir cepat - lambat secara solo atau berkumpulan.

UNIT 1 Aku dan Muzik 2 FOKUS Tempo cepat dan lambat

Pengalaman Muzikal 1.3.1 Membuat pergerakan Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. mengikut muzik

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

2 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 2 Aku dan Muzik FOKUS Warna Ton Penerokaan suara manusia : suara bercakap, suara menyanyi, suara memanggil dan suara berbisik UNIT 2 Aku dan Muzik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton secara solo dan suara manusia dengan betul. berkumpulan.

FOKUS Warna Ton Intonasi - pic tinggi dan rendah

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.3 Mengajuk secara solo dan tepat. berkumpulan

pic

dengan

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

3 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 3 Aku dan Muzik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

FOKUS Irama - detik lagu UNIT 3 Aku dan Muzik

Pengalaman Muzikal Memainkan Memainkan perkusi secara 1.2.2 solo atau berkumpulan mengikut tempo. daripada pelbagai repertoir.

perkusi

6 FOKUS Tempo cepat dan lambat UNIT 4 Aku dan Muzik 7 FOKUS Tempo cepat dan lambat

Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan Membuat pergerakan 1.3.1 berdasarkan dinamik, mengikut muzik. pic, tempo dan bunyi. tempo cepat / lambat

Penghasilan Muzikal Menghasilkan pelbagai Menghasilkan idea muzikal 2.1.1 bunyi menerusi kreatif. penerokaan suara dan perkusi badan dan perkusi mulut.

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

4 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 4 Aku dan Muzik FOKUS Warna ton suara manusia - suara lelaki dan perempuan

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

Aspresiasi Muzik Menghayati muzik daripada 3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar pelbagai repertoir.

Pengalaman Muzikal Memainkan Memainkan perkusi secara 1.2.1 mengikut detik. solo atau berkumpulan FOKUS Postur daripada pelbagai repertoire Kemahiran asas cara memainkan dalam permainan perkusi tanpa pic. Contoh: Kastanet / loceng UNIT 5 Aku dan Muzik Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan 1.3.1

UNIT 5 Aku dan Muzik

perkusi

10

Membuat

pergerakan

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

5 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran FOKUS Ekspresi -dinamik kuat dan lembut UNIT 6 Aku dan Muzik

Standard Kandungan mengikut muzik.

Standard Pembelajaran berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. dinamik kuat / lembut.

Catatan/ EMK/ TMK

11

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

FOKUS Sebutan lirik pergerakan mengikut lirik UNIT 6 Aku dan Muzik Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

12

FOKUS Sebutan lirik pergerakan mengikut lirik

1. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. lagu aksi ( action song)

13 UNIT 7 Aku dan Muzik Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut 1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

6 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran FOKUS Mud - riang dan sedih

Standard Kandungan muzik.

Standard Pembelajaran lagu aksi ( action song )

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 7 Aku dan Muzik 14 FOKUS Tempo - cepat dan lambat

Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. mud (mud riang, sedih, marah dan takut)

UNIT 8 Aku dan Muzik 15 FOKUS Mud - marah dan takut UNIT 8 Aku dan Muzik

Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.1 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. mud ( riang, sedih, marah dan takut )

16 Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.2.3 Menyanyi dengan dinamik. lembut (p)

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

7 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran FOKUS Mud - marah dan takut UNIT 9 Aku Dan Muzik FOKUS Warna ton suara manusia suara lelaki dan perempuan suara berbisik suara bercakap suara menyanyi UNIT 9 Aku dan Muzik FOKUS Warna ton suara manusia

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran kuat (f)

Catatan/ EMK/ TMK

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.

17

18 Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.1 . Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar.

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

8 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran sua ra lelaki dan perempua n sua ra berbisik sua ra bercakap sua ra menyanyi UNIT 10 Aku dan Muzik FOKUS Ekspresi dinamik kuat dan lembut Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik

19

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. dinamik kuat / lembut 2. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. lagu aksi ( action song )

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

9 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 10 Aku dan Muzik FOKUS Ekspresi dinamik kuat dan lembut Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari UNIT 11 Aku dan Muzik FOKUS Tempo - Tempo konsisten ( steady beat)

Standard Kandungan Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

20

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. dinamik (kuat-lembut)

21

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. postur cara memainkan

22

UNIT 11 Aku dan Muzik FOKUS

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. cepat

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

10 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran Tempo - Tempo konsisten ( steady beat) UNIT 12 Aku dan Muzik

Standard Kandungan repertoir.

Standard Pembelajaran lambat

Catatan/ EMK/ TMK

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

23

FOKUS Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah UNIT 12 Aku dan Muzik Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul postur duduk postur berdiri

24

FOKUS Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah UNIT 13 Aku dan Muzik Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.3 Membuat pergerakan berdasarkan Dinamik , pic,

25

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

11 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran FOKUS Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian ( singing games)

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran a,e,i,o,u yang betul.

Catatan/ EMK/ TMK

26

UNIT 13 Aku dan Muzik FOKUS Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian ( singing games)

Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. permainan nyanyian (singing games)

27

UNIT 14 Aku dan Muzik FOKUS Teknik konvensional bermain perkusi. - Tempo

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. postur cara memainkan

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

12 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran - Detik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 14 Aku dan Muzik FOKUS Teknik konvensional bermain perkusi. - Tempo - Detik UNIT 15 Aku dan Muzik 29 FOKUS Ekspresi dan Tekstur -lembut (p ) -kuat (f )

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. cepat lambat

28

Apreasiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. tekstur (solo- nipis dan kumpulan-tebal)

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

13 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 15 Aku dan Muzik

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

30

Tempo Cepat lembat

FOKUS

1.2.3 Memainkan perkusi mengikut dinamik Lembut (p) Kuat (f)

UNIT 16 Aku Dan Muzik 31 FOKUS Mencipta melodi mi dan so

Pengalaman Muzikal 1.1.3 Mengajuk Menyanyi pelbagai repertoir tepat. secara solo atau pic tinggi berkumpulan. pic rendah

pic

dengan

Penghasilan Muzik 2.1.3 . Mencipta melodi mudah Menghasilkan idea muzikal menggunakan kreatif. vokal sepanjang 1 frasa. Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan Membuat pergerakan 1.3.2 berdasarkan lirik dan mud mengikut muzik muzik. - lagu aksi (action song). Apresiasi Muzik Mengenal pasti mud, Menghayati muzik daripada 3.1.2 tempo, tekstur dan dinamik pelbagai repertoir.

32

UNIT 17 Aku Dan Muzik FOKUS Corak Irama Bunyi panjang-

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

14 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran pendek

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran daripada muzik yang didengar. mud (sedih dan riang)

Catatan/ EMK/ TMK

Unit 18 Aku Dan Muzik 33 FOKUS Mencipta corak irama

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul. postur duduk postur berdiri 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. postur Penghasilan Muzik cara memainkan Menghasilkan idea muzikal 2.1.2 Mencipta corak irama kreatif. mudah. 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik lembut ( p ) - kuat ( f ) 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. Dinamik - kuat /lembut

34

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau FOKUS berkumpulan. Ekspresi Membuat pergerakan -dinamik kuat (f mengikut muzik. ) dan lembut (p ) UNIT 20 Aku Dan Muzik

UNIT 19 Aku Dan Muzik

35

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

15 KSSR TAHUN 1 SK AIR PUTIH

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan secara solo berkumpulan.

Standard Pembelajaran atau huruf vokal a,e,i,o,u yang betul. 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. tekstur (solo-nipis dan dan kumpulan-tebal)

Catatan/ EMK/ TMK

FOKUS Tekstur - nipis (solo) dan tebal (kumpulan)

UNIT 20 Aku Dan Muzik 36 FOKUS Tekstur - nipis (solo) dan tebal (kumpulan)

Apresiasi Muzik: 3.1.2 Mengenal pasti mud, Menghayati muzik daripada tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang pelbagai repertoir. didengar. tekstur (solo- nipis dan kumpulantebal)

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR