Lampiran B4(b

)

JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA BERKELAYAKAN DIPLOMA
SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN 1 2 Penolong Pemeriksa Kapal Terbang Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Pembantu Kawalan Trafik Udara Penolong Pegawai Laut Penolong Pegawai Meteorologi Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Sains Penolong Pegawai Galian Penolong Pegawai Kimia Bumi GRED A29, A36, A38 A29, A36, A38 2 3 4 5 6 7 8 9 A17, A22, A26 A29, A36, A38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 8 9 Penolong Pegawai Teknologi Makanan C2-1, C2-2, C2-5 C27 C27 C32 C32 C38 C38 7 Penolong Pegawai Geosains C2-1, C2-2, C2-5 C27 C32 C38 3 4 5 6 Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A2-1, A2-4, A2-5 1 SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Pengangkutan (A) Penolong Pemeriksa Kapal Terbang GRED 2-1 A29 A29 A17 A22 A26 A29 C27 C27 C27 C32 C32 C32 A36 A38 C38 C38 C38 2-2 Gred SBPA 2-3 2-4 A36 A36 2-5 A38 A38 2-6

BIL.

BIL.

A2-1, A2-4, A2-5

Penolong Pegawai Laut Klasifikasi Perkhidmatan Sains (C) Penolong Pegawai Meteorologi Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Sains

A2-1, A2-4, A2-5 C2-1, C2-2, C2-5 C2-1, C2-2, C2-5 C2-1, C2-2, C2-5

Penolong Pegawai Sains 10 (fungsi tugas kaji bumi sahaja) 11 12 Penolong Pegawai Teknologi Makanan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan

13 Penolong Pensyarah UiTM 14 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

DM29, DM32, DM34 F29, F32, F38

Penolong Pegawai Penyediaan C2-1, C2-2, C2-5 Makanan Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan (D) 10 Penolong Pensyarah UiTM DM2-1, DM2-2, DM2-3 Klasifikasi Perkhidmatan Teknologi Maklumat (F) Penolong Pegawai Teknologi 11 F2-1, F2-2, F2-5 Maklumat

DM29 F29

DM32 F32

DM34 F38

5/18

J38 18 Penolong Pegawai Seni Bina 19 Penolong Arkitek Landskap 20 Penolong Jurutera 21 Penolong Juruukur Bahan 22 Penolong Juruukur 23 Penolong Juruukur Bangunan Penolong Perancang Bandar dan 24 Wilayah 25 J2-1. W36 KB29 L29 Q27 U29 U29 U29 U29 U29 W27 W27 W27 KB32 L32 Q32 U32 U32 U32 U32 U32 W32 W32 W32 U36 U36 U36 U36 U36 KB38 L38 Q36 U38 U38 U38 U38 U38 W36 W36 W36 U40 U40 U40 U40 U40 Klasifikasi Perkhidmatan Penyelidikan. G36 G27. J2-5 J2-1. W2-2. G2-5 G2-1. J2-4. G32. U2-2. J2-4. U2-4. W2-5 Klasifikasi Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (L) 29 Penolong Penguasa Bomba 30 Penolong Pegawai Undang-undang 31 Penolong Pegawai Penyelidik 32 Juruteknologi Pergigian 33 Penolong Pegawai Farmasi 34 Jururawat Pergigian 35 Juruteknologi Makmal Perubatan 36 Jurupulih Perubatan 37 Penolong Akauntan 38 Penolong Juruaudit 39 Penolong Pegawai Penilaian KB29. U2-2. U38. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Pertanian (G) GRED G2-1. J38 J29. KB32. L38 Q27. U2-4. W36 W27. J2-5 J2-1. U36. SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED G27. Q2-2. U2-2. U36. J38 J29. W32. J36. G2-5 G2-1. J2-5 J2-1. J38 J29. W36 W27. W2-5 W2-1. U2-6 UF2-1. G36 G27. U36. UF2-4. U2-6 U2-1. J2-5 J2-1. U32. G36 G27. U38. G32. G2-5 G2-1. U40 U29. G2-2. U2-6 U2-1. J2-4. G2-2. G36 BIL. U40 U29. G2-2. J36. J2-4. W2-2. U38. L32. U32. U38. U2-6 W2-1. G32. U40 U29. G36 G27. Q2-5 U2-1. Q36 U29. KB2-5 L2-1. G2-2. KB38 L29. G36 G27. J36. U36. U2-4. J36. G32. U40 U29. W2-2. U2-5. U32. U38. Pembangunan Dan Inovasi (Q) Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan (U) Klasifikasi Perkhidmatan Kewangan (W) 6/18 . G32. J36. W2-5 W2-1. J2-4. G2-2. UF2-5. J2-5 Jentera Klasifikasi Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam (K) 26 Penolong Penguasa Bomba 27 Penolong Pegawai Undang-undang 28 Penolong Pegawai Penyelidik 29 Juruteknologi Pergigian 30 Penolong Pegawai Farmasi 31 Jururawat Pergigian 32 Juruteknologi Makmal Perubatan 33 Jurupulih Perubatan 34 Penolong Akauntan 35 Penolong Juruaudit 36 Penolong Pegawai Penilaian KB2-1. G2-2. J38 J29. J36. J38 J29. J2-4. L2-5 Q2-1. U40 W27. U2-2. J38 J29. J2-5 J29 J29 J29 J29 J29 J29 J29 J29 J36 J36 J36 J36 J36 J36 J36 J36 J38 J38 J38 J38 J38 J38 J38 J38 Penolong Pemeriksa Kilang dan J2-1. U2-5. G32. U2-5. Q32. J2-5 J2-1. KB2-2.BIL. UF2-6 U2-1. J36. U36. U2-5. J36. J2-5 J2-1. J2-4. W32. U2-4. U32. W32. U32. J38 J29. UF2-2. G2-5 2-1 G27 G27 G27 G27 G27 G27 2-2 G32 G32 G32 G32 G32 G32 Gred SBPA 2-3 2-4 2-5 G36 G36 G36 G36 G36 G36 2-6 15 Penolong Pegawai Pertanian 16 Penolong Pegawai Perikanan 17 Penolong Pegawai Veterinar 18 Penolong Pemelihara Hutan 19 Penolong Pegawai Hidupan Liar 20 Penolong Pegawai Rancangan Tanah 12 Penolong Pegawai Pertanian 13 Penolong Pegawai Perikanan 14 Penolong Pegawai Veterinar 15 Penolong Pemelihara Hutan 16 Penolong Pegawai Hidupan Liar 17 Penolong Pegawai Rancangan Tanah Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) 21 Penolong Pegawai Seni Bina 22 Penolong Arkitek Landskap 23 Penolong Jurutera 24 Penolong Juruukur Bahan 25 Penolong Juruukur 26 Penolong Juruukur Bangunan Penolong Pegawai Perancang Bandar 27 dan Desa 28 Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera J29. G2-5 G2-1. L2-2. J2-4. G2-5 G2-1.