Anda di halaman 1dari 1

Bibliografi . 1.

Abdullah bin Mat Isa et al( 2003 ) :Buku Panduan Guru Pendidikan Moral Tahun 5 : Dewan Bahasa Dan Pustaka, K.L. 2. Abdullah bin Mat Isa et al( 2003 ) :Buku Teks Pendidikan Moral Tahun 5 : Dewan Bahasa Dan Pustaka, K.L. 3. Pusat Perkembangan Kurikulum :Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral, KPM, 4. Kamarudin Hj. Husin ( 1989 ): Pedagogi 3: PenerbitanLongman Malaysia Sdn. Bhd. Petaling Jaya 5. Lee Shol Mee ( 1993 ): Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd. KL 6. Mohd Rosdi Mahmud:Pendidikan Moral ( Untuk Perguruan Tinggi ), Universiti Terbuka Malaysia. 7. Vincent Pang ( 2008 ): Penilaian dalam Pendidikan: Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu.