Anda di halaman 1dari 212

BORSAVLGYI KUTATSOK

NYELVSZET
SZERKESZTI SZAB T. A T T I L A

A KOLOZSMEGYEI BORSAVLGY HELYNEVEI


KZZTESZI SZAB T . ATTILA t G E R G E L Y BLA

KOLOZSVR, 1945
MINERVA IRODALMI S NYOMDAI MINTZET R . - T .

A KOLOZSMEGYEI BORSAVLGY HELYNEVEI


BEVEZETSSEL S JEGYZETEKKEL KZZTESZI

SZAB T. ATTILA

GERGELY

BLA

KOLOZSVR, 1945
MINERVA IRODALMI S NYOMDAI MINTZET R . - T .

ELSZ A mlt szzadi derekas kezdemnyezsek utn a magyar helynv kutatsnak a legjabb idkig nagy hinyossga az, hogy sem az jabbkori trtneti forrsokban rejtekez vgerhetetlen helynvanyaggal, sem pedig a helysznen ma gyjthet helynvadatok tmntelen sokasgval nem nagyon trdtt, hanem e helyett jrszt megelgedett a kzpkori oklevl kiadsok helynvanyagnak vizsglatval. A helynvkincs megkzelthet sge szempontjbl mindenesetre lnyegesen knnyebb s, rvidebb ideig tart munka a jobbra mr kiadott s gy jtszva felhasznlhat kzpkori oklevelek arnylag kis tmegben buvrkodni, mint nekivgni a kzpkoron innentl fennmaradt, eddig szinte teljesen kiaknzatlan gazdag birtok-, illetleg gazdasgtrtneti forrsanyag vgelthatatlan rendjnek. S ahogy pldul trtnetrsunk elhanyagolta az orszgos rdek", fknt politikai trtnetrs mellett a modern rielemben vett helytrtnetet, ppen gy httrbe szorult az ilyen, csak orszgos arnyokra tekint helynvkuta tssal szemben a kisebb terletegysgek, st egyes teleplsek helynvanya gval bajld helynvgyjts s helynvfeldolgozs gye is. A helynvkuta tsnak ez a formja, akarva nem akarva, a helyneveknek csak egy vet lett vette szmtsba akkor, mikor a helynevek nyelvi vizsglatbl a krdses helyneveket teremt egykori lakossg npisgre igyekezett biztos, legtbbszr azonban csak tbb-kevsbb valszn s gy vitathat meglla ptsokat tenni. Helynvkutatsunk ilyen egyoldal belltottsga sajn latos ksleltet hatssal volt az jabb, szlesebbkr gyjttevkenysg szk sgessgnek felismersre s a gyjtmunka megindtsra. Br ennek az irnynak voltak s hihetleg mg lesznek kimagasl eredmnyei, nem ktsges, hogy a helynvkutatsnak j lendletet csak minl nagyobb, eddig ismeretlen trtneti s jelenkori helynvanyag sszegyjtse, tudo mnyos kzkinccs ttele adhat. Mindezt magam nemcsak elmleti skon hangoztattam s hangoztatom. Gyakorlatban a gyjtmunka vgzsvel eddig is szakadatlanul igyekeztem rmutatni azokra az rdekes tanulsgokra, amelyekre helynvkutatsunk clkitzseinek kitgtsa rvn szert tehetnk. Tantvnyaim s munka trsaim is ilyen irnyban indultak el, s nmelyik kzlk mris jelents anyaggal gazdagtotta egyes terletek helynvanyagra vonatkoz gyr ismereteinket.

Kzttk is taln a legfradhatatlanabb s legtbbet igr tehetsg volt a sorainkbl tragikus hirtelensggel kidlt Gergely Bla. Rvid ideig, alig kt vig vgzett helynvgyijt munkssgnak szp eredmnyei eltt a legnagyobb elismerssel kell megllanunk. E ktet anyagnak egy rsze s a tle gyjttt, ezutn kzzteend helynvanyag nemcsak az erdlyi helynvkutats terletn vgzett gyjtmunka jelents nagysgt mutatja, de megsejteti azt a, taln rkre ptolhatatlan vesztesget is, amely korai hallval helynvkutatsunk gyt rte. A fradsgot nem ismer, a hbors elltsi nehzsgeket ders humorral visel kutat nem rhette meg, hogy munkja eredmnyei nap vilgot lssanak. Helyszni gyjtst azonban mintaszer rendben, azaz
gy hagyta htra, hogy azon a sajt al ksztnek csak lnyegbe nem

vg mdostsokat, kiegsztseket kell tennie. Mikor most az helyszni munkja eredmnyeinek rszleges fel hasznlsval sajt al rendezem a kolozsmegyei Borsavlgy eddig ssze gyjttt trtneti s jelenkori helynvanyagt, klns s szomor fordtottsg ! a tanr llt emlket a korn elkltztt, hsges tant vny s a fradhatatlanul kutat munkatrs srja fl. Kolozsvrt, 1944. november havban Szab T. Attila

BEVEZETS Mg mikor 1929 nyarn rsztvettem a dsi reformtus egyhz megye, sajnos, mr amgy is nagyon megfogyatkozott levltri anyagnak selejtezsi s rendezsi munkjban, sok olyan XVIIIXIX. szzadi levltri darab kerlt kezembe, amely akkor is elssorban nem egyhztrtneti szempontbl ltszott rtkesnek. Az ads-vteli szerzdsek, papi djlevelek, vallatsos birtoksszersok, szmad sok, csere-, osztoz-, panasz-, szegd- meg becslevelek, vizitcis jegyzknyvek, birtokvek, kziratos egyhzkzsgi trtnetek s ms, az egyhzi letnek fknt gazdasgi mozzanataival kapcsolatos iratok tbbek kztt a Kzp-Szamos vidkre vonatkoz tekint lyes helynvanyagot is tartalmaztak. ppen azrt ezt az anyagot kijegyezve s ms forrsokbl kiegsztve jnak lttam mg akkor kzlsre elkszteni. E kzlemny kiadsa akkori erdlyi elzrts gunk miatt nhny vig ksett ugyan, de mikor mgis megjelenhe tett , sok rdekes adattal gazdagtotta a Ds krnyki falvak addig ismert trtneti h e l y n v a n y a g t . Csak gyjtemnyem sajt al k sztse utn kerlt kezembe az emltett egyhzmegynek egy 1754bl val vallatsos birtoksszersa. Ennek s a ksbb ms levl trakbl elkerlt trtneti forrsoknak helynevekben val gazdag sga terelte r elszr figyelmemet a kolozsmegyei Borsavlgy helynvanyagra. Fknt az Erdlyi Nemzeti Mzeum meg a Magyar Nemzeti Mzeum csaldi levltraiban folytatott kutatmunkm sorn klnsen jelents trtneti helynv-anyag kerlt el e vlgy nehny kzsgre vonatkozlag. Minthogy azonban a levltri nyomok sok irnyba gaztak szt, egyre vrtam azt a lehetsget, hogy e forrsokat megkzelthessem. Egyelre teht mr ezrt sem gondolhattam az addig kzztett anyagnak az jabb kutatsok sorn elkerlt, menynyisgre is jval jelentsebb tmeg anyaggal val kiegsztsre. Kls okokbl akkor a helysznen nem tehettem mg ksrletet sem a jelenkori adatok gyjtsre.
1 2

Kzp szaraos-vidki hatrnevek: MNy. XXVIII (1932), 58 kk. s kny. Erdlyi Tudomnyos Fzetek 50. sz. E vidkre vonatkozlag gazdag, br nem egszen megbzhat tormban kzztett helynvanyag jelent meg a htktetes Kdr Jzsef-fle SzolnokDoboka vrmegye monographij-"ban (Ds, 19005).
1

Mikor 1940 szn az Erdlyi Tudomnyos Intzet megalakult, mr az els tervezgetsek sorn felvetdtt az a gondolat, hogy az Intzet egy kisebb falucsoportot vlasszon k i , ott folytasson minden irny tudomnyos kutatst s monogrfikban tegye kzz a kuta ts rdekesnek igrkez eredmnyeit. Minthogy a jellegzetesen er dlyi viszonyok a vegyeslakossg terletek fel tereltk a figyel met, szinte nknt knlkozott kutatsi terletl az Intzet szkhe lyhez hsz-harminc kilomter kzelsgben fekv Borsavlgy. T volabbi terletek, fknt a Szkelyfld kutatsra az akkor mr jelentkez hbors kzlekedsi, lelmezsi nehzsgek, katonai be hivsok miatt nem kszthetett az Intzet nagyobbarny tervezetet. A rendkvli viszonyok kztt kijellt terv szerint a kutats lehet leg csak ngy kzsg, Bdok, Csomafja, Kide s Kolozsborsa vizs glatra terjedt volna k i , bizonyos trgykrkben azonban meg volt adva a lehetsg a fldrajzi keret kiszlestsre, az egsz Borsa vlgy, st a krnyez terletek vizsglatra is. Mihelyst az Intzet akkori vezetsge a tagok szinte egy ntet vlekedse alapjn a Borsavlgy kutatsa mellett dnttt, magam a Magyar Nyelvszeti Osztly vezetjeknt dr. Balassa Ivn egyetemi gyakornokkal s kt hallgatmmal, Orbn Szilveszterrel s Gergely (Gertheisz) Blval mr 1941 tavaszn kiszlltam a hely sznre. Ott aztn kettnknt sszegyjtttk akkor kt-kt, sszesen ngy falu jelenkori h e l y n v a n y a g t . Mivel azonban e gyjtsnek sok hinyossga volt, az azv meg a kvetkez nyarn folytatott np nyelvi gyjtmunka alkalmval, st ksbb ettl fggetlenl is, k i kellett mg mennem a helysznre, hogy e ngy kzsg helynv anyagban szlelt hinyokat kiegsztsem s a bizonytalan adatokra nzve kell felvilgostsokat szerezzek. Rszint a Borsavlgy tbbi kzsgre vonatkoz elg jelents trtneti helynvanyag ismerete, rszint meg egy tjegysg egsz helynvkincsnek bemutatsra sztkl vgy hajtott arra, hogy a helynvkutatst a Borsavlgy sszes kzsgeire terjesszem k i . Ez annl knnyebb volt, mert ek korra mr a helyszni gyjts fradsgos munkjnak elvgzsre Gergely Bla szemlyben fradhatatlan munkatrsam akadt. az els borsavlgyi helynvgyjt t mellett mg 1941 nyarn rszt vett a kalotaszegi jelenkori helynvanyag gyjtmunkjban. Az elmleti elkszls, a trtneti anyagismeret s nem utols sorban
1 2

Megjegyzem, hogy a helyszni munkt mr a jelentsnek mondhat, nmely rszben a X V I . szzadig visszanyul trtneti helynvanyag ismeret vel vgeztk. V. tlem, Kalotaszeg helynevei. Kolozsvr, 1942. IX. 1. (Az ETI. k i adsa).
2

sajt szemlyes helyszni tapasztalatai sorn Gergely olyan gyjtsi kszsgre tett szert, amely kpestette t ez jabb feladat elvgz sre. Klnben is Gergely az igazi kutatknak ahhoz a fajtjhoz tartozott, akit az elvgzett munka mg tovbbi nagyobb tervek fradhatatlan kivitelre sztnz. is 1942 nyarn avval a gondo lattal kezdett hozz a Borsavlgy tbbi kzsgeiben a helynevek sszegyjtshez, hogy ez egy nagy, egyttesen, kettnktl elvg zend munka els lpst jelenti. Vgs clunk a Kis- s Nagy szamos mellkn s tle keletre, illetleg dlre kezdd belserdlyi medence, nagyjbl a Mezsg trtneti s jelenkori helynvanya gnak sszegyjtse lett volna. E terv szerint a helyszni anyag gyjtst Gergely, esetleg ksbb bevonand munkatrsakkal kar ltve vgezte volna e l , mg a trtneti anyagot mr addigi gyj tsem rendszeres kiegsztsvel magam szedegettem volna ssze. Gergely mg 1942 nyarn s szn nemcsakhogy befejezte a borsa vlgyi helyszni gyjtst, de a Kisszamos balpartjn haladva, az e folyvzbe ml baloldali mellkvizek: patakok s patakocskk mel lett fekv kzsgek jelenkori helynvadatait is lejegyezte. Az gy gyjttt anyagot mg 1942/43 teln nyomtatsra el is ksztette, rszemrl azonban a trtneti adatok kiegsztse msirny elfog laltsgom meg a hbors nehzsgek miatt egyre hzdott. M i kor ugyanis mr gy ltszott, hogy a levltri forrsok kimerl tek, vratlanul jabb m e g jabb olyan anyag kerlt el, amelynek fel kutatsa elengedhetetlennek ltszott. Ezzel egytt toldott k i a sajt al rendezs munkja is addig, mg az 1944 tavaszn bekvetke zett esemnyek miatt csaknem lehetetlen dolog volt a forrsok kiegsztsnek munkjt folytatni.
1 2

Ilyen elzmnyek utn az 1944 szn trtnt esemnyekre kvetkez bizonytalansg napjaiban adtam r magam a sajt al rendezs munkjra. Ezek a napok s hetek azonban mr egyn krlmnyeim miatt is nem alkalmasak arra, hogy azt, amit ter mszetszerleg rgta terveztem, t. i . az sszegyjttt helynvanyag feldolgozst, a maga egszben elvgezzem. De minthogy gy rzem : egyni s kzssgi letnkben mg sok kvetkezhetik be a nyugodtabb munkalehetsgeknek az a remnylett ideje, mikor
Egyik munkatrsunk, Gazda Ferenc 1942 nyarn a Kisszamos jobb partja mentn lv nehny kzsg helyneveit ssze is gyjttte. E munkja sorn egszen Szamosjvrig haladva, Gergely negyvenhat kzsg jelenkori helynvanyagt gyjttte ssze, ugyanekkor elksztette ter mszetesen a szksges trkpvzlatokat is. Ezzel s kalotaszegi gyjtmun kjval Gergely tbbet vgzett, mint amennyit a helyszni gyjts tern ma gyar helynvkutat valaha is tett!
2 1

tvoli lelhelyeken az adatokat kiegszthetem s az egsz anyagot kielgt mdon feldolgozhatom, gy ltom, legalbb gy kzre kell adnom a nyers anyagot. K i tudja, rajtam kivl ll okok kzelebb-ksbb, hogyan s milyen mdon akadlyoznnak esetleg meg az anyag kzreadsban. A sajt al rendezs munkjt rajtam kvl ms nehezen vagy egyltalban nem vgezheti el, a feldolgozs azonban majd a kiadvny kzzttele utn vagy a magam, vagy brmely a krdshez rt szakember munkjaknt megjelenhetik.
1

2. Maga az a terlet, amelynek helynvanyagt ilyen meggondo ls nyomn most sajt al rendezem, Kolozsvrtl szak-szakke letre a Kisszamosba foly Borsa pataka s nehny patakocskja mellkn ma a kvetkez tizenkilenc kzsget foglalja m a g b a : Bboc, Bdok, Bodonkt, Borsajfalu, Csomafja, Dis, Hossz macsks, Kide, Kiseskll, Kolozsborsa, Kolozsgyula, Kolozskovcsi, Magyarfodorhza, Magyarmacsks, Nagyeskll, rdgkeresztur, Slyomk, Szentmrtonmacsks s Vlaszt. Az itt albb kzlend helynvgyjtemny e kzsgek trt neti s jelenkori helyneveit adja. Termszetesen mr maguk a kz sgnevek is klnbz alakvltozatokban fordulnak el a trtneti forrsokban; nem egy kzlk mai alakjt alig hrom-ngy vti zede nyerte. Az elbbi szzadok okleveles anyagban nemcsak ezeknek a kzsgneveknek gyjthetjk ssze szmos alakvltozatt, hanem tallhatunk benne ktsgtelenl erre a terletre vonatkoztat hat olyan teleplsneveket is, amelyek ma nll teleplsknt itt nem ismeretesek. E nevek mindannyit kln-kln cmsz alatt nemcsak fel kellett vennem e kiadvnyba, hanem ksrletet kellett tennem arra nzve is, hogy meghatrozzam, vajon e nevek a kr dses terlet milyen pontjn fekv, ksbb eltnt teleplsre vonat koznak, illetleg melyik ma is meglv telepls nvvltozatnak, nvprjnak tekinthetk. Amennyire termszetes, hogy e meghatM e g j e g y z e n d , hogy az itt gyjttt helynvkincsbl egyes helynevekre vonatkoz szrevteleket mr Gergely Bla is kzlt kt kis cikkben : A magyar j vltozatai a rumn helynevekben: E r d Mz. 1943: 945. Illerd : i. h. 95. Legnagyobb rszt a borsavlgyi helynvanyagbl kivlogatott ada tokat hasznltam fel magam is a Melich-emlkknyvben megjelent Adatok a kolozsmegyei jabbkor rumn helynvkincs magyar elemeinek ismerethez" cm dolgozatomban [i. h. 36172]. Ezen kvl kzltem m g ugyanebbl az anyagbl tbb helynvmagyarzatot a MNy. X X X V I I , 121-2, X X X V I I I , 124-5. X X X I X . 2 4 1 - 2 , 323, az Erd. Mz. 1913:483, 1944:138-9, 144-5, 487-8, 4 9 2 - 4 meg a N p s Nyelv II (1942), 2401. l.-jn. L . m g Mrton Gyula, E r d . Mz. 1944 : 481.
1

roz ksrletezs sorn a rendelkezsre ll adatok segtsgvel nha-nha ktsgtelen, sokszor a legnagyobb valsznsggel helyes eredmnyekre is eljutottam, ppen olyan rthet az is, hogy ott, ahol az adatok szkszavsgval, nmasgval tallkoztam, magam is csak bizonytalankod tallgatsokra voltam utalva. Klnsen meddn ksrleteztem avval, hogy a mintegy tizenhatfle Macs ks-nv kztt rendet teremtsek gy, hogy azokat, amelyek ugyan arra a teleplsre vonatkoznak s gy csak nvvltozatoknak tekint hetk, csoportostsam, illetleg hatrozzam meg azt, hogy az annyi fle megklnbztet nvvel ismert Macsksok kzl melyek tekint hetk klnll teleplseknek s melyek nem. Volt azonban nem egy olyan eset, amelynek kzelebbi megvizsglsa sorn sikerlt

A Borsavlgy kzsgei eltnt teleplsek helyt kzelebbrl meghatroznom. gy pldul rszben Gergely Bla helyszni ismereteire tmaszkodva, rszben pedig a magam gyjttte trtneti helynvanyagban tallzva, meg lehetett hatrozni nemcsak a mr kzpkorban eltnt B a l o g J n o s t e l k e , hanem mg az ugyanekkor possessio"-, ksbb praedium"-knt emlegetett K l e s m e z helyt is. Mindkt telep ls j - B u d v a l egytt -Buda, azaz a mai Bodonkt hatrba olvadt bele. Mr az itt kzlend helynvanyag futlagos tnzse alkalm val is feltnhetik az egyes teleplsek helynvkincsben mutatkoz mennyisgben, illetleg az adatok rgebbi s jabb idbeli voltban megfigyelhet arnytalansg s vltozatossg. Mindennek sajnla tosan kikszblhetetlen oka a trtneti forrsokban egyik ponton jelentkez gazdagsg, a msik ponton pedig a mutatkoz hiny. Pl-

dul, hogy Badoknak, Kidnek s Kolozsborsnak egyen-egyen szinte tbb trtneti helynvanyaga van, mint a Barsavlgy tbbi kzs geinek e g y t v v e , annak az az oka, hogy a felhasznlt levltri forrsokban a helyneveknek olyan gazdag kincsesbnyjra bukkan tam, mely eddigi kutatsaimban csaknem pratlanul ll. Viszont egyes kzsgek esetben ppen a csekly vagy nagyon ksi id bl szrmaz trtneti forrsanyagbl gyjttt gyr adatok lehetet lenn teszik majd olyan kvetkeztetsek megttelt, amilyenek ms teleplsek esetben a gazdag trtneti helynvanyagnak a jelen kori helynvkinccsel val egybevetsbl szinte nmaguktl addnak. Mindezt meg kell ugyan llaptanom, de meg azt is, hogy ez a for rsokban mutatkoz arnytalansg majd a bksebb korban bek vetkez kiegszt kutatsok utn is elrelthatlag jobbra kik szblhetetlen marad. 3. Egybknt az anyag kzlse sorn ezttal is az eddigi hely nvtrtneti adatkzlseimben alkalmazott mdszert k v e t t e m . Erre vonatkoz szrevteleim ismtlst elhagyva, csak nhny dologra hivom fel a figyelmet. A gyjttt trtneti s jelenkori adatokat most is teleplsen knt, ltalban a falunevek betsorhoz ragaszkodva rendeztem el. Ez all csak kt-hrom telepls-csoport (az Eskllk, a Macsksok, a Budk, stb.) egyttes trgyalsakor tettem kivtelt. Mind tudom nyos, mind pedig gyakorlati szempontbl (t. i . a termszetesebb rend s a knnyebb feltalls kedvrt!) clravezetbbnek ltszott ugyanis az, hogy ezeket az egy csoportba tartoz teleplsneveket a kls leges betsoros rend kvetkezetes alkalmazsa kedvrt ne vlaszszam egymstl szt s ezzel az ide vonatkoz anyagban val tj kozdst ne neheztsem meg. A ma is meglv teleplsek esetben cmszul mindig az 1913-i Helysgnvtr kzsgneveit r t a m . A ma mr eltnt, vagy az egykor ms alakban hasznlt teleplsnevek vltozatai kzl viszont a leggyakoribbnak az olvasatt iktattam a cimszk kz. Az egyes cimszk beosztsa a kvetkez : Legell rendesen a telepls nevre vonatkoz okleveles adatok llanak. E sorrendben csak akkor trtnt vltoztats, ha valamilyen okbl jnak lttam a cmszul rt nvalakkal kapcsolatos megjegyzseimet mg az adatok kzlse eltt elmondani. Rendesen azonban a teleplsnvre vonatkoz tr1 2
1

V. elbb i . m. X I I . kk. Ennek megokolst 1. i . h. XV. 1.

tneti adatok kzlse utn teszem meg azokat az szrevteleket, tbaigazt megjegyzseket, amelyek a kzsg nevvel kapcsolatos tudnivalkrl, az eltnt vagy lappang teleplsek esetben ezek egykori helyrl, pusztulsuk, illetleg eltnsk valszn idejrl, ksbbi sorsukrl tjkoztatnak. Mr itt is meg kell jegyeznem, hogy miutn a kzpkori adatok legnagyobb rszt Csnki Dezs trt neti fldrajzbl vettem, rszben helykmls cljbl is felesleges nek tartottam felsorolni az egyes helysgnv-vltozatok mindenik elfordulsi vt. Ezrt ilyen esetben tbbnyire csak az elforduls els s utols vt idzem, hiszen a hivatkozs helyn gy is fel lelhet minden ms vszm-adat. Ettl az eljrsmdtl csak akkor trtem el, ha eddig fel nem hasznlt, helyesebben kzz nem tett forrs adatt idztem, vagy ha az sszes vszmok kzlse vala milyen szempontbl szksgesnek ltszott (pl. kevs a trtneti adat, feltn, illetleg ritka a krdses alakvltozat, stb.). Ezzel kap csolatban szinte felesleges mondanom, hogy elssorban a nyelv szet szempontjaira gyelve, a legjelentktelenebbnek ltsz rs vltozat kzlst sem mulasztottam el, hiszen a nv esetleges ma gyarzatakor a legkisebb eltrst rgzt adat is klnleges rtel met nyerhet. A helysgnv-adatoktl elklntve, j bekezdsben s azon bell az vek sorrendjben kzlm az egyes teleplsek bels ter letre s hatrra vonatkoz helyneveket. A rendelkezsemre ll trtneti forrsok minden helynvi adatt a forrsok eredeti hang jelzsnek megtartsval bet szerint jegyeztem k i , s az gy nyert adatokat most a nyomda-mszaki lehetsgek hatrain bell gy kzlm, hogy az eredeti forrs hangjelzst megkzelt pontossg gal tkrztesse vissza. Itt mg sokkal jelentsebbnek ltszott az sszes rsvltozatok, st az egy forrson bell val rsbeli inga dozsok aprlkos kzlse, mert nagyon sok esetben az vezetett vagy vezet majd r az egyes helynevek helyes eredeztetsi lehe tsgre. A trtneti forrsokbl sszegyjttt adatokhoz termsze tesen szorosan csatlakoznak, a sort mintegy befejezik s pillanat nyilag le is zrjk a helysznen gyjttt, azaz jelenkori helynv adatok. Mint mr elbb is jeleztem, ezek nagyrsznek sszegyj tse Gergely Bla rdeme. Erre klnben az adatgyjtemny meg felel helyein minden esetben kln is hivatkozom. Ami a helysznen gyjttt anyagot illeti, egyltalban nem ktsges, hogy br mindketten igyekeztnk az egyes teleplsek hatrn ismert s hasznlt helynevek valamennyit sszegyjteni, szemlyes tapasztalataimon is okulva, tudatban vagyok annak, hogy a teljessget minden esetben csak megkzelteni sikerlt, de

elrni nem. De br az egyes pontokon tlttt arnylag csekly id semmikppen sem lehet elgsges arra, hogy az eszmnyi teljes sget elrjk, mgis btran llthat, hogy a gyakorlott gyjt a rendelkezsre ll rvidebb id alatt is a krdses telepls hely neveinek olyan hnyadt tudja sszegyjteni, hogy a netn felgyjtetlen maradt anyag, mindssze nehny helynv, jelentsnek egy ltalban nem tekinthet. A ksbbi feldolgozs szempontjbl teht ez az esetleges csekly hinyossg aligha vltoztat a kiraj zold kpen. A jelenkori adatokkal kapcsolatban egybknt meg kell jegyez nem, hogy mivel a kivlasztott terlet egyes kzsgeiben a romn lakossg tbbsgben van, st nem egyben az stermel lakossg kizrlag romn, mg fokozottabb mrtkben szksgesnek ltszott a magyar adatok mellett a romn helynvalakok lejegyzse is. Egyes pontokon termszetesen a jelenkori gyjts csak romn adatokat tartalmaz. Mindssze Kidben nem lttam cljt a romn adatok lejegyzsnek. Itt ugyanis a helynevek esetben a cseklyszm romnsg olyan nagy mrtkben a magyar lakossg nyelvi hatsa alatt ll, hogy a tle hasznlt, legtbbszr szrstl-brstl magyar alakoknak lejegyzse semmi klnsebb tudomnyos haszonnal nem kecsegtetett. Mind a magyar, mind a romn jelenkori helyneveket term szetesen fonetikusan igyekeztnk lejegyezni. A npnyelvben szlelt hangtani kvetkezetlensgek" azonban legyzsnkben is mindegyre jelentkeznek. Ennek termszetes oka az, hogy a Kolozsvr kzel ben lv falvak magyar s romn npe nem fggetlentheti magt a nagyvros, illetleg a vrosbl, st az orszg minden rszbl odakerl npi-ri-polgri elem, egy szval a msvidkiek s ms krbeliek nyelvi hatstl. gy bizony gyakorta vrosias, irodalmias hangllapottal is tallkozunk. Ahol csak lehetett, igyekeztnk azon ban megllaptani azt, hogy a lakossg az irodalmiasnak, illetleg vrosiasnak ltsz alak mellett milyen helyi npnyelvi alakot vagy alakokat hasznl. E trekvsnknek a kzlt alakvltozatok tbb flesgben gyakran tallhatni bizonytkt. Termszetesen ezttal is elengedhetetlennek tartottuk, hogy a helyszni gyjts adataihoz trkpvzlatot mellkeljnk. Vzlatain kon most is ahhoz a szoksos jelzsi mdhoz kellett folyamod nunk, amelyet mr eddig is alkalmaztunk : a helynv helyett csak az adatnak a szvegben kzlt sorszma kerlt r a vzlatra. Az egyes szmoktl kiindul nyilak a helynv jellsi krnek hozz vetleges kiterjedst hivatottak jelezni. Az, hogy ezttal szinte teljesen egyntet trkpvzlatokat tehetnk kzz, Ambrus Gza

tanr r odaad fradozsnak ksznhetjk. Kt-hrom trkpvzlat utlagos javtst, illetleg megrajzolst Ltay Lajos tanr r volt szves elkszteni. A 25-ezres osztrk-magyar katonai trkp meg felel szelvnyei alapjn kszlt vzlatainkat a nyomdai sokszoro sts cljaira alkalmas formban k rajzoltk t. Hangslyozom azonban, hogy e vzlatok mg ilyen egyntet alakban is csak puszta vzlatok, s gy egy pillanatig sem lehet velk szemben szigorbb trkpezsi ignyeket tmasztani. Igaz hlval kell kiemelnem ezttal is azt a nlklzhetetlen segtsget, amelyet a levltri anyag felkutatsa tern volt tanrom s atyai jakarm, K e l e m e n L a j o s nyjtott. Az erdlyi vonat kozs levltri anyag pratlan ismerjnek tjkoztatsa nlkl nagyon sok forrs elkerlte volna figyelmemet, s gy a borsavlgyi helynvkincsben egyes pontokon mg nagyobb hzagok maradtak volna, mint gy. A trtneti anyag teljesebb ttele tern sokat ksznk J a k Z s i g m o n d barti figyelmeztetsnek is. nagy levltri anyagismeretvel szintn sokszor segtett abban a trek vsemben, hogy a vizsgit terlet trtneti helynvanyagt minl gazdagabb formban mutathassam be. Helyszni kutatsaim sorn Bdokon Tunyogi Csap Gyula fldbirtokos r a Trk- s a Tunyogi csald leveleire volt szves figyelmemet felhvni, illetleg ahhoz hozzjrulni, hogy a pusztulsnak indult levltri anyagot meg rzs vgett az Erdlyi Nemzeti Mzeum Levltrba szlltsuk be. Ugyane kzsgben a Bksi-csaldnak nehny rtkes XVIII-XIX. szzadi levltri forrs felhasznlst ksznm. Kidben Cskny Mikls pnztros sajt csaldi leveleinek nemcsak tvizsglst engedte meg, de biztatsomra az elkallds, illetleg pusztuls ve szlynek kitett rtkes kisnemesi levlanyag megmentst is lehe tv tette azzal, hogy az Erdlyi Nemzeti Mzeum Levltrba val beszlltshoz kszsgesen hozzjrult. Vele egytt id. Jakab Sndor is ide adta be megrzsre nehny, a falu npsgtrtnete szem pontjbl rtkes csaldi levelt. Nem mulaszthatom el ezzel kapcsolatban is hangslyozni, hogy mind a helysznen lv trtneti anyag felkutatsban, mind az egyes pontokon val gyjts vgzsben nagyon sokat kszn hetnk helyi munkatrsainknak. Az fradhatatlansguknak, rtelmessgknek s trelmknek nagy rsze van abban, hogy a Bor savlgy elg gazdagnak mondhat helynvkincst a tudomnyos felhasznls cljaira most vgre az Erdlyi Tudomnyos Intzet e kiadvnyban kzzteheti.

A rvidtsek 1.

jegyzke

Rvidtsek A rvidtsek jegyzkbe az ltalnosan ismert, illetleg hasznlt rvidtseket nem vettk be.
. = r o k . cs. = c s o m ( l e v l t r i jelzetben). e. = e r d . fr. = f a l u r s z . gy. = g y m l c s s . h. = h d . irt. = i r t s . k. = k a s z l . ke. = k e n d e r f l d . kt. kert. l. = l e g e l . lt. = l e v l t r . ma. m a l o m . n. = n e v , n e v e z e t ; n m e t . n. h. = n e v v . n e v e z e t hely. p. = patak. Poss., poss. = possessio. Pred., pred. = predium. pu. = puszta. r. = r t ; r o m n . sz. = s z l l . te. = t e m e t . tkl. t e r m k e t l e n . u. = utca. viz. jk. = v i z i t c i s ( e g y h z l t o gatsi) jegyzknyv.

2. Forrs-jelzsek Az e rvidtsek kztt kln fel nem sorolt, illetleg az egyes hivatkozsok esetben kzelebbrl meg nem jellt levltri forrsok mind az Erdlyi Nemzeti Mzeum Levltrban keresendk. A telekknyvi vzlatokat s birtokveket a hely sznen a jegyzi hivatalok voltak szvesek rendelkezsre bocstani. Bksi lev. = A Bksi-csald leve lei (Bdok). Bf. 1. = Az EM. gr. Bnffy I . Nemzetisgi levltra (Csomjel zst a levltrnak a kutats ide jekor val rendezetlen volta miatt nem alkalmazhattam). Br lev. = A Br-csald Kidrl bekerlt levelei [EM.]. ConsTrans. = Consignatio Statistico Topographica singulorum in Magno Principatu Transylvaniae existentium Locorum Civitatum item et Oppidorum ut et Eccle siarum . . . ordine Alphabetico ef formata... (Knyomatos. 214 1.; zradknak keltezse: Claudio poli, Die 31 Decembr(is) 1831." A kolozsvri reformtus koll gium pldnyt hasznltam). Cskny lev. = A Cskny-csald levelei Kidrl [EM.]. Conscr. = Vallatsos birtokssze rsok egy ktetbe ktve a dsi reformtus egyhzmegye levlt rban [Ds]. Csnki = Csnki Dezs, Magyar orszg trtnelmi fldrajza a Hu nyadiak korban.V.kt.Bp.,1913. Doc. = Documenta historiam Va lachorum in Hungaria illustrantia. Curante Emerico Lukinich et

adiuvante Ladislao Gldi edide runt Antonius Fekete Nagy et Ladislaus Makkai. Bp., 1941. LXII + 639 l. Dvorzsk, Hnt. = Magyarorszg helysgnvtra tekintettel a kz igazgatsi, npessgi s hitfele kezeti viszonyokra. Szerkesztette Dvorzsk Jnos. Bp., . n. (Az Elsz 1877 krl kelt). EM. = Az Erdlyi Nemzeti M zeum Levltra. Hgy. = Helyszni gyjts. A jelen kori helysgnv-adatok utn az adat helysznen gyjttt voltra utal, a jelenkori helynevek gyj temnye utn pedig arra, hogy az gy jelzett adatokat e munka sajt al rendezje gyjttte. Gyulay s Kuun lt. = A gr. Gyulays a gr. Kuun-csald levltra [EM.]. Hodor lev. = A Hodor-csald le velei [EM.]. JsHb. = A br. Jsika-csald hit bizomnyi levltra [EM.]. Kidei lev. = Kidei levelek cso mja [uo.]. Kolozsm. fldm. tbl. = Kolozs megyei fldmrsi tblzatok [uo.]. Kmonostori lt. = Az egykori kolozs monostori konvent levltrnak egy rsze a kolozsvri rmai katolikus plbnin [Ideiglenesen az EM.-ban]. Kornis lt. = A gr. Kornis-csald levltra [EM.]. Lenk = Siebenbrgens geographisch-, topographisch-, statistisch-, hidrographisch- und orographisches Lexikon . . . bearbeitet und alphabetisch geordnet... von Ignaz Lenk von Treuenfeld. Wien (Bcs), 1839. 4. kt. Lszai lev. = A Lszai-csald le velei [Magyargorb, Kolozs m.].

Lipszky = Repertorium locorum objectorumque in X I I tabulis Regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et confiniorum milita rium Magni item Principatus Transylvaniae occurentium quas aeri incisas vulgavit Ioanes Lipszky de Szedlicsna . . . secun dum varias in his provinciis usu receptas denominationes ab eo dem auctore elaboratum. Pars secunda continens Magnum Prin cipatum Transylvaniae. Budae, 1808. MartIstr. = Dicionarul Transilvaniei, Banatului si a celorlalte inuturi alipite de C. Martinovici (si) N. Istrati. Cluj (Kolozsvr), 1922. Mike gyjt. = Mike Sndor gyj temnye [EM.]. Mik lt. = A gr. Mik-csald le vltra [uo.]. MoldTog. = Dicionarul numirilor de localitati cu proporiune ro mn din Ungaria compus . . . de Silvestru Moldovan si Nicolau Togan. Sibiu (Nagyszeben), 1909. MzBf. = A br. Bnffy-csald le vltra a Magyar Nemzeti M zeum Levltri Osztlynak az OL.-ban rztt anyagban. MzRadk = A Radk-csald levl tra [uo.]. MzRhdei = A Rhdei-csald le vltra [uo.]. OL. = Orszgos Levltr. Sombory gyjt. = Sombory Lszl leveleinek tredkes gyjtem nye [EM.]. Szentkereszthy lt. = A br. Szentkereszthy-csald levltra [EM.]. TT. = A Trk- s Tunyogi-csald levelei [Tunyogi Csap Gyula lette az EM.-ban]. Wesselnyi lt. = A br. Wesselnyi csald levltra.

BBOC

1 4 4 1 * : Predium Baboch [Csnki V , 329]. 1 5 3 5 : Baboch [Kmonostori konv. lt. (Kvr)]. 1587, 1 7 0 0 : Babocz [Mike gyjt. Regestr. Arend. OL. Gub. Kzig. sszersok. Doboka Sup.]. 1 7 2 2 : Babotz: Babocz [OL. i . h.]. 1 7 5 4 : Babutz [Conscr. I I I , 8 8 ] . 1 8 0 8 : Babucz [Lipszky]. 1 8 3 1 : Babitza(!) ~ Bebutz [ConsTrans.]. 1 8 3 9 : Babutz: Babultz: Bebutz [Lenk]. 1 8 4 0 : Babutz: Babucz [Sombory gyjt. A dsi ref. egyhm. l t . ] . 1 8 7 7 : Babucz ~ Babutz : Babutiu [Dvorzsk, Hnt. 3 2 4 ] . 1909: Babucz ~ Bbu [MoldTog.]. 1 9 1 3 : Bbocz [Hnt.]. 1922 : Babocz ~ Bbu [MartIstr.]. 1 9 4 2 : Babuc ~ Bbuts [Hgy.]. 1754: A ' Falu Eszak fell valo rsziben, a Falu kztt le jro Patak. A' Berend fell valo Forduloba: A ' Lkert vgb(en) a Pa takra megyen vggel (sz.). A ' Kovtsi fell val Fordulora: Az Ec clesia erdejn alol (sz.). Nagy Csutoj eltt (k.). a' Kolosvr fel jro Orszg ttya. a' Trvnyfa [Conscr. I I I , 8 8 ] . 1838: A' Budai hatr fell val forduloban . . . az u. n. Kokas rtnl (sz., k.). Pap erdeje alatt (sz.) (szomszdja) egy patakocska, mely a' nagy csotjbol j. [A dsi ref. egyhm. lt. Papi djlevl]. 1913: I . Beltelkek. I I . Kertek megett. III. Kecsks. I V . Pajtk verfnye (Fcza poeczilor). V . Nagyvlgy. VI. Ers oldal (Grcsa). V I I . Tzfknl (tbszr gy!) (Hiszelcs). V I I I . Pityks (Barabojes). I X . Asztagosoldal (Szu gyalu sztogurilor). X . Vd. X I . Berek alatt s kis kert (Tyertyucz). X I I . Delel verfnye. (Fcza szteveriste). X I I I . Kis s Nagy csutja. X I V . Rtek. X V . 2 ik fordul. X V I 1 s Fordul. X V I I . Ejszak (Szu dosz). X V I I I . Nagyrt.
2

* Az egyes h e l y n v a d a t o k utn ( )-ben rendesen r v i d t e t t alakban a hely m i l y e n s g r e , illetleg a g a z d l k o d s jellegre v o n a t k o z m e g l l a p t s o k a t kzlk. Ugyancsak ( )-be teszem a t r t n e t i forrsokbl kirt adatokban a fel oldott r v i d t s e k e t , k i e g s z t s e k e t s m a g y a r z a t o k a t . N h a ~ jellel ( )-be teszem a forrs m s rszben elfordul a l a k v l t o z a t o t is. A [ ]-ben lv rsz az eredeti s z v e g b e n h i n y z elfakult, kiszakadt vagy kitredezett rsz ptlst jelenti. Ugyanilyen [ ]-be teszem, t b b n y i r e rvidtett f o r m b a n , a forrsutal sokat is. Az sszes r v i d t s e k r e n z v e a rvidtsi j e g y z k tjkoztat. A ~ jel a magyar, n m e t s r o m n adatok kztt a v l t a k o z s jele. U g y a n a b b l a n y e l v b l val kt vagy t b b a l a k v l t o z a t kztt : ll. A forrs n v v l t o z a t k n t a Fodarhza(!) nevet is felsorolja, de ez n y i l vn elrs. Hivatalos magyar neve: Bboc.
1 2

[Telekknyvi birtokv]. 1942: 1. Kapu satului din os : Kapatu satuiul din o s : osen: Ulitsa cfin os (u.). 2. Kapu satuiul cfin sus: Kaptu satului din sus: Susen: Ulitsa cfin sus (u.). 3. Val'ea popi (sz.). 4. Saro (u.). 5. Keke (u., sz.). 6. Fntna lui Budi (kt). A Budi nev ittlak csaldrl neveztk el. 7. Drumu tsri. A Kolozsvr s Borsajalu kztti megyei t neve. 8. Podii Kluului. A Kolozsvrra vezet ton lv hd. 9. P fats (u.). 10. Val'ea png drum. A Dis fell jv pataknak az orszgt mellett lv ga. 11. Drumu Kaoaculuj. A szomszdos Kolozskovcsiba vezet t. 12. Drumu beserii. A gr. katolikus templomhoz vezet t. 13. Kaprna. Az Inczdycsald kriptja. 14. Fntna lui Ifan (kt). A Bbocban lak utols magyarrl, Vradi Istvnrl neveztk el. Rgebbi neve: Fntna grofului. 15. Biserika ca ungueaska: Beserika ca ungueaska. A magyar ( reformtus) templom helye. 1927 krl bontottk le; kveit a disi llami iskola ptshez hasznltk fel. Sipos Dvid ksztette szszke a kidei rm. kat. templomba kerlt. 16. Podu Tsiganilor (h.). Az ittlak cignyokrl neveztk el. 17. R t u r . A p a t ak m e l l e t t i r t e k s s z e f o g l a l neve. 18. L a bu T s i g a n i l or ( s z . ). C i g n l a k n ak i t t e n . 19. Dupa gardur (sz.). 20. Stvrta (sz.). 21. Gropa ca mika (l.). 22. Gropa ca mare (l.). 23. Pduea srailor: Taietura srcilor (e.). llitlag a jobbgysg alatt az urak a szegnyeknek adtk ezt a terletet. A Pdurea srailor elnevezst ritkbban hasz nljk. 24. Gropfile (l., e.). 25. D'alu (k.). Egy kert neve a Taietura srailor [23] alatt. 26. Pdurea iobagilor: Pduea fotilor iobag(e.). 27. Poietsil'e (l., e.). 28. Barku (l.). 29. Taietura ca gol (sz., l.). 30. Pru Poietsilor (p.). 31. Pdurea koli (e.). Az iskola erdeje. 32. Greca (e., l.). A falusiak szerint az egykor itt tanyz grgkrl neveztk el; ez a vlekeds azonban nyilvn csak npi magyarzgats. 33. Kostea Greci (e.). 34. Gropa lui Pal (l.). 35. Pru Greci (a.). 36. Gura Greci (e., l.). 37. Gura Vadului (e.) 38. Val'ea (sz., e., p.). A Ndasberend fell jv patak s a mellette lv fldek neve. 39. Vadu (e., k.). 40. D'alu stogurilor (e., sz.). 41. Gura Hislului (l.). Hislu rgebbi neve Fzfs volt; ma ez a nv csak egyes emberek emlkezetben s a telekknyvben van meg. 42. D'alu Hislului (l., e). 43. Drumu d'e p Val'e. A Ndasberendre vezet (t). 44. Drumu la Hislu (t). 45. Pru Hislului (p.). 46. Pdurea Hislului (e.). 47. etinil'e (e., l.). 48. Dosu Hislului (e.). 49. Orbnaia (e., l.). 50. Fatsa Hislului (e., k.). 51. Fundu Hislului (e., k.). 52. Fundtura (e., l.). 53. Gura Fundturi (e., l.). 54. Fundu Fundturi (l.). 55. Pru cel ru (l.). 56. Kurmtura idovilor (e.). 57. Baraboji (e., l.). Ennek rgebbi neve lltlag Pityks volt. V. r. baraboi ,burgonya'. 58. Fundu Baraboiiului (l.). 59. Dosu Baraboiiului (l.) 60. Fatsa Bara-

boiiului (l.). 61. Pru Baraboiiului (p.). 62. Fntna Hisalci (kt). 63. Drumu p dal. A Hislu s Baraboii [57] kztt a hegygerincen vezet t neve. 64. Gropa lui Natuts (l.). 65. Gropa T'eteraului (l.). 66. Tauru (e., l.). 67. Ritu stupturi (k.). Ma mar nem emlkeznek arra, hogy itt gt lett volna. 68. Gropa Smului (e ). 69. Kostea Ba raboiiului (e., l.). 70. Fatsa Vadului (e.). 71. Dosu Vadului (e.). 72. Gropa Trinki (e., l.). Egy Trnca Gergely nev romn ember volt. 73. Mnstire (e.). A fost akolo eva mnstire." 74. Gropa Koruanului (k., e.). Egy Corujan nev ember volt. 75. utaia ca mare (k., e.). 76. Fatsa utii (e.). 77. Dosu utii (e.). 78. Fundu utaji (e.). 79. utaia ca m'ika (l., e.). 80. Pru Cutii cei mari. (p.). 81. Gura utaii cei mari (l.). 82. D'alu Vind'ereiilor (l.). 83. Intre Cutai (l.). A utaia ca mare [75] s Cutaia ca mika [79] kztt lv legel. 84. Rtu Trekaoie (k.). 85. Gura Rimeti (k.). 86. Srd' (e.). 87. Silvas: Siliva (sz.) 88. Kleiie (e.). A reformtus egyhz volt. 89. La oroiu (kt, sz.). 90. T'ertu (k.). Rgen be volt kertve, de 76 ves vezetm mr csak hallomsbl tudott errl. 91. Gura utii cei m'i (l.). 92. Val'ea dela Buda. A Bodonkt ~ r. Buda fell jv patak neve. 93. Paray utaii cei m'i (.). 94. Fatsa S t vriti (sz.). 95. Dupa T'ertu (sz.). 96. Ritu mori (k.). 97. Drumu utii (t). A utaia ca mare-ba [75] vezet. 98. Hagu (sz.). 99. Fntna Nutsului (kt, sz.). 100. Akasti (sz.). 101. Dosu (sz.). 102. Rtu kaiilor (k.). 103. Rtu Drongoi (k.). 104. Rtu Kaoaanului: Rtu al mare (sz., k.). Egy Kolozskovcsibl val ember. 105. Pdurea popi: Pdurea beserii (e.). 106. Fntna din Gura Vadului (kt). 107. Fntna din sus (kt). 108. Fntna cfin os (kt). 109. T'ertuts (sz., k.). 110. antsu Greci (e.). Itt kerestk azokat a kincseket, melyeket a grg risok hagytak itt. A romn uralom alatt komoly satsok folytak ezen a helyen. Az skat a kolozsvri halott lny" (alvajr?) vezette. Kt kincskeres nevt a kvetkez gnyvers rizte meg: Iuon ku Sniion Sap'n Greca dupa ban Alfl pttri si bolovan. 111. Fntna la Siliva: Fntna la Silvas (kt). 112. Su koste (l.). 113. Korbu (e.). 114. Podu Vadului (h.). 115. Vrvu Greci (e.). 116. Koblty (sz., k.) [Gergely Bla hgy.].
1 2 3

A 107108 a Greca-ban lv kutak neve. A halott lnyrl szl hiedelem s a gnyvers Jakab Ferencn (42) bodonkti magyar asszony kzlse. Kzl: Kis Vazul (76), Nemes Vazul (29), Rus Vazul (30 bboci s Qocan Istvn (50) ndasberendi lakos, valamennyi romn nemzetisg.
2 3

BDOK 1416: poss. Bodagh [TelekiOkl. I , 417, 422]. 1493: Badok [BnffyOkl. I I , 348]. 1507: Gallus de Badog [Uo. 412]. 1576, 1586: Badog [MzRadk JsHb. Fasc. III. No. 30]. 1587: Baadok [Mike gyjt. Regestr. Arend.]. 1609, 1610, 1630, 1637, 1646, 1653, 1670, 1673, 1675, 1700: Badok [JsHb. Fasc. III. No. 42, 69. Mik lt. Reg. UI. Fasc. XXXVIII. 991, 1001, 1007. OL. Teleki lt. Fldvry oszt.] 1645: Balogban [OL. i . h.]. 1652, 1668: Badoghban [ I . h.]. 1671: Baldok [ I . h.]. 1675, 1677: Badogh [Bf. I . JsHb. Fasc. I I I . No. 23]. 1685: Bodogh [ I . h. 24]. 1700: Badog [OL. Gub. Kzig. ssze rsok. Doboka Sup.]. 1703: Badogban [OL. i . h.]. 1716: Bldog: Badog [JsbHb. i . h. 68]. 1722: Badogh [OL. i . h.]. 1725: Bdog nev Falu ban. Bldogh [OL. Teleki lt. i . h. Az un. egyh. kzns. lt. Gen. vis. 167. l.]. 1737, 1740: Bldok [Bf. I . ] . 1761-2: Bdog [Rtz Krisz tina conscr.]. 1767, 1769: Badak [Hodor lev. Mik lt. Reg. I I I . Fasc. XVIII. 71]. 1808: Bdog ~ Bduk [Lipszky]. 1831: Bdok ~ Buduk(!) [ConsTrans.]. 1839: Bdok [Lenk]. 1877: Bdok: Bodok: Bbok(!) ~ Badocu [Dvorzsk, Hnt. 324]. 1909, 1922: Bdok ~ Badoc [MoldTog. MartIstr.]. 1913: Bdok [Hnt.]. 1942: Bdok ~ Badok [Hgy.].
1 2

1590: az Czicz vapaba(n) (sz.) [JsHb. Fasc. III. No. 34]. 1638: az Szena ret kttia fell (sz.), az masik fordulora . . . az bor sos hegi alliaban az arok mellet (sz.), az Vakaros kt brczen (sz.), az fles kttnal (sz.). 1650: az borsos hegien (sz), az borsai ut alat (sz.), az Kender aszo erdeje [uo.]. 1653 : Erdo ... az hidgh kutra jo veggel melynek egy felol . . . vicinussa az M r d g o r r a. az patak [ u o . ] . 1661: K i d e f e l l : az P o r g o l a t o ( n) b e l l egy palagj az K v e s p a t a k ra m e g y ( e n) v e g ei ( s z . ), az K e r ek bk eltt (k.). az harmas erd aljaba(n) egy darab irotvanj. az hideg kutra j vegel. az harmad palagban az hideg kut fell. az hidegh kut arka melet. az S z l M s k u t b an egj p a l ag egj f e l l az a r o k. az S z e l b e ( n ). az S z l o l d a l o n, az Berek o l d a l on ( s z ) . az nagj berek elt (sz.), az czere domb alat (sz.), az nagj Berek higara j vegei az arok melet. az esekben (sz.), az Kender as retjn. az files kutra megen vegei egj hold fld alol az arok. az esekben az also laban. az Kender aszo retjn egy njl f. az fel jaroba egj hold az kidej hatara megjen vegel. az ut altal kelb(en) (sz.). az Veres Jnos kincsere megen vegei (sz.), az eb haton (sz.), az borsos hegeb(en) ket hold fold az Vakaros kutnal (sz.).
A XVIII. szzad elejtl leggyakoribb Bdok alakot nem, csak a tle eltrket idzem. Ez az alak nyilvn elrs, illetleg sajthiba.
2 1

az bds kutba(n) (sz.), az Czicz Vapajaba(n) (sz.), az uj ozlasban (sz.), az Szaraz retben (k.). az Szos (!) kut Saraban (k.). az fzesbe(n) (k.). az magos mart alat (k.). az falun alol az Sasas utban (k.). az Fala k haton (sz.). A z m a s i k f o r d u l o r a v a l o f l d e k : az elsz(!)lban (sz.), az Sos kutra j vegel (sz.). Ezen (t. i . az elbbin) alol az Szena ret arkara j vegel (sz.), az Kt utban (sz.), az Szena ret arkara megjen vegei (sz.), az Veg laban (sz.), az mso dik laban borsa fell (sz.), az Szena retbe(n) (sz.), az Za tetn (sz.), az omls alat egy irotvanj feljl az omls, az omlasban egj hold f l d . . . feljeb (szomszedja) az porgolat. az Kt utra j vegei egj darab fld. az dobe halman [JsHb. Fasc. I I I . No. 22j. 1675: az hidegh kut fele az szelben melj fold az porgolatra io vegel (sz.), az Kender aszo ritin (sz.). az Dobe (?) Halma(n) alol. az Sos kuton alol (k.) [ i . h. No. 23. OL. Gr. Teleki lt. Fldvry oszt.]. 7677: Lpos Erd (e.) [Bf. I . ] . 1687 : Az Pala k hton (sz.). Az Meszsze lt Domb alatt (sz.). Az Czicz Vpban (sz.). Az Eb hton (sz.). Az b(!)ht v g i b e n ) (sz.). Az Medgyes Dombon (sz.). Az vakaro oldalon (sz.), az Borsos hegyen (sz.), az Veres Jnos kincsib(en) (sz.). Az kurta Szlen alol a nyilak kozott (k.). Az Kender Aszo rtib(en)(sz.). B o r s a f e l l v a l f o r d u l : Az harma dik Lbban . . . az Szna rt rkra mgyen vggel (sz.). Az vgh Lbb(an) (sz.). Az Borsai Hatr szilben (sz.). Az msodik Lbb(an) (sz.), az Dllb(en) az Szna ret rkra megyen vggel (sz.). Az Szna rt rka mellett az kt arok kztt egy kerek p a r l a g h , . . . gy felol vicinussa az Szna ret arka. ms fell ugyan ms rok. Az Faluhoz harmadik Lbban gy hold fld az Soos kut rkhoz mgyen vggel (sz.). Az Sos kuton feljl valo Lbb(an) (sz.). Az Szina(!) ritben gy hold fld az Kt utra megyen vggel (sz.). Az Szna ret kutya felet az Kt utb(an) az hajlsb(an) (sz.), az Zh teton (sz.). Az Dobi halma alatt (sz.). Az Omls s Kelemen Pinczje koztt (sz.). Az Omlban Fenn . . . feljl mellette az Porgolt szomszdgya, alol az Tvis. Az meredek t felett gy darab irotvny vicinussa . . . alol az Tvis erd. Az Els Lbban az falu vgin az meredek ut mellett (sz.), szomszdgya . . . felyl az Pribk Farkas Irotvnya. Az Gll mezein (k., irt.). Az Kves Patak fn (k.) . . . szomszdgya . . . alol az Kves patakbol jro fldek vgei. Az Csere Dombon (k.). Az hrmas rka mellett (k.). Az Kerek Bk eltt (k.). Az Hrmas eltt (k.) . . . az hidegh kutra j vggel. az Hrmas Terib(en) (k.). Az gy hz erdeje alatt (k.) [OL. i . h.]. 1702: az falu fel vggel fel jro lb fidben az rt szlben (sz.), ezen verofenjes odalon az Dobi halmn alol az Kelemen Pinczejire vggel jroe gy szl sznt fld. az Zah Tetn az Borsai hatar Szilben

[uo.]. 1713: az Czicz vapa nev hejben az nyilas Retek felso vgnl (sz.) [uo.]. 1723: a Falu Erdeje vegiben Dlrl a Kidei sveny mellett (e.). a Tekens mezn (e.). az Harmas alatt a kt Cser kuttya fele megyen veggel a hegy allyaig (e.). a Szurdok arka. Az rdg orrn (e.), vicinussa . . . Delrl az hideg kut t e r i . . . a fels vegit tartja a Derse fel men ut. A Szurdok Arkaban (e.). a Szur dokban (e.). a Kender asz erdeje kztt (e.) [uo.]. 1726: az Har madik lban (sz.). Az negjedik laban (sz.). Az vegso laban (sz.). Az Dobi halmara rugo lban az bertzen (sz.). Az Dobi halmara megjen vgel az Dobokai hatr szelben (sz.). Az Csorgo felet (sz.). Az om las felet az nagj borozdan felyl (sz.). Az Csorgo Arkara megjen vegei es az Kelemen Pinczejere (sz.). Az Szena rt rkra megjen vegel (sz.). az Kt ut. Az Omls alat (sz.). Az elso laban (sz.). Az Matska nyuzo domb alat (sz.). Az Falu vegin (sz.). D e r s e f e l v a l f o r d u l : Az Szelben az Gargjas kutra mgjen vegel (k.). Az Egjhaz Erdeje alat (k.). Az hidegh kut rka mellett (sz.). Az har mas alat (k.). Az Kerek buk elt (k.) szomszedja. . . feljl az Kerek bk. Az harmas arka mellet (sz.). Az Ket arak koszt (sz.). Az Ko ves patak fn ( s z . ) . . . (szomszdja) alol az Koves patakbol fel jaro foldek. Az Koves Patakban (k.). Az Galmezejn egj darab irotvan. az Gal mezejjn(!) az Falu erdeje alat (sz.). K i d e f e l v a l o f o r d u l o b a n : Az akaszto Csere meget (sz.. Az recze!) Gal faj nal (sz.). Az Falu erdeje mellet (sz.). Az Agjagos ut egj hold fold altal jr az uton az szl al (sz.). Az altal kel oldalon (sz.). Az Szl alat (sz.). Az ereszt laban (sz.). Az Kidei uton alol az Patak mellet (sz.). Az Nagj berek kutjara jaro laban (sz.). Az Kender Aszo retiben egj darab pallagh az files kutra megjen vegei az also vege az altal utra (sz.). Az Kender Aszo reti mellet (sz.). Az Megjes Dombon (sz.). Az Vakaros oldalon (sz.). Az Veres Jnos Kintseben ( s z . ) . . . fetske farkulagh jo az Falu fele. Az Bds kutra jaro laban (sz.), az Buds kutba (sz.). Az Cicz vpa oldalon (sz.). Az Cicz vapban (sz.). Az Pala k hton (sz.). Az Janki haz heljen fejul az Kles kertbe [uo.]. 1737 : Az Ers Erdo neveztetik Szurdok Fonek mely vulgo Diszno kosrnak is hivattatik. Lapos Bik (e.). a Szurdok Arka. T e k e n M s Mezo (e.). a' Tekens mezon lev Kerek Buk f [Bf. I . ] . 1738: az controversiaban forgo Pojnnak a Bdok fell val rsze Kun rsz a Doboka fell valo . . . rdg rsz. - a Lapos bkk (e.) [OL. i . h. Bf. I . ] . 1740: az Szurdok Tetejin (e.) [Bf. I.]. 1753: a' Borsa felll val Fordulob(an) Ss
1 2

Ktszer is gy . Ezt az adatot egy Dobokra v o n a t k o z t a n v a l l o m s b l rtam k i .

kt n. h.-ben (sz.). Kide felll valo forduloban az Orszg uttytol nem messze ltal jr n. h.-ben (sz.) [TrkTunyogi lev.]. 1754: Falu kznsges Uttzja. Falu kznsges Siktora. A' Pojn n. h.-en, hov a' Magyarok temetkeznek, gy darab h e l y . . . , Nap keletrl (szomszdja) az olhok Temetje. a' Mez. A' Doboka fell v(al) Ford :(ul): A' Sskutba (sz.). A' Meredek tnl (sz., k.). A' Kt uton alol (sz.). Az ltal jroba (sz.). A' Rten (k.). Vagyon gy darab Tzre valo tilalmas erdis az Eccl(esi)ahoz tartozo. Do boka fel a Faln felyl a szlen szomszdgya Napkeletrl a' Dobo kai Malomba jro t [Conscr. I I I , 52]. 17612: Csomafja f e l l v a l o F o r d u l o b a n : A Fles Kutnl (sz.). A Kidei Utban (sz.). A Csere Hton (sz.). A Fles Kuton fellyul (sz.). Borsos hegyen (sz.). A Szlben (sz.). Az Eb hton (sz.). A Buds kutban (sz.). A Kenderszoban (sz.). D o b o k a f e l l v a l o F o r d u l o b a n : Az Omls alatt (sz.). Az Uj Oszlsban (sz.). Az Dombon (sz.). A Szna rt rknl (sz.). A Porgolt- mellett (sz.). K a s z l k : Az als Rten az Falu Vgin. A Kertek allyn. A Hdeg Kut teriben (sz.). Az Hrmas uton alol. A Hideg Kut uttyn fellyl. A Szlasban (e.) [Rtz Krisztina conscr.]. - 1764 : a' Diszn Kosr s Szrdok rkai kztt(e.). Diszn Kosr rka. a' Szrdok Pataka mellett (e.). Lapos Bkk (e.). a' Cser Kttynl (e.) [Bf. I. Bnffy Farkas conscr.]. 1765: a Nagy Rt vgben (k.) [Bksi lev.]. 1767: A C s o m a f j a f e l F o r d u l o b a n : La Borsos v. Borss Hegy (sz.). Pe Ebht (sz.). In ltal jr (sz.). In Szil la Funtin Retse (sz.). In Kender Asz (sz.). La Padure Csomafji (sz.). In Csitzape (! sz.). Dupe Pedure Szatuluj (sz.). In Szil la Funtine Rtse din Szusz de Szt (k.). Dupe Szorosu Popi (sz.). . . a Kidbe jro sveny szomszdsgiban. La Csere ht (sz.). In Face Kender Aszouluj (sz.). In Szil la Glmez (k.). In Szil la Kis Kut (k.), a mellette lv Szurduk nevezet Patak szomszd(sgban), Linge Drumu Csomafji (sz.). In Szil Szub Padure Beszeritsi (k.). A D o b o k a fel F o r d u l H a t r b a n : La Paro Csorgouluj (sz.). La Kt ut (sz.). Din Sosz de Szt (sz. k.). La Nuts (sz.). De la Akasztj din Sosz (sz.). La Gyalu kitre Sie Borsi (sz.). Szub Gyalu kitre Sie Borsi (sz.). A Lungu Rituluj (sz.). La Sos Kut (sz.). La Funtinyitze (sz.). Din szusz de Csorgo (sz.). In Sosz de Szt la Bds Kut (k.). Intru Peri (sz.). Intru Paro Csorgouluj (sz.)... Eszak rl a mellette lv Arkok a szomszdgyai. Szub Akasztj (sz.). Szubt Omls (sz.). In Czitzvape (k.). A Malom Uttynl vagyon egy darab Csere, Gyertyn Magyaro s mas fele tsak fiatal Kert Karo nak s tsak tzre val fkbl all Erd . . . Nap Kelet fell a Dobo1
31

Ktszer is gy.

kai Hatr szle . . . a szomszdgya. A Kis Kutnl (ua.) Bokros Erd (szomsz.) Dlrl a mellette lv Arok. A Szlasba... Fiatal Csere s tlgy fkbl ll Kert karok(na)k val Erd. A H r m a s b a n . . . Csere, Gyertyn s ms fle.fkbl ll tzre val Bokros Erd. A Gl Mezn . . . Fiatal Csere s kevs mas fle fkbl llo Karok(na)k val Erd [Mik lt. Rhdei J. conscr.]. 1768: a Palaki Hton (k.) Krtvlyfknl (sz.). a Kopasz Dombon (e.). a' Falun all a' Borsa fel val Rtben (k.). erd hivatik vulgo Szlsnak vagy Szlas Erdnek azon Szlas erdn all Gyertynos nevezet erd . . . (all szomszdja) a' Szurdok pataka [MzBf. Bksi lev.]. 1769: az . . . Udvarhz hellynek szomszedtsga napkeletre Csomafjra s Dobo kra jro Orszg uttya Napnyugotrl az Kis Siktor. a nagy utzn a patak felli. a nagj rtrl le jr s jv patak [Mik lt. Reg. I I I . Fasc. X V I I I . 71.]. 1774.- a Bdoki hatrban lv azon Erdtt melly vulgo kzsnk (!) hivatik a tbb a mellett lv erdkkel edjtt a Dobokai Dumbrvig [i. h. Fasc. X I X . 91]. 1781 : az oldal ut tet nevezet hellyben (e.) [ i . h. 126]. 1783: A' T s o m a f j a f e l l v a l o F o r d u l o b a n : S z n t : A' Csorda Hajto Utnl. A' Koromberek alljba a' Borsa felll Kide fel jro Utak kztt. A' Cserehton. A' Vakaros oldalon. A' Tzitz Vpa oldalnak allso R szn. A' Tzitz vpban. A' Bds Kutban. A' Borsos hegyen. A' Kender Aszoban lv Rt mellet. A' Kender aszoban a' Fles Kuton felyl. Ugyan ennek (t. i . az elbbi helynek) a' Fundetura fell valo vgiben. A' Kertek megett a' Falun kvl mely a' fels vgivel rug a' Falu Erdejre. A' Koromberken a' Kide fel men uton aloll. A' Kenderaszoban a' Kide fel jro svnyen aloll. a' Kender aszo pa takn tul az also nyilaknak a' Fels vgiben, egy fell a' Kender aszo pataka... szomszdi. A' Kender Aszoban a' Rt szelen. A' Kender Aszo verfnye oldalban. A' Kidei Hatr szlben a' Kidei szllknl. A' Csere Hton. A' Megyes Dombon. A' Borsos Hegy oldalon. A' Kender aszoban a' Rten tul az Eszkan a' Kidei ut fe lll. A' Cserntoni nagy Lb fld. A' Kender Aszo Retin tul. A Kenderaszbli Rten tul a Borozdk kztt az Eszakon. Az Ebhton. A D o b o k a i s B o r s a f e l l l v a l o F o r d u l b a n : Sznt: Az omlson felyl. A' Kt Utban, mely vggel rug a' Tsorgora. A'Csor gon felyl valo oldalban. A Vatzkor fk kztt. A Falun aloll a' msodik Tblban mly vggel a' Sos kutra rug. az harmadik Tblaban egy Lb fld . . . rug vggel a' Tsorgo rkra. a' Hegy tetn, melly rug
1 2

S z o m s z d j a K.-rl az e r d r e feljr szeker t, Ny.-rl a' D er sr e ltal jr s v n y . Tziko P l n Cserntoni Rozlit s Cserntoni Gyrgyt em l t i k mint rsz-birtokost.
2

az innetso (!) vgvel a Bdoki akasztofa fel. a' Szna Rt rkn tul. Az Omls alatt. Az A (!) oldal alatt. A' Tsorgon tul. A' Tsorgo arkn innen. A' C s o m a f j a f e l l l v a l o F o r d u l b a n : A' Tzitz Vpban (k.). A' Kender aszoban a' rvid Nylak kztt (k.). A' Kenderaszobeli Rten a' hoszszu nyilak kztt. A' Falun alol valo Rtben a' rvid Nyilak kztt (k.). a' Kerek Bk alatt (k.). a' Borsa fel le men patak. A' Fels tilalmasban a' Hideg kut teriben, a' nagy Rt (k.). A' Temetn felyl a' Kis Kutra jro osvnyen aloll egy kisded kaszllotska. A' Kis Rten tul a' hoszszu Parlagok kztt (k.). A' Kerek Bkk alatt, mely rug vggel a' Hrmasrl lejv Arakra. A' Sadny rkn innen az oldal ut alatt (k.). A' Falun Felyl lv Tilalmasban az rkok kztt, mely rug vggel a' Szurduk rka fel a' Hideg kut Teriben . . . Nap Keletrl az Erdre Jro ut szom szdsgban (k.). A' Fels Tilalmasban a' Kt Arok kztt (k.). a' Fels tilalmasban a' Szurdok rknl (k.). A' Grgys Kutnl, a' Polban(?) a' Temet mellett (deserta) [TT.].- 1798 a Szlos erdbl[uo.]. 1800 : a Csere hton (sz.). A Brss hegy ldalban (sz.). A Pallaki hton a Csomafji t mellett (sz.). a Fogadnl (sz.). Az Z dal ban (sz.). A Krtfk kzt a Ss ktban (sz.), a Nagy Rtben (k.). A Glmezben a Temetre jvn vggel, a Kenderaszban (sz.). az rok vgnl (e.). a Kopasz dmbon ez is kzs (erd) az ajjban pedig egy kis irts vagyon. az Hgotetn (sz.), a Als Rtben (sz.). Csrda hajt tnl (sz.). Az ltal jro ls rszeben (sz.). A Koromberek ajjban a Brsa fell Kide fel jr utak kztt (sz.). Az Omlson fell (sz.). Az als rtben a Szna rt rknl (k.). [Bksi lev.]. 1801 : Doboka fell valo Forduloban: a' Pap Diofjnl a' Kt uton tul [TT.]. 1802 : Kerekbk Erdben (e. ... rug...a fels vge... a Kidei Hatrra [TT.]. 1803 : a' Bdoki Hatron a Dersei s Poklostelki hatr Szljbe az ugy nevezett rok vgnl (e.) [TT.].-1806: Rgi nevn pedig neveztetett a Magyar Templom mellett lev Szab Blint Kerek hz hellyeinek [Bksi lev.]. 1807: a Parla k gton (!) [TT.]. 1810: a Feljroba (sz.) [Bksi lev.]. 1810 krl: Doboka fell valo fordulob(an) a' Falu felet (sz.). A' k M t o utb(an) (sz.). A T s o r go r k n tul (sz.). A ' f e l j r o b ( a n ) (sz.). C s o m a f i ut m ( s z . ). A ' P a l a k i h t o n ( s z . ) . A ' F u n d e t u r b a n (sz., k . ). A Ke szob(an) (sz.). A ' Vas M i k l o s u r am F o g a d o j n f e j ul egy horgos s z l l o . A Falun a l o l a' N a gy r t b e n ( k . ). A ' S z i l b ( e n) a' r k a m e l l e t t ( k . ) . A ' v o l t Falu e r d e j i b e n. A ' H r m a s b ( a n ) (e.) [ u o . ] 1811: D u m b r v a ( e . ). [ T T . ] . 1812: K o p a tz D o mb el p u s z t u l t b ros (e.), 1 K e r ek Bk (e.). L Kpu Parouluj (e.). Szili (e.). Dumbrva
2

1-2

Kide fell.

(e.) [MzBf. TT.]. 1813: a' fels falu vgn a Szl neve zet helybenn lv Colonicalis sessio. a Doboka felll lv fordulon az Omls alatt (sz.). a Kide fel valo fordulonn a' fundetura n. h.-en(sz.). Kvespatakban (k.) [TT.]. 1816: a Szilben a N a g y r t n. h.-ben (k.). az oldal ut fel jr ut [Bksi lev.]. 1817: a' D o b o k a f e l l v a l o F o r d u l o n : A' Kt utbeli nagy sznto Fld. A' Pap Diofjnl (sz.). Az Omls alatt (sz.). A Csorgonl (sz.). A' Csorgo Arkn tul (sz.). Az Hatrszlbeli nagy Fld (sz.). A' Hegyen a' Csovnl (sz.). Egy Parlag az omlsnl ennek egy fell... a' Pojny a' szomszdi. a ' C s o m a f j a f e l l v a l o F o r d u l o n : A' Fundaturabeli Nagy sznto Fld. Az Ebhton (sz.). a Pallakihton a' Rt szlin (sz.). A' Feljroba (sz.). Az Csomafja fel jro ut mellett (sz.). Ugyanezen Fejl a Feljroban (sz.). A' Cziczivpba (sz.). A' Palaki hton az Cziczivpba (sz.). Az Altaljroban (sz.). A' Kertek megett (sz.). A Bdskutban (sz.). A' Kenderaszo Rettyebeli kaszllo. a' Kert htuljban lv Rtbeli kis sze gelet (k.). A' Kenderaszo Rttyiben (k.). - a z F e l s F o r d u l o n a' S z i l b e n : A' Nagy Rtben (k.) melynek . . . a' Nagy Rt sz lin le fojo Patak a' szomszdi. A Kerek bk alatt egy Parlag. a' Szilben az Ecclsia Erdeje alatt egy Darab Parlag. A' Kerekbikben lv Irotvny mely circum circa Erdovel vagyon korlvve (k.). A' Szilben a ' H r m a s alatt egy nagy Iratvny (k.). az A l s o F o r d u l o n a' R t e n : Az reg Curia Kertyn alol lv Kaszllo Rt (k.). a' Rvid Nyilak kzt (k.). A' Bds Kutban (k.). a' F e l s F o r d u l o n a' S z i l b e n D e r s e f e l l : Az Arinnl lv Irat vny (k.). A' Falu mellett lv kender Fld a ' v g i b e lv kaszllotskval edgytt. E r d k : A' Hrmasban egy Darab Erd . . . mely nek . . . Eszakrol a' Hrmas rka a' szomszdi. A' Krutsnl. A' Kves Patakbli Erd. Az Kerekbk Tetejn egy Fototska Erd. egy darab Erd . . . Szurduk rkn melynek szomszdi egy fell a' Sz las rka. A' Cser kuttya tetejn (e.j. Az Arinnl lv vgat. A' Kerekbkbeli Erd. Pallaki Hton az ut hoszszb(an) (sz.). a Csorgon alol (sz.). az orosz Dombon (e.). az rok vgnl (e.) [Bksi lev.]. 1821: a Kender aszszoban a Kurpetor nev lludialis (!) fld. A Kenderaszszo n. h.-ben a' Kidben jro svny mellett lv fld [TT.]. 1822: A C s o m a F j a s K e n d e r e s z o f e l l v a l o F o r d u l o b a n ) : Az ltal Jroba (sz.). A Fles Kutnl (sz.). A' Meg(g)yes Dombon (sz.). A Kenderaszo Rttyibe. A Kender aszo rtben (k.).
1 2 3 4
1

A l b b : A H a t r s z l b e n Borsa fell (sz.). A l b b : A ' Kender aszo fell valo Forduloban A l b b : A Fles Kutnl. Albb: Kenderaszszo.

a Palaki

Hton.

Bdok h e l y n v t r k p e
Hatra 2220 kat. hold

Bdok a vakaros Hidnl a Borsos Hegy oldalban. A Komberkn (!). A' Fundeturab(an). A' Korom Berken. A Falu mellett az Oldalba (sz.). A' Csere hton. A Feljronl. A' D o b o k a f e l l v a l o F o r d u l o b a : A' Kt Utban (sz.). Az Omls alatt (sz.). A Bornyu legel hely kztt. A Rt mellett (sz.). A' Bornyu legelo Hely kzt gy rotvny. A Hegyen (sz.). A Dio Fnl (sz.). A Hegyen a Csovn aloll (sz.). A' Krtvly Fk kztt (sz.). Sznto Fldek Minden Eszt(end)ben) hasznlhatk : A Borsos Hegyen. AXsorgo rkn tul, A Borsos Hegyen a' Borza Fnl. A Pariaki ht vgben. A Rt mellett a Fogadonl. A Pallaki Hton. A Csomafi Ut mellett. A Kerek Bk alatt (k. . Az als rtben (k.). A' Bds Kutb(an). A' Nagy Rtbe a' Szlybe (k.). A' Sodny Arka mellett (k.). A' Rt Szeln (k.). A' Csorgo Arknl. A' Gl Mezn (k.) A' Czuczo Vpba. A' Nagy Rt rka mellett (k.). A Czutzo Vpa oldalb(an). A Csorgo Arkn tul a Hatr Szjbe. A' Falu mellett (k.). A Szlbe a' Kertek vgibe (k.). A Kves Patokba (k.) E r d k : Krutsnl. A Kt rok k ztt. A Dumbrvba. A' Poklostelki uton alol. A' Kerek Bkkbe. A' Malom Uttynl. A' Kzs Erdbe a' Poklos telki utonn alol. A' Kopatz Dombon. A' Falu felett a' Falu erdejbe valo Fogas [TT.]. 1824: a K i d e f e l l v a l o f o r d u l o b a n : A Borsos hegy (sz.). A Puszta Szllnl (sz.). A Kender aszo rttyben (sz.). L Sztupeture (sz.). Az rkok Kzt (sz.). A Cserehtan (sz.). D o b o k a f e l l valo fordulo: a Borsa fell valo Hegyen (sz.). a Borsa fell valo Hegyen az Akasztofnl (sz.). a Fogadonl (sz.). A Dobokai (~Do boka) Hegyen (sz.). Az Also rten a Falun alol (k.). A Kender Fld (sz.). A Puszta Szllnl (k.). La Sztupeture (sz.). A Borsos Fld (sz.). Az Oltovnyosba (k.). A Szilbe (k.). A Kerek Bkk alatt (k.). Dumbrvban (e.). Pojenyitza (e.) [TT.]. 1825: a' Hr masba (e.) [Bf. I . Bnffy Ferenc conscr.]. 1826: Kender szobli Fld [Kidei lev.]. 1 8 3 l : A' Szlasban (e.). A Dumbrvba a' Soss kutnl (e.). A kzeps Dumbrvba (e.) [TT.]. 1835: a Dumbrava n. h.-en (e.) melly irt Erdnek N : Kelet fell a Dumbravica Uttya N : Nyugott fell a K Csr A r k a . . . a szomszedi. a' Dum brvba a' Sos n. h.-en (e.)[Bksi lev.]. 1836: a' Dumbrvba (e.). Dumbrva uttya. a' Soosba (e.). a' Szlas (e.). a' Hrmasba (e.) [EM. Borsai conscr.]. 1838: Gl mezre jro ut. Bdoknak ver fnyes oldala. D o b o k a f e l l v a l f o r d u l b a n : Intre pr vagyis a Soskut (sz.). Meredek utnl fejl (sz.). kt utnl (sz.). K i d e f e l l v a l f o r d u l b a n : Az ltal Jroban. Bdes kut (k.). Kzs nevezet hellyen vagyis a Szlen. Dumbrvra jro Szekr ut. Brtz alatti Szekr uton [MNy. XXVIII, 60]. 1840: a Kenderaszo Rttybl a Csomafi nagy szekrutba Feljr uttol kezdve

(sz.) [TT.]. 1842: a Kerekbk alatti Kzs Erdejek. [TT.]. - 1843 : a Falun fejl lev Somaianum Nagy Santzba lv .. . kaszllo [TT.]. 1844: a Doboka felll valo forduloban Pe gyl l ksztly (sz.). La pereu Csorgeuluj kete grape (sz.). Peszte pereu Csorgeuluj (sz.). L Fegedeu (sz.). In Borsoshegy (sz.). Kide felll valo forduloban: In Kenderaszo l funtin Cserngyi (sz.). In Fejjareu (sz.). La Kerre Tyizi (sz.). In Fundeture (sz.). az Szilbe (sz.). A Kender aszo rttyiben (k.). az Szilben in ritu csel mre (k.). K Csr rknl (e.). A Kender aszoban a Csere hton (sz.). Puszta Szllknl (sz.). A Csere hton a Kidei svny mellett (sz.). Pojnybeli Ujfelfogsi Feljrbeli sznt. Ktut (sz.). Pap Oldala alatt. A Falun aloll. hosszu Rt. A Vatzkorfkon alolli sznt. Temetbeli kaszll. Papi nagy oldal [TT. MNy. XXVIII, 60]. 1846: A ' K i d e F e l l l i F o r d u l o b a n : A' Kopasz Domb (sz.). Fundeturabeli Sznto fld. A Fles kutnl (sz.). Az ltaljroba (sz.). A' D o b o k a f e l l l i F o r d u l o b a n : A' Hatr Szilbe (sz.). A' Diofnl (sz.). Krtvly fknl (sz.). A' kt Utba (sz.). A' Borsos hegyen (sz.). A' Csomafi ut mellett (sz.). A' Pallaki hton (sz.). A Szilbe lv Kender fld (sz.). Az also Rten (k.). A' Szilbe (k.). A ' Nagy Rten (k.). Kerek bkkn (e.). a Kender aszon (sz.). az Berken az az Olah Kuti Erdn [TT. Kidei lev.]. 1847: a Kves Patak rtjn az ugy nevezett Gl mezejn [TT.]. 1851 : l grdu Czrinyi a rt mellett (k.). a Grgyas kutan [TT.]. 1853: a Falu fels vgn a Grgys kutnl (telek), a K Csr rka mellett (e.) [TT.]. 1854: Feljrbeli fld. Ktutbeli sznt. az ugy nevezett Diofnli sznt. Pap oldala. Pojn. A' Falun alolli hoszszu Rt. A' Vatzkor Fkon alolli sznt fld. A' Papi nagy oldal. Als r t [MNy. XXVIII, 60]. 1855 : Kenderaszo Rttye (k.). Dumbrva (e.). Feljro (sz.). Kt Ut (sz.). Csorgo rkn tul (sz.). Koromberek (sz.). Fundatura (sz.). Szil ~ Szl (k.) [TT.]. 1856: Cserkut n. h.-en lv ujj vgattja. Irotvny [TT. MNy. XXVIII, 60]. 1857 : Dumbrva (e.). K csr rka (e.) [TT.]. 1860: Pirlazsk (sz., k., ., t k l . , .). Kt ut (ua.). Hosszu rt (k.). Feljr (sz.). Krutsa (e., 1., tkl., .). Pojny (sz., 1.) [MNy. XXVIII, 60]. 1869, 1873: irot vny [A dsi egyhm. viz. jk. 3. MNy. XXVIII, 60]. 1879, 188l : Irotvny ~Iratvny [ i . h. 102, 150]. XIX. sz. eleje: a' Rt mellett (sz.). La Funtze (sz.). Pe Dimbu Paduri Popi (sz.). Kerekbk (e.). A' Szurdukba (e.) [TT.]. XIX. sz. kzepe: D o b o k a fell v a l F o r d u l o b a n : A Fogado fell. A Fogadonl a' Hatr vgn. A' Csorgo rkn tul az omlsnl. A' Dobokai Hegyen. A' Dobokai hegy tetn. A' Borsa Fell val hegyen vagy is az akaszto fnl. L grdu Czrnyi. A Hegyen az akaszto Fnl. A' Sos kutnl. A'

Csorgonl. A' Csorgon innen az omls alatt. A K i d e fell v a l o F o r d u l o b a n : A' Fel jron. A' Cserhaton. A Puszta szo lonl. A' Korumberken(!). A' Kender aszszo rttyben. A' Csorgon Felyl. A ' Csorgonl. Az rkok kzt. A' Fles kutnl. La Sztupeture. A Borsos hegy n. Az also rtben a' csorgo rka mellett. A' Kender aszszo rttye mellett. A Medgyes Dombon. A Fel jroban. A' Cser haton. Az Ebhton. A bdos-kutnl. L ptytre. L podu Csomafai ~ A' Csomafi Hidnl. A' Cziczavpn. A Szilbe (k.). A' Szilbe a' Koves patak fel (k.). Az also rtben (k.). A' Szilbe a K e r e k b k k a l a tt ( k . ) . A S z i l be a' k v e s p a t a k n l (sz., k . ) . Az also r t b e n a' C r k a m e l l e t t (sz., k . ) . D u m b r v a a' Sos nevezet a l a tt T o l g y s fa. D u m b r v a a' kzeps intre pojen cser s Togy fa veszszs Erd. Dumbrva a' kereszten tul tlgy s cser fa. A Szlas (e.). A Pistyira alatt cser, tolgy gyrtyn, magyaro s tvis tuzre valo fk s gaz. A' Hrmas nevu erdo melyet a' Sellrek hasznltak gyr tyn, tlgy, magyaro, tvis, rendetlenl vagott gazos bokros erd. Cserkut tlgy s cser ft term Erd. A' Fundeturba, vagy is Ko pasz Dombon . . . szomszdi . . . szakrol a Kidbe jro ut (e.). A Falun alol valo rt (k.). A' Borsos Fld (k.). A Kender Fld a' Szilben a' Kerekbk alatt (k.). A' Szilbe a' kves patak mellett (k.). a Bdok s Doboka Hatrok klmbztetsre, nagy munkval mestersgesen emelt 4-ik nagy Halom (Czigla). a' Gyilkos nev Dombon. a Bdoki Pojny. Krutsa nev Erds hely. A Bdoki s Poklos telki gyben rugo Hatr szlek. . . kezdve . . . L Krutse Bdokuluj nev helyen ltez Erdeje Fels vgbe a' Poklostelki s Bdoki Hatrok kzt a' Dumbrava tetejn. Ezen Halomtol kezdve a' Bdoki s Dersei egybe pontosulo Hatr vgek kzt 300 Lps tvolsgra, hol a' Kidei, Bdoki s M. Dersei Hatrok szve pontosulnak, az ugy nevezett Lrintz meznl Kt Utok kzt k formba jv ut. a' Bdoki Lapaj nev Erdo tetejn a' Nagy Brtz Ut szegeletbe. A' Rotunda tetejn. a' Rotunda felett Brz Uton a' Czikofle Erd. L Pojn Tyuluj. a' Kerekbk felett. a Kopasz Domb tetejnl. A' Koromberek tetejn. a' Korom berek tet Bdoki s Csomafi Hatrok szlei. Az Ugy nevezett Sztupaturnl. a' B doki s Csomafi Hatrok kzti Hidnl. a' Kt Falu Hatrt el v laszto Kenderasszobol le folyo rok mellett. a' Kenderasszo Patakn folyo vz. a' Borsai Hatr Szlbe . . . a' Nagy Sndor Karntz nev Fogadojn alol a' Bdoki s a' Borsai Hatrok kzt a' Hegyrl le jvM u t s a' N a gy o r s z g U t m e l l e t t . a' B d o k i s B o r s ai H k z t a' H e gy l n f el j r o U t o n menve az akasztofa h e l ye a r n y
1

Igy

t b b s z r is.

a' Kves Patak. a' Lapj s a' Hrmas tetejn a' Kozos Erdo mellett jro Szekr Uton mindenutt kereken le a' Szlas s a Hr mas tulso Szln a' brtzen jro rdgora nevu hlyen le a' Szlig. a' Sziltl a' Bolovnyoktol kezdve a' Pstyra felett az rdgorn jro Brtzi ut s a' Szurduk rka kztt az egsz Szlas nevu Erdo a' Kozos Erdovel. a' Ko Csrs Szurduk rkn tul az egsz Dumb rva a' Krutsval gytt a' Poklostelki s a' Dobokai Hatrig s a' Krutsa nevu Helyen lvo Pojntol a' Szurduk rkba jvo rokig. a' Pojny. a Szl s a' Szurduk rka kzt lv minden Erdk [TT.]. 1941-3: 1 . Kis ucca ~Ulicor. A fiatalabbak Erdeji Samu uccja ~Ulicora lui Erdeii nvvel is illetik. 2 . Bojr ttya ~Ulitsa Boierului. A fiataloktl inkbb a Marzsnok fel ~ P la Moreen nv hallhat. Els neve onnan szrmazik, hogy az t Bojr Gyula szolgabr alatt kszlt el. 3. Glmez t t y a : Gelmez ttya ~ Drumu ktr Glmezeu. A Glmez fel vezet t. 4 . Trk ucca : Trk Krj ttya. A faluban rgi birtokos Trk-csald egyik tagja, Trk Kroly kszttette utca s t. 5. Buna ~ Buna. Jviz kt a reformtus templom kzelben. 6. Alsrt: Hosszurt ~Rtu lung (k.). A falu als feln hosszan elnyul rt. 7. A Hegyen ~Pe d'al (1.) 8. Csrgrka ~ Prul Curgului (sz.). 9. Akcok: kcok ~La Akts (k., 1.). A hatrnak Borsa fel es szln lv akcos krl elterl hatrrsz neve. 10. Zadahagya: Zdahogya ~Zadahode (k., 1.). 1 1 . Vackrfknl ~La Peri (sz.). Az itt lv vackorfkat ezeltt kb. 6 0 vvel kivgtk. 12. Omls : Zomls ~Zomla (1.). Szikls, omlsos, suvadsos hatrrsz. 1 3 . Kt-t ~Keteut (t, sz.). 14. Pillog : Pillazsa ~Pirloaze (e.). 15. svnyek ~ La Krr (sz.). A hegyoldalon tbb svny vezet fel a Pojnyra [57]. 16. Az Omls alatt ~ Su Zomla (sz.). A kzl szerint mos lecsszatt." 17. Meggyezsdomb ~M e d e z d m b (sz.). R g e n l l t l a g m e g g y f k v o l t a k benne. I t t a f a l u s i ak s z e r i n t az r i s o k p i n c j e , t h o r d a r a ny v a n K u t a t t a k u t n a , de nem k a p t k m e g. 1 8 . K e n d e r a s z : K e n d e r e s z K e n d e r e su (sz., k . ) . 1 9 . F e j j r ~Fiiaru (sz.). 2 0 . Cserht ~Cerhat (sz.). 2 1 . Korombereggdre ~Gropa Koromberekului (sz.). 2 2 . Korom berek ~Koromberek (sz.). 2 3 . Kveknl ~La ptatre (sz.). 2 4 . Fundetura ~Fundatura (sz.). 2 5 . Kopadzdomb ~Kopozdmb (sz., e., k.). Az e hatrhoz tartoz rsze erds, de a kidei rsz jobbra erdtlen. 26. dalt: Odalut ~Adalut (t, kbnya). 2 7 . tyhz erdeje ~ Pduriia Kleziei (e.). 2 8 . Iratvnyok ~ Iertevoie (sz.). Rgebben ritks, irotvnyos erd volt. 2 9 Kzs ~Kezeu: T'uzoa (e.). 3 0 . Szl ~ Sil (k.). 3 1 . Szurduk ~Surduk (k.). 3 2 . Szrdukrka ~ Pru Surdukuluj (.). 3 3 . Malamunytya: Mlmunytya ~ Malamunte (e.). 3 4 . Krucsa pojnja ~Poiana Krui. Tiszts a Krucsa erdejben.

3 5 . Krucsa~ Krua (e.). 3 6 . Dumbrva~ Dumbrava (e.). 3 7 . Az rok vge (e.). A Szurdukrka [ 3 2 ] fejnl, kezdetnl lv erds hatrrsz neve. 3 8 . Szurduk ttya ~Drumu Surdukului (t). 3 9 . Bolovny~ Bolovan (k.). Nagy kvekkel, sziklcskkkal tarktott rt. 4 0 . Pestyereja ~Petere (e.). Egy szikls reg, barlang kr nykn lv erds hely. 4 1 Kistornc: Kicsitornc ~ Trnor. Kiugr sziklapad s sziklaprkny neve. 4 2 . Szlas ~ Salo (e.). 43. Mitruj pojnja ~Poiana Mitrului. Tiszts az erdben ; 1941-ben beltettk tlgy-csemetvel. 4 4 . Bmfi gdre ~ Gropa lui Bamfi (e). 4 5 . Hrmasrka ~Pru Harmoului (.). 4 6 . Kerekerd: Retundu ~ Ratunda (e.). 4 7 . Cserkt ~ erkute (e., kt). Csererd kzepn van egy forrs, kt. 4 8 . Pojn Tyejuluj ~Poiana T'eiului (e., tiszts). A kzl szerint vt ott egy naty hrsfa" (v. r. t'eiu ,hrsfa'). 4 9 . Kerebik : Krbik ~Karabik (e.). 5 0 . Kvespatak ~Kipatk (., e.). 5 1 . Nagyrt Ritu mare (k.). 5 2 . Funtinyica: Kiskt~ Funtinitsa (kt). Kis tiszts s kt neve. Az itt lv bviz forrs 1938 tjn kiapadt. 5 3 . Kisrt ~Rtu cel mik (k.). 5 4 . Gelmez : Glmez ~Gelmezeu: Germezeu (e., k., sz.). 5 5 . Malamttya Drumu mori (t). A szomszdos Doboka kzsg hatrnak Bdok fel es rszn lev egykori malomhoz vezet t neve. 5 6 . Veres Mihj dombja ~ Dmbu lui Veres Mihai. A kzl szerint nagyapjnak, Veres Mihlynak a birtokban volt s innen van a neve. 5 7 . rbresek legelje: Pojny ~Punea zelerilor: Poienile (1.). 5 8 . Kertek megett ~ Dup Grdin (sz.). 5 9 . Zsodnrka: Fgujrka ~Pru Fagului (.). Sza kadsos, omlsos idszakos vzfolys neve a falu kzelben. 6 0 . Bojrbokra In Tufele Boieruluj (e.).61. tyhzi kert: Pap krtye (gy.). A reformtus pap hasznlta kert. 6 2 . Kripta P Kripta (k.). Ma is mutatjk itt egy srbolt helyt. 6 3 . Szoros Soros: Sorou Popi. A reformtus pap telke mellett felmen, mly s szk t neve. 6 4 . Khd ~Podu Popi: Podu Laiki. A kzl szerint a magyar ( = reformtus) papnak ot vt fggye." Msik romn neve onnan szrmazik, hogy a khdat egy Nagy Lajos nev birtokos kszttette. 6 5 . Cigla ~ Tsigle : Akastei (1.). A hatr legmagasabb pontja; katonai hromszgelsi pont. 66. Papdala: Etyhzdala ~Kostea Popi: Kostea Kleziei (e., bokros 1.). 6 7 . Csomafji t ~ Drumu ktr omafaja (t). A szomszdos Csomafja fel vezet t. 6 8 . Csorg: Csurg~ urgeoa (kt, sz.). 6 9 . Kripta alatt: Kertek megett ~ Su Kript (sz., k.). 7 0 . Verfny: Verfny ~ Fatsa (sz.). 7 1 . Bdskdgdre (sz.). 7 2 . Hrmas ~Harmo (e.). 7 3 . Gymcssiratvny (k.). A reformtus pap kertje felett lv irts, ma gymlcss neve. 74. Fenyves ~La Braz (e.). A kzl szerint ltetve vt". Valban kis fenyfkkal beltetett erdrsz neve. 7 5 . Dumbrva ttya Drumu

Dumbrvi. t a Dumbrava nev erdben. 76. Epht ~ Iephat (sz). 77. Sznaf ~Fnats (k.). 78. Pojnyi k t : Kt a Pojmba ~Fntna im Poien. Kt a Pojny nev erdben. 79. koskertye ~ Gredina lui Domnu Ako. Trk kos fldbirtokos kertje. 80. Trgdombja ~ Dmbu lui Terek (sz., k.). 81. Dktr ru Gropa im Morteune la Kipatak. Az elhullott llatok temetje. 82. F e n k : Nagy rtfenk ~Fundu Rtului (k., e.). 83. Alsiratvny: Alspojna ~ Iertevoiu din os (tiszts). 84. Erd alatt ~ Pa su Padure (sz., k.). 85. Szurdukdala ~ Kosteia Surdukului (e.). 86. Berciiratvnya: Felsiratvny ~ Iertevoiu d'in sus (tiszts, k.). 87. Nagyerd ~ Padurija ce mare (e.). 88. Lupujrka ~ Parau Lupului. Idszakos vz folys s krnyknek neve. Nyelvkalauzom szerint egy Lupui nev romn ember volt. Tunyogi Csap Gyula fldbirtokos szerint azonban neve onnan szrmazik, hogy ezen az rkon lejve lopztak be a faluba a farkasok (v. r. lup ,farkas'). 89. Delel ~Stanite. A Kiskut ~ Funtiitsa [52] krl lv kis tisztson delelnek az e tjon legel marhk. 90. Krucsarka ~ Pru Kruci (.). A Krucstl le jv mly, szakadsos rok. 91. Feketecsrrka. A Feketecsr [115-6] fell jv mly rok s benne foly patakocska neve. 92. Derzseji pojna. A szomszdos Magyarderzse fel es irotvny neve. 93. Brc: Brc (e.). 94. F j j r t t y a ~ D r u m u Fiiarului (t). 95. Oltovny ~ Oltoan. Szntfldek kztt lv gymlcss neve. 96. Csomafji hdnl. A szomszdos Csomafja fel vezet tnak a Kenderasz patakn tvezet pontjn volt egykori hd neve; ma nincs meg, de a hd krnykt gy hvjk. 97. Cserntoni kt (kt). A kzl szerint ilyen nev ember volt. 98. Sztupatura ru Sztup. tura (sz.). 99. Fejrkt ~Fntna ce alb (sz.). 100. A Vluknl ~ La Halue. E hatrrszben egy kt s egy csorg van. A halu ,vly' egybknt itt romn kzsz is. 101. Patak ~ Valeia. A falun keresztlfoly, nyron nagyon seklyviz patak neve. 102. Grgyskt ~ Gard'akut. Magas kvval krlvett kt (v. grgya ,kt kva'). 103. Szorosrka ~ Pru Soroului (.). 104. Palaki ht ~ Polt'ihat (sz.). 105. Nagy Lajos szllje ~ iia lui Nad' Laia (pu. gy.). 106. Fundetura kttya ~ Fntna Fundturi (kt). 107. Kvespatakrka (.). 108. Tyizdokfeneke ~Fundu lui T'izdok (k.). Egy Tyizdok ~ T'izdok nev, csfszj romn ember fldje volt; a romn nvre nzve v. pt'izd, , v a g i n a ' . 109. r k o k k z t t ~ r i n t re P Praie (e.). 110. Szurdukfeneke ~ Fundu Surdukului (e.). 111. Kenderaszrttye ~ Ritu Kenderasului (k.). 112. Ptyicsor ~ Pt'ior (t, e.). 113. Krucsaerdeje ~ Pduriia Kruci (e.). 114. Hosszutornc ~ Trnatsu lung. Elreugr, hatalmas klap a Kcsr-rka elejn; a psztorok pihen s menedkhelye nagyid esetn. 115. Fekete-

csr. Ua. A sziklafal oldala a psztorok rakta tzek fstjtl ssze kormozdott s gy fekete szn. 116. Feketecsrdala (e.). A 115. szm helynv jelzette pont felett elterl erds rsz. 117. Hosszucsr. Hosszan elnyl, hatalmas klap alatt lv csr-szer hely a szikls partban; a psztorok pihen- s menedkhelye. Akkora, hogy egy kisebb csorda elfr benne. 118. Kideji hegy ~D'alu T'izi (e.). A tszomszdos Kide felli hegy neve. 119. Poklostelki hegy ~ D'alu Pklii (e.). A tszomszdos Poklostelke hatrval rintkez, illetleg benne folytatod erds rsz neve. 120. Brci t (t). Az erds hegylen, a Brcen [93] vezet t neve. 121. Kenderasz-rka ~ Pru Kenderasului (.). A Kenderasz [18] vlgyben foly pata kocska (tulajdonkppen csak r!) neve. 122. K s r r k a (.). A Kcsr [144] fell foly patakocska neve. 123. Hosszucsrrka (.). A Hosszucsr [1l7] tjkn foly patakocska neve. 124. Cicpa: Cucpa ~Tsutsapa (sz.). 125. Pabdifja ~Nuku Popi. Egy difa neve; a romn egyhz" volt. 126. Dumbrvica ~Dumbravitsa (e.). 127. Pojnyica ~ Poienitsa (tiszts, k.). 128. Kzbels pojna ~Poiana d'e mizlok (tiszt s, k.). 129. Ksztj: ksztj ~L a K s t e i : Akastei (1.). 130. Szurdukteteje ~Vrvu Surdukului (e.). 131. Kerebiktet ~ Vrvu Krbikului (e.). 132. Kerebikdala ~Kostea Krbikului (e.). 133. Kerebik alatt ~Su Krbik (k.). 134. Hrmasttya ~ Drumu Harmoului (t). 135. Csorgrkn tl ~ Pst Pru Curgului (sz.). 136. Falu erdeje ~Pduriia e st'ask (e.). A romn fldreform alkalmval az rbreseknek adtk k i . Minthogy az rbresek szinte mind romn nemzetisgek voltak, ma egy kt magyar csald kivtelvel az erd a falu romn lakossgnak kezn van. 137. Cik iratvnya (k.). 138. Perzselterd ~La Prlitur (e.). Mindig perzseltk, irtogattk. 139. Brci erdeje ~Pdureia lui Bertsi (e.). 140. Borsoshegy ~Borohed': Borsoshed' (sz.). 141. Bdskt ~ Bid'ikut (kt, sz.). 142. Brci erdeje ~Pduriia lui Bertsi (e.). 143. Berci iratvnya ~ Iertvoiu lui Bertsi (k.). Berci erdejben [142] lv irts neve. 144. Kcsr. Sziklaoldalban lv hatalmas, csrszer vzmoss neve [Hgy.].
1

BODONKUT Ilyen donkt A kzsg falusiaktl


1

alakban e kzsgnv csak 1909 tjtl hasznlatos [PoEuda-veche (MoldTog)]; elbb Durjnosbuda nven emltik. jabb nevt azrt kaphatta, mert mint a krnykbeli tudom a lakosokat csfoltk a kzsg rgi nevrt.

A kidei h e l y n v a n y a g s s z e g y j t s e k o r kalauzom, i d Jakab S n d o r ne vezte meg ezt a Kidvel h a t r o s e r d r s z t mint a b d o k i h a t r h o z t a r t o z t .

Az jabb nvvel a falu egyik jelents terletnek neve vlt kzsg nvv (L. a trtneti s jelenkori adatokat). A kzsg maga - s jbuda sszeolvadsbl keletkezett. Burjnosbuda htrba olvadt bele s itt keresend a kzpkorban emltett Balog Jnos telke s az ugyane korbl, st a XIX. szzad vgn is Burjnosbudhoz tar toz praediumknt emlegetett Klesmez. E teleplsekre vonat koz adatokat Bodonkt al foglalva, itt albb sorolom fel.
1

Balog Jnos telke 1353: Ealugianusteleke, Bolugianusteleke, Blugianusteleke [AnjOkm. V I , 38]. 1407: Poss. Balog Janustelki [Csnki V, 331]. 1424: Part. terre Balyogianusthelleke seu Balyogiaiusthelke vocate inter possessiones utrasque Buda sita [uo.]. 1450: Terra Balogyanustelke ad possessionem Obwda [ i . h. 331, 338]. Vallis Balog Janusthelke [ i . h. 331]. 1450: Pred. Bolog Janustelke [uo.]. 1455: Pred. Balog Janosthelke [uo.]. 1495: Poss. Balog Janosthelke [uo.]. Ez az, alighanem mg a kzpkor vgn eltnt telepls egy 1424-bl val oklevl tansga szerint a kt Buda, - s j-Buda (ma : Bodonkt) kztt, Csnki V, 331 szerint hozzvetlegesen meg hatrozva : Kolozsvrtl szaknyugatra Bodonkt, Szentmihlytelke, Berend s Dis vidkn fekdt. Jval ksbbrl val forrsok tmu tatsa alapjn egszen pontosan meghatrozhatjuk ez eltnt telep ls helyt. 1755-ben a mai Bodonktba beolvadt j Buda hatrn A Balog Jnos telki forduloban", majd a Balog Jnos telkin", A Balog Jnos telkin a Hoszszulbban", A Balog Jnos telki forduloban a rovid lbban", a Balog. Janos-telke nv hellyben... vicinit(atibus)... ab occidente Berendi hatr szle" helymeghatrozsokat olvashatni [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. X L V I . No. 14, 21]. 1760-ban az Uj Budai Hatron Balogh Jnos nevezet hellysgben" lv erdrl trtnik emlts [i. h. 16]. 1761-ben Balogh Jnos nevezet helyben", majd az Uj Budai Hatrnak Berend fell valo Fordulojban Kerek Lb vagyis Balog Jnos Telke nevezet hellyben" valami szntfldeket sorolnak fel [ i . h. 19, 43]. 1762-ben is Balog Jnos nevezetu hellyen" lvnek mondanak egy szntt [i. h. 36, 37, 40]. 1770 krl Burjnosbuda (ma: Bodonkt) hatrn az Balog janosb(an)" nev helyet emlegetnek. Az ezutni forrsok adatai itt kvetkeznek: 1772: az Ujj Budai Praediumb(an)... a Balog Jnosban" [ i . h. 42]. Ugyancsak az jbudai hatron a' Fels vagyis Balog Jnos nev Forduloba... A' Balog Jnos Pataka mellett" lv szntt emltik [ i . h. Fasc. LX.
Gergely B l a helyszni ismeretei alapjn jl m e g h a t r o z h a t e h r o m , i l l e t l e g n g y t e l e p l s helye ( L . a m e l l k e l t t r k p v z l a t o t ) .
1

No. 1 8 ] . Albb ismt A Balog Jnosba a' Hoszszuba" egy szntt, a' Balog Jnos nev hellyb(en)" egy erdt hatroznak meg. 1794-ben ugyancsak a mai bodonkti hatron bell a Balog Jnos nevezet helyben", illetleg A Balog Jnosi oldalban" emlegetnek fldeket. Egy keltezetlen, de XVIII. szzad msodik felbl, alighanem 1772 t jrl val forrsban az Uj Budai Praediumban Balog Jnos nevezet helyen", majd a Balog Jnos telki forduloban", Balog Jnos telkin az Hoszu Labban", a Balog Jnos telki forduloban a rvid lbban", az Uj Budai hatron Balog Jnos nev helyben az hoszszu lbban" a Balog Jnosban a Cserg Patakon tul a ver fnyben" a Balog Jnosban, melynek also rsze Hoszszu Lbnak neveztetik, a msik Kerek lbnak", Uj Budai Praediumban Balog Jnos nevezet helyen", az Uj Budai hatron a Berend fell valo forduloban Balog Jnos telke nevezet helyben" a Balog Jnos-ban" (e.) helymeghatroz sokat olvashatni [ i . h. Fasc. X X X I . No. 2]. Az itt felsorolt adatokbl ktsgtelen, hogy a XIVXV. szzad ban Balog Jnos telke nven emlegetett telepls jbuda hatrn volt, s ez utbbi helysgnek XVIII. szzad eltti eltnse utn emennek egsz hatrval egytt Burjnosbudhoz tartozott, teht a mai B o d o n k t hatrn keresend. Gergely Bla helyszni gyj tse alapjn ma mr a telepls helyt pontosan rgzteni tudjuk. A bodonkti hatr szaknyugati rszn, a rgi j-Buda terletn, ma is ismernek egy Balog Jnos ~Bologianu nev sznt-terletet. Az egykori Balog Jnos telke minden valsznsggel ezen a helyen lehetett. Az eltnt telepls teht valban a kt Buda, - s j-Buda kztt fekdhetett, mint ahogy egy elbb, 1424-bl idzett oklevl is mondja (L. mg a mellkelt trkpvzlatot).
1

*Burjnosbuda 1315 : Nobiles de Buda [Csnki V, 338]. 1367 : poss. Buda [Csnki i . h. Doc. 2123]. 1424 : Part. terre Balyogianusthelleke vocate inter poss. utrasque Buda sita. Poss. Obuda, Vybuda [uo.]. 1427, 1455, 1461, 1475: Poss. Buda [uo.]. 1435: Poss. Buda nobilium de eisdem [uo.]. 1449: Plebanus de Bwda [uo.]. 1450: Terra Balogyanustelke ad possessionem Obwda [uo.]. 1450 : Obuda [uo.]. 1450 krl, 1461, 1495, 1509: Poss. Obuda [uo.]. 1452: Poss. NagAz adatokat 1. m g B u r j n o s b u d a s Burjnosjbuda helynevei kztt is. Csnki i h. e m l t Buda k z s g n l 1283-bl Budatelke k z s g b l v a l nemeseket (Nobiles de poss. Budatelke), de ez aligha vonatkozhatik B u d r a , i l l e t l e g b u d r a . Szerintem a k r d s e s n v vagy 1. a megye keleti felben, T e k t l nyugatra fekv B u d a t e l k r e vonatkozik, vagy 2. t v e s alakban k e r l t bele az o k l e v l b e .
2 1

buda et poss. Obuda [uo.]. 1457 : Bwryanus Buda [uo.]. 1460 : Obwda, Wybuda [uo.]. 1461, 1483: Poss. Obwda [uo.]. 1461: Nobiles de Ewda [uo.]. 1469: Bwryanosbuda. Poss. Bwryanosbwda [uo.]. 1489: Bwryanos Bwda [uo.]. 1495: Poss. Buda, Wybuda [uo.]. 1506: Bwryanos Bwda. 1518: Poss. O Buda [uo.]. 1521 : Poss. Buryanos Buda [uo.]. 1581/XVIII. sz.: O. Buda [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. LX. No. 16]. 1604 : Bwryanosbwda [Kmonostori konv. lt. (Kvr) 518]. 1618: Burjanos Buda[i. h. 540]. 1633: Buda [JsHb. i . h. 17]. 1636: Burja nos Buda [ i . h. Fasc. XXIII. No. 20]. 1637 : Burianos Buda [ i . h. No. 21]. 1629: Burianos o Buda [ i . h. No. 26]. 1642 (?) : O budban [Kmonostori konv. lt. 564]. 16501 : Burjanos Buda [JsHb. i . h. No. 19,25]. 1660: Bur Janos O Buda [SzkNemMz. Apor lt. A . Fasc. VII. Nro. 4]. 1664 : Burjanos Buda [Kmonostori konv. l t . 609]. 1668: Bujanos Buda [JsHb. i . h. No. 27]. 1669: Burjanos oh Buda [i. h. No. 28]. 1700 : Burjnos oh Buda [ i . h. Fasc. L I . No. 22]. 1736, 1743 : Buda [ i . h. No. 8. i . h. Fasc. XXXII. No. 4]. 1754 : Burjnyos Uj s O Buda, -Buda [Kalotaszegi ref. egyhm. conscr.]. 1755: O Buda [JsHb. i . h. Fasc. XLVI. No. 21]. 1757 : O Buda [ i . h. No. 20]. 1761: Burjnos O Buda [ i . h. 19]. 1762: Burjnos Buda [ i . h. 36]. 1768 : Buda [Mik lt. Reg. I I I . Fasc. XVIII. 69]. 1770 krl: Burjanos O Buda [Kolozsmegyei fldm. tbl.]. 1771 : Burjnos O. Buda [JsHb. i. h. Fasc. XLIX. No. 23]. 1772 krl : Burjnos O Buda [ i . h. Fasc. X X X I . No. 2]. 1779: B. O. Buda. Burjnos O. Buda. Burjanos O. Buda. O Buda. Burjnos O s Uj buda [ i . h. Fasc. LV. No. 19.]. 1780: B. Oh Buda [ i . h. Fasc. LX. No. 14]. 1781 : Burjnos O.-Buda. archidiaconus graeci ritus unitus O. Budaiensis. Buda. B. O. Buda [i. h. Fasc. LV. No. 7, 15, 29]. 1782 : Burjnos O. Buda [ i . h. No. 11]. 1784 : B. o. Euda. B. Oh Buda. B O Buda. Burjnos O Buda [ i . h. No. 3, Fasc. L V I . No. 4., Fasc. LX. No. 18]. 1786 : Buda [ i . h. Fasc. LX. No. 13]. 1791: Brjnos Oh Buda [ i . h. Fasc. XXIX. No. 24]. 1794 : B O. Buda [Cski Katalin conscr]. 1799: B. O. Buda. O Buda [JsHb. Fasc. V I . No. 25, 26, uo. Kamuthi oszt. Fasc. V I . No. 27]. 1802 : B O Buda [ i . h. No. 28]. 1803: O. Buda [JsHb. Fasc. LXVII. No. 4]. 1806: Burj nos O Buda [Bksi lev]. 1808 : Budaburjnos. -Buda. Olh-Budaburjnos [Lipszky]. 1831 : Budja ~ n. Budendorf ~ r. Bodjin [Cons. Trans]. 1839: Olh-Buda-Burjnos ~Buda [Lenk]. 1877: Olh BudaBurjnyos ~ Budi Vechia, Budgya, Burjmos [Dvorzsk, Hnt.]. 1367 : puteo Fizkut vocato [Doc. 212]. 1581/XVIII. sz. kzepe: az 'Avasban (e.). az Als Gergelly vlgyben (e.). a Tellyes nagy Erdo ben (e.). a Demeter vlgyben (e.). az nagy Csks szekben (e.). B ds erdben (e.). az Remete ut mellykben (e.). Krpenyesben (e.). Az Cseresnye fa ktban (e.). Kis Csoksban (e.). Uj Bda fell (e.). a Mak-

jnban (? e.). Az Tekensben (e.). az Fas hellyen (e.). Az Esztrng ban az Kis Kapus fell (e.). Sebed (!) erdben (e.). remetei t mel lett az Kis Vlgjn (e.). Az Fels Gergelly vlgyben (e). Kz brczn Kis eperjesen (e.). Farkas Brczn (e.). Az Budai hatron az Eszak Erdben (e.). a Kereszt ut [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. LX. No. 16]. 1633: Az Nagi chokas Budaj az eleo erdeoigh hatar (e.). Kettes(?) meze (e.). Farkas berczben (e.). Az ket ut keozeot felliul (e.). Farkas berch az allia (e.). Cheresnie fa kutban az szeli ben (e.). Kys chiokas (e.). Az lukoban (?) (e.). Eszek erdeo (e.). Az Zentegi haz k i w l (e.). Vereofien mellet az agiagos ut mellet (e.). az Szocsne uttia ket felen (e.) [ i . h. No. 17]. 1636: az Makjanban (e.) [ i . h. Fasc. XXIII. No. 20]. 1637 : az kett Agu Domb kzzt (k.) [ i . h. No. 21.]. - 1639: az Csereznefa kutban (e.) [i. h. No. 26]. 1650: az keolesmezej es az Burjanos Budaj hataron: az Remethe torokban (e.). az Peter Velgeben (e.). Az lokaban (e.). az loka ol dalon (e.). Az kez birczen (e.). Az Berendj esuen mellett (e.). Az kez bircz oldalon (e.). Az Czoks uigiben (e.). Az Berendj hatar szelben . . . az Czeresnefa kutra megen labal egi feld (!). Az Banaz uton az agiagos uth uigiben az uerfin oldalon (e.). az Baniaz utban az irotuanban (e.). az Tekenes. az kis Thonal. Az Tekenesben (e.) [i. h. No. 19]. 1651 : az reouid nilban (k.). az megges (!) birczen (k.) [ i . h. Fasc. X V I . No. 25]. 1668: az Vk kutnl lev haz helybe(n) . . . mly kut Szilagyi Ferencz kuttyanakis hivattatik [i. h. Fasc. XIII. No. 27]. 1669: az T Gttya(n) all az Rh szel [ i . h. Fasc. XXIII. No. 23]. 1700 : az Sik reten vagyon 15 rud f melynek vicinussa. . . nap nyugotrl uj Budai hatr [ i . h. Fasc. L I . No. 22]. 1736: a' Falu vegin alol az ut mellet (sz.) [ i . h. No. 8] 1754: az Budai Hatronn a' Pap kutb(an) (k.). az Eszekbenn a' kles mezo Hatarszlbenn (sz.). a' Kis mezo vagy kles mezo. az l erdo Brcz uta kztt (e.) [A kalotaszegi ref. egyhm. lt. Conscr.]. 1755 : egy Colonicalis Sessio a Falu fels vgn a' Magyar Templomon tul in vicinitatibus . . . napnyugat rol . . . az Eszek uttya. Dios alatt (sz.). A csipks dombon (sz.). Az Imolsban (sz.). A vgs megett val fordulban. A Diosi hatrra
1 2 3

Felje rva m s kzzel Pisztrang. Hitelests n l k l i m s o l a t M e g j e g y z e n d , hogy az irat a budai, disi s k l e s m e z e i e r d k n e k Kovacsoczi Farkas k a n c e l l r s a tbbi rszbir tokos k z t t val felosztsrl szl, de nem klnti el az egyes k z s g e k h a t r n lv e r d s rszeket. Az itt felsorolt helynevek jelzette t e r l e t egyikem s i k a a X V I . s z z a d b a n g y h i h e t l e g nem e h a t r h o z , hanem Dishoz, i l l e t l e g K l e s m e z h z tartozott. A forrs z a v a r o s s g a miatt nehezen d n t h e t el, hogy az a l b b felso rolt helyek v a l b a n e hatarba tartoznak-e. Az i t t felsorolt helyek kzl ne h n y a l b b elfordul e k z s g helynevei kzlt.
2 3

rugo lbban (sz.). a nyir vlgy brczin (sz.). A nyir vlgyben (sz.) [JsHb. i . h. Fasc. XLVI. No. 21]. 1757: az Bodonkut Arka mellett (ke.) [ i . h. No. 20]. 1761 : a Kut rka mellett . . . Kender Fld mellynek Napkeletrl a Bodon Kut rka . . . szomszdgya [ i . h. No. 19]. 1762: Burjnos Buda nevezetu Fa lunak Nap Nyugat fell val vegin Tekens nevezetu . . . Erd [ i . h. No. 36]. 7770 krl: la Akasztej (sz.). az Gyilkoson (sz.). az Nyir Vlgyb(en) (sz.). la Parou Galbin (! sz. k ) . az Bodonktnl (sz., k.). la Puntye (sz., k.). la Nyirvgy (sz.). la Kerek erd (sz.). in Fatze (sz.). az Szel uttynl (sz., k.). az Balog jnosb(an) (sz., k.). az ravasz juknl (sz., k.). az Kender szerbben) (sz.). la Budulo (sz., k.). la Kaszte Csore (sz., k.). in Bugyisara (sz., k.). in Pojana (sz., k.). la Puszte (sz., k.). az Tonl (ke.). Puszta la Bugyisara (sz., k.). la Bugyi sara in vale (sz., k.). Kineptiste la To (sz.), in Kuru Funatzelor (sz.). In Vale Retsi(sz., k.). Pe Gyalu beszeritsi (sz., k.). La Rapo (sz., k.). La Too (sz.). la Sos Kut (sz.). Az Diosi Kapunl (sz., k.). la Szirbgy (sz., k.). a tufele Groszuluj (sz., k ) . Sub Gyilkos (sz., k.). in Koszte gyilkosuluj (sz.). la Pop Kuttya (sz.). la Toptyile (sz.). az Tvis uttynal (sz., k.). az Szllnl (sz., k.). la Mrez (sz., k.). Parou Budukutuluj (! sz.,k.). Sub gyalu beszeritsi (sz.). Pa Nyirve (!) gyin gyl (sz.). in Rapo sz.). La Ptyetris (sz., k.). Sub Szt (sz., k.). la Csuts la Csoroj (sz., k.). la Kapu Nyilvlgyuluj (sz., k.). la Kalea Mnyiri(sz.). la Nyirvegyu ugyi (sz., k.). la Bundukut Sub szt (sz., k.). az Almaforasb(an) (sz., k.). la Nyirvegyu Deusuluj (sz., k.). la Czp Nyamtzuluj (sz.). in gura Fu natzelor (sz.). in Bugyisara (sz., k.). la Asztupeture (sz., k.). la Gyeus la Csoroj (sz., k.). Sub Czigle la Gyeus (sz., k.). la Gargyile (sz., k.). la Drumu Mnyiri(sz., k.). La Prunyi Moldovanuluj (sz., k.). in Pojane (sz., k.). la Fatza bundukutulo (! sz., k.). in Koszte Csutsuluj (sz., k.). in gyalu Beszeritsi (sz., k.). in Fatze la Sztuptyine (sz.). linge Drumu Mnyir (! sz.). Pa gyalu Nyirvegyuluj (sz.). la Bugyisara la Pruny (sz , k.). la Ropo in gyl (sz.). la Sik Rit (sz.). az Setallo Dombon (sz.). az Bodonkut bertzin (sz.). az Imolasb(an) (sz., k.). az Budai oldalon (sz., k.). a Tvis Utnal (sz.). Budai Erd alatt (sz., k.). la Csorgo (sz., k.). la Drumu funatzelor (sz., k.) [Kolozsm. fldm tbl.]. 1771 : Nagy To nevezet R t t y e . . . Burjnos O. Budai Hatr(na)k Also Fordulojn mely(ne)k s z o m s z d g y i . . . Dl felll az To Gttya, vagyis tltse, Nap nyugat s Eszok f e l l l . . . a' Mrai Utt s a Falusi kender fldek vgei [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. XLIX. No. 23]. 1772 krl: a falu mellett Pi[s]trangos nev helyben (e.) [ i . h. Fasc. XXXI. No. 2]. 1779: a' Budai oldal fel valo Forduloban a' Fejrdi Kttynl (k.). a' Nyr vlgy fell valo Forduloban Ropo nevezet hellyben (k.). a' Nyir Volgy fel valo Forduloban egy To,

melly a' Falunak tartatott s Veszett Tonak hivattatott, ennek vize el menvn ugyan az eltt sok idvel a' Mikola rszre fogattatott e. a' Nyirvlgyi Rt (k.). Nyir vlgy fel valo Forduloban a' Szent Pli ut mellett (sz.). Falu kznsges helyt fogta f e l . . . Kis T nevezet hellyben, mellynek szomszdgya egyfell a' mindgyrt nevezett Szentpli t, msfell a' Tandi Rsz Erd. Vagyon egy nagy darab hellyen fekv Falu kznsges Erdeje is, melly l Erdnek hivattatik, melly jo Tzre valo Csere Fkbol llo Szabad Erd vicinussi ezen Erdnek egy fell a' Klesmezei, msfell az uj-Budai Hatrok. a' Templom megett (hz). a' Kapus tet (e.) [ i . h. Fasc. LV. No. 12, 17, 19]. 1780: A K l e s M e z f e l l v a l o F o r d u l o b a n : A' Falun alol a' Kertek alatt (sz.). L perou glbin, vagyis Veres patak (sz.). La Funtina Oltynuluj (sz.). A' K a p u s t e t f e l l v a l o F o r d u l o b ( a ) n : L Kle Nyemnyisilor in Face (sz.). Kzl a Soss Kuthoz ugyan a' Verfnyb(en) (sz.). La Szptyinyi gyss in Face (sz.). L Kerek Erd (sz.). L Cspa Nyemesuluj vagy inkbb a' Ropoba (sz.). A' Nyir Vlgyben (sz.). L Puntye (sz.). L Sztupeture (ke.). A' Kis Tonl (ke.). L Ropo (k.). In Face gy kis Irtovny (k.) [ i . h. Fasc. LX. No. 14]. 1781: a Kajnti Forduloban a Merban meno ut mellett Szupt Hageu nevezet Hellyen (sz.). az Kapus Teton nevezetu Lb Fldin (sz.). a Bnyszut nevezetu Hellyen fel fogvn (t. i . egy fldet), azt kertel b kerteltk, mert Nyomsba volt. in vle Spanuluj (sz.). Kotsina (sz.). Budi sora (sz.). gy Iszka nevezet Falu kznsges hellyn rtottak, melly irotvnyt . . . erszakoson el vette tllk. . . . azon helly mellyen most az Horvth Gergelly Ur udvarhza vagyon s az udvarhzon kivl 3 Colonicalis hz hellyek vadnak melly hellyet my Zsysorjnak hivjuk. ki kldvn kt Bres Szekereit a z o n . . . Groff U r . . . tilalmas erdejire, mellyet my olhul Padure kaszteilornak hivjuk. Kimenvn a Budai Hatrban Bnyasz Ut nevezet helyb(en), oly vggel, hogy mivel az rgi usus szernt valo Tilalmas Kertett mostan vltoztatni nem l e h e t . . . , . . . az Tonak kerletin . . . az Papp kuttyn fellyl valo. . . erd L b j t . . . b kertelnk. a' B. O. Budai hatrnak nap nyugot fell valo forduloja krl a' Porgoltt vagy is tilalmas kert. Ezen . . . Porgolat kertet mintegy 8 Esztendeje, hogy ide a' Bnys (!) uti To mell tettik. . . Horvt Gergelly Ur parantsolattyb o l . . . Ha minden Esztendoben Gttal nem tartjk a' nevezet Bnysz uti Tot, a' minthogy a' Falu minden Esztendb(en) Gttal is
1 2 3

Ugyanabban a forrsban a l b b egy magyar v a l l v a l l o m s b a n az Hgo alatt a l a k magyar v l t o z a t a is fennmaradt. A l b b m g g y I s p n y V l g y i b l s Kotsina n v e z e t Hellybol fel fogott k t darab Hellyeket .."
2-3

szokta tartani, Viz soha sem lenne benne, s igy is ha szrozsg vgyon szroz Lbbol lehet jrni a fenekin, nem lven semmi mellysge, egy szoval, ha a' Nagy Esok mi Viz nem gyl belje szroz. Ezen Bnysz uti Ton kivl Marhaitato Hellyek . . . vagynak a Nap Nyugoti fordulon Sos kut nevezetu h e l l y e n . . . a Nap keleti fordulon pedig a' Bodon kut r k n l . . . , s a' Kenderszer nevezetu helyen. a Koles Mezejn (k.). A Kls mezejn vulgo la Kotsin (k.). a' Kls mezejn la Valye Spanuluj (k.) [i. h. Fasc. LV. No. 7,15,29]. 1782: a Kapus uti nevezet helly allyban lv Ton feljl lv B nysz ut nevezet helly. a Kapus tet nevezet helyen [i. h. No. 11]. 1784: A ' F e l s v a g y K a p u s t e t f e l l v a l o F o r d u l o b ( a n ) : A' Nyir Vlgyben (sz.). A' Meleg vlgyben (sz.). A' Merai Ut mellett egy fell a' Mrban jr orszg uttya. A' Ropo neve zet hellyre. A' Kapus tet hgojban (sz.) gy fell az Orszg ut, ms fell a' Mltosgos Exponens Groff Ur (t i . Haller Jnos) Nagy To nevezet Rttye Szomszdsgai kztt. A Budai oldalon (sz.)... nap kelet fell a' kznsges Erd . . . Szomszdtsgai kztt. A ' Nagy To nevezet hellyben (k). Vulgo La Funatzu Oltyanuluj (k.). A' Gyilkos nevezet hellyben (sz.). A Rt mellett (sz.). La Puntye (sz.). A' Ropoban (sz.). A' Budai oldalon (sz.). A' Kapus tetn (sz.). Wulgo La Klye Mnyiri (sz.). A Ropora jro Fldekben az ut mel lett... a' Merban jro kznsges orszg ut Szomszdsgaiban (sz.). Vulgo La Kapu Nyir Vgyuluj (sz.). A Mrai utnl (sz.). A Sik rt nevezet hellyben (sz., k.). A Rt Szlben (sz.) La Funatzu Sztuluj (k.). Az Akaszto Domb nevezet hellyben (k.). A Pallonl (sz.). A Nyir vlgy oldalon (sz.). Vulgo la Czpa nymtzuluj (sz.). La Fce Nyir V gyuluj (sz.). A ' Kerek Erd alatt (sz.). Vulgo La Merisz nev hellyben (sz.). a' tonl (sz.). a' Sos Kutnl (k.). a' Nyir Vlgy Gdriben (sz.). A' Kerek erd alatt (sz.). Vulgo In Face nevezet hellyben (k.).Vulgo in Gyalu Nyir Vlgyuluj (sz.). In Funatzu Szatuluj, vagy a' Falu kzn sges szna fviben (k.). A ' Gyilkos tetn (sz.). A ' Nagy Ropoba a Rt szlen (sz.). A ' Sos kutnl a' Budai oldalban (sz.). Az Also v a g y i s P r a e d i u m K l e s m e z fell v a l o F o r d u l o b a n : Vulgo La Valye retse (sz.). A Falu mellett (sz.). A' Porgolt mellett (sz.), Delrl ugyan a' Porgolt kert . . . szomszdsgai kztt (sz.). Vulgo La Funtina Oltynuluj (sz.) La Prunye Molduvnuluj (sz.). Vulgo La Parou Galben (sz.). Az Akasz tofnl (sz.). A' Kert alatt (sz.). A' Srga patakan (sz.). a' Srga Patakon tul (sz.). La Tufele Groszuluj (sz.). La Bodonkut sive La Vallye retse (sz.). A' Srga Pataknl (sz.). in Czermurile Bodonkut u l u j . . . nap nyugotrl a' mellette le jro rok szomszedtsgai k zott (sz). Vulgo Linge Parou Bodonkutuluj nap keletrl a' patak

follyamattya . . . szomszedtsgai kztt (sz.). A ' Srga patak neve zet hellyben . . . nap nyugotrl a' mellette le jro Patak Szom szdtsgai kztt (sz.). az Eszakba (k.). Petris (sz.). In Pojna (SZ.). La Bodonkut (sz.). La Parou Galben in Face (sz.). a' Verfnyen az Also Horgasba (e.). a' Tekenys nev hellybe (e.). Akasztofa tsere nev Erdejben. egy Erd az Akasztofnl. Erd . . . a Tekens s Banysz Ut nevezet hellyb(en) [i. h. Fasc. LV. No. 3, 4, Fasc. LX. No. 18J. 1786 : az Falu felett Esztrag nev Helly (e.). A Bnyos (!) Ut eszkan. A Tvis Uttynl. A Banyos Utfb(en). A Kis Mezn. A Bnyos Uton Bnyos Ut Eszkn [i. h. Fasc. LX. No. 13]. 1794: F e l s f o r d u l : La nyervgy (~nyervegy) (sz.). La Gyalu gye la Tou (sz.). La Rapou v. Rpou (sz.). Linge Kale Mnyiri (sz.). La Hagou (sz.). A Kapus tet (sz.). La Kale Nyemesselor ( ~ Nyemeselor ~Nyemessilor)(sz.). La Szilutye (! sz.). La Zsie (sz.). A Sajtolo Hegyen (sz.). La Ftza (~Fatza ~Fatzo) (sz.). La Puntye(ke., k.)La Ritu Szatuluj (sz.). La Gyilkos (sz.). La Ritu Bethlenoe (sz.). In Koszta la Puntye (sz.). La Tou v. Teu (sz., ke.). A Kerek v. Kerk erdonl (sz.). La Drumu Mnyiri (sz.). La Koszta Gyilkosuluj (sz.). La Tzapa v. Czapa Nyamtzului (sz.). La Gura Nyervegyuluj (sz.). In Koszta Gyilkosuluj (sz.). A Sos Kutnl (sz.). A Gyilkos allatt (! sz.). La Vale Retse(k.). La Gyal intre Nyrvegy(sz.). az A l s B a l o g J n o s i n. F o r d u l o b a n : La Fontina Oltyanuluj (sz.). Sub Gregyin (sz.). La Toptyila in zsosz (sz.). A Kender szer (sz.). A Balog Jnosi oldalban (sz.). a Balog Jnos n. h.-ben (sz.). La Kis Budunkutz (sz.). La Fatza Budunkutzuluj (sz.). A Ravasziba (sz.). La Tsutsu(sz.). La Tsutsu linge Csorgou (sz.). A Ravaszjuk (sz.). La Trib (sz.). La Ptyetris (sz.). La Budulo (sz.). La Parou Galbin (sz.). La Fontina Oltyanuluj (sz.). La Szirbs v. Szirbt (sz.). La Akaszti v. Akasztj (sz.) La Tufele Groszuluj (sz.). La Balog Jnos (sz.). La Bundukut (sz.). La Bugyisori ( ~ Bogyisora ~ Bugyisore) (sz.). La Buduo (sz.). In Gyalu Beszeritsi (sz.). La Vale retsi ke ). La Pojna (sz.). Linge Parou Budunkutuluj (sz.). La Koszte Csori (sz.). La Budolo (sz.). La Parou Budunkutzuluj (sz.). A K o l e s m e zM ( s z . ). La Tsutsu l i n g e D r u m ( s z . La P e t r is ( s z . ). I n Funatze la F o n t i ne O l t y a n u l u j ( k . ) . L a B u n d u k ut (! e.). La A p r i e s pe G y a l u L u p u l u j ( e . ). A Kis M i h l y C s u p j n ( e . ). A T o u t n l ( e . ). A B n y s z u t n l (e ) . La B u z n u t ya (! e.). A z A k a s z to f ( e . ) . La P i s t r a ng (!) a f a l u n ak d l i s z e l in k i v u l ( e . ). La R i t u B s o r i ( k . ) . L a R e m e t y e ( k . ) . L a P u t u r o a s z a ( k . ) . L a S i ke ( ! k . ) . H e l b o n ( k . ) . L a G u r a A r i e s u l u j ( k . ) . La H o n t s o k u s ( k . ) . L a S i k r i t ( k . ) . I n G
1 2

1
2

I . h . - en

a No. 6.

jelzet instructioban : a z T e k e n y s s B n y s z utt nev

zet H e l l y b e n " . Igy tbbszr is !

remetyi (k.).La Parou Jovuluj (k.). La Vale gale (k.). La Vale Gali (!) in szusz (k.). La Halbona (k.). La Plopty (k.). La Jiszka (k.). A Kender szer (k.). La Remetye Apre is (! k.) [Cski Katalin conscr.]. 1799: Tekens (e.). Eszakba (e.). B. O. Budn a Falunak Eszaki oldala alatt (sz). a Kapots (!) tetn felyl a . . . Kajntora jro u t . . . szom szdsgaiban (sz.). a Bodon kut rka [JsHb. Fasc. V I . No. 2 5 , 2 6 , 2 7 ] . 1802: Kapus tet (sz.). Fels Fordul H a t r b a n : Tekens (sz.) [ i . h. No. 2 8 ] . 1803 : A Nemes Kolos Vrmegye Tekintetes Nemes Generalis Szkhez Nyujtott alzatos Instntijok A ben meg rt Ujj-Budai Possessoroknak az O. Budai Possessorok ellen, Mellyben egy l erd Nev s mind a kt Falutl magnak lenni praetendlt kz hellynek meg vizsglsra s a Mtlis differentinak el igazitsra Biztos Urakat krnek ki rendeltettni [ i . h. Fasc. LXVII. No. 4 ] . 1868 : Iszka <sz.). Papkutja (sz.). Tlgy kut (k.) Dell vge (sz) Fintza v. Finatze (k.). Bedehalma (sz.). Dell (sz.). Trnok Fundatura (k., sz.). Vrhegy (sz., k.). Brk (k.) [Reformtus pspki l t . ] . 1886: Kzp utsza. siktor. Fels utsza [MNy. XXXVIII, 6 0 ] . 1942: 1. ls-ucca ~Ulitsa d'in zos (u.). 2 . Fls-ucca ~ Ulitsa d'in sus (u.). 3. Gynygyvirg-ucca (u.). 4 . Ftel-ucca ( u . ) . 5. Bnatucca (u.). 6. Tykszar-ucca ~ Sikatoru d'in zos d'e beserik. A reformtus templomon all lv siktor. 7. Szukla ~ Sukal (kt). 8. Buna (kt). Ma be van dugulva. 9. Sztrzsa : Trzsa ~Straza. A falu kzepnek a neve. A Trzsba teszik ki a lobogt." 10. Hgji kereszt. Az Als- [ 1 ] s Fels-utca keresztezdse a Hg nl [ 1 1 ] . 1 1 . Hg ~ Hagu (sz.,k.). 12. Nyrvgy ~N'irved' (sz., k.). 13. Capa nymcuj ~ Tsapa N'amtsului (sz., l.). A magyarsgnak ebben a rszben nincs fldje. A szjhagyomny szerint sok kincs van itt elrejtve. 14. Gyilkos ~ D'ilko (sz.). 15. Brnyumez ~ Pazit'a (sz.). 16. Falu rttye ~ Ritu satului (k.). 1 7 . Betlenkrt tet ~Betlenkert: Betlenkert (sz.). 18. Betlenkrt ~ Betlenkert: Betlenkert (sz., k.). 19. Bnyszt ~ Baasut (sz., k.). 2 0 . Bnyszt feneke ~Fundu Banasutului (sz.). 2 1 . Sskt ~Sokut. Posvnyos kaszl. 2 2 . Pabgdre : Papkttya : Potkttya ~Potkut'a (sz., k., 1.). 23. Sznaf ~ Fnats (sz., k.). 2 4 . Keregdomb ~ Dmbu rtund (sz.). Kereken szntjk. 2 5 . Sjtal : Stldomb ~Saitalu (sz., k., 1.), A kt magyar helynvalak krl vita tmadt Jakab Ferenc s Jakab Istvn kztt. Az elbbi a Sajtal, mg az utbbi a Stl elnevezst tartotta helyesnek s a msikat hibsnak. 2 6 . Kopcsoknl ~La kopaei (e., sz.). 2 7 . Kendrszr: Kendeszr: Kendrmez
1

A 3., 4 , 5. hsz. trfs e l n e v e z s ; a mai 5060 v e s frfiak n e v e z t k g y el fiatalkorukban a F e l s - [ 2 ] , i l l e t l e g A l s - u t c a [1] egy rszt.

r v Kendeser (sz., k.). 28. Bnyszt rttye ~Rtu Baasutului (k.). 29. Fca ~Fatsa (sz.). 30. Nemezsdomb : Nemessvny : Nemest: Nemesek ttya ~Kal'ea nemiilor : Kal'ea nemiului (e., sz.). Itt ve zet az t a Hzhely [89] fel, ahol valamikor nemesek laktak. A bodon kti magyarok ma is bszkk nemesi szrmazasukra. 31. Bnyszttet ~ Banasut (sz.).32. Bnyszti t ~Drumu Baasutului (t). 33. Oltyna ~Ult'ana (sz.,1.). 34. Lovak rttye ~Rtu kaiilor (sz.). 35. Ndost ~ Nad'itu(k.). 36. Cifra: Cipra ~Tsifra (telepls). 37. Cicokhegye : Ccok hegye ~D'alului Tstsok (sz.). 38. Balog Jnos ~Bologiano(sz.). 39. Bodonkt ~Bundukut (sz., kevs k.). Rgen lltlag itt volt a kzsg s ezrt neveztk el budt Bodonktnak. 40. Szllk hegye : Szlldomb ~Kost'ea ziii (sz., 1.). 41. Fcatet ~ Fatsa (sz., 1.). 42. Kosta ori (e.). 43. Hszhji patak ~ Val'ea Haseiilor (p.). 44. Berekhetytet : Berektet ~Fundu Barkului (e.). 45. Berek ~ Brk (e., k.). 46. Pdu Csirsj ~Podu Cireului (e.) 47. Illerd ~ Iliardaua: Iliardau (e.). 48. Csks ~ oka(e.). 49. Ispmvlgye ~ Val'ea Spanului (1., e.). 50. Puturassz: Puturasza ~ Puturosa (kt) Aki ivott ebbl a vzbl, jl emsztett." 51. Pabgdre ~ Gropa popi (k.). 52. Alseprjes ~ Apreu d'in zos (e.). 53. Flseprjes ~Apreu d'in sus (e.) 54. Kell ~ Keleu (1.). 55. Bigyis ~ Bid'i (1.). 56. Zpogya ~Zpod'a (1.). 57. Remete ~ Rimet'a (e.). A Cskstl [48] szakra es sszes erdket is Remetnek nevezik. 58. Remete trka ~ Gura Rimet'i (1., e.). 59. Gropa florilor: Gropa flori (1.). 60. Bugyisr ~ Bud'ior (e., sz.). 61. Fundu Mitrj ~ Fundu Mitrului (1.). 62. Val'ea Gali (1.). Ma mr ritkn hasznljk ezt a nevet. 63. Remete verfnye r v Fatsa Rimet'i (e.). 64. Bugyisr vlgye ~Ripa Bud'iori (k., e.). 65. Pojna ~Poiana (sz.). 66. Jszka ~liska (sz.) 67. Sjim-fle erd ~Tufele Grosului (e.). 68. Pojna rka Rpa Poieni (k.). 69. Templomhegye ~D'alu beserii (sz.). A szjhagyomny szerint rgen itt volt a falu temploma. 70. Kistag ~Tabla ca mnik (sz.). 71. Srgapatak ~Ujvreaska (sz.). Agyagos viz folyik rajta keresz tl. 72. jvri tag ~Uivareaska (sz.). Egy jvri nev r volt. Rgen itt volt lltlag a falu temetje. 73. Szllzsdomb ~ Ujv reaska (sz.). 74. Budul ~Budulu (sz.). 75. Kerekerd ~La aksti. j elnevezs ; az Akasztfa [77] n. h.-en lv kerek alak er dt nevezi gy a magyarsg egy rsze. 76. Szrgy ~ Srd' (1.). 77. Akasztfa ~La aksti (1., e.). Kaptak ocs csontvzakat az rj1

Ez s az a l b b k v e t k e z n h n y magyar m e g f e l e l h e l y n v a magyar v e z e t k szerint csobn e l n e v e z s " ( r o m n adott n v ) . A magyar helynevek h i n y a ezzel m a g y a r z h a t .

nlkli r o m n psztorok ltal

sok idejibl." 78. Bugyisor rttye ~Rtu Bud'iori (k.). 79. Hrcekkrt Hertsekert (sz.). 80. Szakads ~Ruptur (k.). 81. Kerekrd ~ Pinzeret' (e., sz.). 82. Pnzerek ~La Pinzeret' (sz., k.). Egy Pnzer nev csaldrl neveztk el. 83. Skrt ~Sikrt (k., sz.). 84. Hszhj ~ Hasei (sz., k.). Itt laktak rgen a nemesek ; most a Varga-fle tanya van ezen a helyen. 85. rtovny ~ Iertoi (e., k.). 86. Ploptyis ~ Plopt'i (1.). 87. Gropa Mikutsi (1.). 88. Csucs ~ uc (sz.). 89. Pripon (1.). 90. Csorg ~ Curgau : Fntna la Cu (kt). 91. Kapostet ~ Kaputet (sz.). 92. Szl ttya ~Silut'e (sz.) 93. Betlenkrt rttye ~ Rtu Betlenkertului: Rtu Betlenkertului (k.). 94. D'alu lupului (e.). 95. Kocsonyafenk ~Fundu Koini (k.). 96. Bmfildal ~ Kost'ea lui Bamfi (sz.). 97. Tvist ~Teieut'e (1.). 98. Agyagdomb ~ La lut (banya). 99. Disznk rttye ~Rtu porilor (sz.). A disznk lege lje volt. 100. Jakabok kttya ~Fntna Suului (kt). J. F. veze tm nagyapjnak a mellkneve Szcs volt. 101. Csorg ~ oroi (kt). 102. Kerekrt ~Kerezrt (k.). Kerek rt neve. 103. Miron vackrfja: Bnyszti vackrfa ~Paru la Banasut. Egy reg vadkr tefa neve. Egy idben ez a hely a romn Miron-csald tulajdona volt [Gergely Bla h g y . ] .
1

Burjnosjbuda

1424: Part. terre Balyogianusthelleke vocate inter poss. utrasque Buda sita. Poss. Obuda, Vybuda [Csnki V, 338]. 1427, 1469 : Wybuda [uo.]. 1441: Poss. Wybuda [uo.]. 1460: Obwda, Wybwda [ i . h. 339]. 1469 : Albertus Zewke de eadem Uybwda [OL. Dl. 26796/EM.]. 1495 : Poss. Buda, Wybuda [Csnki, i.h.]. 1581/XVIII. sz.: Uj Bda [JsHb. Ka muthi oszt. Fasc. LX. No. 16]. 1650 :Uy Budaj) hatar [ i . h. Fasc. XXIII. No. 19]. 1700: uj Budai hatr [ i . h. Fasc. L I . No, 22]. 1754: Burj nos Uj s O Buda. az Ujj Budai Hatronn. ezenn Ujj Budn(a)k (mely ma tsak hellye a' Falunak) Hatrnn a' Stl Dombonn (sz.) [A ka lotaszegi ref. egyhm. lt. Conscr.]. 1755: az uj Budai hatron [JsHb. i . h. Fasc. XLVI. No. 21]. 1756: Uj Buda [i. h. No. 17]. 1757: Uj Budn az Puszta p(rae)diumb(an) egy puszta Sessiobol allo Kaszalo ret. Uj Budan az Haz hellyeken fellyl (sz.) [ i . h. No. 23]. 1760: Uj Buda. Attam zlogban az Uj Budai Prediomban egj Hz Helljet
2

Kzl : Jakab Ferenc (51), Jakab Istvn a K r o l y (56), F l d v r i Lajos intz (38), Szab Ferenc ( 8 ) magyar, Miron Gbor (35) s M i r o n Istvn (32) romn. Ugyanebben a forrsban m g ezek az adatok o l v a s h a t k : Sigismundus et Anthonius de Buryanosbwda. Andre Bud iy d i c t i . H e l y s g n v k n t ugyanott elfordul a Bwda s a Buryanusbwda n v a l a k is.
2

20 esztendeig . . . vetk zlogban az Uj Budai Hatron Balogh Jnos nevezet hellysgben lv . . . Erdejeket [ i . h. No. 7, 10, 16]. 1760 : Srkzi Istvn . . . vet zllogba Etven egsz Esztendkig . . . Egy Puszta hz hellyt mellynek napkelet fell . . . Groff Cski Bo b r a . . . Puszta hzhellye, nap nyugot fell pedig actu a nevezett Praediumban lako Nemes Sos Mrton eo Kglme lako hza vicinussai s ugyan azon Praediumban a Stlo Domb Eszkban egy sznto fld [ i . h. No. 11]. 1761 : az Uj Budai Hatrnak Berend fell valo Fordulojban Kerek Lb vagyis Balog Jnos Telke nevezet helly ben [i.- h. No. 19, 43]. 1762 : Ujj Buda nevezetu Praediomban . . . a Szllok alatt (sz.). Ujj Buda nevezetu Praediumban benn dgy Puszta Hz helly . . . , mellynek szomszdgyai Dlrl Nemes Szegi Istvn uram, Eszakrl pedig Nemes Bnyai Istvn uram eo kglmek Hz hellyeik. a V e r M f n y e n az B o r s ai H z h e l l y e k s o r j b an a r e n di ut m e l l e t t s a F a l u ra r u g v g g e l ( s z . ). Uj Budai Praedium B e r e n d i h a t r fell valo szliben [i. h. No. 27, 36, 37, 40]. 1772: az Ujj Budai Praediumb(an) a Falu helljin egj Hzhellj, Mellj Kerk Hzhelljnek neveztetik s most kaszllo, s z o m s z d i . . . a hegjrl le jro rok. Ugjan ott a Hz helljeknl a Kutnl egj negjed rsz Hz hellj [ i . h. No. 42]. 1779 : Az Uj Budai Hatron lev Hellyek brsban Sintsen az azon Praediumban tanlhat rgi Hz heljekhez kpest Semmi egyenlsg; mivel ottanis nmellyek i en sokat, nmellyek pedig igen keveset brnnak ; melly egyenetlensg ha sonlokppen vilgosan mindentt ki nem tetzik, annlis inkbb meg nem igazitathatik, hanemha az egsz Hatr conscribltatvn fel osztattatik, kinek kinek egyenes jussa Kiszakasztatik. V a d n a k . . . Gr. Haller Jnos Ur eo Ngnak Uj-Budnis bizonyos szmu antiqua puszta S e s s i o j i . . . [ i . h. Fasc. LV. No. 19] 1784: Uj Buda, B. U. Buda [ i . h. Fasc. LX. No. 28]. XVIII. sz. msodik fele : Uj Budai Praediumban Balog Jnos nevezet helyen. Uj Budan a Puszta prae diumban, az Uj Budai hatron Balog Jnos nev helyben az hoszszu lbban (sz.). az Uj Budai Szna fben a Hntzokosban (sz.). Uj Budai
1 2 3

Ugyanebben a forrsban Burinos-buda h a t r n a k sszersban ez o l v a s h a t . Vagjon egy nagy darab hellyen fekv Falu k z n s g e s Erdeje is, melly l E r d n e k h i v a t t a t i k . . . vicinussi ezen E r d n e k egy fell a' K l e s mezei, msfell az uj Budai H a t r o k " [I. h ] . A k v e t k e z k b e n 10 sessiot sorolnak fel. Ugyanitt ilyen s z v e g r s z t olvashatni . ,,A' Kert fell v a l H z helly ben . . . a' Patakon tl a' fel jro Hz hellyek h o s z s z b a " (k.) [ I . h ] . - E g y b k n t m a g b a n az s s z e r s b a n a fldek felsorolsakor az allodialis s colonicalis birtokok e l s z m l l s a s o r n e l k l n t v e emltik az b u d a i h a t r Als s Fels forduljban l v fldeket s kln az ujbudai h a t r b a n , valamint A Kles m e z n e v Praedium an" v a l k a t .
2 3

Praediumban Balog Jnos nevezet helyen (sz., e.) [ i . h. Fasc. X X X I . No. 2]. 1754: Ujj Budai Hatronn a' Szilb(en) (sz.). ezenn Ujj Budn(a)k mely ma tsak hellye a' Falunak Hatrnn a' Stl Dombonn (sz.). a' Csigs Dombonn (sz.). a' Nadas tonl (k.). a' Szl kutnl (k.). az l Erd uta kztt (e.). a' Bnysz uta [A kalotaszegi ref. egyhm. lt. Conscr.]. 1755 : az ui Budai Hatron az Kender Szerben lv egy darab . . . sznt fld . . . mellyet most kaszlni szoktak . . . , mellynek most egy darabja tvses. az Ravasz lyukra jro lbban (sz.). az Nyir orrn vagy Szl fnn (sz.). az akaszt Domb oldalan (k.). Akaszto Domb oldalon (k.). a Nyir vlgy fel lv Forduloban az Kis Gtnl (sz.). az ujj Budai hatron Balog Jnos n e vM h e l y b en az Hoszszu l b b an ( s z . ). a t t ak az u j j h a t r o n e gy deserta Sessiot, v a gy e l h a g j a t o t t T e l e k e t m o st k a l o t . . . v i c i n i t ( a ) t ( i b u s ) ab o r i e n t e e g y n h ny h a s o n l Pusz h e l l y n ek v g e i . az n y i r vlgy fel lv Fordulban az Lpos Tra rug labbon (sz.). Szna fben a Honcsokosb(an) (k.). az Szl Brczen (sz.). A Stl Domb oldalon (sz.). a Kis Bodon Kut nl (sz.). az uj Budai h a t r o n . . . A Balog Jnos telki fordulban ugyan Balog Jnos telkin (sz.). A Szent Mihlytelki ut mellett (sz.). A Szl alatt val f o r d u l b a n . . . A Szlre jr lbban (sz.). a' Stl Domb oldaln (sz.). Balog Jnos telkin a Hoszszulbban (sz.). A Balog Jnos-telki forduloban a rvid lbban (sz.). A Kender Szer ben (sz.). A Ravasz lyukra r gM l b b a n ( s z . ). A ravasz l y u k r a j r l b b o n a K i s B o d o n K u t n l ( s z . ). A n y i r o r r a l a t t ( s z . ) . B a l o g J a n o s - t e l k nv hellyben . . . vicinit(atibus)... ab occidente Berendi hatr Szle. A Sik rt Szliben (k.). A Szomordoki hatr Szlben Akaszto oldalon (k.). A lpos tnl (sz.) [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. XLVI. No. 21]. 1756: az Uj Budai Hatron az Horgas Lbban (sz.). a Szll lbjban (sz.). az Kis Bodon Kt nv helyben (sz.). az Meleg oldalon (sz.) [ i . h. Fasc. X L V I . No. 17]. 1757: Uj Budn az Puszta p(rae)diumb(an) egy puszta Sessiobol allo Kaszalo ret. az eljaro Nevu hellyb(en) (k.). Az Ravasz juk tetn (k.). Uj Budn az Haz hellyeken fellyl (sz.). a Kis Bodonkut Nevu hellyb(en) (sz.). A Pap Kuttya oldalb(an) (sz.) [ i . h. No. 20]. 1760: a Stl domb szkban egy Puszta hz hellyet. A Szl Uttyban (sz.). A Ravasz Juknl (k.). vetk z l o g b a n . . . az Uj Budai Hatron Balogh Jnos nevezet hellysgben lv lv (ktszer!) Erdejeket [ i . h. No. 7, 11, 16]. 1761: a Ravasz Lyuknl (sz.). Dell nevezetu hellyben (sz.). a Kis Bodon kutnl (sz.). a Szluttynl (sz.). az Kender szerben (k.). Balogh Jnos nevezetu helyben (sz.). az Uj Budai Hatrnak Berend fell valo Fordulojban Kerek Lb vagyis Balogh Jnos Telke neve-

zet hellyben (sz.) [ i . h. No. 19, 43J. 1762: Ujj Buda nevezetu Praediumban... a Szllk alatt (sz.). Balog Jnos nevezetu hellyen (sz.). Ujj Buda nevezet Praediumban benn dgy Puszta Hz helly..., mellynek szomszdgyai Dlrl Nemes Szegi Istvn uram, Eszakrol pedig Nemes Bnyai Istvn uram eo kglmek Hz hellyeik. a Verofnyen az Borsai Hz hellyek sorjban. a Berendi ut mellett s a Falura rug vggel (sz.) [ i . h. No. 36, 37, 40]. 1772: a Szelben (sz.). a Szelben az ut mellett (sz.). A Szll alatt (sz.). A Kis Bodon kutnl (sz.). A Szll fn egj Tvisses Pallag. az Ujj Budai Praediumb(an) a Falu helljin egj Hzhellj, Mellj Kerk Hzhelljnek nevez tetik s most kaszllo, s z o m s z d i . . . a hegyrl le jro rok. Ugjan ott a Hz helljeknl a Kutnl egj negjed rsz Hzhellj. a Kender szerben (k.). A Kerk Domb oldaln (k.). A Kis rten (k.). A Kis Gtnl (k.). A Ndas Toban (k.). Az Akaszto domb oldaln ( k . ) . . . s z o m s z d i . . . az O. Budai Hatr szele. a Balog Jnosban (e.). A Bodon kutnl (e.). A Tvis uttjnl (e.). A vgott Erdben (e.). A Horgasban (e.) [ i . h. No. 42]. 1772 krl: az horgas Lbban (sz.). a Szll Lbban (sz.). a Kis Bodon kut nev helyben (sz.). Uj Budan a Puszta praediumban (k.). Az eljro Nev helyben (sz.). a Ravasz juk tetn (k.). a Szil Uttya nev helyben (k.). a Pap kuttya oldalban (k.). az Bodon kut rka mellett (k.). a Balog Jnos telki forduloban (k., sz.). Balog Jnos telkin az Hoszu Lbban (sz.). a Szllre jro Lbban (sz.). a Stl domb oldaln ( ~ oldalon) (sz.). a Balog Jnos telkin fordulban a rvid Lbban (sz.). a Kender Szerben (sz.). Ravasz lyukra rugo lbban (sz.). a ravasz lyukkra(!) jro lbban a Kis Bodon kutnl (sz.). a Nyir Or alatt (sz.). az Nyir orrn (sz.). az akaszto Domb oldalan (sz.). az Uj Budai hatron Balog Jnos nev helyben az hoszszu lbban (sz.). a Szllfn (sz..) az Uj Budai Szna fben (!) a Hntzokosban (sz.). a Szl Brczn (sz.). a Setlo domb eszkban (sz.). a Szll alatt lv lbban (sz.). a ver fny oldalban (sz.). a Balog Jnosban a Cserg Patakon tul a ver fnyben (sz.). a Balog Jnosban, melynek also rsze Hoszszu Lbnak neveztetik, a msik Kerek Lbnak. a Setalo Domb mellett a Ndos Tonl (sz.). a Kerek domb oldaln (sz.). a Kis rten (sz.). a Kis Gtnl (sz.). a Bodon kutnl (e.). a Balog Jnosban (e.). a Tvis uttynl (e.). az Horgasban (e.). a Szl utyban (sz.). a Ravasz lyukban (k.). Uj Budai Praediumban Balog Jnos nevezet helyen (sz., e.). az Uj Budai hatron a Berend fell valo forduloban Balog Jnos telke nevezet helyben (sz.). az Uj Budai Praediumban a Ver fnyen (sz.) [ i . h. Fasc. X X X I . No. 2]. 1784: a' F e l s vagyis B a l o g J n o s n e v F o r d u l o b a n : A' Balog Jnos Pataka mel lett (sz.). A ' Rvid lbok Sorjba (sz.). A Kis Bodon kut nevezet

hellyben (sz.). A Ravasz Jukon (sz.). A' Szent Mihllytelki ut mel lett (sz.). A' Ravasz Juk Gdribe (sz.). A' Kis Bodon kutnl (sz.). A' Szlf tetn, mellyet nap keletrl a' Szl l b j a . . . circumvicinl (sz.). a' Szl oldalban, nap keletrl a' Szl Lbja. . . Szomszdtsgban (sz.). A' Kender Szeg Patakn tl a' Szent Kirlyi oldalban (sz.). A' Kp oldal megett (sz.) A' Balog Janosba a' Hoszszuba (sz.). A' Berendi oldalba (sz.). A' Hoszszuba (sz.). A' Szl Uttya mellett (sz.). A' Kender Szer nevezet hellyben a' Berendi Hatr Szlben, egy fell a' Berendi H a t r . . . Szomszdtsgai kztt (k.). A' Ravasz Juk megett (k.). A' Verfnyen a' Szent Mihllytelki rt fell (k.). az A l s o vagyis S z i l b e l i F o r d u l o b a n : A' Szl alatt (sz.). A' Szil Pataka mellett, mellyet nap kelet fell a' Szil Brtze, nap nyugot fell . . . Tomutz Andre . . . kaszlo rttye circumvicinlnak. A' Felhgoban (sz.). A' Szil uttyban (sz.). A' Stlo Domb nevezet hellyben (sz.). A' Ndas To oldal nevezet hellyben (sz.). A' Hz hellybe (k.). A' Borsai Hz Hellybe (k.). A' Templom Rttyiben (k.). A' Templom Brtzin (k.). A' Kert fell val Hz hellyben . . . a' Patakon tl a' fel jr Hz hellyek hoszszba (k.). A' Ravasz Juk tetn (k.). A Bodon kut nevezet hellyben (e.). a' Balog Jnos nev hellybe(n) (e.). A' Kis Mihlly Tsupjnl (e.). A Tviss uttyn all (e.). A' Nyir uttyn all a' Vgott Erd nevezet hellyben (e.) [ i . h. Fasc. LX. No. 18]. * Kisbuda 1441 : Kysbuda [Csnki V, 338]. Ha az albb idzend 1452-i adatot a jelzett mdon rtelmez hetjk, Kisbuda azonos lehetett buda, ksbb msknt Burjnos buda (ma: Bodonkt) nev kzsggel. Ennek hatrba olvadt ksbb bele jbuda, Balog Jnos telke s Klesmez is. *Klesmez 1367 : poss. Kulezmeze [Csnki V, 371. Doc. 2123] 1446 : Poss. Keresmesew [Csnki V, 371]. 1450 krl, 1495, 1518, 1521 : Poss. Kewlesmezew [uo.]. 1455, 1460, 1461, 1469, 1470: Poss. Kelesmezew [uo.]. 1461 : Poss. valachalis Kelesmezew [uo.]. 1461 : Kelesmezew nobilium de Buda [uo.]. 1473: Kewlesmezew [TelekiOkl. I I , 116]. 1502: Poss. Kwlesmezew [Csnki V, 371]. 1518 : Poss. Kewles Mezew [uo.]. 1569: Kolesmezo [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. XXIII. No. 52]. 1604: poss.Keolesmezeo [Kmonostori konv. lt. 518].1616: Kelesmezeo [i.h.54O].
A forrsban n y i l v n elrsbl Kulezme Doc. 213].
1

alakban is [ v . OL.D1.26755/EM.

1633: Az Keolesmezey hataron [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. LX. No. 17]. 1642(?): Kles mez [Kmonostori konv. lt. 564]. 1659: az Klesmezei hatron [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. LVIII. No. 9]. 1700 : Klesmez nev Falu [ i . h. Fasc. LVII. No. 38]. 1743 : Kls mez Praediumbeli Portio [JsHb. Fasc. V I . No. 35]. 1772 krl: Kles Mezei Praediumban Remete alias Eperjes nevezet helyben [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. XXXI. No. 2]. 1779 : A' Klesmezei Praediumban. Klesmez [ i . h. Fasc. LV. No. 19]. 1779: Kotsina nevezet helly... vagyon . . . Kolos v()r(me)gyb(en) a Klesmezei Praediumb(an) mind kt fell. . . Erdk szomszdsagib(an) [ i . h. No. 13]. 1780 : Klesmezei Praedium. a' Kles Mezei Praediumb(an) [ i . h. Fasc. LX. No. 14]. 1782: Klesmezei Praediumban [ i . h. Fasc. LV. No. 10]. 1784: Kles mez nev Praediumban [ i . h. Fasc. LX. No. 18]. 1799 : Klesmezben [ i . h. Fasc. V I . No. 27]. Amint a felsorolt adatokbl lthatni, 1700 tjig Klesmezt mint kln falut emltik. Ekkor mg vallatnak a kvetkez gyben : 1700. augusztus 24-n Szki Teleki Mihly zvegye Vr Judit Balogh Zsigmond nev cancellista dekkal s ms trsval foglaltatni akar vn Klesmez nev falut, Mikola Lszlnak Kis Karcson nev em bere a hatrszlben s a porgoltkapunl ellenllott, st msodszor meztelen fegyvernek mutatsval repellla," de arra sem szntek meg a falu foglalsban, hanem a porgolt kerten kvl megszllva harmadnapig ott voltak. A dekok Klesmezt ktszz forintig Te lekin asszonyom szmra foglaltk" [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. XXXI. No. 2]. 1779-ben egy vallats alkalmval a tank ezt mond jk : A' Klesmezei Praediumban . . . egy Puszta Hzhellyet, mellyet rtnkre a' Falu psztorai szoktak volt szntani, mint Falu kozon sges hellyit, Horvth Gergelly uram ezeltt circiter hrom eszten dkkel maga szmra felfogta, s azolta eo Kegyelme birja. A' mingyrt nevezett Klesmezei Praediumnak h a t r n . . . Kozonsges hellyeket nem tudunk" [ i . h. Fasc. LV. No. 19]. Ugyanezek a tank bizonykodnak arrl is, hogy a Klesmezei Praedium Hatrn lv... Erdk s Sznafvek felosztsa fell lttunk s gyakor izben olvastatniis hallottunk egy osztlly Levelet melly szernt mg Nhai Kovtsotzi Farkas Ur idejben osztattattak fel az azon hatron lv Erdk s Szna fvek; melly osztllyrol klt Levl ugy tudgyuk hogy Groff Haller Jnos Ur eo Nga kezinl vagyon, melly szernt osztatlan kznsges helly azon Praedium Hatrn nintsen" [uo.]. A kvetkez, 1780. vben ugyanebben a praediumban a Pll fami1

Beke A n t a l , A kolozsmonostori konvent l e v l t r a . Bp., 1898. 121 ugyan csak t v e s e n Ktelesmez-t r.

lia ht colonicalis telkrl mondjk, hogy azok cum proportionatis Appertinentiis restitualtattak" [ i . h. Fasc. LX. No. 14]. Ugyanekkor egy fld felsorolsakor azt valljk, hogy vge rug a' Klesmezei Falu h e l y r e . . . [uo.]. 1782-ben a klesmezei praediumban lv egy darab erdt a Babutzra Le jr Ujj orszg U t t j a . . . " mellett fek vnek mondanak [ i . h. Fasc. LV. No. 10]. Burjnosbuda (ma : Bo donkt) hatrn az egyik fordult 1784-ben gy emltik : Az Also vagyis Praedium Kles mez fell val Forduloban" [ i . h. Fasc. LX. No. 18]. Nemcsak Lipszky emlti Klesmezt mint Burjnosbudhoz tartoz praediumot, hanem mg 1899 tjn is ilyenl szerepel jbudval egytt. Az itt felsorolt adatok meg a Klesmez terletn emltett helynevek tansga szerint az 1700 utn valamilyen okbl elpusz tult falu helye a hozztartoz hatrral egytt a mai Bodonkt ht rnak szakkeleti rszn keresend. Csnki V, 3712 a helysznt s a felsorolt adatokat nem ismerve csak azt rja, hogy Klesmez Burjnyos-Olh-Buda vagy Bodonkt vidkn fekdt, Kolozsvrtl szaknyugat fel." L. mg Bodonktnl a trkpvzlatot. 1569 : Kerpenyes (e.). kys awas (e.) [JsHb. Kamuthi oszt.]. 1633 : Az Keolesmezey hataran : Az Irotvaniban (e). Peter Velgieben (e.). Az auasban (e.). Az auas szelyben (e.). Gergeli Veolgieben (e.). Az Nagi oldal (e.) [ i . h. Fasc. LX. No. 17]. 1659 : az Kles mezei hataron az Szyluas tetn [ i . h. Fasc. LVIII. No. 9]. 1772 krl: Kles Mezei Praediumban Remete alias Eperjes nevezet helyben (e.) [ i . h. Fasc. XXXI. No. 2]. 1779 : Kotsina nevezet hellyet melly v a g y o n . . . Kolos v()r(me)gyb(en a Klesmezei Praediumb(an) mindkt f e l l . . . Erdk szomszedsagib(an). a' Bozomkut (!) Arka. Remete nevezet egy Nagy Erdt, mellynek a' k M z e p i n f el men Vlgy kaszlo [ i . h. Fasc. LV. No. 13, 19]. 1780 : a' Kles Mezei Praediumb(an) Lv sznto s kaszllo Fldek : L Prunyi Molduvnuluj (sz.). L Gylu Beszeritsi (sz.). L Tufel Grosilor (sz.). In Kpetu Tufi Grosilor (sz ). L Parou Bugyisori (sz.). In Pojana Bugyisori (sz.). Intre Parje Bugyisori (sz.). Szub Tufile Grosilor alias a Kis Mez nevezet hellyben (sz.). Szub Gylu Be szeritsi (sz.). In Vle Retse Linge Bugysore (sz.). La Budulo vagyis Ptyetris (sz.). a' Budolo rka mellett (sz.). A' Budulon Fellyl (sz.). Gy szupr Pomnyilor (sz.). Azon alol (t. i . az elbbi fldn) Babutz Fell a' Gymltssn Felyl (sz.). L Csuts (sz.). Pe Gylu Csu1 2

V . B. L . , Az E r d l y i rszek H e l y s g n v t r a . K v r , 1899. Ez az adat azonban lehet r g e b b i h e l y s g n v t r a k b l , p l d u l p p e n Lipszkybl t v e t t is. Ez u t n egy fld f e l s o r o l a s a k n t ez o l v a s h a t : "Ezen F l d e k e n F e l l y l . ab Occidente mely(ne)k v g e rug a' Klesmezei Falu helyre..."
2

tsuluj (sz.)- A ' Csutsban (sz.). A Csorojnl (sz.). In Ftz Csorouluj (sz.). In Koszte Csori (sz.). A' Szirb nevezet Helyben (sz.). In Koszte Csutsuluj (sz.). A ' Remete torkban (k.). A Remete Torkn Fellyl (k.). Az Eperjes Torokban (k.). az nagy Eperjes Torokban (k.). az nagy Eperjes Torokban . . . Buda Fell valo vegiben a' Puturoszban (k.). Kles mezei vulgo Ritu Bugyisori (k.). Poplisban (k.). A' Ptyetrison bell, vagyis Szub Koszte Csotsuluj (k.). A' Bugyisorn, vagyis Kles Mezei Praediumnak vgen az rok mellett gy Rt (k.). a Poplisnl ( k . ) . . . Fellyl Poplis Nevezet Erd (szomszdsgban). A' Kles Mezn Fellyl Gya szupra Bugyisori (sz.). In Pollyne a' Kis Mez vlgyen a' Koszta Tyituj(!) rttye (k.) [ i . h. Fasc. LX. No. 14]. 1782: Kolos v()r(megy)ei Klesmezei Praediumban a Csuts felett Lv egj Darab Erdeit. . . mellj is in vicinitatibus egj felli a Babutzra Le jro Ujj orszg U t t j a . . . Embereivel... le v gatta [ i . h. Fasc. LV. No. 10]. 1784: A' Kles mez nev Prae diumban : La Tsuts (sz.). Vulgo La Tsoroly (sz.). La Tufele Groszuluj (sz.). Budolo (sz.). La Petris (sz.). vulgo in Vllye retse (sz.). Vulgo La Parao Jovuluj (sz.). A' Bds Kutnl (sz.). Vulgo La Gyalu Beszeritsi (sz.). A' Remete nevezet hellyben (k.). Vulgo in Ritu Budgyisori (k.). La Koszta Tsutsuluj (sz.). A' Vd nevezet hellyen, nap kelet fell a' mellette lejro P a t a k . . . szomszdtsgai kztt (sz.). A' Tsorgonl (k.). A Remete Torokban (k.). in Gyalu Beszeritsi... a Gdrbe (sz.). A ' fels Eperjes nevezet hellyben (e.). La Plopty (k.). La Puturosze (k.) [ i . h. Fasc. LX. No. 18]. 1799: Klesmezben: Cseresnye fa kutnl (e.). Farkas brczen (e.). Eperjes vlgyn az rgi Erd mellett (e.). Machianba(!) vagyis az Akasztofn tul (e.) [ i . h. Fasc. V I . No. 27].
1

Nagybuda

1452: Nagbuda et poss. Obuda [Csnki V, 339]. 1464: Nagbuda [uo.]. Az 1452-i adatbl kvetkeztetve Nagybuda azonos volt jbudval. E ktszeri kzpkori emlts utn a rendelkezsre ll for rsokban nem tallkoztam tbbet a Nagybuda nvvel.
BORSAJFALU

1499: Wyfalw [BnffyOkl. I I , 353]. 1587: Magyar wy falw [Mike gyjt. Regestr. Arend.]. 1625: magiar Uyfalu [SzkNemMz. Apor lt. A . Fasc. I I . 24]. 1648: Magiar Uyfalu [JsHb. Fasc. III.]. 1700 : Magyar Ujfalu. Poss. Magyar Uyfalu [OL. Gub. Kzig. ssze1

A l b b . La Budolo" (sz ) .

Bora nou [ M a r t l s t r . J . 1 9 4 2: jfalu: Borsajfalu 1 ~ ifalu U [ H g y . ]. 1 7 5 4 : A ' F a lu also v g i n . a Puszta t e m p l o m m e l l e t t . a p a A ' C s o m a f j a f e l l F o r d u l o r a : la gardu tzarini (sz.). la Ritu Csefi n. h.-ben az t hoszszban (sz.). a nagy patak. a Porgolt kert. la lbur (sz.) . . . ezen alol dgy darab Irotvny. Intre parje (k., ke.). A' Falu Kenderfldei kztt (ke.). A' Simon Uram Branyistyaja mellett (k.). A' F o d o r h z a f e l l v a l o F o r d u l o r a : la Fundatura (sz.) mellette dgy darab Irotvny. La Dimbu Mesztetsinyilor (sz.). A Sznafvn (k.). la Cseterna ( s z . ) . . . szomszdgya mindenfell a Magyaros berek n. erd. A Trk pataka szorossban (sz., k.). . . . mely(ne)k szomszdgya alol a' patak. La Puszta n. h.-ben dgy darab Irotvny Gymltss, dgy vkra valo kenderfld az allyban. La Parou Ebenoje a patak mellett (ke.) [Conscr. I I I , 99]. 1799: A f e l s v a g y i s a S z n a f f e l v a l o f o r d u l o b a n : La szupra Pogol (sz.). La pojn aluj Farkas (sz.). La Rusunosze (sz.). La Jertovje (sz.). Gye a szupra Puszti (sz.). La Csetern v. Tseterna (sz.). In Fundeture (sz.). Dupe Gyalu a leszt (!) Mare (sz.). La Parou Puszti (sz.). Gye a szupra Poguluj (k.). Szubt Pogol (k.). La puszte (k.). In vale Turkuluj (sz.). In Parou linge Funatze (sz.). In Pojn (sz.). In Rezore (sz.). La Parou Evanyoje (sz.). La Podu Fodori (sz.). La Fatze Oltovnyi (sz.). La Parou Jebanoje (sz.). La gyalu Musztesnyilor (sz.). La Pojn gyin szsz gye a puszta in gura Funatzuluj (sz.). La Glodur (sz.). Pe gyal tsel Mare (sz.). In Pojn (sz.). La Fatze Alsivonyi (sz.). La Funtina Kordeltyi (sz.). La Fontin Ptytri (sz.). La Parou Jbnoje (sz.). In Krre Ttyidgy (k.). A z A l s o vagy is C s o m a f j a f e l v a l o f o r d u l o b a n : Dupe Beszerike (sz.). Szupt Koszte (sz.). La Horgos (sz., k.). In Szala (sz.). La More tsel puszts (sz.). La Labur (sz.). La Branyitse (sz.). La Ptyatre Kalibate (sz.). La vale Kovtsuluj (sz.). Dupe Vale (sz., k.). La Parou Farkasuluj (sz.). La Branyistye linge vale (sz.). La Styubj (sz.). La Sur Koszti (sz.). La Glmj (sz.). La dimpu (!) Szpinuluj (sz.).
2

A n p szinte k i z r l a g csak a n v p r elsjvel l ; a talos n v . A l b b La Resinosze alakban.


2

msodik hiva

La vale Kovatsuluj (sz.). La Parou Puskasuluj (sz.). La Hatru ketre Csomafja (sz.). La Mnyira (sz.). La Grdu Czarini (sz.). La Ripa (k.). Minden Esztendben hasznlhato szna f: In Zenoge. La Pojn Tsfi. Szubt Barku Dersi. Szubt Kaszele Popi. La Vultur. La dimbu Mesztetsinyilor. La gyalu helmare (gy.) [Mz. Bethlen lt.]. 1834: a falu dereka, s Dlfell valo rsziben a Nagy Utza also Sorn a falu meget le fojo patakan keresztul... Szomszdgya . . . a patakon tul a Sojomkre jro u t i g . . . a Mez, szakrul a Falu kznsgesutzja, s Dlrl a Sojomkre men Ut (telek). a falunak Fodorh zra ki men Uttza also Sorn az utan alol (ua.). a Falu Kzepiben (ua.). a falunak Derse fel ki jro Uttza als (!) Sorn gy rokba... az Arok Szomszdsgiban (ua.). a Csomafja fel ki jro Nagy Uttza fels Sorn (ua.). a Derse fel ki men Utza fels Sorn gy O l dalba fejul a Mez (ua.). a Kide fel ki jro Utzba gy rok Martyba az utza s a Patak kztt (ua.). Minden Esztendbe hasznl hato Szntok (s kaszlk): In Brnyistye alol a Csomafi Hatr Szl (sz.). L Dimbu Mesztetsinyilor a Sznafbli Nyil also rszibe (sz.). In Ritu Sztului (k.). In Banyistye (!) alol a Csomafi Hatr szl (k.). In finatze (k.). In fintze (k.). a F e l s F o r d u l o b a n : L Pereu Ebenaje... ms fell a Sznafbeli, Nyilak vgei (sz.). L Rezare (sz.). In Pojny az Olh Ecclesa. . . sznt fldek kztt (sz.). In fundeture Kinye Pisty (!) Szomszdja A Patak (sz.). Pe Vly fundetur (sz.). Pe Vlly Fundeturi (sz.). Pe vlly fundetur (sz.). In vlly fundeturi (sz.). Inrezare (! sz.). L Pojny (sz.). In fundeture (sz.). az A l s o F o r d u l o b a n : In Kpu Sztului alol az ut (sz.). L Glemeje . . . ms fell az Unita Ecclesia Szntojak kztt (sz.). Szubt Grdu Czrnyi (sz.) L Dimbu Szpinului g y fell a patak (sz.). Dupe Szt fejul a Reformta Eclesa alol a Kertek (sz.). Intre hotru Sintyeului alol a Sojomkre jr Ut fejl a Sojomki hatr Szl (sz.). Dupe beszerike (sz.). L Brkuri intre hotre Kovtsului (sz.). ugyan ott (t. i . L Brkuri intre hotre Kovtsului) a Patak mellett (sz.). Brkuri (sz.). In Vlly Kotsului az utan alol Az Olh Ecclesia... Szntoja kztt (sz.). Ugy(an)ot . . . In Vlly Kotsului l Berk (sz.). In vlly Kotsului l Brk (! sz.). Ugyan ott (t. i . In vlly Kotsului) albb a Patak mellett (sz.). Ugyan ott (t. i . az elbbi helyen) az ut mellett (sz.). In Ritu Szatului Minden Esztendben hasznlhato . . . Szomszdgya . . . a Refor(mtus) Ecclesia Kaszloi (k.). L Kerr Tyigyi az Also Fordulo bli Kaszlo . . . ms f e l l . . . (az) Erd (k). E r d k : In funde1 2

E fld h a t r a egyik fell az e r d . Ennek s az elbbi h e l y n v n e k utols tagja, Berk azon helynevnek a l a k v l t o z a t a .
2

~Brk n y i l v n ugyan

ture . . . Tgyes (! e.). L Rezare . . . bokros helly Szomszedgya Dl rol a Colonicalis Irotvnyok szakrol a Sznafbli nylak vgei (e.). L Grdu C z r i n y i . . . Gyertynos Erdo (e.). L Pereu Pusksului a Reformta, s Olh Ecclesik gy felol (e.). L Grdu Czrinyi in Boeristye... Tolgyes, Csers, s Gyertynos (e.). A Szna f Nyl ajn L Dimbu Mesztetsinyilor (e.). A Szna f bli Nyil felso rszin La Klly Dirzsi (e.) [Hodor lev.]. 1913 : I . Belssg. I I . Gardu Czrini. I I I . Piatra Colibata. IV. Farkas pataka. V. Pusks pataka. V I . Hatrszl. V I I . Branistye. VIII. Sala. IX. Stubei. X. Lbok. X I . Csers. X I I . Barkuri. XIII. Tvises domb. Tovises Domb. XIV. Mra. XV. Patakon tl. X V I . Falu rtje. XVII. Domboknl. XVIII. Glodurok. XIX. Pojen. XX. Ruzsinosza. X X I . Als puszta. XXII. Verfny. XXIII. Ebenpataka. XXIV. Rezorok. X X V . Fundatura. XXVI. Kalibknl. XXVII. Zenaga. XXVIII. Rinsa, Rinsza. XXIX. Kigys. X X X . Jertovoj. X X X I . Fels puszta. XXXII. Valea Turkuluj. XXXIII. Csa torna [Telekknyvi vzlatok]. l942: 1. F-ucca : Nagy-ucca ~ Ulitsa a mare (u.). 2. rok-ucca ~Pe pru (u.). 3. A dombon ~ P dmb (u.). 4. Csatrna ~La et'ern (u., sz., kt). 5. Pogr ~ La Pogor (u., sz.). 6. Falu kttya ~Fntna satului (kt). 7. Maiam kttya ~Fntna mori (kt). Itt rgen malom volt. 8. Borta (kt). 9. Pap kttya ~Fntna popi (kt). A grg katolikus pap. 10. Falu hggya ~Podu satului (h.). 11. Szll ~Ziie (e., k.). 12. T rk pataka ~Val'ea Turkului (sz.). Trk vagy Turcu nev csald ma mr nincs a faluban. 13. Radgbrke ~ Brku Rdoii (sz.). 14. Gardu tsarini : Gardu tsarni (sz., k.). 15. Bnya ~Baie (sz., k.). 16. Brku Opri (e.). Opra nev csald ma mr nincs a faluban. 17. Csatorna pataka ~Pru Cet'iri (p.). 18. Dktemet ~La temet'eu. 19. Dnya tja ~Tu diakului (t). Egy Danea nev romn ember volt. V. r. d'iak ,kntor'. 20. Pogor ttya ~Drumu la Pogor (t). 21. Csatorna ttya ~Drumu la et'ern (t). 22. Poiana Norutsului (1.). 23. Poiana Pohului (1.). 24. Poiana st'inului (1.). 25. Iratvny ~lertoiu (sz.). 26. Poiana Grozoii (1.). Groza nev romn csa ld van a faluban. 27. Pru tptlzi (.). E helynv uttagja romn madrnv. 28. Poiana lui Tod'er (1.). 29. Sztny ~Stani (.). 30. Po iana porkului (1.). 31. Hosszpojna ~Poiana ea lung (1.). 32. Sztnyom fejl ~D'asupra Staniilor (1.). 33. Tuts (1.). Egy kis t van a kzepben. 34. Dmbu Hotsului (e., l.).A tagosts eltt egy Ho nev ember lakott itt. Ilyen nev csald ma is van a faluban. 35. D'alu T'id'i (e.). A kidei hatrszlben lv hegy. 36. P su d'al (1.). A D'alu T'id'i [35] alatti terlet neve. 37. Kkt ~ Fntna pt'etri. Igen bviz forrs neve. 38. Legel ~ Borit'e (1.). 39. A vackrfnl ~ Fntna la pr. Ma mr nem is hasznljk ezt a kutat.

4 0 . Drzseji kt ~ Fntna Drzi (kt). 4 1 . Kicsikt ~T'iitur (1.). 4 2 . Zenaga ~ Zenoga ( l . ) 4 3 . Vultur (1.). Errl a hegyrl neveztk el a romn uralom alatt jfalut Vultureni-nek. 4 4 . Su Vultur (1.). 4 5 . Grvdombja ~Dmbu grofului (1.). 4 6 . Koliba ~Kolibd' : Kolip (e., k., sz., telepls). 4 7 . Sznaf ~Fnatse (k.). 4 8 . Dmbu taurului (k., sz.). 4 9 . P su ks : Ksile popi. Nagy kvekkel bortott terlet neve. 50. La mest'eakn (sz., e.). A szntfld kzepben egy nyrfa van. 5 1 . Pt'atra kolibat (sz.). 5 2 . Fundatura ~ Fundtura (sz., e.). 5 3 . eru Fnatselor (e.). 5 4 . Fatsa oltoani (sz.). 5 5 . Rezor ~ Rzore (sz.). 5 6 . Mru popi (sz.). lltlag egy a Pnclcsehre vezet t melletti almafrl neveztk el ezt a fodorhzi hatrba is tnyl terletet. 5 7 . Poiana hitaului (e., k.). 5 8 . Mihsz rka ~ Pru Stupt'ini: Stupt'ina (., sz.). 5 9 . erpoia (k.). 6 0 . Sznaf szja ~ Gura Fnatselor (sz., k.). 6 1 . Poiana lui Petrior (sz.). 6 2 . Flspuszta ~Pusta d'in sus (sz.). 6 3 . Pom ~ Pomi (sz.). 6 4 . Plopu popi (k.). A grg katolikus pap hzhelye mellett egy nagy jege nyt neveztek gy. 6 5 . Ruzinosa (sz.). 6 6 . Pojnk ~ Poienile (sz.). 6 7 . Fodorhzi hd ~La podu Fodori (sz., h.). 6 8 . Glodur ~ La glodur (sz.). 6 9 . Glodurdal ~Kost'ea Glodurilor (1.). 70. Natyhegy ~ D'alu l mare (1.). 7 1 . Falu rttye ~Rtu satului (k.). 72. Pojna rttye ~Rtu Poienilor (k.). 7 3 . Puszta rka Pru Pusti (p.). 74. Ruzsinosza rka ~ Pru Ruzinosi (p.). 75. Kkt ttya Drumu la Fntna pt'etri (t). 76. Pom ttya ~Drumu prim pom (t). 7 7 . Kruile krrilor. tkeresztezds neve. 7 8 . Pogorom fejl D'asupra Pogorului (sz.). 7 9 . Alspuszta ~ Pusta d'in zos (sz.). 80. Krtek megett ~ Dup gred'in (sz.). 8 1 . Izvor (k.). 8 2 . Nagyt ~Drumu tsri. Az orszgt neve. 8 3 . Mra ~ Mira (sz.). A s lyomki hatrba is tnylik ez a terlet. Ott Mira a neve. 8 4 . T'ert'u d'ela ur (k.). Egy csr van ennek a kertnek a kzepben. 8 5 . Ziia lui Tsidor (sz.). 8 6 . szak ~Dos (1.). 8 7 . Tvises ~Dmbu st'inului (sz.). 8 8 . Barkur (sz.). 8 9 . Kovcsi vgy ~Val'ea Koaului (sz., p.). A Kolozskovcsi fell jv patak neve. 9 0 . Csr ~ Cer (e., sz.). 9 1 . Cunz(sz.). 92. Banka pojnja ~Poiana Bonki (sz.). Banka nev romn csald e faluban is van (L. mg Kolozskovcsi helynevei kztt). 9 3 . Keresztnl ~Rtu d'ela t'ip (k.). Az itt lv keresztrl neveztk el. 9 4 . Strnturile (sz.). 9 5 . Horgos ~Horgos (e., sz.). 9 6 . Rdj pojnja ~ Poiana Radului (1.). 9 7 . Farkas patakja ~ Pru Frkelului (p.). 9 8 . Rtu epi (k.). 99. Maiam krtye ~ Gred'ina mori (k.). Rgen itt malom volt. 100. Styubj ~ St'ubei (sz., k.). 1 0 1 . Pusks rka ~Pru Pukaului (p.). Ma Pusks nev csald nincs
1
1

A P u s z t b a n [62, 79] a s z j h a g y o m n y szerint r g e n falu volt.

Borsajfalu

helynvtrkpe

Hatra 3077 kat. hold

a faluban. 102. Tanya verfnye ~Fatsa d'ela toei (sz.). 103. Flsbrnyistya ~Branit'ile d'in sus (k.). 104. Szala ~Sala (sz.). 105. Alsbrnyistya ~Branit'ile d'in zos (k.). 106. Akasztfa dombja ~ Kost'e akstiilor (1). 107. Alsmalam verfnye ~Fatsa d'ela Mora d'in zos (1.). 108. Alsmalam ~Mora d'in zos (ma.). Felsmalom ma mr nincsen. 109. Pru ernad'i (sz.) (V. Csomafja : Cser ntoni rka). 110 Keceli pojna ~Poiana Ktsli (e., 1.). 111. Csp ~Cup (e.). 112. Brku Faurului (e., 1.). 113. Podu giini (h.). 114. Lbur ~ a b u r (sz.). 115. r k o k k s z t L ~ n t re praie (sz., k.). 116 Kenderes ~Knept'it' (ke.). 117. Pru Ebnoie (sz.). 118. Rnsa (k.). 119. Csokj kttya ~Fntna lui Cokoi (kt). 120. Gylnica ~ D'elnits (k.). 121. Ilija pojnja ~Poiana lui Iliie (1.). 122. Magyarok tja ~ Tu Ungurilor (sz., t). [Gergely Bla h g y . ] .
1

CSOMAFJA

1365: Iohannes dictus Tot de Chamafaya [Doc. 182]. 1416: Margaretha Blasii filii Johannis dicti Toth de Chamafaya [Teleki Okl. I , 415]. 1440: Petrus Erdely de Chomafaya [OL. Dl. 26781/EM.]. 1468 ; Gregorius de Chomafaya [OL. Dl. 26795/EM.]. 1476: magister Paulus de Chomafaya [Teleki Okl. II, 124,126]- 1499 : Stephanus de Chomaffaya [ i . h. I I , 233]. 1630, 1633 : Cziomofaia [JsHb. Fasc. III. No. 42. Mik lt. Reg. III. Fasc. XXXVIII. 998]. 1638: chiomafaja [ K i dei lev.]. 1647: Czomafaia [uo.]. 1648 : Chiomafaja [uo.]. 1661: Czomafaja [JsHb. Fasc. I I I . No. 22]. 1671 Cziomafaya [OL. Teleki lt. Fldvry oszt.] 1675: Csomafaja [uo.]. 1676: Cziomafaja [Mik lt. Reg. I I I . Fasc. XXXVI11. 1008]. 1680, 1685. 1695: Czomofaja [Kidei lev.]. 1684 : Csomofjn [Kidei lev.]. 1694 : Czomofja [Mik lt. i . h. 1011]. 1700: Poss. Csomafia [OL. Gub. Kzig. sszersok. Do boka Sup.]. 1701 : csomofaja [Kidei lev.]. 1741 : Csomofaja [Kidei lev.]. 1753 : Csumafja, Csomafja [JsHb. Fasc. III. No. 84]. 1768 : Cso mofja [Br lev.]. 1778: Csumafai [MzBf.]. 1808 : Csomafja aliis Csomfja [Lipszky]. 1821 : a Csomafai Rten [Cskny lev.]. 1831 : Csomafja ~Csomofja [ConsTrans.]. 1839 : Tsomafja : Csomafja ~ Csumefje [Lenk]. 1877 : Czomafja: Csomafja ~Ciumafaia [Dvorzsk, Hnt.]. 1909 : Csomafja ~Ciumafia [MoldTog]. 1922 : Csoma fja ~ iomfaia C [ M a r t I s t r . ] . 1 9 4 2 : Csomafja: Csomafja ~ Com faia : Cumafaia [ H g y . ] .
2

1 K z l : Curt G y r g y (57) r o m n , Koncz Jzsef (85) magyar s L u n g


Mikls (60) r o m n . -i b i r t o k n v - k p z s alak.
2

1635 : az Negied patkba(n) (!) valo Irotuan. az harmad patak eleot valo szwgeteimet [Kidei lev.]. 1648: az Kzep labban (sz.). az Slb[en] az Giulaj utra jh ueggel egy hold fld. az masik fordulob(an) az Saytos ut mellett (sz.)... az p a t a k . . . szomszegia. Az Borsos hegienis ada egy nylat [uo.]. 1684: Harsn nev helyb(en) az melj kt sznto fldek vadnak az Kis erdnek . . . szomszedsagokb(an). Kzp lb nev helyben (sz.). az harsnbli kt fld az harsnb(an) (sz.) [uo.]. 1694/1765: Falu szorossa. a Szl oldaln (sz.). a Csomafai patak [Bksi lev.]. 1754 : A' B o r s a s G y u l a f e l l v (a l ) F o r d : (u l b a n ) : A' Kintses kt tere s a borsos hegy kztt a' farban (sz.). A Kis erdn (sz.). A' B d o k s K i d e f e l l v a l o F o r d u l o b a n : A Pap Cserjn, mely a Kidei hatrra r u g . . . (sz.). a Kidei t. a puszta szl. A' U j f a l u f e l l v a l o F o r d u l o b a n : A' Berek alatt a' Szabo Blint rkn alol (sz.). a Verofny alatt a patak mellett dgy darab kaszl kt Szigetbl ll, szomszedgya Dlfell a patak kereng follysa. A' Ssos Rt(ben) (k.). A' Bodos (!) k t s Lapuhos kztt (k.). a' Dobogob(an). szak allya [Conscr. III, 60. MNy. XXVIII, 60]. 1778: Biszo (e.). Dobogo (e.). az Lapo H a z ( ! ) arkanl (e.). [MzBf.]. 1783 krl: A Borsa s Gyula fell val forduloban : A Kintses Kut tere s a Borss hegy kztt a Farban (sz.). A Kis Erdn (sz.). a Dobogoban (e.). Bdok s Kide fell valo Fordu loban : A Pap Cserjin melly a Kidei hatrra rug (sz.). Uj falu fell valo Fordulob(an): A Berek alatt a' Szabo Balint rkn alol (sz.). a Verfny alatt a patak mellet ket szigetbl llo egy darab kaszllo szomszdja Dl fell a Patak kereng folysa Eszakrol Bokovitzi rsz sznto fld. A Sros Rt ( k . ) . . . Eszak fell egy darabig a Pa tak. A Bados (!) kut es Lapuhos kzt (k.). . szomszdja a Patak f e l l . . . Butyka Pter, az erd fell Bokovitzi Rsz fld [A kidei ref. egyhk. l t . ] . 1806 : a Borsa fell valo Forduloban a Kintses Kut Tere n. h.-en (sz.). a Templom fel jro utza [Bksi lev.]. 1814: a Bdok fell valo Forduloban : a Felljro [Cskny lev.]. 1820: A' Nyakon. a Kis erdben [uo.]. 1821: a Csomafai Rten a M . Ujjfalu fell Lv Forduloban [uo.]. 1824: a' Borsa felol valo Forduloban az rkok kztt (sz.). a' Kintses kutba lvo Fold (sz.). Borsos hegyen (sz.). a' Nagy orszg Utya mellett a Koveknl (sz.). a Lapuhasban (k.) [Kidei lev.]. 1826: A Gyilkosban s a Hatrbli Parlag. Lapuhas... a Szor nkl valo Erdo hely. A Te lekben [Cskny lev.]. 1826 : a' Fels Harsmba a' Lapos fld.
1 2 3
1 2

Ms forrsban u g y a n e b b l az v b l : B d s k t (k.) [ M N y . X X V I I I , 60.]. N y i l v n elrs a Lapuhos ~ Lapuhas helyett. A l b b e tag Tehre alakban is.

A z a l s o F o r d u l o b a n s z n t k : A ' Kintses kutnak a' Borsa Fell valo Fele. Az Harsnba. A' Cziklk alatt. A ' nyras oldalban. A ' F e l s F o r d u l o b a n s z n t k : A ' F e l jroban. Pap Cse rnl. A ' Borsos Hegyen. A' Kender aszo. A ' Koromberken lejjebb. A' Berek alatt. K a s z l k : A' Gyilkos. A' Lapuhasban. A' Bds kutnl. A' Biszo kut. A' Magos Mart alatt. A' Varju kutnl. E r d k : A ' Krisn rknak s Biszszo kutnl lv. Az Orosz meznek td rsze, a' Biszszo fell a' Kovts v mellett [Cskny lev. Kidei lev.]. 1828: Harsnyban (sz.). A' Kender aszo oldalan (sz.). Gt mellet valo altal jrson a' rten, melly vagyon a' Csomafi hatron a' Gton innen az orszg Uttya felll [Cskny lev.]. 1829: Az Ujfalu fell valo Forduloban: a' Hatr kzt (sz.). A Feljroban (sz.). A ' Gyula fell valo Forduloban: az rkok kzt. A ' Blint rknl (k.). Trkk Malmban (ma.). Az Ujfalu s Bdok Fell valo Forduloban: Az Ujfalu fell valo Hatr kzt (sz.). A' Feljroban (sz.). A ' Bdoki Hidnl (sz.). A Borsos Hegyen (sz.). A Gyula fell valo Forduloban: A' nyires hegyen (sz.). Az rkok kzt (sz.). A' Harsnba v. A ' Harsnyban (sz.). A Tisztsban (sz.). A ' Brnyistyban (sz.). a Lapos Dombon a' kt rok kzt (e.). Az irotvnyok rkban (e.). A ' Gyulai Hatr kzt (e.) [Kidei l e v . ] . 1830: a Gyulba jro utznak a Nap nyugoti sorn (pu. telek). Nagy Rtbe (k.). a Falun aloll a Magas mart alat (k.) [Cskny lev.]. 1831: az also Uttza [uo.]. 1834: a Gyula s Borsa fell valo Forduloba az ugy nevezett Borzjuknl (sz.). a Bdok fell valo Forduloba a Borsos hegy nev helyen (sz.) [Kidei lev.]. 1835 : a Nyrs Hegyen (sz.). a Tsztson (sz.) [uo.]. 1837: A Lapuhas bli Sznto. A Borsos hegyen (sz.). a Csomafaji Hatrnak Borsa felol valo rszibe az ezen volgyon le folyo patak mentn gy kt kv ugy nevezet Trkk Malmok, a Gyula felol valo Forduloba az rkok kozott [Kidei lev.]. 1844 : L Harsmba. Kaszllo Ujfalu fell In Fintze [TT.]. 1845 : Borsa fell valo forduloban a Kintses kutbeli fold. A Kide fell valo Forduloba a Pap cseren lvo fold. Kis Erd. Borsos hegy (sz.). Gton felul s alol (k., sz.). Ssos Rt (k.). Blint Arknl (sz.). Bds Kut (k.) [Ref. egyhk. l t . ] . 1846: A Gyula fell val fordulban: A kiserdbe (sz.). a Kincseskutba a Farba (sz.) szomszdjai egy fell a Borsoshegyi fldek r rugo v g e i . . . A Kide fell valo forduloban: a papcserbe... a Kidei hatrba rug vggel (sz.). Ujfalu fell val fordulban: a Berek alatt a Blint rkn alol (sz.). A ' Szorosba a verfny alatt a patak mellett kt szigetbol llo egy darab kaszllo. A' Ssos rtben (k.). A Bds kutba (k.) [A kidei ref. egyhk. l t . ] . 1850: az ugy nevezet rkok kzt s kis erdbe [Cskny lev.]. 1851: az rkok

Csomafja kozt (sz.). a' Tisztson (sz.). a' Harsmba a' Szles folden innen (k.). a' Brnyistyba (sz.). a' Blint rkn innen s tul lv kaszll. Nyrshegyen (k.) [Kidei lev.]. 1860; Tiszts ( l . , sz.). Borsos hegy (1., sz.). Pap cser (1., sz., tkl.). Verfny (1.). Gombs rka. Cserntoni rka. Ssos rt (k.). szak. Blint rka (sz.). Bdskt (k.). Gton fll s all (sz., k.) [MNy. XXVIII, 6 0 ] . - 186070 kztt: A kin cses kutbeli (k.). A pap Cser beli (sz.). A Blint rknl (sz.). A Ssor (! Ssos ?) ret beli kaszl. A Budos (!) kutbeli kaszl [A dsi ref. egyhm. lt. Almsi S. egyhzmegyei trt. 2 5 4 ] . 1862: Dobog (e.). Biszo orra. Verfny [MNy. XXVIII, 6 0 ] . 1863: Malam trbe (sz.) [Cskny lev.]. 1864: a' Csomafji hatron Szoros nevezet heljen a Rtbe (k.) [Kidei lev.]. 1868: A Ssos Rt. A Bds kutbeli kaszllo. a Kis Erdbli sznto fold [A kidei ref. egyhk. l t . ] . 1869: a Ssosrt (k.). az Eszakba a Bdos kutbeli kaszlo. Kintcses(!) kutbeli sznto fold. A Pap cser. A Balint arknl, a Tisztson (sz.). a kintseskutbeli fld. a Papcser. a Tisztason (sz.). a Blint rktol valo fld. a bels Telek [A dsi ref. egyhm. lt. Szmadsknyv. A kidei reformtus egyhk. l t . ] . 1870: Kintses kut (sz.). Kis Erdo (sz.). Balint Arknl (sz.). Ssos ret (k.). Budos kut (k.). Tisztason (sz.) [A kidei ref. egyhk. l t . ] . XX. szzad eleje: I . Helysg. I I . Kertek. I I I . Kis erd. IV. Nyak. V. Nyrashegy. V I . rkokkze. V I I . Harsny. V I I I . Borzjuk. IX. Aljr. X. Kincseskt. X I . Borsoshegy. XII. Bdoki hd. XIII. Kenderasz. XIV. Feljr s Hopsahegy. XV. Domborhegy. X V I . Malom s Gyilkostr. XVII. Papcsere. XVIII. Bisz orra krl. XIX. Verfny. XX. Gton fell s all. X X I . Ssos rt. XXII. szak. XXXIII. Dobog [Telekknyvi vzlatok]. 1942: 1. Alsucca: Nagy-ucca: Magyar-ucca ~ Ulitsa din zos (u.). A Magyar utca jabb nv; 1940 sze ta hasznljk. 2 . Malam-ucca ~ Ulitsa kt T'ida (u.). Egy elpusztult malom mellett Kidbe vezet. 3. Sznaf-t: Sznafji t : Sznaf ttya ~Ulitsa kt Fnats (u.). 4 . Natyszoros ~Soros (u.). 5. Kisszoros ~ Sorosel (u.). 6. Gyulaji t ~Ulitsa kt Zula. A Nagyszoros [ 4 ] folytatsa a ref. templomon fell s a Gyulba vezet t neve. 7. Falu kttya ~ Fntna la Straz. A falu kzepn lv kt neve. 8. Feketet ~ Feketu. Tcsa, ktnak hasz nljk. 9. Csorg Fntna satului (kt). 10. Natyhd ~Podu d'ela vale (h.). 1 1 . Fjjr-t ~ Ulitsa kt Badok. Ezen az utccskn s ton jrnak Bdokra a Feljrn t. 12. Fls-ucca ~ Ulitsa din sus. Az Als-utca nyugati folytatsa a Malom-utctl [ 2 ] a Sznafi tig [3]. 13. Malam alatt : Puszta : Pusztakrtek ~ Pusta. Az elpusztult Felsmalom krl lv kertek. 14. Cignyok~ Kt mora T'idi. A Kide fel vezet t melletti teleplsek. Ebben az elklnd te lepls-rszben sok cigny lakik. Rgebben ezen a tjon a kideiek-

nek malmuk is volt, de felhagytak vele. 15. Dobog alatt r v Su Dbgu (telepls). 16. Malamkrtek (kertek). A romn nyelvhasz nlat nem jelli ezt a terletet. 17. Templom krtye ~Tsintirim : intirim. A reformtus templom krl lv hely. 18. Sztrzsa ~ Straza. A falu kzepnek a neve. 19. Kincseskt ~Kinekut (sz.). 2 0 . Aljr ~Olaiaru (sz.). 2 1 . Sajtos ~Hagu. A Nagytr [ 5 1 ] egy rszt neveztk gy, mert a juhsz itt ksztette a sajtot; amikor megplt az orszgt kettvgta ezt a terletet s most az orszgt egy rszt nevezik gy. 2 2 . Bdoki hd ~La podu Badokului (sz., h.). Itt gazik el az t Bdok fel. 2 3 . Alsmalam ~Mora dintre hotar (ma.). 2 4 . Balagdala ~antsu Borsi (sz.). A Balag malma ot vt valamikor." 2 5 . Alsrtek : Rtek ~Rtu din zos (k.). 2 6 . rkok kze ~ ntre praie (sz.). Kt rok kztt van. 2 7 . Rkajukak (sz.). A Ciglk egy rszt nevezik gy az itt tanyz rkkrl. A romnban nem jellik kln ezt a helyet. 2 8 . Ciglk ~Tsgle (sz.). A Gyula fel es magas hegygerinc neve. 2 9 . Hrsmb : Hrsmba ~Hrsamba (sz.). 3 0 . t a rteknl : Rti t ~Drumu la rt. A Rteken [ 2 5 ] tvezet t. 3 1 . rokkzi t ~Drumu ntre praie (t). 3 2 . Hrsmb ttya ~Drumu kt Hrsamba (t). 3 3 . Nyrshegymegetti t ~Drumu ntre praie. A Nyrshegyen fell az rkok kzn [ 2 6 ] vezet keresztl, 3 4 . Nyrshegy ~N'ireed : Mnireed (sz.). 3 5 . Nyak ~ N'ok (sz.). 3 6 . Nyrshegyi t ~Drumu p N'ire e d : Mnireed. A Harsmb tjnak [ 3 2 ] als rsze 3 7 . Kiserd ~ Kiardu (sz.). 3 8 . Brzjukok (sz.). Az itt tanyz borzokrl neveztk el. A romn nyelvhasznlat nem jelli kln ezt a terletet, hanem a Harsmbhoz tartoznak tekinti. 3 9 . Cigla teteje ~Tsgle (sz.). 4 0 . Brsoshegyi t ~Drumu de p Borohed' (t). 4 1 . Eklzsija rttye : Papi rt ~Kleziia Ungurilor (sz.). A reformtus egyhz. 4 2 . Fjjr ~Fiiaru (sz.). 4 3 . Hapsahegy ~Hopohed' (sz.). 4 4 . Zsija dala : Pusztaszll ~Ziie (sz.). 4 5 . Krtek teteje : Tiszts ~Gred'i : T'ista (sz.). 4 6 . Dobog ~Dbgu (1., e.). Az orszgttl dlre hzd domb a kzsgtl a borsajfalusi hatrszlig. 4 7 . Bdoki t ~Drumu kt Pru Badokului (t). 4 8 . Dombrhegy ~Dmborhed': Pluta(sz.). 49. Dombrhegy ormja ~Dmborhed' (sz.). 5 0 . Ptris ~Ptetri (sz.). 5 1 . Natytr ~es (k., sz.). 5 2 . Kistr ~ e s (k.). 5 3 . Dobog dala ~Kostea Dbgului (1.). 5 4 . Zrina ~La arin (1.). Homokos hely. 5 5 . Koroba dala ~Kostea Koroboii (1.). 5 6 . Bnyajin rka ~ Pru Boii (.). 5 7 . Bnyajin dombja ~Dmbu Boii (1.). 5 8 . Bnyajin dala ~Kostea Bnoii (1.). 5 9 . Krtek ~ Gred'in (sz.). 6 0 . Jakab Zsig rka (sz.). Most mr csak az regebb magyarok ismerik ezt
1

Ismerik m g a F l s m a l a m nevet. Ez az A l s - u t c b a n elpusztult malom neve v o l t , e mellett volt a M a l a m k t .

a nevet; Jakab-csald ma is van a faluban. 61. Tykozsdomb ~ Kostea giini (l.). A kertekbl ide szoktak a tykok kijrni. 62. Kideji patak ~Pru T'id'i. A Kide fell foly patak neve. 63. Brsoshegy ~ Borohed' (sz.). Sok vadbors terem benne. 64. Papcsr ~ Poper (tkl.). 65. Papcser jja~ Su Poper (sz.). 66. Szllk ~Ziie (l., sz.). 67. Szllk jja ~Su Ziie (sz.). 68. Szll rka ~ Prau ziii (.). 69. Kideji hd ~ Podu T'id'i (h.). Kidei neve: Csomafji hd. 70. Keresztt ~Kruile drumului. 71. Gyilkos ~ D'ilko (k.). 72. Rti kt ~ Rit'ikut (k.). Rgen marhadelel s kt volt itten. 73. Berek alatt : Berek jja ~ Ritikut (sz.). 74. Bokmja ~ Bokomaia (sz.). A Bak-csald lakott itten. 75. Krisny rka ~Pru Krieni (l.). Crisan-csald ma is van a faluban. 76.
1

Csomafja helynvtrkpe
Hatara 141 kat. hold

Krisn dombja ~Dmbu Krieni (l.). 77. Krisny dala ~ Kostea Krieni (l.). 78. Ambrusn rttye ~Rtu lui Ambrus (k.). Ambrus nev csald ma mr nincs a faluban. 79. Tyirila krtye ~Grd'ina lui T'iril (k.). A tagosts eltt egy Chirila nev romn embernek a kertje volt itten. 80. Hatrkzi t : Erdt: Brci t ~ Drumu hotarului. Kide s kolozsgyula fel a hatrt kpez t neve. 81. Ver fny alatt~ Su Fats (sz.). 82. szak ~ Dosu. Az orszgttl dlre es hatrrsz sszefoglal neve. 83. Sznaf ~ Fnats (k., sz.). 84. Dktemet ~ Temeteu marhelor. 85. Fazakas rka Pru Olarului (.). 86. Bisztiszts : Tiszts ~ T'ista (l.). 87. Gtjja : Ktvszkszt ~Su jaz (sz.). A Malomrok [89] s a Borsaipatak [118]
1

Roska Mrton, Rep. 64 szerint a Borsos h a t r r s z b e n skori telep volt.

kztti terlet neve. 8 8 . Gt ~La iaz (sz.). A ma mr elpusztult Felsmalom gtja volt itten. 8 9 . Malamrok ~La iaz (k.). Az el pusztult malom rka volt itt. 9 0 . Bisz ~Bd'isu (e.). 9 1 . Lzr dombja ~Dmbu lui Lazar (e ). Egy Lzr nev zsid volt. 9 2 . Gombs rka ~Pru lui Gombas (.). Gombs-csald ma mr nincs a faluban. 9 3 . Blint rka ~Pru lui Blint (L). Rgebben volt a faluban Blint nev csald. 9 4 . Rkajukak (l., e.). Az itt tanyz rkkrl neveztk el. 95. Tlvajkt (l.). Rgen az itt lv ktnl ta nyztak a tolvajok. 96. Lapasrok ~Pru Lopoului (k.). 9 7 . Verezsdomb ~Dmbu rou (k.). Vereses szn domb neve. 9 8 . Pepinyistya ~Pepinit'e (k.). 99. Hatrkz ~ ntre hotar (k.). 100. Bokovic rka ~Pru lui Bokovits (.). Egy ilyen nev ember volt. 1 0 1 . Brnyistya ~Braniste (sz.). 102. Bdskt ~ Bid'ekut. (k.). 103. Cserntoni rka ~Pru ernad (.). 104. Bdoki rok ~ Pru Badokului (., sz.). A tszomszdos Bdok fell jv rok s a mellette lev szntk neve. 105. Dombrhegyi frs ~Fntna la Domborhed (kt). 106. Blintrkaji kt ~Fntna la Pru lui Balint (kt). 107. Gombsrkaji kt ~Fntna la Pru lui Gombs (kt). 108. Kecst ~Kied (k.). 109. Lapasrkaji csorg ~Fntna la Pru Lopoului (kt). 110. Rifj-fle hj ~Ptioru Rifului (sz., k.). 1 1 1 . Debrecenin rka ~Pru lui Debretseni (sz.). 1 1 2 . Hrsmbi rok ~ Pru Hrembi (.). 113. Nyrshetytet ~Mnireu : N'ireu (sz.). 114. Nyrshegydal ~ Kostea N'ireului : Kostea Mnireului (sz.). 115. Kenderasz ~Kenderesu (sz.). 116. Birt ~Birt (telepls). Rgen itt volt a postakocsik megllja. Az ilyen helyet brt-nek neveztk. 117. Verfnyi domb ~ Fatsa (sz.). 118. Brsaji patak : Natypatak
1 2

Val'ea umafaii 119. Iratvny

(p.). A Borsavlgyn vgig foly ~ Iertaoie (k.) [Gergely Bla hgy.].


DIS

patak

neve.

1283/1414, 1304: Poss. G y o s [Csnki V. 346]. 1315: Nobiles de Gyos [Teleki Okl. I , 35]. 1353. 1522. Poss. D y o s [AnjOkm. V I , 39. Csnki V, 3 4 6 ] . 1367: Dyoz [Csnki V, 345. Doc. 2 1 2 ] . 1 4 3 5 : Poss. Gyos [Csnki V, 346]. 1558, 1579, 1 6 4 2 : Dios [JsHb. Kamuti oszt. Fasc. XXIII No. 39, 40. Kolozsmonostori konv. lt. (Kvr) 5 1 8 . ] . 1 6 0 4 , 1 6 1 8 , 1 6 3 3 : Dyos [Kolozsmonostori lt. 5 4 0 . JsHb. i . h. Fasc. LX. No. 1 7 ] . 1 6 6 4 : Djos [Kolozsmonostori konv. lt. 6 0 9 ] .

I l y e n n e v birtokos c s a l d a X V I I I - X I X . s z z a d b a n innen s a szom s z d o s Kidrl is ismeretes. Rgi, de a falubl m r e l t n t b i r t o k o s c s a l d n e v t r i z t e meg.


2

1754:Dis [Conscr. I I I . 87]. 1808: Dis ~ n. Nussdorf ~ r. Gyios vel Djosu [Lipszky]. 1881 : Dis ~ Gyus [ConsTrans.]. 1839: Dios ~ Gyeus: Gyjosu [Lenk]. 1 8 7 7 : Dis ~ Diosiu: Deusiu : Gyeus [Dvorzsak. Hnt.]. 1909, 1922: Dis ~ Deu [MoldTog. MartIstr.]. 1913: Dis [Hnt.]. 1942: Dis ~ D'eu [Hgy.]. 1435 : Via Wagaaswth nuncupata de Gyos ad poss. Machkas ducens. Zebede (hegy) [Csnki V, 346]. 1558: Az lopos toth Buday gergel Atta [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. XXIII. No. 39]. 1571 XV11I. sz.: Dios felett a' Szl erdeje. az erss oldal [ i . h. No. 46]. 1579: az alma forras wegibe [ i . h. No. 40]. 1633: Az alma forasban (e.). Az alma foras vegeben (e.). Az Sebeden erde mellett (e.). Az falu alatt (sz.). Az Niomasban (sz.). Az Buday oldalon [ i . h. Fasc. LX. No. 17]. 1636: az uezet tocz(!) birczin az bede halmara megen uiggel (sz.). az Lapos tho gattianal feliul az oldalon (sz.) [ i . h. Fasc. XXIII. No. 20]. 1651 : az Diosi hat ron az uezet toczban az uton felljul az bircz oldalban az Burjanos Budaj hatarra megyen uiggel (sz.) [ i . h. Fasc. X V I . No. 25]. 1664: az meli fldet hinak Budaj szamnak (!) [Kolozsmonostori lt. (Kvr)]. 1668: az lo kertbe(n) [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. XXIII. No. 27]. 1674: dioson az falu dios alatt az meli lab foldek vad nak kit Czorgonak is hinak es az dllon [ i . h. No. 30.] 1680: az Diosi hataron az Kis Fiacsa alat valo tt mikor nil szerent sztottakis az fal samara vesekettek felette [ i . h. Fasc. LVII. No. 8]. 1754 : a' Bds kutbann (k.). a' Dll Farkban (sz.) Tiborcz fell valo Ford(ulo)b(an) (sz.). a' Srdi utnl (k.). vulgo capu fujoilor n. h.-ben (sz.) [Conscr. I I I , 87, A kalotaszegi ref. egyhm. lt. Conscr. 208, 211]. 1767 : Dios nevezet Falu hatrnak Kovcsi fell valo Fordulojban Tlgy kut nevezet hellyben (sz.) [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. XLVI. No. 43]. 1771: ezen Lapos To nevezet kaszll Rttye vagyon . . . Diosi Hatrbon, szomszdgyi Nap Keletrll 'a Buda felll valo vgn Laszlo Mihly Vramnak Budai Hatrbon valo Flgye Tiburcz felll.. . Baktsi Uramnak Diosi Hatrbon lv Sznto F l d g y e . . . A Rtnek Tiburcz felll valo vgnek szomszdgya a rgi To gttya vagyis tltse a Diosi Nyir Oldal fel vagy Dlre a Nyir Vlgy nevezet Rt s 'a Nyir Vlgyrll b jro Sznto Fldek, Nap Nyugatroll valo vginek 'a Budai Nyir Vldgy neve zet Falu kznsges Rttye. 'a Tiburcz felll valo fordulon 'a Vgs meget nevezet helyben (sz.) [ i . h. No. 35, Fasc. XLIX. No. 23].
2
1

Ettl kezdve a v l t o g a t v a elfordul Dios ~

Dis

alakokat nem soro ala

l o m fel Ugyabban a v a l l a t s b a n m s u t t : az Diosi valo t h e l " (.).


2

hataron az Kis Fiacsa

1772 : Farkas Andrs Uram(na'k... Dioson, a Falu fels Sorjn az Hegj vagj is tsere alatt autiqua Nobilitaris Donataria Sessioja. a Tlgj kut ban (sz.)- a T gtnl (sz.). a Kerteken felyl (e.) [ i . h. Fasc. XLVI. No. 42]. 1780 : A ' F a l u a l a t t v a l o F o r d u l o b a n : Az alma Forrsnal (sz.). Ehez (t. i. az elbbihez) kzl a' Beretsona mellett (sz.). A Fitzban (! sz.). A Dl vegin (sz.). A Csorgok kztt (sz.). A Felhgban (sz.). A Cserg Patak vginl (sz.). A Falu alatt valo Lbban (sz.). A ' Csorgo svnnye mellett (sz.). a' Cserg Labban (sz.). A' Gogn hegye szliben (sz.). A' Dln (sz.). A' Csorgo kztt (sz.). A'Bododolonl (! sz.). Kis Blint kertye mellett (sz.). a' Csorgonl Lv Lbban (sz.). A' Kertek alatt (sz.). A' Csikla alatt (sz.). A' Goga hegyn (sz.). a' Dln keresztl (sz.). A Budulonl (sz.). A' Cserg svnnyinl (sz.). A' Gogn hegyen (sz.). A' Czigla alatt (sz.). A' Kis Fiacz (!) alatt - (sz.). A' Csorgo rka mellett (sz.). A' Csorgo svnnye vgnl (sz.). a' Csorgonl a' Kt rok kzt (sz.). A' V g s m e g e t v a l o F o r d u l o b a n : A' Budai erd alatt (sz.). A' Gyilkos tetn (sz.). A' Nyir Vlgyben (sz.). a' Nyir Vlgyben a' Malomra jro svenyen (sz.). A' Gyilkosban (sz.). A' To gton felyl (sz.). A' Nyir Vlgyben Malom uttya mellett (sz.). A Szna Fvek vgiben (sz.) A' Hanko alatt (sz.). A' Barzdk kzt (sz.). A Ton tul (sz.). A Szll alatt (sz.). A' Nyir vlgy Torkban (sz.). A' Bede halmn (sz.). i n C a l c a t u r a S u p e r i o r i : La Gyilkos (sz.). Kete Kejinto inge(!) Paro (sz.). Pa Gyal intre hotre (sz.). Pa Kaszte (sz.). Pa Grape la Bigyishalma (sz.). Sub Padure Bugyi (sz.). La Hanka inge (!) Drum (sz.). Pa Gyl kete (!) Tiburcz (sz.). Pa Grape kete Tiburcz (sz.). La Drumu Mori (sz.). Kete Nyirvgy (sz.). Kinyeptyistye (sz.). La Hanka (sz.). La Fundeture (sz.). La Funtine (sz.). La Bigyis Hlma (sz.). La Too (sz.). La Jij (! sz.). La Kale Mori (sz.). i n C a l c a t u r a I n f e r i o r i : la Szutsebutze (sz.). la Gargyise (sz.). la Hago (sz.). la Czigle (sz.). Sub Rezor (sz.). Peszte Bgyilo (sz.). Intre Parje (sz.). La Lung (sz.), In Kokohegy (sz.). La Csirs (sz.). inge (!) Rit (sz.). la sztupeture (sz.). La ksztej (sz.). Intre Csorgave (sz.). La Per (sz.). La Baratsunye (sz.). La Kapu Szatuluj la Izvore (sz.). La Parou Kovtsuluj (sz.). Sub Czigle (sz.) [ i . h. Fasc. XXIX. No. 44, Fasc. LX. No. 14]. 1784: A z A l s o F o r d u l o n : Az Imols nev hellyben (sz.). A' Csorgo kztt (sz.). A' Lukts Rttyiben (sz.). La Baratsune (sz.). A' Rt mellett, nap kelet fell ugyan a' Falu Rttye, nap nyugotrol . . . a' mellette folyo Patak
1 2 f 3

A l b b u o . : a' Dln k e r e s z t l " (sz.). A l b b uo. , , A ' kis Fiatz alatt" (sz.). Innen m s , de ugyanez v b l v a l forrsbl, a j k r l lejegyzet adatokat kzlk.
2 3

nyilvn

romn

vallk

szomszdtsgai koztt (sz.)- A' Dlln (sz.)- Az Ivo kutnl (sz.). az Ivo kutra jro Siktor. A' Tlgy kutba (sz.). A Felhgoban (sz.): A' Falu alatt (sz.). A Rt vgiben (sz.). A' Gogny Hegyin (sz.). A ' Czikla alatt (sz.). A' Falu alatt (sz.). La Lunga (sz.). A' Szorosba(n) (sz.). A F e l s vagy vgs meget valo F o r d u l o H a t r b a n : Az Orszg uttya mellett a' hgob(an) nap kelet fell a' Kolosvrra men orszg uttya nap nyugott fell gy kis patakatska Szomszedtsgaiban (sz.). A Kutan alll a' Mrai ut.mellett (sz.). A' Gyilkosba (sz.). A' Nyir V l g y b e n . . . nap nyugot fell a' Budai hatr Szomszdtsgaiban (sz.). La Kalye mori nev hellyben (sz.). In Funatzu Sztuluj (k.). A Falu Rttye mellett (k.). A' Bds kutnl (k.). A' Szl alatt (sz.). A' Kutan all a' Patak mellett. . . nap nyugott fell a' mellette le jro Patak Szomszdtsgaiban (sz.). A' Ton tl (sz.). A ' Nyir Vlgyben A' Bede Halmn (sz.). Egy irotvnybl kszlt Rtetske 'Sebedbe (k.). A' Budai Erd alatt (sz.). Vulgo La Vally retse (sz.). 'Sebede nev hellybe (k.). A' Budai oldalon (sz.). A' Kerek Dombnl az Uj Budai hatron (k.). A' Kis Rtbe (k.). A' Kis Gton (k.). A' Ndas Toban (sz.). Az Akaszto Domb oldalon (sz.). A' Diosi Sznafn a' Bds kutba(n) (k.). A' Kles Fldekbe(n) (k.). a' Falu mellett (e.) [ i . h. Fasc. LX. No. 18]. 1794: A l s f o r d u l : La Csorgou (sz.). La Gardij (sz.). Gardis (sz.). La Bgyilou (sz.). la Kokohegye (! sz.). a Falu alatt (sz., ke.). La Lunga (sz.). La Buna (sz.). La Gardis (sz.). La Ritu Szatuluj (sz.). La Baratsunye (sz.). La Grapa Bugyi (sz.). Intra Csorgou (sz.). La Hagou (sz.). Gardisa (sz.). Subt ( ~ Sub Czigle (sz.). La Gropa Budyi (! sz.). Gyil kos (sz.). Szoros v. La Szoross (sz.). Szutsba n. helysgben (sz.). Subt Rezor (sz.). Intra Paraje (sz.). Alma forrs v. La Alma For rs (sz.). La Gropa Bugyi (sz.). La Parou Gardisuluj (sz.). Izvore (sz.). La Kapatie (sz.). La Csires (sz.). La Peru (sz.). La Bakugyesty (sz.). Akasztee (! sz.). Peszte Parou Galbin (sz.). Kapiu Bgyliouluj (sz.). Subt Sat (sz.). F e l s f o r d u l : La Kale Mori (sz.). Ketre T y i burtz (sz.). Gyilkos (sz.). La Honka (sz.). La Padure Budi (sz.). La ritu Bethlenoe (sz.). Az orszg uttya mellett (sz.). A malom uttya mellett (sz.). La Nyervgy (sz.). Linge ritu nyervegy (sz.). La ritu Lukatyestyilor (sz.). La Stupatura (sz.). L Hln (sz.). Peszte Tou (sz.). Sub Zsie (sz.). Fontina (sz.). Bigyihalma (sz.). Peszte Teu (sz.). La Rezore kitre Honka (sz.). Subt Padure Budyi (! sz.). Kitre Tibur1 2

Errl az e l b b felsorolt t kaszlrl nem lehetett k t s g t e l e n l meg l l a p t a n i , hogy a disi h a t r h o z tartoznak- vagy az jbudai, i l l e t l e g az b u d a i h a t r h o z . A h e l y s z n n e l i s m e r s Gergely Bla jegyzete szerint valszinleg jbudaiak. A l b b ugyanabban a forrsban Csorgao ~ Csurgau alakban is.
2

tzuluj Horaru (! sz.). Halou v. La Halou (sz.). Subt Gyilkos (sz.). La Ptyitsoru Nyamtzuluj (sz.). Peszte Parou Gardisuluj (sz.). In Rezoru (sz.). Pe Gyalu Tiburtzuluj (sz.). Szubt Zsie (sz.) Fundetura (sz.). La Hagou (sz.). Gyin ritu Szatuluj in szusz peszte teu (sz.). La Fontina dupa gyl (sz.). Pe Koszta Tiburtzuluj (sz.). Subt Halou (sz.).Linge ritu Szatuluj (k.). La Irtovoe (k.). Ulm(k.).La Pojnitza (e.).La Kasztye dupe Gregyin (e.). La putrosza (k.). La Malaistyiu (! k.). A Budos kutnl (k.). Ndas Teu (k.). Sztupatura (k.). Kerek Domb (k.). La Bundukut (k.). La Akasztei (k.). Honka (k ). La Jertovae (k.). Linge ritu

Dis helynvtrkpe
Hatra 1134 kat. hold

Szatuluj (k.) [Cski Katalin conscr.]. XVIII. sz. msodik fele: a Nyir volgy fel lv forduloban a Kis Gtnl lv helyben (sz.). a Nyir vlgy fel lev forduloban a Lapos Tora rugo Lbban. Nyir vlgy szil. Diosnak fels sorjn az hegy vagy tsere alatt (sz.). a Szlben (sz.). a Tolgy kutnl (k.). a To gtnl Tiburtz fell (sz.). a Kereken felyl (e.) [JsHb. Kamuthi oszt. Fasc. XXXI. No. 2]. 1813: A ' Diosi Hatron a' Dll Farkban (sz.) [A kalotaszegi ref. egyhm. lt. Vis. Prot.]. 1815 : a Dll n. h.-en (sz.). Nyr volgy n. h.-ben (sz.) [Cskny lev.] 1868 : Bds kut (k.). Nyir vlgy (sz.). Dell (sz.) [Ref. pspki l t . ] . 1942: 1. Ulitsa d'in zos (u.).

2. Ulitsa d'in sus (u.). 3. ikatoru Buni (u.). A Buna [6] nev kthoz vezetett. 4. Sikatoru Bangorului (u.). E helynv uttagja vezetm, Farkas Gbor gnyneve. 5. ikatoru Lupului (u.). Egy Lupu nev ittlak csaldrl neveztk el. 6. Buna (kt). sszeomlott s ma mr nem hasznlhat. 7. Fntna Frketilor (kt). Az ittlak Farkas csaldrl kapta a nevt. 8. Fntna la Gavriu Paladiii (kt). A nv ad szemly anyjt Palgyinak neveztk. 9. Fntna la Vlodo Gabor: Fntna la beserika (kt). A templommal szemben lv kt. 10. Straza. A falu kzepnek a neve. 11. Drumu prundului. Ezen hordjk a homokot a faluba az itt lv bnybl. 12. K9st'ea ziii (l.). 13. Fundtura (l.). 14. Fntna Fundturi (kt). 15. Zebedeu (l.). 16. Honka (1.). 17. Zebed9l9t : Su Zebedeu (1.). 18. Kostea fntni (l.). 19. Rzorele (sz.). 20. Rtu de dup dal (k.). 21. D'ilko (sz.). 22. Tu (k.). Vize nys hely. 23. N'irved : N'erved (sz.). 24. Bidihalma (sz.). Bodonkton Bedehlm-nak nevezik. 25. Rtu Bidihlni (sz.). 26. Podu l mare (h.). 27. Rtu Rei (k.). 28. Tsapa N'amtsului (sz.). lltlag kegyetlenked nmetekrl neveztk el. 29. Fnatsele (k.). 30. Kostea gredinilor (l.). 31. Poiana (l.). 32. Tsgla (l.). 33. Su Tsgla (sz., l.). 34. Drumu Mkaului. A Magyarmacsksra vezet t. 35. Fntna n kapu satului (kt). 36. Kokoheda (sz.). 37. Rtu el lung (k.). 38. Pdurea beserici (e.). A grg katolikus egyhz. 39. Lung (sz., k.). 40. Fntna lung (kt). 41. Su sat (sz.). 42. Rtu Koacului : Rtu p v a l e (k.). A Kolozskovcsi fel foly patak melletti rt. 43. Sucaba (e., sz.). 44. Bilu : Bdilu (sz.). Vezetm ezt a nevet a trtneti adatok Dlljvel azonostotta. 45. Dup Bilu : Dupa Bdilu (sz.). 46. Gard'ia (sz.). 47. Hagau (sz.). 48. urgaule (sz.). 49. La ksti (sz.). 50. Rpa Bilului (., k.). 51. La kpti (sz.). 52. Su gred'in (sz.). 53. Supt Henter (sz.). Egy Henter nev ember fogadja volt itt. 54. La rfits (sz.). Az itt lv nhny fzfrl nevezhettk el. 55. Izvorele(sz.). 56. Pazita : Pazitior (sz.). 57. Kost'ea d'e kt Buda (sz.). 58. Rpa Gard'iului (.). 59. Podu d'im m'izlok (h.). 60. Podu d'intiie (h.). 61. Rtuts (sz.) [Gergely Bla hgy.].
1

ESKLL 1416: Michaelis dicti Vrdeg de Euscelle. Michael Erdeg de Eu(s)kelew. Michaelis dicti Vrdeg de Eusceltw. Michaelis dicti Vrdug de Eskelew. Michael dictus Erdeg de Eskele [TelekiOkl. I , 417 9]. 1436: Eskelev. Eskelew [BnffyOkl. I , 611]. 1506: Benedictus Ewrdewg de Eskelew [CskyOkl. I , 529].
Kzl Farkas G b o r Mt Bangoru (73) r o m n . A b o n d o n k t i magyarok Picula G b o r n a k nevezik.
1

Br az Eskll kzsgnvhez mr Anonymus is hozzfzi ismert magyarzatt, nem ll rendelkezsemre X V . szzadnl elbbi okle veles adat. A X V I . szzad elejig csak gy emltik, de a szzad k zeptl mr szerepel a Kis eltaggal megklnbztetett nvvltozat is. Ekkor teht mr ktsgtelenl kt Eskll, t. i . Kis- s Nagyeskll volt. Az e kt kzsgre vonatkoz adatokat az albbiakban kln-kln sorolom fel.
1

KISESKLL 1544/1559: totalem et equalem medietatem metarum possessionis Kyseskelew, alio nomine Vrtelke. Possessio Kyseskewlew [Som bory gyjt.]. 1587 : Kis Eoskeoleo [Mike gyjt. Regestr. Arend.]. 1700 : Poss. Kis skll [OL. Gub. Kzig. sszersok. Doboka Sup.]. 1716 : K. skll [Mik lt. Reg. I I I , Fasc. XXXVIII. 1020]. 1722: Pagus Kis skl : Kis skll [OL. i . h. Wesselnyi lt.]. 1723: Kis uskullM [ M N y . X X V I I I . 385]. 1748 9, 1782, 1846 7, 1 8 4 9:  Kis Eskll [Sombory gyjt.]. 1749: Fels Uskullo [Sombory gyjt.].- 1754: Fels skll [Conscr. I I I , 97]. 1768: Fels Eskll [Bf. I.]. 1787: Kis Eskll [Som bory gyjt.]. 1808: Kis-Eskll ~ Mein Schwalbendorf ~ Eskille-mik [Lipszky]. 1824: Fels Eskl [Sombory gyjt.]. 1831 : Kis Eskll ~ Mein Sschwalbendorf ~Atsilo din zsosz (!) [ConsTrans.]. 1837 : Acsilo [Hodor, Doboka esm. 564]. 1838, 1841: Fels Eskll [Sombory gyjt.]. 1839 : Kis-Eskll : Fels-Eskll ~ Astyilleou-mik-Astyilleou-gyin-szusz [Lenk]. 1840 : K. Eskll. F. Eskll [Sombory gyjt.]. 1842 : Fels Eskll [uo.]. 1846: Fels Eskl [uo.]. 1855: Kis alias fels Eskll [uo.]. 1859, 1868: Kis Eskll [uo.]. 1865 : Kis Eskll [uo.]. 1877: Kis Eskll ~Astyileu Mik : Ascileu Micu : Ascilendu Micu [Dvorzsk, Hnt.]. 1899: Kis-Eskll: Fels-Eskll ~Astyileu mik [B. L., Az Er dlyi rszek Helysgnvtra. Kvr, 1899]. 1909: Kiseskll ~Ascileulmicu [MoldTog.]. 1922: Kiseskll ~Atileul-mic (!) [MartIstr.]. 1942: Kiseskll ~ At'ileii mik [Hgy.]. 1544/1559: totalem et equalem medietatem metarum possessionis Kyseskewlew, alio nomine Vrtelke vocatis. Anna Dragy eidem Joanni Sombory relaxavit, ac totalem piscinam ibidem in prefata valle Vrtelke adjacentem mete autem eiusdem Joannis Sombory distinguntur (!) a parte possessionis Kyseskewlew prefate Kewrthwelyes wewlgye ubi puklica via ex Drag ad Coloswar ducit, directa autem medietas a parte possessionis Dalzarwaswewlgye nuncupate prefate
A n o n y m u s n l Eseuleu alak o l v a s h a t . V . a F e j r p a t a k y Lszl-fle h a s o n m s - k i a d s 12a lev. Ugyanabban a forrsban a k e l t e z s b e n m r a K. Eskkll alak o l v a s h a t .
2 1

domine Anne Dragy remansit [Sombory gyjt.]. 1722: Kis skll Hatrba lvo intelke(?) nevu kaszl [Wesselnyi lt.]. 1723: Urtelke nev egy darab hely. az Szarvas nevu Kut [uo.]. 1748 : a Fels Fordulo : a' Doszu Beleiben a' Pandra Kuttya rkra megyen vg gel (sz.). a Szena F torkban (sz.). A Pandra Kuttynl (k.). Az Als Fordul : a Belei Verfenyn (sz.). La Gura Vonuka (sz.) [Som bory gyjt.]. 1749: a F e l s vagy Ugrocz fel val F o r d u l o b a n : In Koszte Simburoje az Erd s az Ugroczi Hatr Szl szomszdtsgibann (sz.). La kpu Gyluluj (sz.). A Kirlly Uttynl a mint a nagy Orszg Uttya l mgyen a vlgyen a T gton ltal jro Fld az Orszg Uttyn all (sz.). Az A l s avagy Nagy Es kll fell val F o r d u l o b ( a n ) : A Solobban az E r d . . . szomszdtsgiban (sz.). A Gton all a Patak s az Orszg Uttya szomszdtsgib(an) (sz.). A Vonuka Uttya mellett (sz.). Az szakban l klye cse lte (sz.). A Kis Urga rkban az Erd s az Arok szom s z d s g b a n ) (sz.). In Doszu Kis Urgi (sz.). La Tul Beli az Erd... Szomszd(sgban) (sz.). Szubt Berkucz (sz.) [uo.]. 1754: a' Falu derekn. a' Solup kuttyrol lefollyo rok. a szraz Malmon tl a Rt. kzepin (k.) [Consr. I I I , 97]. 1768 : Szots n. h.-ben a Szna f kzepin din Sosz de funtina Rtsi ( k ) [Bf. I . ] . 1782 : fels Fordulojb(an) a' Kolosvrra jr Posta tbann lv vendeg Fogad. a' nagy Nyil nevezet szna f. a' Csers brtz. La Kale late az Eszkon [Sombory gyjt.]. 1787 : a Pterojjab(an) (! k.). A Foga doknl a Posta Uton alol (k.). A Posta Uton fejl a Fogadoknl (k.). A Krtvjes Fenekbe a Szilva fkan fejl (k.). A Krtvjes s Kis Vgj Torkba a Ver fnyen a Hd fell (k.). A Jo Kutnl (k.). a Jo kuton fejl (k.). A Dombok kzt (k.). A Bika fbe (k.). La Csuns fele (k.). Posta Utra megjen a Kis Vgj Dombja fell (k.). Kis Vgj Torkba lv Verfnyen (k.). A Jo kut mellet a Berendiek nyiljak vgiben (k.). A Szna F Torkba (k.). L Puntya Blejinl (k.) [uo.). 1830 krl : az a l s o F o r d u l o b ( a n ) : In Lisrdo (sz.). In Solob (sz., k.). L rzor (k.). L Fogadve (k.). In Vonuk (sz.). In facze la riny (sz.). La Szots (sz., k.). La Punty Bleji (k.). La Gur Zpogyi (sz.). In Zpogy (sz.). In Fundu Blji (k.). In Fundu Zpogyi (sz.). L Arin (sz.). In Czolkis (sz.). A Hatr kztt Also Eskll f e l l . . . a' Hatr szlbe (sz.). In Zselije (k.). In Lisordeu (sz.). In Lisrdeu (sz.). In Facze l cziglu (sz.). In Belje (k.). L Petereje (k.). La pereu Porjni (! sz.). F e l s F o r d u l o b ( a n ) : La Kurmetura Kre1 2

Ms f o r r s b a n . S z a r v a s ( ) vagj S z r a z kut". T r e d k e s sszers, de a h e l y n e v e k b l k t s g t e l e n l hogy e falura vonatkozik.


2

megllapthat,

jeszki (sz.). In Koszt Cslgyi (sz.). L Tri Pr (sz.). In Dumbrve (sz.). La Csiligyie (sz.). La Doszu Dumbrvi la Brk (sz.). L Podu vji Ugruczuluj gyin szusz gy lb (sz.). L rezre (k.). Szub Zsij (sz.). a' Zsijnl (sz.). In Pojnyile Buksi (sz.). In Podur (sz.). In ritu Szlosuluj (sz.). In Szorbu (sz.). In Mustsl (? sz.). In fcze (sz.). In Lunke (sz.). L fintina voji Ugrutzuluj (sz.). In doszu drumbrevi (! sz.). L Kocsene (sz.). In vl Ugruczuluj (sz.). In Gropa Geldroci (?sz.). In Gura Groptyi popi (sz.). L petris szom(szdja) egy fell a' patak ms fell az ut (sz.). Andrs erdeje. E s z a k i F o r d u l o b a n : L brku Popi (sz.). La Fundu Bleucze (sz.). La Gyalu Csupj (sz.). La Doszu Belji (sz.). In Szots (sz.). L fntn Csbune (! sz.). La Blucza (sz.). In vly Perilor (sz.). In Kaszt beleutzi (k.). La v r v u puszti (k.). In Finacze la vl perirol (! sz.). In doszu Puszti (sz.). In gur fnczuluj egy fell (szomszdja) a' po tok (k.). La Drumu Topi (k.). In fundu peteroi (k.). L c s i c s o r g . . . (szomszdja egy fell) a' potok (sz.). In Doszu rosu (sz.). In Doszu Belij (! sz.). In Blucza. La Sztuptyine (sz.). L jrba ( k ) . L jrb Tauruluj (sz.). La podu Peteroi (k.). L fegedve (k.). L punty beleji (sz.). L Kapu gyluluj (sz.). L pereu Belji (sz.). In Fundu csicsorsi (sz.). a Pistne borozdja. a Pistne erdeje, a'Szenafken (k.). In fincze (k.). In vortyelts (k.). In Kis vgy az F : Esklli ha taron . . . szom(szdja) egy fell a' Sndor erdeje ms fell az ut (k.). La Fogadve (k.). L Podu Peteroj (k.). Sros kut nev hely (k.) [uo.]. 1840: felso Fordulojban a Csonkban intre Paraje in Tbl Kotsinyi (sz., k.) [uo.]. 1846: Az als Esklli hatr szlbe a nagy rten (k.). a Puturoza vagy a Sztupaturnl az rkan tul (k.). A Sntzbli rt.(k.). A Cziglujbli lb fld (sz.). az Ugrutz vlgyin a Kis Ur rkn (sz.) [uo.]. 1847: in Groapa Popi (sz.) [uo.]. 1849: L Grap Lupuluj (e.). A Boborbli fjatalos erd. A Szllbli fjatalos erd. L Grap ku tri pr (e.). L Grap Tauruluj lv fijatalas erd. L Kotsine (e.). L Doszu Rosu (e.). L Szots (e.). A Kis vlgy verfnnyn (e.). A Kolosvri Ut melletti szlas erd. A K M r t v l y e s fe n e k b e (e.). A T o p a i h a t r s z l b e lv apros erd [uo.] 1855 Nagyrt. Lisardo. A' nagy rtben. Vonuka v. Vonuke. La paro pojenyi. Picsorga. a' belejben. A' sznaf torkban. a' sznafben.
2 3 4 5 6

Ugyanebben a forrsban La Kurmature Krejeszko alakban is ; ez n y i l v n t v e s e n leirt formja a fennebbi h e l y n v n e k . A l b b ugyanabban a forrsban Brku s Barku alakban is. Uo. Bliucze alakban is. Uo. az u t t a g Csupj alakban is. A l b b a forrsban az utols tag helyesebben cse bune alakban Uo. e tag virvu alakban is.
2 3 4 5 6

A' jo kutnl. a' bodza fknl. A' Bika fnl. A' Kis vlgy torkban. A' Krtvlyes vlgynl. Dsu Rsu. Kapu Gyaluluj. Cseldgyiben. Kocsina. Dimbrava. Ugrutz vlgy torkban. Pap gdrben, a' falun f e l y k l i Verfnyen. Solob. a' falun alolli verfnyen. In Lepogye(!). Papp berkben. Sztuptyina. Beleje. Cseldje. Popa Gropi. Fcza falun felyl. Bobur [uo.]. 1859: L Berkutz (sz.). L Csoroj . . . a patak Szomszdtsgba (sz.). Peszte Csoroj din kolo (sz.). in ptyitsoraga in fundu ptyitsorszi (sz.). Intre parje (sz.). Sub pruny (sz.). La funtin vly Ugrutzuluj (sz.). In dumbrv (sz.). l vl perilor (sz.). L doszu rosu (k.). L tselegyij pinge vlye (sz.). gyel Csoroj gyin Sosz (sz.). gyel Csoroj gyin Szusz (sz.). L toutz (sz.). L Kaszt beleutzi (sz.). La grapa begerji in kapu Sztuluj (sz.). L kaszta groptyi popi (sz.). in gur Kis vlgyuluj (sz.). L Csoroj in onuk (sz.). Szu Cziglu(!) Onutzi(sz.). dupe Czigl Onutzi (sz.). dupe grelur(!) in parou pojenyi (sz.). L parou beli (sz.). L grap gaborai (sz.). A barkutz szegeletbe (sz.). L teutz (sz.). L fundu ptyitsoresi (sz.). in doszu puszti (sz.). A Sznaf torkban (sz.). in fundeture (sz.). in Solog l Zsie (sz.). intre dimbur (sz.). L pojna (sz.). L Cselegyij (sz.). L vlly Ugrutzuluj (sz.). in grap geberji sz.). L Zsolob (sz.). in ritu Zsolobuluj (sz.). L podu petyerji (sz.). L Szots (sz.). L grap gboraje (sz.). L funtza l podu peterji (sz.). La podu petereji din kolo gye drum (sz.). L vlly perilor (sz.). L rine (sz.). L Cziglu Onutzi (sz.). in gylu Csobeji (sz.). L tri prj (sz.). Pinge vlly la Krdimb (k.). in rezare (k.). in fundu Kis vl gyuluj (sz.). Kurmatura Kreecze. La Cpu Dialului. Iarba Taurului. Podu Szinului la ogrucz. La Borkuzu Popi La Peteroia. Dupa csa Gornikului. Kisvegi. Drumu Topi. La Facze Fogaduilor [uo.]. 1865: A Valeaperilorbe (e.). A Topai utnl (e.). A Szocsnl (e.). In Koaszte fogadaolor (e.) [uo.] 1868: L pojna (sz.). Doszu beleji (sz.). in sesz (sz.) [uo.] 1883: I . Helysg. I I . Nagy rt. I I I . Lisardo s Barkucz. Lisrd, Lisrdo. IV. Vonuka s Picsoraga, Picsorga. V. Picsorgu Fundu. V I . Picsorgu lupe (! ktszer gy!) prunye. V I I . Puszta. VIII. Beleje. IX. Sznaf (Gura funatilor). X. Doszu rosu s csilegyei. X I . Falun felli Fcza. X I I . Solop s falun aluli fcza. XIII. Bobur [Telekknyvi trkpvzlatok]. 1942: 1. Nagy-ucca ~Ulitsa mare : Drum de tsar (u.). 2. Zsolob Zolob (u.) A krltte elterl ilyennev terletrl neveztk el ezt az ut ct. 3. Patak ~Val'ea (u.). A Nagy-utcbl [1] a kzsgen tfoly
1 2 3
1

Uo. In dunbrv alakban is. Innen kezdve a nmet nyelv szvegben a helynevek latin betvel vannak rva. N y i l v n dupe helyett.
3

patakhoz vezet. 4. Hjtya ~Huit'a (u.). 5. Falu kttya ~ Fntna satului (kt). 6. Drumu Gbroii : Drumu Gboroii (u.). 7. Podu Pituki (h.). Koszors Istvn Pistukrl neveztk el. 8. Gropa Onutsului (I.). Egy Jilovan Onuc nev romn ember. 9. Gropa lui Indrei: Gropa Rkenilor (1.) Egy Rcsan Andrs nev ember volt. 10. Lisrdtet ~Vrvu Liardului: Vrvu Riardului (l.). 11. Gropa Maierului: Gropa Foret'ilor(l.). A Maier nv egy Copcean nev ember g n y n e v e ; msik tulajdonosa Forna Simon volt. 12. Fntna Liar dului : Fntna Riardului (kt). 13. Fntna Onui : Fntna Unui (kt). Az Onuka [15] nev hatrrszben lv kt. 14. Gropa Soilor (sz.). 15. Onuka ~Uanuka: Onuka (sz.). Az rdgkeresztri ilyennev hatr rsz folytatsa. 16. Tuts (1.). 17. Vrvu Tutsului (l.). 18. Barkuts : Brkuts (sz.). 19. Pojna ~ Poiana (sz.). 20. Pojna pataka ~ Pru Poieni (p.). 21. Szlessvny ~ Krarea lata (t). 22. Eklzsija ~Kleziie (l., sz.). 23. Ptiorag (sz.). 24. Fatsa Ptiorazi (l., sz.). 25. rkok kszt ~ ntre praie (l.). 26. Parau Ptiorzi (p.). 27. Fundu Ptiorzi (e.). 28. Puszta ~ Pusta (l.). 29. Beleuts (l., k.). 30. Fntna Beleutsi (kt). 31. Bikaf ~ Iarba taurului (k.). 32. Bel ~ Beleia (k., e.). 33. Bel feneke ~Fundu Beleii (e., k.). 34. Pabbrk ~Bark : Barku popi (k.). 35. Brk kttya ~Fntna Barkului (kt). 36. Bel hegye r v D'alu Beleii (e., k.). 37. Brk hegye ~ D'alu Barkului (l.). 38. Puszta teteje ~ Vrvu Pusti (l.). 39. Keregdomb ~ Karadmb (sz.). 40. Gura Beleii (k., 1.) 41. Bel rka ~Pru Beleii (.). 42. D'alu upeii (sz., k.). Ciupei nev romn csald l a faluban. 43. Bel ttya ~ Drumu Beleii (t). 44. Dombok kszt ~ ntre dmburi (k. e.). Kt domb kztt lv fldek neve. 45. Pterjja ~ Petroia (k.). 46. Jkt ~ Fntna a bun (kt, k.). 47. Rzore (k.). 48. Podu Kizvedului (h.). 49. Pterjja feneke ~Fundu Petroii (k.). 50. P terjja kttya ~Fntna Petroii (kt). 51. Pterjja rttye ~ Rtu Petroii (k.) 52. Fogadknl ~ Fogadau (e.). 53. D'alu Topi (k.). Pusztatopa fel esik. 54. Topaji t ~ Drumu Topi (t). Topaszent kirlyra vezet. 55. Fogadknl a verfny ~ Fatsa Fogdaulor. (k., e.). 56. Su pola Kizvedului (e.,k.). 57. Kizved(k., e.). 58. Fundu Kizvedului (e.). 59. Gura Kizvedului (sz., k.). 60. Pola Kizvedului (e., k.). 61. Krtjes ~Val'ea perilor (k., e.). 62. Krtjes kttya ~ Fntna Vii perilor (kt). 63. Krtjes verfnye ~Fatsa Vii pe rilor (k.). 64. Krtjes ttya ~ Drumu Vii perilor (t). 65. Krtjes feneke ~Fundu Vii perilor (e.). 66. Szocs al ~Su so (k., e., l,). 67. Iertoiile lui Makovei (k.). Egy Macovei nev romn emberrl neveztk el. 68. Sznaf ~ Fnats (k., e.). 69. Sznaf szja ~ Gura Fnatselor (k.). 70. Sznaf pataka ~ Pru Fnatselor (p.). 71. Dosu Beleii (sz.). 72. Brcune (k.). 73. Csanka ~onka (l., sz.),

74. Dosu rou : Dosu rosu cel mare (l.) 75. Dosu rou cel m'ik (l., k.). 76. Dosu Pusti (l., k.). 77. Podu lui Ostan (h.). 78. Kurmtura Kriei: Kurmtura Kriesi ( l . , e.). 79. Fatsa iled'iului (1.). 80. Rtu Ciresului (k.). 81. Kapu d'alului (l.). 82. Fodora (kt, l.). 83. Csankai hid ~Podu onka (h). 84. Drgi t ~ Drumu Dragului. A szomszdos Drgba vezet. 85. Dumbrva ~ Dmbrava (e.). 86. Fundetura ~Fundtura (sz). 87. Bark : Barku Forni (sz., e.). 88. Dumbrav teteje ~Vrvu Dmbrvi (e.). 89. Pabgdre ~ Gropa popi (e. sz.). A grg katolikus pap. 90. La tri peri (sz.). 91. Ugruci vlgy ~ Val'ea Ugrutsului : Val'ea Ogrutsuli (k.). 92. s (k.). 93. Verfny ~ Fatsa (sz., e.). 94. Faluvg ~ Kapu satului (e., sz.). 95. D'iia gazdelor (gy.). 96. Jertoiu Forni (sz.). Egy Forna Pter nev emberrl neveztk el. 97. Gropa Gaborii : Gropa Gbroii: Gbroia Gaboroia (sz.). 98. Postaji t ~Drumu poti (t). 99. antsur (k.). 100. s (sz.). 101. Malom krtye ~Grd'ina mori (k.). 102. Kaprn. A reformtus templom feletti helyet nevezik gy. 103. Gropa d'iakului (sz.). A grg katolikus kntor hasznlja. 104. D'alu u p n i : Vrvu Cupni (sz.). 105. Nagyrt ~Rtu cel mare (k.). 106. Krtekem fejl ~D'in suz d'e gardur (sz.). 107. Hipjcigla ~Tsgla Hipuli (sz.). A helynv eltagja (Hipu) egy Mt Gyrgy nev romn em ber csfneve. 108. Az agyagnl ~ La lut (l.). Agyagos fld. 109. Csupnya ~ upana (sz.). 110. Csupnya verfnye ~Kost'ea u pni (sz., l.). 111. Nyrfk kszt ~ Mestecin (e., sz.). 112. Brot'e (k.). 113. Kost'ea Baikanului (sz.). 114. La d'iie (sz., gy.). 115. Zsolob rka ~Rpa Zolobului (.). 116. Zsolob dala ~Dosu Zolobului (sz.). 117. Gropa d'ela d'iie (l.). 118. Gropa lui Curt'in (L). E helynv uttagja csfnv. 119. Lagar (k.). lltlag 1849-ben itt tboroztak az oroszok. 120. Fundu Cupni (sz.). 121. Bobur ~ Bobur (l.). 122. Iertaoiu (l.). 123. Frkazsgdre ~ Gropa lupului (l.). 124. D'alu Adamoii (l.). 125. Magyar eklzsija ~ Kleziia a ungureask (l.). 126. Gropa Troki (1.). Bgrean Jnos Trok-rl nevez tk el. 127. Bobur ttya Drumu Boburilor (t). 128. Kt hegye ~D'alu la fntna (l.). Nevt az alatta lv ktrl kaphatta. 129. Ktnl val fels rok ~Gropa d'ela fntn ( l ) . Kt kt kztt lv rok neve. 130. Dobaji gdre ~ Gropa lui Dobai (l.). 131. Fatsa gropt'i lui Dobai (l.). 132. Tknl ~Tur (l.). Vizenys, tavas hely. 133. Bobur al ~ Su Bobur ( l . ) . 134. A k a s z t k n l ~ Akstau ( 135. Gropa Hrtsului (l.). A Hr Jnos volt. 136. Zepogya feneke ~ Fundu Zpod'a (sz.). 137. Zepogya ~ Zapod'a (sz.). 138. P r u c el pstos. Nevezetes vadkrtefa az orszgt mellett. V. r. pstos , k s s ' . 139. L i s r d : R i s r d ~ Liardu : Riardu (e., sz., l., k.) 21 ves vezetm Risrdnak mondta ; ltalban Lisrdnak nevezik

Kisesklln. 140. Zepogya rka ~Rpa Zpod'i (.). 141. Keregdom verfnye ~Fatsa Karadmbului (sz.). 142. Keregdomb rttye ~Rtu Karadmbului (k., sz.) [Gergely Bla hgy.].
2

NAGYESKLL 1587: Nagy Eoskeoleo [Mike gyjt. Regestr. Arend.]. 1625: Nagj Eoskele [SzkNemzMz. Apor lt. A . Fasc. I I . 24]. 1635: nagj Eos keoleo [ i . h. 104]. 1656: Nagy sklo [Bf. I . ] . 1700: Nagy skll [OL. Gub. Kzig. sszersok. Doboka Sup.]. 1722: Nagj skll [uo.]. 1728 : Nagj uskulloi (!) Erdgh Istvn [Un. egyhzkznsg lt. (Kvr)]. 1745: Als Nagy skll [Lszai lev. Fasc. V. No. 1]. 1748: Als skl : Nagy skl [ i . h. No. 3]. 1749, 1805: Als vagy Nagy Eskll [Sombori gyjt. Hodor lev.]. 1754: Als skll [Conscr. I I I , 31]. 1758: N. skll [Hodor lev.]. 1760: Als skll: Also skl [Lszai lev. Fasc. V. No. 4]. 1766: Nagy Eskllei Paraszt [i. h. No. 6]. 1767: Nagy skll [Hodor lev.]. 1770: Nagy skll [Lszai lev. Fasc. V . No. 10]. 1771: Nagj skll : Also vagy Nagy Eskll : Also Eskll : skll [SzkNemzMz. Cskszentmrtoni Szab lev.]. 1783: Also EskkllM [ L s z a i l e v . Fasc. V . N o . 1 3 ]. 1 7 9 Also E s k l l [ i . h . N o . 15]. 1 8 0 8: Nagy E s k l l ~ Gosc w b n o f ~ r ss h a e d r Eskille mre[Lipszky]. 1809,1855: Nagy Eskll[i. h. Sombori gyjt.]. 1810: N. Eskll [ i . h. No. 17]. 1824: Also Eskll [Sombory gyjt.]. 1830 krl: Also Eskll [uo.]. 1831 : Nagy Eskll ~Grossschwabendorf ~Atsilou din szusz (!) [ConsTrans.]. 1839: Nagy Eskll : Als-Eskll ~Astyilleou-mre : Astyilleou-gyin-zsosz [Lenk]. 1877 : Nagy-Eskll ~ Astyileu Mare ~Asculeulu Mare [Dvorzsk, Hnt.]. 1899 : Nagy-Eskl ~Astyileu mare [B. L . , Az Erdlyi rszek Helynvtra. Kvr, 1899]. 1909: Nagyeskll ~Ascileul-mare [MoldTog.]. 1922: Nagyeskll ~ Atileul-mare (!) [MartIstr.]. 1942: Nagyeskll ~ At'ileu mare [Hgy.]. 1656: Csikos To n. h.-ben (k.) [Bf. I . ] . 1748: az A. skli hatar fel nyul im eddig az Szeg megrl (?) l jro rokig s annak vginl a' ma rakatys Bokor irnt ltal jr kresztl a verfeny oldalon a' mint az kereszturi s A . skli Fldk szve tkznk a' nagy Krtvelj Fa irantyaban lv Zepogyin flmgyen a berczre [Lszai lev. Fasc. V . No. 4[. 7754: a Falu derekn. A Falu fels vgin a rgi hidnl (k.). Pitzikos Brkuluj (sz.) s Miklosj (k.) (mindV . m g a n a g y e s k l l i Lusrqya ~ Lusard'ou} [51] n v v e l . A h a t r t F b i n J e n (21) n e v magyarral j r t a m be, de h a b r a h a t r jrs alatt is magyarul b e s z l t e m vele, szinte m i n d i g a helynevek r o m n alak jt mondta. A magyar helynevek legnagyobb rszt V e r Mihly (50) brtl jegyeztem le. N h n y r o m n h e l y n v Hr J n o s (47) k z l s e .
2 1

k e t t t ) . . . a mostani Sell Falu kznsges erdejbl irtvn [Conscr. II. 31]. 1750 : a Felso fordulon: L Zepogyie P o p i . . . vicinussa minden felll az erd (sz.). also Forduloba: L Zepogyie Popi vagy is L Retse . . . vicinussi . . . mind kt felll az Erd (sz.). L Koszte Rituluj (sz.). a Regi falu helyin. La nej (!) nev helyb(en) vicinussi minden felll az erd (k.) [Lszai lev. Fasc. V. No. 4 ] . 1170: Az Miklosj (Valachico Idiomate Brku Miklosoje) nevezet Bkks Erdt az Hegy litl avagy Tetejtl kezdvn le fel a Vlgyre hasitottuk hat egyenl nyilakra . . . az Solyomki Hatr szle fell. a Falu felett valo Votyisa (Virvu Votyisi) nevezet Csuptol vagy Tettl . . . mind gy Contiguitsban . . . egszszen a Dorna Kurmaturjig. Az Miklos j nevu Erdonek a Solyomki hatr szle felol valo rsze, mellynek Szlessge fellyul az Homlok alatt mrvn keresztl tszen Szz kirlyi lt, a kzepin Szz tiz lt. az Barku Popi nev bkks az allytol fogva ppen az Dorna Kurmaturjig, mellynek Szlessge a Brczen ngy Szz kirlyi l. a Vajda hzi Kurmaturtol fogva az Antsul nev bkks Erdnek allyig; azon bkks ide nem rtetvn, mellynek Szlessge tszen Hrom szz Tiz Kirlyi lket. A Benysz nevezet nyil rd, melly az Votyisnl kezddtt leg els nylnak kzlebb (!) valo Szomszdgya, mellynek szlessge a brczen mrve tszen Hrom Szz Kirlyi lket. gy Kerbunyistye nevezet oldal, mellyen volt Szp bk ks erd de az Lakosok Szintn egszszen kiirtottk. Lupsergyoje nevezet oldal, ritks vn fk vannak rajta. Apro csers hellyek is vannak ugymint: Fodorhza fell a Dorna Kurmaturjtol fogva az Nagy Esklli rtig s az orszg utig. Ms apro csers hellyis vagjon az rten tul az szakban, melly a Solyomki hatr szlig 's az Miklosoja nev bkksig fel nyulik Liget nevezet erd, avagy csere. a Lupsergyojban s az Kerbunyistyban is, de majd min den Szegeletiben az nagy sklli Hatrnak olly bvsggel hever(ne)k az Szraz s tzelsre igen alkalmas Tkk, fk, hogy csak azokis a Falusiak tzelsre, nhny esztendkig elegedendk len nnek, mindaz ltal a Reformta Eclsia fundussn lako Sellrnek, Vnitus s Unitus Popk(na)k, ugy a Falu Lakossinak kznsges hasznokra uzussokra hagyatik a Votysa nevezetu Teto alatt lvo Csers helly, melly az irt Csuprol vagy tetrl az Falu fel le nyulik. Nem k k l M m b e n Szabad l s z e n az K e r b u n y i s t y b e n lv fenn llo leontott fkatis consummlniok [uo. No. 10]. Kerbunyista. Zepogye Iloje. Gura Buburilor. Kerbunyistye. Bobur. Gura Bobur avagy Gura Zepogyi Buti n. vlgy torknl. Brku Hurubgyirol. Turse n. h. Lup1
1

Ezek a fldek mind az olh pap"

fldei.

sergyoje n. eszkos hely la Votty. Gura Miklosoji. Brku Miklosoje (e.). Fundu Miklosoji. az Domokos Flora Irtovnya. az Ligetb(en). az Pap Zepogyajb(an) (sz.). a Kerbunyistyb(an) a Turkuly Kutyn felyl a Kerbunyistya forrsig vulgo Isvoru Kerbunyistyi n. h.-ig. Votyisa. a' Funtina Mnyrisi. az Sztrumturban. Doln Irtvnya. az Liget alat. a Nagy rtb(en) a falu alat. a rgi puszta falu hely torka. Puturosza (kt). Ordigoje. l Pojna Vrgi. Dorna Kurmaturja. az Rt oldalban. Trgya. Kosztn Zepogyja. Kerbunyistya Pataknak Ver fnyes oldala felet. Funtina Tyituluj. l Mesztecsin ketre Kerbunyiste. La Polyelye Ptyivelor [SzkNemzMz. Cs. Szab lev.]. 1771: A Patakon tul gy puszta mellyen most a Fogado van. Az Fels skll fell valo F e l s f o r d u l o b a n : a Verfnyes oldal ban (sz.). a Ver fnyen Also skll fell (sz.). Gura Bobur vagy Gur Zepogyi Buti nevezet vlgy torknl (sz.). Brku Hurubgyior (sz.). az Fels sklli Hatr Szlben a Lupsergyo alatt (sz.). Lupsergyo nev rd alatt (sz.). la Voty nev hellyben az Ivo kut nl (sz.). a Trben Kis Kender fld a Kereszturi patak fell (sz.), Falu fels vginl az Reff. Eclesia Rttynl (sz.). az Gura Miklosoji nev hellyben a Keresztura mev orszg uttytol (sz.). Miklosj sz kos Pusztjban a Gyrgyis hza fel (!) nevezet helly (sz.). az Gura Miklosoji nev hellytl a Ver fnyes oldalon, Ebbl a Torok bol fel fel szmllvn (sz.). az Irtovoju Flori nev h e l l y t l . . . az Irtovoju Flori irotvnnytol kezdvn a szmllst (sz.). a Kerbunnyistyban a Turkully kuttyan fellyl (sz.). az Izvore nev forrstol in Fundu Kerbunyistyi (k.). az A l s o Ugymint Vajda hza s Fodor hza fell valo F o r d u l o b a n : a Puszta Torka fel (sz.). a. . . Puszta Torktol a Puturosza nev kutig (sz.). kezddik az . . . Puturosznl s mgyen az Anczuluj avagy Bnysza Torkig (sz.). kezddik vulgo Az Ugrucziak pusztjnl, s mgyen az Ordigoje nev hellynek fe nekig (sz.). kezddik az Ordigoja nev helly fenektl L Pojn Vrgi nev hellytl a Sombori Gbor s Almdi Joseff Gyermekei erdejek kztt (sz.). a Dorna Kurmaturjatol a Szent Katolnai Hatr szliig (sz.). a Rt oldalban a Fodor hzi Hatrtol fogva a nagy Esklli Akasztofig (sz.). az . . . Akaszto ftl fel az Trga nev hellyig (sz.). a . . . Trga nev helytl az Sombori Petern Aszsz(ony) Fogadojnl lv hegy leig (sz.). a z . . . hegy ltl vagy dombtol a Vonu luj Kosztn Zepogyjaig (sz.). a Inicze(!) nev hellyben... az erd szlben (sz.). a Puszta Torkban (sz.). a Verfnyes oldal ban a Turkully nevezet Puszttol a Berr Pusztjban lev dombig (sz.). a Puszta falu h e l l y e n . . . kezddik az Puszta Torkt a Csorojnl az elso Tbltol el szakaszto barzdtol s mgyen a Funtina Tyituluj nev hellyig (sz.). a Puszta falu hellyen, melly kezdodik a

Puszta falubeli czinteremtl ppen l mesztcsin lv erd allyig (sz. . az ncs nev hellynek a T o r k b a n . . . az Gur Ancsulujban (sz. I. az Bnysza Torktol a Bnysza Barkullyig (sz.). a Mik los j b a n . . . a Fodor hzi hatr fell (e.). a Dorna Kurmaturjtol Vajda hza fel ppen a Kurmaturtol fogva a Szabo Gbor Vram(na)k jutot nyilig, avagy a Barku Popi allyig (sz.). a z . . . Dorna Kurma turjtol fogva a Nagy Allodialis Rt fel nyulo Csers erdben (e.). a Jerse nev helybli sznto fldeken alol a Solyomki erd szeli ben rugo kitsin keskeny kaszlo (k.). kezddik gyla funtina Mnyrczi az Solyomki hatrszelben lv Dombtol (k.). kezddik a Do mokos Flora Irotvnya feltl fogva az Doln Irotvnnyig (k.). a Doln Irtovnnytol a Tilalmas kertig a Liget fnl (sz.). eleitl fogva Dominalis rtnek tartatott fels rt melly a Liget alatt fekszik s kezddik a Ref. Eclsia kaszlo nyillytol, ebbl az Eclsia rttytl . . . le fel (k.). . . . kezddik a Csetaty nev helynl a Nagy Rtben a Falu alatt (k.). A Hurubknak sznt Tblban, melly van a Zpogy Iloje nev vlgyben a Falu felett. a Falu mel lett a Kertek meget. Gura Ancsuluj. Benysze Torka. az Liget vgin az Oldalban az Eszkon a Miklosj Torknl (k.). la Zepogye Popi in face a Miklosj fell valo oldalban. la Benyesze la jerloju (! ?) Pirlyi (k.). la Zepogye Popi la Recse l face. Trgucza n. oldalon. Miklosj valachice idiomate Barku Miklosoje n. Bkks erd. Vurvu Votyisi [Uo. No. 7, 8. SzkNemzMz. Cskszentmrtoni Szab lev.]. 1783: a Rten . . . a Reformata Eccl(esi)a kaszll Rttye mellett (k.). a Kereszt fnl lvo Hidon f e l jkl ( k . ) [ L s z a i l e v . Fasc. V . N o . 1 3 ]. 1791: a Z e p o g y ie Buty n e v h e l y b ( e n ) . A K e r b u n y i s t y b a n az u t o n a l o l a B e r c z e n. A b u n y i s t y b ( a n ) a J a n o s i ak N y l y n felyl [ i . h. No. 15]. 1809: A' K i s E s k l l i F o r d u l o b a n : In Lupsrgyo (sz.). L rus Dimb l Ftz Mori . . . gy rsze a' viz ltal el rkoltatott (sz.). In Fundu Bobuluj gye kite Kurmetur Adlinuluj (sz.). In Brku Miklos ji (sz.). In ftz Miklosaji (sz.). L Puszt Miklosaji (sz.). In Ssz L pod (sz.). L Ritu Miklosji (sz.). In Kpu Sztuluj (sz.). In Kerbunyistye (sz.). In Jerug Beraruluj (sz.). In Lupsrgyo l retyitzelyelye Mori (sz.). L izvore in doszu Kerbunyistyi (sz.). In Kpu Ligetuluj (sz.). In ritu Mori (sz.). In Ssz (sz.). A' Miklosajja Berkiben (sz.). In Jerug Barkuluj (sz.). In Lupsrgyo gyin szusz gye Retyitzelyelye (sz.). L Voty l fintin tse bune (k.). Pinge perou
1

E mellett a k v e t k e z jegyzet l l : Nb. Ezt (t. i . s z m r a k a s z l l y k , s m i n t h o g y valami forrsos helly adodott h o z z p o t l s b a n , a falu fels v g i n Sessiok(na)k lesi)a rettye mellett l v r t e t s k e , m e l l y vulgo A n t o n i a

a lert tblt) V r a s g van benne 's h i b s , a l l y b a n , az Ref. eck e r t n e k hivattatik."

Miklosaji in ftze (sz.). In Doszu Astyilouluj (sz.). Kinyeptyistye in Ssz (sz.). L Kpu retyitzilor in Lupsrgyo (sz.). In Boburj in Zepogye luj Gyorgye Juonyi (sz.). In Kpu Sztuluj in Rit (sz.). In Ssz Linge grdu C z a r i n y i . . . gy fell a tilalmas kert . . . s z o m s z d s gban) (sz.). In ritu Miklosaji kre fse (!) kitre pereo (sz.). In Ssz la kinyeptyisty (sz.) In Jerteoju Kituluj (sz.). L Prunyi luj Moses (sz.). In Ssz l Voty (sz.). L Kaszte rituluj (sz.). In Lupsrgyo l kpu retyitzilor (sz.). In Kpu Sztuluj gyin 'sosz (sz.). La Izvare in Kerbunyistye (sz.). In ritu Mori gye kitre Astyilu (k.). L Voty peszte perou Krisztoruluj (k.). In kpu Sztuluj linge drum (sz.). Szubt Lupsrgyo l kpu retyitzilor (sz.). L Boburj l Grap luj Gyorgye Juonyi (sz.). In Kerbunyistye l izvare (sz.). L Voty pinge perou Krisztoruluj (sz.). In Boburj . . . gy fell az ugy neveztetett Boburj rka (sz.). In Kpu sztuluj l Krutse (sz.). L Kpu retyi tzilor (sz.). In fundu Kerbunyistyi gyin szusz (sz.). In Liget L Jer teoju Pronynuluj (? sz.). In Sesz kinyeptyistye (! sz.). In kpu sz tuluj l rip (sz.). In gur Zepogyi pelinge perou Bobuluj gy fell az ottan lv rok, ms f e l l . . . az Adalin fel jro ut s z o m s z d sgban) (sz.). La izvare in ftz Kerbunyistyi (sz.). In Lupsrgyo L Kurmetura Krisztoruluj (sz.). In Fundu Jrsi pinge pedure tse Bartsajszke (sz.). Szubt Rtse (sz.). In Trg (sz.). In fundu Jrsi (sz.). In gur Urgyigoji (sz.). In gur puszti (sz.). In Gur Bnyeszi (sz.). La Gylu Bornyi gyin Zsosz gye Kurmeture . . . allod(ilis) Erdbl irtatott sznt fld. In Dorn . . . vagyon gy fell a' Fodorhzi Hatr szl, ms fell . . . Gylu Dornyi nev hellyen lv Majorsg Erd szomsz(dsgban) (sz.). In Zepogye(sz.). In puszte(sz.). L grdu Czrinyi pe jintze (sz.). Pinge perou Urgyigoji (sz.). In ftz Urgyigoji (sz.). In Doszu Urgyigoji (sz.). Pe subt Msztetsiny (sz.). In Zepogye Iliai (sz.). In puszt (sz.). In lintze (sz.). L puturasz in dosz (sz.). Pszt pero in ftze (sz.). In ritu puturaszi (sz.). In ftz puturoszi in Zepogye luj Togyers (irt. sz.). In Urgyigaje in fatze (sz.). In Urgyigaje in dosz (sz.). In gur fintzelor (sz.). In Doszu Urgyigoji pinge pero (sz.). In fundu puszti (sz.). L Brku Popi in Mrsinye peduri (sz.). L puturasz in ftze (sz.). In puszte... szubt msztetsiny (sz.). In grap Vanki (irt. sz.). In Kaszte putura szi (sz.). In Doszu puturoszi (sz.). In ritu puturaszi (sz.). In Zepo gye Vasziliji in kpu sztuluj L fogado (sz.). La Kaszt Rituluj (sz.). L Kurmetur Dornyi gyin 'Sosz in Pedure cse mnyike (sz.). L Kurmetura Dornyi gyin 'Sosz . . . gye drumu D o r n y i . . . a' Fodor hzi h a t r . . . szomsz(dsgban) (sz.). L Kurmetura Dornyi gyin szusz gye Drum l pedure tse m a r e . . . gy fell a' Dornn jro ut, ms fell a z . . . allodialis... erd szomsz(sgban). Mezeristye in

ftzaUrgyigoji(sz.). L gur puszti gyin szusz gye drum (sz.). L jintze (sz.). Pe gylu Dornyi L Kurmetur in pedure he mnyike sz. L Brku Popi (sz.). In ftz puszti in fund (sz.). L grdu Czannyi (sz.). In Urgyigoje pe linge pero (sz.). In Urgyigaje Mezenistye (sz.). In puszte L pruny (sz.). In Doszu Zepogyi l grdu Czarinyi (sz.). In kpu sztuluj l fogedouluj Veres (sz.). In Kpu sztuluj l Krutse (sz.). Gyel Kurmeture in szusz linge pedure he mare (sz.). L Krutse in kpu sztuluj (sz.). L Zepogye luj Vaszilie (sz.). La Mar luj Veres gyin szusz gye drum (sz.). L Trge sz.). Gyel Kurmetur Dornyi gyin szusz linge pedure tse mre sz.). L Mar luj Veres gyin szusz pe gyl (sz.). A' Liget allyn k.). a' Dorna hegyn a' Vgson all (e.). a' Dorna nev hellyen a' vgson felyl (e.). a' Miklos ajja Berke nevezet hellyen (e.). L Csttye in Ritu tsel mre (k.). Szubt Ligyet (k.). L Jertevoju Prunyonuluj (! k.). In gur Antsuluj (k.). In fundu Bnyeszi (k.). l Jerteoju Prunynuluj (sz.). L Jerteoju Trinki (sz.). In Liget in Jerteoju Trintsstyilor (k.). In Benysz (k.). L podutz in gur Antsuluj (k.). In Dorn (k.). In rit l Csettye (k.). In Benysz in fund (k.). In gur Antsuluj l podutz (k.). In Liget la Jerteoju Trinki (k.). La podutzu Antsuluj (k.). L Ants (sz.). Szubt Liget l Ierteoju Trinki (k.). L gur Antsuluj (k.). L grgyin luj Tagyeru luj Szimion (k.) [L szai lev.]. 1810: a' Barku Popi nevezetu Hellyen l v . . . Bkks Erd. a' Curmeturnl Fodor-hza felol (e.). a' Grap vanki... a' Vero fnyben lev... Erd. az Antsul torka fell. La Oty (k.). A'Vajda hza fe ll valo Forduloban : Urgyigolya Torkban (sz.). A Falu mellett levo Kender-foldekbl (sz.). Az Orgyigolya Torkaban (sz.). A Kis Eskll felol valo Forduloban : In Ftz Mori (sz.). A Lusrgyoban (sz.). A ' Lusargyoban a patak fell (sz.)[uo.] 1900:I. Helysg. II.Rcsa, Recse. III. Dorna. IV. Ancsuj. V. Putursza. V I . rdgalya. V I I . Incza. VIII. Kerbunyistye. IX. Rakaszteo. X. Bobur. X I . Ritu mori. XII. Luzsrgye, Luzsargyeu. XIII. Lget. XIV. Nagyrt [Telekknyvi vzlatok]. 1942: 1. Ulitsa a mare (u.). 2. Ulitsa pst val'e (u.). 3. Ulitsa d'elenilor (u.). A hegyoldalban lakkat d'elen-oknak nevezik. 4. Ulitsa d ' e p pru(u.). 5. Soros (u.). Az Ulitsa a mare-bl [ 1 ] a templomhoz vezet utca neve. 6. Val'ea (p.). 7. Lget ~ Ledet (sz.). 8. Nagy rt : Falusi rt ~Rtu satului : Ritu el mare (k.). 9. Hegy megett ~Dupdal (sz.). 10. Kostea rtului. A Magyarfodorhzra vezet t s a mellette lv hzak neve. 1 1 . jertoiu Trnki (sz.). A faluban
1

U t n a ez a jegyzet l l : . . . ez eltt mint g y husz E s z t e n d k k e l azon rszen (t. i . a Lszai S r n ) l v Colonusok l t a l irtatni e l - k e z d e t v n , 's m i n d m i napig is minden E s z t e n d b e n i r t a t v n , m r ma m e r b e n e l p u s z t t t a t t o k (!), s Coloniclis S z n t o k k v l t o z t a t t a k . "

l Trnka-csaldrl nevezhettk el. 12. Drumu p S t r n t o r) ( t ) . 1 3 . Strntor (sz.). 14. Iertoiu T'itului (sz.). 15. Iertoiu Lupaului (sz.). 16. Fntna d'ela Ledet (kt). 17. Fntna M'irci (sz., kt). 18. Rtu d'in zos (k.). 19. Eklzsija~ Kleziie (e.). A grg katolikus egyhz. 20. Zpoda (sz., e.). 2 1 . Jersa ~Iera(sz.,k.). 22. Gororni : Grec(e.). 2 3 . Berek Barku (e.). 2 4 . Bucil'e lupului (sz.). 2 5 . Fatsa Miklooii (e., l.). 26. Pustutsa (sz.). 27. Dosu Mniklooii (sz.). 28. Miklsjja ~ Mniklooia (sz.). 29. Pru Coroiului (p.) 30. Csorg ~ Coroiu (kt). 3 1 . Fntna Bresului (kt). Egy Bresu nev romn ember. 3 2 . Drumu kt Bucil'e lupului (t.). 3 3 . Fundu Mniklooii (sz.). 3 4 . Ieruga (sz.). 3 5 . Drumu la Bark (t). 3 6 . Drumu Mniklooii (t) 3 7 . Fundu Zpodi (e., sz.). 3 8 . Pdurea Zpodi (e.). 3 9 . Rpa Ieruzi (.). 40. Fatsa Kristorului ( l . , sz.). Az rdgkeresztr ~Kristor fel es oldal. 4 1 . Pitsigu (sz.). 4 2 . Gura Mniklooii (sz.). 4 3 . oroiu lui Bondi (kt). 4 4 . es (k.). 4 5 . Kapu Ledetului (sz.). 4 6 . Kost'ea ( l . ) . A falu feletti oldal neve. 4 7 . Pod'erei (l.). 4 8 . Fatsa Krbuniti ( l . ) . 4 9 . Malom verfnye ~Fatsa mori ( l . ) . 50. Pru Kristorului (p.). Az rdgkeresztr fell foly patak neve. 5 1 . Lusrgya ~ Luard'eu (sz.). A kisesklli Lisrd folytatsa. 5 2 . Natyhd ~ Podu cel mare (h.). 5 3 . Drumu su Led'et. A Liget alatt vezet t. 5 4 . Malom rttye ~Rtu mori (k.). 5 5 . Rzorele (sz.). 5 6 . Fntnits (kt) 5 7 . Dosu Krbuniti ( l . ) . 5 8 . Trga ~ Targa (sz.). 5 9 . Gropa Tori (.). 60. Krbunita ( l . ) . 6 1 . Fntna n Dosu Krbuniti (kt). 6 2 . Szits rttye ~Rtu Starului (k.). 6 3 . Rezsdomb ~ Rezdmb (sz.). Eredeti alakja valsznleg *Keregdomb ~ *Kerezdmb volt. Keregdomb alak ban hallottam Fodorhzn emlegetni. Ez a hres Eskdomb. A np mr csak annyit tud rla, hogy itt ktttk meg a bkt s addig nem lesz igazi bke, amg jbl itt meg nem ktik. Egyesek szerint itt ktttek bkt a magyarok a romnokkal. 64. Kurmatura Kristo rului (sz.). 65. Keregdomb ~ D m b u rotund l. . 66. Vrvu Oat'iului (l.). A nagyesklli hatr legmagasabb pontja. 67. Bobur ~Bobur (l.). 68. Podu Boburilor (sz.). 69. Barku hrubd'ilor (e.). 70. Fundu Pusti(l.). 7 1 . Barku Urd'igoii (l., e. . 72. O a t i u (l.). 73. Pru Ptiolor (.). 74. Inats (sz.). 7 5 . Cuha (sz.). 76. Fatsa Pusti (sz.). 7 7 . Fatsa Urd'i goii (sz., l.). 7 8 . Dosu Urd'igoii sz.. l.). 79. rdgjja ~ Urd'igoia (sz., l., k.). 8 0 . Fntna m Fundu Pusti (kt). 8 1 . Puszta ~Pusta (l.). 8 2 . Fundu Urd'igoii (l.). 8 3 . Pru Urd'igoii (p.). 8 4 . Fntna Urd'igoii (kt). 8 5 . Iertoiu l pstoresk (l.). 86. Fundu Benesi (e., l.). 8 7 . Fatsa
1

V . r d g k e r e s z t r o n : Picingus ~ Picinkus. K v r i L s z l , E r d l y r g i s g e i 271 i t t E s k v k n e v helyet e m l t , ahol l l t l a g T u h u t u m llott, amikor a r o m n o k neki e s k t tettek [ V . m g Roska, Rep. 192].
2

N a g y e s k l l helynvtrkpe
H a t r a 3933 k a t . hold

Benesi (e., l.). 88. Dosu Beesi (e., l.). 89. Rtu Beesi (k.). 90. Zpod'a lung (l., sz.). 91. Fundu Zpod'i lun (l., e.). 92. Sznaf ~ Fnats (k.). 93. Pdurea Benesi (e.). 94. Gropa Oit'utsului (sz., e.). 95. Kodojnyok ~ Kodoien (telepls). 96. Dosu Fnatselor (k.). 97. Fatsa Fnatselor (k., e.). 98. Rtu Kodoienilor : Rtu Fnatselor (sz.). 99. Anc (sz.). 100. Gropa Moisi (sz.). Egy Mzes nev ember volt. 101. Gropa Anului (sz.). 102. Fatsa Anului (e., k.). 103. Iertoiu lui G v r i l (k.). 104. Dosu Anului (sz.). 105. Drumu kt Kodoien (t). 103. Barku popi (l.). 107. Gropa Iagrului (k.). 108. Gura Benesi (k.). 109. Pru Fnatselor (p.). 110. Puturosa (k., e., l.). 111. Fatsa Puturoi (sz., l.). 112. Dosu Puturoi (sz., l., k.). 113. Gura Anului (sz.). 114. Gura Boburilor (l.). 115. Gura Zpod'i (sz.). 116. Izvoru Krbuniti (kt). 117. Gropa Kmpanului (k., sz.). A kzsgben ma is l a Cmpan-csald. 118. Pru Puturoi (k.). 119. Fntna popi (kt). A grg katolikus pap. 120. Kurmtura Dorni (l.). A Dorna (l. Magyarfodorhza) fel esik. 121. Gura Urd'igoii (sz.). 122. Gropa Ili (sz., l.). 123. Pod'inok (sz.). 124. uril'e (sz). 125. Zpod'a popi (l.). 126. Val'ea Reci (sz., l.) 127. Rtu Reci (k.). 128. Rcsa ~Rea (k.). 129. Fntna la Rea (kt). 130. Pru oroiului (p.). 131. Iertoiu T'itului (e.). 132. Rakastu ~Tu Rakastului (t). 133. Fundu Ieri (sz.). 134. Bnysza ~Benasa (e., l., sz.) [Gergely Bla hgy.].
1

KIDE 1371, 1373: Johannem filium Gregorii de Kyde [TelekiOkl. I , 172, 175]. 1374: Petrus de Kyde [ZichyOkm. III, 567]. 1392: Johan nis fily Gregorii de Kyde [OL. DI. 26762/EM.]. 1411: Johanne parvo de Kyde [TelekiOkm. I , 376]. 1415: Andreas dictus Moni (de) Kydew [i. h. I , 419]. 1435: poss. Kyde [OL. DI. 26776/EM.]. 1499: Thomas Gaspar de Kyde [TelekiOkm. I I , 233]. 1507: Gaspar de Kyde [BnffyOkl. II, 413]. 1508 : Simon Barthallyws de Kyde [ i . h. 424]. 1576, 1587 : Kyde [Mike gyjt. Regestr. Arend. MzRadk]. 1578/XVII. sz. kzepe : Kjde [Br lev.]. - 1808, 1839, 1899 : Kide ~Kigye [Lipszky Lenk B. L., Az Erdlyi rszek Helysgnvtra. Kvr, 1899]. 1831: Kide ~Tyigye [ConsTrans.]. 1877 : Kide ~Kita (!) : Kigye : Chide [Dvorzsk, Hnt.]. 1909, 1922 : Kide ~Chidea [MoldTog. MartIst.]. 1944: Kide ~ T'id'a [Hgy.]. 1540: a Sugoba (sz.)[Kidei l e v . ] . - 1578/XVII. sz. kzepe: az Dersei utba(n) (sz.). Eszeken (sz.). Az Pu[ztha Z]elebe(n) hagoba(n) (sz.).
K z l . Prunean Simon (45), S m i h a i a n J n o s (45) r o m n , a magyar adatokat Opris J n o s n t l (76) jegyeztem le. A X V I I . s z z a d t l kezdve szinte k i z r l a g csak Kide, nagyon r i t k n Kjde alakban fordul e l , ezrt nem is i d z e k a X V I I - X V I I I . szzadbl adatokat.
2 1

Az uyfalui utra menve(n) az Sugoba(n) (sz.) Az Kerek Szerbe(n) (sz.). hat holdba(n) (sz.). Az fel iaroba(n)... az szna fw szeliben (sz.). Az Kerek retre megie(n) labbal (sz.). Keleses kutba(n) (sz.). Az Koro(m) berek mellet (sz.). Az orosz meze alat (k.). Az szalay esuen mellet (k.). Bennya (?) Csere alat (k.). Az Zerni liuk elt (k.). Az kerek retthe(n) (k.). Az Szilasso(n) alol az retthe(n) (k.). Az giwmlts kert fellet (e.). Az Mogyoroson (e.). Az Egied resz mellet Dizgoba(n). (? e.). Az fennya(?) Csereiebe(n) (e.) [Br lev.]. 1595: Az Sugoban az Illies Thamas feolden alol (sz.). az . . . . meghet az Bodon kutnal (sz.). Az Horgasban az Illies Janos feolde (sz.). az Vana Thawanal (sz.). az megjes malo(n) az Matzkassy Istwa(n) feolde (sz.). Az Korom berek alath (sz.). az Koromberek felettis az Z i l o s . . . az Chipkes higianal az Monyak mellet (k.). Az fel Jaroban az Komjthj risz (k.). Az falu Erdeie alat az Zeorniew luk eleth keth hold parlagoth azon alol az Hat holdban ket hold parlagoth. Az tilalmas Erdeoben[Kidei lev.]. 1619/1695 krl: az Erd felet az Poklostelki Brcz alatt az veremb(en) Az Kovcz Benedek Flde allja, meljnek Na das egi darabja [uo.]. 1630/1813: Az Bk eltt az E r dM v g i b e n (sz.) [ u o . ] . 1632/1813: az rdog orrn (sz.)[uo.]. 1646: az meszes arka melet valo hasza helit [OL. Teleki lt. Fldvry oszt.]. 1650: az puszta szleoben (sz.) [uo.]. 1652: az Ujfalvi utban valo laban (sz.). Szomolczas alat (sz.) [Br lev.]. 1655/1813: a Sok Szilvba lv kaszllo [Kidei lev.]. 1659 : Az Szamolczas alat (sz.). Az Feyer ko flet (sz.). Az szolo kzt (sz.). Az szl felet az Badoki tuis szilin (sz.). Az Koronberek felet (sz.). Az Badoki tis szelin (szomszdja) . . . alol a tis (sz.). A Szilos kozorun (sz.). Az Sos toban (sz.). Az czomofay ut felet (sz.). Az ret szelen (sz., k.). Az Bk ellt ket hold az negi szegh berek ellt (sz.). Az szent martoni Istvan kerti meget az Kertre J vegel (sz.). Az Sugob(an) (sz.). Az Uy falvi ut altal jarasaban (sz.). Az variu kutb(an) (sz.). Az bena czireieb(en) (! sz.). Az Kkiny szilvasanal az vereb(en) (! k.). Az Egihaz erdeie mellet (k.). Az tulso az Ingo to m e l l e t . . . egifell mellete az to masfelo (!) az eghaz Erd(eje) (k.). Az nagi fel iaroban (k.). Az Beke krtelyben (k.). az Kerek retb(en) lvo, kinek az orszag uttya felol valo szomszedgja Balas Janos (sz.). az Szilos arkab(an) fen az veghiabb(an) (sz.). az vana tovab(an) (sz.). az hat hodb(an) (sz.) [Br lev.]. 1661/1813: a Vjatk Felett (sz.) [uo.]. 1677: szina fwb(en) Az Nagj fel Jaroba(n). Az Malom krtuelj Terib(en) meljnek az had hold felol szomszidgja, az-fel Jarobali(!) sznafwnek[uo.].1677/1813; a Nagy
1 2
3 1

Olvashatatlan s z . Az albbi helynevek l e g t b b j e Sos Ferenc fldjeinek felsorolsbl val.

Fel Jroba (sz.) [uo.] 1679: krtvelyes arka mellet valo fld [Bf. I . ] . 1682 Gl Janosban (sz.). Az Sok Szilvban vagjon egi darab szanto fld kit annak elotte kaszlonak tartott (sz.). Vagjon Ket arok kztt a' Krtvelyes arka mellett . . . egy darab Irotvany, . . . csak mero tvisses volt. A' feljrob(an) a' Biszo kut arkan jnnet (sz.), az Imolaba(n) (sz.), az Egihaz erdeje megett (k.). A' Vaiott k alatt a' Retbe(n) (k.). Az Szilos Arka mellett (sz.), az had(!) holdba(n) edj hold fold Tovises az melj altal iar az had hold utia(n) (sz.) az szilos sara(n) innet (sz.), az uy falu fell valo f o r d u l o . . . az Dillben (sz.) [Unit. egyhzkznsg lt. (Kvr). Kidei lev.]. 1691 : Ujfalu fele valo fordulora az Ujfaluj Utra jn vggel (sz.) [uo.]. 1695: fels telel n. h.-ben (fundus). Also Telel (ua.) [Bf. I.]. 1696/1813: a Teleloben lvo Hzhelly [Kidei lev.]. 1700 krl: Bds kut nl (sz.). A Fejer Ko alatt [Ref. egyhk. lt.]. 1701 : csipks nev helyben (sz.}, egy darab Sznto F l d e t . . . csomofja fele valo for dulora Dl fell val oldalon melj fldet szoktak mostan hini Gerezns Fldnek [Kidei lev.]. 1702 : az Dersej utb(an) Levo erdt [uo.]. 1703/1813: 'a sok Szilvba s ers oldal alatt (sz.) [uo.]. 1711: Az uj falu fel val Fordulora: A Bk Arka mellett (sz.). Az ujfalvi t ltal Jroban (sz.). a Sok Szilvb(an) lev hoszszu fld melly is a Johai(?j kut fel jo vggel. A Badok fel val fordul(): A Kopasz Dombon (sz.). A Ss Tra mgyen vggel (sz.). a Korom berken az htulso Lbban (sz.), a Misz Kemenczb(en) (sz.). A Beke hidgyan all a Nagy Rtb(en) (k.). az Imolb(an) egy hold parlag a Csomafai hatrra mgjen, A Bisz kton fellyl (k.). A Nagy fel Jroban (k.). A Bisz kt Arkn innt (k.). A Fodor hzi sveny mellett ki is az elott Genyett Szurdok(na)k hivattatott (sz.). A K Lyuk felett az Ark(on) tl (e.) [uo.]. 1712: az Genyet szurdokab(an) (sz.). az Fel Jarob(an) (k.). az Gal Janosb(an) (sz.). az Borsos hegyen (sz.). az Gal Janos nev helyre edgj darab puszta szl [uo.]. 1712/1813: az Gl Jnosbeli Szll Hegy. az Biszokut rkba, a Beke Hidon alol (k.) [uo.].1714: a Genyet Szurdokban lvo uj Szolok atyban. az Jokus Gyepoje [Bf. I . ] . 17 5: az Eordg orra neu ut alatt az Galjanos neu heljb(en). az E M r d M g o r ra neu utt alat az Galjanosb(an), melj foldis megien vegel nap njugotra az E o r d M g h o r r an l e uM s z M l M k ( n e ) k az l a b j a ra az E M r d o g o s z M l M k 2 [ u o . ] . 17l5/1813: az G l J n o s b e l i Szll [uo.]. 171
1

Jokus

Egy X V I I . s z z a d v g i keltezetlen irat Jocus Pl-t, egy 1786-bl v a l S r t e m l t i . A J k u s c s a l d egyike a l e g r g e b b i kidei c s a l d o k n a k . Egy m s i k ugyanez vbl val forrsbl a fenti helyneveket g y r t a m k i _ az E r d g h orra n e v _ u t _alatt az Galjanos n e v heljb(en). G l j a n o s beli szol. az Eordogh oran levo s z o l o k " [ u o . ] .
2

Biszo (e.). [Bf. I . ] . 1717/1813: a Nagy Rtben (k.)- a Fejr k Felett (sz.) [uo.]. 1720: A z U j f a l u f e l l l v a l o F o r d u l o r a : Az Galjanosnak az alljban (sz.)... melj Fld is vagjon az Szl kztt. Az Kurucsnl (sz.). B d o k f e l l l v a l o F o r d u l o r a : az Csomafai uton feljll (sz.). Az Koromberek Hegyessire j vggel egj darab sznto fld. a Sznafvbe (sz.). Az ingo To mellett az egyhz erdeje mellet (k.). Az Kknj Szilva Fakon feljll ( k . ) . . . az Hathold uttyigh az ki annak hivattatik . . . az Hatholdbeli Fldek jrnak ra veggel. Az Szena kertben (ke.). az Uj falura jro sveny fellyl az els hegyben kit rgenten Genyet Szur doknak hittanak edgy j darab Szltt Gymlcsssivel edgytt . . . a teteje nyul Nemzetes Nagy Sigmond Uram erdejre [OL. Teleki lt. Fldvry oszt. Un. egyhzkznsg lt.]. 1720/1813: A Genje Szurdukban (sz.) [Kidei lev.]. 1724 : az ordog orrn (sz). Az varju kutban (sz.). Az ujfalvi utban az kurutsan feljl (sz.). Az krtueljes kut fn (sz.). Az czomofaj ut Alatt (sz.). Az vajott k felet (sz.). Az Medgies haton (sz.). Az koromberken az htulso la ban (sz.). Az Hat hold (sz.). Az Hoszu berek alat (k.). Az Kender kuton alol (k.). Az czipkes Hidgianal (k.). az Burzokban (k.). Az Kerek Erdonl (sz.). Az Eszken (sz.). Az szamoltjas alatt (sz.). Az vana Tovaban (sz.). Az Borsaj utban (sz.). Az koleses kutton Inet (sz.). Az Saros Hidnal valo sasas ret. az czipkesben (k.). Az Kis Reten (k.). Az Imolaban (sz.) [OL. Teleki lt. Fldvry oszt. Kidei lev.]. 1725.- az Desei ( ! ) utban (sz.). az ks fel jroban (k. . Beke hidgynl (k.). Az Csipksben (sz.). az K lyuk felet (e.) [Un. egy hzkznsg lt. Gen. Vis. 167. l . ] . 1725/1813: az olh Templo mon kivl az Szollo Lbjban (sz.) [Kidei lev.]. - 1726 1813: a Dersei utban (sz.). a Varju kutan (sz.) [uo.]. 1727: az Magjar Uljfalu fele valo forduloban a Tyukos Domb nev Heljben [Ref. egyhk. l t . ] . 1728 : egy darab sznto f o l d . . . also vege j az Der sei utra, fels vege penigh a' bl mezre. az Fodorhzra men svenyb(en) az Genyet Szurdoka nev helyben . . . Kan Istvn ur(am) Szlje alat egy darab Szilvs irotvnya; mely irotvannak nap ke let fell valo szomszdgya nemes Jokus Pl ur(am) szlje gyepje. az Genyet Szurdokb(an) az nagj hegjben . . . puszta szoloje. az Ujfalura jaro svenjen fejl az elso hegjben kit regenten Genyet Szurdoka(na)k hitak [Un. egyhzkznsg lt. Kidei lev.]. 1728/1813: azon F o l d . . . melly vagyon az Olh Templomon fejul (sz.) [Kidei lev.] 1729: a' Nyerse hegyre Mester hzat csinallyanak. a krtvlyes f nv helly [Ref. egyhk. l t . ] . 1730 : az Szena fun az
1 2
1 2

Igy t v e s e n elrva s j a v t v a az eredetibb Dersei, esetleg D e s s e i - b l . U t n a m e g j e g y z s k n t : E z e n Pap erdo t a r t a s s k tilalomban".

Biszo kutnl (sz.). sznto fldnek egyike vagjon . . . az Sos to nevu heljben (.sz.) m e l j n e k . . . szomszedgya... az Kleses kut felol egj darabigh Henczes rsz fold az Rt felol. . . Laposin Stn (?) nevu Jobagj. az Uj falu fel valo fordulora az Krtvljes fn az Kurutsanl (sz.) [Un. egyhzkznsg lt. Kidei lev.]. 1732: az Bdok fel valo forduloban az hatr szlben az Borsa fel jro rszgh ut[on] keresztul jroban (sz.). az Nagj avagj Kerek rt n. h.ben [Cskny lev. Kidei lev.]. 1734 : a nagj uczn a felso Soron (hz). az B a d o k i f o r d u l n : az Szomotzs n. h.-ben (sz.). Kis Vna Tovba (sz.). az Ss Tba (sz.). a Vjt kt alatt (sz.). Kaszl: az Szna fven az Erdo alatt. az Malom Krtvlj triben az R t b e n . . . kezddik a porgolt kertnl. A z U y f a l u f e l v a l o f o r d u l o n : az Sok Szilvsban a Hoszu patak mellet (sz.). a Budos kutnl Tyukos Domb alatt (sz.). az Kerek erdo felett (sz.). Bk. a Dersi utban (sz.). az Csorgoban (k.). az Bik elein aloll (sz.). az rdg orn (sz.). Gall janosba (sz.). Bdos kut higjra jr sznt. juhor kut. Fejr k alatt (sz.). Borsai ut. Koron berek oldal. az Keresztnel (sz.). a Dellben (sz.). az Dellben az Juharos Kut arkan innet (sz.). az Sok Szilvaban (sz.). az horgos n. h.-ben az arok mellett (sz.). az Szomolyits (!) n. h.-ben (sz.). az Kopacz Dombon (sz.). az ret Szelben (sz.). az Vajat k alatt (sz.). az Koron berczen (sz.). j az Szilas arkara egjik vegivel (sz.). az reten (k.). az Piros Alma fan aloll (k.). az Csipkes Kut arka mellett (k.). az Beke Krtvely n. h.-ben (k.). az biszo kut arkanal aloll (k.). az Saros hidnal aloll (k.). az Kis feljroban (k.). az Malon (!) Krtvelj teriben (k.). egj feloll vicinussa . . . az Porgolt Kert. az Miklos Kutjanal (k.). az hat hold n. h.-ben (k.). az hat hold uttyn (k.). az Kis retben (k.). az Gymlcsesben (irt.). a Szomotyosba (sz.). az orosz mez n. h.-ben (e.). az bdok fell val forduloban az korom berek nev hejb(en) az hatll (!) lbban (sz.) [Bf. I . Un. egyhzkzns. lt. (Kvr). Kidei lev. MNy. XXVIII, 178]. 1736: a Falu szlin. az Illy sek erdeje alatt. a Koromberekben (k.) [Bf. I . ] . 1737: az Fels uczban Derse fell valo Falu vgin. Csomafja fell az also Uczra jro Siktor. a' Poklostelke fele ki jro Utsza. a' Badok fel fel jro svny. Bdok fel valo fordulon a' Szomoltys alat (sz.). A' Koronberken (sz.). Ujj falu felll valo fordulob(an) a' Hoszszu Irot vny alatt (sz.). A Borsai tb(an) a Medgyesml ldalb(an) (sz.). A Dersei tb(an) (sz.). A Bl mezn (sz.). A Dersei utb(an) a Burzok alatt (sz.). A Bk elein (sz.). A Kerek erdnl (sz.). A Sok szilvb(an) (sz.). A Horgasb(an) (sz.). A Bdoki svnynl (sz.). A Szilos olda lon (sz.). A Piros almafnl (sz.). A Csipksb(en) (k.). A Malom krtvly terib(en) (k.). A hat hldb(an) a kkny-szilvafnl (k.). a Szilos

ldalon az htuls lbb(an) (k.). A Hoszszu v. Saaros hidnl (k.). A Dlln egj kvecses gyep. A Kis fel jrb(an) (sz.). az Szalai svnynl (e.). a mi hatrunkon lv Biszo nev Erdeje [Bf. I . Br lev. Ref. egyhk. lt.]. 1738: az Fodor hzara jro svenjen felljl (sz.), az Csoma faya fele valo forduloban Szilas alldal (!) allya n. h.-ben (sz.). Csipkes n. Szenafben (sz.) [OL. Teleki lt. Fldvry oszt. Bf. I . ] . 1740: egy darab Gazos irotvnynak valo h e l y e t . . . a Nap nyugott felol valo fordulora az Ordog rrn a hoszszu Irottvanyon felyul melynek . . . Dl felol a Ordog orra utya. Kide felol a gyertyan kutra j vggel [Br lev.]. 1740/1813: a Telelbeli Hzhelly (sz.) [Kidei lev.]. 1741: Nagj fel jaro. Bdok fell val forduloban: az Kopasz domb n. h.-ben (sz.) [Br lev. Bf. I . ] . 1741/1813: A Nagy Fel Jro alatt lv rt (k.) [Kidei lev.]. 1743/XIX. szzad eleje: a' Napkelet felol val Uttzban. a' Berek alatt (hzhely). U j f a l u f e l o l v a l o F o r d u l n : a' Blmez n. h.-ben (sz.). A' Burzok mezben (k.). a' hoszszu Irtovnyban (sz.). a' Dl felol valo vgire az Ordog orrn val foldek jrnak vggel. A' Szollok alatt... mellyis az ordog orrra jr ltal (sz.). a' Gl Jnosban a verfenyen (sz.). Nagy Ferentz Irtovnya m e l l e t t . . . egy darab gymltss Irtovan. a Kerek erdre jr vggel (sz.). Az rkon tul (sz.). az jfalvi tra jr vggel a' Krutshoz (sz.). a Bds kt Hdjn alli az j falvi utra jr vggel. a Szalai sveny n. h.-ben (k.). ennek szomszdja Dl fell az Erd. a' Varju kt n. h.-ben (sz.). A' piros alma fn tl (sz.)... amellyis vggel a Biszra jr. B a d o k f e l l v a l F o r d u l o n : A' Szamtss alatt (sz.)... az innets vge a' porgoltra jr vggel, a' Vntz(!)tova n. h.-ben (k.). a' Fe jr k felett (sz.). a' Borsai ut[ra] jr vggel (sz.). A' Medgyes Mlon (sz.). A Csomafi ut alatt (sz.). a' Kleses t rka mellett (sz.). a' Krtvlyes Fn. A ' vjott k tetejn sz.). az korom berek tetn az htulso lbban (sz.). Szilos oldalon (sz.). a' Burzokon (k.). Szna fvek : A' Kis Rtnek a' fels vgben. az hat hldban, a' Bisz alatt. a' Sros Hidnl. a' Kerek Rtben. a' Csipks rka. A' Szles berek tetn (e). A ' Kis Gl J n o s b a n . . . kis gyumltss irtovny. a' Buds kt Hidjra jr fldek kz hegyesen mgyen vggel egy hld fld. A nagy Vntztovnl (!) (sz.). a' Kleses t rka mellett (sz.). a' Kis Feljrban (sz.). A' Blmezn (sz.). A' Bisz Kton in nen a' Kis feljrban (sz.). A' Csipksben (sz.). a' Kleses kt rk nl (sz.). a' fels utzban (hzhely). az Ujfalvi tban a' Gyertynfk kzt (sz.). A' Varja (!) ktban (sz.). A' Bisz alatt (k.). A Korom ber1 2
1

Msutt ugyanabban a f o r r s b a n : az Szls oldalan". A l b b ugyanabban a forrsban a Vnz tova s Vntz tovban alakban is.

ken (k.). A Szamoltss alatt. a nagy Uttzban (hzhely). a Magya ros ktnl (e.). Telel n. h.-ben az Elek Sndor Hz hellyin fellyul vagyon egy darab gymltss Irotvny. A' Gl Jnosban az Ver fnyben (sz.). Pnzes n. h.-ben (sz.) [Un. egyhk. l t . ] . 1744/XIX. szzad eleje : Blmez n. h.-ben (sz.). a' Burzok Mezben is vagyon egy darab Irotvny. A' Kerek erd alatt (sz.). vagyon egy darab gazos kaszl a' Szalai svnyben mellynek az als vge a' Szalai s vnyre j vggel, a fels vge pedig az Ujfalu fel jr tig, fels szomszdja ennek a Possessorok erdeje j r vggel [Un. egyhk. l t . ] . 1746: a z u j f a l u f e l v a l o f o r d u l o b a n : a Dersei utban (sz.). A Krucsn fellyl (sz.). A Varju kutban (sz.). A Kerek Erdnl (sz.). A Krtvlyes fn (sz.). Az Eszkasan egy d a r a b . . . fld az rdg orrn keresztl jaro fldekb(en) tkzik vggel (k.). az rdg orrn (sz.). a Kortvlyes fben (sz.). a Veres patak rkn innen (sz.). B d o k f e l v a l o f o r d u l o b a n : A Szilas rkon tul egy kerek fld (sz.). A Szilas arkon innen az Illys Gyrgy flde vgben (sz., k.). A Kis fel jrban (sz.). A Csipksben a piros alma fnl (sz.). A Szamotys alatt (sz.). A Csomafi ut alatt (sz.). A Vjatt k felett (sz.). A Megyes Mlon (sz.). A Borsai utra vggel jrob(an) (sz.). A Klss k u t n l . . . vicin(usa)... a patak (sz.). A Koron berken az htulso lbban (sz.). A Vna Tovban (sz.). a Ss t nevu hellyben (sz.). az Kolses rkon tul (sz.). a Koron berek nevu hellyb(en) (sz.). a Csipks rkon tul (k.). a Csipksben (k.). az Dersei utban (e.). S z M l vagyon a Gl Janos nevu hegyen (sz.). A Hatholdban (k.). A Csipks utnl (k.). A Sros hidnl (k.). A Hosz szu berek a l a t t . . . Vicin(usa) ab una a Biszo erd (k.). A Kender kuton alol (k.). A Kis R t e n . . . egy kisded Ssas (k.) [Un. egyhz kznsg lt. (Kvr)]. 1750: az Bldak(!) fel valo forduloban az Puszta szll n. h.-ben (sz.). sznto fld . . . a Msz Kelentzben... melynek fels szomszedgya edgy darabig az Borsai ut. az szna fn a Hat hold n. h.-ben (sz.). a Sok szilva n. h.-ben (k.) [Kidei lev.]. 1753/1813: az Olh Czinterem mellet lvo Pusta (!) Sessio [uo.]. 1754 : a' Faluba men orszg uttya. a' mez. Az Ujfalu fele v(al) Ford(ulban): A' Kis kerek erd (sz.). A Veress patak rka mellet (k.) szomszdgya Dlrl a Kkny Szilva fknl lv fl dek rugnak r v g g e l . . . az erd fell valo vge. A' Szrny lyk eltt lv Ecclesia erdelye alatt gy darab (k.). A' Kis Rt (k.). A ' Koromberek csupja eltt (sz.). a Szlk. A Bkk elein (sz.). A' Kert megett (sz.). A' Dllben (sz.). A' Sok Szilvban (sz.). Az Orosz1 2

U t n a ez a m e g j e g y z s ll : ez a fol ( ) a K r u c s n l vagyon." U a . . , , . . . ennek mint egy kt v k n y i r a v a l o j t S z n t y k , a k a s z l l y k , de igen elfogta a T v i s . . . "


2

tbbit

mezn (k.). A' Gl n. h.-ben (sz.). A' Hatholdba (sz.). A' Biszo alatt gy hoszszu (k.). A' Biszo kt rkra rug vggel dgy darab (k.)A' Nagy Rtbe (k.). A' Borozda kztt (sz.). A' Bdok fell valo fordulora: A' Koromberken (sz.). A' Borsai ton felyl (sz.). A ' Fejr k felett (sz.). A ' Fejrk alatt (sz.). Erdelye vagyon az Eccl(esi)(na)k e' szerint: A' Kopasz domb n. h.-ben gy darab kerek (e.) ... s z o m s z d j a . . . Napnyugatrol ezen erdbl tsinlt Ecclesia Szlhe gye. A' Szrny lyk f e l e t t . . . erd vagy inkbb Csere [Conscr. III, 54]. 1 7 5 5 : az Nagy rtben (k.) [Cskny lev.]. 1756: az Bldok fell valo forduloban az Ujj szll alatt lv sznto fld... mely fldnek . . . Nap nyugutrol a Borsa fel jr t . . . szom szdi. vulgo Biszo n. erd. az Nyerso (! ) hegj felett (hz). a Pus ks arka. A Fejr knl (sz.) [Bf. I . Br lev. Kidei lev.]. 1758: a Nagy Uttzban (hz). Az Ujfalu fel valo Fordulob(an) a' Dersei uton ltal jr vggel (sz.). a' Szilvs allya. A' Bk Szlb(en) (sz.). A' Bdskut rkn tul (sz.). A' Bdok fel valo For duloban : A' kopatz Dombon (sz.). A' Soos toba (sz.). A' Sznafn (k.). A Biszo kut rkn tul (k.). a' Biszo. Az Hat holdb(an). a' Csorgo Patakon feljl (e.). a' Biszo kut rka [Bf I . ] . 1758/1813: a K Juk mellett valo Erdobol fogot Gyumltss. Sok Szilvba lv Sznto fld. Buk szlbe lv Fld. a Kopasz domb (sz.) [Kidei lev.]. 1759 : a Nagy Utznak Nap Nyugott fell valo Sorn. Nagy utza. az Kzeps utza [Bf. I . Kidei lev.]. 1762 :az Ujj falu fel valo forduloban: a Hoszszu Irotvn nev hejre mgyen vggel (sz.). az Krtvjes fn (sz.). a Bdok fel valo forduloban az Ujj Szll alat lv sznto fld . . . mely hegyessen rug Borsa fel . . . a Borsai utra [Br lev.]. 1763/1813: a Bodon Kutnl (sz.). az Ujfalusi utban (sz.) [Kidei lev.]. 1764: a Megy Kert n. hzhely. az Mzes Arok mellet (a faluban hz), a Fejrdi Kertben (hzhely). az Poklostelki ut. Budoki(!) svny, a Tekensbe (hzhely). a Fzkutnl (ua.). a'Biszo kutnl (k.) [Bf. I . ] . 1765: a Crutsnl (sz.). a Puszta Szl n. h.-ben (sz.). a' Kis-Feljroban (sz.). az Sznafvek szliben (k. [Cskny lev. Kidei lev.]. 1765/1813: [az Olh Templom mellett zlogba adatt Hz hellyet. a Dnyo Kertye vgibe (sz.). a Gl Jnos nev Szllbeli Fldje [Kidei lev.]. 1766: Also Utzban. a' Bkkn le folyo Patak rka. A z U j j F a l u f e l l v a l o F o r d u l o b ( a n ) : A Kertek megett a' Bkk elein (sz.). rdg orrn keresztl jro fldek (sz.). Az rdg Orra n. h.-en (sz.). A Horgas (sz.). a fel Jroban (sz.). A' Galjnos n. h.-ben (gy.). a Sugo n. h.-ben (sz.). A Borss Hegy
1 2

S z o m s z d j a keletrl s d rl a b d o k i h a t r . Albb A Gljnos nevu I r t o v n y b a n " ( g y ) majd uo.: Gl J n o s n. h.-ben (sz ) . . . alol a' Kerek e r d szomszdi." Ms forrsban ugyanez v b l : Gal J n o s n. h.-ben" [ C s k n y l e v . ] .
2

(sz.). a Horgas rka. Dll (sz.). a Tolvaj Kutnl (sz.). a Biszo Kut nl (sz..k.). A B d o k f e l l v a l o F o r d u l o b ( a n ) : A Borsai Utnl (sz.). a Kleses Kutnl (sz.). A Kis Rtben (ke.), a Bodon Kutnl (sz.). a Medgyes Ml n. h.-en (sz.). az Ujj Szll Hegy alatt tsz.). a Szllyes oldal n. h.-ben (sz.). a Ss T n. h.-en (sz., k.). A Fejr k tetn (sz.). a Rt Szlyben (sz.). A ' Szilas Arkon tul (sz.). - Kaszlk: a Csipksben. a Szalai svnynl. a Beke Krtvlye n. h.-en. A Sros Hidnl. A Csorgo rknl. Csipks (k.). A Kis Rten (k.)[Bf. I . . ] . 1767: Ada . . . egy darab puszta szll helyet . . . az Ordg ora nevu hejben... s az hoszszu Irotvn nev hejben egy darab irotvnt. az Buk elein. az Csomafi uton ltal jrot (t. i . fldet). az Biszo kutra jrot (ua.). a Bk rkrl le foj Patak [Bf. I . Br lev.]. 1768: a Nagy fel jroban . . . Csomofja fell. Kopasz Dombb(!) n. h.-ben (e.). az horgas Pataki foljamatnak rka. Ujj Falu fell a Fodorhzi Ut mellett a Kerek Erdnl (sz.). Gjnos n. h.-ben (sz.) rdg Orra n. h.-ben. Horgas Patak n. folyamatnak rka. a Malom Kortve tri n. Rtben. Szomotys (!) n. h. a Bdoki osvnytol fogva [Bf. I . Br lev. Ref. egyhk. lt.]. 1769: vulgo a' KopaszDomb nevezet hellyen a' Badoki forduloban (sz.) [Kidei lev.]. 1769/1813: A k Juk f e l e t t . . . valo Erd [uo.]. 1770: a Fels Uttzn (hz.). A B d o k f e l l valo forduloban: A Badoki svenyen tul az puszta szlre mgyen vggel (sz.). A Megyes Mlon alol (sz.). az Szilos oldalon felyl (sz.). A Korom berken az els Lbb(an) (sz.). A Szamoltys alat (sz.). A nagy borozda alat az vna tovb(an) (sz.). a puszta Szlben (sz.). A Klses kut rkn tul (sz.). a Korom berken az Szilos koszorun (sz.). A Fejr K n. h.-ben (sz.). a Sos Toba (sz.). Az U j f a l u f e l l v a l o f o r d u l o b ( a n ) : A Dersi utb(an) (sz.). a Meszes rok. A Bkk elein (sz.). A Dllb(en) (sz.). A sok Szilvb(an) (k.). A Horgasb(an) (sz.). Az rdg orn. a Gljnos bli Szlk. az Gljnos egy ngj szeg parlag. a Gljnosb(an) a verfnyb(en) (sz.). A Genye Szurdukb(an) a Fodorhzi sveny mellet (sz.). a piros alma fnl (k.). a pnzes n. fldn alol (sz.). a Bds kut higyra. A hoszszu erdn felyl (sz.). A Borsos (sz.). A Varju kutb(an) (sz.). A Csorgo patakja mellett (sz.). a' Csorgo Patakja. A Borsos Hegyen (sz.). az hat holdba (sz.). a' Nagy Rtbe (k.). az Olh Kt n. h.-ben (k.). A Szna fben: Az Imolb(an) (k.). a Csipksb(en) (sz.). A Csipks higjn alol (k.). A nagj fel jrob(an) (k.). a Kis fel jrob(an) (k.). A Kis fel jro fels vgib(en) a Biszo kutra j vggel (sz.). A Sros hidnl (k.). Az egj hz erdeje mellett (k.). A Kis rtb(en) (k.). A Szna
1
1

Ugyanez a v a l l a t k r d s b e n Szomonys(.)

alakban is [uo.].

fben : A Hat holdb(an) (k.). A Biszo kutnl (k.). A Rten : Hor gas (k.). A Sros hidnl (k.). A Kis Rt mellett (k.) szomszdgya a' Kis Rt Porgolttya. Burzuk (e.). a' Falu Kuttya n. h.-ben (ke.) szomszdgya a' Tilalmas Porgolttya. a bll mez n. h.-ben (k.). a Biszon (e.) [Bf. [.]. 1771: Uj falu felol val Fordulojban a' Gombazo utonn in vicinitatibus . . . a Biszo felol (sz.). az Ujj hegy (sz.), a' Galjanos (sz.) [Ref. egyhk. l t . ] . 1772: a' Kis feljr n. h.-ben (sz.). Laposn Dnnya Malmra le fojo viznek rka. Az Ujfalu felol levo Forduloban a' Bdskut hidgynal (sz.). A Falu kznsges foldibol fogott darab helly, mellyis ugyan a' Nyerte (!) hegy mellett le meno uton belol [Cskny lev.]. 1772/1813 : Az Olh Templomon fellyl lv Hzhellyen [Kidei lev.]. 1773: gy darab Falu Foldibol fel fogott Folde a Nyerse hegy nevezetu Oldal ban 5 Singnyi szlessgu. a Csomafai Uton alol lvo egy veks kenderfld [uo.]. 1774: a' Dersei utban (k.). Sst n. h.-en (k.) [Cskny lev.]. 1774/1813: A Kerek Cserben (sz.) [uo.]. 1775: A Krtvellyes arka fejiben az falu fell valo Forduloban . . . a' Ke rek Erd fel megyen vggel (sz.). A Dersei Utban (sz.). A Messzes(?) arokra s Burzukra Rug vggel (sz.). A Hoszu Irotvnyban (sz.). a' Badok fel valo Fordulob(an) a' Szamotys alat valo helyb(en) (sz.). A Koromberken (sz.). A Borsai ut felett (sz.). a' Vana Tovban (k.). A Szna Fn a' Csipksben (sz.). a' Pap Istvn Malma Arka mel lett (k.). Egy darab kaszllo a' Rtb(en) keresztl jr alol a' Beke hidjn fellyl (k.). A Csipksben fen a' patak mellett (k.). A Magya roson vagyis a' Szeles Birtzre rug f e l . . . az Also vge hegyesen rug az Arokra ennek szomszedja . . . az Uj falusi Szenaf fell Jokus P l . . . Erdellyek (e.). Az Ujfalu s Derse fell lv Magyaros oldal nevezet Erdeje [Br lev.]. 1775/1813: Megyes mlba (sz.). a Kopasz Domban. Sok Szilvsban. a Dersei utban. az Irotvnybli erd [Kidei lev.]. 1776: a' Bdoki Forduloban a' Koromberken (sz.). a' Szilas oldal alatt (sz.). a' Laposn Dnyo Malma tajn (k.) [uo.]. 1776/1813 : a Blmezon. a Sok Szilvakban (!). Szilos oldalan [uo.]. 1779: Kidben a napkeleti u t t z n . . . a Reformtum templom eltt (hz.). a Koposz Dombon a' Bdokra jro svny mellett (e.) [Kidei lev. Ref. egyhk. l t . ] . 1779/1813: a Sok S z i l v s b l i . . . sznto Fold [Kidei lev.]. 1780: Antiqua Vrsg jussn birt fl Hzhjt melly is vagyon a Falunak Fels vgn a Mzes rok nevezetu helly mellett [uo.] 1781: Az Ujj Falu fell valo fordu loban Oroszmez n. h.-ben (e.). a' szlknek allyban s tetejben. A Dellben s Gt n. h.-ben (sz.) [A dsi egyhm. lt. Viz. jk. 27b-28a
1 2
1 2

M s u t t ugyanez v b l : a Kis F e n j r o n. h . - b e n " (sz.) [Bf. I.]. Esetleg Meszszes-nek is o l v a s h a t .

lev.]. 1781/1813: A Szapanyos Kutnl (sz.) [Kidei lev.]. 1782: az also Utznak Vge feli. a Krtvjes Arkn Levo Szegelettel egyt [uo.]. a Badok fell valo fordulobon : Szent vagy uj hegy a Nemes Kidei Reformata Eclesia Dzms Szllje tetejn lev Eclesia Erdeje. Koromberek (sz.). veres Patak rknl (k.). Kopasz Domb (e.). A Sza kads alatt Lv Ecl(esi)a Dombja n. h.-en. Hathod n. h.-ben (k.). Biszo (e.). a' nagy Ucza. a Bodonkut follyomja. Kerektsor (? sz.) 1782/1813: a Puszta Szllobe zlagasitott Hely [Kidei lev.]. 1783: az Galjanos nevezet hejben egy darab puszta szolo hej gymltss. Orosz Mez (e.). a Szamottys allyban vagyis ms ne vezettel a Vna Tava n. h.-ben (sz.). - a' Vnatova ajjban a' Bodonkuton f e j jkl (sz.). a D e r s ei u t n l (sz.) s z o m s z d g y a . .. D e r s ei u t. a' S s t s a' S o k s z i l va n e v e z e t h e l l y e k . B d ok v a lo f o r d u l b a n : B o d o n k u t [ K i d e i l e v . B r l e v. C s k n y l A d s i r e f. e g y h m . l t . V i z . j k . 5 5 b . l e v . Ref. e g y h k . l t . ] 1784: Oroszmez (csers k.).) krk Tilalmassa. Szrny Juk felett val nevezet (e.). Nagy Rt (k.). kis rt (k.). Szrny juk eltt (k.). also Kopatz domb. Juharkut rknl (sz.). Biszo alatt vagyis a Sok Szilvba. Kerek Erd (sz.). Koromberek Csupja eltt. Veres Patak rka nevezet hellyben. Csipks (sz.). Glynos (sz.). Puszta Szll [MNy. XXVIII, 178]. 1784/1813: a Kis fel Jroba lv kaszllorol a Biszobalatt (!) [Kide lev.]. 1785: a' Vnatava n. h.-ben (sz.). a Kerek Erdonl (sz.). a Buk rka mellett (k.) [Cskny lev.]. 1786: a Falunak also utzaja. az U j f a l u s i F o r d u l o b a n : a Sugo n. h.ben (sz.). a Kortvllyes fn (sz.). Puszta Szllok. a Csorgo n. h.-ben (k.). A' B d o k i F o r d u l o b a n : a Borsai u t hoszszban (sz.). a Puszta Szoloben (sz.). a Kis Retben (ke.) [Bf. I . ] . 1786/1813: a Bk elein vsrlott Fld [Kidei lev.]. 1787/1813: a Borsai Utra rug vggel (sz.) [uo.]. 1788/1813: a Puszta Szolo alatt (sz) [uo.]. 1789: a' Szl fn lv erd [Ref. egyhk. l t . ] . 1789/1813: a Kopasz Domban (sz.) [Kidei lev.]. 1790: Biszo kut arka. Ujj Szl teti erd. Kopasz domb (e.) [Cskny lev. Ref. egyhk. l t . ] . 1791: Puszta Szll n. h.-ben (sz.). a Felso Utznak vgiben. Eh Domb n. resziben a Badaki Forduloban. Bdok felol valo fordulojban Medgyes Ml n. h.-en (sz.). a Biszo a l a t t . . . fejl . . . a Biszo oldal szomszdsgokban (sz.). Bk elein (k., e.). a KsR t (k.). Biszo n. erdeje [Bf. I . Cskny lev. Kidei lev.].
1

Alighanem e l r s ; egy m s forrsbl ugyanez v b l ilyen adatot je gyeztem k i K e r e k Cser avagy K o r t v e l l y e s f n.h.-ben" (sz., k.) [Ref. egyhk l t . ] . Itt 1783-ban az Illys c s a l d hat tagja egy s z n t f l d e t a d o m n y o z a r e f o r m t u s e g y h z n a k t e m e t h e l y cljaira, m i n t h o g y a cinterem krli t e m e t m r betelt. M e g j e g y z e n d , hogy e helyen van ma is a r e f o r m t u s t e m e t .

1791/1813 : a Bk elein a Csorgo rka mellett (sz.) [Kidei lev.]. 1791 krl: Az egyhz erdeje alatt amelly Szll Hegyet ptette nek in A(nn)o 1737 Ecl(esi)a Erdejbl [Ref. egyhk. l t . ] . 1792: adom ltal... az Agyagos n. hegyben lvo egy pszmtska szlt s Gymltssseit [Cskny lev.]. 1793: az Ers oldal allya nevezet helyre... az... erdbl fagatott kaszllojra, melly kaszllo hatrozodik az Biro Sigmond Uram Irtovny nev gymltss kaszllojval [Kidei l e v ] . 1794: az Csipkes kut rkn alol a Csomofjra jro uton belol (k.). az Imolban (sz.) [uo.]. 1898: az Uj falu fell lv Forduloba : a Dll nevezet helybe (sz.). a Bdok fell valo Forduloba a Puszta szl alat a Bdokba jro svny keresztl jr rajta (sz.) [uo.]. 1799/1813: A Berken lv Erd [uo.] 1799, 1800: a Sznafven a Csipks n. h.-en (k.) [Cskny lev.]. 1800: a Sznafnn Csomafja felol (sz.). a Csorgon (sz.). Koromberken (sz.). az Ujfalu fell valo Fordulob(an): a Borsos Hegy n. h.-en (sz.). a Sugo n. h.-en ( s z . ) . . . a Borsos Hegyre rugo vgit keresztl vg vn. A Bdok fell valo Forduloban : a Sostobli keskeny Fld (sz.). a Soos toban a Terjedt Alma Fa alatt valo Sznto Fldnek vge az Aroktol fogva a Soosto F o r s s i g [Cskny lev. Kidei lev. Ref. egyhk. lt. Un. egyhk. lt.]. XVIII. szzad els fele : Az Magaros (!)kut felol (k.). Az k M r t v e j e s fun az adorjan resz a l a t ( k . az G e n y et s z u r d o k b a n ( s z . ). A z Beke k M r t v i l y b e n (sz,). Az B e n n csereje f e l e tt ( k . ) . B o r s ai u t f e l et g y s z o lo h e j. A D e r s ei U t b a n egj i r o t v n . h z hej zalogos az J e r i c o b a. A z B i r o k u t t y a felet (sz.). Az K o r om b e r ek f e l et ( s z . ). A z S z n a k e r t b ( e n ) ( k . ) . A z B i s z o k u t b a n ( k . ) . k M r t v e j e s k u t a r ka m e l l et ( s z . ). A z k e r ek b k e l M t (sz.) [ B i r l e v 1801: a' Sznafnn a Biszo kut folyamattya mellett (sz.). a Kis Rt n. h.-en (k.) [Cskny lev.]. 1802: a Sznafn a Kis feljro n. h.-en a Biszo Kut rkn tul [uo.]. 1803: a Sros Hid nevezet hellyen (k.) [Kidei lev.]. 1803/1813: Kopasz Domban (sz.) [uo.] 1805: E r d k : A Biszoban. a Biszoban a Szalai svnnl. Az om lsban. Az orosz mezn a Biszo fell az Egyed Pl erdeje mellett (hzhely). A z U j j f a l u f e l l v a l o F o r d u l o b a n : A Bds Kutban (sz.). A Dersei Utba (sz.). A Soostoba (sz.). A Meszes rkon tul (sz.). A Hoszszu irtovn fell (sz.). A Hoszszu irtovnyon innen az rdg orrn al jro ut. A Gl Jnos alatt (sz.). A Krtvlyes alatt az Ujj Falvi utra j vggel (sz.). A Dellben (sz.). A B d o k f e l l v a l o F o r d u l o b a : A Vrna (!) tavba elb a Kis vrna Ta vra j veggel (sz.). A Soos toba a vgs Lbban (sz.). A vgott K alatt (sz.). A Beke Krtvly hidjn fellyl a msodik Labban (sz.).
1
1

Soos-rsz

birtokot e m l t e n e k i t t , a Soos

Ferencz-t.

A Malom Krtvly teriben a Porkolb mellett a Szegeletbe (sz.). K a s z l k : Az erss Szlben (irt. k.). Imola n. h.-ben (k.). A Varna Tavba egy Kis Kaszlo ss. A Beke Krtvly hidjnl. a Beke Krtvlybe. a Patak mellett. A Hidon alol. a Rtbe. a had (!) haldban. A Malom Krtvly teriben. A Kis Rtben [Bf. I . Cskny lev.] 1805/1813 a Dersei ut mellett (k.). Sros hidnl (k.). a Poklostelki ut felett lv Erd. a K felett lv fld [Kidei lev.]. 1807/1835: az ujj Szll alatt valo ngy vks rks sznto Fld. az uton fellyl szomszdjai alol a Borsra jro ut, fellyl az ujj Szll Hegy. a Nagy Uttznak Dl felol valo rszben. Az Also u t t z n . A Nyerse hegyen egy darab rks nova Sessio. a Poklostelke fel jro uttznak Nap nyugot felol valo sorn. a Krtvlyesnl az Ujfalu felol valo Forduloban (sz.). a Gt nevezetu hely. A B dok f e l o l v a l o F o r d u l o n : A Kender kutnl (sz.)... melynek... nap Nyugotrol a Csomafjra jro ut szomszdja. a Kender aszo nevu helyen (sz.). a Koromberken (sz.). A megyes Malon (sz.). a Sos Toban az also Fold (sz.). a Badoki utba (sz.). a Felso Sos to (sz.). az Eh dombon (sz.). a Szamotys alatt (sz.). a Vana tovban (sz.). a Borsai utn felyul (sz.). a Sostonak a felso fele (sz.). a Csomafi utba a Sros hidnl (sz.). A Szll alatt (sz.). Szomotys nevezetu Hellyen (sz.). A M a g y a r U j f a l u f e l o l v a l o f o r d u l o b a : a Magyar Ujfalusi utnl (sz.). a Krutsnl (sz.). a Krtvlyesnl (sz.). az Ur Szilvssa vginl (sz.). a Pros alma fnl (sz.). a Puszta Szllben (sz.). A hoszszu irotvny alatt valo fel jro sznto fold . . . Nap Nyugotrol a Bkre jro sznto foldek . . . szomszdja (sz.). a Csorgo rkn tul valo Szegelet vgiben . . . Dl felol valo szomszdja a Buk rka (sz.). Az O r d M g o r r n l v o s z n t o . a Bkre jro f (sz.). a Kerek erdnl (sz.). a Horgosbeli fold (sz.). Az Ujfalusi utba (sz.). a Sok Szilvban a Juhar k u t n l . . . s z o m s z d i . . . Eszakrol a Budoskut rka (sz.). a hoszszu irotvnyban (k.). A' Bk elejin (sz.). az Arak mellett (sz.). a Sznafben : a Dnya Malmnl lvo fold nek az uton tul valo vge (sz.). a Csipksben (sz.). a Hatholdban (sz.). a Malomnl a rtbe (k.). a Nagy rtben (k.). a Kokny szil vnl a Hatholdban (k.) a Reff Eccla Dombja mellett egy Szekr Sznra valo K a s z l l o . . . melynek egy felol a Reff. Eccla erdeje... szomszdi (k.). a Sros Hdon alol (k.). a Kerek fel jroba (k.). a Nagy Fel jaroba (k.). Az Ur Szilvssa tetejn (k.). a Lrintz Mezon (e.). A' Burzuk irotvnnl egy darab Irotvny (k.). a Burzukba valo i r o t v n y . . . , melynek Dlrl szomszdja a Meszes rkon (!) tul lvo foldek vgei, szakrol a Magyarosra jro ut. a Ks rten (ke., k.). a Sros Hidnl az uton alol (k.). A Szeles brtzen lvo erdo amely lejr a Magyarosra. a Kvetses. a Szlos tetejn. a Szloson alol.

tetn l e v o . . . erd melynek szomszedja nap Keletrl Orbok Jnos Uram [Br lev. 18.]. 1807: A z U j f a l u f e l o l l v a l F o r d u l b a n : A' Bl Mezo nevu Helyben (sz.). A' Hosz sz Irtovnyban (sz.). Az Agyagos szllk alatt (sz.). Glynos nev helyben (sz.). A' Kerek Erdonl (sz.). A' Krtvllyes fonn (a' fungens Pap feladsa szernt a' Csorg rka fels vgiben) (sz.). A' Krutsnl (sz.). A' Varju kutnl (sz.). A Brzk Mezoben szekr sznt termo Bokros Hely (k.). A' Szalai osvny nevu Helyben (k.). A' Kis Rtben (k.). A' Hat hldban (k.). A' Bisz alatt (k.). A' Sros Hidnl (k.). A' Kerek Rtben (k.). A' Csipks rkn (k.). A' Csipks ben egy bokros kaszlo, mely a' Marhk ltal mindenkor felprdltatik, 's e' min nem hasznltathatik (k.). A' Bds kt Hidgynl (sz.). A Bds kt Hidgyra jr Foldek kztt (sz.). A' Pnzes nev Helyben (sz.). Az Ujfalusi t mellett (sz.). A' Piros Almafnl (sz.). A' Glynosban egy Gymltss Irtovny. A Bkk elein. A Sznafben. A Kerek Erdon fellyul. A' B d o k f e l o l l v a l F o r d u l b a n : A' fejr k felett vagy Vna Tava nevu Helyben (sz.). A' Vna tova nevezetu hellyben a' domb tetejn. A Borsai tra rg egy (t. i . fld) (sz.). Medgyes Mlban (sz.). A ' Csomafji ut alatt (sz.). A' Koleses t rka mellett (a' fungens Pap feladsa sze rnt a' Ss Tban) (sz.). A' Vjott k tetejn (a' fungens Pap fel adsa szernt a' szeles ldalon) (sz.). A' Korom Berek teton (sz.). A' Kis Rtnek a' felso vgiben egy kis kaszlo, mely ma kenderFld (k., ke.). A ' Kis Fel-jroban (sz.). A' Nagy Vna Tavnl (sz.). A' Vjott koven alll (sz., k.). A' kis Rtben (k.). A' Szmotys alatt (sz.). A' Korom Berken (sz.). A' Rthez kozel (sz.). A Csomafi tba. A Klss Kut rknl. A Koromberek tetejn. A Szeles oldalnak als fele. A rt szln. A K juk felett e.). A' Magya rs ktnl vagy Szeles Brczen (e.). Szna Fven a Csipks n. h.-en (k.). A Sznafben minden Esztendben kaszlo : Az Imnolban (!), feljebb a' Szlo rttye mellett. A Biszo alatt az Ekklesia Dombjnl. A hat hold nevezetu helly. A rtben valo Kaszlo. A kis rtben valo kaszlo (k., ke.) [Kideij lev. Cskny lev. Un. egyhk. l t . ] . 1807/1813 : A Kis fel jroba (sz.) [Kidei lev.]. 1808 : Csipks (k.) [Cskny lev.]. 1808/1813: uj hegy bli szl. a Kertek megett s Ur szilvsba lv kt darab sznto Fold [Kidei lev.]. 1809 : Biszo jo nagy ki terjeds, s mindenfle Epletre valo Fkkal b velked Majorsg Erd. a' Kopasz Dombon . . . kt darab kissebb ki terjeds Fijatalos Majorsg Erdk. Csipks (k.). a Bdok felll
1 1
1

Ms forrsban ugyanez v b l : A K r u c s n l " [ U n . egyhk. l t . ] . Az e l b b idzett f o r r s b a n : A Gl J n o s b a n . "

valo Forduloban a Rt Szlen (sz.)... tulso vgn a Ss r o k . . . szomszdsgi kztt [JsHb. Cskny lev.]. 1809/1813 : A Berken lev . . . Erd. a Hinto mezoben [Kidei lev.]. 1811: a Kis Rtben a Dnyo malmn felyl (k.). az also Nagy Utza Fels Soron [Csaknylev.] 1 8 l l / l 8 l 3 : a Hinto mezbe . . . Irotvny [Kidei lev.]. 1512: A z U j f a l u f e l l v a l o f o r d u l o b a n : A Varju kutnl (sz.). A Krutsnl (sz.). A' Krtvlyes fn a tsrg rka fels vgiben (sz.). A Kerek Erd alat (sz.). A Gljnos n. h.-be (sz.). Az rdg orrn v. Agyagyagos (!) helyben (sz.). A Hoszszu Irtovnyra rugo v. Bk elejbe (sz.). A' B d o g f e l l v a l o f o r d u l o b a : A Vna tovba (sz.). A Borsai utra rugoba (sz.). A Megyes Mlba (sz.). A Csomafi ut mellett (sz.). A Vjot k felett v. a Szles oldalon (sz.). A Rt szlbe (sz.). A Koromberken (sz.). A Sznafven a Kis feljroba (sz.). A Kis rten (sz.). A Kleses kt mellet alias a Sostoba (sz.). A Biszo alatt (k.). A Biszo alatt albb a Farkas veremnl (k.). a' Burzuk mezn valo Irotvny. A Hat Holdba (k.). A Reform. Eccla Erdeje hta meget (k.). A Csipkesbe (k.). A Szles oldalon (sz.). A Nagy v. Kerek rtbe (k.). A Sros Hidnl (k.). A Kis Retbe (k.). Szeles Brtzen (e.). a Biszo kutnl vagy a Kis fel jroba (sz.). a Bk(!) n. h.-en (e.) [Ref. egyhk. lt. Un. egyhk. l t . ] . 1813: A Kenderaszon (sz.) [Ref. egyh. lt.]. 1814 : a Beke Kuttya n. h.-ben (k.) [Cskny lev.]. 1815, 1817: az Also uttzn [uo.]. 1816: A' Sznafbeli Erd. a Bdoki Forduloban a Szles oldalon (sz.) [Ref. egyhk. lt. Cskny lev.]. 1817: a M. Ujjfajusi For duloban a Fels Sugo nevezet hellyben. az Bdok fell lv For duloban az ugy nevezett Koromberek Tetn (sz.). az Nagy Rten (k.) [Kidei lev.]. 1820 : az Hat hod n. h.-en lv irotvnbol fel trt sznto fldt a Szna fn. a' Borsos hegynek a' Falu fell valo fele rsze. Az agyagosban. A rt mellett. A' Vna tovba. A' Sos toba. A' Koromberken. A Kis rtben. A Dny[o] malmn bell. A ' nagy irotvany a' Lapuhosban. A ' Biszo kut. A csipksben. Orosz mez. A' Blint rkn [Ref. egyhk. lt. Cskny lev.]. 1822: azon Hazhelly . . . mely vagyon . . . az ugy nevezett Nyerse Hegyen [Cskny lev.]. 1823: Bgyisz (sz.) [Bf. I . Id. Bnffy Gy. conscr.]. 1824: a Kidei Fels Uttznak Nap nyugoti sorn. az Szna Fn az Hat holdban. az Orosz-mezn lv erd. a Biszo Kutnl (k.). Gllynosban (sz.) [Cskny lev. Kidei lev. Ref. egyhk. l t . ] . 1825: B d o k f e l l v a l o F o r d u l o b a : S z n t k : Vna Tavba. Kopatz Dombon. Borsai utba. A Szles oldalon. Korombereken." Kender Kutnl. Ss Toba. Kleses Kutnl. Szlles olda1 2 3 4 5 6 7 8

Oldalos de jo hely". Oldalos s o v n y " . Oldalos, k v e s , s o v n y " . Oldalos, s o v n y " . H e g y e s , s o v n y " . Oldalos". Oldalos s o v n y " . O l d a l o s " .
5 6 7 8

l o n . A Bdaki Utba. Vajott Knl. A Rt Szllin. Kaszlk: Sst Torkba. Ss roknl. Csipksbe. A Bisz alatt. Dnyo Malmnl. Koromberek alatt. A z U j f a l u f e l l v a l o F o r d u l o b a n : S z n t k : A horgasba. Sok Szilvba. A Kereszt n l . Krtvlyes rkn. Kerek Erdbe. A Dersi utba. Bds Ktnl. Biszo alatt. Dllbe. Ujjfalusi tba. Csorgonl. A Tolvaj Kutnl. Borozda kzt. A Kertek megett. Puszta Szll alatt. Csorgo mejjkin az rdg orrn (!). Gombzo Utba. Agyagos mel lett. Csorgonl v. Csorgon. Biszo alatt. K a s z l k : Sok szil v b a . Orosz mez alatt. A Csorgon. Puszta Szllbe. Bisz (e.). Vgatba a Kopatz Dombon (e.). A Sznafbe a Siros Kuttyn fejl (sz.). a Hat hdba. A Kidei Malomnl. Sst Torkba (k.). Ss roknl v. rkon (k.). Csipksbe (k.). Horgos rknl (sz.). Hor gasba (k.). Feljrba. Kt Erd kztt (k.). A Rten (k.). A Sros hidnl (sz.). A Malomnl. Csipks rokon [Bf. I . Bnffy F. conscr.]. 1826: a Csorgo rka mellett (k.). Also Rtin (k.) [Kidei lev.]. 1827: Orosz mezn (e., k.). az Ujj hegyben (sz. [uo.]. 1828 : az Immolban (sz., bokros hely). Az Orosz m e z n (e.. sz.) Gall Janos n. h.-en (sz.) [Cskny lev.]. 1829: Sznaf n. h.-en (e.) [Ref. egyhk. lt.]. 1830 : a' Dersei utban Lvo egy darab sznt [Kidei lev.]. 1831 : Kis Rtben (ke., k.) [Cskny lev.]. 1832 : az orosz mezejin lv magam rsz erdejit. Ujj falu fell val fordul : a Kertek megett [Kidei lev. Cskny lev.]. 1833: Szamotyas (e.). a Ko romberek n. h.-en (sz.) [uo.]. 1834 : Nagy Rtbli Keresztl jro Kaszlo [Kidei lev.]. 1835 : B d o k f e l l v a l f o r d u l : a Sos toban. Badoki ut. a Koromberken. a Szll alatt (sz.). U j f a l u s i f o r d u l : M. Ujfalusi utnl. az piros Almafnl. az M r d M g o r r n ( s z . ) . a K e r ek erdnl (sz.). a Krutsnl (sz.). Miklos Josefne Irotvnya vge. a Burzuk Irotvnnl egy darab irotvny (k.). A Ko kny Szilvafnl (k.). a Kis rten (ke.). A Szeles Brtzen (e.). K vecses. A K lyuk teton (e.). a nagy Feljroba (k.). a Burzukba valo irotvny. a Bszo kut rknl (sz.). az nagy Rtben (k.). Szl Fn (e.). Burzuk alat (k.) [Cskny lev. Kidei lev. Ref. egyhk. l t . ] . 1836: Bl Mez n. h.-en (e.). az Vnotovan. h.-en (sz.) [Ref. egyhk. lt.].
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10

Oldalos, vizes". Oldalos, k v e t s e s " . Oldalos". Trhely". Oldalos, bokros, s o v n y " . Oldalos, s o v n y " . Trhely, de s o v n y " . Oldalos, s o v n y " . Oldalos". H e g y e s s s o v n y " . Oldalos, sovny". szks". Hegyes". Hegyes kvetses". Oldalos". H e g y e s s m g i s vizes hely". Oldalos". Trhely". Oldalos, sza k a d s o s , vizes". Oldalos, s o v n y " . Oldalos, agyagos". Oldalos, s o v n y , agyagos". Oldalos, rosz". Oldalos". Tr hely". Oldalos". Tr hely". Oldalos, s o v n y " . Trhely". Oldalos, bokros, so vny". Hegyess". H e g y e s s s o v n y " . Oldalos, vad hely". Tr hely".
7 8 11 12 1 3 15 14 16 1 7 1 8 l9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 26 2 7 2 8 29 3 0 31, 3 3 3 2 3 4 3 5 36 3 7 3 8 39 40

56

1837 : a Csorgo bli flgyt el adta. a Dell bli Fld. Horgasbli Fld. a z U j f a l u f e l l v a l o F o r d u l o b a : A Krutsnal sz.). a Kerek erdo bli fld (sz ). Az ujfalusi ut mellett (sz.). A krtvjes fn (sz.). A Borsos hegyen (sz.). A Gnye (!) Szurdukba (sz.). A Gl Jnosban (sz.). Az Orosz mez (k., e.). A B a d o k i f o r d u l o b a n : Vna Tavba (sz.). A Borsai uton keresztl jro fld (sz.). Szamotys oldalon (sz.). A Kis rt (k.). A Csomafai uton (sz.). A Koromberken (sz.). A Szles oldalon (sz.). A Sznafn (sz.). A Csipks (sz.). A Biszo kutnl (sz.). Kaszlk : A Biszo kutnl. A Csipksben. A Beke krtvjnl. A K juk teton (e.). A Szeles bertzen (e.). Feljro [Kidei lev.]. 1838 : a Bdok fell valo Fordulon : a Puszta Szllbe (sz.) a Koromberkin (sz.). a Bdoki Ut mellett (sz.). az Ujfalu fell valo Fordulon: a Sugoba (sz.). A Dellbe (sz.). A' Burzuk alatt lv Irotvn (k.). az ugy nevezett Orosz mezn (e.) [uo.]. 1839: A Burzuk nevezet Irotvnyban kt nyilat. Az M. Ujfalu fell lv Forduloban : az Dersei Utan Bell (sz.). A' Sok Szilvban egy kaszllo. A' Bdok fell valo Forduloban : az Sz les Oldalon. A' Kender Aszon (sz.). A' nagy Rtben az Sos Arok rl kt Rud kaszllo. A Tekensben lv Fld. A' Burzukban Lv Erd. Kopasz Domb mellet l e v . . . erd. Sznaf (e., k.). ujj temet. Ekkl(esi)a Erdeje [Kidei lev. MNy. XXVIII, 178]. 1840 : az M. Ujjfalu fell valo Fordulon : Az Dil nevezet Hellyen (sz.). az Bdok fell valo Fordulon : A Puszta szllben (sz.) [Kidei lev.]. 1841 : A Kerek Erdben (sz.). A' Csipksben (sz.). A' Biszo Kutnl (sz.). A' Dnyo Malmnl (sz.). A' Sros [Hidon] alol (sz.). a Sznafn a feljro n. h.-en (sz.). Orosz Mezn (e ). a Falun all a Kis rt n e v Helyen (ke.) [Kidei lev. Cskny lev.]. 1843: a Bdok fell valo forduloba a Koromberek nev helyen (sz.). a Hat hod nev helyen (sz.). a Falun alol a Kis rt nev helyen (sz.). az Kis utczn. az Bdok fell lv Forduloban : Vna Tovban (sz.). a Dersre jro utznak nap Keleti sorn. a tyukos dombnl (sz.). az ugy nevezett Burzukba'(k.) [Cskny lev. Kidei lev. Ref. egyh. lt.]. 1844: a Sostobeli Keskeny f l d . . . az Aroktol fogva a Sosto forssig (sz.). Mzes rokbli Zllogos Erd. az Szeles brtzi Erd. uj hegy nev helyen a Bdok fell valo fordulon az Rformta nemes szent Eclsia szll helyn (sz.). Puszta Szll [Kidei lev. Cskny lev. Ref. egyhk. lt. MNy. XXVIII, 178]. 1845: az Kis Rtben (ke.) [Kidei lev.]. 1846 : A z U j f a l u F e l l v a l o F o r d u l o b a n : Az Krtvjes rka mellett (sz.). a Feljroi Kaszllo. Az Ekl(esi)a Dombja meget (k.). Az Nagy Retbeli Kaszlo. az Csomafai
1

Ms, de ugyanez vbl v a l forrsban az Magyar U j j falu fell l v For dulon az ugy nevezett K r u t s n l az Ujjfalu fel jro uton a l o l " [ u o . ] .

ut. a Sros Hidnl (sz.). a Krutsba (sz.). A Bk elein (sz.). B d o k F e l l v a l o f o r d u l o b a n : A Medgyes Mlon (sz.). A Krtvjes arknl (sz.). a Gajnosba (sz.). Az Hoszu Iritvnyi kaszlo. Az Koromberki ks Fld. az Berki Iritvny. Az Szeles brtzi erd. Az Szakads alat (sz.). A Nagy Rt (k.). a Sros Hidnl (sz.). A Feljroba a Beke Hidgyan (sz.). Kerek Erdi sznto. Az Berken az az Olah kuti Erd. Blmez (e.) szomszdja . . . a' Mzes rok tol fogva az oldal utig vagyon. az Biszo kut rka [Cskny lev. Kidei lev. Ref. egyhk. l t . ] . 1847: az Kis Rt nev helyen (ke). a Szna fn az ugy nevezett Hat hod nev helyen (sz.). Genye Szu[rdoka] (k.). Orosz Mez (e.). a Bdoki fordulon az Szles oldal [Cskny lev. Kidei lev.]. 1848: Kerek erdbe (sz.). a fels uccan. az ugy nevezett Ujj hegyben ugyancsak osztly rszibe ju tott si Szll helye [Cskny lev.]. 184849: a' Buruk (!) nev hellyen a' Magyarosra jro uton alol (e.). az Magyar uj Falu fell lv fordulon a Borsoss Helly (!) nev hellyen (sz.) [Kidei lev.]. 1849 : A Mzes rakbli Erd. Az Lapji Erd [Ref. egyhk. lt.]. 1850: az Sosto nev Hellyen [Kidei lev.]. 1851 : Biszo alja (k.) [Cs kny lev.]. 1852 : Csorgobeli sznt. Szamotys (sz.). Nagy Rt (k.). Sosto (sz.). Dell (sz.). Vanotai sznto. Agyagasi Gymlcses. Krtvjes (sz.). Koromberki sznto. Borozda kzti sznt. Hat hold (sz.). Biszo kut (sz.). Borsai ut (sz.) [MNy. XXVIII. 178]. - 1854: A Kjk alatti Erd. Bdok felli Fordulojba a Koromberek nev hellyen (sz.) [Kidei lev. Ref. egyhk. lt.]. 1855 : Ekl(esi)a Dombjni el adattatat Erd [Ref. egyhk. l t . ] . 1856: Ujfalu felli fordulojba a Borsos Hegy nev hellyen. Hat hold. a Ks rt nev hellyen (sz.) [Kidei lev.]. 1858: als Utza [uo.]. 1860: Csorgo Eszka (e.). Krtvlyes Eszka (l., sz.). Sugo (sz.). Sok szilva (e.. sz.) Harhok (? sz., k., e., l.). Sznaf (k.). Nagy Rt (k.). Szles oldal (sz.). Uj hegj alja (sz.). 'Uj hegj (sz., e., sz.). Kopasz domb alja (sz.). Sza motys (k., e., tkl.). Lrincz mez (e.) [MNy. XXVIII, 178-9]. 186070 kztt: A Gombs svnyben (sz.). Az orosz mez alatt (sz.). A keresztul jroba (sz.). A Biszo alatt (sz., k.). A kis rten (ke., k.). A nagy rten (k.). A vna t a v b a n (sz.) [A dsi ref. egyhm. lt. Almsi Smuel egyhzm.-i trt. 245-6]. 1863 : A badok felli fordulon: A keresztl jroban (sz.). a vnatovaba (sz., k.). a biszo alatt az ekla(!) dombjnl (sz.). a kis rten (sz.). az ujfalu feloli fordulon: a gombaz(!) svenybe (sz.). az orosz mez alat (sz.). a rten (k.). Sok Szilva (k.) [Cskny lev. Ref. egyhk. l t . ] . 1864: Csipks [Kidei lev.].1866: A Kopasz dombon (e.)[Ref. egyhk. l t . ] .
1
1

Ugyanabban a f o r r s b a n a l b b : A v n a t o b a n " ( k . ) .

1869: Hathold (k.). Az Csorgo Eszka (sz.). Az Csorgo nev hatr rszben (sz.). Az Lrintz Mez nev hatr rszben (sz.). a fels utza. nagy rt nev helyn (sz.). az also utznak napkeleti Sorn (sz.) [Kidei lev.]. 1877: Rt (k.) [MNy. XXVIII, 179]. 1884: a Kidei hatar Csorgo szka hatr rszben [Kidei lev.]. 1888: a Kidei hatar K M r t v l y e s Verfny hatr rszben [uo.]. XIX. szzad eleje: A z U j f a l v i (!) f e l v a l f o r d u l b a n : Az kjuk alatt a' Blmezo n. h.-ben . . . egy kis darab gazos sznt fold a' K juk fel jr vggel. A' Burzok mezon egy darab kaszl az Erdore jr fel vggel. A hoszszu Irotvnyban egy darab gazos szant fold, ennek egyik vge jo az rdg orrn jr altal a foldek vege. Az rdg orrn (sz.). A' Kerek erdore jr vggel egy darab kerek fold (sz.). A Krtvllyes foben (sz.). A' Krutsnl (sz.). A Varju ktban egy hld sznt fold, mellyben a' Varj[u] kt is benne van. A' Budos Hidjn (sz.). A Szalai osvenyben ltaljrban egy darab kaszl fold ennek (szom szdja) Dl felol az Erdo. A' B l d o k f e l o l v a l F o r d l b a n : A' Szamoltss alatt (sz.). A' vana tovn tl (sz.). A Vna tovban (k.). A Borsai utra jr vggel (sz.). A' Medgyes Mlon (sz.). A' Csomafi t alatt (sz.). A' kleses kut rka mellett (sz.). A' Vjott knek a' tetejn egy darab gazos sznt fold. A' Koromberken a' htuls lbban . . . a' Szilos rknak a' felso vgiben (sz.). Ugyan azon all az ldalban, a' Szilos rkon tl a' Szilos rkra jo vggel. A Sznafn a' Hat hldban (k.). Az Egyhz erdeje megett (k.). A' Kis Rtnek a' felso vgiben (k.). a Sros Hidnl (k.). A Kerek rt ben (k.). a' Csipks rkn t l . . . szomszdja a' Csipks rka (k.). a' Csipks rkn t l . . . a' Piros Almafn tl (k.). a' Szeles brtzen kt Hzhelly utn val Erdo. Korombereken (sz.). A Sros Hid nl (sz.). A Biszo alat a Ndos toba (k.). A Sos toba (k.). A Falu kuttynl fld vgibe (! k.) [Un. egyhk. lt. Cskny lev.]. 1900: az rdg orn. szamotyson. a bdoki ut. a Sugoban. Krtvlyes. Krucsa. Hat hold. Beke bokra. Uj hegy alja a Medgyes mr rkn tul. Szles oldal dll. Uj hegy alja dll. az iratvny a Lrinczmezn. Hosszu iratvny. Hathold. Eklesia dombjnl. a sok szilvban a vllun fell. a nagy rten a Bogdn kutnl. sos rok. Ers rok. Sok szilvban. Orbok lb (sz.). Klyuk felett dll. A derzsei uton tul. Csorg. Uj hegy alja Dllben a s z M l M v g n l (sz.). Sugo D l l . K r t v l y e s a szoros a l a t t ( e . ) . K o p a s z d o mb a l ja megyes m r n l ( s z . ). u j f a l u si u t . s z l e s o l d a l . a f e l j r o b a. a s r o s h i d K o p a sz d o mb a l j a . a s r o s h i d o n f e l l . H o s s zu i r a t v n y tet A hinto mezon (e.). A Lrincz mezon (e.) [Kidei lev.]. 19413 .1. Kopazdomb : Kopadzdomb (sz., e.). 2. Vna tova : Vna tja(sz., k.). 3. Szomtys (e.). 4. Csrgverfnye (sz., k.). 5. Agyagas. Most is b-

nysszk agyagos fldjt. Rszei: Pusztaszll [36] s rszlvs [49]. Ez utbbi rgen keritett, bezrt kert volt. 6. Mtcsorg dala (sz). 7. Krtvjes : Krtjes (e., k.). 8. Sug (sz.). 9. Borsoshegy (sz.). Itt valamikor nagyon sok bors termett. 10. K i s f j j r (sz.). 1 1. Oroszmez (sz., k.). 12. Bisz ~Bdisu (e., l.). 13. Horgos (sz.). 14. Hathd (sz., k.). E kb. 20 holdnyi terleten durva cserpdarabokat talltak. 15. Horgosrttye (k.). 16. Szles : Szilesdalajja (sz.). 17. Alsbisz (e.). 18. Koromberek (sz.). 19. Pajta. Itt a Biszban [12] egy tiszts s rajta egy pajta volt. Ma az erdirts kvetkeztben a legelhz csatlakozott. 20. Gajnos (sz.). 21. Szll (gy., kert; rgen sz.). 22. Szamtys alatt (sz., k . ) . 23. Lrincmez (e.). A reformtus s az unitrius egyhz. 24. Burzuk (e.) Borzlyukak vannak benne. 25. Szelesbrc (e.). Itt llandan fj az szaki szl. 26. Lapj (e.). Lapos erds terlet. 27. Felsbisz (e.). 28. Meredek (e.). Magos, meredek hegyoldal. 29. Anygyalosi pojna (k.). 30 Kideji patak : Patak : rok : rak. A Magyaros ktjbl [30] ered, falun tfoly s a csomafji hatrban a Borsa patakba ml patak. 31. Csrgrka (l.). 32. Magyarzsgdre (e., l.). Sok mogyorfa van benne. 33. Magyaroskttya (kt). Innen ered a Patak [30]. 34. Hintmez (e., k.). Valamikor hinros mez volt, ma erd s kevs kaszl erdben. 35. broktja : Abrokt. Bihalyfrd volt ott; ez valami dmosi nev ember volt. 35. Pusztaszll (sz.). Az Agyagas [5] rsze. 37. Kjuktet (e.). 33. Kjukajja : Kjuk alatt (k.). 39. Kjuk. Szk barlangnyls. 40. Szorostet (e.). 41. Szorosajja (k.). 42. Krtvjesrka (sz., k., .). 43. Krucsa (sz.). Valamikor taln kereszt volt ott (v. romn cruce ,kereszt'). 44. domb (sz.). Nagyon szraz, homokos hely, nem terem ott semmi. 45. rkok kzze (sz., kevs k.). Idszakos vzfolysok kztti terlet neve. 46. rdgra (sz., k.). Kiugr hegyrsz neve. 47. Danidombja (sz., k.). Trk, csf nevn : Borzos Dani lakott ott. 43. Kertek megett (sz.). A falusi kertek megett lv terlet neve. 49. rszlvs (sz.). Rgen ez ker tssel kertett, zrral elzrt hely volt. 50. Dktr. Az elhulott mar hk temethelye. 51. Csorg szka (l.). 52. Csorg (l.). 53. Pab Zsign tja (sz., k.). A mlt szzad kzepe tjn lt Pap Zsig fele sgrl, Szab Mrirl neveztk el. 54. Kerekcser (sz.). 55. Berek : Berki iritvn (sz., k., gy.). Erdtl krlvett berkes hely. 56. Berekkttya : Berkikt (forrs). 57. Natykert (sz., gy.). 58. Farnkttet (sz.). Rgi neve : Fejrkttet (sz.). 59. Farnkt forrs, sz., k.). 60. Vnatova kttya (forrs). 61. Kisktrka (., k., sz.). 62. Kisrt (k., sz.). 63. Borozdakz (sz.). 64. Szllajja : jhegyajja (gy., sz.). A reformtus egyhz. 65. Borsaji t (t, sz., k.). A szomszdos Kolozsborsa fel vezet mezei t s krnyknek neve. 66. Bdskt (k.). Van itt egy mocsaras, pocsolys rsz ; ma mr vizt jrszt

levezettk. 67. Orbklb (sz.). Valami nagy tag volt. 68. Sokszlvakuttya. Itathely a marhknak. 69. Tolvajkt. Eldugott helyen lv kt a Biszban [12]; a tolvajok itt pihentek meg. 70. Tolvajkt rka (.. k.). 71. Biszkt. Marhaitat hely a Biszban [12]. 72. Bisz-

Kide h e l y n v t r k p e H a t r a 2205 k a t . hold

ajja (sz., k.). 73. Eklzsijadombja (e., k.). A tagosts eltt a refor mtus egyhz volt. 74. Sznaf (k., kevs sz.). Erds bokros hely; rgebben mg sokkal inkbb az volt. 75. Sroshd. A Csomafja fel vezet tnak a Patakon [30] tmen rszre ptett hdja ; ess id ben az tnak legsrosabb szakasza mg ma is, pedig felemeltk az utat s khidat ptettek. A rgi, alacsonyabb fahd idejn term-

szetesen mg nagyobb sr lehetett itt. 76. Tekenys (k.). 77. Nagy rt (sz., k.). 78. Klecsesktrka. 79. Klecseskt (sz., k.). Valami kor itt a j fldben klest termeltek. 80. Koszorudomb (sz., k.). M sik, rgebbi neve : Koromberekcspja . A Korombereknek [18] egyik elreugr, szinte hromnegyed krves, koszoralak, meredekoldal hegynyulvnya, dombocskja. 81. Ssrokkttya (kt). lltlag ss vize van s azrt az llatok kedvelt itathelye. 82. Ssrok (sz.,k.). J term hely; lltlag ss talaja van. 83. Dombrhegy. Porondos oldal hegycsszsokkal. Ezen a helyen faragott kveket talltak. 84. Nagyucca : Felsucca. A falu leghosszabb s az Als-utcnl ma gasabban fekv utcja. A falu szegnyebb rsze lakik itt. 85. Alsucca. A mdosabb lakossg teleplshelye. 86. A Temetnl : A Temet mellett. 87. Siktor. Kis utccska. 88. Kisucca : Tykszarucca. Az utbbi csfnv. 89. Legelt. 90. Kiskt (kt). 91. Vjokk : Vjokk. (k., sz.). Hegyoldal kbnyval. 92. Bdsktrka (.). 93. jfalusi t. A tszomszdos Borsajfalu fel vezet t. 94. Alszeg. 95. Felszeg. 96. Hatrkz. 97. Gatyaszrucca. Csfold nvnek tart jk, br ms neve ennek az utccsknak nincs. 98. Kvecses (sz., k.). 99. Szlesdal (sz., k.). 100. Imalb : Imola (sz., k.). Az els alak alighanem a tszomszdos Csomafja romnjaitl hallott *La Imolaba vagy esetleg a magyar ragos Imolba alakbl npetimolgival k i kvetkeztetett alak. 101. Csipks (sz., k.). 102. Csipksrka (.). 103. Csipkshggya. A Csipksrkn [102] tvezet kis hd. 104. Bekekrtefja (k.). 105. Sst : jhegyajja (k.). Az utbbi alakot rgi nv nek tartjk. 106. Sstrttye (k.). 107. Sstrka (.). 108. Ssttrka hggya. A Sstrkn [107] tvezet hidacska. 109. Meggyesmr (sz.). Verfnyes oldal. 110. Rtszl (sz.). 111. Meggyesmrrka (.). 112. Meggyesmrrka hggya. Az elbbi rkon [111] tvezet hidacska. 113. Kosztnkttya (kt). 114. Pirosalmafnl (sz.). Kihalban lv rgi n v ; a fiatalabbak mr nem ismerik. 115. Kopazdomb alatt (sz.). 116. Sokszlva (kevs k., sz.). 117. Sokszlvarka (.). 118. Veres patakrka (.). 119. Verespatakrka hggya (hidacska). 120. Hrgosrka (.). 121. Sokszlva ttya (t). 122.Csepeg : Csepegkt (e., (k.). Meredek hegyoldalrl egy forrs vize csepegve folyik le az alantabb es rszekre. 123. Tykozsdomb (sz., k.). 124. Dill (sz., k.). A dill 'marha-delel' a kidei npnyelvben kzsz is. 125. Genyeszurduk (sz., kevs sz.). Rgen, kb. 60 vvel ezeltt nyelv-kalauzom sze rint kaszl s gymlcss volt. 126. Fodorhzi sveny (sz., k., e., svny). A tszomszdos Magyarfodorhza fel vezet svny s krnyknek neve. 127. Szllf (e.). 128. Mtcsrgkttya : Mtcsrg. Forrs a Mtcsorgtet aljban. 129. Mtcsrgtet (e.). 130. Meredekajja (sz.). 131. Kizs Gyuri szllje (rossz k.). Rgen,

kb. 60 vvel elbb itt gymlcss volt. 132. Brct. A hegylen vezet t. 133. Fejrkrka (.). 134. Berektet (e.). 135. Poklos telki t. A tszomszdos Poklostelke fel erdn t vezet t s krnyke. 136. Orbkiritvn (k., erds hely). 137. Burzukkttya. A Burzukban [24] lv forrs neve. 138. Mzesrok (.). 139. Henciritvnya (k.). 140. Agyagastet (sz.). 141. A Kajbknl ( l . , e.). 142. Csknyiritvn (l.). 143. Meredekttya. A Meredeken [28] felfel ve zet t neve. 144. Hossziritvn (l.). 145. Szappanyoskt (kt). 146. Meszesrok (.). 147. Utak kszt. Erds, bokros hely. 148. Bdskthggya (hidacska). 149. Biszktrka (.). A Biszkttl [71] le foly rok. 150. Csipkskttya. A Csipksben [101] lv kt. 151. Kerekerd (sz.). jabb neve : Krucsatet. 152. Varjukt (kt). 153. Rtszlt (t). 154. Erssrok. Szakadsos, nagy rok, idszakos vz folys ; beleszakad a Magyarosrkba. 155. Vincibokra (sz.). t-hat vtizeddel ezeltt mg bokros, fs hely volt. 156. Bekebokra (sz.). Ojam vt, mind eggy serd, gynyr naty fk vtak benne. A tagositskor vktk k i a (rgi) tulajdonosok, hogy a fjt ela g g y k " . 157. Dom megett (k.). Az Eklzsija dombja [73] megett s a Bisz [12] kztt lv hatrrsz. 158. Gombzsven : Gombzt. Itt jrtak a Biszra [12] gombzni. 159. Farnktrka : Fejrkrka (.). A Kisktrkban folytatd rkocska neve. 160. Juharfknl. t-hat vtizeddel ezeltt nhny juharfa volt ott. 161. Juharoskt. Az elbbi helyen [160] volt, de ma mr elpusztult forrs neve. 162. Hosszukaszl (sz.). Rgebben, t-hat vtizede hosszan elnyl ka szlk voltak itt. Ma mr nem emlegetik ezen a nven ; fel van trve szntnak. 163. Blmez. Csak apjink emlegettk, de mi nem kltnk senkit a Blmezbe". A nv teht a kihalban lv hely nevek kz tartozik. 164. Fejrk. Rgi nv, ma nem igen hasz nljk. A Farnkttetn [58] lv a talajbl kiltsz fehrkvekrl elnevezett hatrrsz. 165. D r z s e j i t . A tszomszdos Magyarderzse fel vezet t. 166. Bkkeleje (1.). Rgen gymlcss volt. 167. Natyf j j r (sz., k . ) . 168. G e c i t j a . l l t l a g S r k z i : S r k o z i Gerg neveztk el. 169. Cskn Samu fszfjnl. Itt naty fszfa vt, de aszt is kipusztitottk". 170. Ssttrka (k.). rkos, vizenys helyen lv kaszl. 171. Kenderkt. A kt elpusztult, vele el a nv i s ; a fiatalabbak mr nem ismerik. 172. Dnya malma (sz.). A malom elpusztult. A mult szzad msodik felben mg megvolt. 173. Nyerzsehegy. Dombon lv falursz neve. 174. Bukurdombja. Hgs t rszlet neve. 175. Trkk iritvnya (k., gy.). 176. Treji iritvn ( k . , gy.). 177. Csrgdombja : Cskny Jancsi lbja (sz.). 178. Csorg (kt). 179. Trkk kttya : Trk Farkas kttya. 180. Burjnkt(tya) : Vna tova kttya. A reformtus temet szln, a Kis-utca
1

vgiben lv kt. A krltte lv terlet tulajdonosa Burjnosbudrl (ma: Bodonkt) kerlt Kidbe, s itt magt hetvenkedve bu dai Burjnosi Mikle Dek Jnos"-nak mondotta. Ezrt a Brjn Jnos gnynevet, a kt pedig a fennebbi nevet kapta. 181. Zsraskt. Sros, vizenys kaszl; a vz teteje rozsdszsr-szer volt mindig. Most is orrsos, vizes hely. 182. Genyeszurduk kttya. A Genyeszurdukban lv kutacska neve. 183. Krtefknl : Szilgyi krtefja. Nevt egy Csomafjra frjhezment, e falubl kiszrmozott asszony frjrl kapta. 184. Kerekkaszl. 185. Sink' Anti rka : Sink rka (.). 186. Sncnl az Ersek Samu keritsse. 187. Kideji malam. Elpusztult kis malom rgi neve, de e helyet s krnykt az idsebbek mg ma is emlegetik e nven. 188. Csegezi kt. Egy Csegezi nev unitrius pap rl neveztk el. Ksbbi neve: Hadadi kt. A kutat ma is hasznl jk. 189. Tglskt (kt). 190. Szilgyi cseresznyefja. Nagy cse resznyefk voltak ott, de kivgtk ket vagy elpusztultak. 191. Meggyeskert. Az ol-templom" alatt lv kertecske neve. 192. Cs kny Jancsi lbja (sz., k.). Msik ugyanilyen nev terlet is van a hatrban (L. a 177. sz. helynevet) [Hgy.]. KOLOZSBORSA 1405, 1587, 1808: Borsa [BnffyOkl. I , 488-9, 502, I I , 127, 135, 353, 424, 503. Mike gyjt. Regestr. Arend. Lipszky]. 1831: Borsa ~ Bors [ConsTrans.]. 1889: Borsa ~ Borse [Lenk]. 1877: Borsa ~ Bozsa(!) [Dvorzsk, Hnt. 325]. 1908: Borsa ~Borsa [MoldTog.]. 1913: Kolozsborsa [Hnt.]. 1922: Kolozsborsa ~Borsa [MartIstr.]. 194l : Borsa : Kolozsborsa ~Borsa [Hgy.]. 1582: az Dobokai bircen (sz.). az bozay zegeletiben (sz.). az Cza(!) Czurdokaban (sz.). az Cza odalan (sz.) [MzBf.]. 1621: Az Zaa szwrdokab(an) (sz.). Az Isten kassn (sz.). Az Vasaros tt ala[tt] (sz.)... melette az orzagh uttia. Bozayban (sz.). Az Keresztay szugolattiab(an) ( s z . ) . . . maczkasi hatar az szomszedgia. Az also fordulora az hol az tilalmas vagyon : Az agyagosson (sz.). Az holt patakban (sz.). Szerdeket(!) ayban (sz.). Nagy Pter ayban (sz.). czobaj padgyan (sz.). Az ut alatt czioborman (sz.). Az halom alatt (sz.). Bartalus ayban [uo.]. 1622: Kis uczaban hzhely [OL. Teleki lt. Fldvry oszt.]. 1624 : az to gatbelj nagj feld [Mik lt. Reg. III. Fasc. XXXVIII. 994]. 1642: Zsilay volgyben (sz.). Kerezt Ay uolgieben (sz.). az Kortuelies ayban (sz.). az Kondor Berekben
1 2 3
1

E z az alak nyilvn csak sajthiba. A npnyelvben szinte kizrlag a rgebbi, rvidebb alak hasznlatos. Albb: Zsilagy uolgieben".

sz. . az Giula retiben. az borsay szolo fell [MzBf.]. 1645 : Az Czere oldalon (sz.). az Teorueny fanal (sz.) [Trzsgyjt.]. 1648: Az Dobokay ut mellet. Az Puszta keo haz mellet. Az Magos Mart nal. Czyere Bokrokonn. Kereszt ayban. Maro (?) Uczaban. egi fld... a: Dobokai Bircben az birc ut (szomszdsgban) (sz.). az bozai volgiben . . . egi k k s szegelet f M d (sz.) [ M i k o l t . i . h . 999. Sz N e m z M z. G d ri l e v . ] . 1619: S a r di Ucza [ M z B f . ] . 1654: Co losvar Uczaban ( t e l e k ) [ M i k l t . i . h . 1 0 0 4 ] . 1656 : V l a s f e l v a l f o r d u l : K e o v es h g o n ( s z . ). C z o b o r Szerdekes A j b ( a n ) (sz.). A puszta Szlo vginl (sz.). Az Also Czere Ajban (sz.). Az ut ket felen a' trben (sz.). Az Felso Czere Ajban (sz.). A m s i k F o r d u l o r a : A Szaz tern (sz.). A puszta khznl a' hid vgen (sz.). Doboka fell a' Kis Ajban (sz.). A Falu vgb(en) a' Szl alatt (sz.). A Buzs tern (sz.). A Gyula Rte mellet (sz.). Bozajb(an) (sz.). Kereszt Ajb(an) a Ton fellyl (sz.). Kender Berekben (sz.). Jakab Aj vgib(en) vagyon egy puszta Thely (k.). Batoulojus (!) Ajba (k.) [Bf. I.]. 1658 : Keues hagon (sz.). Czoboralyan (sz.). Szerdekes Ayba(n) (sz.). A Puzta szeoleo vegenel (sz.). Also Czere Ayba(n) (sz.). Az ut ket felen az Terben (sz.). Az Felse Czere Ayba(n) (sz.). A Puszta Kehaznal (sz.). Doboka felel a Kis Ayba(n) (sz.). A Falu uegeb(en) az Szeole alatt (sz.). A' Bozaj. Bozayba(n) (sz.). Kerezt Ayban a' Thon felyl (sz.). Kondor Berekben (sz.). Jakabay vegib(en) vagyon egy puzta Toohely (k.). Az Bartalyus Ayban (k.) [OL. Kolozsmonostori konv. lt. 26. Urbarii]. 1670 : Alol az falun val (!) az ut felol az Trb(en) (sz.). Az kis rtben . . . egi darab fold az orszagh utja hasitja kt fele (sz.). Az czere szoleje felet (sz.). Az Gattnajb(an) (sz.). Az Szerdekes ajb(an) (sz.). Az czombor njan(! sz.). Az halom alatt az Srkutjanal (sz.). Az Krtoveljes terin . . . szomszegia az orszagh utja (sz.) az Krtveljes aj terin (sz.). Az Koves Heghen (sz.). Az also czjere ajban (sz.). Mas fordulora eszek (t. i . fldek) vadnak : Az sza terin (sz.). Az K haznal (sz.). Az falu vegin Giula fele (sz.). Az Boszajban (sz.). Az Bozaj vlgiben . . . az patak megien ala az kozepin (sz.) Az Kerezt aj pataka mellet (sz.). Az Kondor Berekben (sz.). Az kereztayverfelen (sz.). Az Eszken . . . az porgolatra jo vegei [Mik lt. i. h. 1007]. 167. . az Mines oldal e l M t az R i t b en ( r . ) . az K e r e s z ta y b a n ( k . ) . az K e r e s z t a y b an az s z u g o l j b an ( k . ) . az k is H o r s o n ( ! ) az szolo o l d a l o n az G i u l aj H a t ar szelben ( s z . ) . . . . felljl (sz szdja) . . . az mez alol az Arok. Kolosuar felol az Giula rit szilben (sz.). az orszagh uttia mellett (sz.). az Bozoy oldalan az ormon (sz.). az Bozojba (sz.). Az Kereszt ay Toua mellet (sz.). Az Okor Njomas szilben (sz.). az Burjanjosban (sz.). Az Halom alat (sz.). Az K sze-

gen (sz.). Az Also Czere alat az oldalon (sz.) [MzBf.]. 1673 : az Dobokai Brczen (sz.). az Z szurdokban (sz.). az Za oldaln (sz.). Bozai Szegeletben (sz.). az Kereszt alyban (sz.). Az Bozaj ormn (sz.). Az Felso Tserajban (sz.). az Also Tserajban (sz.). az Burjanosban (sz.). az Za oldalon (sz.). Zaban az Dobokai utnal (sz.). az also Cere Ajban (sz.). az agiagasban (sz.). az Borsai Patakra iar vegei (sz.). az hott patakban (sz.). az Csoban Padgian (sz.). az Csobornyan alat (sz.) az orszagh Uttyan alol also szomszdia az Rt az halom alatt (sz.). az Bartalyus A i vr (!) flin ( s z . ) . . . . fels szomszdja az Garczon fellyl. az also Csere Ay oldalan (sz.). Perelises Aiban (sz.). Nagy Peter Aiban (sz.) [uo. Mik lt. i . h. 1007]. 1676: az bartalus ayban. bartalyus ayban (sz.). az Keresztyban ( k . ) . . . . Macsks felol . . . Ispanok fve. az falun all valazut felol (sz.). az Krtoveljes aj terib(en) egi darab kaszalo parlagh (sz.). az Kereztajban (k.) [Mik lt. i . h. 1008]. 1680 : berek ut mellet (sz.) [MzBf.]. 1694 : az Patak mellett. Gyula retin (k.). az falun alol az Trben az Banfi Pal ur(am) folden fellyul (sz.). A k M r t M v e l l y e s s a l l y o n a l o l l felso szomszedgya az t , mas f e l o l az Patak v e g g m e g y en es n y u l az B u r j a n o s ra ( k . ) [ M i k l t . i . h . 1011]. 1 Csere b o k or tetre men szna f. az Bartalyus jban (k.). Gyulai patak [MzBf.]. 1700: A Fels forduloban : az Kondor berekben (sz.). Kondorberek allyban (sz.). A Dobokai Utra j vggel (sz.). az Vlasz Uti Trben (sz.) [uo.]. XVII. szzad msodik fele: a Petyerjjban (sz.). A Szrdekes hjjban (! sz.). Az also Csernl (sz.). a fels Csere alatt (sz.). A Tren (sz.). Az halmoknl (sz.). Ms Forduloban : a Kolosvari ut mellett (sz.). Kondor berekben (sz.). a Zlteriben (!) az rokra mgyen vggel (sz.). az Kvek rknl (sz. . a K Kutt oldalon (sz.). a Kves oldalon (sz.). a Barta icsn (! k.). Kukurusz ret helen (sz.). Az Pokoljjban (sz.). az Ktt felt (sz.). az Kereszt alyban (sz., k.). a Rtben a Vlasz uti hatr szelyben (k.). Az Als Hatrban : Az Csere allyban (sz.) (szomszdja) ab una az Dobokai Utt. az Csukas Berczen (sz.) (szomszdja) ab una az Or szg Uttya. az Csere allyban az rok mellt (sz.). az reth Szelyben (sz.). az Kis erd mellt (sz.)... (szomszdgya) ab una az erd az Csere alatt (sz.). Bartalus lyban (sz., k.). az Csobaly Arkaban az Oldalon (sz.). az Csobalyban(sz.). az Csobaly Berczn (sz.). az Kves oldal Berczen (sz.). az kves oldalban (sz.). az Csere bokornl (sz.). Pokollly Farkonn (sz.) [MzBf.]. 1701: R(i)u(ul)i... vulgo Borsai Nagj Patak vocit(a)ti [Mik lt. i . h. 1016]. 1702: V l a s z u t f e l v a l fordu l r a : Koves hgon (sz.). Czobor allyn (sz.). Szerdekes Aj(ban) (sz.).
1
1

Ez a fld az e l b b i n all van.

vgnl (sz.). Az Als Czere Ajban (sz.). Az t kt flen trben (sz.). az szlo alatt (sz.). A z m s i k F o r d l r a : Az Szaz teren (? sz.). Az Puszta k hznl hid vegin (sz.). Doboka fell Kis Ajban (sz.). A' Falu vgib(en) SzlM a l a t t ( s z . ) , a F a l u v e g i n K i s P l h z a m e l l e t t ( s z . ) . A B o z aj ( s z . ) . A ' G y u l a R t e m e l l e t t ( s z . ). B o z a j b a n ( s z . ) . K e r e s z t A j b ( a n ) T n f e l l y k l (sz.). Kende Berekb(en) (sz.). J a k ab A j v g i v a g y o n e gy Puszta T h e l y , m i k o r j fk t e r em r a j ta p ro falcat. n 6. A Bartalyus Ajb(an) (k.). Vajos kutnl (sz.) [MzBf. Kolozsmo nostori lt. (Kvr). 643]. 1712 : Bozay terin (sz.). Az Bozajban (sz). az Bozaj rkn (sz.). Az Za terin (sz.). Kis Ajban (sz.). Az Srhom lokban az Ekr nyoms szlben (sz.). Az czoborainan (! sz.). Zrdekes ayban (sz.). Az holt patakban (sz.). Az Kis erdnl az Chiere szlejnl (sz.). Az Dobokai Brcz alatt (sz.). az Gyula (!) rtt sze liben (sz.). Az Kondor Berekben (sz.). Az Zay terin (sz.). az Gyulai utt mellet (sz.). Czieray rka mellet (sz.). Cser ajban (sz.). Az Csere rkra mene utt mellett (sz.). Barthalyus ayban (k.). Czobor Ania !) eleot (k.). Az Orszgh uta mellet (sz.). Az Czobor Anyn (sz.). Szlml eltt (sz.), az K Kut oldalan (sz.). Az Zay szlonel (sz.). Az Za tetn (sz.). Also Csere Ay oldaln (sz.). Szilvs kert. Az Falu vgin (sz.). Dobokaj brcz alatt (sz.). az Biro ajban (sz.). A z F e l s F o r d u l o : Az Dobokai ut melet (sz.). Az Dobokai Bircz alat az Doba (!) Halma fele (sz.). fels szomszigja az Brcz Ut. Gjula fele az Szl alat (sz.). Az Gyulai rth szlben (sz.). Bozjban (sz.). Kondor Berekben (sz.). A Kereszt ajban az Szenaf aljaban (sz.). Az Hallom alat (sz.). Csobajban az halom kztt (sz.). Also CsereAjban (sz.). Az Csere oldalon (sz.). Fels Csereajban (sz.). Az Zah arka melet (sz.). Az Gat kzt (ke.). Az kerlben (sz.). Az Isten kassaban (sz.). A Zah Teriben (sz.). Az Agjogos alat (sz.). az a l s o F o r d u l o b a n : Burjanos (sz.). Az Hallom (!) alat (sz.). Peter ajban az bircz alat (sz.) . . . szomszdja az Berczen lvo orszag utja. Also Csere Ajban (sz.). Fels Csere Ajban az Akasztofanal (sz.). Az Csomafai ut melet (sz.). Az rhegyre mgyen vgel (sz.). Az rest kutra mgyen vggel (sz.). Az Szl oldalon (sz.). Bozajban az Gyulai hatarra mgyen vggel (sz.). Keresztaj Arka melet (sz.). Az Akaszto Fan alol Dobokai utra mgjen vgel (sz.). Az Olajos ban a Patak melet (sz.). Krtvljs Ajban (sz.). Az Szirdikes Aj Hidgjanal az Rhitben (sz.). Az Falun alol az Rhitben (sz.). Peter Aj Padgjn (sz.). Peter Aj kozepin (sz.). Keresztajban Fejrdi Akasztofig mgjen vgel (k.). Bartalosaj (k.). Az Nires Oldal alat (k.).
1
1

Ugyanabban a forrsban a l b b e tag Ke alakban

is.

112

Kolozsborsa

Bartalos aj torkaban (k.). Kereszt Aj Garczaban (k.). Az Nadon feljl az Rhitben (k.). Pokol Ajban (k.). Maro Ucza. Az Falu Derikban (hz), az Kves Hgon (sz.). az Bika Fve [uo.]. 1714: A z A l s F o r d u l o b a n : Burjnos (sz.). Az Halom alatt (sz.). Pter ayban az brcz alatt (sz.). Als Csere ajban (sz.). Fels Csere ajban az Akasztfnl (sz.) fellyl val szomszdgja a brcz utt. A z F e l s F o r d u l o b a n Csomafja fell: Gyula fell az Szl alatt (sz.). Dobokai utt mellet (sz.). Az Dobokai brcz alatt az Dobokai halom fel ( s z . ) . . . fels szomszdgja az brcz utt. Az Gyulai rth szlben (sz.). Bozojban (sz.). Az Kereszajban (!) az Sznaf allyban (sz.). Kondor berekben (sz.). Keresztajban Fejerdi akasz tofara (k.). Az Mnes ldal alatt (k.). Bartalosajban (k.) [uo.] 1716: a' Fels forduloban: a' Kondor Berbkeben (! sz.). a' Keresztlyban (sz., k.). a' Szl odalon (sz.). a' Dobokai Berczen (sz.). Az also Forduloban: az Akasztofnl (sz.). az Also cserlyban (sz.). a' Burjanosban (sz.). az halom alatt (sz.). az kr nyoms Szlben (sz.). a' Peterlyban fel a' Berczen (sz.). Bartalus allyban (k.). a Bozlyban (sz.). Magjar Utczban... Decsei Balint Ur(am) Posteritssi Nemes Hzok . . . vicinitsok. a Kis Erdn. a Krtllyes allyban az krnyoms szlben (sz.). a' Gyulai Reten (sz.). tlgy rkon az halom alat Burjnos rkra j vggel (sz.). a' Kis Erd mellett also cserallyban (sz.). a fels forduloban a' nagj Harsny ban (sz.). a' Keresztlly arka mellett (sz.). a' Szl utya mellet (sz.). a' Rest kutnl (sz.). az rhegy alat (sz.). a' Csomafi uton alol (sz.). az Zah teriben (sz.). Az Als Fordulban: A Szerdkesalyban v. Szerdkesllyban (sz.). az halom kzot. Bika fje. Bartalus lyban A Puszta Szlre j vggel (sz.). a' Vlaszut fell valo forduloban: a' Patak mellett also Rt. a' Sziljban (k.). a Keresztajban (sz.). az Dobokai uton alol (sz.) [MzBf.]. 1719 : Also Forduloban Also Csobj (sz.). a Gyulai Patak (p.)[uo.]. 1727: Csobly rka mellet(sz.). az To Kut rka mellet (irt. sz.) [uo.]. 1733: A l s f o r d u l : az Halomnl (sz.). a Borsai Csere alatt (sz.). A fels csere ajb(an) (sz.). La Holumbur v. Horumbur (sz.). La Csoboronaj (sz.). Dupa paduritse (sz.). La Szordekisaj (sz.). La rituj Krisztej (k.). In Szerdekisej v. Szerdekisaj (sz.). La Csobornr (sz.). In rit Bedaki (k.). In Kresztje (sz.). La Petjeraj (sz.). La Tsuberonaj (sz.). peszte Valje (sz.). La Csorgo (sz.). in rit (sz.). In rit pe linga Vaje a Burjnos arkn (sz.). la tresztire (? sz.). La Horgas (sz.). a z f e l s f o r d u l o : A Fels Falu vgn (sz.). a Borzaja rka mellett a Gyula rtjre veggel (sz.). a Keresztj vero fenjen (sz.). az Eszekn vagy Kondor berek ben (sz.). az Gyula rtjn [~ retn ~ retib(en)] (k., sz.). Bartalosaj (k.). La Buzaj v. Buzje (sz.). La tsattje (sz.). In ritul Buzej (sz.).

In Gyalul Dobotsi (sz.). In face de kete(!) sie (sz.). La Pereu Bozji (sz.). In Szpije la Buzje (sz.). La ritui Krisztji (sz.). La Buzje in Szpije (sz.). la Pereu Krisztej (sz.). La Csatatye (sz.). Sub Sije in face (sz.). La Mojne (sz.). La Keresztj (sz.). La ritui Jakab (! sz.). Az Horgasban (sz.). a rten (sz.). az kr Tilalmas nev h.-ben [BE. I . ] . 1742: A Bartalas (!) Ajb(an) (k.). a Pokol Ajb(an) (k.) [Gyulay s Kuun l t . ] . 1747 : A G y u l a f e l l v a l F o r d u l : La Krisztj (sz.). La Kondor Berek (sz.). La Ritu Gyuli (sz., k.). In cupu(!) Szatuluj la kale Gjuli (sz.). Intre Hatare (sz.). La Dosz (sz.). In Doszu (sz.). La Tyokut(sz.). Tikut (sz.). In Fatze (sz.). La Buzaje (sz.). La Akasztaj (sz.). In Rit kitre Badok (sz.). In Gura Buzeji (sz.). In Buzaje (sz.). Buzeje (sz.). Pe linge Paro Buzeji (sz.). Linge Paro Kresztj (sz.). In Ritu Kresztej (k.). In Ritu Badukuluj (sz.). A V l o s z t f e l l v a l f o r d u l o : La Akasztj (sz.). La Holumbur (sz.). La Bartulesz (! k.). In Horgos (sz.). Horgas (sz.). La Stubernaje (sz.). In Szirdikisaj (sz.). La Mora aluj Vradi (k.). La Vd (k.) egj fell Patak . . . szomszdsgokban. La Szurduksaje (sz.). La Tsetarneje (sz.). La Paduritse (sz.). La Szerdekisaja (sz.). La Holumba (sz.). In Rit la Fogad (sz.). In Ritu Jakabj (k.). In Ritu tsel mare (k.) [OL. Teleki lt. Fldvry oszt.]. 1752: V l a s z u t f e l o l v a l o F o r d u l o b ( a n ) : Az Halmok alatt (sz.). Az Koves-hgon (sz.). Az Csobjban (sz.). Az Petyerjban (sz.). A Csoberonj (sz.). A Petyerajban (sz.). Az Szerdekisajban (sz.). A Csere alatt (sz.). A Godnaj szliben (sz.). Az Keresztnl (sz.). Az Burujanosban (sz.). C s o m a f a j a s B a d o k s G y u l a f e l o l valo Majorsag szanto Foldek: Az Godnajban. Az Ko kut teton. az K kutra rugo gy lb fold. Az Csomafji le folyo patak mellett. Az Eszakban vulgo Dosz n. h.-ben (sz.). Az Csomafji sveny mellett. Az Fejrdi ut mellett. Az Silajban (!). Az Kresztjban (sz., k.). S z n a f v e k : A Nyergesben. Az Jakobjban. Az Jkabj alatt lvo kis pataknl (sz.). Az Cserebk alatt. Az Birtolosjban. A Fenyjban. A Felso Rtben. Az Also rtben. A Mnes oldalon. A Fenyjban. Vrhegy ben (sz.) [JsHb.]. 1753: V l a s z u t f e l o l v a l o f o r d u l o b a n : Az Halmak alatt (sz.). Az Koves hagon (sz.). Kves hgoban (sz.). Az Csobajban (sz.). Az Petyerajban (sz.). Az Cseberonajban (sz.). Az Szergyekisjban (sz.). Az Csere alatt (sz.). Az Godnj szliben (sz.). Az Keresztnel (sz.). Az Mlgs Exponens U r also Mal mnal (sz.). Az falun alol az terben (sz.). Az Reten (sz.). Az Kreszt jban (sz.). Az Doszban (sz.). Az Szilajban (k.). Az jakobyban (k.).
1 1 2 3
1

A l b b ugyanabban a f o r r s b a n : H a l m o k " . Uo Az S z e r d e k i s j b a n v . Szerdekisajban" (sz.). T . i . Br. Josika Mojzes.

Az nagy retben (k.). Az Also Falu veginel (k.). Az Halmoknl (sz.). az Csoban (! sz.). Az Halmon fejl (sz.). Az Mohanka patakanal (sz.). Az Paduritsa meget (sz.). Az Horgosban (sz.). Az Burujanosban (sz.). Az Halom faran (sz.). Az Cserajban (sz.). Az Halomnl (sz.). Az Nyergesben (sz.). Az Mohnka godriben (sz.). Az Csorgonal (sz.). Az Paduritsa pataknal (sz.). Az Hatar szlben (sz.). Az Banfi kovinel (sz.). Az Pakulajban (k.). Az Cserajban gy f o l d . . . az Cserj Pataka vicinitas(ban) (sz.). Az Szoloknl (sz.). Az Birtolosajban (sz.). Az Padu ritsa mellett (sz.). Az Paduritsa megett (sz.). Az Detseijek szoloinel (sz.). az Kresztajban (sz.). C s u ma f a j a(!) , B a d o k s G y u l a f e l o l valo... foldek: Az Godnjban (sz.). Az K kut teton (sz.). Az Csomfaji le folyo patak mellett (sz.). Az Csomafaji hatr szlben (sz.). Az eszak ban vulgo Dosz nevu helyben (sz.). Az Csomafaji sveny mellet (sz). Az Fejrdi ut mellett (sz.). Az Szilajban (sz.). Sziljban (sz.). Az Gyula Retin (sz.). Az Bozajban (sz.). Az Kondor Berekben (sz.). Az Szolok alatt (sz.). Az K kutnal (sz.). Az Keresztj Szeliben (sz.). Az Banfi kvinel (sz.). Az Terben (sz. . Az Csomafaji Dombnl (sz.). Az Vajs (!) kutnl (sz.). Az Buzjban (sz.). Az Falu vegin Gyula felol (sz.). Az Dobokai ut mellett (sz.). Az Fejerdi uton fejl (sz.). az Puszta Szolok alatt (sz.). Az Kolosvari uton fejl (sz.). Az Keresztaja patakan tul (sz.). Az Mehes kerteknel (sz.). Az orhegyben (sz.). Gyula mellett (sz.). Az Csomafaji ut mellett (sz.). Az Keresztajban (sz.). Az Sztupaturanl (sz.). Az Detsei Szoloknl (sz.). Az Csomafji reten (sz.). Az Badoki terben (sz.). Az Kreszty kvinel (sz.). Az Kresztay tetejen (sz.). Az Vero fenyben (sz.). Az Kolosvari ut mellet (sz.). Az Jakobjban (k.). jakabjban (k.). Az Cserebak alatt (k.). Az birtolosajban (k.). Az Fenyajban (k.). Az fel (! fels) retben (k.). Az also rtben (k.). Az Menos oldalan (k.). Az reketyesben... edgyik vege . . . rug az patakban (k.). Az nagy retben (k.). Az Also Falu veginel (k.). Az Toma Juvon kutyanal (k.). Az Bartolosajban (k.). Az Bertolosaj kutyanal (k.). Az Birtolosajban (k.). Az Gyula fell valo retben (k.). Az gorczban (k.). Az Finajban... az Finaj pa taka . . . vicinitassaban (k.). Az Also malomnal (k.). Az Patak mel let (k.). Az Cserajban vagyon egy kis haszontalan csere (e.). az Borsan le folyo patakon (ma.). ugyanezen az Patakon az also Falu feliben (ma.). Vagyon az Varhegyben egy pusztajaban fel ha gyatott szolo. az Csomafji patak. a Fels Forduloban : Isten Kassa. Zh teri. S e s s i o k : a z Falu kzpin. az Falu kzpiben. az Falu szeliben. az Falunak az Gyula fell valo feliben. az
1 2
1

A l b b ugyanabban a forrsban tbbszr Csomafja alakban is. A l b b ugyanabban a forrsban : Az vajas kutnal" (sz.).

Falu derekaban. az Magyar uczczaban v. utzaban. az Nagy uczczaban v. utczaban. Az Falunak Valaszut felol valo vegin. az Reformatum Templom alatt. az also malom fel. az Csorgonl. Az Falu also resziben [JsHb. Fasc. I I I . No. 84. MzBf.]. 1754: A l s o F o r d u l o b a n : A Szll Ml terin (sz.). Burjnosban (sz.). Burjnosban a' Rt mellett (sz.). Az Halomfaron (sz.). . . Dlfell (szom szdja) az orszg uttya. A ' Csobj kuttya mellett (sz.). A Csobj ver fenyin ( s z . ) . . . Dl fell az rok, ms fell a' Lonai s Borsai hatarok kztt el men t (szomszdsgban). A ' Szerdekes Allyban (sz.). Also Cserj tern (sz.). Gatnajban (! sz.). Peter ajban (sz.). A Vlaszut fel men t mellett (sz.). Csobornjban (sz.). A' Lonai t mellett (sz.). A' Rten a Rv mellett (sz.). Peteraj hidjnl (sz.). Szerdekes allyban a' tsorgonl (sz.). Az halom alatt (sz.). A' Csikos kerten alol (k.). A Patak mellett (k.). Az holt Pataknl (k.). A Rvnl (k.). Kves hgon (sz.). Cseraj arka mellett (sz.). A' kis erd megett (sz.). Fels Cserajban (sz.). Also Cserajban (sz.). Az Olh kereszten fellyl (sz.). A Kves hgo alatt (sz.). A' Krutsanl (sz.). A ' Kereszten fellyl (sz.). A ' Je nei ut mellett (sz.). A' Falu hellyen fellyl (sz.). A Verfnyen (sz.). A' F e l s F o r d u l o : A Bdoki uton bell a' Patokra men lbban (sz.). Az Isten kassn tull a Csomafji hatrra men lbban (sz.). A' Falun fellyl a' Vermeknl (sz.). A Gyalai (!) t mellett (sz.). A Kolos vri Ut mellett (sz.). A' Gyulai Rtben (sz.). Daniel szeri ben (sz.). A Patak kztt (sz.). A' Szilfa Bokorban (sz.). A Doboka uttya mellett (sz.). A' K kt hidjnl (sz.). Az Isten kassban (sz.). A Bozj tetejn (sz.). A Szilajban (sz.). Az Harsnyban (sz.). Pokolaj verfenyn (sz.). A' kzep Paromban (! sz.). la Kode Pakuli (sz.). Az hol a' Pakolj patakja a' kzp Parou patakjval oszve sza kad (sz.). A Pokolj farkn vulgo Puntyitza (sz.). Nagy Rtben (k.). Mnes oldalon (k.). Tsere bokron (k.). A' Jakabaj Verfenyin (k.). A' Szilajban (k.). Zh hegyiben (sz.). Gyula Patakja mellett (puszta sessio). az Olh Templomon bell (ua.). Csikos kert. Medjes Kert. a' L kert kutja alatt a' Gyula Pataknak szak fell val partjn (puszta sessio). Horgasban (sz.). Also Cserajban a' kis erd mellett (sz.). Cserajban (sz.). Gadnjban (sz.).Tsobjban (sz.). Az akaszt fnl (sz.). Zh oldalon a' Dobokai utra menben (sz.). A' Szllk te tejn (sz.). Az Isten Kassn mellett (sz.). Az r hegyen (sz.). Bozaj elein a' Gyulai hatrra menben (sz.). Bozj patakja mellett (sz.). Az Nagy eszakban (sz.). Nyerges tetn (sz.). Keresztj Gortzaban (k.). Keresztajban (k.). Pokolj gortzaban (k.). A' Jakabjban (k.). A Kolos vri Ut mellett valo kerlben (sz.). Vajas kuton innt (sz.). A ' Ke reszt rka mellett (sz.). Keresztaj tetejn (sz.). A Sz Retiben (sz.). Bnffi kvinl a' Rten (sz.). Harsnyban a Patak mellett (sz.).

A trben a' Bdoki Patak mellett (sz.). A' Szll alatt (sz.). Keresztaj hidjn innt (sz.). Az kondor berek fels szlin (sz.). A' mhes kert nl (sz.). A' Szllk felett (sz.). A ' Szllk alatt (sz.). Az szakban (sz.). Bozajban (sz.). A' Tke uton fellyl (sz.). Zh terin alol (sz.). Az r hegyen a' kertek mellett (sz.). A' Borsai Rten a' Szll fell (sz.). A' Vajas Patakn tul (sz.). A' Szoll alatt a' Verfnyen (sz.). Bozaj torkban (sz.). Az rhegyen (psz.). Jakabaj gortzban (k.). A' Ssos rtben (k.). a Bts kuttynl a patak mellett (sz.). az V laszut fel valo Also Forduloba a' Paraszt Hzhellyek utn jrando R t b e . . . az orszg uttyan bell (k.). Vlaszut fel valo Also For duloba az Borjnos nevezetu hellyen alol in vicinitatibus ab Una... Eszakrol az Borsrol al folyo patak, alol az Nagy Rtnek felso vge. A' Mnes oldalon (k.). a szakadsnl. A'Bartalosj Torkba a'Bika rt melynek Napkeletrl szomszdgya a Bartolosj pataka . . . eszakrol a' vgin Jakabj rka fels vge rug a nagyobb ingovnyig. a' Csers oldal alatt (sovny sz.) [MzBf. Conscr. hI. 23. Mik lt. Reg. I I I . Fasc. XXIV. 459]. 1756: Az Isten kassabli Lb fld (sz.). Harsnbli (!) Lb (sz.). Bozjbli Lb (sz.). Sziljbli Lb (sz.). Dobokai ut mellet (sz.). Rszkut oldaln (sz.). A K kut Hldgynl (sz.) [Gyulay s Kuun l t . ] . 1762: az also Fordulon a Fels Rt n. Rten (k.) [Gyulay s Kuun l t . ] . 1768: Kesztj (k.). A' Fels Forduloba: Csomafja fell (sz.). A' Szll aljban (sz.). a' Gyula uttya mellett (sz.). az Eszakba (sz.). a Nyoms alatt (sz.). Csikos kert. A' Szll ver fnyin (sz.). A' Pokuljba (sz.). A' Csere bokorba (sz.). a' Bozjba (sz.). A' Fatzn (sz.). A' Keresztoly fel jaro orszg uttya mellett (sz.). a' B dok fel le jro Orszg uttjra rugo kurta fld, mely vagyon a' Patak mellett. A Halmokon alol a' Hegy farknl (sz.). A' (sobj verfnyiben (sz.). A' Csobj kutyn fejl az szakba (sz.). A Kresztj fel fel jro orszg Uttya mellett (sz.). A' Nyergesnl (sz.). Gyula fell a' Szll alja (sz.). A' Ftzn (sz.). A' Szll aljban lv ver fnyen (sz.). A' Peterji Fld. A' Nagy Csoblynak fele (sz.). A' Trbe (sz.). A' Szerdekes ajban (sz.). A'Bartolosj farka tetejn (sz.). Az also Forduloban : a'Csorgonl (sz.). a' Csobajba(sz.). Csobjba (sz.). a' Trbe (sz.). A Peterlyban (sz.). A' Csobjba a' Halmok kztt (sz.). A' Nagy Orszg uttya mellett (sz.). Az also Rten (k.). A' Dtseiek Malmn fejl (k.). a' Kves Hgon (sz.). A' Kutnl (sz.). A' Jakablyba (sz.) [MzBf.]. 1772: Also Fordulo: Valaszt fell
1 2

Ugyanezeket a neveket egy u g y a n e b b l az vbl v a l m s i k forrsbl g y r t a m k i Isten kassa (sz.). H a r s n (sz ) . B o z a j . . . Gyula fell (sz.) Szilaj (sz ) . Dobokai ut mellet ( s z ) . Rest kut o l d a l n (sz ) . A K kt h i d g y n l (sz.). az Gyulai ut mellet (sz ) [MZBF ] . A l b b ugyanabban a f o r r s b a n : Bozojba".
2

az Borsarui Vlaszutra le folly Patak V i z r e . . . a Vizen altal jaro n. h.-nl (ma.) [uo.]. 1777: Az Also fordulon: Jakabhely (!) Tor kban (sz.). a Csobly fenekebeli sznt. a Cseralyban (sz.). a' Kis Hagonl (sz.). az akasztofnl (sz.). Keresztly (k.). Keresztaly (k.). a Trk Buza fldek kztt. a Csoblyban (sz.). Malom helyen (k.). a Dtse Malmn (sz.). Homly (sz.). Harsny (sz.). Bartalusly (sz.). Badok fell a' Verfnyben a Gotnaj (!) fell (sz.). az Eszkos ker lben a Kolosvari uton alol (sz.). a Csobly fenekben (sz.). A rgi szll hely [uo.]. 1778: Jakabaj n. h.-nek szkban (ku.) [Gyulay s Kuun l t . ] . 1780: Csikos kert. Finj (k.). Bartalosj (k.). Gyula pataka. Medgyes kerten fellyl (puszta sessio) [uo.]. 1782: az F e l s F o r d u l o b a n : az Kolosvri ut mellet (sz.). Harsny (sz.). az Zah teriben (sz.). az rgi szll hely (sz.). Az Ujj Szll hely (sz.). az Gotnj (sz.) rug az Akasztofa fel. Az A l s o F o r d u l o b a n : az Falu vgin alol az Lonara men orszg Utja mellet (sz.). Csobj (sz.). az Kves hgoban (sz.). az Bartalyj (! sz.). az Jakabjban (sz.) a l o l . . . (szomszdja) a Nyergestl le jv Patak rka. Jakabj Patakja. Pakulj (k.). ad locum Szoros dictum [uo.]. 1788: rhegy (sz.). Doszban (sz.) [uo.]. 1789: az eszakban az rgi Tsrhellyen (sessio). az Felso Fordulon az Bozj n. h.-ben (sz.). az also Fordulon az Tsorgovsban Lvo Lb (sz.). az Halmok alatt (ku.). az Sziljban (k.). in C a l c a t u r a S u p e r i o r i : Versus Badog in Loco Supt Sij (sz.). In Sesz (!) Baldoguluj (sz.). Nyerges (sz.). Linge Ritu Gyuli (sz.). In Face Keresztej (sz.). Pe Vurvu Gyalu Kraszteleji (! sz.). Pe Gyalu Bazej (! sz.). In Doszu Buzei (sz.). In Fatze Kreszteji (sz.). In Fundu Krestlyi (k.). Dupe Tyokutz (sz.). In Keresztely (sz.). La Ritu Suli (sz.). In Buzuje (! sz.). In Fatze Kres telyi (sz.). In Krestelyi (sz.). In Krastalye (! k.). La Sie (sz.). Peszte Paro penes Kkt arka (sz.). Szupt Sie (sz.). In Dosu Bu i (! sz.). Ketre Dobaj Halom (sz.). La Buzaja (sz ). La Podu Krestlyi (sz.). Dupe Si (! sz.). la kerl (sz.). az svenyen aloll (sz.). la Kodor (!) Berek. in C a l c a t u r a i n f e r i o r i : La Krutse (sz.). La Furtse versus Doboka (sz.). In Loco Peter ajja dicto (sz.). Csobj (sz.). Pe ter rka mellett (sz.). In Fundu Csoboi (sz.). Penes Montem r hegy dictum (sz.). Detsein Verfenyibe (sz.). Altal jaro (k.). La Csergo vaj (! sz.). In Horgas (sz.). La Fatze Mare (sz.). In Doszu Pontitsa (sz.). Pe Gyalu Jakaboje (sz.). Pe Gyalu Nyerges (sz.). In Fatze Bojulor (! sz.). In Doszu Pakulaje (k.). In Fauristye (sz.). La Koszta dupe Paduritse (sz.). La Funtz in Fatze Mar (sz.). In Cserebok (sz.). La Nyerges (sz.). La Kaude(!) Pakulej (k.). La Ritu Mre (k.).
1
1

Msutt ugyanabban a forrsban : J a k a b a l y . "

La Szatu din sosz (k.). Pe Linge Drumu Longi (! sz.). Dupe Paduritse (sz.). La Funtz (sz.). Pe Nyerges Vurvu Gyaluluj (sz.). In Fatze Jakabaj (sz.). La Bok (! sz.). In Pakulaj (k.). La Horgo (! sz.). La Szerdekaj (sz.). A Szerdekes-alyban (sz.). Malajina din szusz Nyer ges (sz.). In Caude (!) Pakulaj (k.). La Rit (k.). La Ritu (k.). La Facze Peterei (sz.). La Funatz Kukuruzatsina (! sz.). In doszu Nyergesuluj (sz.). In Fatze Nyergesuluj (sz.). La Jakabaje (k.). La Pakulaje (k.). In Csubaja (sz.). Dupe Paduritse (sz.). La Gropa aluj Mahonka (sz.). La Paro Furtsi (sz.). la Csorgs (sz.). a Paduritsnl (sz.). In Ritu Vad (k.). In Ritu dela Mora in szusz (k.). In Jakaboje (k.). In Bartolusje in Gortsie (? k.). a Vdon alol (k.) [OL. Erd. Fisc. XII. szekr. Fasc. 15. T. Lit. Z. Gyulay s Kuun lt.]. 1790/1820: F e l s F o r 1

Egy m s i k , ugyanez vbl v a l forrsbl a k v e t k e z h e l y n v a l a k o k a t r t a m k i in C a l c a t u r a S u p e r i o r i . a B d o k i T r b e n a Patak kztt (sz.). l birt (sz.). la Izvore v l e Gyuli (sz.) la fatse tsel m r e (sz ) . Szupt n y o m s in Dosz (sz.). i n Doszu Santzuluj (sz.). la Facze Keresztelyi (sz,). pe g y l u Keresztelyi (sz ) . in Perou Keresztelyi v . Keresztlyi (sz. . a Dobokai u t n l a K p o l n n a l (sz). la nyerges (sz.). a Dcsei v e r f n y b e n (sz.). La Puntyitza (sz.). la Dosz de Ketre Ritu Gyuli (sz ). in Fundu Buzei ( s z ) . La vurvu Buzei (sz.). in Fundu Kerestelyi la Gorcz (k ). in Koda Pakulei (k.). la Gorczu Jakoboji (k ) . Jakaboje (k.). la Fontina Keresztelyi ( k . ) . La Facze Keresztelyi. i n C a l c a t u r a i n f e r i o r i : a Keresztfnl (sz.). a Cserjban (sz.). a Csobjban (sz.). a Csobj K u t t y n l (sz.). I n Loco vulgo a Groff Gyulai Josefn Fogado jnl (sz.). a P t e r ajban (sz.). la Fauristye (sz.). a Nagy Rten (sz ). az H a l m o k n l (sz.). a H a l m o k kztt (sz.). I n Loco la Paduritza v u l g o a Kis e r d mellet (sz.). L Paduritse vulgo a kis e r d mellett (sz.). az oldalban (sz ) . La Horgas (sz.). Peterai f o g a d o n l ( s z ) . la g y a l u ketre B d o g (sz.). La facze H o lumbuluj (sz.). La Pakulei ( k . ) . az H a l m o k n l (k.). a Halmok kztt ( k . ) . a Nagy R t e n ( k . ) . La Nyerges in v i r v u (k.). la Doszu nyergesuluj (k.). la ftze Jakoboji ( k . ) . l Cserebuk ( k . ) [ O L . Erd. Fisc. X I I . Fasc. 15. T . ] Egy m s i k , u g y a n e b b l az v b l val forrsban a k v e t k e z helymegha t r o z s o k o l v a s h a t k . i n C a l c a t u r a S u p e r i o r i . Szupt Gyalu Dobocsi ( s z . ) . . . . i n vicinitatibus . . . Viae Territorialis i n Doboka et Borsa extructae. de ketre Hataru Badokuluj (sz.). a' Gyula T e r b e n ( s z ) . Szupt Ims (sz ) . la podu K e r e s z t n y i (! sz.). a' P u n t y i t z b a n (sz.). Jakaboje (sz.). la kis Csobaj (sz.). a' Nagy R t b e n (sz., k . ) . a' Sznafben la Bortoloss ( s z . ) . la Kerl (sz). La Buzei ( s z ) . az s v n y e n alol (sz.). la Gura Buzei (sz.). la Kondor Berek (sz.). la Koda Pakulei k.). a Badogi T r b e n a' patak kztt (sz ). la Birt (sz ) . la Izvore vale G y u l i (sz.). Szupt N y o m s i n Dosz (sz.). in Doszu S n t z u l u j (sz.). la Fatze Keresztelyi (sz.). pe Gyalu Keresztellyi (sz.). a' Dobokai utnl a' K a p o l n n l (sz.). i n fundu Keresztelyi La Gortz (k.). la Gortzu Jakaboji (sz). Fundu Keresztelyi ( k . ) . la Funtina Keresztelyi (sz.). la Nyerges in V i r v u (sz.). la Facze tsel m r e (sz.). a Detsei ver f n y b e n (sz.) la Puntyitza ( s z ) . la Dosz de ketre r i t u G y u l i (sz.). Fundu Buzei Szusz (sz.). la Facze Keresztelyi (sz ) . la V u r v u Buzei (sz.). i n I n f e r i o r i C a l c a t u r a : a' Burjnosban (sz.). la Csorgoas (sz.). A S z e r d k e s l l y b a n (sz.). la V d (k.). az Vdon alol ( k . ) . a P a d u r i t s n l (sz ) . a' Tserajb(an) (sz). a' Csobaj k u t t y n l (sz). a' Grof

d u l o n : Szub zsij (sz.). A Doba Halomnl (sz.). L Dimbu Buzeji (sz. ). L Fundu Kereszteji (sz.). A Kkutnl (sz.). In Kresztaje (sz.). L Akasztj (sz.). A l s o F o r d u l o n : A Keresztnl (sz.). Dupe Peduritse (sz.). a Lonai utnl (sz.). In Petyerje (sz.). L Csrbok (sz.). A Bortolasjba (sz.). In Kresztaje a Sznafn (k.). Pakulje a Sznafn (k.). L Fauristye (sz., k.). A Csobajba (sz.). In Jokoboje (sz.). A Pakulaj Farknl (k.) [Mik lt. Reg. III. Fasc. XVIII. 327]. 1792: A F e l s F o r d u l o b a n : In Hersnba(sz.). In FatzaKeresztaja (! sz.). In Kurtye Vrmegyi (sz.). In Fundu Buzj (sz.). In Kon dor berek (sz.). In Szilja (sz.). In Fatza Szilai (sz.). In Hersna (sz.). In Dosz in Santz (sz.). In Doszu Csomafai (sz.). La Temety (sz.). Pe Tyokut (sz.). Linge Drumu Dobotsi (sz.) szomszdja egy fell a Dobokara men Ut, mas fell az patak. Dupa Tyokutu v. Tyokut (sz.). In Fruntya Buzeji (sz.). In Ritu Gyuli (sz., k.) In Buzje v. Buzaja (sz.). In Fatza Kresztej (sz.). Pe Paro Kresztej (sz.). In Vurvu Kresztej (sz.). La Vale Dobotsi (sz.). In Ritu Badokuluj de ketre Csomafaja (sz.). In Drumu Badokuluj (sz.). La Szig (!) Csel Batrine (sz.). In Gyalu Dobotsi (sz.). Linge Drumu Gyuli (sz.). In Ritu Cso mafai (sz.). In Capu Szatuluj (sz.). In Doszu Csomafai (sz.). In dosz Subt Sntz (sz.). Subt Szii (sz.). La Akasztej (sz.). In Blastyina (!) aluj Kortzoj (sz.). In Fatza Tyokutuluj (sz ). In Gyalu Gardnej (! sz.). La Horhegy (! sz.). La Paro Csorgovasului (sz.). La Krutse (sz.). Dupa Paduritse (sz.). La Podu Kresztaja (sz.). La Kiralyo (! sz.). In Godnaja (! sz.). Subt Siy Csel batrine (sz.). In Paro Tyokutuluj (sz.). La Vjas kut (sz.). La Harsamba (sz.). In Dosz de Ketre Csomafja (sz.). La Kale Dobotsi (sz.). La Drumu Badukuluj (sz.). Peszte vale in Sesz (sz.). In Gyalu Buzeji (sz.). A z A l s o F o r d u l o b a n : In Fundu Csoboe (sz.). In Kves Hagon (sz.). La Vad (sz.). In Sesz la Fogado (sz.). Linge Szat la Csern (sz.). La Fundu Cserej (! sz.). La Csorgovas (sz.). La Akasztej (sz.). In Gyalu Cserej (sz.). In Fruntye Paduritse (! sz.) Dupa Paduritse (sz.). In Fundu Csoboi (sz.). In Do szu Csoboi (.sz.). In Ritt (sz.). La more intre Paraile (sz.). La Podu Petyerej (sz.). La Favoristye (sz.). In Ritu Csel mare (sz.). In Santzu din szusz (sz.). In Ritu din szusz de more (k.). Intre Hatare (k.). In rit Linge Paro (sz.). La Gropa Moro(!) hentyi (! sz.). Din szusz de mora aluj Bamfi Josi (sz.). In Csoboja (sz.). In Petyeraja (sz.). Dupa Paduritse (sz.) . Pe Gyalu Csorgovasuluj (sz.). Subt Holumbur(sz.).
1

Gyulai J o s e p h n F o g a d o j n l (sz.). a' P t e r a j b a (sz.). Peterajban (sz.). Fauristye (sz.). a Nagy Rten ( k . i . az H a l m o k n l (k.). az H a l m o k kztt (k ). a' Peteraji f o g a d o n l (sz.). la Gyalu ketre B d o g (sz.). la Facze Holumbuluj (sz ). La Jakaboje ( k . ) . la Pakulej (k.). la fundu Buzei (sz ) [ u o . ] . C e r u z v a l j a v t v a Hare-bl.
1

In Milsoku(!) Csereji (sz.). Subt Koszta (sz.). In Paro Csoboi (k.). La Ripa Silipoe (sz.). In Fundu Cserej (sz.). In Dimbu Cserej (sz.). In Csobae (sz.). In Gyalu Petyerej (sz.). In Ritu la Vad (k.). La Drumu Valaszutuluj (sz.). In Godnaja (sz.). Pe Kis Hago (sz.). In Sesz (sz.). In Ritu Szatuluj din Szusz (k.). In Kurnezis(!) ketre Csorgovas (sz.). In Cseraja (sz.). La Gropa Holumbuluj (sz.). In Horgas (sz.). La Podu csorgovasuluj (sz.). In Cseraja in Fundu (sz.). Pe Dimbu Cserej (sz.). In Sesz linge Drumu Valaszutuluj (sz.). Pe Gyalu Petyerej (sz.). A K z e p F o r d u l o b a n : In Fatza Bartolosej (ku.). La Holumbur (sz.). Subt Siy (sz.). Pe Nyerges (sz.). La Koda Pakuleji (sz). In Fundu Pakuleji (sz.). In Fatza Pakulei (! sz., k.). La Pontitza (sz.). La Capu Pontitzi (sz.). In Cserebok (! sz.). Pe Gyalu Bortoloseji (sz.). In Capu Gyaluluj (sz.). In Fatza Bortoloseji (k.). In gortzu Pakuleji (sz.). In Drumu Pakuleji (sz.). In Fatza Jakaboe (sz.). In Pakulaja (k.). In Gortzu Jakaboe (! k.). La Paro Jakaboe (sz.). In Jakaboje (k.). La Pontyitze (k.). In Kresztaja (k.). In Szilaja (k.). In Fatza Bartaloseji (k.). In Ritu csel mare (k.). La Fontina Bartaloseji (sz.). Pe Gyalu Jakaboe (sz.). In Doszt(!) Valaszutuluj k. . In Kresztaja (k.). Din szusz de Beszerika Rumunyaszke (sz.). In Paro Jakaboe (sz.). In In Fatza Jakaboe (sz.). In Fatza Bartalosei (sz.). In Fatza Gyetsoe (sz.). a Magyar Uttzaba (telek). in ulitza Linge Beszerika Unguraszke. Ulitza Csel mare. in majoristye. a Koboltou n. uttzba. Gyalai v. Gyulai Patak. Ulitza Csel Mre. Valaszuti uttzaban. A' Gyulai rten (k.). A Bartalosje (k.). Dorsz (! sz.). a' Buzjban (sz.) [Bnffy Zsig mond conscr. Wesselnyi lt.]. 1793: A F e l s F o r d u l o b a n : In Ftza Suli (sz.). In Ritu Suli (sz.). Peszte Parou Buzji (sz.). In In Kondor Berc (sz.). In Fatza Krisztji (sz.). In gyalu Debutsi (sz.). In Ritu gyin kitre Badok (sz.). In Ritu Buzeji (sz.). In Ritu Kresztji (sz.). La Csetatye (sz.) gy fell az Magyar Uj falu fel Jaro orszg Utt (szomszdsgban) (sz.). In Buzje din Szusz (sz.). In Dosz La Tyerl (sz.). In Ritu Krisztji (k.). In Kapu Szatuluj (sz.). In v. La Fruntye Buzji (sz.). In Ritu Kresztji (k.). In Dosz din Sosz (sz.). In Ritu Suli La Kinepty (sz.). In Doszu din Kapu Sztuluj (sz.). Pinge (!) Pareu Krisztji (sz.) (szomszdja) gy fell az ugy nevezett Krisztllyi patak. din Szusz de Santzui Dosz (sz.). In Buzaje (sz.). In Buzje Mj Szusz (sz.). In Pareu Krisztji (sz.). In Fundu Buzji (sz.). Linge Pareu Buzji (sz.). din Szusz de Mra luj B. Bnfii Josi (k.). In Dosz Szupt Sntz (sz.). Intre Fogadave In Rit (sz.). A z a l s o F o r d u l o b a n : In Cseraje (sz.). La Paduritse (sz.). Szubt Holomb (sz.). de ketre Valaszutt in Ftza (sz.). In Petyerje (sz.). La Ritu
1 3
12

Uo. ez a m e g j e g y z s : a patak miatt v i z e n y s s vettetik b u z v a l " .

din sosz (sz.). La Mara luj Bnffi Josi (k.). La Ritu luj Banffi Josi (k.). La Vd (k.). La Vd Peszte Vle (k.). La Mara din Szusz (k.). La .Csurgos (sz.). La Podbl (sz.). Dupe Paduritse (sz.). La Ritu de sosz (sz.). La Mara din sosz (k.). In Ritu Mre (k.). La Vadu hel Batrin (k.) gy fell (szomszdja) a mellette el follyo patak. La Holumbur (sz.). In Ftza Petyjeri v. Petyejeri (sz.). In Ftza La Csur gos (sz.). In Bodbl (! sz.). Dekete (!) Funatzu Lonyi (sz.). din Szusz de Mara luj Bnffy Josi (k.). In Ritu hel Mre (k.). Pe Gyalu Pe tyjri (sz.). In Rit Intre Fogadave (sz.). La Mar luj Banffi Josi gyin szusz (sz.). In Sesz La Pereu Paduritsi (sz.). La Csirgos La Podbl (sz.). La Mare lui Banffi Josi La Kinepty (sz.). In Ritu hel Mar din Szusz (k.). In Horgos (sz.). La Kineptyisty (sz.). In Rit La gyelnitzele gyin sosz (k.). La Kinepty In Ritu Mori (sz.). In Dosz gyin Sosz gye Holomb (sz.). In Ritu hel Mare Delnitza (k.). Intre Fogadave In Rit (sz.). La Bortoloseje (sz.). La Bortolosje(sz.) gy fell (szomszdja a ... Finj (k.). In Bortolosj (sz.). In Kresztaje (k.). In Ritu Jekobji (k.). In Bortolosaje (sz.). In Bortolosj din szusz (sz.). in Delnitzele din Kresztje (k.) [Mik l t . ] . 1796 : A' F e l s F o r d u l o b a n : A' Szll allyban lv ver fnyen (sz.). Gyula Rten . . . a' Patak mel lett (sz.). A' Bartalasg (!) torka tetejn (sz.). A' Badoki fogado fel jro orszg uttya mellett (sz.). A' Gyula uttya mellett (sz.). Az szakba (sz.). A ' Nyoms alatt (sz). A' Szolo Verfnyen (sz.). A Pokuljba (sz.). A ' Csere bokorba (sz.). A' Bozjba (sz.). a' Pomtyitznl (! sz.). A Fatzn (sz.). A' Keresztej (!) fel jro orszg utty melle (! sz.). A' Pakulj Farkn (sz.). A ' Malmakn alol a' Hegy Farknl (sz.). A Csoboj Vero fnyiben (sz.). A Csoboz (!) Kuttyn felyl az Eszak ban (sz.). A z a l s o F o r d u l o b a n : A ' Csorgonl (sz.). Az Csobajban lv Nagy lb fldnek a vizessebb r s z e . . . fejl a' Ndas tig. A' Trbe (sz.) ( s z o m s z d j a ) . . . egy fell az orszg ut tya, ms fell a patak. A ' Bnffi Sigmond urfi Malman alol (ku.). A' Bnffi Josef Ur malmn alol a Rt mellett (sz.). A ' Peterjba (sz.). Az also Csobjba a halmok kztt (sz.). A ' Fauristya n. Patak mellett (sz.). A Nagy orszg uttya mellett (sz.). A' Dtseiek mal mn fejl (k.). A ' Kves hgon (k.). Az Also Rten (k.). A' Bartalasj farkba (k.). A Jakabajba (k.). A Kutnl (k.). Bika Rt [MzBf. MNy. XXVIII, 179].XVIII. szzad msodik fele : A l s o f o r d u l : Peterajban (sz.). Csobornjban (! sz.). Szerdeksajban (! sz.). A ' Kis
1 2 3 4 5
1

Msutt ugyanabban a forrsban e tag csel alakban. Msutt u g y a n a b b l az v b l F i n a j " (k.) [Gyulay s Kuun l t . ] . A l b b ugyanabban a forrsban m g Kresztje s Kresztej. alakban is A l b b ugyanott m g e tag Jakaboie ~ Jekoboii ~ Jekaboje alakban is. A l b b ugyanabban a forrsban : S z e r d e k e s a j b a n " (sz ) .

erd mellett (sz.). A' Lonai ut mellett (sz.). A' Rten a' Rv mellett (k.). A' Burjnosban (sz.). Az halom alatt (sz.). Peterj hidjnl (sz.). Szerdekes allyban a' csorgonl (sz.). A Csikkos (!) kerten alol (k.). A Revnl ( k . ) A Patak mellett (k.). A' Pokoljban ( k ) . Az holt Patak jnl (k.). Gadnjban (sz.). A Csere ajban (sz.). A Krucsnl (sz.). A' F e l s F o r d u l o : A Bdoki uton bell a' Patakra men lb ban (sz.). Az Isten kassn tul a' Csomafji hatrra men lbban (sz.). A' Falun ellyl a' Vermeknl (sz.). A Gyalai (!) Ut mellet (sz.). A' Kolosvri Ut mellett (sz.). A Gyulai Rtben (sz.). A' Kolosvri ut mellett valo kerlben (sz.). Vajaskutan (sz.). Bozjban (sz.). A' Kereszt rka mellett (sz.). Szilajban (sz.). Keresztj tetejn (sz.). A' Sozo Rtiben (k.). Jakabajban (k.). Bnffi kvinl a Rten (sz.). A Harsnyban a Patak mellett (sz.). Zh teriben (sz.). A trben (sz.). A szll alatt (sz.). A Nagy rten (k.). A Tke uton alol (sz.). A' Vajas Patakn tul (sz.). Megyes kerten fellyl valo Puszta (sessio) A' Medgyes Kertnek az allyn (ua.). A L Kert kuttya alatt a' Gyula Pataknak eszak fell valo Partyn (ua.) [MzBf.].XVIII. szzad vge: A Falu vgin levo Nagy Lb Fld (sz.). A Nyoms alatt (sz.). A Trben (sz.). A Peterji fld. A Ret mellett (sz.). A Szrdekes aj ban (sz.). A Csobjban (sz.). Pakulji sznaf. A Pakulj Farka [uo.]. 1801 Finj (k.) [Gyulay s Kuun lt.]. 1803 : Bartolosj (k.). Pa kulaj (k.). Keresztj (k.). A' Felso Forduloban : in Kapu Funaczilor (sz.). In Dosz (sz.). Als Forduloban: in Ftz Bartalosellyi (sz.). Pe Gyalu Petyers (! sz.). a Szerdekesaj (sz.) [MzBf.]. 1804: A Szilaj n. Lbba (sz.). also Malam [Gyulay s Kuun l t . ] . 1805: A Szilly (sz.). A Buzlyban (sz.). A Kresztlyba (sz.). Az Isten kossban (sz.). az Ftzban (sz.). az Csontoslyban (sz.). a' Sznafvek fel valo forduloba Csontosj nevezet hellyen (k., sz.) [uo. Hank Topler Veress lev.]. 1810: A Csobajban (sz.). A Pakuljban (k.). A' Jakablyban (sz.). A' Mnes oldolon (sz.) egy fell (szom szdja a) Doszu Finji. La Puntyitze (k.). Csereaj (sz.) [MzBf.]. 181718 : Csobj (sz.). A Kves hgon (sz.). Az also Malmon alol (sz.). a' Patakon tull (sz.). A Nyomsban (ku., kles, sz.). A Kkuton feljl (sz.). A Krestly hidnl (sz.). Az hol a' Sztina volt a' Nyo ms alatt (sz.). Kis Hgo (sz.). A Sntzban (sz.). Az also Malomnl az Rtben (sz.). Az ogrdba (sz.). az also Rteken (sz.) [uo.] 1818: az Also Forduloban az Kt rok kztt (r.). fels Malom. Gyula pataka mellet Fejerd fele valo oldal alat (hz). a Dobokara men ut mellet (sz.) [uo.]. 1819: az Gyula felol le jvo patakon tul az M krtilalmas felol (sz.). Gorszjban (? sz.) melly vggel a Cserjra
1
3

Albb ugyanabban a forrsban : C s o n t o s a j " .

megyen. az Nyrges megett (sz.). Pokoljban (sz.). az Csontosaj alatt. a Nagj Verfnyes oldalon (sz.). Csobjban az Vlaszuti ha trra veggel (sz.) [uo.]. 1822: A Gyulai Rten (sz.). A Gyulai ut mellett (sz.). A Kerteken fellyl (sz.). A nyoms alatt (sz.). Szilj (sz.) [uo.]. 1825: also malom. Felso malom [uo.]. 1830: A' Felso Forduloban az ugy nevezet L Kal Debitsi (!) nevu hellyen (sz.). Az also Forduloban az ugy nevezet Sztinnl (sz.). Jokobojban (k.) [Mik lt. Reg. III. Fasc. XVIII. 308]. 1835: Fels fordul : Buzj (sz.). Als fordul : Cserj (sz.). Finj Doszszban (k.). B i kart (k.) [MNy. XXVIII, 179]. 1836: 'A K kuton fellyl lv lbba (sz.). ' A Bdok felll valo lbnak az hidon tul valo vgbe (sz.). ' A Krestj (!) H djnl lv lbba (sz.). A'Fatujkban lv lbba (sz.). A' Keresztjba (sz.). Az Also Malmon aloll a rtben (sz.). A Kves Hgon'a Kis Plktl Fldn vsrlott fldben (sz.) [Borsai inventrium]. 1837: az also Forduloba : A Fauristyba (sz.). A' Mohonka godribe . . . szomszdgya gy felol . . . az Okrtilalmas (sz.). A Felso For duloba : a Dobokai Utnl (sz.) [Kidei lev.] 1860. Borsa helysge Birti hatrrszben a falu fels vgn lv luczernssa mellett (sz.). Buzj (sz., szakads). Bortolosj (sz., k., sppeds). Finj (k., sza kads). Als rt (k.). a' Patak. Cserj (sz., .). Kkt (temet) [Mik Reg. I I I . Fasc. XXIV. 462. MNy. XXVIII, 179]. 1860-70 kztt: Bikartben (k., sz.) [A dsi ref. egyhm. lt. Az egyhm. trt. 213]. 1863, 1869: Bikart [uo. Szmadsknyv. MNy. XXVIII, 179]. 1864: Fontana de peatra. Petrile. Sieszu Birtului. Doszu. rhegyu. Dealu de vigieatu in timpurile resbelice. Ritu Giulei. Fatiujca. Buzaja. Crestaja. Slaja. Paculaja. Jacobaja. Bortoloseja. Finaja e Predium. Fatia ce mare. Kis Hageu care e unu suiu micu. Ciubaja. Peteraj. Ciurgaosu. Padurice. Cieraja [Pesty Frigyes, Helysgnvtr X I V : 60a]. 1880: bikart [A dsi ref. egyhm. Viz. jk. 28]. XIX. szzad kzepe: La kapu Gyaluluj (sz.). Csurgovsbe (sz.). Sziljbe (sz.) [Bnffy Zsigmond conscr.] 1941: 1. Gyulaji malom ~ Mora Zuli. A tszomszdos Kolozsgyula fel es malom neve. 2. Gyulart Rtu Zuli. Ua.-ra fekv rt neve. 3. Hrsamba rka ~Pru Hrsmbi: Pru Hrsembi. Idszakos vzfolys s krnyknek neve. 4. Gyulaji hatr ~Hotaru Zuli(sz., k.) A tszomszdos Kolozsgyula hatra mellett fekv hatrrsz neve. 5. Buzjfeneke (sz., k., l.). Egy vlgyfenk neve. 6. Buzjmojnja ~ Mojnele Buzii (k.). Vizenys kaszl (Az uttagra mrve v. romn moin ,vizenys, mocsaras terlet'). 7. Buzjkt : Buzjkttya ~
2 1

Els kt magyar nyelvkalauzom csak a romn nv-alakra emlkezett, a magyar alakot csak ksbbi krdezskdsre tudtam meg. A tszomszdos Csomafjn is Harsmba rka-nak ismerik (Az rok fels rsze ugyanis hatros e falu fldjeivel).

Fntna Buzii (kt). 8. Buzjrka ~Pru Buzii. A Buzjban foly patakocska, nyron idszakos vzfolys neve. 9. rhegy : Hrhegy ~Horhed (sz., k., l.). Magasan kiemelked, figyelhelynek kivlan alkalmas hegy. 10. rhegyttya ~ Drumu Horhedului. Az rhegyre [9] vezet t neve. 11. Sncajja : Snc alatt rv Sup ants (sz., k.). Ura dalmi fd vt, s ki vt sncolva, azr montk, hoty Snc alatt". 12. Eklzsija ~Ekleziia (sz., k.). A reformtus s a gr. kat. egyhz tulaj donban lv terlet. 13. Keresztjt rv Drumu Krestii (t). 14. Buzjttya ~Drumu Buzii (t). 15. Fcujka ~Ftsuika (l.). 16. Fcujkahegye ~D'alu Ftsuiki (l.). 17. Keresztjverfnye ~Fatsa Kresteii (sz.). 18. Keresztjfenekibe ~Fundu Kresteii ( l . , k., sz.). 19. Kondroberek ttya rv Drumu Kondroberi (t). 20. Keresztjrka ~Pru Kresteii (.). 21. Kondrobere : Kondrober ~ Kondroberea (sz., k.). A magyarban a -be hatrozragos alak: Kondroberbe. 22. Sziljrka ~Pru Silii (.). 23. Szilj ~Silaia (k., sz.). 24. Szilaj hegye ~D'alu Silii (k.). 25. Sziljkttya ~Fntna Silii (kt). 26. Fcujkbl val kt ~Fntna d'im Ftsuika (kt). A falusi csorda pihenhelye. 27. Kopazdomb ~Kopozdmb (sz.). 28. Natyhg ttya ~Drumu Hagului. Meredekes t s krnyknek neve. 29. Pusztaszll ~Ziie (sz.). 30. Szilimj ~Silimaia (l.). 31. Fauristya ~ Furite (sz.). lltlag valamikor valami cignyok laktak ott (v. romn faur ,kovcs' s gy ,cignykovcs' is, mivel az erdlyi fal vakban a kovcs legtbbszr cignyszrmazs). 32. Verfny : Natyfca ~Fatsa mare (sz.). A magyarban gyakoribb az uttagjban romnos nvalak. 33. Szilimjkttya ~Fntna din Silimaia (kt). 34. Nyerges ~N'erge (sz.). Egy hegyl hajlatnak (hegynyereg) neve. 35. Nyerges az utak kztt ~N'erge intre drumuri (l.). 36. Pakuljfarka ~Koda Pkulii(sz.). 37. Pakuljgorca ~Gortsu Pkulji (k.). 38. Pakulj verfny(e) ~ Fatsa Pkuleii (sz.). 39. Pakuljrka ~Pru Pkuleii. Valami t vt rgen, asztm megrkosodott". 40. Jokobj ~ Jokobaia (k.). 41. Nyergesrl val rok ~ Pru Nyergeului (.). 42. Pakuljttya ~Drumu Pkuleii (t). 43. Nyergesttya ~Drumu N'ergeului (t). 44. Jokobjttya ~Drumu Jokobji (t). 45. Mohnka ~Mohanka (l.). 46. Mohankakttya Fntna Mohanci (kt). 47. Halombok : Halambak ~ Holumbur : Holumburile (sz., l., k.). Suvadsos, szakadsos hegyoldal s hegytet. 48. Br tanyja ~Toneiu Baronului. A falunak a br. Bnffy-csald volt a legutbbi idkig legnagyobb birtokosa; romn mezgazdasgi
1 2

Ma ezt a nevet nem hasznljk, de ismerik a Kopazdombhoz tartozik. Csak a trtneti adatok utn val krdezskds alkalmval kerlt el. Kt elso nyelvkalauzom e nvre ezt jegyezte meg: Nem tuggyuk mi megrteni, hogy mi gybe nevesztk gy".
2

kisajtts alkalmval birtokai legnagyobb rszt elvesztette. E helyen a Bnffy-csald tanyja krl a mezgazdasgi cseldek szaporo dsval egy kis telepls keletkezett. 49. Hetyfarka ~Kapu D'aluluj. 50. Punytyica rok : Punytyica rka ~Pru Puntitsi (.). 51. Natypatak : Patak ~ Valeia ea mare : Valeia Podului. A falun keresztl foly patak, a tulajdonkppeni Borsapatak neve. 5 2 . Jokobjverfnye ~Fatsa Jokobii (sz.). 53. Jokobjszka : Jokobjdosza ~Dosu Jokobii (sz.). szakos oldal. 54. Punytyica ~Pufitsa (sz.). 55. Jokobjhegye ~D'alu Jokobii (kJ. 56. Bortolosj : Bortolosj ~ Bortoloeia (sz., k.). 57. Bortolosjrka ~Pru Bortoloeii (.). 58. Bortolosjverfnye ~Fatsa Bortoloeii (sz.). 59. Cserebokor ~ arabok (sz.). 60. Szklesty ~ Sekelet (k.). 61. Gyulaji patak ~ Valeia Zuli. A tszomszdos Gyula fell foly patakocska neve. 6 2 . Finjszakja : Finjdosza ~Dosu Finii (k.). 6 3 . Finj ~Finaia (sz., k.). 64. Finjbl val szll ~Ziia dim Finaia (gy., sz., k.). 65. Finjlbja ~ Pticoru Fiuii (sz.). 66. Bikart ~B k a r t (k.). 6 7 . Bikartbl val kt ~Fntna dim Bikart (kt). 68. Finjszakja alatt val rt ~ Rtu din Dosu Finii (sz.). 69. Moriska ~Morika (sz., k.). Azon a helyen rgen malom volt. 70. Kveshg alatt val rt ~Rtu sup Kiagu (sz.). Rgebben, st mg ma is gyakran Botu Moului nvvel illetik. 71. Tanyaji t rv Drumu Tneiului. A Br tanyja [48] fel vezet t neve. 7 2 . Halambak alatt val r t : Nagyrt : Rt ~Rtu mare : Rt (sz.). Kaszl volt, de a romn mezgazdasgi kisajtts utn feltrtk. 73. Kveshg ~ Kiagu (sz., k.). 74. Csubj ~ ubaia (sz., k.). 75. Csubjrka ~ Pru Cubii (.). 76. Csubjbl val kt ~Fntna din Cubaia (kt). 77. Natypetyerj ~Peferaia ceia mare (sz., l.). 78. Petyerjrka ~Pru Peferii (.). 79. Kicsipetyerj ~ Peteraia mik (sz., l.). 8 0 . Kicsipetyerjba val kt ~Fntna dim Peferaia (sz., k.) 8 1 . Petyerjrttye ~Rtu Peterii (k., sz.). 8 2 . Csurgovsrka ~Pru Curgovaului (.). 8 3 . Csurgovs ~Curgova (sz., k., l.). 84. Csurgovsrttye : Csurgovs alat val rt ~ Rtu urgovaului (k., sz.). 85. Keresztjbeliek ~ Kresteieni. A Keresztjban az t mellett [13] keletkezett kisebb telepls neve. 86. Szllbelijek ~Ziieri. A Szi limj [30] tjkn keletkezett kisebb, a falutl elklnd telepls neve. 87. Paduricsarka ~Pru Pdurii (.). 88. Paduricsa ~Pdurica (sz., k.). 89. Keresznl : Krucsa ~Krue(sz., k.). 90. Cserj ~ eraia (sz., k.). 91. Cserjbl val kt ~ Fntna dim Pru ereii (kt). 92. Cserjrka ~ Pru Cereii (.). 9 3 . Akasztfa ~ Ksti (sz., k.). 94. Brkrija ~Brkriia (sz., k.). Egy ma is l Pap J nos nev embernek ez volt a csfneve; kt els nyelvkalauzom szerint hihetleg rla ragadt e terletre a nv. 9 5 . Flminduj ~

Flmnd (sz., k.). 96. Romntemet ~Tsintirimu rumunesk. A ro mnsg temetkezhelye. 97. Magyartemet ~Tsintirimu unguresk. A reformtus s kis mrtkben rmai katolikus magyarsg temet kez helye. 98. Kkut ~T'okutu (sz., k.). 99. Kktrka ~ Pru T'okutului (.). 100. Kktttya ~Drumu T'okutului (t). 101. Keresztrttye ~ Rtu la Krue : Rtu n Kapu Satului (sz., k.). A falu als vgn, a Keresznl [89] lv rt. Rgebbi neve : Gyarmati rt tye ~Rtu D'armatii. 102. Kktkttya ~Fntna T'okutului (kt). 103. Kvektl val kt ~Fntna Ptetrilor (kt). 104. Kveknl ~ La Ptetri (sz., k., l.). 105. Kvekhez val t ~Drumu Ptetrilor (t). 106. Kvektl val rok ~Pru Ptetrilor (.). 107. Birtynl val rt ~La Birt : esu Birtului : Rtu d'ela Birt (k., sz.). A kzlk szerint vt ott ty fogad rgebben" (v. romn nyelvjrsi birt' 'korcsma'). 108. szak : Dosz ~ Dos (sz., k., e.). 109. Dosz alat val rt : szak alat val rt ~ Rtu de su Dos : Ritu la Dos (k., sz.). 110. Br erdeje ~ Pdureia Baronului (e.). A br Bnffykastly parkjnak folytatsban lev erd ; rszben ltetett fenyves. 111. Horgos ~ Horgos. 112. Csattye ~ tat'e. Mikor a trtneti helyneveket vgigkrdeztem, a kzlk egyike erre a helynvre ezt a megjegyzst tette : Nem is szereplik eszt a nevet, csak az re gektl hallottuk, hogy vt." 113. Dobokaji hegy ~ D'alu Doboci (sz., k., l.). A tszomszdos Doboka hatrra rug terlet. 114. Kkthgya ~ Podu T'okutului (hd). 115. Kicsihg ~Hagoa : Kiagu. Meredekes trszlet krnykn lv teleplsrsz s legel terlet neve. 116. Hgji kt ~Fntna din Hagu. 117. Fenyves ~ Braz. ltetett fenyerdcske neve. 118. Keresztjgorca ~ Gortsu Kresteii (k.). A borsai npnyelvben gorc ,gdr, vpa'. 119. Sziljgorca ~Gortsu Silii (kevs sz., k.). 120. Csikkert. A br. Bnffyak rgen itt tartottk a csikkat. 121. Majarba ~Maiorita. A brnak egy kertsze lakik s egy majorja van ott. 122. rkak kszt ~ntre Praie (disznlegel). 123. Lnaji t ~Drumu Loni (t). A tszom szdos Kendilna fel vezet. 124. Topnrttye ~ Rtu Topanului (k.). 125. Fauristya rttye ~Rtu Fauristi (k.). 126. Csonka malma ~Mora Conkului. lltlag egy csonkakez Bnffy br v o l t ; ez 48-ban vesztette el a kezt. 127. Kerl r v T'iralu (sz.). 128. Ogrda ~Ograda(sz., k.). A Gyulaji patak [51] s a Malomrok [129] kztt lv, kertssel krlvett fldek neve. 129. Malomrok ~ Pru Mori. A Gyulaji patakbl elvezetett malomrok neve. Vize ma is hajt egy kis malmot. 130. Vajaskt: Vjskt ~Vajakut (kt) [Hgy.].
Kzl Varga Mihly (81), Varga I s t v n (77), Varga Mihly (53), H u szr Mihly (52), Varga J n o s (52), S n t a J n o s (35). Fel k e l l h v n o m a figyelmet az i t t kzlt kolozsborsai h e l y n v a n y a g je1

KOLOZSGYULA 1462: Ladislaus Porkolab de Jula [Dl. 27049/EM.]. 1468: Ladislaus de Jula [OL. Dl. 26795/EM.]. 1508: Johannes Walkay de Gywla [BnffyOkl. I I , 424]. 1524: Marthinus Valkoy de Ghywla [ i . h. 520]. 1587: Gywla [Mike gyjt. Regestr. Arend.]. 1670: Giula [Mik lt. Reg. I I I . Fasc. XXXVIII. 1007]. 1700, 1722: Poss. Gyula [OL. Gub. Kzig. sszersok. Doboka Sup.]. 1701: Gjula [Mik lt. i . h. 1016]. 1724 : Gyula [JsHb. Fasc. I I I . No. 66]. 1808: Gyula [Lipszky]. 1831: Gyula ~Zsula [ConsTrans.]. 1839, 1899 : Gyula ~Sula [Lenk B. L., Az Erdlyi rszek Helysgnvtra. Kvr, 1899]. 1877 : Gyula ~Giula : Sula [Dvorzsk, Hnt.]. 1909, 1921 : Kolozsgyula ~Giula [MoldTog. MartIstr.]. 1942: Gyula : Kolozsgyula ~Zula [Hgy.]. 1693/XVIII. szzad: Megyes kertben. Az Templom old[alban]. Als-Szt Mrton Matsk[]s fel men orsz[]g uttyn felyl valo ver fny Lab sznto fld. az Szalaban men ut. az rdg kutban lev ver feny[es] o l d a l . . . a Szalatul le jv utol el kezdve . . . Bodon kut fel. Az rdg k u t b a n . . . Szt. Marton Macsks fell dl fell az erd alatt (sz.). a Torok. Also-Szt Marton Matsks fell valo vegin az Falunak az eszakos o l d a l b o l . . . az fel jro fldek fell valo szellyben (sz.). a verfnyes oldalban (sz.). az szakos oldalnak az allyb(an) az erd fell a kuton fellyl (sz.). Borsa fell valo for duloban . . . lvn irotvnya a kkutnl az Szalai kapuson kvl Gyula fell (sz.). Szlban lev falu helyt. To helyt s egyb kaszl(o he lyet). a Szla fel ki men orszg uttyn alol az [ver]fnyes oldab(an). a Cs[g]ed erd[e]je fell [le] jv viz mosasos nagy rok. a
1

lenkori r s z n e k egyik h i n y o s s g r a , a b e l s s g helynevei k z l s n e k elma r a d s r a . A belssg terletrl ismert helyneveket tbbszri borsai t a r t z k o d s o m ideje alatt itt felsorolt n y e l v k a l a u z a i m t l t e r m s z e t e s e n p p e n g y k i k r d e z t e m , mint a h a t r n e v e k e t . A t r k p s rla a n y o m l e m e z is e l k s z l t , st a dc be is volt t r d e l v e az u t o l s kefelevonatba, mikor s z r e v e t t e m ezt a h i n y t . Sajnos, az a j e g y z k n y v e m , amelybe annak idejn e neveket ler tam, 1944 szn sajt h i b m o n kvl e l k a l l d o t t vagy m e g s e m m i s l t . E jegyzeteket pedig most a h e l y s z n e n , r t h e t o k o k b l , nem tudom p t o l n i . Megjegyzem azonban, hogy a falu bels t e r l e t n m i n d s s z e t i z e n k t hely nevet tudtam s s z e g y j t e n i , ezek kzl is egyik a h a t r o n tfoly (fel is jegy zett s e l b b is kzlt) Borsapatak helyi Natypatak : Patak neve. Mg k t - h r o m n v r e e m l k s z e m a s z o m s z d o s Kolozsgyula fel v e z e t utca Gyulaji-ucca s a a Nagy-ucca, valamint a Patakon t v e z e t nagy fahd Natyhd n e v r e (A r o m n n v a l a k o k r a nem e m l k s z e m biztosan, s azrt nem is e m l t e m meg ket). R e m l e m , hogy nyugodtabb idkben ezt a j e l e n t k t e l e n h i n y t p t o l h a t o m . J e l e n t k t e l e n n e k azrt nevezem e h i n y t , mert e m l k e z e t e m szerint a t b b n v , mint az e l b b i n g y is, nemcsak c s e k l y s z m a , de k z n s g e s v o l t a miatt sem nyujtott semmi k l n l e g e s e t .
1

Innen kezdve, a X V I I I XIX. s z z a d b a n

ez a szinte k i z r l a g o s alak.

Fels nagy Toh gttytol fogva a ver fnyes oldal. a Gyula fell Csugedre men orszg uttyn feji. Csged uttya mellett. reg Tho hellynek gttya mellett az Also-[Szt. Marton] Macsks fel fel men orszg uttya mellet a Ver fenyb(en). az Olh Beszerika alatt [Hodor lev.]. 1 7 1 6 : egj darab pojna nev irotvany kaszlo hely (k.) [JsHb. Fasc. I I I . No. 68]. 1742: Orda Kt n. h.-en (e.) [Kornis lt. Fasc. XL]. 1754: a' k kt rkn innen (sz.). . .a' mely fld a' Labontzok rkn innen az tig lej. A' Borsa fel valo Fordu lora: A' Csorgoba (sz.). a' Borsra men orszguttya. a Mal(o)m. A' Malom tvissibe. A' Sz(ent) M(rton) Matsks fell valo Fordu loba : Az irott knl (sz.). a Lobontzok rkra j vggel ms (sz.), szomszdgya . . . felyl a Szala uttya. A' Lobontzok rka mellett (sz.), szomszdgya dgyfell az rok, felyl a' Csere. A' K kt rkra rug vggel (sz.). Az Ecclesia erdeje kztt (sz.) [Conscr. I I , 33, I I I , 102, IV, 30]. 1757: A z B o r s a f e l l v a l o f o r d u l : La Per (sz.). La Varze (sz.). In Vale Hirsanbi(! sz.). La Fontine Csoltanuluj (sz.). La Sovara (sz). La Facze (sz.). Az Malmok koszt valo Ret(sz.). A Doszu Mori (sz.). Sztupatura Mori (sz.). La Gyalu Hersenji. A Csor gonl (sz.). A z F e l s F o r d u l o b a n lev foldek: In Gyalu De szupre Doszuluj (sz.). Szub Doszu (sz.). Rezoru (sz.). Rozoru (sz.). In Paro Donyi (sz.). In Rozoru Doszuluj (sz.). Az rdg kutnal (sz.). La Drumu Kicsedu. La Drumu Szli. A Szalab(an) (sz.). Az Tol vajok kuttyanal (e.). La Gyalu puszti (e.). Az Kis ordog kutnl (e.) [Szentkereszthy l t . ] . 1758: A Bds kutnl (k.). a Gyulai nagy Rtben (k.) [Hodor lev.]. 1781: A Fels Fordulon . . . a Dombon (sz.). Az also F o r d u l o n . . . az oldalban (sz.). a' Malomnl (sz.) [A dsi ref. egyhm. lt. Viz. jk. 163a]. 1782: Fels fordul: Kis rdg kutban (k.). Kitsed n. h. (irt. k.). az Gyulai hatrnak Dronya Pataka n. h. Napkelet fell valo rszen, egy darab haszon vehetetlen kopasz o l d a l . . . (melyet) Szl Hegynek fel fogni kivntak (t. i . a ref. egyhz tagjai [ i . h. 164b. Szentkereszthy lt.]. 1789: La Gyalu puszti v. Fundeture rdgkutuluj (e.) [Szentkereszthy l t . ] . 1795: az rdg Kut n. h.-en [uo.]. 1816: F e l s f o r d u l : Az rdg Kut Hidjnl (sz.). a' Rossz rokbli Fld (sz.). a' Kis rdg-Kutban (sz., k.). az dm Irotvnnynal (sz.). Az olh Pap Fldgye mellett (sz.). a' Falu vgin a' Doszba (sz.). a' Rosz rok nl (sz.). a' Szekeres Ur Irotvnnynal a' Dszba (sz.). a Sntzbli Trk buza Fld (sz.). A l s f o r d u l : a' Dobogon (sz.). az akaszto Fnl (sz.). a' Harsnyban (sz.). a' Varcza svnnye mellett (sz.). K a s z l : a Nagy rdg Kutban a' patak mellett.
1
1

Mshol ugyanabban a

f o r r s b a n : a Labontzok k e t t szakadott r k a . "

Az rdg Kut gttyn alll a' Csgeti Szna F. a' Szalban a' Szilvsnl. E r d : La Doszu Styiubejului (!). La Doszu Kitsegyuluj. a' Gyalu pusztin. La Padur Kornisi. La G y l u puszti [uo.]. 1845 : A Sz. Mrton fell valo Forduloban a rosz rok n. h.-ben (sz.). Az also fordulon La szinyi (?) mari vagy Harsany (sz.) [A kidei ref. egyhk. lt. Papi djlevl]. 1884: Kecsed (e.). Pusztahegy [Erdei mintaterek kimutatsa]. 1903: Rosz dombja s rka. Ke csed. Szala. Nyilak. rdgkt. Puszta hegye. szak. Svr. Vrza. Varza. Malomszka. Malom verfny. Malomverfny. Pr. Hegy [Te lekknyvi vzlat]. 1942 : 1. Nagy-ucca ~Ulitsa ea mare : Ulitsa din zos (u.). 2. Szk-ucca ~Strntur (u.). 3. Csomafji t ~Ulitsa kt Cumfaja. A Csomafjra vezet utca s t neve. 4. Szllji t ~Ulitsa la urgu. A Csorghoz [10] s a Szllkhz vezet. 5. Fls-t ~ Ulitsa din sus (u.). 6. Tl a vizen ~Ulitsa pst val'e (u.). 7. Papkttya Fntna popi (kt). 8. Paphggya ~Podu popi (h.). 9. Csorg ~Fntna din dal : Curgu (kt). 10. Csorg ~ Curgu (kt). 11. Curgoa (kt). 12. Vaskti t ~Ulitsa p dup kurte. A Vas kt [13] eltt a kzsgben lv udvar mgtt vezet utca neve. 13. Vaskt ~ Oakut (kt). 14. Frctkrtek ~ Gredin fortsate. A Szentmrtonmacsks fel vezet t melletti, a romn agrrreformkor kisajttott telkek neve. 15. Vaskt rka ~Pru Qakutului (.). 16. Malomszka ~Dosu mori (sz.). 17. Kisvrza ~ Qarzele m'ic (sz.). 18. Nagyvrza ~ Oarzele mar (sz.). 19. Cignyos ~ Tsiget (sz.). Rgen lltlag itt szoktak tanyzni a vndorcignyok. 20. Macsksi patak ~Val'ea Mkaului (p., k.). A Hosszmacsks fell jv patak s a mellette lv rt neve. 21. Kves ~Ptetri (sz.). 22. Svr ~Suvaru (sz.). 23. Hosszumacsksi t ~Drumu la Husu (t). 24. Styubj ~tubei (sz., k., kt). 25. Gardu tsarii (sz.). 26. Krtek ~ Gredin (sz.). 27. szak ~Dos (sz., l.). 28. szaktet ~ D'asupra Dosului (l.). 29. Csltynrka ~Pru Colteni (.). Egykori tulajdonosrl neveztk el. 30. Paplbja ~Labu Popi (l.). A g r g katolikus egyhz volt. 31. Kituj Mrja kttya ~Fntna Mari Kituluj (kt). Egy ma mr nem l asszonyrl neveztk el. 32. Kostea l u i Atim (l.). 33. Csorg rka ~Pru urgului (.). 34. Szllk ~ Ziiile (gy., l.). 35. Snc ~T'erfu (l.). 36 Hegyi erd ~ Pdurea p dal (e.). 37. Snc felet val e r d ~Pdurea dasupra T'ertului (e.). 38. Temet ~Temeteu (te., sz.). 39. Harsmb ~Hramba (sz., k ). 40. Malom tvisse : Malom verfnnye ~Stii mori : Fatsa mori (sz.). 41. Fruntr ~ Fruntar (sz.). A fost m frunta satului". 42. Pr ~Per (sz.). 43. Brsaji t ~Drumu kt Borsa. A Kolozsborsra
1
1

E k t u t b b i n v a r o m n papilak eltt l v helyekre vonatkozik. 9

vezet t. 44. Naty Sndor tere ~ esu Pukaului (sz.). Egy Nagy Sndor nev ember volt, jelenleg a Pusks-csald. 45. Csomafji hegy ~D'alu Cumfii (sz.). A Csomafja fel es hegy. 46. Hegy ~D'al (k.). 47. Pap szllje ~Zija popi (l.). 48. Szsz Ferenc dalja ~Kostea Pilului (l.). Egy Szsz nev ember volt; a romn nv uttagja az Indorean-csald gnyneve. 49. Berek rka ~Pru Brkului (.). 50. Rosszrok ~Pru cel ru (.). 51. Pger tere ~ esur (sz., k.). Egy rsze ma is a Piger-csald. 52. Popszka ~ Popaska (e.). 53. Popszka ~Kleziie (sz.). 54. Rusz tblja ~Tabla Rusului (sz.). A Rus-csald. 55. Diszpod ~ D'ispod (sz.). lltlag egy ilyennev ember lakott itt. 56. Dobog ~Dbgu (e.). 57. Kostea Popet (sz.). 58. Kurmtura Kiedului (e.). 59. Kecset ~K i edu (e.). 60. Szmujila ke ~Kotu lui Samuil (e.). Volt tulajdo nosrl kapta a nevet. 61. Kkt ~Fntna ptetri (sz., e.). 62. Dny rka ~ Pru Doni (sz., .). 63. Nyilak ~D'elnits (sz.). 64. Kur mtura Sli (e., sz.). 65. Gyula dombja ~Dmbu lui D'ula : Dmbu lui D'ulo (e.). 66. Agyagos ~La lut (e., sz.). 67. Kecsetpojna ~ Poiana Kicedului (k.). 68. Kecsetszka ~ Dosu Kiedului (k.). 69. Pspki Krj pojnja ~ Poiana lui Karoi (k.). 70. Brnyistya ~ Branita (sz., k.}. 71. Hegyek kszt ~ ntre kost (sz.). 72. Brbnog (sz.). 73. Szala-szja ~Gura Sli (k.). 74. Buna (kt). 75. Krisfasornl ~ Frasin (sz.). Nhny krisfa volt itt. 76. Berek alatt ~ Su Brk (k.). 77. Morg ~Mrgu (sz.). 78. Szala-szka ~Gredina tiopei (sz.). Egy Csomafi Lilla nev n gnyneve volt a t'iopa ,snta' nv. 79. Szalaverfnye ~Fatsa Sli (k.). 80. Pojny ~ Poien (k.). 81. Cigla ~Tsgla (sz.). 82. Kostyub ~Kotub (kt). 83. Bdskt ~Puturosa (kt). 84. Iratk ~Ptatra skris (sz.). 85. Cigla alatt ~ Su Tsgle (sz.). 86. Pojna ~ Poian (k.). 87. Belenaska (e.). 88. Papi nyilak ~D'elnitsele popi (k.). A grg katolikus egyhz tulajdona. 89. Nyilak ~Kleziie (e.). Ez is a romn egyhz. 90. Styubej szka ~Dosu Stubeiului (e., k.). 91. Kisrdkkt ~Ordokutu m'ik (k., sz.). 92. Kornizsa ~Korniza (k., e.). 93. Pirozsdombja ~Roiia (e.). 94. rdkkt kszt ~ ntre O r d o k u t u r ( k . , s z . ). 95. K o tu k l o a t i ( e . ). 96. N a g y r d k k t ~ O r d o k u t u m a re ( k . , e r d k k t d a la ~ ostea O r d o k u t u l u i (e.). 98. s z a k K ~ osur D 9 9. K o r n i z s a f e l e t t ~ D ' a s u p ra K o r n i z i (e.). 100. T o l v a j k t t y F n t n a t l h a r i l o r ( k t ) . 1 0 1. r d k k t h i g g y a ~ P o du O r d o k u t u l u i ( h 102. T j c s a j i r o k ~ Pru Teii (.). 103. szak alatt ~ Su Dosur (k.). 104. Tjcsa ~ Teia (l.). 105. rdkkt dala alatt ~ Su kostea Ordokutului (k.). 106. Pusztahegy ~ D'alu Pusti (l.). 107. Piroshegy alatt ~ Su Roiia. 108. Pojny ~ Pojen (e.). 109. rdkkt rttye
1
1

A magyar n v a r o m n tudatos f o r d t s n a k ltszik [ v . m g 93}.

~ R t u Ordokutului (k.). 110. Pusztahegy alatt ~Su D'alu Pusti (l.). 111. rdkkt szja ~Gura Ordokutului (k.). 112. Pusztahegy alatt lv kt ~Fntna din D'alu Pusti (kt). 113. Vajda tere ~ esu Voidi (k.). Vajda Sndor volt romn miniszter volt. 114. Szemmrtoni patak ~Val'ea dela Smrtin. A Szentmrtonmacsks fell jv patak neve. 115. Benk szka ~Dosu Benkului (l.). A Benk-csald volt. 116. Szenkirjin kttya ~Fntna Sncroie (kt). 117. Benktere : Benkrttye ~Val'ea Benkului (k., sz.). 118. Hegy ~D'al : D'alu lui Putsi (l.). Az utbbi nevet mr csak az idsebbek ismerik. 119. Andrs rka ~Pru lui Indrei (.). 120. Szala ttya ~ Drumu Sli (t). 121. Sztuptura (k.). 122. Sncok kztt ~ ntre antsur (k.). Ma mr ritkn hasznlt nv. 123. Makfk kztt ~ ntre kopa (e.). 124. Szala ~Sala (e., k., sz.) [Gergely Bla hgy.].
1

KOLOZSKOVCSI 1587: Zalakowaczy [Mike gyjt. Regestr. Arend.]. 1700: Poss. Kovacsy [OL. Gub. Kzig. sszersok. Doboka Sup.]. 1 7 2 2 : Pagus Kovatsi [uo.]. 1754, 1 7 6 7 : Kovatsi [Conscr. III, 8 6 . Mik lt. Reg. III. Fasc. XVIII. 60]. 1808 : Kovcsi [Lipszky]. 1831 : Kovtsi ~Kvtsu [ConsTrans.]. 1834: Kovtsi [Hodor lev.]. 1 8 3 9 : Kovtsi ~ Kovts [Lenk]. 1877, 1909: Kovcsi ~ Coaciu [Dvorzsk, Hnt. MoldTog.]. 1913: Kolozskovcsi [Hnt.]. 1922: Kolozskovcsi ~Coaciu [MartIstr.]. 1942: Kovcsi ~ KQata [ H g y . ] . 3 1 7 5 4: A ' Fels Forduloban: A' Csere alatt (sz.). a Csere. Ksmny alatt (sz.). az Ecclesia erdeje. A' Szl oldal ellenbe (sz.). Az Aszszu Patakban (sz.). A' Szilvs allyba (sz.). A Ksmny Vl gyn (k.). Az Also Hatrban: A Babutzi brczen (sz.). a Babutzi hatr kztt el men t. A' Hidegktnl (sz.). A' Banka hegy megett (sz., k.). a Kosmny n. erdnek picsorjn dgy darab erdeje volt az . . . Eccl(esi)anak . . . most is Padure Popinak neveztetik . . . de elpusz tulvn innen a R(eforma)tus Magyar emberek tilalomba nem tartatott
K z l : Pop Gbor a S n d o r (51) r o m n , Jakab S n d o r (57) magyar s Pop Gergely (41) r o m n . A k z s g n v ez a l a k j n a k e l t a g j b a n a Zalai, m s k n t Zalahzi (olv. Szalai, S z a l a h z i ) csald n e v t sejtem. E c s a l d n a k ugyanis t b b e k k z t t p p e n ezen a v i d k e n Buda, Dis, K l e s m e z s S z e n t m r t o n m a c s k s a h e l y s g b e n is volt birtoka [ v C s n k i V , 635-6]. Hodor K r o l y Doboka m e g y n e k vlaszti j r s r l r v a , m e g e m l k e z i k Dorna, Mik, Saroskutja, Urtelke s Szent Mrton mellett egy S z a l a n e v p u s z t r l is, de kzelebbrl nem h a t r o z z a meg h e l y t [ v . Hodor, Doboka megye esm. 596-8. L . m g a l b b Szala alatt is]. Hodor szerint e g y b k n t K o l o z s k o v c s i 13961508 k z t t K o v c s t e l k e nevet viselt [lsd i . h. 591].
3 3 1

azrt a Falu libere usualvn mais szmot tart hozz [Conscr. III, 86]. 1834: afalunak (!) also vgiben . . . gy fell a Mezo ; ms fell az Olh Parochilis Telek (telek). a Falu kzepete tjn a Verofnyes rszen (ua.). a Falu dereka tjn; gy felol az Olh Ecclesa Parochilis Telke (ua.). a Falunak Templom felol valo rsziben . . . ms felol a Mezo (ua.). a Falu kzepete tjn a Verofnyes rszen az utza felso Sorn (ua.). A F e l s o F o r d u l o b a n : In Szutsb (sz.). L fintina Bonki (sz.). L Szutsb in Rezare (sz.). L Szilvs (sz.). Szubt Tufaje (sz.). In Vlly Szk (sz.). L Pruny in k p u Sztulu(sz.). In Podurellye (sz.). Ugyan ott (t. i . In Podurellye) afel(!) jro (sz.). L fintin Bonki a Patak . . . koztt (k.). L Pojn Tomi az Erdo . . . koztt (k.). L Gur Gropty (k.). In vly Szke (sz.). Ugyan ott (t. i . In vly Szke) az szkan (sz.). Szubt Tufaje pe Vllye (sz.). Szubt tufaje a kozpso (sz.). Szubt tufaje afels (! sz.). L Pruny in kapu Szatului (sz.). L Podurellye (sz.). In Szutsb l gura gropty (k.). Gyel gur groptyi in Zsosz (k.). In fundu Szilasului (! k.). In Kaszt V i i . . . ms felol a rosz oldal (sz.). Ugyan ott (t. i . In Kaszt Vii) in dosz (sz.). L Pojne gy f e l o l . . . Erd (sz.). In Szutsba (sz.) Pe Szubt Tufaje gy f e l o l . . . Erdo (sz.). In Szilas (sz., k.). L Pojna lui Mhj mindenfelol... Erd kozott (k.). In Kaszt Z s i i . . . afelette (!) lvo rosz oldal kozott (sz.). Szubt Tufaje az Also (sz.). In Kaszt Zsii (k.). Gyin Szusz gye szt (sz.). In Szilvs az Ol E c c l e s a . . . Szomszdsgi kozott (sz.). Pinge(!) Pereu Szilvsului az O(lh) Ecle sia . . . kozott (sz.). L kapu tufajelor (sz.). In Szutsebutz (sz.). In Szutsebutze az E r d o . . . kozott (k.). L K p u Tufelor (k.). In Pereu Szilasului az rok . . . kzott (k.). Gy Szupr Sztului (sz.). In potverellye (sz.). L Pereu gyeusulu (sz.). In Szutsebutz az E r d . . . Erdok kozott (k.). L k p u Tufajelor (k.). Gyin Szusz gye gregyiny alol a Kertek (k.). In Szilvs gy felol az Arok (sz.). L Pereu Szila sului (sz.). L Pereu Gyeusului gy felol a Diosi hatr Szl (sz.). L Szutsebutz az Erdo . . . Szomszdsgiban (k.). In Dung Tufaje lor. az A l s o F o r d u l o b a : Dupe gyalu Bonki (sz.). Szubt Kosztetsare dupe gylu B o n k i . . . a Sznafbl nyilak vgei szom szdsgiban (sz.). Peszte gylu bonki (sz.). In gyelnytze . . . ms felol a felette lv rosz oldal szomszdsgiban (sz.). In gyisare (sz.). In fugyisare (sz.). In Virvu Cserului (sz.). Subt Dosz (k.). Pegylu(!) bonki lungu (sz.). In gyisare az Also (sz.). Ugyan ott (t. i . In gyi sare) a hegyen (sz.). Szubt dosz (k.). L fintina Retse (k.). L Sztrntor Szubt dosz (k.). L fintin Retse (sz., k.). L fintin Retse in Dosz (sz.). Intre perje (sz.). In K p u Szatului Kinyepisty a Kertek v g e i . . . kozott (sz.). In Gyisare a Refor(mtus) Ecclesia...kzt (sz.). Intre Perje gy fell az Arok (sz.). Szubt d o s z l Sztrintor (k.). In

gylu Beringyenyilor (sz.). L Sztupeture a Falu retye . . . kozott (sz.). Pe Dmb (sz.). In Kaszt Glimejelor (k.). L gylu Beringyenyilor az ol Ecclesia... kozott (sz.). Intre hotre gy felol a Sojomki Hatr (sz.). Kinyepisty inkpu(!) Sztului (sz.). In Kaszt Glimeje lor (k.). M i n d e n e s z t e n d b e n h a s z n l h a t o K a s z l o k : In Ritu Szatului (k.). In Czinegyeszk (k.). Ugyan ott (t. i . In Czinegyeszk) albb gyekite(!) Zsisare (k.). In Csinegyeszk (k.). In Csenegyestyk (! k.). In Csenegyeszk (k.). a Sojomki, s Ujfalusi Ha trok Szomszdsgiban L sztupeture (! k.). L Sztupeture az uj falusi Hatr . . . kozott (k.). E r d o : l Tufaje (e.). In Dosz (e.). Pe pitsoru Vei Szets (e.). l Szutsebutze . . . ms felol a Diosi Hatr S z l . . . Tlgyes s Csers Erd (e.) [Hodor lev.]. 1842: gysupr retsi nev hely (e.) [MNy. XXVIII, 179]. 1912: La Podvarele. La Podvorele. La Vale szake. La vale sace. La Szilvs. La Tufaje. la kis pod. la ptyatre. la pareu dialului. Szucsvucza. Szucsabucza. La Szucsba. La Kerer. La Koszta Sii. La Dosz. Dupa gyalu Banki. Doszu gyalu Banki. La Funtina recse. La Cser. La Glinaje. La Glinje. Falu rtje. La Gyusare. La Gyusere. La Grapa [Kataszteri trkpvzlatok]. 1942: 1. Fntna satului (kt). 2. Podu la beserika. A grg katolikus templomnl lv hd. 3. Podu la krzmaru (h.). Rgebben itt egy kocsma volt. 4. Podu la grof (h.). E helynv ut tagja Dascl Vasilic csfneve volt. 5. Podu la Lodovika (h.). Az ittlak Pap Ludovikrl neveztk el. 6. Ulitsa a mare : Ulitsa mare (u.). 7. Ulitsa a m'ik : Ulitsa m'ik (u.). 8. Kapu satului din zos. A Borsajfalu fel es falursz. 9. Kapu satului din sus. A Dis fel es falursz. 10. Stuptura (sz.). Ma mr nem emlkeznek arra, hogy itt malomgt lett volna. 11. D'alu inteului (sz.). A Slyomk fel es hegy. 12. D'iore (sz.). 13. Val'ea (p., sz.). A kzsgen tfoly patak s a mellette lv fldek neve. 14. Drumu kt Uifalu. A Borsajfaluba vezet t. 15. Pru gropti (.). 16. Sorou : Drumu la Soros. A Bbocba vezet t neve. 17. D'alu Bbutsului (sz.). A Bboc fel es hegy. 18. Gropa (sz.). 19. D'in sus de grdin (sz.). A kertek mgtt lv fldek neve. 20. Podvrel'e (sz.). 21. Pru vii s (.). 22. Val'ea sak (sz., k.). 23. Ptior (sz.). 24. Pdurea giini (e.). 25. Siliva : Siloa : Silva (sz.). 26. Tufoie ( l . , sz.). 27. Drumu p Siliva (t). 28. Pru Silivaului (.). 29. Poian (l.). 30. Fntna din Siliva (kt). 31. Su tufoie (sz., l.). 32. Drumu la Fntna Bonki (t). A falu egyik legnpesebb csaldja a Banka-csald. 33. Drumu tsri. A Kolozsvrt Borsajfaluval sszekt megyei t neve. 34.
1 2 3

1 Az egyik kataszteri t r k p e n la pareu diosului" alakban szerepel Uo.: glimeje " Uo.: Gyinsare".

Paray D'euului ( l . , p.)- A Val'ea [13] fels, Dis fel es rsze. 35. Sucebutsa (l.). 36. Dimbu : Dmbu lui Kea (l.). 37. Suaba (l.). 38.

Kolozskovcsi h e l y n v t r k p e
H a t r a 1383 k a t . hold

Kipod (l.). 39. Krril'e ( l . , e.). 40. Gropa Suebi (.). 41. Rtu el stesk (sz.). 42. Kozman (sz., l.). 43. Fundu Kozmanului (sz.). 44 Kostea ziii (l.). 45. Dosuts (sz.). 46. Dosu (l.). 47. Su Dos : D'elnits (sz.). 48. Dup D'alu Bonki (sz.). 49. D'alu Bonki (sz.). 50. Iertoiele

(k.). 51. Fntna rece (sz., kt). 52. Glimeie (k.). Nhny kis, mere dek halom neve. 53. D'asupra Cerului : Pdurea popi : Kleziie (l.). Erd volt, ma jbl erdstik. 54. eru (e.). 55. Rtu satului (sz.). 56. D'alu Berindenilor (k.). lltlag azrt nevezik gy, mert a ndasberendiek itt jrnak t Borsra. 57. Drumu Zuli (t). Kolozsgyulra vezet. 58. Hagu (sz.). 59. Barkuril'e (sz.). 60. Gropa Fntni rece (.). 61. Png rt (sz.). 62. Kostea erului (k.). 63. Su eru (sz.). 64. Fntna Bonki (kt) [Gergely Bla hgy.]. MACSKS 12831414/1568 : Nobiles de Machkas [Csnki V, 375]. 1307 : Mochkas [uo.]. 1310: Terra, albb: poss. Machkas [uo.]. 13321337: Sacerdos de Mockas. Mochkas [uo.]. 1339, 1461 : Machkas [uo.]. 1368, 1510: Poss. Machkas [uo.] 1415 : Maczkas [uo.]. 1418 : villam Machkas [uo.]. 1435: Lucas de Machkas [OL. DI. 26776 EM.]. 1462 : Machczkas. Johannes de Machkas [Csnki V, 376. Dl. 27049/EM.]. 1468: Machkas [uo.]. A kolozsmegyei Borsavlgyn ma hrom M a c s k s nvvel illetett kzsg: Hossz-, Magyar- s Szentmrtonmacsks van. A fenti adatok tansga szerint a XIV. szzad legelejig terra-", ille tleg possessio"-knt csak az egyszer Machkas ~Mochkas alakra bukkanunk az oklevelekben, 1313-ban azonban megjelenik mr a Felsmacsks (Poss. Machkas superior) nv is. Innen kezdve eg szen a legjabb korig a klnbz eltag Macsksok egsz soro zatval tallkozhatni. Nehz megllaptani, hogy a mintegy tizenhat fle megklnbztet jelzt visel Macsks kzl melyik helynv rejt nll kzsget, s melyik pusztn nvvltozatot, illetleg nv prt. Csnki V, 375 a kzpkorbl kilenc Macskst sorol fel, de mr is megjegyzi, hogy e kilenc nv nem kilenc egymstl kln bz helysget jell [ i . h. 377]. Az azonostsi ksrlet eltt azon ban ezt jegyzi meg: H o g y . . . a flsorolt nevek kzl melyek ve hetk esetleg azonosoknak, az elttem lev adatokbl b i z t o s a n megllaptanom nem sikerlt" [uo.]. Az albbiakban magam is csak fentartsokkal igyekszem sszekapcsolni a tizenhat-fle Macsks nv kzl azokat, amelyek egybetartoznak. Az itt kvetkez meghatro zsoknak egyike-msika teht semmikppen sem tekinthet vgleges nek. Valsznnek ltszik, hogy nem egy fknt a kzpkorban emltett Macsks azonostsnak krdse egyltalban meg sem oldhat, mert nincs valsznsg arra, hogy a kzpkorra vonatko zlag jabb adatok kerljenek el. Az jabbkori, mindeddig mg ismeretlen forrsok azonban rejthetnek mg nyomravezet adatokat.

Ezeknek elrebocstsa utn a kvetkezkben az egyes Macs ksokra ssszellthat adatok mellett sajt szrevteleimet soro lom fel. * Alsmacsks 1667: also Maczkas [Bf. Rok. Lzr lev. 32 Fasc. 2. sz.]. 1693XVIII. szzad: Also Matsks fel men orszg uttya" [Hodor lev.]. A kolozsmegyei Gyula (ma : Kolozsgyula) fldjeinek felsorol sban fordul el az Also Matsks fel men orszg uttya". A kt emltsbl biztosan nem llapthat meg, hogy e nv melyik Macs ksra vonatkozik. Valsznnek ltszik, hogy ez esetben a l e g a l s Macsksra, Hosszmacsksra kell gondolnunk. * Alsszentmrtonmacsks 1693/XVIII. szzad: Also Szt. Marton Matsks [Hodor lev.]. 1712: Also Szent Mrton Macsks [JsHb. Fasc. XLI. No. 2]. 1724: Also Sz. Mrton Macsks [ i . h. Fasc. III. No. 76]. Az 1693-bl val forrsban a (kolozs)gyulai fldek felsorolsa kor ezeket olvashatni: az Also Szt. Mrton Matsks fel men orszg uttyn feljl valo ver fny Lab sznto fld." Albb az Also Szt. Marton Matsks fell valo fordulo"-t, majd egyszeren csak az Also Matsks fel men orszg utty"-t emltik. Az 1724-i forrsban Als szentmrtonmacskst egytt emlegetik Hosszmacskssal s Csepeg macskssal. Ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy Alsszentmrton macsks a mai Szentmrtonmacsks tjn fekdhetett. Minthogy ppen a XVII. szzad kzeptl kezdve a XVIII. szzad vgig egy Felsszentmrtonmacsks nev helysget is emltenek, teljesen val sznnek ltszik az, hogy a mai Szentmrtonmacsks vidkn ktalighanem kisebb telepls lehetett; az egyiket, a patakocska a l s b b rszn fekvt A l s - , a felsbb rszn fekvt F e l s s z e n t m r t o n macsksnak nevezhettk. A kzpkorban emltett Felsmacsks nv alighanem a mg osztatlan Szentmrtonmacsksra vonatkozott. A fennebb emltett 1693-i Also Macsks mint fennebb is vle kedtem valsznleg nem Alsszentmrtonmacsksra, hanem eset leg a l e g a l s Macsksra, Hosszmacsksra utalhat.
1

* Botosmacsks 1398: Bothos Machkas [Csnki V, 375]. 1450 : Poss. Zentmarthon Machkasa alio nomine Bothos Machkasa [ i . h. 376].
Ugyanannak a forrsnak egyik h e l y m e g h a t r o z s b a n m g ezt is o l vashatni : Also Szt. Marton Matsks fell valo vegin az Falunak az eszakos o l d a l b l . . az fel jro fldek fell valo s z e l l y b e n " (e.) [ L . m g e l b b a 127-8.1.].
1

Mint a revonatkoz 1450-i adatbl lthat, a Botosmacsksa nv tulajdonkppen a Szentmrtonmacsksa kzsg msik neve. A Botos eltag ktsgtelenl ilyen nev csald birtoklsra mutat. Kolozs megye nyugati feln Mregj (Mereggy) vidkn volt egy, a kzpkorban jelents szerepet jtsz Botos nevezet csald. Ezt ott Bernaji, Birneji, Mergei vagy Meregji, Belnyesi, Szentkirlyi vagy Kalotaszentkirlyi el-, helyesebben szrmazst vagy birtoklst je ll nvvel Botos Vajda, Vajda Botos, illetleg Vajda nven emii tik. Ez az egybknt romn eredet csald alighanem a krassszrnymegyei Birna kzsgbl vndorolt be Kolozs megybe, s itt ppen Mregjn, illetleg vidkn birtokolt. Br nincs adatunk re, valszinnek kell tartanom, hogy vagy e csald valamelyik tagja, vagy egy msik Botos-csald brhatta egy ideig, a X V . szzad k zepe tjn Szentmrtonmacskst; innen szrmazhatott e Macsks nak a Botos eltagja.
1

* Csepegmacsks 1439: Csepegesmachkasa. Poss. Chepegemacbkasa [Csnki V, 375]. 1440: Chepegemachkas [uo.]. 1446, 1461: Chepegewmachkas [i. h. 376]. 1460: Chepegewmachkas a. Ladislaus Almadi dictus de Chepegewmach kas [uo. Dl. 27034/EM.]. 1461 : Cepege Machkas [Csnki V, 376]. 1462: Chepegemachczkas. Ladislaus de Chepegomachkas [uo. D l . 27049/EM.j. 1469: Ladislaus Almadj de Chepegemaskas [OL. Dl. 26796/EM.]. 1473, 1525 : Poss. Chepegew Machkas [Csnki V, 376]. 1478 : Chepegew Machkasa [uo.]. 1479: Chepegewsmachkasa [uo.]. 1491, 1525 : Chepegeomachkas [uo.]. 1610: Chepegeo machkas [JsHb. Fasc. III. No. 69]. 1675/XIX. s z z a d : Csepeg Matsks [Lszai lev.]. 1716, 1724: Csepego Macks [JsHb. Fasc. I I I . No. 689]. 1727/XIX. s z z a d : Csepeg Matskas [Lszai lev.]. Csnki V, 377 a kolozsmegyei Macsksok meghatrozsa alkal mval gy vlekedik, hogy mivel Kolozsvrtl szakra egy Csepeg nev puszta" van, itt kell keresni a kzpkorbl ismert Csepeg(s)macsks helyt is. Szerinte gy Csepeg(s)-Macsksbl Csepeg puszta lett." Egy jval ksbbi, 1675-bl szrmaz forrs XIX. sz zadi tiratban bizonyos Szentmrtonmacskson lev javak ssze rsbl ezt jegyeztem k i : Az orszg uttya mellett Csepeg Mats ks fel a Lo-kert nevezet Hely udvarhz-hely . . ." [Lszai lev.]. Ebbl ktsgtelenl arra kvetkeztethetnk, hogy a krdsbenforg Csepegmacsks Szentmrtonmacsks kzvetlen szomszdja volt.
2
1

A B o t o s - c s a l d k z p k o r i t r t n e t r e v o n a t k o z adatokat 1. C s n k i V , M i n d k t v b l a forrs jabbkori m s o l a t .

3436.
2

Minthogy pedig az emltett C s e p e g nev helyen aligha lehetett helysg, valsznnek ltszik, hogy az alatta lv kzsget, Magyar macskst illetk adataink szerint a XVIII. szzad vgig a Csepeg(s)macsks nvvel. Ez annl is valsznbb, mert egy 1727bl val forrs XIX. szzadi msolatban hrom Macskst: Hosszu-, Felsszentmrton- s Csepegmacskst emlt. E hrom kzl Hoszszmacsks ma is ilyen nven kolozsmegyei kzsg, szomszdsg ban van Szentmrtonmacsks ; ezt az 1727-i forrs ppen helyrajzi okok miatt Felsszentmrtonmacsks nven emlti. A Csepegmacsks nv teht a Csepeg nev hegy alatt lv, ma Magyarmacsksnak nevezett kzsg egyik elbbi neve. Ez utbbi nv csak a XVIII. szzad vgn akkor tnik fel, mikor mr a Csepegmacsks nvre nehny vtizede nincsen adatunk. Megjegyzendnek tartom, hogy ez a Csepegmacsks, egyebek mellett a XVIII. szzad elejn, alighanem a kuruc-labanc hbork idejn rszben elpusztulhatott. Mikor ugyanis 1716-ban br. Jsika Imre fiainak, Jzsefnek s Mzesnek anyjuktl, Rcz Krisztintl maradt javait sszerjk, a conscriptioban ez olvashat: C s e p e g o M a c s k s i Portio. Vagyon ezen Portioban e g y p u s z t a h z h e l y , ezutan nyil szerent jarando sznto fldek s szna rtek, mivel minden esztendben nyil szerint szoktk az hatrt egyms kzt fel osztani a Falusiak" [JsHb. Fasc. III. No. 63]. Nhny vvel ksbb, 1724 meg vallatnak azokban a krdsekben, hogy Doboka vrmegyben C s e p e g M a c s k s nev mostani P u s z t a P r a e diumba(n). Nehai. . . Galgai Rcz Peter Ur(na)k hnj hz helljei vol tanak kik vicinitasiban ? most kik birjk ? quo Jure ?" [ i . h. No. 75]. A vallk, szm szerint kilencen, mind Hosszmacsksrl valk : K zlk az egyiket C s e p e g G y r g y n e k , a msikat C s e p e g i Simonnak nevezik. Ezek vagy eldeik minden bizonnyal az elpusz tult Csepegmacsksrl hzdtak be a kzeli Hosszmacsksra s innen szrmazik vezetknevk. Mind az 1716-i, mind az 1724-i adat teht Csepegmacskst mr pusztafaluknt emlti.
1 2 3 4

1724-ben H o s s z m a c s k s s a l , A l s s z e n t m r t o n m a c s k s s a l s G y u l v a l e g y t t e m l t i k C s e p e g M a c s k s " - t [ J s H b . Fasc. I I I . No. 76]. Itt s a l b b a s z v e g r s z e k e t magam r i t k t t a t t a m . Ez alighanem azonos azzal a r o m n j o b b g g y a l , akit egy msik 1722-bl v a l forrs szintn H o s s z m a c s k s r l C s i p i g a n G y o r g y i n v e n emleget [OL. Gub. Kzig. sszersok. Doboka Sup ] . T r s a vagy v a l a m e l y i k rokona, C s e p e g i Simon m r egy 1700-bl v a l forrsban is szerepel [ u o . ] . p p e n s z r m a z s i h e l y k birtokviszonyainak ismerete miatt k e r l h e t tek bele a b i r t o k v a l l a t s t a n i n a k s o r b a .
2 3 4

*Dismacsks 1343: Gyosmachkas a parte possessionis Machkas Joseph (!) usque viam euntem ad Cluswar [Csnki V , 375]. 13568: Nicolaus dictus Kerek et Johannes filius Martini nobiles de Gyos Machkas [OL. DI. 26752/EM.]. 1357: Giosmachkas. Poss. Gyosmachkas [Csnki V, 375]. 1423: Poss. Diosmaczkas [uo.]. 1507: Poss. Dyosmachkas [ i . h. 376]. Ha lehetsgesnek tartjuk azt a kvetkeztetst, hogy az egyik Macsks a D i s megklnbztet-nevet a borsavlgyi Dis ~Gys kzsg nevtl kapta, valsznnek ltszik, hogy a hozz, t. i . Dis hoz legkzelebb es Szentmrtonmacsks nvvltozata lehet a Gysmacsksa ~Dismacsksa nv. Csnki V, 377 valsznnek tartja, hogy Dismacsks ms, mint Felsmacsks. Magam ennek az egyb kppen semmivel sem bizonytott valsznsgi megllaptsnak, az elbbi feltevs alapjn, ppen az ellenkezjt ltom valsznbbnek.
1

*Felsmacsks 1313 : Nicolao filio Gregorii de Machkas superiori. in ipsa terra Machkas superiori [OL. Dl. 26781 E M . ] . 1493, 1309: Felsew Machkas [Csnki V, 376]. 1509: Felsewmachkas [uo.]. Valsznleg azonos a X V I I - X V I I I . szzadban Felsszentmrton macsksnak nevezett kzsggel, illetleg ama iker-kzsgek (Alss Felsszentmrtonmacsks) egyikvel, melyeknek sszeolvadsbl a mai Szentmrtonmacsks alakulhatott; e kzsg ugyanis a Borsa patak egyik mellkvizecskjnek l e g f e l s rszn lv kzsg.
*Felsszentmrtonmacsks

1652 : fels Szent marton maczkas [Br lev.]. 1754 : Fels Sz. Marton Matsks [Conscr. I I I , 83]. 1764: Fels Sz: Mrton Matsks [Lszai lev. V. 29]. 1799?: F. Sz. Mrton Macsks [uo.]. A Magyar Nemzeti Mzeumnak az Orszgos Levltrban lv levltri osztlyban rztt Rhdei levltr egyik 1639-bl val for rsban jelentkezik elszr a Felsszentmrtonmacsksnak nevezett kzsg neve. Ez legnagyobb valsznsggel a Felsmacsks nvvel egytt a patakvlgyben legfeljebb es mai Szentmrtonmacsksra vonatkozik. 1639: Kzzp Labban az Derekban az Sznafwnek (k.) [Mz. Rhdei]. 1652: az fel(?) haton (k.). az Szeles erd fell (sz.). az terben (sz.). az berek felet egj hold fold az Pap erdejere megj vegel.
2

B o r s a v l g y n e k ez egyik l e g r g e b b r l ismert k z s g r e Gys ~ D i s - n a k o l v a s h a t alakban 1283-tl vannak adataink [ C s n k i V , 346, l. m g e m 66]. Sajnos, annak idejn a forrsbl t r s b a n jegyeztem k i ezt az adatot, s g y bet szerinti alakban nem i d z h e t e m .
2

Genyemacsksa,

Hosszmacsks

az ezken (sz.) [Br lev.]. 1754: a Falu kznsges nagy Uttzja. a Mez. a' Temet fell jv rok. az agyagveremrl le follyo rok. az erdre jro t. A Sznaf tetejn (k.). a' Puszta Templom hellyn felyl a' Dombon (sz.). az Ecclesia erdeje kztt dgy darab Irot vny. a gartz allya. a' Ss kut brtzre [Conscr. I I I , 83]. 1799 ?: A Falu fels vgin lv Ke(n)der fld (sz.). A Csepeg alat a Hoszu Macsksra men utan alol (sz.). A Bonye hidnl (sz.). Az hrom Dombnl (sz.). A Kovts rkra jro fld (sz.) [Lszai lev.]. *Gen(y)emacsksa 1314: Poss. Genyemachkasa. Poss. Genemachkasa [Csnki V, 375]. 1450 krl: Poss. Gengemachkasa(!) [ i . h. 376]. Adatok hinyban egyik jelenlegi borsavlgyi Macskssal sem tudom azonostani. Az eltag szemlynvnek ltszik; ilyen nev birtokost azonban Kolozs megybl nem tudunk kimutatni. Kide hatrn ma is van egy Genyetszurdoka nev hely, de a birtokls trtnet eddigi adatai segtsgvel ez sem magyarzhat. Bihar megyben is van Genyte nev hely; ezt 1332-ben Sanctus Martinus nven emltik, nyilvn azrt, mert egyhznak Szent Mrton volt a vdszentje [v. Jak Zsigmond, Bihar megye a trk pusztts eltt Bp., 1940. 245]. Br a Genye s Genyete tagot magyarzni nem tudom, feltnnek tartom, hogy a Borsavlgyn ilyen eltag kzsgnv egy Szentmrtonmacskssal egy terleten s nagyjban ugyanazon korban fordul el, Biharban meg Genyete kzsget elbb Szent mrtonnak (Sanctus Martinus) emltik. Ilyen, termszetesen egyltal ban nem biztos alapon van valami valsznsge annak, hogy ez a Gen(y)emacsksa azonos Szentmrtonmacskssal.
1

HOSSZMACSKS 1648/1786: Hoszu Maczkas [JsHb. Fasc. XXXV. No. 3]. 1700: Possessio Hoszszu Macskas [O. L. Gub. Kzig. sszersok. Doboka Sup.]. 1710: Hosz macsks. Hoszu macsks [JsHb. Fasc. I I I . No. 74 1720: Hosszu alias Szent Mikls Macsksa [Bf. I . Fasc. 19. No. 6]. 1722 : Pagus Hoszszu macsks [O. L. i . h.]. 1724: Hoszszu alias Szent Miklos Macsks [JsHb. Fasc. I I I . No. 76]. 1728: Hoszszu Macskas [i. h. No. 86]. 1754: Hoszszu Matsks [Conscr. III, 84]. 17612 : Hoszsz
E g y b k n t , mint Kllai E r z s b e t szives szbeli k z l s b l tudom, a Magyar Nemzeti M z e u m Becsky l e v l t r n a k egyik oklevele 1429-bl is e m l t poss. Genyete" n e v h e l y i s g e t , az E r d l y i M z e u m W e s s e l n y i l e v l t r b a n lev meg poss. Genyethe eccl. sancti M a r t i n i " fordul el a m s v e k b l s m s forrsbl ismert Geneche alak mellett.
1

Matsks [Rtz Krisztina conscr.]. 1782 : H. Matsks [Gyulay s Kuun lt.]. 1808: Hosz-Macsks ~Sztrimba [Lipszky]. 1839: Hoszszu-Matsks ~ Huszo-Metsks [Lenk]. 1877: Hosszu Matsks ~Maciasiu (!) [Dvorzsk, Hnt.]. 1942: Hosszumacsks ~Husu [Hgy.]. Mint az adatokbl lthat, e kzsgnv csak 1648-ban tnik fel elszr, de mg 1720 tjn is hasznljk az elbbi Szentmiklsmacsks(a) nevet. Az jabb nv a Borsapatak egyik mellkvizecs kje mentn plt, valban h o s s z a n elnyul, tmenti telepls neve. Helynevei itt albb kvetkeznek. 1724: Az Falu ivo kuttyn alol (hzhely). Az Falu also vegin (ua.). Az Falu felso vegin (ua.) [JsHb. Fasc. I I I . No. 76]. 1754: A Falu derekn. a' Faln le follyo patak. A Szles vlgyben (sz.). a Fejrdi t. A ' Meleg erd alatt (sz.) (ezen) felyl (!) vagyon dgy darabotska tvisses erd [Conscr. I I I , 84]. 176162: Gyula fell val for duloban : L Kasztj (sz.). L v. Pe Rit (sz.). Pe Gylu Flamund (sz.). In Vrza (sz.). A Lungu Vrzilor (sz.). L Grdu Czrini (sz.). Lunge Grdu Tzrini (sz.). In Gur Vrzilor (sz.). L Kpu Gyluluj (sz.). Intre Parj (sz.). In misloku Vrzilor (sz.). In Ftze (sz.). Csepego Matsks fell val forduloban : Pe Gylu Csipegouluj (sz.). In Dosz (sz.). In Vlye Mirsuluj (sz.). In Ftze (sz.). La Kerek Domb (sz.). Kaszlk: In Funtze Mre. L Funtsore v. Funatsora [Rtz Krisztina conscr.]. 1782: Falu Kzepin az Ivo k[ut] mellett. a' Patakon tul [Gyulay s Kuun l t . ] . 1860: Dosz (sz., k.). Szna Fvek (k.) [MNy. XXVIII, 178]. 19101917: Halad. Vrza. szak (Doszu). Sznaf. Csepeg. Fels puszta. Puszta hegye. Nyres. Kz legel [Telekknyvi trkpvzlatok]. 1942: 1. F-t ~ Ulitsa cea mare (u.). 2. Dnya Silimon melletti hd ~Podu la Dana Silimon (h.). Egy ottlak emberrl neveztk el. 3. Az rkon ~ Ulitsa de p pru (u.). 4. Ulicsara ~Uliora (u.). 5. Templom mellett lv kt ~Fntna la beserika (kt). 6. Falusi kt ~Fntna satu lui (kt). 7. Kiskt ~Fntnitsa (kt). 8. Burtuka (kt). 9. Juon M rija hggya ~Podu lui Iuon Mrie (h.). 10. Udvari kapu hggya ~ Podu m porta kurtsi (h.). Egy urasg kertje volt itten. 11. Burtuka hggya ~Podu la Burtuk. A Burtuknl [8] lv hd. 12. jkt ~ Fntna la Sfefnuk. Ezt a nemrg ksztett kutat a romnsg az az itt lak Pop Istvnrl nevezte el. 13. Nagyakasztfa ~Ksti(k). 14. Kisakasztfa ~Kstiile cele m'i (sz.). 15. Brsaji t ~Drumu Borsi. A Kolozsborsra vezet t. 16. Halad ~Haladu (sz.). 17. Styubej ~Stubei (k.). Az itt lv ktrl nevezhettk el ezt a ter letet. 18. Gyulaji patak ~Val'ea Zuli. A kzsgen tfoly patak neve a falun all. 19. Gyulaji rt ~Rtu Zuli (k.). A Kolozsgyula fel es rt. 20. Ariny ~Arin (sz.). 21. Boristya ~Borita (l., sz.).

22. Berek ~Bark (k.). 23. Berekpatak ~Pru Barkului. A Berek ben [22] kezdd rok neve. 24. Styubej hggya ~Podu la tubei :

Hosszmacsks helynvtrkpe
H a t r a 1862 k a t hold

Podu la rt. A Gyulai rten [19] a Styubejnl [17] lv hd. 25. Tyrty ~T'ertu (sz.). Rgen kert volt itt. 26. Tyrtypatak ~ P-

ru T'ertului (.). 27. Pods ~ Poda (sz.). 28. Kapu Barkului (sz.). 29. Falusi legel ~ Legeleu satului (l.). 30. Benk heje ~ Loku lui Benk : Loku Benkului (sz.). Egy Benk Mihly nev ember v o l t . 31. Doszszja ~ Gura Dosului (sz.). 32. Szll patakja ~ Pru ziji (.). 33. rkok kszt lv kt ~Fntna ntre praie (kt). 34. Vultr mgtti kt ~ Fntna de dup Vultur (kt). 35. Vulturrok ~ Pru Vulturului (.). 36. Vultr mgtt ~ Dup Vultur (sz.). 37. Nyrespatak ~ Pru Mnireului : Pru Mireului (p.). 38. Nyres ~ Mnire : Mire (sz.). 39. Macsksi t ~ Drumu Mkaului A Magyarmacsksra vezet t. 40. Nyresfeneke ~ Fundu Mnireului : Fundu Mireului (sz.). 41. Nyresi t ~ Drumu Mnireului : Drumu Mireului. A Nyresen [38] tvezet t. 42. Akasztfa teteje ~Vrvu Kstiilor (k.). 43. Pusztaverfny ~ Fatsa Pusti (k.). 44. Puszta ~ Pusta ea mare (sz., k.). 45. Pepinyistya ~ Pepinite (sz., k.). 46. Gyuri lbja ~ Labu lui D'uri (sz.). 47. Puszta ~Pusta Cea m'ik (k.). 48. Csepeg ~Cipigu (sz., e.). 49. Pojcil ~ Poietsile (sz.). Rgen lltlag pajtk voltak itten. 50. Kolozsvri t ~ Drumu Kluzului. Ezen az ton mennek Kolozsvrra. 51. Natysznaf rv Fnatsu el mare (k.). 52. Kzbls sznaf ~Fnatsu dim m'izlok (k.). 53. Csepegji sznaf ~Fnatsu Cipigului (k.). 54. Sz naf alatt ~ Su Fnats (sz.). 55. Puszta patakja ~ Pru de p Fatsa Pusti (p.). 56. Keregdomb ~ Kerezdmb (sz.). 57. Popoj kt tya ~Fntna lui Popoi (kt). 58. Fejrdi t : Fehrdi t ~Drumu Fiiurdului. A szomszdos Fejrdre vezet t. 59. Ruptur ~Ruptur. Szakadsos, termketlen hely. 60. Pods ~ Poda (sz.). 61. Kz bls sznaf ttya ~ Drumu de p pticor (t). 62. Natysznaf kttya ~Fntna dim Fnats (kt). 63. Dosz ~ Dosu (sz.). 64. Fncsar ~Fncore (sz., k.). 65. Dosz ttya ~ Drumu Dosului (t). 66. Gylnyica ~ D'elnits (sz.). 67. Kiskt ~ Fntnits (sz., kt). 68. Gylnyica rka ~ Pru p D'elnits (.). 69. Fca ~Fatsa (sz.). 70. Lbrok ~ Pru dela Lab (sz.). 71. Boristya ttya ~ Drumu la Borite (.). 72. Lb ~ Lab (sz.). 73. Frctkrtek ~ Gredin A romn mezgazdasgi reformmal kisajttott kertek neve. V. r. a for 'knyszerteni', forat 'knyszerbrletbe adott'. 74. Vrza ttya ~ Drumu di p Varz (t). 75. Vrza ~ Qarz : Varz (sz.). 76. D'alu flmnd (l.). 77. Fruntr ~ Fruntaru : Frunta (sz.). 78. Kapu d'alului (l.). 79. Vrza szja ~ Gura Qarzelor (sz.). 80. Gyulaji t ~ Drumu Zuli. A Kolozsgyulra vezet t. 81. rkok kszt ~ntre praie (l.). 82. Egyed Albert rttye ~Rtu lui Iededi (k.). Egy ilyen
1 2

L . m g M a g y a r m a c s k s helynevei kztt is. A Fehrd alakot Kalls G y r g y n e k gimnazista fitl hallottam.

nev ember volt. 83. Csorg ~urgu (kt). 84. Fskrt ~ Fekert (k.). 85. Keregdomp hggya Podu la Kerezdmb. A Kereglombnl [56] lv hd [Gergely Bla hgy.].
1

*Jzsefmacsks 1314: Poss. Josephmachkasa [Csnki V, 375]. 1343: Gyosmachkas a parte possessionis Machkas Joseph usque viam euntem ad Cluswar [uo.]. 1368: Poss. Josephmachkasa [uo.]. 1423: Josephmaczkasa [uo.]. 1450 krl: Nobiles de Joseph Machkasa. Josef Machkasa [ i . h. 376]. 1451 : Jozephmachkasa [uo.]. 1472, 1478 : Poss. Josephmachkasa [uo.]. Azt, hogy e kzsg ilyen nven nll telepls volt-e vagy hogy melyik mai borsavlgyi Macskssal azonosthat, a rendelke zsre ll adatok alapjn nem dnthet el. Csnki V, 377 is a Macs ksok trgyalsakor ezzel kapcsolatban csak ennyit r: Csupn tbb kevesebb valsznsggel llthatom, hogy pl. Jzsef-Macsksa nem lehet azonos sem Gen(y)e-Macskssal, sem pedig Csepeg-Macs kssal". Br ezt az lltst Csnki klnsebben nem indokolja meg, magam szinte ktsgtelennek tartom. Genyemacsks ugyanis pldul 1314-ben, illetleg 1343-ban s 1423-ban Jzsefmacskssal egytt fordul el ugyanabban az oklevlben, teht ms kzsgnek kell lennie. Kzelebbit, illetleg biztosabbat mondani a krdsrl az eddigi adatok birtokban nem lehet. Csnki V, 377 valsznnek ltja, hogy Jzsefmacsks Botos macskssal, Felsmacskssal s Szentmrtonmacskssal azonoshat. A Szentmrtonmacskssal val azonostst a kvetkez megokolssal tartja valsznnek : Szent-Mrton-Macsks helysg hatrban 1463ban a Szentelt-kut (Zenthelthkwth) nev forrst ismerik, melyet a kvetkez vtizedben, 1478-ban, mr Jzsef-Macsksa helysg hat rban emltenek. Ezek az adatok arrl is tanuskodnak, hogy SzentMrton-Macsksa s Jzsef-Macsksa alatt tulajdonkp ugyanegy helysg vagy legalbb ugyanegy helysg rszei rtendk" [i. h. 379]. MAGYARMACSKS XVIII. szzad vge : Felso Kolos Vrmegyben ... M. Macskson [Lszai lev. V. 14]. 1800, 1801: M. Matsks [ i . h. 34, 35]. 1808: Magyar-Macsks [Lipszky]. 1831 : Magy : Matsks ~Mtsksu Unguraszke [ConsTrans]. 1839: Magyar-Matsks ~ Metsks-ungureszk [Lenk]. 1877: Magyar-Macsks ~Mciasiulu Ungurescu [Dvorzsk, Hnt.]. 1909: Magyar macsks ~ Mcicaul-unguresc [MoldTog.]. 1922: Magyarmacsks ~
1

Kzl : Kis Gbor (60) r o m n s Kalls G y r g y (42) magyar.

Macicaul ung. [MartIstr.]. 1942: Magyarmacsks ~Mka : Makaaul unguresk [ H g y . ] . E k z s g i l y e n n v e n csak 1781-ben tnik fel elszr. Szinte ktsgtelen, hogy az elbb Csepegmacsks nven emlegetett kz sgnek a XVIII. szzad folyamn keletkezett, ksbbi neve lehetett. A nv maga arra mutat, hogy a XVII-XVIII. szzad folyamn hihe tleg tbbszr is elpusztult Macsksok magyar lakossga a XVIII. szzad vgig legkevsbb ppen ebben a kzsgben csappant meg; csak gy rthet e falunv M a g y a r megklnbztet jelzje. 1781 : A' Sznaf tetejn (k.) [A dsi ref. egyhm. l t . ] . 1868: Nagy szna f [uo.]. 1882: Pap erdeje [MNy. XXVIII, 251]. 1909: Rt. Vrhegy. Verfny. Sznaf. szkas. Szell domb. Asztagos. Kovespad(!). Sskt [Telekknyvi trkpvzlatok]. 1937: Orhis (Vrhegy). Pocorna (Verfny). Fnai (Sznaf). Dealu iganilor (Szellos domb). Chipod (Kovespad). Dealu iganilor (Kvespad) [uo.]. 1942: 1. Agyag fel : Agyag-ucca ~Ulitsa pe la lut. Az Agyag domb fel vezet utca neve. 2. Sztrzsa ~Straza. A falu kzepnek a neve. lltlag azrt nevezik gy, mert az jjeli r (sztrzsa) itt szokott tartzkodni. 3. lszeg ~Ulitsa d'ela Podu Biii : Strada d'ela Podu Biii. A falunak Szentmrtonmacsks fel es r s z e ; fels v gben van a Bnye hggya ~Podu Biii [11]. 4. Flszeg ~ Ulitsa pe la kruce (u.). A hosszmacsksi hatrszlben lv kereszthez ve zet. 5. Flsbrtuka ~Fntna d'ela kurte. Egy Benk nev urasg volt udvarnl lv kt. 6. lsbrtuka ~Burtuka (kt). 7. Csra kttya ~Fntna lui ora (kt). Egy ittlak Ciora nev romn emberrl nevez tk el. 8. Danika kttya : Kizs Dani kttya ~Fntna Daiki. Jelenleg ez a falu legjobb ktja. A ma mr nem l Istvnfi Dnielrl kapta nevt. 9. Boska hggya ~Podu d'ela Boska (h.). Az ittlak Boca nev romn csaldrl neveztk el. 10. Csra hggya ~Podu d'ela ora. A Csra kut jnl [7] lv hd. 11. Bnye hggya ~Podu Biii. A Bnye patakn [44] lv hd. Ez vlasztja el Magyarmacskst Szentmrtonmacskstl. 12. Buna. Rgen lltlag ebbl a ktbl ivott az egsz falu. 13. Psztori krt ~ Pstoreaska (k.). A psztor hasznlta. 14. Bmfin kttya ~Fntna Bmfoii (kt). Egyesek szerint e helynv eltagja csfnv volt; msok szerint egy Bnffyn lakott itten. 15. Kisrop ~Rpou m'ik (sz.). 16. Rop : szks ~Rpou (sz.). A Rop ne vet gyakrabban hasznljk; a msodik nv a telekknyv hatsra terjedhetett el 17. Pakulr dombja ~ Dmbu Pkurarului (k.). 18. Csereji erd ~Pdurea d'ela eri. Gyertyn-, juhar- s tlgyfa erd neve. 19. Roptet ~Dmbu Saboului (sz.). Egy Szab nev csald volt. 20. Vgatt ~Teietur (l.). 21. Csung ~ungu (l.). 22. Csorg ~Curgu (kt). 23. Csere teteje ~Ceri (e.). A Cse-

reji erdnek [18] a hegygerincen lv rsze. 24. Csp : Untura ~ up : Untura. Halmocska neve a kolozsvri hatrszlben. Itt van

Magyarmacsks helynvtrkpe
H a t r a 1082 k a t . hold

eltemetve egy romn ember, aki Kolozsvrrl a napszmbl haza jvet elvesztette a pnzt, s ezrt az erdben felakasztotta magt;

Magyarmacsks az gnyneve Untura (,hj') volt. 25. Sznaf ~ Fnats (l., k). 26. Dijszektet ~Vrvu Fnatselor (l.). 27. Verem ~ Gropa Kintuluj (l.). Kajnt ~Kintu fel esik. 28. A vackrfnl : Hubjin ~ Pru Huboiei. A Sznafnek egy vadkrtefa krl lv rsze. Egy Mocan-n nev szentmrtonmacsksi romn asszony itt szokott a szeretivel tallkozni. Ennek az asszonynak a gnyneve Hubjin volt. 29. Benk ttya ~Drumu d'e p Fnats. A Sznafn [25] t Kolozsvrra vezet t. Rgebben Benk Mihly gyvd birtokra vezetett. 30. Frkazsdomb ~Farkazdmb (sz.). A tagosts eltt (ez kb. tven esztendvel ezeltt volt) farkasok tanyztak ezen a dom bon. 31. Brjnyok ~Buruienele (k.). Gyomos, gazos hely volt. 32. Borozda ~Su brazda (k.). A Sznaf [25] egy rsze. 33. Jank kttya ~Fntna Jankului (k.). Egy Hencz Jnos nev magyar ember ktja volt itten. 34. Borozdaji kt ~Fntna d'e su brazd. A Borozdban [32] lv kt. 25. Rop rka ~ Gropa Rpoului A Rop [16] s Csung [21] kzt lv rok neve. 36. Pojnyi erd ~ Pdurea Poienilor (e.). 37. Pojny ~ Poien (sz). 38. Verfny ~ Pokorna (sz.). Dli s keleti fekvs oldal. 39. Szentlkt ~ Santalkut (sz.). Rgen lltlag itt szenteltk a romnok a bzt. 40. Szentlkut rka ~Pru d'ela Santalkut. A Szentlkton [39] vgigfoly rok neve. 41. Vrhegy megett ~ Dup Horhi (sz., k.). 42. Vrhegydal ~Kostea Horhiului (sz.). 43. Vrhegy ~ Horhi (sz.). Rgen itt volt az akasztfa. A falusiak vlekedse szerint a Vrhegyen vala mikor egy ris tanyzott. Amikor lelt, lbt a kt szemkzt lv dombra tette. Msok szerint egyik lba a Pojnyen, a msik a szentmrtoni D'ealu porkului-on volt s az eltte lv Tlbl [47] szokott enni. Az risnak a lnya egyszer egy sznt embert a ngy k rvel a ktnybe vett, s azt mondta, hogy ilyenek fogjk majd egyszer trni a fldet. A Vrhegyben egybknt a falusiak hie delme szerint kincs van elrejtve. 44. Bnye pataka ~ Pru Biii (p.). 45. Dktr ~Tsimitiru animal'elor. 46. Agyagdomb ~La lut (sz.). Agyagos domb neve. 47. Tl ~Blidu (k.). Itt volt rgen a vrhegyi risnak a tla. Ezt a tlat egyesek szerint a disiak elvit tk s ma vlyunak hasznljk ; msok szerint a Vrhegyi ktban [79] van. 48. Dombok kszt ~Val'ea d'e dup Horhi (sz., k.). A Vrhegy [43] s tbb kisebb domb kztti fld neve. 49. Vrhegy szka ~ n doz d'e kt Val'ea Biii (sz.). A Vrhegynek [43] a B nye pataka [44] fel es szaki oldala. 50. Bnyepataki fdk ~ Pmnturil'e d'ela val'ea Biii sz.). A Bnye pataka melletti trsg neve. 51. Rt : Benk rttye ~Rtu Benkului sz., k.). A Benk Mih ly volt. 52. Krtek ~ Grdin (sz.). 53. Sskt ~okut (sz., k., l.). A benne lv kt ma mr nem ss. 54. Sskti rt ~okut (k.).

5 5 . Ssktf ~ Sokut (l.). 5 6 . Pap rttye ~Rtu popi (sz., k.). A refor mtus egyhz. 5 7 . Pap erdeje ~Pdurea popi (e.). Ez is a reformtus egyhz. 5 8 . Pusztatemplom ~Beserikutsa (k.). Itt volt lltlag a ma gyar- s szentmrtonmacsksi reformtusok kzs temploma. 5 9 . Pap erdeje alatt ~Pmnturil'e popi (sz., k.). 60. Hegy : Benkhegy ~D'alu (sz.). A telekknyvi trkpen ennek a terletnek a neve: Asztagos. Ez a terlet is a Benk Mihly volt. 6 1 . Csra rka ~Pru or (.). Ugyanaz az ember, akirl kutat [ 7 ] s hidat [ 1 0 ] is neveztek el. 62. Bnyaji patak ~ Pru lui Banaii (.). A faluban ma is l Bnyai-csaldrl neveztk el. 6 3 . Kvespad ~Val'ea : Kipod ( l . , sz.). 64. Kvespadi rtek ~Rturil'e de su Kipod : Rturil'e de p Val'e (k.). 6 5 . Dsz ~Legel'eu din Dos ( l . ) . 6 6 . Malomnl ~ Pmntu ril'e d'e lng mora (sz.). Egy ma mr nem mkd malomnl lv fldek neve. 6 7 . Cignyok hegye ~ Dmbu Tsiganilor (sz.). Egy Szentivnyi nev urasgnak itt dolgoztak a cignyok. 6 8 . Szlldomb ~Dmbu Tsiganilor (sz.). A romnok ezt a hegyet is a 6 7 . szm alatt kzlt helynvvel jellik. 6 9 . Nyres ~Mire (sz.). 7 0 . Lab dup grd'in (sz.). 7 1 . Falum fejl (sz.). A romnok ezt a helyet a 6 7 . s 6 8 . alatti helynvvel jellik. 7 2 . Szlhegy ~ Kostea ziii (k., sz.). 7 3 . Bcsi tagja (sz.). A romnban ez is a D'alu Tsigailor [67] egy rsze. 7 4 . A keresztnl ~ La Krue (sz., k.). Egy kereszt krl lv fldek a hosszmacsksi hatrszlben. 75. Kereszt fel r v Drumu pe la krue. A hosszmacsksi hatrszlben lv kereszthez vezet t. 76. Huhjkrt : Hujjkrt ~Grad'ina Huiului (sz., k.). E helynv eltagja egy romn ember csfneve volt. 7 7 . Huhjhegy : Hujjhegy ~ D'alu Huiului (k.). A Huhujkert mellett lv domb neve. 78. Csungi kt ~Fntna d'ela ung. A Csungban [ 2 1 ] lv kt. 7 9 . Vrhegyi kt ~Fntna Horhiului (kt). Egyesek szerint itt van elrejtve a vrhegyi ris tla. 80. Csicsiridomb (sz.). Ritkn hasz nlt helynv [Gergely Bla h g y . ] .
2 3

*Magyarszentmrtonmacsks 1 7 5 2 : Ma. Sz. Mrton Matsks. M: Sz. Mrton Matsks [Bf. Rok. Lzr lev. 4 9 . Fasc. 10. sz.]. Albb, az Olhmacsks cmsz alatt kifejtettek alapjn val sznnek tartom, hogy e cimszbeli nv a mai Szentmrtonmacsks
A r o m n s g nem jelli kln az 54 s 55-s h e l y n v t e r l e t t . A s z e n t m r t o n i reformtus e g y h z n a k a X V I I . szzadbl s z r m a z kelyhe Kozma Ferenc m a g y a r m a c s k s i kzsgi b r n l van. K z l : B n y a i S n d o r (481, Kozma Ferenc (43), Hencz Andrs (81) ma gyar s Ptru J n o s a Mihly (52) r o m n .
2 3 1

terletn a XV11I. szzadban mg megvolt ikerkzsg egyikre, mg pedig a Bnyepatak vlgyben feljebb fekvre vonatkozik. Ugyan abban a forrsban, amely Magyarszentmrtonmacskst emlti, a vallatsos sszers tani vallomsukban e kzsgnv helyett az egy szerbb Szentmrtonmacsks nevet is hasznljk. A kt nv teht ugyanarra a teleplsre vonatkozik. Az sszeirs nehny tanjnak nevbl kvetkeztetve, gy ltszik, hogy e tjt mr Magyarszent mrtonmacsksnak csak a nagybirtokos s kisnemesi rtege lehetett magyar, jobbgy- s zsellr-lakossga mr romn volt. Ugyancssk valszn az is, hogy e romn lakossg hihetleg jrszt az iker kzsgbl, Olhmacsks- vagy Alsszentmrtonmacsksbl nyomult az elpusztult magyarszentmrtonmacsksi magyarsg helyre. A cmszbeli kzsg nvvltozata lehet a jelzk helycserjvel alakult, albb trgyalt Szentmrtonmagyarmacsks kzsgnv.
1 2

*Olhmacsks XVIII. szzad msodik fele : Olh Matsksan [Bf. Rok. Lzr lev. 36. Fasc. 18. sz.]. Az idzett levltrban van egy keltezetlen, emlkeztet, teht nem hivatalos jelleg sszers-fle ; a cme ez : Az Kalataszegi Joszgnak Conscriptioja" (Ez sszers megjegyzsei minden val sznsg szerint a Lzr-csald birtokaira vonatkoznak). Ebben a csak rszben kalotaszegi kzsgekre vonatkoz emlkeztetben tbbek kzt ez is olvashat : Olh Matsksan talaltam hz hellyet 2 Mind a kettn Sellr lakik." Egy msik ugyancsak keltezetlen, de vala mivel elbbi idtjrl val papirdarabkn az alstki s poklostelki sesszio"-k feljegyzsvel egytt az Also Sz : Mrton Macskson" lv kettt is feljegyzik. Minthogy az elbb emltett sszersban is az Alstkn s a Poklostelkn lv sessio"-krl emlkeznek meg, szinte ktsgtelen, hogy itt ugyanazon birtokos, valamelyik Lzr, sszer srl van sz s gy Olhmacskst azonosnak vehetjk Alsszent mrtonmacskssal. Ezt annl is inkbb valsznnek kell tartanunk, mert a kt jegyzk azonos levltri szm alatt [36. Fasc. 18. sz.] van ; mr pedig a levltrnak a csaldi birtokviszonyokat bizonyra
M e g j e g y z e n d , hogy az itt idzett adat az O l h m a c s k s alatt k z l t e k k e l e g y t t akkor kerlt e l , mikor ez a tizedik i v m r b e t r d e l v e n y o m t a t s r a kszen l l o t t . Igy ezt az adatot csak jratrdelssel tudtam e k i a d v n y b a beiktatni. Minthogy azonban eddigi fejtegetseim m d o s t s v a l sem t e h e t n k biztosabb m e g l l a p t s o k a t , a M a t k s o k k r d s n e k m e g n y u g t a t b b tisztzst a k s b b e l k e r l a d a t o k t l r e m l e m , illetleg akkor tartom e l v g e z h e t feladatnak. Az 1752-i forrsbl kirt helyneveket a fenti, szinte k t s g t e l e n azono sts a l a p j n S z e n t m r t o n m a c s k s h e l y n v a n y a g b a iktattam be.
2 1

Pusztaszentmrtonmacsks,

Szentkeresztmacsks

jl ismer rendezje aligha tette volna egy szm al a kt feljegy zst, ha nem ugyanazon birtokokra, illetleg helysgekre vonatkoz nk az sszers. Ez jabb adat vilgnl rthetbb a S z e n t m r t o n m a g y a r m a c s k s nv is. Ez utbbi Felsszentmrtonmacsks lehe tett, mg az O l h m a c s k s nv Alsszentmrtonmacsksnak m sik neve. Mg valsznbbnek ltszik most, hogy a mai Szentmr tonmacsks helyn vagy tjkn mg a XVIII. szzad els felben is kt egymstl tbb-kevsbb elklnd telepls volt, lehet, hogy amolyan iker-kzsg-fle, amilyen a magyarsg pusztulsra kvetkez romn trhdts idejn, a XVIXVIII. szzad folyamn klnsen a mezsgi rszeken nagyon sok keletkezett. Az itteni kt telepls kzl a f e l j e b b es magyar vagy tlnyomlag ma gyar lakossgt S z e n t m r t o n m a g y a r m a c s k s n a k , msknt Fels szentmrtonmacsksnak, az a l b b fekvt romn, vagy fknt ro mn lakossgrl O l h m a c s k s n a k , illetleg Alsszentmrtonmacs ksnak nevezhettk.
1

*Pusztaszentmrtonmacsks 1712 krl: Puszta Sz : Mrton Macskas [JsHb. Fasc. XLI. No. 13]. Ez a P u s z t a eltaggal elltott kzsgnv ktsgtelenl azonos a mai Szentmrtonmacsks kzsggel. A kzsg maga a kuruc-labanc hbork kvetkeztben pusztulhatott el nagy rszben vagy esetleg egszben, s innen szrmazhatik az akkori llapotra mutat P u s z t a eltagos nv. Egyszeri emlts utn ilyen nven nincs tbb nyoma.
*Szentkeresztmacsks

1444, 1464: Poss. Zentbkereztbmachkasa. Poss. Zentkerezmachkasa [Csnki V, 376]. 1445: Poss. Zenthkeresthmachkasa [uo.]. 1468: Zenthkerezth Machkasa [uo.]. 1474: Poss. Zenthkerezthmachkas [uo.]. 1477: Poss. Zentkerezth Machkassa [uo.]. 1507: Poss. Zenthkereshmachkassa [uo.]. 1509: Poss. Zenthkerek(!)machka[sa] [uo.]. Az 1509-ben nyilvn csak elrsbl Szentkerekmacsksa nven emltett Szentkeresztmacsks(a), Felsmacskssal s Szent miklsmacskssal egytt dobokamegyei kzsg. Minthogy Fels macsks ktsgtelenl azonos a Macsksok kzl a patakvlgyben legfeljebb fekv Szentmrtonmacskssal (ezt ppen fekvsrt FelsEz az adat f o l y t a t l a g o s levltri k u t a t s a i m kzben akkor kerlt e l , mikor m r e m u n k n a k ez a tizedik ve m r be v o l t t r d e l v e . g y a fenti meg j e g y z s e k e t ebbe az vbe, a m e g f e l e l helyre m g beilleszhettem, de az elbbi v A l s s z e n t m r t o n m a c s k s c m s z a v a alatt [137. I.] nem utalhattam az itt mondot takra, mert az az v akkor m r kikerlt a sajt all.
1

macsksnak vagy Felsszentmrtonmacsks nven is emltik), Szent keresztmacsksa vagy a mai Magyar- vagy Hosszmacsks, esetleg egy azta elpusztult msik telepls lehetett.
SZENTMRTONMACSKS

Poss. Zenthmartonmachkasa [Csnki V, 3 7 5 6 ] . 1 4 5 0 : Poss. Zenthmarton Machkasa alio nomine Bothos Machkasa [i. h. 3 7 6 ] . 1458, 1461 : Poss. Zenthmarton Machkasa [uo.] 1460 : Valentinus de Zenthmarthonmachkasa [Dl. 27034 EM.]. 1 4 6 8 : Poss. Zenthmarthon Machkas [uo.]. 1476 : Plebanus de Zenthmarton Machkassa [uo.]. 1 4 8 6 , 1 5 2 5 : Poss. Zenthmarthonmachkassa [uo.]. 1489: Johannis de Zenth martonmachkasa [Dl. 27073 EM.]. 1498 : Zenthmartonmachkassa [Bnffy Okl. I I , 3 4 8 ] . 1500, 1 5 2 5 : Poss. Zenth Marthon Machkasa [uo.]. 1 5 0 2 : Poss. Zenth Marthon Machkas [uo.]. 1587 : Zenttmarton Maczykasa [Mike gyjt. Regestr. Arend.]. 1 7 1 6 : Sz. Marton Macsks [JsHb. Fasc. III. No. 6 8 ] . 1717 : Sz : Mrton Macsksa [i. h. No. 6 4 , 6 5 ] . 1 7 1 9 : Szt marton macskas [SzkNemzMz. Apor lt. B. Fasc. V. 1 ] . 1808 : Szent-MrtonMacsks [Lipszky]. 1 8 3 1 : Szent Mrton Matsks ~Matsksu [ConsTrans.]. 1839 : Szent-Mrton-Matsks ~Szint-Martyin Metskas[Lenk]. 1877: Macs ks-Szent-Mrton : Szent-Mrton v. Mria-Matsks ~ San Martinu Macicasiu [Dvorzsk, Hnt.]. 1909 : Szentmrtonmacsks ~Snmrtin-Mcca [MoldTog.]. 1 9 2 2 : Szentmrtonmacsks ~ Snmartin-mcica [MartIstr.]. 1 9 4 2 : Szemmrtommacsks ~Smart'in [Hgy.]. E ma is ilyen nven ismert kzsg a Borsapatak egyik mellkpatakocskjnak, a Bnyepataknak fels rszn plt. Csnki V, 3 7 7 8 ezt a Macskst tartja az si, eredeti Macsksnak." 1675/XIX. szzad: Az orszg uttya mellett Csepeg Matsks fel a Lo-kert nevezet Hely udvarhz-helynek [Lszai lev.]. 1 7 5 2 : A F e l s o H a t r b a n : A Hidnl az uton fejjl (sz.). A Hideg kut terin a Bnye mellett (sz.). A Tekenysben (sz.). A Falu Vgen (sz.) vic(initate) ab una az orszg Uttya. Az Falu felso vigin (sz.), melly is a Falura jar veggel. A puszta Szollok alatt (sz.). A Hideg kut terin a melly is a Bnyre rug vggel (sz.). Az Akaszto fn fejjl (k.) vic(initatibus) ab una az ujj szlok gyepje, ab alt(era) az Erdo. A Tekenysben lvo fold vigiben (k.). A z A l s o H a t r b a n : A Falu vigin (sz.). A Falu vgn az uton alol (sz.). Az Irotvnyb(an) (sz.). A Szabad Erdb(en) (k.) vicinit(atibus) ab una az Erdo. az Felso Hatrban a mellynek is a Felso szllyin a kzepe tjkn az Hideg kut van . . . ennek szomszdgyi a l o l . . . a Binye rka, fejjl... az orszg uttya s a kzpe tjn a felso borozdjnak a Hideg kut. Az Hidegkutnl lvo fld [Bf. Rok. Lzr lev. 49. Fasc 10. sz.].1761-62: Gyula fell val fordulban: Linge Szt (sz.). In Sesz (sz.).
1440, 1507:

Magyar Macsks fell val fordulban: In Kapu Sztuluj (sz.). Gyin szusz gye pod (sz.). Linge Vlye (sz.). Pe linge Drum (sz.). Intre Parj (sz). In Tekenyos (sz.) [Rtz Krisztina conscr.]. 190915: La Sziare. La Szivra. Linge gregnire (!) Buzsuluj. La Szivre supt v i i . La Sziore supt vii. La Sziore szubt vii. La Izvore szubt zsii. La Szivre linge Bia. La Szivre intre Parje. Su Tekenis. La Pojen. La pojen. Deala(!) Porkuluj. La Teitsa. Pe gyalu in zsosz. In kapu szatuluj din zsosz [Telekknyvi vzlatok]. 1942: 1. Kapu satului d'in zos (fr., sz.).
1

Szentmrtonmacsks helynvtrkpe
H a t r a 395 kat. hold

2. Kapu satului d'in sus (fr.). 3. Podu d'ela kola. Az iskolnl lv hd. 4. Sikator. Utccska neve. 5. Koturi. A patak egy kanyargs rsze mellett lv kaszl. 6. Kt Zula. A Kolozsgyulra vezet t. 7. D'al : P d'al n zos (sz.). 8. esu (sz., k.). 9. Dup zi : Dup ziie (sz.). 10. Drumu p d'al n zos (t). 11. D'in suz d'e grd'in : D'in suz d'e sat : Pusta d'in suz d'e sat (sz., l.). 12. n Koste (sz.). 13. Drumu p dupa gardur. A kertek mgtt vezet t. 14. Dup gardur (sz). A belterlettel hatros fldek egy rsze. 15. Val'ea (sz., k.). 16. Teia (l.). 17. D'alu porkuluj (e., l.). 18. Fntna la Teia (kt). 19 Tietura Boiti (l.). 20. Fntna la gropa. Ma mr nem hasz1

J a v t v a : Izivre.

Ez s a tbbi alak az Izvore e l r s a lehet.

nljk ezt a kutat. 21. La izvor (k.). 22. Izvor (kt). 23. Dmb(sz.). 24. Ruptur (sz.). 25. Sub D'alu porkului (sz.). 26. Kostea ziii (sz.). 27. D'asupra Ziii (sz.). 28. Poien (sz.). 29. Sub zi (sz.). 30. La podu Biii (sz.). A Bnye hdjnl lv fldek neve. 31. Val'ea Biii (sz., k., p.) 32. ntre praie (sz., k.). rkos hely. 33. Kostea de d'inkoce d'e ziie (sz., k.). 34. D'alu Tekeniului (sz., e.). 35. Kostea Tekeniului (l.). 36. Iertoi (sz.). 37. Tekeni (sz.). Teknyalak hely neve. 38. Rzoru Brezuluj (l.). Egy Brezu nev romn ember volt. 39. Drumu spre D'eu. A Disra vezet t neve. 40. Pru Brezului. A Rzoru Brezului-ban [38] kezdd rok neve. 41. Budulu (sz.). 42. Podu d'ela Budulu. A disi tban a Budulu-nl lv hd neve. 43. Dunga Budulului. A disi t egy emelked rsze a Budulu [41] nev ha trrsznl. 44. Rtu biserici. A romn templom mellett lv rt neve. [Gergely Bla hgy.].
2

*Szentmrtonmagyarmacsks

1789 : Szent Mrton Magyar Matsks [Lszai lev.]. Az itt idzett adatbeli nv ama ikerkzsg egyiknek nvvl tozata lehet, amelyrl fennebb, a Magyarszentmrtonmacsks cm szban szlottam. E kt ikerkzsg, t. i . Magyarszentmrton- vagy Szentmrtonmagyarmacsks s Olhmacsks a legjabb korban ppen gy egyetlen kzsgg, Szentmrtonmacskss olvadhatott ssze, mint ahogy pldul Kalotaszegen a ksi kzpkortl kezdve kln emlegetett Magyarkiskapus s Olh(kis)kapus (Szamra), valamint Magyar- s Olhgyermonostor is az jabb korban egy kzsgg (Magyarkiskapus, Gyermonostor) alakult [v. Csnki V, 357-8, 365-6 s tlem Kalotaszeg helynevei 75, 170, 181]. Az a kezdeti vleke dsem, hogy az itt 1789-bl idzett adat esetben l. elrsrl, 2. a helysznt jl ismer szemlynek a kzsg akkori npi jellegre utal pillanatnyi nvalkotsrl, vagy esetleg ppen 3. a helysznnel nem, illetleg csak kevss ismers ler egyni s termszetesen tves sszevonsrl, egybeolvasztsrl, teht tulajdonkppen puszta hely nvkeveredsrl (Szentmrtonmacsks X Magyarmacsks) van sz, az jabban elkerlt adatok vilgnl hibs s felesleges feltevsnek bizonyult.
*Szentmiklsmacsks

1451 : Poss. Zenthmiklosmachkasa. Zenthmyklosmachkasa [Csnki V, 376], 1458: Poss. Zenth Myklos Machkasa [uo.]. 1464: Poss. Zenth myklosmachkasa [uo.]. 1503, 1518 : Poss. Zenthmyklosmachkassa. 1509:
1

V. Bnyepataka Magyarmacskson. K z l : Mocan Vazul (46 r o m n .

Magyarfodorhza Poss. Zenth Myklosmachkassa [uo.]. 1587: Zentt miklos Maczkasa [Mike gyjt. Regestr. Arend.]. 1720: Hossz alias Szent Miklos Macsks [Bf. I. Fasc. 19. No. 6]. 1724: Hoszszu alias Szent Miklos Macskas [JsHb. Fasc. III. No. 76]. A kt XVIII. szzadi adatbl nyilvnval, hogy Szentmikls macsks azonos az jabb korban Hosszmacsks nvvel illetett kzsggel.
MAGYARFODORHAZA

1452/1481 : Johannes filius Andreae de Fodorhaza [Dl. 27027/EM.]. 1506: Johannes Ispan de Fodorhaza [CskyOkl. I , 529]. 1508, 1515, 1524 : Fodorhaza [BnffyOkl. I I , 424, 462, 5224, 452, 453, 5302]. 1524: Fodorhaza in de Doboka [TelekiOkl. I I , 393]. 1572: Mogior fodorhasza [MzRadk]. 1587 : Fodorhaza [Mike gyjt. Regestr. Arend.]. 1700, 1722: Poss. Fodorhaza [OL. Gub. Kzig. sszersok. Doboka Sup.]. 1714, 1767 : Fodorhza [JsHb. Fasc. IV. No. 1. Mik lt. Reg. I I I . Fasc. XVIII. 60]. 1808, 1831 : Fodorhza ~Fodor [Lipszky. ConsTrans.]. 1839 : Magyar-Fodorhza, auch nur Fodorhza ~ Fodora-ungureszk [Lenk]. 1877: Magyar-Fodorhza ~ Fodor a Ungaresca [Dvorzsk, Hnt. 325]. 1909: Magyarfodorhza ~ Fodora-ungureasc [MoldTog.]. 1913: Magyarfodorhza [Hnt.]. 1922: Magyarfodorhza ~ Fodora : Fodora ung. [MartIstr.]. 1942 : Magyarfodorhza : Fodorhza ~ Fodora [Hgy.]. 1792: A l s f o r d u l : Szupt akasztj (sz.). La Gura Zenotyi (sz.). In Fundu Kisdonyi (sz.). In Puszta (sz.). L Kosore (sz.). La Bajko Touczuluj (sz.). In Rit (!) Akaszteilor (sz.). La doszu Szetrocsi (sz.). Linge drum(!)Czeri (sz.). La Kosare (sz.). Pe Vale Uj Falululuj (! sz.). In Rit Szupt akasztj (sz.). Pe Zetrogi (!)Fodori(sz.). F e l s f o r d u l : La Kapu Sztuluj (k.). La Kale dornyi (k.) La Fontina dornyi in szusz (k.). In doszu gylnyicze (k.). La Szeketure (k.). In Lbur (sz.). La Kornu Paduri (sz.). Pinge Vale (sz.). La Kal (!) Dor nyi (sz.). La Mazaristye (sz.). La Gura Gyiresuluj (sz.). La Gura dor nyi Kinyipistyi (sz.). In Gura Dornyi (sz.). La Por (!) luj Szimion (sz). In Palte (!) siltso (! ? sz.). La Kle Glbin (sz.). Pe Vale L Rip (sz.). La Sztrintur (sz.). La Agyires (sz.). La Dornyi (!) (sz.). L Akole de in szus (k.). In Gyelnicze (k.). Linge Gura dornyi (k.). Cselmika Utzban (telek) [Bnffy Zsigmond conscr.]. 1801: Uj falu fell val fordulo : a Rt mellett (sz.) [Cskny lev.]. 1820 : Egresbeli (irt., sz.). Verfny (sz.). a' Lbokn a' Nagy mrzt vagy az ugy nevezett rdszegelettyinl (sz.). Kl Dornyi pegyl (! sz.).
1 2 3
1 2 3

A l b b ugyanabban a forrsban: L a Gura Zelocsi' A l b b ugyanott ez a tag Kisdorno. alakban. A l b b ugyanott ez a tag Barko alakban.

(sz ) .

a Rusz Demeter Gdrbe (sz.). a' Pusztba (sz.). a' Kosr tetbe (sz.). a Styubejba (sz.). akasztofa tetejn (sz.). nagy Sntz (k.). a Dornn (k.). Jrtovoj doszszu Nyires (e.). [TT.]. 1835: In Mzristye (sz.). In gur gyiresului (sz.). In gyires Jrtovoju (szomszdja) Mind kt f e l l l . . . erd (sz.). In gur Dornyi (k.). In K p u Mzristyi (k.). L gyelnyitze (k.). a F e l s F o r d u l b a n : Gy Szupr Sztuluj (sz.). L fundu Tekenyisuluj (sz.). L Pomny (szomszdja egy f e l l . . . az Utt (sz.). L Pereu tsl reu (sz.). L Dimburele (sz.). In Lbriijj (?)... Msfell az Unita eclesiak flgye (sz.). L pereu puszti (sz.). In Zenage (e.). In gur gyiresuluj (k.). In Jrtovoj Mj in Szusz in gyires (k.). A l s o F o r d u l o b a n : Pinge rit (sz.). In Zenage (sz.). Szupt Brku Teutzuluj (sz.). In puszte (sz.) [Hodor lev.]. 1835 krl: Dorna hidgya. Dorna hidgyn tul. a Falu felett valo Lb. a' Burin verembeli (sz., k., irt.). az Egres torkba (sz.). Egres (sz.). A' Fogado hta megett lv Rt. A' Jrtevoj vero[fen]ye [TT.]. 1913: als rtek. fels rtek. Dorna. Egeres. Jertevoi. Jertevojes. fundatura la strimturi. Domboknl. Kosztea Dornyi. Jezuristye. Lboknl. Puszta Szll. Puszta szll. Demeter gdre. Kosra. Puszta. Kis Dorna verfny. Zenaga. Zenagu. Zenage. Verfny [Telekknyvi vzlatok]. 1942: 1. Nagy-ucca : Ulitsa d'in zos (u.). 2. Fls-ucca ~Ulitsa d'in sus : Ulitsa ea mare (u. . 3. Kis-ucca ~ Uliora (u.). 4. Makujina ~ La mkuiin (kt). 5. Kiss-ucca hggya ~ Podu Drgli. Ezt a Kis-utcban [3] lv hidat a romnok egy itt lak asszonyrl neveztk el. 6. Flskt ~ Fntna d'in sus (kt). 7. Pusztakrt ~ Gred'ina pustije. Puszta telek neve. 8. Szoros ~ Soros. Utccska neve. 9. Alskt ~ Fntna n drum. Az orszgt mellett van. 10. Gyezuristy ~ D'ezurit (sz.). 11. Luka gdre ~ Gropa Luki (k.). 12. Lbok ~ Labur (sz.). 13. Drna ~ Dorna (sz., k.). A Dorna patakja [21] vlgynek egyttes neve. 14. Baka jrtoja ~ Iertoiu Boki (sz., k.). Egy Baka nev ember volt. 15. Trtyas fja ~ Lemnu lui Torto (sz., k.). Az itt lv fa alatt szok tak az emberek piheni. A helynv eltagja egy Pap Tdor nev romn ember gnyneve. 16. Brjmverem ~ Buramverem (sz., k.). 17. Brjmverem kttya ~ Fntna m Buramverem (kt). 18. Drna dala ~ Kostea Dorni (sz.). 19. Mazaristya : Retyica ~ Mzrite : La rtits (sz., .k). Sok borss gabont terem. 20. Fzes kttya ~ Fntna la rfits. Fzfa nincsen mr i t t ; e kt krl lv terlet neve : Retyica [19]. 21. Drna patakja ~ Val'ea Dorni (p.). 22. Gylnice ~ D'elnits (sz., k.). 23. Egeres szka ~ Dosu Ad'ireului (sz.). 24. Egeres ~ Fatsa Ad'ireului (sz.). 25. Gropits (sz., e.). A magyarban csak a Dorna egyttes nvvel jellik ezt a terletet.
1

A m a g y a r s g n a k az E g e r e s t l [231 s z a k r a lv t e r l e t e n nincsen fldje. rszben ezzel m a g y a r z h a t a magyar helynevek h i n y a , i l l e t l e g az, hogy a magyar n y e l v h a s z n l a t b a n t b b kisebb t e r l e t e t egy n v v e l j e l l n e k .

Magyarfodorhza

helynvtrkpe
hold

H a t r a 2205 k a t .

26. Egeres kttya ~Fntna Ad'ireului (kt). 2 7 . Egeres ~ unz (e., k., sz.). 2 8 . Drnajijak ~Dorne (telepls). 2 9 . Ol eklzsija : Romn eklzsija ~Kleziia cea rumunask (e.). 3 0 . Kt eklzsija kszt ~Znoga a Ieroii (e., k.). A magyar [ 3 3 ] s romn eklzsia kztti terlet (e , k.). 3 1 . Hetyf ~Kapu d'alului (e.). 32. Szekatura ~Sktura (k., e.). 3 3 . Magyar eklzsija ~Klezija ea ungureask (e.). 3 4 . Jrtaoj ~Simiion d'in jertoia (sz., k.). Az ittlak Ciupei Simon nev romn emberrl neveztk el. 3 5 . Szekatura ~Sktura Bnosului ( l . , e., sz. . A romn nv uttagja egy Felecan Sndor nev ember gnyneve. 36. Jrtoj kttya ~Fntna d'in jertoia (kt). 37. Hg ~Hagu prsit (e., sz.). t vt itt, asztn sszefjt". 38. Bidiskt : Bdskt ~Bidikut : Bid'ikut (sz., l., e.). 3 9 . Jrtoj ~Rtu Bnosului (k.). 4 0 . Berek ~Fundu Barkului ( l . , e.). 4 1 . Jrtoj ~jertoie (k.). 4 2 . Roska gdre ~Gropa Roki (k., l., e.). 4 3 . Szekatura ~Kostea Zgleamului (k., e.). 4 4 . Roska gdre rttye ~ Rtu gropti Roki (k.). 4 5 . Dombok ~Dmburele : Dmburel'e (sz., e.). 4 6 . Roska gdre ~Fundu gropti Roki (k., sz., e.). 4 7 . Fundetura ~Fundtura : Fundatura lui Gobani ( l . , e.). 4 8 . Gropa Larului (e., l.). 49. Gaura ursului (e., l . ) . 5 0 . Bika gdre ~Gropa taurului (e., l.). 5 1 . Maru popi (e., l . ) . 5 2 . Grli ( l . , e.). 5 3 . Gropa Ugrutseni ( l . , e) 54. Natyhd ~ Podu Uifalului. A borsajfalusi hatrszlben lv hd. jabb neve: Vashd. 5 5 . Pom ~La pom (sz.). 5 6 . Pusztaszll feneke ~Fundu Pustisileului (l.). 5 7 . Pusztaszll Pustasileu (l.). 58. Csorg ~La halu. Vlyus kt neve. 5 9 . Pusztaszll ~ Rtu Pustisileului (k.). 6 0 . Kenderezsbk feneke ~Fundu lui Kendejezd'ik (k., e., sz.). 6 1 . Kenderezsbkk ~Kenderezd'ik (k., e., sz.). 6 2 . Ken derezsbk rttye ~Rtu lui Kenderezd'ik (k.). 6 3 . Rosszrok ~P ru cel ru (.). 6 4 . Ssz ~Ses (sz.). 6 5 . Ruz Demeter gdre ~Gropa lui Ruz Dumitru (sz.). Mg a vilg, mindig gy vt a neve" jegyezte meg kalauzom. 6 6 . Puszta szka ~Dosu Pusti (sz., l.). 67. Pusztaszll verfnnye ~Fatsa Pustisileului (e., l.). 6 8 . Kenderezs bkk ~Fatsa Kenderezd'ikului (sz.). 6 9 . Gymlcss ~La zi (gy.). 70. Puszta feneke ~Fundu Pusti (l.). 7 1 . Puszta verfnnye ~Rzorele (sz., l.). 72. Puszta ~Pusta (sz., l.). A szjhagyomny szerint itt rgen falu volt. 7 3 . Mariglaji gdre ~ Gropa lui Mriian ( l . , sz.). 74. Katona gdre ~Gropa katani (sz., l.). 75. Puszta ttya Drumu la Pusta (t). 7 6 . Fundetura ttya ~Drumu la Fundtura (t). 7 7 . Fejl a falun ~ D'in suz d'e sat (sz.). 7 8 . Faluvge ~Kizbirtoku. 79. Fundetura patakja ~Val'e (sz., k.). 8 0 . Kizsdrna ~ La teme teu (sz.). A temetnl lv fldek. 8 1 . Kizsdrna feneke ~ D'alu Beroii (sz., l.). Egy Berea Simon nev ember volt. 8 2 . Kizsdrna szka ~Dosu Kizdorni (sz., l.). 8 3 . Kizsdrna verfnnye ~Fatsa

Kizdori (sz., l.). 84. Kizsbrtokos ~Kizbirtoku la Kizdorna (sz.). 85. Makujina hegye ~Dmbu Mkuiini (sz.). A Makujina [4] nev kt fltt lv hegy. 86. Kizsdrna ~Kizdorna (sz., l.). 87. Sjomkji hd ~Podu Sinteului. Egy Slyomk fel es hd neve. 88. Krtek ~ Gred'iile la podu Siteului (kertek). 89. Drna hggya ~ Podu la gura Dorni (h.). 90. Flsrtek ~ Rturil'e d'in sus (sz., k.). 91. Drna trka ~ Gura Dorni (sz., k.). 92. Felskrt ~Grd'ina domnilor (kert). 93. Tyrtyuj ~ T'ertu (k.). 94. Verfny ~Fatsa (sz., l.). 96. Kishd ~Poduts (h.). Rgen rozoga kis fahd volt itt. 96. Ver fny ~ La poduts m fats (l.). 97. Akasztfa rttye ~Supt akstj (k., sz.). 98. Alsrtek ~Rturil'e d'in zos (k.). 99. Akasztfadomb ~Aksti (l.). 100. Zenaga ~Znoga (sz.). 101. Jzsi hegye ~ D'alu lui jozi (sz., l.). Egy Mt Jzsef nev ember volt. 102. jfalusi patak ~Val'ea Ujfalului (p.). Borsajfalu fel a hatrt kpez patak neve. 103. Jzsi hegye ~D'alu lui josli (sz., l.). A romn nv uttagja egy Lb Jzsef nev zsid csfneve. 104. Brkutuc ~Brku tutsului (l.). 105. Legelkt ~Fntna m Brku tutsu lui (kt). 106. Styubej ~ La tubei (l., sz., kt). 107. Styubejom fejl ~ Zompele Cirezului (l.). A romn helynv uttagja gnynv volt. 108. Kosr kttya ~Koerele (l.). 109. Kristf pojnja ~Poiana lui Kristo (l.). 110. Poiana mrului popi (l.). 111. Brtjk erdeje ~ Kornu pduri (e.). Egy Barta nev ember volt. 112. Egeres torka Gura Ad'ireului (sz., k.). 113. Kal'ea galbn (sz.). 114. Zenaga torka ~Gura Znozi (sz.). 115. Jrtoj ~ Iertoie (e., k.). 116. Okolejk ~La okole (e., k.). 117. Krtek ~Gred'i (k.). 118. Drnaji t ~Drum p Dorna: Kal'ea Dori (t) [Gergely Bla hgy.].
1

RDGKERESZTR 1468 : Johannes de Kereztwr [OL. Dl. 26795/EM.]. 1587 : Eordeogkereztwr [Mike gyjt. Regestr. Arend.]. 1650: Eordgh kereztur [Bf. Rok. Lzr lev. 50. Fasc. 1. sz.]. 1700: Poss. rdg Keresztur [O. L. Gub. Kzig. sszersok. Doboka Sup.]. 1722: EMrdMgh Keresztur [ u o . ] . 1748: rdg kereszturan lk" (!) [Lszai lev. Fasc. V. No. 3]. 1754: rdg Keresztur [Conscr. III, 93]. 1789, 1798: Keresztur [A dsi ref. egyhm. Viz. jk. 109a, 203a]. 1808: rdg-Keresztr aliis -erd-Keresztur ~Kristur [Lipszky]. 1831 : rdg Keresztur ~Kriszturu [ConsTrans.]. 1837 : rdg Keresztur ~Kriszturel [Hodor, Doboka esm. 587]. 1839: rdg-Keresztr : Olh-rdg-Keresztr : Olh-ErdKeresztr ~rdg-Krisztur [Lenk]. 1877 : rdg-Keresztur ~ Cristuru
K z l : Sima J e r e m i s (56) r o m n , B e n k Jzsef (48) s Tusai Mihly (93) magyar.
1

[Dvorzsk, Hnt.]. 1909: rdgkeresztr ~Cristur [MoldTog.]. 1922: rdgkeresztur ~Cristur [MartIstr.]. 1942: rdkkeresztur ~ Kristur[Hgy.]. 1754 : A' Falu fels vgn. a' Patak. a Falu tilalmassa. a ker tek felett vagyon dgy Vetemnyes kert. A' B e r e n d f e l l v a l o F o r d u l o : A' Szurdok (sz.). A' Nagy hegyen (sz.). A' Kvetses Dombon (sz.). A' Kvetses alatt (sz.). az rok, mely Szappanyos bkkibl j. A' Csiko keresztibe ( s z . ) . . . alol a' Sr rka szomszdsgokban. A Botz vgs oldalan (sz.)... szomszdgya . . . , felyl a Kerek Dombon lv Falu oszlo flde. A z s k l l f e l l v a l o F o r d u l o : Az Unokban (! sz.). A' Falu allyn (sz.). A' Kender helybe (ke.). A' Tokai oldalon (k.). A Sznaf torkban (k.). A Krs bkkben ( k . ) . . . szomszdgya . . . felyl az erd [Conscr. III, 93]. 1789: a' Patak. a' templom fle (!) jaro Siktor [A dsi ref. egyhm. l t . Viz. jk. 109a]. 1798: a' Patak. a' Kvetse (!) alatt (sz.) [Uo. 203a lev.]. 1885: Piczinkus. Csket. Hatrba. Csket melletti tagok. Cserg (!) oldal. Sros tr s nagy rt. Csere oldal. Bnyszat. Tao-Aja. Berendalatt. Tyiba. Szurduk alatt. Talca. He gyes alatt. Sznaf. Gergelyalja. Kzpvlgy. Tokaja. Topa f. H i degkut. Malomoldal [Telekknyvi trkpvzlatok]. 1913 : Csszet. Hatrba. Srosrt s nagy rt. Sznaf. Srostere dl. Piczinkus-dl. Tokjas dl [A ref. egyhk. birtokve. Telekknyvi vzlatrajzok.]. 1942: 1. Agyagos-ucca : Kenderhj fel ~Ulitsa Fnatselor (u.). Agyagos talaj utca neve; ez vezet a Kenderhely [41] s Sznaf [87] fel. 2. Malom-ucca ~ Ulitsa mori (u.). Rgen egy vizimalomhoz vezetett. 3. Natyhegy-ucca ~Ulitsa D'alului (u.). A Nagyhegy [35] fel vezet. 4. Magyar-ucca (u.). Hivatalos elnevezs 1940 sze ta. A Pap hdjtl [5] a templomokig terjed utcarszt s az Agyagos utca [1] egy rszt nevezik gy. Csak a magyarok hasznljk ezt az elnevezst. 5. Pap hggya ~Podu popi. A reformtus papilaknl lv hd. 6. Kssgi kt ~Fntna satului (kt). 7. Szurduki t : Szrduki-ucca ~Ulitsa Surdukului. A Szurduk [31] fel vezet utca. 8. Zsk-ucca ~Ulitsa spre Hotarba (u.). Egy udvarba lcsukdik". 9. Berek-ucca ~Ulitsa Barkului (u.). 10. Kicsi Gyrgyi hggya ~Podu lui D'orde Armanu (h.). Egy ittlak emberrl neveztk el. Rgebbi neve: Bak-fle hd. Egy Bak Mihly nev ember lakott itten. 11. Hotrbaj patak : Hotrbaji patak Val'ea Hotrbi (p). 12. Csket ~ Cutets (e., k.). 13. Csket megett : Hegymege ~ Dup utets (sz., k.). 14. Frsok ~La izvor (sz.). 15. Picinkus : Picingus ~ Ieruga (sz.). 16. Malomrt ~Rtu mori (k.). Rgen itt egy malom volt. 17. Picinkus jja : Picingus jja ~Su Ieruga (k.). 18. Berekjja ~ Su Bark (k.). 19. Berek ~Bark (l.). 20. Berektet ~T'etri (l.). 21. Csket verfnye ~Fatsa utetsului (sz.). 22. Hotrba :

Hotrba ~Hotarba (sz.). 23. Hotrba feneke : Hotrba feneke ~ Dunga Hotrbi (l.). 24. Bereki t ~Drumu spre Bark (sz.). 25. Bereki kt ~Fntna d'im Bark (kt). 26. Csorg ~oroiu(sz., k., kt). 27. Csrg'-dal ~Fatsa Goroiului (k., l., e.). 28. Szrdoki kt : Szur doki kt ~Fntna d'in Surduk (kt). 29. Szrdukfenk : Szrdokfenk ~Fundu Surdukului (e.). 30. Szrdokverfny : Szrdukverfny ~Fatsa Surdukului (e.). 31. Szurduk: Szurdok ~Surduk(e., k., sz.). 32. Srostele ~Sarastaliba (k.). 33 Srosteleji t ~Drumu la Saras taliba (k.). 34. Gyzmr : Gyozmrt ~D'ozmar (sz., e.). 35. Natyhegy : Hegy ~D'alu cel mare (sz.). 36. Natyhegyi t ~Drumu la D'alu el mare (t). 37. Csere ~ Cirei (k.). 38. Csere jja ~Su Cirei (sz.). 39. Csereji cigla : Cigla ~ Tsgla Cireiului (sz.). 40. Poderei (k.). 41. Kenderhj ~Kenderhei (sz., telepls). Rgen uradalmi kenderes volt. 42. Kvecses ~Keue (l.). 43. Kvecses jja ~Su Keue (l.). 44. Horgos ~Horgos (sz.). 45. Draku tsri (sz.). 46. Hegyesjja ~ Su Hede (sz.). 47. Kvecses dala ~Kostea Keueului (l.). 48. Mokny gdre ~ Gropa Mokanului (l., e.). 49. Pabgdre ~Gropa popi (l.). 50. Tyiba ~T'iba (sz., e., l.). 51. Tyiba verfnye ~Fatsa T'ibi (e.). 52. Tyiba feneke ~Fundu T ' i b i (e.). 53. Tyibaji rok ~ Pru T'ibi (.). 54. Kvecsesrok ~Pru Keueului (.). 55. Mjnya ~Moine (sz.). 56. Mjnyatet ~D'asupra Moinelor (e., l.). 57. Berend jja ~Su Berind (sz.). Ndasberend fel esik. 58. rkok kszt ntre praie (sz.). Kt rok kzt van. 59. Berendjjatet ~ Su Berind (e., l.). 60. Kruile praielor. Tbb kisebb patak egybetorkolst nevezik gy. 61. Tyibakt ~Fntna T'ibi (kt). 62. Hegyes ~ Hede (e., l.). 63. Hegyescigla ~Tsigla Hedeului : Vrvu Hedeului (e.). 64. Flkaji t ~Drumu spre Falka (t). 65. Flka ~Falka (sz., e.). 66. Kenderheji hd ~ Podu Kenderheii (h.). 67. Hidekkt ~ Hidakut (k., e., kt). 68. Flkaji erd : Hidekkt verfnye ~ Fatsa Hidakutului (e.). 69. Hidekkti szak : Hidekkt szka ~ Hidakut (sz. e.). 70. Nmedgdr ~ Gropa N'amtsului (k.). A magyarok is ma mr inkbb a romn nevet hasznljk. 71. Grgeleja : Grgejjja ~ Gergeleia (k.). A magyarok leginkbb a Gergeleja formt hasznljk ennek a terletnek a jellsre. A Gergeljja nv tudatos alkots s a telekknyvbl ismerik nhnyan ; ezt tartjk e helynv eredeti ma gyar alakjnak. 72. Gergeleja feneke ~ Fundu Gergeleii (1). 73. Ger geleja kttya ~ Fntna Gergeleii (kt). 74. Hegyes verfnye ~ Fatsa Hedeului (k., e.). 75. Kzpvgy ~ Kezeped (k.). 76. Gergeleja ver fnye ~Fatsa Gergeleii (e.). 77. Kzpvty feneke ~La pue (l.). 78. Sznafji t ~ Drumu Fnatselor (t). 79. Kereknyl ~Krmil (e., k.). 80. Topaf ~Topafiiu (k.). Topaszentkirllyal szomszdos. 81. Topaf verfnye ~Fatsa Topafiiului (e., k.). 82. Tokja To-

kaia (k.)- 83. Tokja feneke ~Fundu Tokii (k.). 84. Tokja hegye ~ Fatsa Tokii (e.). 85. Prilazsa ~Priloze (k.). 86. Sznafji patak

~ Pru Fnatselor (p.). 87. Sznaf ~Fnatsa (k., e.). 88. Mrdny ~Mordan (e.). A szomszdos Ndasberenden van Mordan nev ro-

mn csald. 89. Krzsbkk ~Kerezbik (k., e.). 90. Krzsbk ver fnye ~Fatsa Kerezbikului : D'alu Kerezbikului (e.). 91. Krzsbk feneke ~Fundu Kerezbikului (k., e., kevs sz.). 92. Halast ~ Rtu Toii (k.). Itt rgen halast volt, nyomai ma is ltszanak. 93. Tavjja rttye ~Rtu Toii (k.). 94. Tavjja dala ~ Fatsa Taoii : Kostea Toii (sz., k.). 95. Krzsbk teteje ~ Vrvu Kerezbikului (e.). 96. Tavjja ~Toie (sz., k.). 97. Tavjja feneke ~Fundu Toii (sz., k.). 98. Tavjja verfnye ~ Fatsa Toii (sz., k.). 99. Bnyszt ~Banasut (sz., k.). 100. Puszta ~ Pusta (k.). 101. Epres ~ Pomnitsari (sz.). Eperfkkal volt beltetve. 102. Epht ~ Iephat (sz., k.). 103. Kisasszongdre ~ Gropa domniori (k., sz.). Egy Szsz Edit nev kisasszony volt. 104. Nyerges ~ N'erge (sz.). Nyeregalak hegy alatti sznt neve. 105. Nyrgezsgdre ~Gropa Nergeului (sz., k.) . 106. Bapdombja ~ Dmbu lui Bapo (e., k.). A ma is l Jang Mrton nagyapjrl neveztk el. 107. Unoki t ~Drumu spre Onuka (t). 108. Sznaf torka ~ Gura Fnatselor (sz., k.). 109. Nyrgesi patak ~ Val'ea N'ergeului : Parau N'ergeului. A Sznafi patak [86] folytatsa a Nyerges [104] alatt. 110. Malomdal pataka ~Pru la Fatsa mori. A Nyergesi patak [109] folytatsa a Malomoldal [118] alatt. 111. All az udvaron ~ D'in zos d'e kurt'e (k.). A Szacsvaifle udvaron all lv rt. 112. Onuka : Unok ~ Onuka : Unuka (sz., l.). 113. Unokszka : Onukaszka ~ Dosu Onui : Dosu U n ui (e.). 114. Unokdal : Onukadal ~Fatsa Onui : Fatsa Unui (l.). 115. Szljja ~ Su Ziie (sz.). 116. Szldal ~ Ziia (l.). 117. Jgverem ~ D'etsar (sz.). Rgen jgverem volt itt. 118. Malom dal ~Fatsa mori (sz., e.). 119. Dombok kszt ~La dmburi(sz.). Kt dombocska kzti sznt neve. 120. Malomt ~Drumu mori (t). Nagyeskllre vezet. 121. Kurmatura (l.) [Gergely Bla hgy.].
1 2

SOLYOMK 1367: Zholmuskyu [OL. 26755/EM. Doc. 213]. 1364: Buthus dictum de Solumku [TelekiOkl. I , 132]. 1416 : Nicolaus dictus Erdeg de Solomke [ i . h. 4167]. 1479: Mathiae Syraky de Solyomkew [Dl. 27067/EM]. 1481 : Symon de Erdeugh de Solyomkew [uo.]. 1482: Simonis Erdeg iunioris de Solyomkew [Dl. 27068/EM.]. 1506: Ladis laus Menhar de Solyomkew [CskyOkl. I , 529[. 1587: Solyomkeo [Mike gyjt. Regestr. Arend.]. 1700: Poss. Solyomk [O. L. Gub. Kzig. sszersok. Doboka Sup.]. 1722,1754: Pagus Solyomk [uo. Conscr.
I t t m g ltszik e hely rgi t - d u g s n a k egy rsze [Roska, Rep. 215]. K z l : Varga G y r g y I s t v n (30), Koszors Mrton A n d r s (60) ma gyar s Murean Simon (40) r o m n .
2 1

III.]. 1767, 1830: Sojomk [Mik lt. Reg. III. Fasc. XVIII. 60. MNy. XXVIII, 252]. 1808: Slyomk [Lipszky]. 1831 : Slyomk ~ Szntyom(!) [ConsTrans.]. 1834: Sojomko [Hodor lev.]. 1837: Solyomk ~ Sintyou [Hodor, Doboka e-m. 589]. 1 8 3 9 : Slyomk ~ Sintyeou [Lenk]. 1 8 7 7 : Slyomk ~Sinteu : Sintyesu [Dvorzsk, Hnt.]. 1909, 1922 : Slyomk ~Sinteu [MoldTog. MartIstr.]. 1 9 4 2 : Sjomk : Sjomk : Sjnk : Snk : Snk : Snk ~ Sint'eu [Hgy.]. 1754 : A Falu derekn. a' Falu fels vgin . . . a ' Babutzra men t mellett. A' Babutz fell valo Fordulora : Az Erge torkban ( s z . ) . . . szomszdgya alol az Erge Pataka. A' Kvetses tn felyl ( s z . ) . . . . szomszdgya . . . alol a Kvetses orszg uttya. Az Ecclsia erdejbl tsinlt ugyan Ecclesia Szleje alatt edgy darab Irtovny. Az Ujfalu fell valo Fordulora : A' Togyers kuttynl (sz.)... ezen fldet a' kt rka kett vlasztya. A' Csorgo rkn tl (sz.). A' Ko vtsi fel val Brtzen (sz.). La Dimbu Purtseluluj (e.). a' Vgs t mely a Szl, erd s abbl tsinlt Irtovny mellett le mgyen a' Patakig [Conscr. III.]. 1820: Babutz fell val Fordul[j]ban la Bk (sz.). Babutz fell val Fordulojban : a Bk [MNy. XXVIII, 252. A dsi ref. egyhm. lt. Bboci cs.]. 1834: A Sojomki hatron . . . bokros Kaszlo l Piatre (k.) [Hodor lev.]. 1912 : Mnesakol. Funtina lui Tagyers. Ptytra. Mra. Brkur. Kis oldal. Tyertyur. Nagy oldal. Bk. Sztina. Fncsika. Fancsika. Grcsa. Jr tovoj. Doszu Jersi. Pojana Frenczoi. Pojna Frenczoi. Fundu Jersi. Fcz Jersi. Als dumbrva. Als Dumbrava. Csikos t. Dumbrva. Komoristya. Falu rtje. Brnyistye, Brnyistya [Telekknyvi vzlatok]. 1942: 1. Su Dumbrava. t s a mellette lv sznt. 2. Ptetri (u., kves sz.). 3. Otez : Oteza (u.). A falu kzept az orszgttal sszekt utca. 4. Ulitsa satului : Ulitsa ai mare (u.). 5. Uliora biserici (u.). A templomnl lv utccska. 6. Su Ptatr (u.). 7. Branita (u.). Ilyennev hatrrsz mellett van. 8. Uliora Tod'i (u.). Egy Toda Jnos nev ember lakott itt. 9. Uliora Felekanului : Uliora Filekanului (u.). Egy Felecan nev ember lakott itt. 10. Fntna d'in Gura Otezi (kt). 11. Gura Otezi. A Hsttnak (Oteza) az orszgt fel es vge. 12. Fntna Vironi (kt). Egy ittl Veronika nev asszonyrl kapta a nevt. 13. Uliora Vironi (u.). 14. Curgu la plopt : Fntna la plopt (kt). Egy jegenyefnl van. 15. Fntna p dri Lika Grofului (kt). A Lika Grofului egy Corpadean nev ember csfneve volt. 16. Fntna n gura uliori. Az Uliora Todiban lv kt. 17. Uliora ntre dmburi (u.). 18. Kripta luj Boroni. Rgi torony neve. Val1

Ez n y i l v n csak elrs vagy sajthiba a Sintyeou forma helyett. E g y b knt ezt az alakot f e l t a l l h a t n i egy 1899 tjrl val forrsban is [ B . L., Az Erdlyi rszek H e l y s g n v t r a Kvr, 1899].

sznleg a msik kripta [19J hatsra kapta ezt a nevet. Egy Baranyi vagy Baranyai Imre nev fldbirtokos terletn volt. 19. Kripta baronului. Lozsdi br. Gyrffy Gza s csaldjnak temetkezsi helye. 20. e tatea Kiti. Meredek, kpalak halom neve. Uttagja egy Chita Mikls nev ember nevt rzi. 21. Curgau la batrna (kt). 22. D'alu ur gului (l.). 23. ntre dmbur (sz., k.). A Ptatra [43] s tbb kisebb kpalak halom kzt lv terlet neve; ez utbbiak a falusiak szerint az znvzkor keletkeztek. 24. Podereu al m'ik : Podereu el m'ik (l.). 25. Loku lui Siku (sz.). Egy Sik nev jegyz volt. 26. Fntna ntre dmbur. Kt domb kztt lv kt neve 27. Fntna la Poderei (kt). 28. Poderei (l.). 29. Fntna lui Todera (kt). Egy Todera nev ember volt. 30. Mnira (sz.). 31. Drumu pa su Ziie (t). 32. Rozin (sz.). 33. Kerezdmb (k.). Kerek alak domb neve ; Borsajfalurl s Magyar fodorhzrl jl ltszik. 34. Val'ea Kaoacului (sz., k.) A Kolozskovcsi fell jv vlgy. 35. Parau urgului (p.). A Fntna de su Ziie-bl [54] ered. 36. Barkuril'e (sz.). 37. Su Ziie (sz.). 38. Ziia (k.). 39. Brku Kosti (l., sz.). 40. Porta (l.). A szjhagyomny szerint itt volt a Ptatra-n [43] lv kuructbor kapuja. 41. Gropa tautsului (l.). Vizenys hely. 42. Dunga tutsului (l.). 43. Ptatra (l.). Rgen itt lltlag ku rucok tanyztak. A romn uralom alatt nemzeti nnepek alkal mbl nagy npnneplyeket rendeztek itten. 44. Furite (k., e.). 45. D'alu oegarului (k). Ez a kpalak domb a szjhagyomny szerint egy veges (r. oegar) varzslrl kapta a nevt. Ezt az vegest a falu fizette, s az volt a ktelessge, hogy errl a dombrl varzs igivel elkergesse a jgest. 46. D'alu ziii (k.). 47. Pom'itsa : Ponitsa (sz., k.). 48. Kost'ea Kokoului (l.). E helynv uttagja egy Mndru Jnos nev ember csfneve. 49. Ziia lui Frents (l.). 50. Gropa baronului ( l . , e.). 51. Dmbu purelului (l.). 52. Drumu n sat (t). Az orszgutal kti ssze a kzsg kzepvel. 53. Soita (l.). 54. Fntna d'e su Ziie. Ennek a ktnak a rgebbi neve Curgu lehetett, mert a belle ered patak neve: Parau urgului. 55. Dosu Bbutsului(sz.). Bboc fel esik. 56. Kostea ai m'ik : Kostea a m'ik (sz.). 57. T e r t u r i l e (k.). Rgen lltlag uradalmi gymlcss volt. 58. T'egle (k.). 59. Kost'ea ai mare : Kostea a mare (sz.). 60. Ptetrar (l.). Bboci neve: Ptatra Sinteului. A bbociak ugyanis egy nven jellik ezt a terletet a Ptatra-val [43]. 61. Val'ea Bbutsului. A Bboc fel foly patak neve. 62. Pru ntre koste (p.). 63. Podu Bbutsului (h.). Bboc fel esik. Ott Podu inteului-nak nevezik. 64. Patu el d'e ptatra. Kivjt, padalak szikla neve. A falusiak szerint valamikor a grgk (v. Greca hn.) innen figyeltk a vidket; itt volt a Ptatran lv tbor msik bejrata (1. mg Porta). A szikln azt a helyet is mutatjk, ahol a kancs llt. Errl a helyrl nagyon jl ltni a vid-

ket a Grea-ig [79] s a kolozsvar-borsajfalusi megyei utat. 65. Mora Todetilor (sz.). A Toda-csald malma volt itten. 66. Drumu p la Stn (t). 67. D'alu lui Frents (sz.). 68. Stna (sz., e.). 69. Fundu Faniki (sz.). 70. Krbuite (e., sz.). 71. Pru N'amtsuluj (., sz.). 72. Pru spoieli (.). 73. Poian (sz.). 74. Fanika (sz.). 75. Rzore (sz.). 76. Moina a mare : Moina ai mare (sz.). 77. Dmbu lui Modori (l.). Egy Magyari nev fldbirtokos volt. 78. Gr9pa Grei(sz.). 79. Grea

S o l y o m k helynvtrkpe
Hatra 2284 kat. hold

(e.). Itt fldvr volt [Roska, Rep. 249]. 80. Vrvu Grei (e.). 81. Drumu tsri. 82. Fntna la Dmbu Purelului (kt). 83. Biku (sz.). 84. La iaz : Mora la iaz (k.). Rgen itt malom volt. 85. Rzorele la Gura Ieri (sz.). 86. Gura Ieri : Gura Ieri (sz.). 87. Kastiile (sz.). 88. Kost'ea Ieri : Kostea Ieri (sz.). 89. Dosu Iersi : Dosu Ieri (sz.). 90. Iertoie (sz.). 91. Koturil'e (k.). 92. D'alu kremeni (sz.). 93. Gropa vntului (sz.). 94. Dmbu Oani (sz.). 95. urgau karpanului. Gyertyn fknl lv kt neve. 96. Gropa lui Makovei (sz.). Egy Macovei nev ember volt. 97. Fundu Ieri : Fundu Ieri (sz.). 98. Fntna dintre dumbraz (kt). 99. Kostea Breti (l.). 100. D'elrtits (sz.). 101. Fin-

tna Kiului (kt). Egy Kis Tdor nev romn emberrl neveztk el. 102. Dmbu lui Iona (k.). 103. Fzetu lui Mnihai (e.). 104. Erdektau (t). 105. Kostea Grei (e.). 106. Goroni (l., e.). 107. Baraska (l.). 108. Dosu Bbutsului (sz.). 109. Fntna la Duma (kt). 110. Duma: Gropa Dumi (l.). 111. Viile (l.). 112. D'alu Brceti (l. . 113. Dum brava (e., k.) 114. Gura lui Pure Iuon (e.). 115. Fntna la Vi (kt). 116. Gropt (l.). 117. Pod'erei (e.). 118. Poiana Pod'ereului: Poiana (l.). 119. Drumu Staniti (t). 120. Zapod'a (e.). 121. Stanita (sz.). 122. Gropa Kanti (k.). Canta nev csald van a faluban. 123. Dmbu lui Pedik (sz.). 124. Komorte (k.). 125. Orzatina (k.). 126. Rtu satului (k.). 127. Dmbu Komorti (k.). 128. Pdurea lui Bruzar (e.). 129. Rtu lui Modori (k.). 130. Rtu Braniti (k.). 131. Branita (sz.). 132. Stinior (sz.). 133. Dosu (sz.). 134. Stuptura (k.). 135. Podu Iedi(h.). Egy lada nev asszony volt. 136. Drumu d'in zos d'e kurt'e (t). Br. Gyrffy Gza udvarhza mellett vezet. 137. Rtu lui Mnihai (k.). 138. Rtu fgdului (k.). 139. Rtu Korpad'anului (k.). A faluban ma is l Corpdean nev csaldrl neveztk el. 140. Podu la Rtu sa tului (h.). 141. Fntna d' in zos d'e kurte (kt). 142. D'alu sarakului (sz.). 143. Priloze (sz.). 144. N'aku (l.). 145. D'alu Kaoacului (sz.). Kolozskovcsi fel esik. 146. Fundu Tertului (k.). 147. Drumu la Uifalu (t). Borsajfaluba vezet. 148. Drumu la Fodora (t). Magyar fodorhzra vezet. 149. etatea Iliii (k.) Egy Ills nev zsid volt [Gergely Bla hgy.].
1

* Szla A rgi Doboka megye vlaszti jrsnak pusztirl rva, Hodor Kroly - Dorna, Mik, Saraskutya, Urtelek s Szent Mrton mellett egy S z a l a nevt is emlt, fekvst azonban nem hatrozza meg. A Gnczy Pl-fle kolozsmegyei trkp Csomafja s (Kolozs)Gyula kztt egy S a l a nev pusztt jell. E nv szinte ktsgtelenl romnos helyesrssal, vagy egyszeren elrsbl kerlt ide a Szala alak helyett. Kolozsgyula hatrrl egybknt mr rgebbrl is egy 1693-i forrsbl a kvetkez helymegjellseket ismerjk : a Szala tul lejv t. Szalai kapus. Szlban lv f a l u h e l y t . a Szla fel kimen orszg uttyn alol [L. e m 127. l.-jn]. Ugyane kzsg hatrrl 1754-bl a Szala uttya", 1757-bl A Szalab{an)", 1816-bl a' Szalban a Szilvsnl" adat idzhet [i. h. 128-9]. 1903-ban ugyanitt egyik hatrrsz neve : Szala. A jelenkori gyjtsbl Szalaszja ~
2 3

V e z e t : David Mikls onu (36) s C o r p d e a n Vazul (40) mindkett romn nemzetisg. Doboka v r m e g y e t e r m s z e t i s polgri e s m r t e t s e . Kvr, 1837. 5968. A Pallas Nagy Lexikona X , 6923. 1. kztt.
2 3

Gura Sli, Szala szka ~ Gred'ina St'iopei s Szala verfnye ~ Fatsa Sli nev helyet ismernk [ i . h.]. Ugyane tjon Borsajfalu s Csomafja kztt egy kis vlgy ma is a Szala nevet viseli. Itt 1934 tjn egy Rus Mihly nev jfalusi birtokos tulajdonban egy tanya volt. Alighanem e tjon kell keresnnk azt a faluhelyet is, amelyet az elbb idzett 1693-i forrs emlt. Ezek alapjn valsznnek kell tartanunk, hogy ez adatok mutat nak r annak a teleplsnek helyre is, amelyet az oklevelek 1429 tj tl Zala, Sala s Zalahza alakban emltenek [Csnki V, 635]. Ez okle veles adatok els ketteje s a harmadik eltagja ugyanis nyilvn Szal nak olvasand. Kide hatrnak Borsajfalu fel es rszn 1578-tl k i mutathat Szalai svny is a kzpkorban, st mg az jkorban is Borsa jfalu, Kolozsgyula s Csomafja kztt kereshet S z a l a nev te lepls fel vezet gyalogsvny neve lehetett. E telepls adha tott nevet a kzpkorban Doboka terletn jelents birtok zalahzi vagy czegi Zalai (Szalai), illetleg msknt Zalahzi (Szalahzi) csaldnak is. *Szalakovcsi
1 2 3 4 5

A trtneti forrsokban csak egyszer, az 1587-i erdlyi arendasszersban emltenek egy kolozsmegyei helysget Zalakowaczy olv. Szalakovcsi alakban [EM. Mike gyjt. Regest. Arend.]. A forrsban e kzsggel egytt felsorolt helysgek sorrendjbl ktsgtelen, hogy e nv a borsavlgyi Kovcsi, jabban Kolozskovcsi helysgre vo natkozik. A nv Szala eltagjnak a kzpkori Zalai-, illetleg Za lahzi-csald esetleges itteni birtoklsval kapcsolatos vonatkoz saira, valamint ez eltagnak e terlet helynvkincsben ilyen alak ban meg sszettelekben val szerepre mr fennebb rmutattam."
Magyar-, k s b b Borsajfalu h a t r n is e m l t e n e k 1799-ben egy Szala nev s z n t - t e r l e t e t . Egy ilyen h e l y n v e falu h a t r r l jelenkori h e l y n v gyjts sorn is e l k e r l t . H a t h z i Mikls (54) magyarderzsei s z r m a z s altiszt szbeli kzlse E telepls neve maradhatott fenn a k v e t k e z s z e m l y n v i adatokban i s : 1434: A n n a e consortis Stephani de Zala." A n n a Stephani de Zalahaza consors." 1436: A n n a . . . consorte Stephani de Zalahaza" [Ub. I V , 5 1 5 , 5 2 6 , 605 - 6 . 608]. V . e m 86 kk. Ilyen s v n y t m g az 1942-ben folytatott helyszni gyjts sorn is emlegetett kidei vezetm, id. Jakab Sndor (75). Csnki V, 635 szerint 1464-ben a Sala vagy Zala alakban emltett tele plst A k n v a l s z o m s z d o s n a k mondjk a szintn s z o m s z d o s B n i v a l , K o m lddal s Oroszfjval e g y t t . Csnki p p e n ezrt e h e l y s g e t Kolozs megye keleti s a r k b a n keresi. Minthogy azonban tudjuk, hogy az e m l t e t t c s a l d n a k a B o r s a v l g y n tbb faluban is volt birtoka, a Szala nev t e l e p l s helye e tjon is k e r e s h e t (L. m g az albbi c m s z t ) L. az elbbi s a Kolozskovcsi cmsz alatt mondottakat le m 132. l . ] .
2 3 4 5 1

* rtelke 1544/1559: totalem et equalem medietatem metarum possessionis Kyseskewlew, alio nomine Vrtelke vocatis [Sombory gyjt.]. E kzsgnv a rendelkezsemre ll adatok kztt csak egy szer fordul el Kiseskll nevnek nvvltozata-, illetleg nvpr jaknt. 1723-ban azonban a kiseskllei hatron emltenek Urtelke nevu egy darab hely"-et [L. mg e munka 73 l.-jt]. Valsznnek ltszik ebbl, hogy itt tulajdonkppen a Kiseskll hatrn egykor meglv rtelke nev kln telepls neve rzdtt meg azutn is, hogy maga a telepls a XVIII. szzad elejre mr elpusztult. Egy msik forrs szerint 1701-ben I . Lipttl a Serdyek j adomnylevelet nyertek tbbek kztt bizonyos dobokamegyei bir tokaikra is. Ez az adomnylevl emlti egyebek mellett r t e l k e pusztt is [v. Hodor, Doboka vrmegye esm. 585]. 1837 tjn azt mondjk, hogy a vlaszuti jrs pusztji kzt U r t e l e k s Szent M r t o n . . . emlke mr-mr muland" [ i . h. 597]. Minthogy Hodor nem hatrozza meg, hogy e pusztt hol kell keresnnk, a legnagyobb valsznsggel llthat, hogy e prdiumot maga is csak az 1701-i adomnylevlbl ismerte. Az elbb idzett 1723-i adatbl azonban nyilvnval, hogy ez az elpusztult telepls, melyet mint fen nebb lthat 1544-ben mg Kiseskll nvprjaknt emltenek, ez utbbi kzsg hatrba olvadhatott bele.
1

VLASZT 1370, 1524: Walazwth [TelekiOkl. I , 165, I I , 345,349. Bnffy Okl. I , 293, I I , 353, 424, 464, 501]. 1405 : Walazwt [BnffyOkl. I , 487, 489, 491]. 1473: Walazut . Walazuth [ i . h. I I , 153]. 1524: Valazwth [ i . h. I I , 5201]. 1587 : Vlaszutt [Mike gyjt. Regestr. Arend.]. 1736: Wlaszt[Bf. I.]. 1764: Wlaszt . Vlaszt [Bf. I . Bnffy Far kas conscr.]. 1792: Vllaszut [ i . h. Bnffy Zsigmond conscr.]. 1808: Vlaszt [Lipszky]. 1831: Vlaszut ~Vlaszut [ConsTrans.]. 1839: Vlaszt ~Volaszut [Lenk.]. 1877 : Vlaszut ~Vlaszd (!) [Dvorzsk, Hnt.]. 1909: Vlaszt ~Valsut [MoldTog.]. 1922: Vlaszut ~ Valasut [MartIstr.]. 1942 : Vlaszt ~Valasut [Hgy.]. 1638: Az Vr Velgyben. Borsa fell az Pap fve mellett (k.). az pap Szna fve mellett [Bf. I . Fasc. XX. No. 16]. 1672: Kendi Lona fell val fordulban . . . az Puszta Templom fel (sz.).
Megjegyzend, hogy ugyane hatrban 1722-ben emltenek intelke nev helyet i s ; ez lehet az rtelke elrsa is [ W e s s e l n y i lt.]. A teljessg kedvrt felhvom a figyelmet a kiseskllei h e l y n v a n y a g 1749-bl val Kis Urga hely nvre is szerintem, ez is kapcsolatban lehet az rtelke k z s g n v v e l .
1

[Bf. I . ] . 1676: Az Csere odalon (sz.). az Terben (sz.). Az horgos n. h.-ben (sz.). Az Bordo (!) kut teriben (sz.). az Eszken (sz.)[uo.]. 1679: Grbe (sz.). az Falu Szena fu nyilassa mellet (sz.) [uo.]. 1681/1870: A Fejrd fell val fordulban egy grbe nevezet fld. Lona fell val forduloban ugyan a Lonai hatr fell sajt Bcsi rszben. Borsa fell val forduloba a Csere alatt. Lonai vlgyinek. a falu sznaf rti nyilassa mellett [A ref. egyhk. anyaknyve]. 1685: A Kolosvari uton felljl a Patakon tl (sz.). a Trben (sz.). a Csere alat (sz.). a Volgiben (sz.). A Horgas fld (sz.). a Vlgj oldalon a Sos Patakon tul (sz.). Az Akasztofa alatt [Bf. I.]. 1693/1870 : Borsa fell val fordulon gy grbe n. fld. Lona fell valo fordulon Bcsi rszen. Fejrd fell val fldnek szomszds gba. az uton all. a falu sznafnek nyilassa mellett. A Bcsi rsz [A ref. egyhk. jegyzknyve]. 1715: Szll hegj f (sz.) in uno monticulo Halom vocato. montis Halom seu Berczf vocati [MzBf.]. 1717: Fels fordul: Az Csere alatt (sz.). Az Falu mellett az Tren (sz.). Az hideg kutnl (sz.). az Szna fu torkolatb(an) (sz.). Csobn padgya (sz.). Az hideg kt vlgjben (sz.). Als fordul : Az Valaszuti patak mellett (sz.). Az Jenei ut. Az Lonai Volgjb(en) az eszkan (sz.). Az Csere veginl (k.) [Bf. I.]. 1 7 1 9 : Hatrhelyek: Monticulo Szsz halom vocato. Summitatem montis halom seu Brczf vocati [Bf. I . Fasc QQ. No. 5]. 1720: Szntk: az oldal felol valo Terbe. tul a hideg kuton. a Borsa fel valo volgybe. a hideg kuton tul a Szna fu felol a kt patak kozott. a Magyar Templomon tul. a Patak Szakasztsba, a' Szigetbe. a Gton felyl. a Sza kadsba (k.) [Bf. I . Bnffy Farkas conscr.]. 1736: F e l s for d u l : A Hideg-kutnl (sz.). A Horgas n. fld (sz.). Az rpa fld (sz.). A Borsai jrb(an) (sz.). A Csubaj fel (sz.). A Trben (sz.). A Csere alatt (sz.). A hegyen a szna f mellett (sz.). A Kis Csere alatt (sz.). A Ss-patakban (sz.). A hideg-kt vlgyn (sz.). A Fal sznafve torkab(an) (sz.), A z A l s f o r d u l o b (an): A Judei (! ?) n. fld (sz.). a patak mellett (sz.) A Szamos mellett a rgi rvnl (sz.). A Lnai vlgyb(en) (sz.). A Lnai ktnl (sz.). (sz.). A Falu rte mellett (sz.). A Bcsi rszben (sz.). Bonczidai t mellett (sz.). A Szna-f torkb(an) (k.) [Bf. I.[. 1751: Jenei Ut. A Templomra jro Lbban (sz.). A Hegyes Fldb(en) (sz.). A Szomos Parton (sz.). A Hideg kutnl (sz.). Az Borsai Jrob(an) (sz.). A Csobj tetn (sz.). A Denyetze n. h.-ben (sz.). A Nagy Tsere alatt (sz.). A Kis Tsere tetn (sz.). A Pap Rti mellett (sz.). az Eszakb(an) (sz.) [Bf. I . Fasc. I. No. 43]. 1754: Also fordulo: Vlye Dobruluj (sz.). A' Fe jrd fell v(al) Hatr(ban): A Csere alatt valo szkon (sz.). A' Hor gas alatt ( k . ) . . . szomszdgya alol a' patak. A' Fels rt szlibe

(sz.)- A' Lona fell valo Fordulora : A' Lnai ton alol (sz.). a patak [Conscr. III, 50. Bf. I.]. 1764: A ' B o r s a f e l f o r d u l f e l s h a t r b a n n : Szntk : A' Hideg Ktnl. A' Borsai Ut mellett a' hideg ktra s falra rg vggel. A' Hgy alatt. A' Vero fnyen val nagj lb. A' Szilfa bokornl. A' Ss verofnyin. A' Hideg kt Verof nyin. A' Borsa feloll jv patak mellett. A' Kt Sznafu kozt val lb fold. A' Fal Sznafuve torkban a' Ktnl. A' Sznafu szkiben. A Patak kozott. A' Nagj Verofnyen. A' Bts kuttynl. A' Ssba. A' Hgsba. A' Ss verofnyben. A Borsa fel jr rendben. A' Bika Rtinn. A' Szilfa bokor verofnyin. A' Borsra jrban. A' Da niel Szerbenn. A Szilfa bokor nagj verofnyin. Az t kozott a' hagsban. A' Padon a' nagy Verofnyen. A' Szakads alatt. A' falun fellyul a Verofny ldalban. A' Nagy Verofny ldalon. A' Porgalt Kertnl a fal mellett. A' Borsai jrban. A' Bts kttynl a' T mellett. A' Hgosbli fldek Sorban. A' Padon a' Borsai jrban. A' hegyen a' Lonai vlgy fel. Az eszak alatt val ldalon. a' Felso Rtben (k.). A' B o n c z h i d a f e l f o r d l A l s h a t r b a n : S z n t k : A' Pallnl a' Patakon tl. A' Szamosra folly patak torkba jrban. A' Hoszszban a' Bonczhidai hatr szllyeb(en) a' Rten kullyel. A' Nagy eszkon val ldalban. A' Halomnl. A' Fal Rttye mellett a' Gt Irnnyb(an). A' Hatr konl a' Fal Rttye szllyiben. A Trben. A' Dobra vlgyin. A' Nagy szkon. A' Nagy szakban. A Padon. A' Lnai volgj Eszakjban. A' Lnai volgyon a' Nagy szakban. A' hegy farknl az szakon. A' Lnai vlgy nagy szkiben. A' Lna vlgyb(en) a' Csorgnl. A' Zsellrek Rttye Szeriben. Az Oldalon. A' Magyar Templomon fellyul a' verofnyen. A' Lnai volgyben az szak arka mellett. A' Zsellrek Rtinl. A hegy farka nagj szkiben. A Lnai volgj szekiben az rok mellett. A' Lnai vlgy verfnyin. a' Szamos teriben (k.). A Lnai volgjben az Eszak tsorgjnl. K a s z l k : a' Nagy Szenafben. A' Falu Sznafviben. A' Szakads n. h.-ben. A' Felso Rtben a' Borsai hatr szellyben. Az als Rtben a' Szamos teriben. A Kis Csere veginl (irotvny k.). A' Nagy Ss verofnyen. a' nagyobb v. nagy Csere alatt. az als ttza. a Patakon tl. a' Porondon, a' Falu derekban az olh
1

A r e f o r m t u s e g y h z fldjeinek felsorolsa utn a forrsban ez a meg j e g y z s o l v a s h a t : Miolta mostani Mlga F l d e s Urunk Grf Bnffi D n e s Ur o Nga Bo dog e m l e k e z e t Praedeccssora Idsb Grff N h a i Bnffi D n e s r akkori H z a s trsa, Bornemisza Kata Aszszony Nga ezen Vlaszuti Rfa Ecclesit maga k l t s g e s industrija l t ( a l ) nem Bnffi, hanem maga k l t s g n a p p r o p r i l t Btsi rszen fundlta s p t e t t e , Magyarokat ide maga J s z g b l szlltott circa A n n u m 1679 mind az oltatol fogva b k e s s g e s b i r o d a l m b a n tudgyuk s hallottuk az Ecclsit a' felljeb deciaralt Bonumoknak [i. h. 52].

Templomnl, a' Kt t kozott. A Marhk itat Siktora, a Fal patakan tl. a Fal Pataka mellett valo Porondon [Bf. I . ] . 1766 : a Fogado Sorban a Fels Soron a Borsai patak, a kt Arok kztt. a Felso Uttzban [uo.]. 1777: a' Fels fordulon: a' trben (sz.). Hidegkutbeli (sz.). A Brsi (!) Rtben (sz.). Homly (k., sz.) [MzBf.]. 1781: Hideg kut (sz.) szomszdgya Borsrl Vlaszutra jro orszg uttya. az Nagy Trben (sz.)... (szomszdja) az Borsrl Vlaszut fel le foly patak [uo.]. 1782: in Fundu Pereuluj (sessio) [uo.]. 1792: A z A l s o F o r d u l o b a n : La Sesz (sz.). In Drum (!) Klusuluj (sz). Dupa Gyl (sz.). Dupa Sij (sz.). In Doszu Vale (!) Lungyi (sz.). Ovaszojistyi (sz.). In Vale Lungim (!sz.). La Rit Linge Szomes (k.). La Sesz in Drum (!) Klusuluj (sz.). Pe Paro Burtutsi (sz.). In Vatajstyi (sz.). In Szortye (sz ). Szupt Kornu Gyluluj (sz.). In Drumu Loni (sz.). In Vale Loni Doszu (sz.). In Fundu vale Loni (sz.). In Novasztyin (sz.). La Ruge (sz.). In Doszu Paduricsi (sz.). In Koszte rej (sz.). La Podu Klusuluj (sz.). In Sesz Linge Pod (sz.). La Fon tina Csel szarate (sz.). In Ovesszti (sz.). Ovessztin (sz.). A F e l s F o r d u l o b a n Borsa fell: Peszte vale Daniel szeribe (sz.). Linge vale (sz.). La Hidegkut (sz.). In Bacsiris (k.). In Sesz (sz.). L Gyl (r.). L Fcz Gyli(! sz.). In Dosz la gyl (sz.). La Krutse (sz.). Intre voj La Sesz (sz.). In Facza csel (!) mika (! sz.). In hago (sz.). Dea supra Paduricse (sz.). La Rit Linge Szomes (k.). In Ritu Tauruluj (sz.). Linga Vale (sz.). In Fcza (sz.). In Dosz (sz.). In Funcz (k.). In. Rit (k.). Linge Drum (!) Funaczuluj (sz.). Pe Csobae (sz.). Linge Parou (sz.). Pe Csaboiczin (sz.) Intre Kerj (sz.). In Ritu Sztuluj (k.). Linge Tou (sz.). In Drumu Gyluluj (sz.). In Koboltou (sz). L Csorgo aluj Kalaus (? sz.). In Doszu Paduricsi (sz.). La Ripa (sz.) [Bf. I . Bnffy Zsigmond conscr.]. XVIII. msodik fele : a' Nagy Vpn (ke.). Garotz oldaln fellyl (ke.) [Bf. I . ] . 1815 : Eszak (sz.) [MNy. XXVIII, 253]. 1824 : Lnai vlgy [uo.]. 1825: Borsa fell a F e l s f o r d u l : Szntk: A Nagy Szna Fbe. A kis Szna f Tetn szomszdjai gy fellll . . . a Falu kr Tilalmassa. A Szna F T o r k b a . A Borsai Jroba. A Lonai Csupon aloll. A Nagy Verfny rkn. Szilfa Bokornl. Hideg Kut Arknl. Aszszony Lbba. A Bts Kuttynl valo Lb. Daniel Szeribe. A Falu mellett valo Lb. A Nagy Csere alatt valo Lb. A Btsirsbe (!). A Kis Csere alatt. A Ripnl. Az Eszkon a Munzalloba. A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A l b b ugyanabban a forrsban : Pe Csobaicza" (sz.). Tvisses, oklalos, es geras(!)." K v e t s e s s eszkos hely." Olda los" s oldalba Teres " Hegyen." Oldalos, g r a s , s o v n y Fld az r o k h r o m b a szakasztotta " rkos, forsos, agyagas, g r s . " Homokos." Teren." Tr hellyt " Oldalba szkos." Oldalos." oldalos, s z kos". Tr helyt." H e g y e n fekszik."
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Trbe az Ut kztt. A Hegyen a Csobj Tetn. A Forsoknl. szak allyn Bika Rttyibe. A Hgoba a Csobj fel. - A Nagy Ver fnybe. A Kertek megett. A Szilvsba. A Bika Rtibe. A Patak kztt. A Szena Uttya mellett. A Kis Verfnybe. A Kelos(!) Csorgojnl a Kis Csere alatt. A Rupanal(!) A Nagy Csobjba. A Lo nai Vlgybe az szkon. A Dobra Vlgyin. A Lonai Vlgybe a Falu Oszlo Nyillyba. A' Kolozsvri Utba a Falu Oszlo Nyillyba. Szilfa Bokornl Kis Verfnybe. A Keresztnl. A Eszak alatt. Az Eszakon a Nagy Csere alatt a Muntzalloba. A Muntzalloba a Kis Csere tetejin. A Hegy Tetn a Hgo tetejibe. A Falun Fellyl a Porgolt ker teken kl. A Kis Szna F Torkba a Muntzalloba. A Kallos Csorgojnl. K a s z l k : A Nagy Szna Fbe. A Keresztes Oldalba. A Kis Szna Fbe. a Pap Rettye mellett. a Bts Kuttynl. A Fels Reten Borsa Felll. A Falu Oszlo Szna Fvebe. B o n t z h i d a f e l l l az a l s o F o r d u l o b a : S z n t k : A Cserpi Szegelet. A Fintyousnl. A Rt Szlybe. A Tglnl. A Magyarosba. A Hegyess Fld a Knl. A Malomnl. A Hoszszu Fld. A Jenei Orszg ut mellett. A Lonai Vlgy rkn. A Lonai Verfnybe. A Csorgonl. A Szll Hegy T e t e j n . A Szll megett A Su hogo. A Gtnl. A Jeni v. Jenei Utba. A Lonai Vlgyben az szkon. A Kolosvri Utba. A Kertek megett. A Csere fel az sz kon. A Soos Kutnl. A Dobra Vlgyin. A Soos Hidnl az Or szg Uttya mellett. Soos R t b e . Tul a Patakon. A Verfny Allyban. A Lonai Vlgy Csupjnl. A Hegy Farknl. A Hegy Farka alatt szak Felll. A Muszka K u t t y n l . A Lonai Vlgyben a Ve rfnyen. A Lonai Vlgyben a Csorgonl. A Lonai Vlgybe a Muszka Kuttynl. A Fintyous mellett. Tul a Patakon a Hidnl. Az szok Tetejin. az szkon a Hegy Farknl. A Sellrek Rttyinl. Tul a Patakon a Hid vginl. A Fels Lbnl. A Szamos mellett a Fin tyousnl. Tul a Hegyen. A Kis Csernl Munzallo kztt. A' Soos Hidnl. A Soos Kutnl az szkon. A Szamosnl. A Soos Rt mel lett. A Szll megett Muszka Kuttynl. Az Eszokba a Soos Kuton Fellyl. K a s z l k : A Sellrek Rttyibe [Bf. 1. Bnffy Ferenc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

33

Eszkos." Verfnyes." Oldalos, V e r f n y e s . " Tr helyt." szkos." oldalos" Eszkos " ,,Hegyen". ,,Oldalba". Teres hellyen." I t t ugyanekkor egy Kallos Mrton nev j o b b g y o t e m l t e n e k . F l rva c e r u z v a l : U n g y u Bnfi." Tr hellyen." Tr helyt," Oldalos, agyagas g r a s s o v n y " Oldalos." Hegyes, Kvetses" Ol dalos." Tr helyt." O l d a l o s szkos." Oldalba szkos." Ol dalos." T r hellyen, vizes, g r a s . " Hegyen." Oldalos, Fele T r . " Eszokban." Eszkos " H e g y Tetn." H e g y e n Oldalos."
5 6 7 8 9 10-11 12 13 14 15-20 21 22 23 24 25-26 27 28 29 30 31 32 34 35 36

concr.]. 1832, 1834: Lna vlgye. Lnai Hegyrl le jv arok [MNy. XXVIII, 253]. 1835 : F e l s f o r d u l : Fels rt (sz.). a Patak. Papi rt. Erge. Sznaf. Munzlra. . . feljr t. Csere alatt. Nagy Verfny. Horgos alatt. A l s f o r d u l : Lnai vlgy. Dobra vlgye. Szamos (foly). Fintyus (ke.). Porkolb kert. Nagy Ver fny. Jenei ut mellett. Zsuki hatrszl. A' rt. Hegy Farka [Uo.] 1859: Nagy Verfny. Fintyus. Sznaf [uo.]. 1868-1869: Als rti nyil. Sznafi nyil. t kztti fld. Verfenyi fld. A fels rti nyil. Fintyosi fld [A dsi ref. egyhm. lt. Szmadsknyv]. 1870 : Fejrd fell val Valaszuti forduloban egy grbe nev sznt fldel. az uton all az falu sznaf rti nyilassa mellett. Bcsi rt. a Lona fell val forduloban a vlgybl lejv patakon tl [A ref. egyhz jegyzknyve]. 1871 : Fels rt. Nagy Verfny. Fintyos [MNy. XXVIII, 253]. - 1874 : Verfny [uo.]. - 1879 : Sznaf. Ken derfld [uo.]. 1880 : Als rt. Fels rt. Nagy Sznaf. Hegy farka. Nagy Verfny. Sznaf. Fintyus [uo.]. 1881 : Lna vlgy [uo.]. 1883: Hegy Forka [uo.]. XX. szzad eleje: D l k : A hidnl. Helysg als rtje. Fintyos. Bnffy szeglet. Kolozsvri tban. Hegy mgtt. Hegy farka. Prunyi. Dosz. Kertek mgtt. Dniel szer. Als munzlk. Bika rt. Pap rtje. Fels munzlk. Sznafvek. Keresztes oldal. Helysg fels rtje. Ripa alatt. t kztt. Patak kztt. Bcs ktjnl. A keresztnl. Kis verfny. Nagy verfny. Csoboj. Lnai vlgy. Dobrai vlgy. Szl mgtt. Puszta s Suhog. Jeni tban [Telekknyvi trkpvzlatok]. 1942: 1. Fls-ucca ~ Ulitsa d'i sus (u.). Rgebbi neve : Fogadsor. 2. ls-ucca : Nagyucca : Magyar-ucca ~Ulitsa ea mare (u.). Ujabban e Kolozsborsa fel vezet utct Borsaji t-nak is nevezik. 3. Kis-ucca ~ Ulicora (u.). Msik neve : Gynygyvirgos-ucca. 4. rok-ucca ~ P pru (u.). 5. Templom-ucca : Pap-ucca ~ Ulitsa popi. A reformtus papilak mellett a reformtus templomhoz vezet utca neve. 6. Krtek megettiucca ~Ulitsa dupa gred'in (u.). 7. Szoros ~ Sorou (u.). Rgi neve : Itat-ucca. 8. Cinterem ~Tsintirim. A reformtus s grg katolikus templom krli hely. 9. T-ucca ~Drumu la tu (u.). 10. Temet-ucca ~Drumu la tsintirim (u.). 11. Zsid kttya ~Fntna dim mizloku satului (kt). Msik magyar neve : Falu kzepibl val kt. Egy itt lakott zsidrl neveztk el. 12. F-ucca rv Drumu Kluzului. Az orszgt mentn plt utca neve. 13. Zsid-ucca ~Drumu di kt zidovanka. A Zsid ktj-nl [11] vgzd utccska neve. 14. Siktor : Bereckijk mellett ~Drumu la vale. Az ittlak Bereczkicsaldrl neveztk el ezt a patakhoz vezet utct. 15. Cignsor Drumu png Tsigan (u.). 16. Tancsi mellett ~ Drumu la Dhilet (u.). Tancsi egy ma mr nem l Balzs nev ember csfneve volt.

17. Maija Nyikulj mellett ~ Drumu png N'ikulai Molele (u.). E helynv eltagja egy romn ember csfneve volt. 18. Simonkt ~ Fntna lui Simon (kt). lltlag egy Simon nev zsid satta. 19. Hetyfrka ~ Kornu dalului (sz., k., l.). 20. Cmentktnl ~La fn tna d'e tsiment (sz., l.). Ma mr meg nem lv ktrl kapta a nevt. Rgebbi neve Alsrit. 21. Keresztnl ~ La restinire (sz., k.). Az ittlv keresztrl neveztk el. 22. A knl ~ La ptatra (sz., k.). 23. Oltovnyos ~ ntre oltoan (gy.). 24. Utak k s z t : Kolozsvri t ~ Drumu Kluzului (sz., t). A Kolozsvrra vezet orszgt mellett lv fldek egy rsznek neve. 25. Jenei t ~Drumu Inului. Az orszgt Szamosjen fel es rsze. 26. Glimj ~Glimeiile (sz.). Nhny kis halom van benne ; itt lltlag tmegsr is van. 27. Bakterhznl ~ La boktariie (sz.). Itt a vasti rhz ma mr nincsen meg ; a romn uralom alatt bontottk le. 28. Finytyejus ~ Finteu (sz.). Rgeb ben megklnbztettek Als- s Flsfinytyejust. 29. Kenderfdek ~ Knept'it (sz., k.) Rgebben kenderes volt. 30. Bikk rttye : Bikk rttye ~Rtu taurilor (k.). 31. Berek ~La Bark (k.). 32. Natysnc ~ Santsu el mare (.). Az els vilghbor alatt stk az orosz hadi foglyok. 33. Hetyfrkaji rok ~ Parau d'ela Kornu d'alului (.). A Hegyfarkt [19] keresztlszel rok neve. 34. Hegy megett ~ Dup dal (sz., l.). 35. Hegy ~D'alu : P dal (sz., k.). 36. Alsszak : szak : lsdosz ~Dosu d'in zos (sz., k.). 37. Felsszak : Flsdosz ~Dosu din sus (sz., k.). 38. Bluj kttya ~Fntna Balului (kt). E hely nv eltagja egy romn ember csfneve volt. 39. Pduricsa : Cser js ~Pdurice (l.). Nha Kiserdnek is hvjk ; rgebben Kis- s Naccsere volt a neve. 40. Alsmnzl : Alsmunzl ~ Mnzalau d'e zos (sz.. k.). 41. Danijelszr : Daniszr : Daniszere : Daniszeri ~ Dnilet (sz.). 42. Bcs kttya ~ Fntna Baului (sz.). A falu ban ma is van Bcs nev romn csald ; rgebben az Alsrtet [20] is gy neveztk. 43. T ~ La tu (k.). 44. Szilvs ~ Prun (l.). 45. Bcsi rt : Bcsi rt : Bcsiris ~ Baciri (sz.). 46. Sznaf : Sznaf : Falusi sznaf : Falusi sznaf ~ Fnatsa : Fnatsele s t e a t ( s z ., k . ) . A k i s a j t t s eltt is a falusiak volt. 47. Szilvsi rok ~Pru prunelor (.). 48. Sznaf rka : Sznaf rka ~ Pru Fnatselor (.). 49. Sznaf torka : Sznaf torka ~ Gura Fnatselor (sz., k.). 50. Hg ~ Hagu (sz.). 51. Flsmnzl : Flsmunzl ~ Mnzalu de sus (sz.). 52. Bikart : Bikart Rtu taurilor (sz.). 53. Padas : Pods ~Poda (sz.). Kis hd van itten. 54. Eklzsija ~Kleziie (sz.. k.). A reformtus s grg kat. egyhz.
1

E k e t t t e g y t t e s n v e n Kalls Z o l t n (17) kzlse szerint Iszkak-nak is nevezik. A tbbiek szerint a 36. s 37. h e l y n v e s e t b e n gyakoribb a r o m nos helynvalak.

55. Prcok kttya ~Fntna lui Prtsog (kt). A Prog csald. 56. Pap rt : Pap rttye : Pap rttye ~Rtu popi (sz., k.). 57. Zsidn heje ~ Rtu Zidovului (sz.). Egy zsid brelte. Rgebbi neve : t kszt : Kt t kztt ~ ntre drumuri (sz.). 58. Sznafji legel ~ Puna dim Fnatsa ( l . , k.). 59. Sznafji kaszl ~Fnatsa (k.). 60. Ke resztes : Krisztijes : Keresztesdal ~Dosu Kristieului (k. . 61. Szna fji szak ~Dosu Fnatselor (k., sz.). 62. Sznafji verfny : Sznaf verfnnye ~ Fatsa Fnatselor (sz.). 63. Flsrt : Flsrt ~ Rtu d'in sus (sz., k.). 64. Ripa : Rpa ~Rpa (sz.). 65. Ripa jja ~Su rpa (sz.). 66. Felsbnya : Nagybnya ~ Baja ea mare. Fenn a hegyoldalban lv kbnya s krnyke. 67. Alsbnya : Kizsbnya ~ Baia ea mika. A 66-nl albb fekv kbnya s krnyke. 68. Akcos : Szlls : Szll ~Zija. Itt rgebben szll s akcos volt; a szll mr rgebben elpusztult, az akcost j tulajdonosa 1920 1930 kztt csaknem teljesen kiirttatta, a terletet pedig szntv s gymlcsss alaktotta t. 69. Suhag ~Suhagau (sz., k.). 70. Szlls ~Ziia : Ziia Kvaului (sz.). 71. Jeneji t : Frct-krtek ~ La drumu Inaului (sz.). Rgebbi neve : Hosszufd ~Hosufe. A Szamos jen fel vezet t mellett a romn fldbirtok-kisajtts alkalmval elvett s knyszerbrletbe adott fldek (v. r. a for 'knyszert'). 72. Blga : Blgavgy ~Blaga (k.). jabb nv ; lltlag egy Blaga nev romn birtokosrl kapta nevt. Rgen itt hzak is voltak. A Kostan nev romnokat innen teleptettk be kb. 60 ve a faluba. 73. Lnaji vgy ~Val'ea Loni (k., l.). Kendilna fel es vlgy neve. 74. Csorg : Csurg ~ Curgu (kt). 75. Csubj ~ Cubaja (sz., k.). 76. Nagyverfny ttya : Nagyverfny ttya ~ Drumu d'ila Fatsa ea mare (t). 77. Ilies kttya ~ Fntna lui Ilisiie (kt). Egy Illys nev zsidrl neveztk el. 78. Nagyverfny : Nagyverfny ~Fatsa ea mare (sz., k.). 79. Nagyverfnyi rok : Nagyverfnyi rok ~ Pru Fetei (.). 80. lnyak : nnyak : jnyak ~ Ulmn (sz.). 81. Kisverfny : Kisverfny ~Fatsa ea mika (sz.). 82. Hidakt: Hidkt Hidekkt ~ Hidakut (sz.). Jellemz a vlaszti magyar helynevek sorsra, hogy 41 ves vezetm csak az els alakot ismerte s kr dsemre, hogy Vlaszton van-e Hidegkt helynv, nemmel vla szolt. 83. Dobravgy : Dobraji vgy ~ Pru Dobri (sz., k.). 84. Kisverfny rka : Kisverfny rka ~ Pru d'ila Fatsa ea mika (.). 85. Blinkttya ~Fntna lui Balint (kt). A Blint-csald. 86. Dobravgy rka : Dobravgy rka ~ Parau Dobri (.). 87. Ke reszt ~La krue (sz.). 88. Falu vge : Falu vg ~Kapu satului (sz.). 89. Zapfdek ~ Ovsatin (sz.). 90. Keregdomb ~Dmbu ra1 2
1 2

E h e l y n v jellsi k r e a kolozsborsai hatrbl tterjed ide is ( L . o t t ) . Kalls J n o s Hegyes (74) meg p p e n csak a msodik magyar alakot [Szta]:

tund (k). A romnnsg egy rsze a La krue nvvel jelli ezt is. 91. Tnl : Natyt : Garc ~Tu : Grvalts (sz., k.). 92. Urak sznafje : Udvari sznaf : Udvari sznaf ~Fnatsele fortsate (sz., k., l.). A br. Bnffy-csald volt, de a romn fldkisajtts alkal mval kiosztottk. Mg a br birtokban volt, e terleten szilajpsztorkodst ztek, a marha tlen-nyron kinn tartzkodott azon a terleten. 93. dal ~Koste (l.). A Blgnak a falu fel es oldala. 94. Gtnl ~La iaz (k.). 95. Csubjtet ~ Poderei (sz.). 96. Kt rok kszt ~ ntre praie (sz.). 97. Padas ~Poderei (sz.). 98. Fundu prului (sz.). Csak a romnok hasznljk ezt a nevet. A magyar nyelvhasznlatban a Kereszt-hez tartozik. 99. Muszkakt ~ Fntna muti (kt). 100. Tr ~es (sz., k.). 101. Sziget ~Kotur (sz.). R gebben sziget volt itt. 102. Szakads ~Ruptur (sz., k.). A Nagyverfny egy rszt is gy neveztk. 103. Szamos-t ~Drumu la Some (t). A Szamoshoz vezet. 104. Brsaji patak ~Val'ea Borsi (p.). 105. Hdnl ~La pod (sz.). 106. Natyhd ~Podu el mare (h.). 107. Krtek ~ Gred'in (sz.). Jellsi kre a 3 s 14 jelzett belssgrsz krnykre is kiterjed. 108. Krtek megett ~ Dup gredin (sz.). 109. Sspatak ~ Val'ea srat (p.). 110. Sskt ~Fntna d'e mortore (kt). 111. Bcskt ~Fntna Baului (kt). 112. Ss : Ssak : Ssagba ~ Srtura (sz.). 113. Flslb ~ Ud'u lui Bamfi (k.). 114. Bmfirt : Bmfirt ~ Rtu lui Bamfi (k.). 115. Tglnl ~La tegle (k.). Rgen itt cignyok tglt vetettek. 116. Grlnl ~La Kobllu (sz., k.) 117. Akasztfa ~ Akasti (sz.) Itt rgen akasztottak. 118. Magyars ~ Aluni. Szakadsos hely mogyorfa-bokor most is n benne. 119. Ponr : Ponarak ~ Ponore. 120. Sport. Egszen j n v ; itt van a leventk gyakorlhelye. 121. Felsrt : Felsrt (k.). 122. Kuku (kt). Neve lltlag onnan szrmazik, hogy a dombos oldal fel kiabl gyermekek kuku-kiltst a kt krnykn lv domboldal visszhangozta. A ma is meglv ktbl a br. Bnffykastly vzszksglett vzvezetkkel ltjk el. 123. Gura Vii. A Sspatak [109] Szamosba mlsnek krnyke, torkolata. Csak a ro mnok hasznljk e nevet. 124. Kizsbcsiris. Kalls Zoltn (17) sze rint egyetlen 80 v krli regasszonytl hallotta gy emlegetni e helyet. Kalls Jnos Andrs Hegyes (17) nem ismerte 125. Csikvgy (sz., k.). A br. Bnffyaknak itt mnesk volt. 126. Rkajukak [Gergely Bla hgy.].
1

1944 t a v a s z n a g y j t s e l l e n r z s e a l k a l m v a l a 2, 3, 7, 11, 14, 18, 26, 36, 37, 39, 41, 53, 56, 60, 6 6 - 6 8 , 7 0 - 7 4 , 77, 80, 83, 92, 107, 112, h e l y n v h e z k i e g s z t adatokat s i k e r l t g y j t e n e m . A 119126. helynevet is akkor jegyez tem le. E nevek Gergely g y j t s b e n nem voltak meg.

JAVTSOK A A A A 9. l . - o n a l u l r l a 6. s o r b a n 20. l . - o n sorban a 4.

1 0 . l . - o n f e l l r l a 3. s o r b a n h . a.

egyn h . egyni. kivl h . kvl. Saro h . Soros. Gropa.

U o . fellrl a 25.

2 1 . l . - o n f e l l r l a 8. G r o p h . 2 3 . l . - o n a l u l r l az sorban

A
A

1. s o r b a n j r o e gy h . h.

jro egy.

U o . a 12. vszm:

Omlban

Omlsban.

3 1 . l . - o n a l u l r l a 8. s o r b a n a k t e l m o s d o t t n y o m s 1879, 1881. U o . a 15. s o r b a n r t h . r t .

A 4 1 . l.-on alulrl a 2 1 . sorban a A 47. l.-on a A


2

Nyirvegyu i en
h.

sz utn

Bugyi

olvasand.

j e g y z e t 2 . s o r b a n Andre u t n

Buday

olvasand.

48. l.-on alulrl a 11. sorban

igen

olvasand.

A 69. l.-on
A 87. l.-on

8.

Kapiu s z u t n Bgyilouluj o l v a s a n d .
17 az az 5 h . 7775.

az 5.

A 95. l.-on a
A A 123. l . - o n

j e g y z e t 2 . s o r b a n krli h . krli
1898 vszm a 3. elmosdottan

olvasand.
779S-ra javtand. v nyomdott

96. l . - o n f e l l r l a 9. s o r b a n

s z m : 1822. U o . a 12. s o r b a n H djnl h . Hidjnl r a n d . A 127. l . - o n a j e g y z e t e k b e n a l u l r l a 4 . s o r b a n tbbi h . tbbi o l v a s a n d . A 129. l . - o n a l u l r l a 2 0 . s o r b a n kisaj tott h . kisajttott o l v a s a n d .
A A A 150. l . - o n f e l l r l a 9 . s o r b a n 1 5 1 . l . - o n a l u l r l a 7. s o r b a n

Ugyancssk h . Ugyancsak r a n d . Zenthkeres hmachkassa h . Zenthkeresth-

machkassa o l v a s a n d .
1 6 7 . 1.
3

j e g y z e t n e k 3 . s o r b a n az e l m o s d o t t n y o m s h e l y n v :

Zalahaza. PTLSOK
A Ub., Urk. 16-7. l . - o n l v f o r r s j e l z s - r v i d t s e k = kz betoltand az utn

U r k u n d e n b u c h zur Geschichte der Deutschen i n Siebenrvidts a budapesti O r s z g o s az Erdlyi e Nemzeti Mzeum kiadvny Levltr Levl be-

b r g e n . H e r m a n s t a d t , 18921938 r v i d t s is. A D l . - j e l z e t e k a / v o n a l r a k v e t k e z EM. kzpkori hogy az oklevl-anyagnak egyes

trban m e g l v fnykp-hasonmsaira vonatkozik. Itt jegyzem meg, oklevl-hasonmsoknak kereteibe

illeszthet adataira Entz Gza s Jak Zsigmond volt szves fel hvni figyelmemet. A 22. 1. 1. sorba betoldand a kvetkez adat: 1436: Jacobus de [B]adok [BnffyOkl. I , 611]. A 39. l.-on alulrl az 5. sorba betoldand ez a s z v e g : 1513: piscina Buday tho apellata intra metas . . . possessionis O Buda adiacente [Dl. 26836/EM.].

Kolozsborsa bels terletnek trkpvzlata

A 108. l.-on a K o l o z s b o r s a cmsz 2. sorba betoldand: 1632: Barsa in Dobocensi Com. [Bf. Rok. Lzr lev. 30. Fasc. 12. sz.]. Minthogy jegyzeteim legnagyobb rsze idkzben elkerlt, a 126. 1. jegyzetnek e lapon kezdd s a 127. l.-on folytatd szvegben kifejtettek figyelmen kvl hagyandk. Az ott emltett hinyokat az albbi kzlssel ptolhatom: 1. Natyhd ~Podu el mare(h.). 2. Pijac ~Piiats. A kzsghza eltt lv kis terecske neve. 3. Gyulaji t ~Drumu Zuli. A szomszdos Kolozsgyula fel
1

vezet t. 4. Natyhg ttya ~Drumu Hagului (t). 5. Kishg ttya (t). 6. Gyulaji patak ~Val'ea Zuli. A Kolozsgyula fell jv patak neve. 7. Szilimj ttya ~Drumu Silimii. A Szilimjba ve zet t. 8. Natypatak ~Val'ea Podului. A tulajdonkppeni Borsa patak helyi neve. 9. Nagy-ucca ~Ulitsa a mare. A Vlaszt fel vezet orszgt egyrsznek neve. 10. A Kvekhez val t ~Drumu la Ptetri (t). 11. Bdoki t. Az orszgt Bdok fel vezet, e falubeli rsznek neve. 12. Gcs Jnos mellett val t ~Drumu de ktre Gac Juon. Egy ott lak emberrl neveztk el. 13. Boki Sndor fel vezet t ~Ulitsa de ktre Aleksutsa. Ottlak emberre utal nv. A 127. 1. 2. sorba ez az adat toldhat be : 1 4 7 9 : Michaelis de Swla [Dl. 27066 EM.]. A 137. l.-on az A l s s z e n t m r t o n m a c s k s cmszt egy keltezetlen, de a XVIII. szzad kzepe tjrl val forrsbl a kvetkez adattal szerezhetem meg: Als Sz : Marton Macsks [Bf. Rok. Lzr lev. 36. Fasc. 18. sz.]. A 140. l.-ra a F e l s m a c s k s cmsz utn a kvetkez pt ls toldand be: * Felsmagyarmacsks 1752: inhabitatores possessionis Felso Magyar Matsks [Bf. Rok. Lzr lev. 49. Fasc. 10. sz.]. E nv a Borsavlgy egyik oldalpatakjnak, a Bnyepataknak jobb partjn plt legfels Macsksra, a ma is jelentsebb magyar lakossg Magyarmacsksra vonatkozhatik. ppen ezrt ennek kzp kori nvltozatul tekinthet a Felsmacsks nv is. Megjegyzem, hogy az itt kzlt egyetlen okleveles adat folytatlagos levltri kutats sorn akkor kerlt el, mikor e munka kilencedik ve mr ki volt nyomva; ezrt nem kerlhetett be a kiadvny megfelel helyre.

HELYNV-MUTAT
E m u t a t az egyes, sokszor s z m o s r s v l t o z a t b a n elfordul helyneveknek csak a j e l e n t s e b b a l a k v l t o z a t a i t foglalja m a g b a . N y o m d a - m s z a k i o k o k b l a m u t a t b a nem lehetett a jelenkori adatokban e l f o r d u l minden fonetikus jelt kiszedni; ez azonban t e r m s z e t e s e n a m u t a t h a s z n l h a t s g t e g y l t a l b a n nem c s k k e n t i . Nem vtetett fel ide a csaknem minden t e l e p l s h a t r n fel t n s e m u n k n a k szinte minden lapjrl i d z h e t Als- s Felsfordul g a z d l k o d s i e g y s g e t jelz h e l y n v sem. A r o m n a d a t o k b l a helynevek ell az in (n), pe (p) s la elljrt elhagytuk.

A oldal alatt 27 brokt(ja) 104 Acsilo 1. Ascileu Adalin 82 Adalut 33 dm Irotvnya 128 adorjan resz alat 96 Agyag 77, 146 Agyagdomb 47, 146, 148 Agyag-ucca 146 Agyagverem 141 Agyagos, Agyagos 96,99, 102, 103-4, 108, 110,130 Agyagos alat 111 mellett 100 szlk alatt 98 t e t 107 ucca 159 ut 24 uth uigiben 40 ut mellet 40 Agyires 155 agyires J r t e v o j u 154 Akcok 33 Akcos 175 Akts 33 Aksti, Akasztj 21, 25' 31, 34, 36, 41, 44, 46-7, 68-9, 70, 77, 113, 119, 158, 176 Akaszto Csere meget 24 Domb 43 Domb oldala 49, 50, 69 oldal 49 fa 30-1, 43-4, 46-7, 80, 111-2, 115, 117, 126,128, 152, 176 alatt 169 fa tsere 44 fa domb(ja) 60, 158 fa helye 32 fa r t t y e 158 fa teteje 144, 153 fn t u l 54 Akasztk 77 Akna 167 A k o l e de in szusz 155 koskertje 35

Aljr, Olaiaru 63-4 Almaforrs 41, 67-9 vege 67 A l o l az falun 109 az ud varon 162 A l s b n y a 175 bisz 104 Csere 110 Csere alat 110 Czere aj, Cseraj 110-2, 115 Csere A y oldala 110-1 Cserj tere 115 Csobj 112,121 dosz 174 d u m b r v a 163 eskll 73-4, 78, 80 eprjes 46 174 szak Falu feliben 114 Falu vege 114 f i n y tyejus 174 Gergelly v l g y 39 Horgas 44iratv n y 35 Kopatz domb 95 k t 156 lab 22 macs ks 137 malom 60, 64, 113-5, 122-3 malam ve r f n y e 60 m u n z l ( k ) 173-4 Nagy Utza 99 also nyilak 26 pojna 35 puszta 57-8 r t ( e k ) , r i t 25, 27, 30-1, 33, 64, 100, 112-4, 116, 121-3, 158, 170, 173-4 rti n y i l 173 s z e n t m r t o n m a c s k s 127-8, 137, 139-40, 150, 179 T e l e l 87 tk 150 ucca 45,62-3,92,95, 97, 99, 102-3, 106, 170, 173 Uczra jro S i k tor 89 Alszeg 106, 146 l t a l jr 25, 27, 30-1, 103, 117 kelo oldal 24 ut 24 Alui 176

Ambrusn rttye 65 A n , n c s , Ants(ul) 7981, 83, 85 Antsul torka 83 nej 79 A n d r s r k a 132 erdeje 74 Antonia kerte 81 Anygyalosi p o j n a 104 A p r e u d'in sus 46 din zos 46 Apries 44 Arina, a r i n , Arine 28, 64, 73, 75 riny 73, 142 rok 104, 110, 142 kzi t 64 mellett 22, 54, 89, 97, 110 ucca 57, 173 v g e 27-8, 34 r k o k k z e 63-4,104 kzt 27,30, 32, 35,60-2, 61-2, 76, 126, 144, 160 kszt l v k t 144 r k o n tl 74, 87, 90 r p a fold 169 r u s Domb 81 Acileul-micu 1. K i s eskll A c i l e u l - m a r e 1. Nagyeskll Astyilu 82 Asszony l b 171 Aszszu Patak 132 Asztagos 145, 149 oldal 19 Atsilou din szusz 78 din zsosz 72 Asztupeture 41, 68, 134 a szupra Poguluj 55 a szupra Puszti 55 Avas, auas 39, 53

Bboc, Babuc, Bbu 18, 19, 53, 134, 163-4 Babutzi brcz 132 h a t r k z t t 132 Babutzra Le jro U j j o r s z g uttja 54 m e n t mellett 163 B t s k t , Bcs kuttya 116, 170, 172-4, 176 K u t t y nl valo L b 171 Bcsi rsz, Btsiris, Bairi 169, 171, l74 rt 173-4 tagja 149 Badok, B d o g , Bldok, B l d o g , Bduk, Badoc 8, 12, 15, 22, 63. 64, 66, 89, 117, 178 Bdok fell a' V e r f n y 117 felll valo l b 123 B d o k b a jro s v n y mellett 94 B d o k r a jr s v n y 96 Bdoki akaszto a 27 r o k 66 fogado 121 hd 62-4 L a p j 32 s v n v 89, 92-3 P o j n y 32 Pa tak mellett 116 t r 114, 118 tis szelin 86 t 64, 97, 100, 115, 122, 178 Ut mellett 101 Bados kut 61 Baia ea mare 175 cea mik 175 Baie 57 Bajko Touczuluj 155 Baka jertoja 156 Bak-fle hd 159 Bakterhznl 174 Bakugyesty 69 B l i n t r k a 62-3, 65, 99 r k n innen s tl 63 rkaji kt 66 k t t y a 175 Balag malma 64 d a l a 64 Balog J n o s 37-8, 41, 44, 46, 48-51 Balog J n o s n e v For dulo, Balog J n o s i For dulo 44, 50 Pataka mel lett 38, 50 telke 11,37, 47-51 telki fordul 37-8, 49, 50 Balog J n o s i oldal 38, 44 Bluj k t t y a 174 B m f i g d r e 34 oldal 47 rt 176 Bmfin k t t y a 143 Bnat-ucca 45 Bnffi Josef Ur m a l m n alol 121 Bnffi k v i n l 114-5, 122 Bnffi Sigmond urfi

M a l m n alol 121 Bnffy szeglet 173 Bni 167 Banka hegy megett 132 Banka pojnja 58 Banasut, B n y s z t 162 Bnya 57 Bnyaji patak 149 B n y a j i n r k a 64 dombja 64 d a l a 64 Bnyszat 159 Bnyszt, B n y s z uta Banasut 40, 42-6, 49 fe neke 45 r t t y e 46 t e t 46 B n y s z uti To 12-3 t 46 vackrfa 47 Banyistye 56 Bapdombja 162 Baraboii, Barabojes 1921 Baratsun(y)e, B r u n e 68-9, 76 Barzdk kzt 68 Brbnog 130 Braska 166 Bark, Brk, Brk, Barku, Brku 20, 45-6, 56, 74, 76-7, 84, 143, 159, 174 Brkriia 125 Brku Faurului 60 Forrii 77 Hurubd'ilor, hrubdilor 79, 80, 84 Kosti 164 Miklosje, Miklosoje 79-81 Opri 57 Popi 74, 76, 79, 82-3, 85 Popi allya 81 Rdoii 57 t u t s u l u i 158 Urd'igoii 84 Barkucz, B r k u t s , Berkutz 5-6 szegelete 75 Barkur, Barkuri, Barkur, Barkuril'e 56-8, 136, 163-4 intre h o t r e K o v t s u l u i 56 Brkutuc 158 Br erdeje 126 t a n y j a 124, 126 Barsa l. Kolozsborsa Barsi Rt 171 Brtjk erdeje 158 Bartalyj, Bartalyusj, Birtolosj, Bortolosj, B o r t o l o s j , Bortolosaje, Bortoloseje, Bortoloseia 108-14, 117-23 Bartalyosj 1. m g Bertolosj, Bortolosj Bartalosj farka 121 farka teteje 116 pataka 116 torka 112, 116 torka te teje 121 vr flin 110

Barta icsn 110 Bartulesz 113 Bdlu 71 Bffisu l. Bisz Bedehalma 45, 67-9, 71 Bekebokra 103, 107 Beke hd, Beke hidgya 87-8, 102 Bekekrtefja 106 B e k e k r t v l y ( e ) 86, 89, 93, 96-7, 101 Beke K r t v l y hidja 96-7 Beke Kuttya 97 Bel, Beleia, Beleje 73-6 r k a 76 feneke 76 he gye 76 t t y a 76 Belei V e r f e n y e 76 Beleaska 130 Blucza, B e l e u t s 74, 76 B l m e z 89-91, 94, 98, 100, 102-3, 107 bels Telek 63 bena czireiben 86 Benna csereje felett 96 B e n k szka 132 hegy 149 heje 144 r t t y e 132,148 tere 132 t t y a 148 Benya Csere alatt 86 B e n y s z a , Benasa, Benyesze 79, 81, 83, 85 Barkullya 8 l Torka 80, 81 B n y e l. Binye, B n y e Bnyepatak vgye 150 Berr pusztja 80 Brc l. m g Brc Bercz, Brc, brtz, Brc 24, 33, 35, 78-9, 81, 111-2 alatt 30, 112 f 169 utt, Brtzi ut, Berci t 33, 65, 112 Berci erdeje 36 i r a t v n y a 35 Bereckijk mellett 173 Beretsona mellett 68 Berek 31, 46, 84, 96, 99, 102, 104, 143, 157, 159, 174 alatt 19, 61-2, 65, 90, 130 felet 140 jja 65 r k a 130 h e t y t e t 46 k t t y a , Brk k t t y a , k t 76, 104 patak 143 t e t 46, 107, 159 ucca 159 ut mellet 110 Bereki kt 160 ut 160 Berend 37 alatt 159 jja 160 jjatet 160 Berendi h a t r 48, 49 Ha tr Szl 10, 51 oldal 51 e s u e n mellett 40 ut mellett 48, 50 Berendiek nyiljak v g i -

ben 73 Brk hegye 76 Berki i r t v n ( y ) 102, 104 Berkutz 1. Barkuc B e r t o l o s j 1. B a r t a l y j Bertolosaj kutya 114 Beserika a u n g u r e a s k 20 Rumunyaszke 120 Beserikutsa 149 Betlenkert 45 r t t y e 47 t e t 45 Bgyilou 69 Bgyisz 1. Bisz Bidihalma, Bigyishalma 61, 71 Bidi, Bigyis 46 Bidiskut l. B d s k t Bikaf, Bikaf(je), Bika F v e 73, 75-6, 112 Bika g d r e 157 rt(e), R t t y e , rt 116, 123,126, 170, 172-4 B i k a r t b l v a l k t 126 Bikk r t t y e 174 B i k elein aloll 83 Bikk l. m g Bkk Biku 165 Bilu 71 Binye l. m g B n y e , B nye Binye r k a 152 Brc 1. m g Brc bircz oldala 67 Brct, Brci t 36, 107, 111 Birna 138 Biro aj 111 Biro kuttya felet 96 B i r t , Birt' 66, 118, 123, 126 Birtolosj 1. B a r t a l y j B i r t y n l v a l rt 126 Bisz. Bd'isu, Bgyisz 61-2, 65, 88, 90, 92, 94-6, 98-100, 104-5, 107 alatt 90, 92, 95, 98100, 102-3 alja 102, 105 e r d 91 kt 62, 87, 89, 90, 92-4, 96, 99, 101-2, 105, 107 k t r k a 87, 89, 92, 95, 100, 102, 107 Kut r k n t u l 96 k t f o l y a m a t t y a mel lett 96 oldal 95 orra 63 orra krl 63 Blaga 175 Blgavgy 175 Blastyina aluj Kortzoj 119 Blidu 148 Bobor, Bobur, Bobur 74 75, 77, 79, 82, 84 a l 77 t t y a 77

Boburj r k a 82 Bodjin l. B u r j n o s b u d a Bododolo 68 B o d o n k t , Bundukut, Budukut, 11, 36-48, 41, 43-4, 46, 50-1, 53, 70, 86, 92-3, 95, 108, 127 Bodonkut r k a 41, 43. 45 A r k a mellett 41, 50 bertze 41 follyomja 95 Bodonkuton fejjl 95 Bodos 61 bodza fknl 75 Boeristye 1. Borist'a Bogdn kutnl 103 B o j r b o k r a 34 t t y a 33 Bok 118 B o k i S n d o r fel v e z e t t 179 Bokomaia, B o k m j a 65 Bokovicrka 66 boktriie 174 B o l o v a , B o l o v n y , Bol o v n y o k 33-4 Bologianus l.Balog J n o s Bonchida 170, 172 Bonczidai h a t r szllye 170 t mellett 169 Bordo kut tere 169 Borita, Borite, Boristya 57, 142 t t y a 144 Borjnos 1 Burjnos Borkuzu Popi 75 Bornyu l e g e l hely k ztt 30 Brnyumez 45 Borozda 148 Borozdakz, Borozdakzt 92, 100, 102, 104 Borozdaji kt 148 B o r o z d k kztt 26 Borsa 1. Kolozsborsa Borsa fel jr rend 170 fel m e n patak 27 fel v a l Rt 26 fel valo v o l g y 169 feloll j o v patak mellett 170 fell valo Hegyen 30 Borsa nou 55 Borsapatak, Borsaji patak 66, 104, 110, 125, 127, - 140, 142, 150, 152, 171, 176,178 jfalu, Magyar jfalu, jfalu, Ujfaleu Magiara 54-5, 58, 93-4, 106, 134, 158, 163-4, 166-7 v l g y 7,8,12,141, 151, 167, 179 Borsai Csere alatt 112 ha t r szelly 170 Hz helly(ek) 48, 51 jr 169-71 Nagj Patak 110

Rt 116 szolo l09 t 8893, 95, 98-9,101-4,129, 142, 173 ut alatt 22 ut felett, Borsai uton fe lyl 92, 94, 96-7 mellett 170 Borsan le folyo patak 114 B o r s r a jro ut 97 Borsos 93 Borsos Fld 30, 32 Borsoshegy, B o r o h e d ' 22-3,25-6,30-2,36,61-3, 65, 87, 92-3, 96, 99, 101-2, 104 allia 22 l dal(a) 26-7, 30 H e l l y 102 B r s o s h e g y i t 64 Borta 57 Bortolosj 1. m g Bar talyj Bortolosjrka 125 v e r f n y e 125 Bortoloss 118 Bortolosj din szusz 121 Borza F n l 30 Borzaja r k a mellett 112 Borzjuk(ok) 62-4 Boska h g g y a 166 B o t o s m a c s k s 137-8, 145 Botz v g s oldala 159 Bozaj 1. m g Buzj Bozaj, Bozj, Boszj, Bozoj, Bozly, Buzj, Buzaja, Buzeje, Buzuje, Buzel 108-9, 111-4, 116-24 elein 115 oldala 109 orma 110 patakja mellett 115 tere 111 te teje 115 Szegelet 108, 110 vlgie 109 Bozomkut A r k a 53 B n y e 1. m g Binye B n n y e hidja, Bonye h i d nl 141, 146, 154 mel lett 152 pataka 146,148, 154, 179 pataki fdk 148 Brait'a, Brnyistya, Brait'e, Brnyistye 55-7, 62-3, 66, 130, 163, 166 Branyistye l i n g e vale 55 B r a n i t ' i l e d'in zos 60 Braz 34, 126 Brost'e 77 B u i l ' e lupului 84 Buda, Budgya, Budja 36-9, 47, 67, 132 Budaburjnos 39 Buda-veche, Buda Vechia l. B u r j n o s b u d a Budai e r d alatt 41, 68-9

h a t r 40, 42, 67, 69 o l dal 41, 43, 67, 69 oldal fel valo Foidulo 41 Budaj szam 67 Buday tho 177 Budendorf 1. B u r j n o s buda Budoki s v n y l. Bdoki svny Budolo, B u d u l , Budulu 41, 44, 46, 53-4, 68, 154 r k a mellett 53 Budukut l. Bodonkut Buduo 44 B u d ' i o r , Bugyisr, B u gyisara, Bugyisore, Bugyisori 41-2, 44, 46, 54 Bugyisara la Pruny 41 Bugyisor r t t y e 47 vl gye 46 Bukurdombja 107 Buna 33, 45, 69, 71, 130, 146 Bundukut 1. m g Bodon kt Bundukut Sub szt 41 Burjmos 1. Burjnos buda Burjnkt(tya) 107 Burjnos, Burujanos, Borjnos 109-15, 118, 122 r k a 112 buda 36-9, 41,47-8, 51, 53, 67, 108 Budaj hatar 40, 42 jbuda 47 B r j m v e r e m , Burianverem, Buramverem 156 k t t y a 156 Brjnyok 148 B u r j n y o s - O l h - B u d a l. Burjnosbuda Burtuka 142 higgya 142 Buruienele 148 Buruk, Buizok, Burzuk 88, 90, 94, 97, 100, 102, 104, 107 alatt 89, 100-1 irotvn 97, 100 k t t y a 107 m e z 90-1, 98-9, 103 Buzj l. m g Bozj Bozjrka 124 feneke 123 mojnja 123 kut(tya) 123 t t y a 124 Buzje d i n Szusz 120 Buzs tere 109 Buznutya 44 Bds e r d 39 Hidjn 103 Bdskt, B d e s k t , B i diskt, Bidikt, Bid'iskut, B i d ' e k u t 23-6, 28, 30, 32, 36, 54, 61-3, 66-7, 69-70, 87, 89, 96,

100, 104, 128, 130, 157 r k a 97, 106 r k n tul 92 g d r e 34 kt h g g y a 89, 90, 93-4, 98, 107 -ra jaro lab 24 Bk, Bkk 89, 92, 97, 99, 163 eltt 86 r k a 93 97 r k a mellett 87, 95 eleje 89, 91, 93, 95-9, 102, 107 Szl 92

A n y n , czoborainan 109, 111 Czobor Ania eleot 111 Czoks uigiben 40 Czolkis 173 Coloswar l. Kolozsvr Colosvar Ucza 109 Crestaja l. Keresztj Cristur(u) 1. r d g k e r e s z -

tur
Crutsa l . ' K r u t a cupu Szatuluj la kale Gjuli 113 Curmetura 1. K u r m t u r a Carabok 1. C s r b o k t a t e 1. C s e t t y e Cer, eru 1. Cser, Csere eru F n a t s e l o r 58 Ceraia l. Cserj e r h a t l. C s e r h t Cerkute l. Cserkt e t a t e a I l i i i 166 K i t i 164 etern l. Csatorna itirim l. Cinterem ipigu l. C s e p e g irei 160 o k a l. Csks o m a f a i a l.'Csomafja Conka l. Csonka o r o i ( u ) l. m g Csoroj Coroi(u) 21, 47, 84, 160 l u i Bondi 84 ubaia l. Csobj u l. Csucs uha 84 umafaia l. Csomafja ungu 146 un 58, 157 Cup l. Csp

Cza 1. m g Za Cza oldala 108 Cza Czurdoka 108 Czapa Nyamtzuluj, Capa n m c u j 41, 43, 44-5,
71

Capu 1. Kapu Caud- l. Koda Cmentkt 174 Czermurile Bodonkutuluj 43 Chidea 1. Kide Chipod 145 Cicvpa, Tzitz V p a , Cicv p j a , Cziczvape, Cziczivpa, Cicpa, Cuc p a , Czuczo V p a , Tsutsapa, Czitzape, 22-8, 30, 32, 36 o l dal(a) 24, 26, 30 Cicokhegye 46 Cifra, Tsifra, Cipra 46 C i g n y o k 63 hegye 149 Cignsor 173 Cignyos 129 Cigla, cziglu, Tsigla, Tsigle, T s g l e 32, 34, 64, 68, 71, 73, 130, 160 Cigla alatt, Czikla alatt 68-9, 130 teteje 64 Onutzi 75 Ciglk 64 Cziglujbli l b fld 74 Cziklk alatt 62 Czikofle E r d 32 Cik i r a t v n y a 36 Czinegyeszk 134 Cinterem, Tsintirim, it i r i m 64, 173 czioborman 108 Ciomfaia, Ciumfaia 1. Csomafja Cipra 1. Cifra Ciubaja 1. Csobj Ciurgoasu 1. u r g o a Cluswar 1. Kolozsvr Coaciu 1. Kolozskovcsi czobj padgya 108 Czoborallya 109 Czobor njan, Czobor

Cupaa

77

C u r g u l. m g C s o r g Curgu, u r g a u , Curg a u l e 47, 71,129, 145-6, 164, 175 k a r p nului 165 l a . b t r i n 164 la plopt 163 u r g e g a , u r g o v a s 34, 125 u t a i a ca mare 21 ca m ' i k 21 utets 159

Csaboiczin 171 Cskn Samu fszfjnl 107 Csknyiritvn 107 Cskny Jancsi lbja 108 Csanka l. Csonka Csp Nyemesuluj 42 Csrbpk l. Cserebok Csattye l. Csettye Csatorna, Cseterna, Csetern, Tsetarneje, e (ern 55, 57, 143 pataka 57 ttya 57 Cseberonaj 113 Csegezi kt 108 Cseldje, Cselegyij, Csel d g y i , csilegyei 75 pinge vlje 75 Cselmika Utza 155 Csenegytszk, Czinegyeszk 134 Csepeg, ipigu 106, 139, 142, 144 alatt 141 kt 106 puszta 138 Csepeg(s)macsks 137-9, 142, 145, 152 Csepegji sznaf 144 Cser, Csr, Csere, Cer, Ceru, 58, 119,128, 132, 134, 136, 160, 172 alatt 68, 70, 110, 113, 132, 169, 173 alatt valo szkon 169 Cseraj, Cserj, Tseraj, Csereaj(ja), Cseraje, eraia, eraii 110-1, 114-5, 117-8, 120, 122-3, 126, 146, 160 rka 125 rka mellett 111, 115 rkra m e n e ut mel lett 111 pataka 114 Cserjbl val kt 124 Cserebk alatt 113-4 Cserebok, Csrbok, Cserebuk, arabok 117-20, 125 Csere bokor, Czyere Bokrok 109-10, 115-6, 121, 125 Domb 22-3 domb alatt 22 oldal 109, 111, 159, 169 szleje 109, 111 t e t , t e t e j e 110, 146 v e g i n l 169 Cserht, Csereht 25-7, 30-33 kt, Kttya, Cerkute 25, 32, 34 kuttya teteje 28 Csereji cigla 160 erd 146 Cserpi Szegelet 172 Csers 57 brtz 73 oldal alatt 116 Cseresnyefa kut 39,40,54

Csergovaj 117 Cserg Lab 68 oldal 159 svnnyinl 68 Pata kon tul 38, 50 Patak v g i n l 68 Cserjs 174 Cserntoni rka, 60, 63, 66 kt 35 nagy Lb fld 26 Csettye, Csattye, tsattye, Ctafe 81, 83, 112-3, 120, 126 Cseterna l. Csatorna Csicsiridomb 149 csicsorga 74 Csigs Domb 49 Csiko keresztibe 159 Csikkert 126 v g y 176 Csikos kert 115, 116-7 kerten alol 115, 122 t 78, 163 Csipks 87-91, 93-101, 106-7 rka, rok 90, 98, 100, 103, 106 rkn tul 91, 103 domb 40 h g g y a 86, 88, 93, 106 kttya 107 Kut arka mellett 89 kut rkn alol 96 Csires, Csirs 68-9 Csirgos l. Csorgoas Csitzape l. Cicvpa Csob], Csobaj, Csobae, Csobaly, Csoboj, Csoboja, Csubj, Csubaja, Ciubaja, Cubaia 1101, 113, 115-21, 123, 125, 169,171-3,175 rka 110, 125 rka mellet 112 Berczn 110 feneke 117 Kuttya Csobjbl val kt 116, 118, 125 kuttya mellett 115 padgya 108 tet 169, 172 verf nye, Csoboj Vero f nyiben 115-6, 121 Csobaicza 171 Csoban 114 padgya 110, 169 Csobor allyn 110 Csobornr 112 Csoboronj, Csobornj, Csoberonj, Cseberonj, Tsuberonaj 112-3, 115, 121 Csobornyan alatt 110 Csoboz Kuttyn felyl 121 Csks, Coka 46 Csokj kttya 69 Csltynrka 129 Csomafja, Csomofja,

Chamafaya. Ciomfaia, Comafaia, umafaia 8, 60, 89, 90, 93, 96,105-6, 108, 129, 130, 166-7 Csomafja fel jr ut mellett 28 Csomafji Domb 114 ha tr 87 hatr szlben 114 hatrra m e n lb 115 hegy 130 hid 32, 35, 65 s v n y mellett 113-4 patak 61, 114 patak mellett 113-4 Rt 61, 114 ucca 129 t, Csomafjra jro ut 30, 34, 88, 93-4, 96-8, 101 ut alatt, Csomafi ton alol 88, 90-1, 98, 103 ut felet 86, ut mel lett 27, 30-1, 99, 111, 114 Csonka, Csanka, Conka 74, 76-7 malma 126 Csontosaj, Csontosly 122 alatt 123 Csra rka 149 h g g y a 146 kttya 146 Csorda hajt t 26-7 Csorgs 118 Csorg l. m g Tsorg Csorg, Czorgo, Csurg, Curgu 25-6, 28, 32, 34, 41, 47, 54, 63, 67, 69, 84, 89, 95, 96, 100, 101-4, 107, 112, 114-6, 121-2, 128-9, 145-6, 157, 160, 164, 170, 172, 175 felet 24 kztt 68 aluj Kalaus 171 rka 24, 26- 7, 30, 33, 93, 98, 104, 129 rka mellett 32, 68,96, 100 rkn tl 27-8, 30-1, 36, 97, 163 dombja 107 szka 102-4 mejjkin 100 dal 160 svnnye mellett 68 svnnye v g n l 68 Patak(ja) 92-3 patakja mellett 93 verfnye 103 Csorgos, Csirgos, Csurg o s , Csurgovs 117-9, 121, 123, 125 Csorgovs l. Csurgovs Csorgok kztt 68 Csoroj 41, 54, 75, 80 Csovnl 28 Csovn aloll 30 Csubj l. Csobj Csubjtet 176 Csubeionj l. Csoboronj Csucs, Csuts, Tsuts(u) 41, 44, 47, 53-4

Csucsu I . Tsutsu Ds 7 Csuged l. C s g e t D t s e Malma 117 Csukas Bercz 110 Detsei S z o l o k n l 114 Csumafja l. Csomafja Dtsei verfny, D e t s e i n Csung 146, 148-9 V e r f n y i b e 117-8 Csungi kt 149 Detseiek M a l m n fejl Csuns 73 116, 121 Csp, Cup 60, 147 Detseijk szoloinel 114 C s u p n y a 77 v e r f n y e 77 Dijszektet 148 C s u r g 1. C s o r g Dimb, Dmb(u) 57, 134-5, C s u r g o s 1. C s o r g o s 152 Bnoii 64 Buzeji C s u r g o v s alatt v a l rt 119 Cserej 120 grofu 125 r k a 125 r t t y e 125 l u i 58 Hotsului 57 K o C s g e d erdeje 127 uttya morifi 166 Kriei 65 mellett 128 l u i Bapo 162 l u i D'ula C s g e t i S z n a Fi 129 130 l u i I o n a 166 l u i C s k e t , C s u g e d 128, 159 Kea 135 l u i Lazar 65 m e g e t t 159 m e l l e t t i t a l u i Pedik 166 l u i M o g ok 159 dori 165 l u i Terek 35 C s s z et 1 Mihai 34 Oni l u i Veres59 165 r t u n d 175-6 Purtseluj 163-4 Mkuiini D b g u l. D o b o g 158 Mesztetsenyilor Dalzarwaswewlgye 72 55-7 Paduri Popi 31 Danidombja 104 Pakurarului 146 r t u n d , Daniel szer(e), Daniszere, rotund 45, 84 rosu 66 Dani szeri 115, 170-1, Sabouluj 146 Szpinuluj 173-4 55-6 stinului 58 tauDanika k t t y a 146 r u l u i 58 T s i g u i l o r 149 Dnilest 174 D m b o r h e d ' l. DomborDny rka 130 hegy D n y a Silimon melletti D m b r a v a 1. Dumbrava hid 142 dmbur 162 D n y a tja 57 Dmburele 156-7 D n y o Kertye v g e 92 Difnl 30-1 D n y o malma 97, 99-101 Dis, Deosiu, Deus, D ' e u 107 Gyiosa, Gyos 36, 66-7, Dealu l m g D'alu 132, 134-5, 140 alatt 40, Deala Porkuluj 153 67 felett 67 Dealu tiganilor 145 Diosi h a t r 40, 67, 70 Dea szupra Paduricse 171 h a t r Szl 133-4 Ka Debrecenin rka 66 Dcse, Dcsei 1. Dtse punl 41 D e l e l 35 v e r f n y e 19 D i s m a c s k s , GyosmacsDell, Del, Dill 45.49, k s 140 Diszn Kosr 24-5 r k a 67-71, 87, 89-91, 93-4, 25 96, 100-2 Fark 67, 70 Disznk rttye 47 v g e 45, 68 Diszpod 130 Delnitza 121 Delnitzele din Kresztje Dizgo 86 Doba halma, halom, Do 121 be Halma, Dobi halma Demeter g d r e 156 v l 23-4, 111, 119 alatt 23 gye 39 Dobaji g d r e 77 Denyetze 169 D o b o g , D b g u 61, Derse, Derzse 1. Magyar63-4, 128, 130 alatt 64 derzse d a l a 64 Dersre jro utza 101 Doboka 109, 111, 117-8, Dersei ut, Desei ut, Dersi 126, 167 Hegy, Dobokai ut 85, 87-9, 91-6, 100, Hegy 30-1, 166 megye 103, 107 mellett 97 k t 132, 166 tja 1. Dobo 58 pojna 35 kai t Derzse fel k i m e n Utza Dobokai Brcz, Dobokai 56

Birc 109-10, 112 brcz alatt 111-2 D u m b r v a 26 halom 112 hegy t e t 31 Malom 25 ut 110-1, 115, 118, 123 ut m e l lett 109, 111-2, 114-6 Dobokara m e n ut mel let 122 Dobra v g y e , Dobraji v g y 170, 172-3, 175 v g y r k a 175 Doln I r ( o ) t o v n y a 80-1 Domb 25, 57, 128, 141 megett 107 Dombok 57, 156-7 k z t 73, 76, 148, 162 Domborhegy, D m b o r hed' 63-4, 106 o r m j a 64 D o m b r h e g y i frs 66 Domokos Flora I r o t v nya 80-1 Dorna. D o r n y i 82-3, 85, 132, 153-5, 166 hegye 83 h g g y a 156, 158 h i d g y n t u l l56 K u r m a turja 79-81 d a l a 156 patakja 156 torka 158 Dornaji t, D o r n n jro ut 82, 158 Dornajijak 157 Dore 157 Dos(u), Dosz(u), Dorsz 21, 58, 65, 82, 113-4, 117-8, 120, 122-3, 126, 128-9, 133-135, 142, 144, 149, 166, 171, 173 alatt v a l rt 126 A d ' i r e u l u i 156 A n u l u i 85 A s t y i l o u l u j 82 B b u tsului 164, 166 Baraboiisului 20 Belei, Be lji, Belij, Beleii 74-6 Benesi 85 Benkului 132 Buzi.Buzei l l 7 u t i i 2 l Csoboi 119 Csomafai 119 d'e k t Val'ea B i i i 148 de Ketre Cso mafja 119 de Ketre Ritu G y u l i 118 din Ka pu Sztuluj 120 din Sosz, d ' i n i o s 120, 174 d'in sus 174 D u m b r v i 74 Finji, Finii 125 F natselor 85, 175 g y a l u Banki 134 g y l n y i c z e 155 H i s l u l u i 20 i n Santz l l 9 Jersi 163,165 Iokobii 125 Karbuniti, Kerbunyistyi 81, 84 K i ed'ului, Kitsegyuluj

129-30 Kidorni 158 Kis U r g i 73 Kristiesului 175 la g y l 171 Miklooii 84 Mori 128-9 Nyergesuluj 118 Nyires 153 156 Onui, U n u i 162 Paduricsi 171 Pakulaje 117 P o n t i tza 117 Pusti, Puszti 74-5, 77, 157 puturaszi, P u t u r o i 82, 85 r o u 74-5, 77 r o u cel mare 77 r o u cel m ' i k 77 Santzuluj 118 Styiubej u l u i , t ' u b e i u l u i 12930 szja 144 Szetrocsi 155 Szupt S n t z , Szubt Sntz 119-20 U r g y i g o j i , U r d ' i g o i i 82, 84 t t y a 144 Vadului 21 Valaszutuluj 120 Vale L u n g y i 171 Zepogyi 83 olobului 77 Dosur 130 Dosuts 135 D k t e m e t 57, 65 tr 35, 104, 148 Drag 72 D r g i t 77 Draku tsri 160 Dronya pataka 128 drum 83 Drumu Badokuluj 119 B a a s u t u l u i 46 Belji 76 beseri 20 Boburilo77 Borsi 142 Buzii 124 u t i i 21 Csornai feji 25 d'e k t r e G a

Iuon 179-9 d'e p Bor-

o h e d ' 64 d'e p F n a t s 148 d'e p p t ' i o r 144 d'e p Val'e 20 d'e t s a r 75 d ' i k t idov a n k 173 d ' i p V a r z 144 d'ila Fatsa cea mare 175 d'in os d'e kurt'e 166 D o r n y i 82 Do u i u i 144 Dragului 77 D u m b r v i 34-5 F i i a r u l u i 35 F i i u r d u lui 144 F n a t s e l o r , f u natzelor 41, 160 Gbroii 76 Gyluluj 171 H a g u l u i 124, 178 Harmosului 36 Horhedului 124 hotarului 65 n sat 164 I n u l u i 174-5 n t r e p r a i e 64 [okobii 124 k t Borsa 129 k t Buile lupului 84 k t o m a f a i a 34 k t G l m e z e u 3 3 kt Hr-

samba 64 k t a Kodoie 85 kt P r u Badok u l u i 64 kt Uifalu 134 K o a u l u i 20 K i csedu 128 Kluzului, Klusuluj 144, 171, 173-4 Kondroberi 124 K r e s t i i l24 la Bark 84 la B o r i t ' e 144 la Cet ' e r n 57 la D'alu el mare 160 la D n i l e t ' 173 la F n t n a Bonki 134 la F n t n a pt'etri 58 la Fodora 166 la Fundatura 157 la Hslu 20 la H u s u l29 la Pogor 57 la Ptetri 178 la Pusta 157 la rt 64 la a r o t a l i b a 160 la Som e 176 la Soros 134 la t u 173 la t s i n t ' i r i m 173 la Uifalu 166 la Vale 173 Loni 126, 171 Mskaului 71, 144 Mniklooii 84 M i r e u l u i , Mnireului 144 M n y i r i 41, 44 mori 34 68, 162 N ' e r g e u l u i 124 p d'al 21 p d'al n zos 153 p Dorna 158 p dup gardur 153 pe la krue 149 p la Stin 165 p Mnireed, N ' i r e e d ' 64, 165 p S i l i v a 134 p S t r n tor 84 p su Ziie 164 p n g N ' i k u l a i Molele 174 p n g Tsigar 173 Sli 128, 132 P k u l e i i , Pakuleji 120, 124 posti 77 p r i m pom 58 prundului 71 P t e t r i l o r 126 Silimii 178 spre Bark 160 spre D'eus 154 spre Falka 160 spre Onuka 162 Stanisti 166 su Led'et 84 Surdukului 34 T n e i u l u i 125 Topi 74-6 T ' o k u t u l u i 126 tsri 20, 58, 134; 165 Vii peri lor 76 Valaszutuluj 120 Zuli 130, 144 Duma 166 Dumbrava, D u m b r v e , D m b r a v a 26-7, 30-5, 74-5, 77, 163, 166 teteje 32, 77 uttya 30, 34 Dumbrvica, Dumbrvitsa 36 Uttya 30 Dunga B u d u l u l u i 154 H o t r b i 160 t u t s u l u i 164 Tufajelor 133

Dupe Beszerike 55-6 Bilu, B d ' i l u 71 csa Gornikului 75 Czigl Onutzi 75 u t e t s 159 d'al, Gyl 83, 171, 174 Gyalu a leszt Mare 55 gredin 176 gyalu Banki, Bonki 134-5 gardur 20, 153 g r e l u r 7 5 G r d ' i n , g r e d ' i 34, 58 H o r h i 148 Paduritse, Peduritse 112, 117-9, 121 Si(j) 117, 171 Szt 56 T'ertu 21 Tyokut(u), Tyokutz 117, 119 Vale 55 V u l t u r 144 Z i 153 D'al(u) 20, 33, 130, 132, 144, 153, 174 D'alu A d m o i i 77 l mare 58 Bbutsului 134 Brcest 166 Brk u l u i 76 Beleii 76 Ber i n d ' e i l o r 136 Beroii 157 beserii 46 Bonki 135 el mare 160 u mfii 130 u p i 77 u r g a u l u i 164 Doboi 126 Ftsuiki 124 flmnd 144 H i s a l u l u i 20 H u i u l u i 149 n zos 153 j o k o b i i 125 K o a u l u i 163 Kerez b i k u l u i 162 Kemeni 165 l u i Frents 165 l u i josli 158 l u i Iozi 158 la fntna 77 l u i Pusti 132 l u i Tstsok 46 l u puluj 47 Oegarului 164 P k l i i i 36 Pogorului 58 porkului 148, 153 Pusti 130 s r a k u l u i 166 Silii 124 stogurilor 20 S n t e u l u i 134 Tekeni u l u i 154 Topi 76 T ' i d ' i 57 T ' i z i 36 Vind'ereiilor 21 z i i i 164 D'asupra e r u l u i 136 Dosului 129 K o r n i z i 130 Moinelor 160 Stanilor 57 Z i i i 154 D'elnits, D'elnits 60, 130, 135, 144, 156, 165 D'elnitsele popi 130 D'etsar 162 D'eus l. Dis D'ezurit 156 D ' i i a gazdelor 77 d'iie 77 D'ilkos 45, 65, 71 D'in suz d'e g r d ' i n 153 suz d'e sat 153, 157

os d'e kurt'e 162 D'isore, Gyisare D'ispod D'ozmar, G y o z m r

134 130 160

Ebenpataka 57 E b h t , b ht, E p h t 22- 3, 25-6,28, 32,35,162 Eclesia, Ecclesia 1. E k l zsia Egeres, Egres 155-7 szka 156 k t t y a 157 torka 156, 158 Egyed Albert r t t y e 144 Egyed Pl erdeje mellett 96 Egied rsz mellett 86 E g y h z 1. m g E t y h z Eghaz Erdeje, t y h z er deje 33, 86 erdeje alatt 23-4, 96 erdeje megett 87, 103 erdeje mellett 86, 88, 93 Eh domb, d o m b 95, 97, 104 Eklzsia 76, 84, 124, 174 dombja 93, 102-3, 105, 107 Dombja megett 101 Erdeje 19, 95-6, 101, 132, 163 erdelye alatt 91 erdeje kztt 128, 141 r t t y e 64, 80-1 S z leje 163 eljro 49, 50 E l E r d , eleo erdeo, l erd 40, 42, 45, 48 uta kztt 49 els hegy 88 L b , elsz lab 23-4, 93 Eperjes 52, 53 Torok 54 v l g y 54 Epres 162 Erdeji Samu uccja 33 Erdektu 166 E r d alatt 35, 89, 127 felet 86 s z e g e l e t t y i n l 153 szl 80 t 65 v giben 86 e r d r e jr t 141 Erdok kozott 133 ereszto lab 24 Erge 163 Pataka 163 torka 163 Ers r o k 103, 107 oldal 19, 67 oldal alatt 87 oldal allya 96 Szl 97 Ersek Samu k e r i t s s 108 Eskille, Eskll 1. Kiss Nagyeskll Eskille mare 78 m i k 72 Eskdomb 84

Eskll, Eskuleu 71-2 Esklli Akasztofa 80 szak, jszak, s z k a n , szkon, szek, szken, ezken l9, 22,20,40,44-5, 58, 63, 65, 73, 79, 81, 85, 88, 109, 112-4, 114, 116-7, 121, 126, 129-30, 133, 141, 169, 170-2 alatt 130, 172 alatt valo oldal 170 alat val rt 126 allya 61, 172 arka mellett 170 t s o r g j a 170 E r d , szek erdeo 40 t e t , T e t e j n 129, 172 Eszaki Fordulo 74 oldala alatt 45 uttya 40 szakos oldal 127 Eszkas, szkas, szks 91, 146 Eszkos k e r l 117 Esztrng 40 Etyhzdala 34 t y h z i kert 34 F c a , Face, Fatsa, Fitza 20, 34, 41-2, 44, 46, 66, 68, 73-4, 81-2, 113, 116, 120-2, 128, 142, 144, 158, 171 Ad'ireului 156 A l s i v o n y i 55 A n u lui 85Baraboiisului 20-1 Beesi 84-5 Bartolosej, Bartoloseji 120, 122, 125 Bojulor 117 Budunkutzuluj, bundukutulo 41, 44, ce mare, cea mare, tsel m r e , 118,123, 175 cea mnik 175 csel mika 171 i lediului 77 Coroiului 160 u t i i 21 u t e tsului 159 Csorouluj 54 de kete sie 113 d'ela Mora din zos 60 d'ela tonei 60 falun felyl 75 F n a t s e l o r 85, 175 F o g d a u l o r , Fogaduilor 75-6 gropti lui Dobai 77 Gyli 171 Gyetsoe 120 Hedesului 160 Hidakutului 160 Hislului 20 H o l u m buluj 118-9 Jakabaje, Jakoboi, Jakaboe, Iokoboii 118, 120, 125 Jersi 163 K a r a d m b u l u i 77 Karbuniti, Ker bunyistyi 82, 84 Ken der Asszouluj 25 Ken-

derezd'ikului 157 Keresztaja, Keresztelyi, Kresztji, Kresteii 117120, 124 Kerezbikului 162 Kizdorni 157-8 Krisztorului 84 La Csur g o s 121 la Stuptyine 4 l Mare, Mar 117, 124 Miklosaji, Mniklooii 81, 84 Mori 81, 83-4, 129, 162 Nyer gesuluj 118 N y i r V l gyuluj 43 O l t o v n y i , oltoani 55, 58 Onuci, U n u i 162 P k u l i i , Pakulei 120, l24 Pe terei, P e t y j e r i 118,121 poeczilor 19 puszti 83, 84, 144 P u t u r o i , putu roszi 82, 85 Ptiorzi 76 Pustisileului 157 R i meti 46 Sli 130, 167 S t v r i s t i , szteveriste 19, 21 Suli 120 Surdu kului 160 Szilaj 119 Toii 162 t e t 46 Tokii 161 Topafiiului 160 T ' i b i 160 T y o k u tului 119 U r d i g o i i , Ur g y i g o j i 82-4 Vadului 21 Viii perilor 76 Fcujka, Fatiujka, Fatujka 123, 124 Fcujka hegye 124 Fcujkbl v a l kt 124 Fgujrka 34 Falka 160 Flkaji e r d 160 t 160 Falu alatt 69, 80-1 alatt valo Fordulo 68 alatt valo L b 68 felett 27 30, 79, 81 felett valo L b 156 fels v g i n 163 meget le fojo pa takan keresztul 56 mellett 28, 30, 43, 69, 81, 83, 169-70 m e l lett valo L b 171 allya 159 also rsziben 115 also v g i n 55, 142 de reka, Derik 56, 78, 112, 115, 142, 163, 170 de reka tjn 133 erdeje 26, 27, 30, 36 erdeje alatt 24, 86 erdeje m e l lett 24 Erdeje vegiben 24 fels Sorjn 68 fels v g e 31,40, 78,80,141, 142, 152, 159 hellje 50 hellyen fellyl 115hgygya 57 ivo k u t t y n alol 142 Kender fldei kztt

55 K z e p i n , kzpin 56, 114, 142 k z e p e t e tjn 133 kzepibl v a l k t 173 k z n s ges s z n a fvibe 43 k t t y a 57, 63, 76, 94, 103 Oszlo N y i l l y a 172 Oszlo S z n a F v e 172 k r Tilalmassa 171 Pataka mellett v a l o Porond 171 p a t a k n t n l 171 retje 45, 57, 58, 68, 134, 163 r t e mellett, R t t y e mellett 69, 169, 170 R t t y e szellye 170 szle 89, 114 S z n a f v e 170 Szena fu nyilassa mellett 169 sznaf rti n y i lassa mellett 169, 173 s z n a f v e torka 169, 170 szorossa 6 l tilalmas sa 159 v g e 23-5, 77, 109, 111, 113-4, 122,128, 152, 157, 175 v g i n alol 40, 117 Falun all 23, 26-7, 30, 62, 101, 110-1 a l o l a' Kertek alatt 42 alol valo rt 27, 32 a l o l l i hoszszu Rt 31 a l o l l i v e r f n y 75 a l u l i fcza 75 fejl 25, 31, 115, 122, 149, 170, 172 Fe lyl l v Tilalmas 27 felli F c z a 75 felyli V e r f n y 75 kivl 26 Falusi k t 142 l e g e l 144 rt 83 sznaf, s z n a f 174 F n a t i 1. F n a t s F n c s i k a , F a n i k a 163, 165 Far 61, 62 F a i n k t 104 r k a 107 t e t 104, 107 Farkas brcz(e) 40, 54 domb 148 g d r e 77 patak(j)a 57, 58 verem 99 Fas hely 40 Fauristya, Fauristye, F u r i t e , Favoristye 117-9, 123-4, 164 Pa taka 121 r t t y e 126 Fazakas r k a 65 F z e t u l u i Mnihai 166 Fegedeu, f e g e d v e 31, 74 Fejrd 122, 144 Fejrdi akasztofa 111-2 Kert 92 K u t t y n l 41 t 142, 144 ut mellett

113-4 uton fejl 114 F e j r k , Fejrk 92-3, 107 alatt 87, 89, 92 fe lett 86, 88, 90, 92, 98 r k a 107 t e t 93 F e j r k t 35 t e t 104 Fjjr, F e j j r e u , Feljr, F i i a r u 22, 27-8, 30-3, 61-4, 86-7, 92, 100-2, 104, 133 H z hellyek hoszszba 51 t, t t y a 35, 63 Fejl a falun 157 Felhg 51, 68-9 fel hat 140 F e l j r 1 Fjjr F e k e t e c s r 35 r k a 35 oldala 36 F e k e t e t , F e k e t u 63 Felsbisz 104 b r n y i s tya 60 burtuka 146 Csere A j 109-12, 115 Csere alatt 110 eperjes 46,54 e s k l l , skll 72, 74, 80 falu v . e 112 Gergelly v l g y e 40 H r s m b a 61 i r a t v n y 35 krt 158 k t 156 m a c s k s 136, 140, 145, 151, 179 magyarmacs ks 179 malom 60, 63, 65, 122-3 nagy Toh g t t y a 128 puszta 57, 58, 142 r t ( e k ) 8 l , 113, 114, 116, 156, 158 Sos To 97 Sugo 99 szentm r t o n m a c s k s 137, 139, 140, 150, 152 t i l a l mas 27 ucca 45, 63, 89, 90, 93, 95, 102-3, 106, 156 t 129 t e l e l 87 Felszeg 106, 146 Fenk 35 Fenyaj, F e n y j , Finaj, F i n j , Finaja, Finaia 113-4, 117, 121-3, 125 fennya Csereie 86 Fenyves 34, 126 Fskrt, F e k e r t 146 Fiiaru 1. Fjjr Files K u t , F l e s Kut 22, 24-8, 31-2 Finacze, F i n t z a , Finatze, Fnats, Fnatse, Fnats F n a i , F n a t s e l e 35, 45, 56, 58, 62, 65, 71, 74, 76. 85, 145, 148 F n a t s u cel mare 144 i p i g u l u i 141 d'im mizlok 144 Fncsar, Fncore, Fu-

natsora, F u n t s o r e 142, 144 F i n j l. m g Fenyaj Finjdosza l23,125 s z a k ja 125 szakja alatt v a l rt 126 lbja 126 pataka 114 Finjbl v a l szll 125 F n t n a l. m g Fontina, Funtina F n t n a A d ' i r e u l u i 157 Bmfoii 146 Barkului 76 Beleutsi 76 d ' i m Bikart 126 B o n k i 133, 136 Bresului 84 Buzii 124 ca b u n 7 6 e a l b 35 C s b u n e 74 tse bu ne 81 Daniki 146 d'e d u p V u l t u r 144 d'e su brazd 148 d'ela u n g 149 d'ela kurt'e 146 d'ela Led'et' 84 d ' i m Bark 160 d ' i m Bikart 126 d ' i n Cubaia 126 d ' i n d'al 129 d ' i n D ' a lu Pusti 132 d ' i m F tsuika 124 d ' i m F n a t s 144 d ' i n Gura V a d u l u i 21 d ' i n H a g u 126 d ' i n e r t o i a 157 d ' i m P ru Cereii 126 d ' i m Pet'eraia 125 d ' i n S i limaia 124 d ' i n S i l i v a 134 d ' i n Surduk 160 d ' i n sus 21, 156 d ' i n zos 21 Drzi 58 F r k e t ' i l o r 71 F u d t u r i 35, 71 Gergeleii 160 grofului 20 H i s l i 21 H o r h i u l u i 149 n drum 156 m Brku t u t s u l u i 158 m Buramverem 156 n Dosu K r b u n i t ' i 84 m Fundu Pusti 84 n Kapu satului 71 m Poien 35 n t r e p r a i e 144 i a n k u l u i l48 la beserika 71, 142 la Cuc 47 la Domborhed' 66 la G a v r i u P a l a d ' i i i 71 la gropa 153 L i s a r d u l u i 76 l u n g 71 la p r 57 la P r u L o p o u l u i 66 la P r u l u i Balint 66 la P r u l u i G o m b s 66 la r t ' i t s 156 la Rea 85 la t ' e f nuk 142 la S i l i v a , S i l v a 21 la S t r a z 63 la T e i 153 la V l o d o G b o r 71 l u i B u d ' i 20 l u i o k o i 60 l u i o r a

146 l u i Ifan 20 l u i Popoi 144 Mari K i t u l u i 129 M ' i r c i 84 Mo hanci 124 m o r i 57 N u tsului 21 O n u i 76 Peteroii 76 popi 57, 85, 129 p t ' e t r i 57, 130 Pt'etrilor 126 ree 133-4, 136 satului 57, 63, 76, 134, 142, 159 Silii 124 S n c r o i e 132 S u u l u i 47 tlharilor 130 T ' i b i 160 T'okutului 126 U n u i 76 U r d ' i g o i i 84 Vii perilor 76 voji Ugrutzuluj 74 F n t n i t ' s a , Funtinits 34, 35, 84, 142, 144 F i z k t l. F z k t Flmnd(uj) 125-6 Fodora l. Magyarfodor hza Fodora-ungureasc 155 F o d o r h z a l. Magyarfo dorhza Fodor h z a r a jro s v e n j 90 m e n s v e n y 88 F o d o r h z i h a t r 58, 80-2 H a t r szl 82 hd 58 s v e n y mellett 87, 93 Ut mellett 93 F o g a d , F o g d a u , Fo gadave, f e g e d v e , Fegedeu 27, 30-1, 73-4, 76, 80, 113, 119 h t a megett 154 sor 171, 173 Fogadknl 73, 76 fogedouluj Veres 83 Fontina 1. m g F n t n a Fontina Bartaloseji 120 Csel szarate 171 Csoltanuluj 128 de peatra 123 dupa G y l 70 dor n y i i n szusz 155 Ke resztelyi 118 Oltyanu luj 44 P t y t r i 55 Frasok 159, 172 F r c t k e r t e k 129,144,175 Ftel-ucca 45 F - u c c a 57, 173 t 142 Frasi 130 Fruntr 129, 144 Frunta 144 Fruntya Buzji 119, 120 Paduritse 119 fugyisare 133 Funatsora l. F n c s a r e F u n c l. m g F n a t s F u n t z , funtza, F u n t z e 31, 75, 117-8 Kukuruzastsina 118 la Fon tina Oltyanuluj 44 L o -

n y i 121 Mre 142 O l tyanuluj 43 Sztuluj 43, 69 Fund(u) 83 Banasutului 45 Baraboiisului 20 Barkului 46, 157 Blji, Beleii 53, 76 Bleuczi 74 Bnyeszi, Benesi 83 84 Bobuluj 81 Buzei, Buzji 118-20 Buzei Szusz 118 u p n i 77 u t i i 21 Cserej 119, 120 csicsorsi 74 Csoboe, Csoboi 117, l l 9 F u n d t u r i 20 Gergeleii 160 gropt'i Roski 157 H i s l u l u i 20 J r s i , Ieri 82, 85 Kerbunyistyi 80 Kerbunyistyi g y i n szusz 82 Kisdonyi, Kisdornyi 155 Kis v l g y u luj, K i v e d ' u l u i 75-6 K o i n i 47 Kozmanului l35Kereszteji, Kresteii, Krestelyi, 117, 119, 124 Keresztelyi La Gortz 118 l u i Kenderezd'ik 157 l u i T'izdok 35 M i t rj, M i t r u l u i 46 Miklosoji, Miklosoji 80, 84 Mniresului, Mireului 144 Pakuleji 120 P t r o i i , petero j i 74,76 Pusti, puszti 82, 84, 157 Pustisileului 157 ptyitsoresi, Pticorzi 75-6 Rtului 35 Surdukului 35 Szilosului 133 Tekenyisuluj 156 T ' i b i 160 Urd'igoii 84 Vii perilor 76 Z pogyi, Zpod'i 73, 77, 81 Z p o d i l u n z 85 F u n d t u r a , Fundetura 20, 26-8, 30-3, 45, 55-8, 68, 70-1, 75, 77, 157 K i n y e p i s t y 56 k t t y a 35 la strinturi 156 l u i Gobani 157 r d g k u tuluj 128 patakja 157 t t y a 157 Funtina, Funtine 1. m g Fntin Funtina C s u r n g y i 31 Ke resztelyi 110 K o r d e l t y i 55 Mnyrisi 80 Mnyr czi 81 O l t y n u l u j 42-3 Retse, Rtsi 25,73 T y i tuluj 80 v l y Ugru tzuluj 76 Funtine 68 F u t i n i t s , Funtinyica 34-5

Furtse F l e s kut, Files Kut 24-6, 28, 31-2 Fzfs F z k t , Fizkut 39, F z e s 23 k t t y a 156

117 22, 20 92

Gbroia, Gboroia 77 Gcs J n o s melletti t 178 G a d n j 1. m g G o d n j G a d n j , G a t n j 109, 113, 115, 122 Gl 92 Gl J n o s , Gll J n o s , Gl Janos, Gall Janos, Galjanos, Galjanos, Glynos, Gllynos, Gjnos, G a j n o s 87-90 92-5,98-102,104 alatt 96 G l m e z , Gl mezeje, Gelmezeu, Germezeu 23-7, 30-1, 34 t t y a 33 Garc l. m g Gorc Garczon fellyl 110 Gartz allya 141 Garc, Grvalts 176 Garotz o l d a l n f e l l y l 171 Gardij 69 Gardis, Gardisa, G a r d ' i s , G a r g y i s e 6 8 - 9, 71 G r d u C z a r i n i, G r du C z r i n y i , G a r du t s a r i n i 3 1 , 5 5 - 7, 8 2 - 3, 129, 142 g a r d u r) G a r g y as k u t , G r g y s k t , G a r d a a k u t 2 4 , 2 7 , 3 1 , 35 G a r g y i le G t, G t n l 6 6, 9 4, 9 7, 172, 176 j j a 65 I r n n y a 170 k z t t 111 m e l l e t t v a l o a l t a l j r s 62 G t o n a l l 73 f e l u l ( f l l ) s a l l 6 2 - 3, 169 i n n e n 62 G a t y a s z r u c ca 1 G a u ra U r s u l u i 15 G e c i t ja G e n y e m a c s k s ( a ) l 4 l , 145 G e n y te G e n y e ( t) S z u r d o k ( a ), G e n y e S z u r d u k ( a ) 8 7 - 8, 93, 96, 101-2, 108, 141 h t t ya 108 G e r e z n s F l d 87 G r g e j j j a, G e r g e l y a l j a, G rg e l e ja 159-60 f e n e ke 160 k t t y a 160 G e r g e l e j i v e r f n y e 160 Gergeli Voelgie 53 Girlnl 176 Grli 157 Glimej, G l i m j , Glemeje,

glimeje, Glinaje, G l i 160 R k e n ' i l o r 76 Rmeiile 55-6, 134, 136, poului 148 Roki 157 174 S m u l u i 21 Soilor 76 Glodur(ok)55,57-8dal58 S u e b i 135 Taurului 74, G o d n j l. m g G a d n j 157 t u t s u l u i 164 T o r i Godnaj, G o d n j , Godnaja 84 T r n k i 21 Trok'i 77 G o d n j a , Gotnaj, GotT ' e t e r a u l u i 21 Ugrunj 113-4, 117, 119-20 tsen'i 155, 157 V a n k i 120 szlibe 113 82-3 v n t u l u i 165 Goga hegye, G o g n ( y ) G r e a , Grcsa 19-21, 84, hegye 68-9 163-5 G o m b s r k a 63, 65 rkaji G r d n , Gred'in, gregyin kt 66 s v e n ( y ) , s 64, 129, 133, 144, 143, v n y 102, 107 158, 176 G o m b z o Ut, G o m b a z t Gred'ina d o m n ' i l o r 158 94, 100, 107 fortsate 129 H u i u l u i 149 Gorcz 114, 118 l u i Domnu A k o 35 l u i T'iril 65 mori 58, 79 Gorczu Jakaboji (Jakapustiie 156 tiopei 130, boe) 118, 120 Kresteii 167 126 Pakuleji, P k u l i i g r g y i n a luj Togyeru luj 120, 124 Silii 126 Szimion 83 Goron'is 84 Gred'in'ile la podu i n ' Gorszj 122 teului 168 Gdr 54 Gropits 156 Grbe, g r b e 169, 173 Gropt, Groptile 20, 166 Grapa, Grape, Gropa 31, Gross-Schwalbendorf l. 68, 134 aluj Mahonka Nagyeskll 118 A n u l u i 85 baroGrvdombja 58 n u l u i 164 b e g e r j i 75 B u g y i 69 a mare 20 Gura Ad'ireului ( g y i a m i k 20 d'ela d'iie 77 resuluj) 156,158 A n u d'ela fntn' 77 d'iakului l u i , Antsuluj, Ancsului 81, 83, 85, Ariesuluj 77 d o m n i o r i 162 D u m i 166 F n t n ree 136 44 Beleji 70 Ben'esi, B n y e s z i 82, 85 Bobur, flori, f l o r i l o r 46 ForBoburilor 79, 80, 85 n ' e t i l o r 76 gaborai, Buzei, Buzeji 113, 118 geberji, gboraje, GC u t i i ei mar 21 Cuboroii 75, 77 Geldroci tii e i m ' i 21 D o r n ' i , 74 G r e i 165 H r t s u l u i D o r n y i 155-6, 158 dor 77 H o l u m b u l u i 120 I l i n y i K i n y e p i s t y i 155 85 m M o r t e u n ' e la Dosului 144 fnczeluj, K i p a t a k 35 I a g r u l u i Funatzuluj 55, 74 F 85 K a n t i 166 ktan'i natselor, fintzelor, 157 K m p a n u l u i 85 K i n Funatzelor, funatilor t u l u i 148 Korombere41, 58, 75-6, 162, 174 k u l u i 33 Koruzanului F u n d t u r i 20 G r e i 20 21 ku t r i p r 74 LaruGroptyi 133 Groptyi l u i 157 l u i Bamfi 34 popi 74 Gyiresuluj 155 C u r t i n ' 77 l u i Dobai H i s l u l u i 20 I e r i 165 77 l u j Gyorgye Juonyi Kis v l g y u l u j 75 l u i 82 l u i Indrei 76 l u i MaPure Iuon l66Miklosoji, covei 165 l u i Mriian M n ' i k l o o i i 80, 84Nyer157 l u i N t u t s 21 l u i v e g y u l u i 41 Oarzelor Pal 20 l u i Ruz D u m i t r u 144 Ordokutului 132 157 L u k i 156 Lupuluj Otezi 163 puszti 82-3 74, 77 Maierului 76 M i remetyi, Rimeti 21, kutsi 47 Moii 85 Mo44-6 Sli 167 Urd'igoii, kanului 160 Moro SzenU r g y i g o j i 82, 85 Vat y i 119 N ' a m t s u l u i 160 dului 20 V i i 176 VarN'ergesului 162 Oituzilor 142 Vonuka 73 tsului 85 Onutsului 76 Zelocsi 155 Zenotyi 155 Popi, popi 46, 74, 77

Z n o z i 158 Zpod'i, Zep o g y i , Z p o g y i 73, 82, 85 Zepogyi B u t i 79, 80 Gyalai Patak 1. Gyulai Patak Gyal(u), G y l ( u ) 31, 41, 68, 83, 155, 171 Bazej, Buzeji 119 Beringyen y i l o r 134 Beszeritsi 41, 44, 53-4 B o n k i 133 Bornyi 82 Bortoloseji 120 tsel mare 55 Cserej 119 Csipegouluj 142 Csobeji 75 Csorgovasuluj 119 Csupj 74 Csutsuluj 53 De szupre Doszuluj 128 Debutsi, Dobotsi 113, 119-20 D o r n y i 82-3 Flamund 142 Gardnej 119 gye la Tou 44 hel mare 56 Hersenji 128 i n zsosz 153 intre N y r v e g y 44 Jakaboe, Jakaboje 11920 Keresztelyi 118 ke tre B d o g 118-9 kitre Sie Borsi 25 Lupuluj 45 Musztesnyilor 55 Nyerges 117 N y i r v e gyuluj, Nyir Vlgyuluj 41, 43 Petyerej, P e t y jri 120-1 puszti 128-9 P e t y e r s 122 sztogorilor 18 Tiburtzuluj 70 Gyarmati r t t y e 126 Gya szupr Bugyisori 54 Pomnyilor 53 retsi 134 S z t u l u j 156 Gyelnica 1. m g D'elnitsa Gy<lnica, Gyelnicze, gyelnyitze 60, 133, 144, 155-6 r k a 144 gyelnitzele g y i n sosz 121 Gyermonostor 154 G y e r t y n f k kozt 90 gyertyan kut 90 Gyeus l. m g Dis Gyeus, G y u s 41, 67 Gyezuristy 156 Gyilkos 32,41,44-5, 61-3, 65, 68-9 alatt 44 t e t 43, 68 Gyin szusz gye pod 153 Gyinsare, gyisare, G y u sare, Gyusere, D ' i o r e 133-4 Gyios l. m g Dis Gyiosa, Gyjosu 67 Gyos, G y s , Gyoz 66,140 Gyos, G y o s m a c s k s l. m g Dis, D i s m a c s k s

Gyosmacsks 145, 145 Gyzmr(t), D'ozmarl60 G y n y g y v i r g - u c c a 45, 173 G y r g y i s h z a fel 80 Gyula l. m g Kolozsgyula Gyula, Giula, Gjula 63-4, 109, 111-2, 127-8, 137, 139, 166 mellett 114 dombja l30 fell l e j o v o patakon tul 122 fell valo ret 114 h a t r 111, 123, 128 H a t r k z t 62 Hatar szel 109 G y u l b a jr utza 62 Gyulai h a t r r a m e n b e n 115 G y u l a ( i ) p a t a k ( a ) l l 0 , 112 115, 117, 120, 125-6, 142, 178 Patak(j)a m e l lett 115,122 r e t e ,rt(i), rit 109-10, 112, 114-5, 120-3, 142-3 R t e mel let 109, 111 rt szl(i), szil 109, 111-2 Tere 118 ut 61,63,144, 178 utty(a) mellet 111, 115-6,121-3 Gyulaji Josefn Fogado j n l 118 Gyuri lbja 144 g i w m l t s kert fellet 86 G y m l t s s n F e l y l 53 Gymlcses, Gymlcss 89, 157 Gymcssiratvny 34 Hadadi kt 108 Hagoa 126 H g , H a g u , Hagou 21, 44-5, 64, 68-71, 85, 136, 157, 171-2, 174 alatt 42 prsit 157 t e t , teteje 27 Hgji kereszt 42 kt 126 Hgs 170 H g s b l i fldek Sora 170 hajls 23 Halad, Haladu 142 Halast 162 Halambak, Halombok 124 alatt v a l rt 126 Hln 69 halu, Halue, Halou 35, 70, 157 Halbona, Helbonye 44-5 Halmok 110, 113-4,118-9 alatt 113, 117 kztt 116, 118-9, 121 Halmokon alol 116 Halmon fejl 114 Halom, Holomb 112, 114, 121, 169, 170 alatt 108,

110-2, 115, 122 kztt, fels rtje 173 k z M t 112 f a r 114-5 Henczes rsz fold 89 H a n k a, H o n k a H68-c i r i t v n y a en 9 107 H a n ko a l a tt H r c e k k68 t , Hertsekert r H n t z o k os 447 50 8, H a p s a h e g y, H o p a o h e d ' H e r s n ( a ) l, H a r s m Hd, H d n l 73, 152, 173, 6 3 -4 176 v g e 2 109, 111, 172 H a r h ok 10 H h a r m ad p a r l a g 22 p a t a k d o n alol 97 tul 123 Hidegkt, Hidekkt, e l e o t 61 H a r m a d i k l b 23-4 T b l a Hidakut 22-3, 132,152, 159-60,169-71, 175 A r k a 26 171 H r m a s, H a r m o a 26-8, arka melet 22, 24 3 0, 3 2 -4 a l a tt 24, 28s z k a 160 tere 24-5, 27, 152 u t t y n f e l l y l 25 eltt 23 r k a 28, 34 v e r f n y ( e ) 167, 170 r k a mellett 23-4 e r d vlgy(e) 169 alja 22 Teriben 23 te hideg kuton tul 169 teje 33 t t y a 36 uton Hintmez 99, 104 alol 25 Hipujcigla 77 H r m a s r o l lejv Arak27 H r a m b a l. Harsam h r o m Domb 141 Hislu, Hiszelcs 19-21 H a r s m , H a r s n ( y ) , Harholt patak(ja), holt patak smb(a), Hersn(a), 108, 110-1, 115, 122 H r a m b a 61-4, 115-7, H o m l y 117, 171 119, 122, 128-9 Holumba 1. m g Halom, Harsmb ttya 64 Halambak H a r s m b a r k a , HarHolumba 113 s m b i r o k 66, 123 Holumbur, H o l u m b u r i Harsnbli Lb 116 Holumburile, H o r u m H a t r I . m g Hotaru, bur 112-3, 120-1, 124 Hotarba H o m l o k alatt 79 H a t r , Hatarba 159 Honcsokos, Hontsokus H a t r k o 170 k z 66, 106 44, 49 kzi t 65 kzt, kztt Honka, Honka, Hanka 73 szl, szil 28, 30-1, 68-71 57, 73, 114 v g e 31 Horaru 70 H a t r u ketre Csomafja Horgas, Horgos 50, 55, 56 58, 86, 89, 92-4, 97, Hathold, H a t h d 86-95, 100-1,104, 112-5, 1 7-8t 97-104 uttya 88-9 120-1,126,160,169 alat, h t u l s L b 87-91, 103 169, 173 r k a 93, 100, H z h e l y ( e k ) , Hszhj, 106 fld 169 L b 49 Hasei 46-9, 51 Patak 93 r t t y e 104 Hszhji patak 46 Horhegy, Horhed, H r Hegy 28, 30-1, 33, 129-30, hegy 119, 124 132, 149, 160, 169, 172, Horhegy l. m g r h e g y 174 alatt 68, 70, 170 Hornis 148 allya 24 mege 159 meHstt 163 gett, m g t t 83, 173-4 Hossz 38, 51, 170 berek farka 116, 121, 125, 170, alat 88 csr 36 csr 172-4 Farka alatt 172 r k a 36 berek alatt 91 farka nagj s z k e 170 e r d n felyl 93 fe, Fld farkaji r o k 174 f 157 172, 175 h d 90 i r i t t e t 26, 172 vny, Iratvn(y), Irot Hegyek kzt 130 v n y , i r t o v n y 90,92-4, Hegyes, H e d e 160 alatt 96-9, 102-3, 107 I r o t 159 jja 160 cigla 160 v n y alatt 89 t e t 104 F l d 169, 172 v e r k a s z l 107 l b 37, fnye 160 48-50 macsks 129, H e g y i erd 129 136-7, 139,141-2, 151-3, Helbonye, Halbona 44-5 155 m a c s k s i t 129 H e l y s g als rtje 173

nyilak k z t t 27 Par lagok kztt 27 Patak mellet 89 p o j n a 57 rt 31, 33 t o r n c 35 Hotrba 159-60 H o t r b a j i patak 159 H o t r u uli 123 Ho 57 H r h e g y l Horhegy, rhegy Hubjin 148 H u h j h e g y , Hujjhegy 149 Huhjkert, Hujjkrt 149 Huita, Hjtya 76 H u s u 1. H o s s z m a c s k s I l l e r d M , I l i a r d a u, d u a 46 Ilies k u t t y a 175 Ilija p o j n j a 60 Illys G y r g y flde v g e 91 Illies Janos feolde 86 Illysek erdeje alatt 89 Imola, Immola, Imnola, I m a l b , Imolaba 87-8,

Isten kassa 108, 111, 114-6, 122 Isten k a s s n mellett 115 tul 115 Iszk l. m g s z a k , Jiszka szak, Iszka(k), Jiszka, Iiska 42, 45, 174 Itato-ucca 173 I v o kut 69, 80 mellett 142 kutra jro Siktor 69 Izvare, Izvor(e), Izvor, Izvore(le) 58, 68-9, 71, 80-2, 153-4, 159 szubt zsii 153 vale G y u l i 118 Izvoru K r b u n i s t y i , Izvoru Kerbunyistyi 80, 85 I l i a rIarba 1. J r b a larba taurului 75-6 iaz 65, 165, 176 Iephat 1. m g Ebht lephat 35, 162 Iers, Jrsa, Jerse 83-4 I e r t o i ( u ) , I e r t o i e , Iertevoie, Jertovae, Jertevoi, Jertevoju, J r t o j , Jertovoj, I e r t o e l e 33, 47, 55, 57. 66, 70, 77, 135, 154, 156-8, 163, 155 l pstoresk 84 Boki 156 din os 35 din sus 35 doszszu Nyires 156 F a r i 77 K i t u l u j 82 k t t y a 157 l u i Gavrii 85 l u i Makovei 76 L u p a u l u i 84 Mj in szusz i n g y i r e s 156 P i r l y i 81 Pronyonyuluj, Prun y n u l u j , Prunyonu)uj 82-3 T r i n k i 83 T r i n tsstyilor 83 T ' i t u l u i 84-5 verofenye 156 I e r t o i e s , Jertevojes 156-7 Ieruga 84, 159 Iintze, j i n t z e , 82-3 liska l. szak, szak liska, Jiszka, Jiszka 45-6 Iokobaia 124 J a k a b j , J a k o b j , Jacobaja, Jakabaly, Jaka baje, Jakaboj(e), Iokobaia 113-9, 120-4 alatt 133 r k a 116 dosza 125 s z k a 117, 125 gortza 116 hegye 125 Patakja 117 t t y a 124 v g e 109, 111 v e r f n y e 115, 125 Jakabhely Torka 117

93, 96-8, 100, 106


Imols 40-1, 68 I n c z a , I n a t s , Inicze 80, 83-4 inge Paro 68 Rit 60 Ingo To mellet(t) 86, 88 ingovny 116 intelke 73 n t r e u t l i 21 Csorgave, Csorgou 68-9 dimbur, d m b u r i 75-6, 164, 175 Fogadave 120-1 Hatare, hotare 68, 113, 119, 134 h o t r e K o v t s u l u i 56 hotaru Sintyeului 56 Kerj 171 k o p a 132 kost 130 o l t o a 174 Ordok u t u r i l30 p r a i e , pa raj 55, 60, 64, 68-9, 74-6, 126, 133, 142,144, 151, 153-4, 160, 176 voj L a Sesz 171 pr, Peri 25, 30 Paro Csorgouluj 25 pojen 32 a n t s u r i 132 I r a t k , irott k 128, 130 Iratvny(uk), Irotvny, I r t o v n y 33, 40, 47,53, 57, 66, 94, 96, 103,152 Irotvnyok rka 62 Irtovoe l. m g Iertovoe Irtovoe 70 Irtovoju Flori 80 I s p n y V l g y e , Ispm v l g y e 42, 46 Ispnok fve 110

Jakabok k t t y a 47 Janki haz heljen fejul 24 Jank kttya 148 Janosiak N y l y n felyl 81 jrba 74 Tauruluj 74 Jgverem 162 Jenei O r s z g t mellett 172 Jenei t , J e n i t 169, 172-5 mellett 115, 173 Jerico 96 Jeruga 1. m g Ieruga Jeruga Beraruluj 84 Jezuristye 56 Jij 68 J i n t z e 1. linatse Jiszka 1. szak, s z k a Johai kut 87 Jokus Gyepoje 87 Jokus P l uram szlje g y e p j e 88 J k t 73, 76-6 mellett 73 -on fejl 73 Jzsefmacsks 145 Jzsi hegy 158 Judei 169 Juharfknl 107 Juhor kut 89, 97 r k a 95

Juharoskt 107 arkan


innet 69 Jula 1. Gyula, Kolozsgyula Juon Mrija h g g y a 169 Kajbknl l. Kalibknl Kajnt, Kejinto, K i n t u 68, 107, 148 Kajnli F o r d u l 42 K a j n t o r a jro ut 43 Kakas- 1. Kokas-, K o k o Kal'ea, Kl, Kle, Klly, k l y e cse late 73 Dirzsi 57Debetsi, Dobotsi 119, 123 Dorni, dornyi 155-6 158 D o r n y i pe g y l 155 Galbn, Galbin 155-6, 158 Gjuli 113 late 73 M n y i r i 41, 43 M o r i 68-9 Nyemeselor, n e m i u l u i , n e m n i i l o r 42,44,46 Nyemesilor i n Face 42 Kalibknl,'Kajbknl 57, 107 Kallos Csorgoja, Kelos Csorgosa 172 Kalotaszeg 154 K o a , K e v t s u l. K o lozskovcsi Kapatie, k p t i 69, 71 K a p t u satului din sus 20 din os 20

K p e t u T u f i Grosilor 53 Kapiu B g y i l i o l u j 69 K p o l n a , K a p r n a 20, 77, 118 Kapu Barkului 144 D'alul u i , G y l u l u j 73-5, 77, 120, 123, 125, 142, 144, 155, 157 fujoilor 67 Funaczilor 122 Ledetului, Ligetuluj 81, 84 Mzristyi l56 N y i l v g y u l u j , N y i r V g y u l u j 41, 43 Pontitzi 120 Parouluj 27 retyitzilor 82 S z t u luj 56, 68, 77, 81-3, 119-20, 133-4, 153, 155, 175 satului d'in sus 20, 134, 153 satului din zos 20, 82, 134, 153 Tufelor 133 K a p u s t e t , Kapots t e t , K a p o s t e t , Kapustet 43-5, 47 fell valo For dulo 42-3 h g j a 43 uti 43 K r b i k I . Kerekbik Krdimb, Karadmb 1. Kerekdomb K r m i l 1. K e r e k n y l Karre Ttyidgyi, Krr T g y i 55-6 lat 76 Krr, K r r i l ' e , 33, 135 Krbuita, Kerbunyis tya, Kerbunyistye 7984, 165 K a r n t z n e v Fogado 32 Ksile popi 58 Kaszta, Kaszte, Kasztye 68 Csore 41 dupe Greg y i n 70 beleutzi 74-5 Glimejelor 134 groptyi popi 75 puturaszi 82 Rituluj 82 V i i 133 Ksti, Kstei, Ksztj, Kasztj 36, 71,126, 142 Kstiile 165 ele m ' i 142 K t mora T ' i d i 63 Zula 153 Katona g d r e 157 Kaude Pakulej, Caude Pakulaj 117-8 Keceli p o j n a 60 Kecsed, Kecset, Kied(u) 66, 129-30 K e c s e t s z k a 130 p o j n a 130 Kecsks, Keke 19, 20 Kejint l. K a j n t Kelemen Pinczeje 23-4 Kelos Csorgosa l. Kallos Csorgosa

Kell, Keleu 46 K e n d e r a s z , Kenderaszo, Kenderaszo, Kenderesu, K e n d e r e s z 25-7, 30-3, 36, 62-3, 66, 97, 99, 101 r k a 36 erdeje 22, 24 oldal 62 pataka 26, 32, 35 p a t a k n t u l 26 rt(tye), r i t i n 22-4, 27-8, 30-2, 35 reti mel let, -ban l v Rt mellet 24, 26, 32 Retin t u l 26 v e r f n y e o l d a l b a n 26 Kenderberek 109, 111 F l d 28, 32, 173 fdek 174 hely 159-60 heji hd 160 kut 88, 91, 97, 99, 107 m e z 45-6 Szeg P a t a k n tl 51 szer 41, 43-6, 49-1 Kenderes 60 b k k , Kenderezdik 157 b k fene ke 157 b k k r t t y e 157 K e n d i l n a 126, 168, 175 keolesmezej hatar 40 K p oldal megett 51 Kerre Tyizi 31 Kerbunyistya, Kerbu nyistye 1. m g Kerbunita Kerbunyistya forrsa 80 Pataka 80 Kereken felyl 70 Kerekbik, K e r e k b k , K rbik, Kerebik, Kerezbik, K r b i k 24, 27-8, 30-1, 34, 162 alatt 27-8, 30-2, 36 eltt 22-4, 96 felett 32 Erd 27 d a l a 36 t e t , Teteje 28, 36 Kerekcser, Kerektsor94-5, 104 domb 45, 69, 70, 75-6, 84,142, 144-5, 159, 164, 175 domp h g g y a 145 Domb oldala 50 domb r t t y e 77 dom(b) v e r f n y e 77 e r d 34, 41-2, 44, 46-7, 88-95, 97-8, 100-3, 107 e r d alatt 43, 91, 99 erd felett 89 fel jro 97 Hzhellj 48, 50 k a s z l 108 l b 37-8, 48-50 n y l 160 r t , Kerezrt 47,86, 89, 90.98-9,103 Szer 86 Kerer 134 Kereszt 58, 89, 100, 113, 119, 126, 149, 172-5 Keresztj l. m g K r e s t j - , Krestly-, K r e s z t y - , Krisztj

Keresztaj, Keresztj, Kereszaj, Kesztj, Keresztej, Keresztely, Keresztoly, Krastalye, Kresztaj(a) Kresztly, Kresztj(e), Kresztaje, Kresztelyi, Krisztj, Crestaja 10915, 117, 119-23, 126 r k a 124 A r k a melet 111-2 feneke 124 Garcza, gorca, Gortza 112, 115, 126 hidja 116 pa taka mellet 109 pata kan t u l 114 szeliben 114 szugolattia 108 te teje 115, l 2 2 T o u a m e l let 109 t 124 v e r f n y e 109, 112, 124 uolgie 108 Keresztjbelijek 126 Kereszt r k a mellett 115, 122 fnl 81, 118 r t t y e 126 ut 40, 65 Kereszten fellyl 115 Keresztes, Krisztijes 175 oldal 172-3, 175 Keresztr 1. m g r d g keresztr Keresztr 78, 80, 158 K e r e s z t r i patak 80 keresztl jroba 102 Kerpenyes 53 kerl, Kerl, Kiralyo, T ' i r a l u , T y e r l 111, 117-8, 120, 126 Kert 1. m g T'erfu, Tyerty Kert 48 alatt 43 megett 91 fell v a l H z helly 51 h t u l j b a n l v Rt 28 Kertek 63-4,129,148, 158, 176 alatt 42, 68 felett 159 megett, m g t t 19, 26, 28, 34, 58, 81, 82, 98, 100, 104, 156, 172-3, 176 megetti-ucca 173 mellett 116 a l l y n 25 teteje 64 v g e 30, 133 Kerteken fejl 68, 77, 123 K e k e l. Kecsks kett A g u Domb kzztt 40 Kt r o k k z t t 23-4, 27, 30, 62, 68, 87, 122,171, 176 Cser kuttya 24 e k l zsija kszt 157 E r d k z t t 100 patak kozott 169 Sznafu kozt valo lb 170 Utok kzt, t kozott 32, 40, 171, 175 vszkszt 65 Kettes meze 40 Ketre Dobaj H a l o m 117

Hataru Badokuluj 118 Valaszut i n F t z a 120 Keteut 33 Keue 160 K v t s u 1. Kolozskovcsi Kewrthwelyes w e w l g y e l. K r t v l y e s v l g y Kezeped 1. K z p v l g y K e z e u l. Kzs K i e d \ u ) , Kitsed 66, 128, 130 Kicsi 1. m g Kis Kicsi G y r g y h g g y a 159 h g 126 kt 58 petyerj 125 p e t y e r j b a v a l k t 125 Kide, Kjde, Kyde, Kigye, Chidea 8, 12, 15, 36,61, 63, 65, 85, 141 fel jro Utak kztt 26 fel jro U t z b a 56 -be jro ut 32 -ben jro s v n y mellett 28 Kidei H a t r szl 26 hegy 36 h d 65 malom, ma iam 100, 108 s v e n y mellett 24 patak 65, 104 s z l l k n l 26 ut 24-5, 61 Kigys 57 Kincseskut, K i n e k u t 61-4 tere 61 K i n t u 1. K a j n t Kinepistye, Knepfist, K i nepty, Kineptyisty, K i nyeptyisty, Kinyeptyistye 41, 60, 68, 82, 121, 133-4, 174 Kirlly U t t y n l 73 Kiralyo 119 K i a g u 1. K i s h g Kisaj 109, 111 akasztfa 142 asszon g d r e 162 awas 53 bcsiris 176 B l i n t kertje mellett 68 b n y a 175 birtokos, b i r t o k u la Kizdorna 158 Bodon Kut 49-51 buda 51 Budunkutz 44 csere 172,174 alatt 169, 171-2 t e t , teteje 169, 172 vege 170 Csobaj 118 Csoks 39, 40 csutja 19 Dani k t t y a 146 dorna 157-8 dorna s z k a 157 dorna feneke 157 dorna v e r f n y e 155-6, 158 eperjes 40 e r d , a r d u 61-4, 111-2, 174 e r d megett 115 e r d mellett 110, 112, 115, 118, 121-2 e s k l l 72,

168 uskulli H a t r 73 feljr, F e n j r o 88-96, 98-9, 104 Fiacsa ala 67 alatt 67-8 Gl J n o s 90 Gt 49, 50, 69, 70 H g o , Hageu, K i a g u 117, 120, 122-3, 125 h g t t y a 178 hid 158 Horsonj 109 Kapus 40 kerek e r d 91 kert 19 kt 26, 34-5, 105, 142, 144 k t r k a 104,107 Kutra jro o s v n y e n aloll 27 Mez 40, 53 Mez volgye 54 Mihly Csupja 44, 51 r d g kut 128, 130 o l dal 163 P l h z a mel lett 111 patak 34 pod, pod 134-5, 149 rt 50, 69, 88-91, 93, 95-104, 109 Rt mellett 94 Rt P o r g o l t t y a 94 Rten t u l 27 rop 146 Siktor 26 szoros 63 Szna F 172 Szena f Tet 171 Szena F Torka 172 tag 46 t r 64 To 40, 42 t o r n c 34 ucca 33, 101, 106-8, 156, 173 ucca h g g y a 156 U r g a 168 U r g a r k a 73 Ur r k n 74 V n a Tova, V r n a Tova 89, 96 v r z a 129 verfny 122, 123, 175 v e r f n y r k a 175 v l g y , ved, v g y 40, 74-6 V g y Dombja 73 V g y Torka 73, 75 K i t u j Mrja k t t y a 129 Klein=Schwalbendorf l. Kiseskll Kleziie 21, 76, 84, 130, 136, 174 Kleziia e a r u m u n a s k 157 a u n g u r e a s k 77, 157 ungurilor 64 K o b l t u , Kobolton 21, 171, 176 Kobolton n. uttza 120 Kocsina, Kotsin, Kocsene, Kocsine 42-3, 52-3, 74-5 Kocsonyafenk 47 Kode P a k u l i , Koda Pakulji, Koda P k u l e i i 115, 118, 120, 124 Kodoien 85 Kodojnyok 85 Koliba, Kolibd', K o l i p i 58 Kokasrt 19 Kokohegy(e), Kokoheda 68-9

Kolozsborsa, Borsa, Bor sa, Borse 8, 12, 33, 62, 89, 104, 108, 118,127-9, 136, 142, 168-73, 177-8 gyula, Giula, Sula, Swla,Zula, Zsula 65, 123, 136-7, 142, 151, 166-7, 178-9 K o v c s i , K v t s u , Coaciu, K o a t , Zalakowczy 58, 67, 71, 132, 164, 166-7, megye 138, 141, v r 53, 69, 72, 134, 144-5, 147-8, 174 Kolozsvri t 74, 144, 172-4 mellett 110,114-5, 117, 122 mellett valo k e r l 115, 122 -on a l o l 117 -on fejl 114, 169, -ra j r i osta t 73 K o m j t h y risz 86 Komld 167 Komoristya, K o m o r t e 163, 166 Kondor Berc 120 Berek 113-4, 108-12, 116-9 Kondrober(ea) 124 Kondroberek t t y a 124 K o p c s o k , k o p e i 45-6 Kopasz Domb, Kopacz Domb, Koposz Domb, Kopadzdomb, Kopozdimb 26-7, 30-3, 87, 89, 90, 92-6, 98-100, 102-3,124 alatt 106 alja 102, 104 mellett 101 teteje 32 Korbu 21 Koroba d a l a 64 Kornizsa, Korniza 130 fe lett 130 Kornu dalului 174 P d u r i 155, 158 Koromberek, Korumberken 26, 30-3, 62,87-95, 97-104, 106 alatt 86, 100 felet 86, 96 mellet 86 ajja, allja 26-7, 110 cspja 106 csupja eltt 91, 95 g d r e 33 He gyesse 88 oldal 89, t e t , teteje 32, 90, 98-9 Kosr k t t y a 158 t e t 156 Kosara, Kosra, Kosore 155-6 K o e r e l e 158 K o s m n y l. m g Kozman K o s m n y alatt 132 p i csorja 132 V l g y e 132 Koste, Kostea 84, 153, 176 ai mare 164 ai m ' i k l64 a k s t i i l o r 60 B i k a n u l u i 77 B n o i i 6 4

B a r a b o i i u l u l 21 Bresti 165 a mare 164 a m'ik 164 erului 136 Cori 46 C u p n i 77 C s l g y i , Csiligyle, 74 Csori 44, 54 Csutsuluj 41, 54 D b g u l u i 64 d'e d i n k o e d'e ziie 154 d'e kt Buda 71 Dorni, D o r n y i 156 dupe Padu ritse 117 fntni 71 fogadaolor 75 giini 65 Glimejelor 134 Glodurilor 58 Grei 20, 166, gred'inilor 71 gyilkosuluj 41, 44 H o r h i u l u i 148 Jeri, Iersi 165 K rbikului 36 K e u e u lui 160 Kleziei 34 K o k o u l u i 164 Koroboii 64 K r i e n i 65 la Puntye 44 l u i A f i m 129 l u i Bamfi 47 M i r e u l u i , N ' i r e u l u i 66 Ordoku t u l u i 130 P i l u l u i 130 Popi 34 P o p e t 130 rej 171 Rituluj, rtului 79, 83 Simburoje 73 Sur dukului 35 Toii 162 T e k e n i u l u i 154 Tibur tzuluj 70 Z g l e a m u l u i 157 Z i i i 46, 71, 134-5, 149, 154 K o t u b , Kostyub 130 Koszorudomb 106 Koszta T y i t u j r t t y e 54 K o s z t n k t t y a 106 Zepog y j a 80 Kotu kloti 130 l u i Samuil 130 Moului 125 Kotur, Koturil'e 153, 165, 176 Kovcz Benedek F l d e allja 86 Kovts rka 141 K o v t s v mellett 62 Kovcsi 1, m g Kolozs kovcsi K o v t s i fel v a l B rtzen 163 Kovcsi v g y 58 Kovcstelke 132 Kozman 135 K l. m g Ki K n l, knl 172, 174 K felett 97 K Csr Arka 31-1 36 mellett 31 K Csuros Szurduk r k n t u l 33 K haz 109 Kjuk 103-4 alatt 103-4

alatti E r d 102 felett 87-8, 93, 98, 103 mel lett 92 ajja 104 t e t 98, 100-1, 104 Kkt, Tiokut, T'okutu, T y k u t 57, 113-4, 119, 123, 126, 130 r k a 117, 126, 128 hidja 115-6, 126 k t t y a 126 oldal 110-1 teto 113-4 t t y a , 58, 126-on felyl 122-3 K szeg 109 K o k n y szilvnl 97 K k n y Szilva fknl 89, 91, 100 K k n y Szilva Fakon feljll 88 K o k i n y szilvasa 86 Kloses r k o n t u l 91 Kleses kut, Klecseskt 86, 88-9, 91,93, 99, 106 mellet 99 r k a 90, 98, 106 r k a mellett 103 r k n t u l 93 Kleses t r k a mellett, Klecses ut r k a m e l lett 90, 98 Kles F l d e k 69 kert 24 m e z , Koles Mezeje 11, 37, 40, 43-4, 48, 51, 54, 132 Hatar szl 40 praedium, K l e s m e z e i Praedium 52-4 fell valo Fordulo 42-3, 53 K l e s m e z e i Falu hely 53 h a t r 40, 42, 48, 52-3 Krbik 1. Kerekbik Krisfasrnl 130 Krs b k k 159, 162 fe neke 162 teteje 162 v e r f n y e 162 Krpenyes 39 Krtefknl 108 Krtefk kzt 27 Krtjes, Krtjis, K r t vjes, K r t v l y e s 73, 76, 97, 102-4 alatt 96 A j 108,110-2 aj tere 109, 110 r k a 95, 100, 102, 114 r k a mellett 87, 101 r k a feje 94 Eszka 102 Feneke 73-4, 76 f, f 88-92, 95-6, 98-9, 101, 103 k t t y a 76 kut arka mellet 96 kut f 88 tere 109 t t y a 76 v e r f n y e 76,103 v l g y 72, 75 K r t v l y f k n l 26, 30-1 Kssgi kt 159 Ktelesmez 52

K t - t 23-8, 30-1,33-on tul 27 Kvecses, Kvee, Keu e 97, 100, 106, 160 alatt 159 jja 160 r o k 160 Domb 159 d a l a 160 o r s z g u t t y a 163 uton felyl 163 Kveknl 33, 61, 126 Kvek rka 110 K v e k h e z v a l rt 178 v a l t 126 K v e k t l val r o k 126 v a l kt 126 K v e s 129 h g 109-10, 112-3,115-7, 119, 121-3, 126 h g o alatt 115 h g alatt val rt 126 Hegh 109 oldal 110 oldal Bercz 110 pad 145, 149 padi r t e k 149 patak 22-4, 28, 30, 32-4, patak mellett 32 p a t a k r k a 35 Patak f 23-4 Patak v g e 31 Kzbels p o j n a 36 Kzbls sznaf 144 t t y a 144 Kz brcze, k e z bircz 40 oldal 40 l e g e l 142 Kzep lab 61, 140 Pa romban 115 Parou pa takja 115 Szamos v i d k e 7 utsza 45 k z e p s D u m b r v a 30 utza 92 K z p v l g y , Kezeped 159-60 feneke 160 Kzs, K e z e u , T'uzosa 26, 30, 33 E r d 30 E r d mellett 33 K r a s s - S z r n y megye 138 Kripta 34 alatt 34 baronului 164 l u i Boroni 163 Krisn r k a 62, 65 dombja 65 d a l a 65 Kristf p o j n j a 158 Kristur, Kriszturel, Kriszturu l. r d g k e r e s z t u r K r e s t l y , K r e s z t l y 1. m g Keresztj Krestj Hid(ja) 122-3 k vinel 114 teteje 114 Kresteieni 126 Kristllyi patak 120 Krisztijes l. Keresztes K r u a , Krucsa, K r u e , Krucse, Krutse, K u r u csa 28, 30-4, 83,88-91, 97-104, 115, 117, 119, 122, 126, 149,171, 175-6

r k a 35 B d o k u l u j 32 erdeje 33, 35 pojnja 33 t e t 107 Krucsn fellyl, kurutsan feljl 88, 91 Kruile drumului 65 k rrilor 58 p r a i e l o r 160 Kuku 176 Kukurucz ret helen 110 Kn I s t v n uram S z lje 88 Kurmatura, K u r m t u r a , Kurmeture, Curmetura 79, 81-3, 162 A d l i n u luj 81 Dorni, D o r n y i 83, 85 D o r n y i din 'Sosz 82 K r i e s i , Kreecze, Krejeszki, Krejeszko 73-5, 77 Krisztoruluj 82, 84 Sli 130 zidovilor 20 Kurnezis ketre Csorgovas 120 Kurpetor 28 kurta Szl 23 Kurtye V r m e g y i 119 K u r u Funatzelor 41 K t ( n l ) 4 8 , 1 1 6 , 121, 170, felt 110 a P o j m b a 35 r k a mellett 41 hegye 77 v a l fels r o k 77 Kutan alli 69 kuton fellyl 127 K l. m g K Kcsr 36 h d 34 Lab, L b 144 Lab d u p grdin 149 Lbrok 144 Lbok 57, 155-6 Labontzok r k a 128 L o bontzok r k a mellett 128 Lbriijj 156 L b u l u i D ' u r i 144 Popi 129 Tsiganiilor 20 Labur, Lbur, Labur 55, 60, 155-6 Lagr 77 L a p j 32-3, 104 E r d 102 L a p a s r o k 65 rkaji csor g 66 Lapo Haz arka 61 Lapos b k k 24-5 Domb 62 fld 61 Lpos Erd 23 l p o s t , Lapos To, lopos to 49, 67, 70 gattia 67 -ra rugo l b 49 Laposn Dnya (Dnyo) Malma 94 Lapuhas l. m g Lapo Haz Lapuhas, Lapuhos 61-2,99

L z r dombja 66 Ledet' l. Liget Legel'eu din zos 149 sa t u l u i 144 L e g e l 57 kt 158 t 106 Lemnu l u i Torfe 156 Liget, Ledet, L g e t 79, 80, 82-4 alatt 81-1 alylyn 83 f 81 v g i n 81 linge drum 82, 153 drum(u) Czeri 155 Drumu Dobotsi 119 Drum(u) Funaczuluj 171 Drumu G y u l i 119 Drumu L o n g i 118 Drumu M n y i r i 41 gregnire Buzsuluj 153 Gura dornyi 155 Kale M n y i r i 44 pero, Parou 83, 171 Parou Bodonkutuluj, Parou Budunkutuluj 43-4 Pareu Bu zji, Paro Buzeji 113, 120 Paro Kresztj 113 Ritu G y u l i 117 r i t u nyervegy 69 ritu Sza tuluj 70 Szt 151-2 Szat la Csern 119 Tou 171 Vaje, Vale 112, 153,171 L i s r d , L i a r d u , Lisordeu, Luarcfeu, L u s r gya, L u z s r g y e u , L u p sergyo(je), R i s r d . R i a r d u 73-5, 77-80, 83-4 t e t 76 loka 40 oldal 40 Lokert 67, 138, 151-2 kutja alatt 115, 122 v g e 19 L o k u Benkului 144 l u i i k u 164 Lona 169-70, 173 Lonai Csupon a l o l l 171 h a t r 169 H e g y r l le j v r o k 173 kt 169 t 119, 126 t mellett 115, 122 ton alol 170 V e r f n y 172 v l g y e 169-73, 175 V o l g y A r k a 172 V l g y Csupja 172 v l g j Eszakja, v l g j szeke 170 v l g y nagy s z k e 170 v l g y v e r fnye 170 Lonara m e n o r s z g Utja mellett 117 Lovak r t t y e 46 L r i n c m e z 32, 97,102-4 Lukagdre 156 Lukts rttye 68 luko 40 L u n g , Lunga 68-9, 71 L u n g u Vrzilor 142

Lunke 74 Lupsergyo(je) 1. Lisrd L u p s e r g o alatt 80 Lupujrka 35 Lusardeu, L u s r g y a , L u srgyo, Luzsrgyeu 1. L i s r d lut 47, 77, 130, 148 L g e t l. Liget Machian, Makjn 39, 40, 54 Macsks 136, 179 Macsks l. m g Als-, A l s s z e n t m r t o n - , Bo tos-, C s e p e g - , Dis-, Fels-, Felsmagyar-, F e l s s z e n t m r t o n - , Genye-, Gyos-, Hossz-, Jzsef-, Magyar-, Ma g y a r s z e n t m r t o n - , M ria-,Olh-,Pusztaszentm r t o n - , Szentkerek-, Szentkereszt-, Szent mrton-, Szentmrton magyar-, Szentmiklosmacsks Magos Mart 109 alatt 23, 62 Magyarderzse 89, 94, 107 eklzsija 77, 157 fodor h z a , Fodora 19, 77, 80, 83-4, 85, 155, 164, 166 g y e r m o n o s t o r 154 kiskapus 154 m a c s k s 71,136,139,144-6,150-2, 154, 179 s z e n t m r t o n m a c s k s 149-50, 154 te m e t 126 Templom mellett 27 Templomon fellyul a' verfnyen 170 Templomon t u l 40, 169 ucca 63 112, 115, 120, 159, 173 Magyarjfalu 1. m g Borsajfalu Magyar Ujfalusi ut 97,100 Magyarok tja 60 Magyaros, M a g y a r s , Mogyoros 86, 94, 97, 102, 172, 176 r k a 107 berek 55 g d r e 104 k t 91, 96, 98 ktja 104 o l dal 94 -ra jro ut 97 Majarba 126 Maiorita, majoristye 120, 126 Makfk kozott 132 Makjn, Machin 39, 40, 54 Makujina, m k u i i n a 154, 156 hegye 158

Malaistyiu 70 Malajina din szusz Nyer ges 1l8 Malamujnte, Malamunytya, M l m u n y t y a 33 Maija Nyikulj mellett 174 Malmok kszt valo Ret 128 M a l m a k n alol 121 M a l o m ( n l ) 63, 97, 100, 128, 149, 172 alatt 63 r o k 65-6,126 szka 129 hely 117 kertye 58, 77 kertek 64 k r t v ( l y ) tere 86, 89, 93, 97 k t y tya 57 oldal 159, 162 dal pataka 162 rt, r t t y e 84, 159 tr 63 t v i s s e , t v i s s e 128-9 ucca 63, 159 t, t t y a , Malamunte, Malamunytya, M l m u n y t y a 25, 30, 33-4, 162 uttya mel lett 68-9 v e r f n y e 84, 129 -ra jro s v e n y 68 Mnstire 21 Mar l. m g Mora Mar din sosz 121 din szusz 121 luj Bnffi Josi 120-1 luj Veres 83 M a r h k itat S i k t o r a 171 M r g u l. M o r g Mria-Macsks 152 Mariglaji g d r e 157 Maro Ucza 109, 112 M r s i n y e peduri 82 Mru popi 58, 157 m s o d i k Lab 23, 96 T b l a 26 M a r z s n o k fel 33 M t c s o r g 106 k t t y a 106 t e t 106 d a l a 104 M z r i t e , Mazaristya, Mazaristye, Mezeristye, Mzristye 82-3, 154-6 Megy Kert 92 megyes bircz 40 Meggyezsdomb, Medgyes Domb, Medezdmb 23-4, 26, 28, 32-3 kert 108, 115, 122, 127 kert fellyl 117, 122 m l , m r 86, 90-1,93-5, 97-9, 102-3, 106 m r r k a 103-4, 106 m r r k a h g g y a 106 ml oldala 89 m h e s kert 116 Mehes kertek 114 Meleg e r d alatt 142 o l dal 49 v l g y 43

M n e s a k o l 163 oldal, Menos oldal 113-5, 122 alatt 112 Mra, Mira, Mnira, M n y i ra 43, 56-8, 163-4 -ban m e n ut mellett 42 Mrai ut 41, 43 mellett 43, 69 Meredek 104, 107 t ( t y a ) 107 t felett 23 ut mel lett 23 u t n l fejl 30 Mregj, M e r e g g y 138 Mrez 41 Merisz 43 m e s t e a k n , Mestei, Mesztecsin, mesztcsin 58, 80-1, 111 Msz Kelentze 91 Meszesrok 93-4, 97, 107 arka melet 86 Arkon tul 96 Meszsze l t o Domb alatt 23 Mzesrok, Mzesrak 91, 101-2 107 mellet 92 Mez 25, 91, 133, 141 Mhsz r k a 58 Miklosj, Miklsjja, Miklosoja, Mniklooia 78-9, 81, 84 Berke 81, 83 s z k o s Pusztaja 80 Torka 81 Kutja 89 Miklos Josefne Irotvanya v g e 100 Mik 132, 136 Milsoku Csereji 120 Mines oldal elt 109 Mnzalu l. m g M u n zl Mtnzalu d'e sus 174 de os 174 Mire l. M n i r e Miron vackorfja 47 misloku Vrzilor 142 Misz Kemencze 87 Mitruj P o j n j a 34 Miklosaia l. Miklosj M i r e l. m g N y r e s M i r e ( u ) , Mire 66, 144, 149 Mnireed 64 Mohanka, M o h n k a 124 g d r e 114, 123 k t t y a 124 pataka 114 Mojna, Moine, Mojnye 113, 160 ai mare, ca mare 165 t e t 160 Moinele Buzii 123 Mokny gdre 160 Monyak mellet 86 Mora l. m g Mara Mora aluj Bamfi Josi 119

aluj V r a d i 113 o n k u l u i 126 tsel p u s z t s 55 din o s 60 dintre h o t a r 64 i n szusz 118 intre Paraile 119 la iaz 165 T o d e t i l o r l65 T ' i d i 63 uli 123 Mordan, Mrdny 161 Moree l. P l a Moreen Morg, M r g u 130 Moriska 125 Muntzallo, M u n z l , Munzallo 171-3 Munzallo k o z t t 172 Mustsl 74 Muszkkt, Muszka K u t tya 172, 176 Nad 112 N d a s b e r e n d 160-1 teu, t, N d o s To, N a d i t u 46, 49, 50, 70, 103, 121 To oldal 51 N a g y a k a s z t f a 142 b n y a 175 Brtz Ut szegelete 32 berek elt 22Berek hig(y)a 22 berek kutja 24 Berek oldal 22 borozda alat 93 borozdan felyul 24 buda 38-9, 54 csere 74 Tsere alatt 169-70, 172 Csere alatt valo L b l 7 l C s o b j l l 6 , 172 chokas 40 C s o k s s z k e 39 csotja, csutja 19 Csutoj eltt 19 Eperjes Torok 54 e r d 35 e s k l l 72-3, 78, 162 E s k l l i rt 79 eszak, szak 115, 170 eszkori valo oldal 170 fca 124 fejjr, fel jro 86-7, 90, 93, 97, 100, 107 Fel J r o alatt 90 Ferentz I r t o v n y a mellett 90 h g t t y a 124, 178 H a r s n y 112 hegy 58, 88, 159-60 hegy-ucca 159 h e g y i t 160 hid 63,84,127,155, 176, 178 i r t v n y 99 kert 104 K r t v e l j Fa 78 Lajos szllie 35 l b fld 121 m r z 155 N y i l 73 oldal 53, 163 o r s z g Uttya 73 o r s z g Ut(tya) mellett 32,61, 116,121 r d g Kut, r d k k t 128, 130 patak 55, 66, 125, 127, 178 Peter ay, p e t y e r j 108, 110, 125 rt 19, 26-8, 30-1, 34,

62, 74-5, 77, 80-1, 83, 87-9, 92-3, 95, 97, 99, 103, 106, 114-6, 118-9, 122, 125, 128, 159 Rt r k a mellett 30 r t f e n k 35 Rt v g i b e n 25 Ropo 43 s n c 156, 174 S n d o r tere 130 Sig mond Uram erdeje 88 Ss v e r o f n y 170 s z naf 144-5, 170-3 sz naf k t t y a 144 szoros 63 t r 64, 171 t 41, 43, 176 ucca 26, 56-7, 63, 75, 89, 91-2, 95, 97, 106, 115, 129, 156, 173, 178 t 58 V n a Tava, V n t z t o v a 90, 98 V p a 171 v r z a 129 v e r f n y , verfny 170, 172-3, 175-6 V e r f n y r k a 171 verfnyi rok, verfnyi r o k 175 V e r f n y ( e s ) oldal 123, 170 v e r f n y t t y a 175 v l g y 19 nagyobb Csere alatt 170 i n g o v n y 116 Napkelet felol v a l utt z b a n 90 Nap Keleti fordulo 43 Nap N y u g o t i fordulo 43 n e g i s z e g h berek e l l t Negied patak 61 negyjedik lab 24 Nmedgdr 160 Nemesdomb, Nemezsdomb 46 s v n y 46 t 46 Nemesek t t y a 46 Niomas l. N y o m s Nires Oldal alatt 111 Novasztyin 171 N u k u Popi 36 Nuts 25 N'aku 166 N'ergei 124 N ' e r g e intre d r u m u r 124 N'ireed 64 N'ireu 66 N'irved l. N y r v l g y N ' o k l. Nyak Nyak, N ' o k 61, 63-4 Nyrshegy, Nyroshegy 63-4 hegyi t 64 hegymegetti t 64 h e g y d a l 66 h e t y t e t 66 oldal 62

Nyerges, N ' e r g e , N'erges l l 3 - 4 , 116-8, 120, 124, 162 megett 123 az utak kztt 124 g d r e 162 t t y a 124 in v i r v u 118 V u r v u Gyaluluj 118 t e t 115 -rl v a l r o k 124 -tl le j v Patak 117 N y r g e s i patak 162 Nyerse hegye, Nyerzsehegy 88, 94, 97, 99, 107 Nyerso hegj felett 92 Nyerte hegy melett 94 N y e r v g y 1. N y r v l g y N y i l a k 129-30 kozott 23 nyilas Retek 24 Nyirfk kszt 77 N y i r Oldal 67 orr(a) 49-50 orr alatt 49, 50 uttya 51 Nyirve gyin gyal 41 N y i r v e g y u Deusuluj 41 Nyirvegyu Bugyi 41 Nyir Vlgy, Nyrvgy, N y i r v g y , nyervegy, N y e r v g y , N'irved', N ' e r v e d 41-5, 49, 67-71 fel valo Fordulo, fel F o r d u l , fell valo fordul 42, 49, 70 bercze 41 G d r e 43 oldal 43 Torka 68 N y i r v l g y i Rt 42 N y r e s 142, 144, 149 fe neke 144 hegy 62 O l dal alat 111 patak 144 Nyresi t 144 N y o m s , Niomas 67, 122 alatt 116, 121-3

lv

Qarz 144 Oarzele mari 129 m'ic 129 Qakut 129 Qatiu 84 b u d a l. m g B u r j n o s buda, Bodonkt b u d a 11, 37-9, 46, 51, 178 Budai H a t r 40, 50 Odalut l. Oldalt Ograda, O g r d a 122, 126 ogrucz 75 okole 158 Okolejk 158 Olh Beszerika alatt 128 B u d a - b u r j n o s 39 Czin terem 91 Ecclesia 133-4, 157 E r d - K e r e s z t u r 158 g y e r m o n o s t o r 154 ke reszten fellyl 115 kis-

kapus 154 Kt 31, 93 k u t i E r d 102 m a c s k s 149-50, 154 r d g - K e resztur 158 Pap Folgye 128 T e m p l o m ( n l ) 88, 94,170-1 T e m p l o m mel lett 92 Templomon be ll 115 olhok Temetje 25 O l a i a r u 1. Aljr Olajos 111 oldal 30, 67, 81,110,118, 128, 170, 176 felol valo Ter 169 oldal ut. Odalut 28, 33, 102 alatt 27 teto 26 Oltovny, Oltoa 35 Oltovnyos 30, 174 Oltyna 46 Omls, Zomls, Zomla 23, 28, 31, 33, 96, 177 alatt 23-5, 27-8, 30,32-3 felet 24 -on felyl 26-7 Onuka, o n u k 75-6, 162 s z k a 162 dal 162 Orbnaia 20 O r b k i r i t v n 107 l b 103, 105 Orda Kt 1. r d g k t Ordigoje l. rdgajja Ordokutu mare 130 m ' i k 130 Orgyigolya Torka, Urg y i g o l y a Torka 83 Orhegy, Orhis l. r h e g y Orosz Domb 28 fja 167 m e z , mezeie 62, 89, 91-2, 94-6. 99-102, 104 m e z alatt 86, 100, 102 O r s z g t t y a 19,25-6, 43, 62, 79, 86, 108, 110, 115,121 mellett 69, 109, 111, 116, 151, 172 - n all 73 Orzafina 166 Oez 163 Oty 83 Ovsastin, O v e s s t i ( n ) , Ovaszojistyi 171, 175 kr n y o m s Szl 109, 111-2 Tilalmas 113, 122-3 krk Tilalmassa 95 rdgajja l. m g O r g y i golya rdgajja, Ordigoje, Urdigoia, Urgyigaje, Urgyigoje 80, 82-4 rdgkeresztr, Kerezt w r , Kristur, Kriszturel, Cristur(u) 74, 158-9

r d g k u t , O r d a k t 127-9 kszt 130, h g g y a 128, 130 g t t y n alll 129 d a l a 130 d a l a alatt 130 r t t y e 130 szja 132 r d g o r r a 22, 24, 33, 8693, 96-7, 99, 100, 103-4, utya 90 r d g t l. E r d e k t u r e g Curia K e r t y n alol 28 Toh helly 128 r h e g y , r h e g y u , or hegy, Orhis, Horhed, Horhegy, H r h e g y 111, 115-7, 119, 123-4, 145 alatt 112 t t y a 124 s v n y e n aloll 117-8 svnyek 33 P la Moree 33 su P dure 35 Pad 170 Padas 174, 176 Padure k a s z t e i l o r 4 2 B a r o n u l u i 126 Benesi 85 Beszeritsi, beserii 21, 25, 71 Budi, B u g y i 68-9 ce mare 35, 82-3 e s t a s k 36 tse Bartsajszke 82 Csomafji 25 dasupra T'ertului 129 d e l a C e r i i 146 fotilor iobag 20 g i i n i 134 he m r e 83 he mnyike 83 H i s l u l u i 20 iobagilor 20 Kleziei 33 Krui 35 l u i Bertsi 36 l u i Bruzr 166 p dal 129 Poienilor 148 popi 21, 132, 136 srailor 20 s k o l i 20 Szatuluj 25 Z p o d i 84 Paduricsa, Padurica, P d u r i a , P d u r i c e , Padurice, Paduritsa, Pa duritse, Paduritza 113, 118, 120,123, 125-6, 174 megett 114 mellett 114 r k a 125 pataka 114 Pajta 104 Pajtk v e r f n y e 19 P a k o l j , P a k u l j l. m g Pokolj P a k u l j r k a 124 patakja 115 t t y a 124 P a k u l r dombja 146 Pala k h t , Palaki H t , Paliaki h t , Poltihat 23-4, 26-8, 30, 35 Par i a k i h t v g e 30 Pall 43, 170 Palte siltso 155 Paluta 64

P m n t u r i l e de lng mora 149 d'ela val'ea B i i i 148 popi 149 Pnclcseh 58 Pandra Kuttya 73 r k a 73 Papp berke, P a b b r k 75-6 Cser(e), Cserje, Poper 61-3, 65 c s e r j j a 6 5 Diofja 28, 36 erdo, erdeje 88, 140, 145 er deje alatt 19, 149 fve mellett 168 g d r e 45-6, 75, 77, 160 h g g y a 129, 159 I s t v n Malma arka mellett 94 k r t y e 34 kuta, kuttya, Potkuta, P o t k t t y a 40-2, 45, 57, 129 Kuttya oldal(a) 49, 50 lbja 129 d a l a , o l dala 31, 34 Oldala alatt 31 ret, r t t y e , r t t y e 149, 169, 173, 175 Rti mellett 169, 172 S z n a fve mellett 168 s z l l je 130 ucca 173 Zepogyaja 80 Z s i g n tja 104 Papi nagy oldal 31 n y i lak 130 rt 64, 173 P a r j e Bugyisori 53 Paro, p r u , pereo 57, 68, 82, 173 Badokului 66 Bnoii 64 Brkului 130, 143 beii, Beleii, Belji 74-6 B i i i 148 Bobuluj 82 B o r t o l o e i i 125 Bozji 113 Burtutsi 171 Brezului 154 Budukutuluj.Budunkutzuluj4l, 44 Bugyisori 53 B u z i 124 el pstos 77 el r u , tsl reu 20, 130, 156-7 e r e i i 125 ern a d 60, 66 C e t ' i r i 57 o l t ' e n i 129 C o r 149 o r o i u l u i 84-5 u b i i , Csoboi 120, 125 u r g u l u i 33, 129 164 u r g o v a u l u i , Csorgovasului 119, 125 u t i i ei mar 21 u t i i ei mic 21 Csoboi, u b i i 120, 125 Csorgeuluj, Csorgouluj 25, 31 Csorgovasului, C u r g o v a u l u i 119, 125 d'e p Fatsa Pusti 144 d'ela Kornu d'alului 174 d'ela San talkut 148 d'ila Fatsa ea mnik 175 d'ela Lab 144 D e u u l u i , diosului, gyeusuluj 133-5

dialului 134 Dobri 175 Doni, D o n y i 128, 130 Ebenaje, E b e n o j e . E b noie, Evanyoje, Jebanoje, J b n o j e 55, 60 Fagului 34 Farkasuluj 55 F r k a e l u l u i 58 Fetsi 175 F n a t s e l o r 76, 85, 161, 174 Furtsi 118Galben,Galbin,gl bin 41-4 Galben i n Face 44 Gardisuluj 69 Grei 20 g r o p t ' i 134 gyeusu luj, D e u u l u i , diosului 133-5 H a r m o u l u i 34 HrSembi 66, 123 H i slului 20 H u b o i e i 148 n t r e koste 164 Ja kaboe 120 Jebanoje, J b n o j e , Ebenaje 55 Jov u l u j 45, 54 Kendera s u l u i 36 Keresztelyi, Kresteii, Kresztej, Krisztej, Krisztji 113, 118-20, 124 K o v t s u l u j 68 Krieni 65Kristorul u i 84 Krui 35 la Fatsa mare 162 linge Funatze 55 L o p o u l u i 65 l u i B l i n t 65 l u i Baaii 149 Bokovits 66 l u i Debretseni 66 l u i Gombas 65 l u i Indrei l32 L u p u l u i 35 M i r e u l u i , Mntir e u l u i 144 M o r i 126 N'amtsului 165 N'ergesului 124, 162 O a k u t u l u i 129 Olarului p D'elnits 144 Paduritsi, P d u r i c i 125 P k u l e i i 124 P e f e r i i 125 pojen y i , Poieni 74-6 Poietsilor 20 Porjni 73 prurielor l 7 4 P t ' e t r i l o r 126 P t i o r z i 76 Pt'iolor 84 Puntitsi l 2 5 P u s k s u l u i , P u s k a u l u i 56-8 Pusti, Puszti 55, 58, 156 Putur o i 85 Ruzinosi 58 Silii 124 S i l i v a u l u i , Szilvsului 133-4 Soro u l u i 35 spoieli 165 S t u p f i n i 58 Surdukului 33 t p t l z i 57 T ' e r t u lui 143-4 T ' i b i l60 T i d ' i 65 T ' o k u t u l u i , T y o k u t u l u i 119 U r d ' i g o i i , Ur g y i g o j i 82 vii s 134 V u l t u r u l u i 144 z i i i 65, 144 Parla k g t P r u la Bnasut 27 47

Piger tere 130 P s t P r u u r g u l u i 36 Pijac, Piiats 178 p s u e 160 P s u n a d ' i m F n a t s 175 Pillazsa, P i l l o g l. Pirloaze P s u n e a zelerilor 34 P n g rt 136 Vale, v l l y , Pstoreaska 146 v l y e 75 perou KriszP s z t o r i kert 146 toruluj 82 Pareu KriszPatak, potok 19, 22, 26, ti 120 perou Miklosaji 35, 55-6, 61, 73-5, 83, 81-2 r i t 156 104-5, 110, 113-4, 119, P n z e r e k , Pinzeresf 47 123, 125, 127, 133, 159, Pirlazsk 31 163, 169-70, 173 k z t t Pirloaze, Pillazsa, P i l l o g 115,118,170,172-3 m e l 33 lett 24, 55-6, 61-2, 69, Prcok k t t y a 175 94, 97, 110-2, 114-6, Prlitur 36 121-2, 128 S z a k a s z t s a P i s t n borozdja 74 er 169 -on t l 48, 51, 56-7, deje 74 80, 122, 142, 169-70 -ra P i r o s a l m a f n l 89, 91, 93, m e n l b 115, 122 Patu el d'e p t a t r a 164 97-8, 100, 106 P a z i s t a . P z i t i o r 4 5 , 71 Piros A l m a fan aloll 89 Pnzes 91, 93, 98 tul 90, 103 Pirosdombja 130 hegy P e p i i t e , Pepinyistya alatt 130 66, 144 44 Per(u). Pr, P e r 33, 6 8 - 9, Pistrang Pistrangos 41 129 Pistyira0 alatt 32 P e r e l i s es A i 11 Pityks 19, 20 Perzselterd 36 Plopty 45, 54 P e t ere, Pestyereja 34 Plopt' is, Ploptyis 47 P s t y r a felett 33 Plopu popi 58 Peszte B g y i l o 67 Csoroj Pocorna l. Pokorna 75 pereu Csorgeuluj 31 pod 81, 176 Paro, pero 82, 117 Pa Poda, Pods 144, 174 rou Buzji 120 Parou Podbl 121 Galbin 69 Parou GarPoderei 84, 160, 164, 166, disuluj 70 perou Krisz176 toruluj 82 Teo 69, 70 vale, V l e , Valje 112 Podereu al ( e l ) m ' i k 164 vale i n Sesz 119 Podinok 85 P e t e r j , Pterajja, PeterPodu l mare 71 B b u aje, P e t e r a j , P e t r o i a , tsului 164 Badokului 64 Petereje, Petjeraj, PeB i i i 146, 152 Boburilor tyeraj, P e t y e r j j , Pe84 e l mare 84, 176, tyeraja, P e t y e r j e 73, 178 o n k a 77 Csirsj 75-6, 110-3, 115-23 r k a 46 Csomafai 32 Csor126 r k a mellett 117 govasuluj 120 dela eia mare 126 feneke B o k a 146 dela Budulu 154 d'ela Cora 146 76 fogado 118-9 Fld dela k o l a 153 d'ela 116 hidja 115, 122 k vale 63 d ' i m m ' i z l o k 71 zepin 111 k t t y a 76 d'intiie 71 Drgli 156 mnika 126 Padgya 111 Fodori 55, 58 giini 60 r t t y e 76, 126 m porta kurtsi 142 Peter Velgie 40, 53 I e d ' i l66 Kenderheii l60 Petrile 123 Kiyved'ului 76 K l u y u Petris 44, 54, 64, 74 l u i 20, 171 Krestlyi, Pitzikos B r k u l u j 78 Kresztaja 117, 119 Ke Picingus, Picinkus, Pitsir e s z t n y i 118 la bese,gus 84, 159 jja 159 rika l 3 4 l a Burtuka 142 d l 159 la Dana i l i m o n 142 Picsoraga, P i c s o r g a 74-5 la grof 134 la gura P i c s o r g u Fundu 75 Dorni 158 la K e r e z d m b P i c s o r g u lupe prunye 75 145 la k r z m a r u 134 la pitsoru V e i Szets 134

Lodovika 134 la r i t 143 la Rtu satului 166 l a (ubei 143 L a i k i 34 l u i D'ord'e A r m a n u 159 l u i Iuon Mrie 142 l u i Ostan 77 Ordokutului 130 Peteroi, Peteroje, peterji, peterji, petyerji, Petyerej 74-5, 119 P i t u k i 76 Popi 34, 129, 159 satului 57 iteului 158, 164 Szinul u i 75 T ' i d ' i 65 T ' o k u t u l u i 126 T s i g a i l o r 20 Uifalului 155 Vadului 21 veji Ugruczuluj g y i n szusz g y l b 74 Podur, Podurellye 74, 133 Poduts 83, 158 podutzu Antsuluj 83 P o d v r e l e , Podvarele, potverellye 133-4 Pogor 57 t t y a 57 -om fejl 58 Poiana, P o j n a , Poiana 24, 33, 41, 44, 46, 71, 75-6, 128, 130,134,165-6 aluj Farkas 55 r k a 46 B o n k i 58 Bugyisori 53 e a l u n g 57 d'e mizlok 36 Frenczoi 163 h i t a s u l u i 58 Grozoii 57 g y i n szsz gye a puszta n gura Funatzuluj 55 Ktsli 60 Kiced'ului 130 Krui 33 l u i Iliie 60 l u i Koroi 130 l u i Kristo 158 l u i Mhj 133 l u i Petrisor 58 l u i Tod'er 57 m r u l u i popi 158 M i t r u l u i 34 Norutsului 57 pataka 76 Pod ' e i u l u i 166 Pohului 57 porkului 57 Radului 58 r t t y e 58 stinului 57 T o m i l33 Tsfi 56T'eiul u i , T y u l u j 32, 34 V r g i 80 Pojnk 58 P o j n e , P o l l y n e 41, 54, 133 Pojecile, Poietsile 20,144 Pojn, P o j n y , Poien 25, 28, 31, 33-5, 55-7, 130, 148, 153-4 P o j n b e l i Uj felfogs 31 P o j n y i e r d 148 k t 35 P o j n y i l e , P o i e i l e 34, 58 Buksi 74 P o j n y i c a , Poienitsa, Pojnitza 30, 36, 70

Poklostelke 89, 107, 150 fel jro uttza 97 Poklostelki Brcz alatt 86 hegy 36 ut 92, 97, 107 uton alol 30 P o k o l j l. m g P a k u l j P o k o l j , Pakulaj, Paku lj, P a k u l j a , Pakulaje, Pakulei, P a k u l j , Pokulaj 110, 112-4, 116123 farka 110, 115,119, 121-2, 124 gorca 115, 124 v e r f n y e 115, 124 Pokorna, Pocorna l 4 5 , l 4 8 Pola K i v e d u l u i 76 Pol 27 Polyelye Ptyivelor 80 Pom, Pom, Pomny 58, 156-7 t t y a 58 Pom'itsa, Pomnitsa 64 Pomnitsar 162 P o n r , Ponarak 176 Ponpre 176 Pontyitze, Pomtyitza Puntitsa Popa Gropi 75 Popszka 130 P o p e r 1. Papcser Poplis 54 Popoj k t t y a 144 Por luj Szimion 155 P o r g o l t 22-3, 42, 90, 109 mellett 25, 43, 97 kert 43, 55, 89, 170, 173 kerteken kl 172 Porond 170 Porta 164 Postaji t 77 Uton alol 73 U t o n fejl 73 Possessorok erdeje 91 P r i b k Farkas I r o t v n y a 23 Prilazsa, P r i l o e 161, 166 Printre P r a i e 35 Pripon 47 Pruri, Pruny, Prunye, Prunyi 41, 75, 83, 133, 173-4 luj Mozes 82 Moldovanuluj 41,43,53 Ptatra, p a t r , P t y t r a , p t y t r e , Piatre 32-3, 134,163-4, l74 Colibate, k o l i b a t , Kalibate 55, 57-8 inteulu 164 skris 130 Pfetrar 164 Pt'etri 126 P t ' e t r i , Ptyetris 41, 44, 53-4, 64, 129, 163 P t ' i o r , Ptyicsor 35, 134 Pt'oraga, ptyitsorg 75-6

Pt'icoru Finii 125 Riful u i 66 Ptyitsoru Nyamtzuluj 70 P u t ' i t s a , Punytyica, Puntyitza, Pontitza, Pomtyitza, Pontyitze 115, 118, 120-2, 125 r k a , r o k 125 P u n t y beleji 73-4 Puntye 41-4 P u s k s r k a 58, 92 pa taka 57 Puszta 41, 55, 58,63,75-6, 82-4, 144, 153, 155-7, 162 r k a 58 ea mare 144 e a m ' i k 144 d'in sus 58 d ' i n suz d'e sat 153 d'in zos 58 s z k a 157 falubeli czinterem 81 falu helly 80 feneke 157 hegy(e) 129-30, 142 hegy alatt 132 alatt l v k t 132 k r t ( e k ) 63, 156 keohaz mellet 109 k h z n l 109, 111 Miklosaji 81 patakja 144 s z e n t m r t o n m a c s k s 151 szll, Fustasileu 30, 32, 64, 85-6, 91-3,95,97,100-1, 104, 112, 124, 156-7 szl alatt 95-6, 100 szll feneke 157 szl v g e 109, 111 szll v e r f n y e 157 Szllk 31, 95 Szollok alatt 114, 152 t e m p l o m 149, 168 t e m p l o m mellett 55 T e m p l o m hellye 141 teteje 76 topa 76 Torka 80 t t y a 157 verfny(e) 144, 157 Pustuts 84 Puturasza, P u t u r s z a , Puturoasza, Puturpsa, Puturosza, Puturosze, Puturoza 44, 46, 54, 70, 74, 80, 83, 85, 130 P s p k i Krj p o j n j a 130

megett 51 G d r e 51 t e t 49-51 -ra jr l b 49,50 -ra rug lb 49, 50 Rzore, Rezare, R e z r e , Rezor(u), Rezore, r zor 1 5 5 - 8 , 6 9 , 7 0 , 7 3 - 6 , 128, 133, 165 R z o r e l e 71, 84, 157 la Gura Ieri 165 Rzoru Brezului 154 recze Gal fja 24 Rea, Rcsa, Recse, R cse 79, 81, 83, 85 R e f o r m t u s Ecclesia 133 Eccl(esi)a Dombja m e l lett 97 Ecl(esi)a erdeje 97 Ecl(esi)a Erdeje me gett 99 T e m p l o m alatt 115 rgi T s r h e l l y 117 Dersei t 95 E r d mellett 54 falu helyin 79 h i d 78 puszta falu hely torka 80 szll hely 117 To g t t y a 67 r v n l 169 Rh szel 40 reketyes 114 Remete, Remetye, R i m i t ' a 44, 46, 52-4 Apre 45 torka, torok 40, 46, 54 ut m e l l y k e 39 v e r f n y e 46 remetei t mellett 40 Resinosze 55 Rest kut 111-2 oldala 116 restinire 174 Rszkut oldala 116 Rt, Rit, Ritt 25, 62-3, 68, 81-3, 86-7, 89, 94, 97-8, 100, 103, 109-13, 115, 119-23, 126, 142, 145, 148, 171, 173 mel lett 30-1, 43, 68, 99, 115, 121-2 155 k z e p e 73 -en k l l y e l 170 -en tul 26 oldal 80 szel(e), szl, Szely 23, 26, 28, 30, 43, 86, 89, 93, 98100, 106, 110, 172 szlkt 107 v g e 69 Rti k t , Ritikut 65 t 64 Rtek 19, 64 Retundu l. R t u n d Retyica l. r t ' i t s Retyitzelyelye 81 M o r i 81 Rev, R v 115,122 mellett 115, 122 Rezare, Rezre, Rezor(u) 1. R z o r e Rezorok 57 R e d m b , Rezsdomb 84 Rifuj-fle hj 66

Rduj pojnja 58 Radgberke 57 R a k a s t u , Rakaszteo 83, 85 Rapo, Rapou, R p o u l. Ropo rtits, rtitsa, Retyica 7 l , 154 Rtund 34 Ravaszi 44 Ravaszjuk 41, 44, 49-51

Rimit'a l. Remete Rinsa, Rinsza, Rnsa 57, 60 Ripa, r i p , Rpa 56, 82, 171, 175 alatt 173 ajja 175 Bilului 71 B u d ' i o r i 46 Gard'isului 71 Ieruzi 84 Poieni 46 Silipoe 120 Z p o d ' i 77 Zolobului 77 Rpou 146 m ' i k 146 R i s r d , R i s a r d u l. L i srd Rit(u), Rt 118,126 Akaszteilor 155 al mare 21 Badokuluj de ketre Cso mafaja 119 Badukuluj 113 B a a s u t u l u i 46 Bnosului 157 Bedaki l l 2 Beesi 85 Benkului 148 Betlenkertului 47 Bethlenoe 44, 69 Bidhlni 71 biserii 154 Branist'i 166 Bud'isori, Bu gyisori 44, 47, 54 B u zej(i) el lung 71 el mare, csel m r e 31, 77, 83, 113, 119-20 el m i k 34 el s t e s k 135 epi 58 i l e d ' i u l u i 77 urg o v a u l u i 126 Csefi 55 Csomafai 119 D'armatii 126 d'e dup d'al 71 de sosz 121 d'e su Dos d'ela B i r t ' 126 dela Mora in szusz 118 d'ela t ' i p 58 d'in Dosu F i n i i 126 d'in szusz 175 din szusz de more 119 d ' i n zos 64, 84 Drgng o i 21 f g a d u l u i 166 F a u r i t ' i 126 F n a t s e l o r 85 g r o p t ' i Roki 157 g y i n kitre Badok 120 G y u l i , Giulei 113,118-9, 123 hel Mre 121 n Kapu Satului 126 Intre Fogadave 121 I e d ' e d ' i 144 J a k a b ( j ) , J k o b j e 113 kaiilor 2 l , 46 K g a a n u l u i 21 K g a u l u i 71 K a r a d m b u l u i 77 K e n d e r a s u l u i 35 kitre Badok 113 Kodoienilor 85 K o r p d ' a n u l u i 166 Kresztej, Kresztji, Krisztej, Krisztji 112-3, 120 la Dos 126 la Fo g a d 113 la Krue la Vad 120 Linge Paro 119 Linge Szomes 171 l u n g 33 l u i Ambrus 65 l u i

Bamfi 176 luj Banffi Josi 121 l u i Kenderezd'ik 157 l u i Mnihai 116 l u i Modori 166 Lukatyestyilor 69 mare 34, 117, 121, 126 Miklosaji 81-2 mori 21, 81-4,121, 159 Ordokutului 132 p vale 71 Peteroii, P e t e rii 76, 126 Poienilor 58 popi 149, 175 porilor 47 Pustisileului 157 puturaszi 82 Reci 71, 85 satului, Szatuluj 44-5, 56, 58, 69, 70, 83, 134, 136, 166, 171 Sza tuluj din szusz 120 Starului 84 stupaturi 21 sup K i a g u 126 Szlosuluj 74 Szupt akaszt j 155 Suli 117, 120 Suli La Kinepty 120 Toii 162 Tauruluj 171 taurilor 174 Topanului 126 T r e k g i e 21 Vad 118 Zidovului 175 Z u l i 123, 142 Zsolobuluj 75 Rtur 20 R t u r i l ' e d'e p V a l ' e 149 d'e su K i p o d 149 d'in sus 158 d'in zos 158 Rtuts 71 Rit' ikut l. Rtikt Rkajukak 64-5, 176 R o m n eklzsija 157 te m e t 126 R o p , Rapo, Rapou, Rpou 41-4, 146, 148 r k a 148 in g y l 41 t e t 146 Ropora jro F l d e k 43 Rosiia 130 Roska g d r e 157 g d r e r t t y e 157 Rosszrok 128-30, 157 dombja 129 oldal 133 Rotunda feletti Brtzi Ut 32 teteje 32 Rozoru Dosuluj 128 Rozin 164 R v i d l b 38, 49, 50 lbok Sorja 50 n i l 40 N y i l a k kztt 27-8 Ruge 171 Rupa 172 Ruptur() 47, 144, 154, 176 Rusz Demeter G d r e 156-7 Rusz tblja 130 Ruzinosa, Rusunosze, Ru zsinosza 55, 57-8 r k a 58

S a d n y 1. m g S o d n y , Zsadny S a d n y r k n innen 27 Sjim-fle erd 46 Sajtol, a i t a l u 45 Hegy 44 Sajtos 48 ut mellet 61 S k t u r a , Szekatura, Szeketure 153, 157 B n o sului 157 Sala l. Szala S a l o l. Szlas San Martin-Mcicas, San Martinu Macicasiu l. Szentmrtonmacsks Sanctus Martinus 141 S n c , Santz, S n t z 119, 122, 128-9 alatt 124 fe let valo e r d 129 ajja 124 -bli rt 74 - n l az Ersek Samu k e r i t s e 108 S n c o k kztt 132 a n t s u Borsi 64 el mare 174 din szusz 119 Dosz 120 Grei 21 antsur 77 S n d o r erdeje 74 Santalkut l. S z e n t e l k t a r a t a l i b a , S r o s t e l e 160 Srtura 176 S r d i Ucza 109 ut 67 S r g a patak(a) 43-4, 6 Patakon t u l 43 Srhomlok 111 S r o s h i d 88-91, 93-4, 96100, 102-3, 105 mellett 104 -on alol 97, 101 -on fell 104 k t ( j a ) 74, 109, 132, 166 - n fejl 100 rt 61-3, 116, 159 tele l60 teleji t 160 t r 159 tere d l 159 a 77 Sasas ut 23 Sebed e r d 40 Sebeden e r d e mellett 67 'Sebede 69 Sekelest 125 Sellrek Rttye 172 erpoia 58 Sesz, e s ( u ) , Ssz 64, 75, 81-2, 84, 119-21, 152-3, 157, 171, 176 Baldoguluj 117 B i r t u l u i l23, 126 la Fogado 119 i n D r u m Klusuluj 171 linge D r u mu Valaszutuluj 120 Linge Pod 171 P u k a u l u i 130 V o i d i 132 esuri 130

etiil'e 20 S t l d o m b 41, 45, 47, 49, 51 mellett 50 Eszka 48-50 oldal(a) 49, 50 Sie 1. Ziie S i k t o r 25, 45, 106, 153, 173 i k a t o r u Bangorului 71 Buni 71 d'in zos d'e Sike 44 Skrt, Sikrit, ikrt 40-1, 43-5, 47 rt szle 49 S i l l. Szil Silaj(a), Silaia l. Szilj Silimaia l. S z l l m l Silute l. Szl uttya Silva, Siliva, Siloa 1. Szilvs S i m i o n d'in I e r t o i a 157 Simonkt 174 Simon Uram Branyistyaja mellett 55 Smartin, Snmartn, Snm a r t i n - m c i c a s l. Szentmrtonmacsks Sink' A n t i r k a 108 Sink rka 108 Sinteu, inteu l. Solyom k Srd'(i), Srgy 21, 46 Soista 164 S o d n y l. m g S a d n y , Zsadny S o d n y A r k a mellett 30 Sokszilva 86-7, 89, 9l-5, 97, 100-2, 106 r k a 106 k t t y a 105 t t y a 106 Sok Szilvk 94 Sok Szilvs 94

H i d 172 k t 23-7, 30-1, Tekenis 151 tufoie 134 41-5, 145, 148-9, 172, Tsgla, Tsgle 71, 130 176 kt r k a 23 kut V u l t u r 58 Z o m l s 33 b r t z e 141 k t fi 149 Zebed'eu 71 Ziie 65, k ut S a ra 23 k ti r 162, 164 t 148 p a t a k 169, 176 P aSub (Szub) Czigle 68 Czig t a k on t u l 169 R t 172 la Gyeus 41 D ' a l u le R t m e l l e t t 172 t 8 6 - 7, porkului 154 Doszu 128 8 , 91-10 , t r k a Gregyin 44 gyalu be45 9Lupului 371 106 106 t o F o r s s a 96, 101 szeritsi 41 Gyilkos 41 t r t t y e 106 t t r k a 100, Koszte Csotsuluj 54 106-7 v e r o f n y 170 pruny 75 Rezor 68 Sup S s a k, S s a g ba a17t6 124 Sije in face n s S v r, S o v a r a, ` u v a r a 113 Szt 41 Z i , Zsj 74, , 128-9 119, 154 Subt (Szubt, Szupt) a k s 122 ti, A k a s z t j 25, 153, 155-6, 158 Barku Dersi 56 Berku Teutzuluj 156 Czigle 69 Dosz 133 Grdu Czrinyi 56 Gyalu Beszerisi 53 Do botsi 118 Gyilkos 70 Hageu 42 Halou 70 Henter 71 Holomb 120 Holumbur 119 I m s 118 Kaszele Popi 56 Kornu Gyluluj 171 Koszta, Koszte 55, 120 Kosztetsare 133 Liget, L i gyet 83 L u p s r g y o 82 Msztetsiny 82 n y o m s in Dosz 118 O m l s 25 Padure Budyi 69 Pogol 55 Rtse 82 Rezor 69 S n t z 119-20 Sat 69 Sie, Sij, Szii 70, 117, 119, 120 Siy Csel batrine 119 Tufaje 133 Tufele Grosilor 53 S u a b a , Szucsba, Szu t s b 69, 71, 133-5 S u e b u t s a , Szucsbucza, Szutsebutz, Szutsebutze 68, 133-5 S u g 85-6, 92, 95-6, 101-4 Dll 103 S u h a g , S u h o g , Suhag u 172-3, 175 Sukal, Szukla 45 Sula l. Kolozsgyula S u r Koszti 55 Surduk l. Szurduk uril'e 85 Susen 20 suz d'e g r d i n 152 d'e sat 152, 155 u v a r u 1, S v r Sr r k a 159 Swla l. Kolozsgyula

S z R e t i b en 115, Sjnk, S n k , S n k , S n k l. S o l y o m k Sport 176 Stani 57 Staista, Stait'e 35 Stvrit'a 20 Stn, Sztina 122-3, 165 Stii mori 129 Stinior 166 Strada d'ela Podu B i i i 146 Straza l, Sztrzsa S t r n t o r i , Sztrintor, Sztrintur, S t r n t u r i 84, 129, 133, 155 Strnturile 58 Stubernaje 113 Stupatura 1. m g Sztupa tura Stupatura, S z t u p t u r a , Sztupatura, Sztupature 30, 32, 35, 42, 69, 70, 74, 114, 132, 134, 166 S t u p t ' i n , Sztuptyine 58, 74-5 Solob l. m g Zolob Stubei, tubei, Styubej, Solob, Solog, Solop 73, S t y u b j 55, 57-8, 129, 75 142, 156, 158 s z k a 130 h g g y a 143 Solup kuttya 73 Styubejom fejl 158 S o l y o m k , Solomke, SoSu (Szu) Brk l30 Berind l u m k u , Solyomkew, 160 Boburi 77 brazda Solyomk, Sojomk, 148 Ceru 136 irei 160 S j o m k , Sinteu, i Cziglu Onutzi 75 D feu, S i n t y e o u , S j n k , b g u 64 D'alu Pusti S n k , S M n k , Snki 132 dosz 19, 135 Do134, 158, 162-3 sur 130 Dumbrava 163 Sojomkre jro ( m e n ) Fatsa 65 F n a t s 144 ut 56 gredin 71 gyalu sztoS o l y o m k i e r d 81 Ha gurilor 19 H e d e 160 t r 134 szl(e) 79, 81 iaz 66 K r b i k 36 ks h d 158 58 K e u e 160 koste 21 S o r o ( u ) 1. m g Szoros kostea Ordokutului 130 Sorosu Popi 34 Kript 34 pola KizveSorosel 63 d'ului 76 P o p e r 65 Sos, Ss, Sos 30, 32, Ptatr 163 rpa 175 Ro170, 176 r o k 99-101, siia 130 sat 71 so 76 103,106 r o k k t t y a 106

sza tere 109 Szabad Erd 152 Szabo Blint r k n a l o l 6 l S z a k a d s 47, 116, 169-70, 176 alatt 95 102, 170 Szala, Szla, Sala 55, 57, 127-9, 132. 166-7 szka 130, 167 kovcsi 167 szja 166 t t y a 128, 132, 166 v e r f e n y e 130, 167 Szalai kapus 127, 166 s v n y 91-1, 93, 96, 98, 103, 167 e s u e n mel let 86 Szlas, Szls, S a l o 25-6, 30, 32-4 r k a 28 e r d 26-7 teteje 97 Szlo r t t y e 98 Szloson alol 97 S z a m o t y s , Szamolczas, Szomotys, Szomotzs, Szomoltyits, S z a m tss, S z a m o l t s s , Sza motys, Szamottys, Szomotyos 89, 93, 97, 100, 102-3 alatt 86, 8891, 93-4, 97-8, 103-4 allya 95 oldal 101 Szamos 172-3, 176 mel lett 169, 172, j e n 174-5 Part 169 tere 170 t 176 -ra folly patak torka 170 Szmujila k e 130 Szappanyos bkke 159 Kut 95, 107 Szraz kut 73 Malmon tl 73 ret 23 Szarvas Kut 73 Szsz Ferenc dalja 30 Szsz halom 169 ter(e) 109, 111 Szatu din sosz 118 Szeg m e g 78 Szegelet 97 Szekatura l. S k t u r a Szklesty 125 Szekeres Ur I r o t v n y a 128 Szl, Szel, Szil, Szil 22-5, 27, 30-3, 49, 50, 70 Brcz(e) 49-51 kuta 49 Pataka mellett 51 t t y a 41, 44, 47, 49-51 Szeles, Szles, Szllyes 104 berek t e t 30 Brcz, Brtz, brc 97-101,103-4 brtzi e r d 102 e r d 140 fld 63 oldal 93, 98-9, 101-2, 104, 106 oldal dll 103 daljja 104 s v n y 76 v l g y 142

intre P a r j 151 linge S z e l l ( s ) d o m b 46, 145, Bia 153 szupt v i i 153 149 Szig Csel Batrine 119 Sznaf, Sznaf, S z n a Sziget 169, 176 f 35, 45, 48-50 55, 58, 65, 69, 74-6, 85-6, 88-9, Szilgyi cseresznyefja 91-4, 96-103, 105, 118, 108 krtefja 108 119, 140, 142, 145, 148, S z i l g y i Ferencz kuttya 159, 161, 169. 173-4 40 alatt 144 mellett 169 Szilj(a), Silaj(a), Szialja 111-2 r k a l74 bli laj(a), Silaia, Sziljbe, N y i l ( a k ) 56-7, 133 szZsilaj, Zsilagy 112-5, ka 170 fel valo for 117, 119-20, 122-4 r k a d u l 55 kM z e p in 7124 bli L b 116 gorca 3 N y l a j n 57 p a t a k a 76 126 hegye 124 k t t y a s z ja 5 8, 76 s z e l i b en 124 v o l g y , uolgie 108 86 t e t e j e 1 4 1 , 1 45 t o r k a Szilas, Szilos, Zilos 86, 7 3 - 5, 159, 162, 169, 1 7 1, 133 r k a 86, 89, 91, 174 t o r k o l a t 169 t ( t y a ) 103 A r k a mellett 87 63 v e r f i n n y e 175 A r k o n t u l 93, 103 ko szoru 86,93 oldal 89,90, Sznafk, fvek 74, 142, 94 oldal alatt 96 olda 173 szle 92 v g i b e n 68 lon felyl 93 sara 87 Sznafji szak 175 fji Szilimj l. m g S z l l m l kaszl 175 fji l e g e l S z i l i m j k t t y a 124 t t y a 175 fi nyl 173 fji pa 178 tak 161-2 fji t ( t y a ) 63,160 fji verfny 175 Szilbli F o r d u l 51 Szilfa bokor 115, 170-2 S z n a k e r t 88, 96 ret, r i t nagy v e r o f n y e 170 ve 23 rt r k a 23-5 r k a mellett 23 r k n t u l 27 r o f n y e 170 ret k t t i a 22 ret kutja Szilutye l. S z l t t y a felet 23 Uttya mellett Szilva fkan fejl 73 S z e n t e g y h z 1. Zentegi Szilvs, S i l i v a , S i l o a , haz S i l v a 21, 129, 133-4, 166, 172, 174 allya 92, Szenthegy 95 Katolnai 132 kert 111 t e t 53 H a t r szle 80 kerekSzilvsi r o k 174 m a c s k s 151 keresztszinyi mari 129 m a t s k s 151, 177 K i Sziore 1. Sziare rlyi oldal 51 kirjin Szirb 54 k t t y a 132 Mrton 132, Szirbgy 41 166, 168 m r t o n i patak Szirbs, Szirbt 44 132martoni Istvan kerti meget 86 m r t o n m a c s Szits r t t y e 84 k s 128-9, 132, 136-41, Szivra, Szivre 1. Sziare 145-6, 149-52, 154 m r Szocs, Szots 73-5 a l 76 t o n m a g y a r m a c s k s 150, Szocsne uttia 40 152 m i h l y t e l k e 37 M i Szomordoki h a t r Szl 49 h l l y t e l k i rt 51 M i Szorbu 74 h l y t e l k i ut mellett 49, Szoros(s), S o r o u ( u ) 20, 51 m i k l s m a c s k s 141-2, 34, 62-3, 69, 83. 117, 151, 153-5 p l i t 42 134, 156, 173, 177 alatt P l i ut mellett 42 104 ajja 104 r k a 35 t e t 104 S z e n t e l ( t ) k t , Santalkut Szortye 171 145, 148 r k a 148 Szos kut 1. Sskt Szerdekaj, Szerdekes A j , Szll 24, 41, 57, 61, 74, Szerdkesaly, Szrde kes j , Szerdekisaja, 104, 116, 175 alatt 24, S z e r g y e k i s j , Szerde50-1, 68-9, 97, 100 109, kisej, Szirdikes A j , 111-2,113,122 alatt l v Szirdikisaj, Szurdukislb 50 alatt val fordul aje, Z r d e k e s ay 108-13, 49 felet 86 kozot 86, 88 115-6, 118, 121-2 megett, m g t t 172-3 Sziare, Szivra, Szivre 153 ajja, alja 104, 116, 121,

162 aljban l v v e r fny 116 r k a 65 belijek 125 domb 46 erdeje 67 f 49, 50, 95, 100 f t e t 51 hegy 149 hegy f 169 Hegy teteje 172 lb(ja) 49-51,88 oldal(a) 22, 61, 109, 111-2, 16 oldal e l l e n b e n 132 pa takja 144 v e r f n y ( e ) 116, 121 Uttya mellett 51, 112 -re jr lb 49, 50 Szllk 65, 91, 114, 129 alatt 48, 50, 90, 114, 116 felett 116 jja 65 hegye 46 teteje 115 Szllji t 129 S z l l m l , Silimaia, Szi l i m j 124, 126, 178 eltt 111 terin 115 Szlls 175 kut 22 S z r n y juk eltt, Zeorn i e w luk e l e t h , Z e r ni l i u k eltt 86, 91, 95 felett 92, 95 Szpije la Buzje 113 S p t y i n y i g y s s i n Face 42 Sztny 57 S z t n y o m fejl 57 Sztina 122, 163 S z t r z s a , Straza, Trzsa 45, 64, 71, 146 Sztrimba 142 Sztrintor 1. Strintori Sztrumtura 80 Sztupatura, Sztupeture 1. m g Stupatura Sztupatura M o r i 128 Sztuptyina 1. Stupfin Szu l. Su Szubt, Szupt 1. Sub, Supt szugolj 109 S z u k l a 1. Sukala szupra Pogol 55 Sztului 133, 154 Szurdok, Szurduk 24, 31, 33, 159-60 alatt 159 r k a 24-5, 27-8, 33 r k a mellett 27 r k a feje 34 f e n k e ) 35, 160 F 24 d a l a 35 pataka 26 Pataka mellett 25 te teje 24, 36 t t y a 34 v e r f n y 160 Szurduki kt 160 t 159 S z u t s b l. S u a b a S z u t s b u t z , Szutsebutze, S z u c s v u c z a l. S u e butsa Szk-ucca 129

Tabla a mik 46 K o Terjedt A l m a Fa alatt 96 tsinyi 74 Rusului 130 Tiborcz, Tiburcz, T y i T i e t u r a B o i t i 153 gol burtz 67-70 20 srailor 20 tilalmas Erdeo 86 kert Tl 148 42, 81 P o r g o l t t y a 94 Talca 159 T i o k u t 1. K k t Tancsi mellett 173 Tiszts, T ' i s t a 62-5 Tandi Rsz E r d 42 T 1. m g T u , Tou Tanya v e r f n y e 60 T , T n l 41, 43, 68, 174, Tanyaji t 125 176 mellett 1 7 0 g t ( t y a ) Tao-Aja, T o i e 1. Tavjja 40-1, 68, 70, 73, 108 Targa, T r g a , T r g , -on felyl 68, 109, 111 tl 68-9 hely 127 Kut T r g e , T r g y a 80, 82-4 r k a mellet 112 uccal73 Trgucza: 81 Toknl 77 Trnor 34 Togyers kttya 163 T r n a t s u lung 35 Tokai oldal 159 Trnok 45 Tokaja, Tokja 159-60 fe Trtyas fja 156 neke 161 hegye 161 T u 1. m g T, Tou Tokjas dl 159 T u , Teu, Tou 44, 71, Tol v a j k t ( t y a ) 65,93,100, 174, 176 d'iakului 57 R a k a s t u l u i 85 Ungu105, 130 r k a 105 r i l o r 60 Tolvajok k u t t y a 128 T u r ) Toma Juvon77kutya 114 T a u ru 2u Toeiu B a r o n 1 l u 124 T u t s, t e u t z, t o u t z Topa f, Topa fiiu 159-60 5 7, 7 5 -6 v e r f n y e 160 T a v j j a , T a o - A j a , T o i eTopai h a t r s z l 74 ut 75 6 159, 162 feneke 162 T o p a s z e n t k i r l y 76, 160 d a l a 162 r t t y e 162 Topnrttye 126 v e r f n y e 162 T o p t y i l a i n sosz 44 Tglnl 172, 176 Toptyile 41 Tglskt 108 Torok 127 T e i a , Teitsa, Tjcsa 130, Tou 1. m g T , T u 153 T u l Beii 73 Tgyes 57 Tjcsaji r o k 130 T k e uton alol 122 fellyl T e i e u e l. T v i s t 116 Teietur l. m g T i e t u r a Teietur 146 t l g y r k a 112 k t 45, T e k e n s , Tekenes, Teke67-70 neos, T e k e n y s , TekeTrgdombja 35 n i 40-1, 44-5, 92, 101, T r k Buza fldek k 106, 153-4 m e z 24 ztt 117 Telek 61 T r k Farkas k t t y a 107 Tel l 87, 90-1 T r k Kroj t t y a 33 T r k pataka 57 pataka Telljes nagy E r d 39 T e m e t , T e m e t y , temeszorossa 55 ucca 33 teu 27, 31,57,106, 119, T r k k k t t y a 107 M a l 129 ma 62 Malmok 62 Trkk iritvnya 107 T e m e t - u c c a 173 fell Trvnyfa 19, 109 jv r o k 141 mellett 27, 106 marhelor 65 Tvis erd 23 T v i s t ( t y a ) 41. 44, 47, T e m e t n felyl 27 50-1 Templom megett 42 Brtze 51 fel jro Siktor T v i s e s Domb 57 150 f e l ; jaro utza 61 T r z s a 1. S z t r z s a hegye 46 mellett l v tresztire 112 kt 142 kertye 64 oldal T r i P r , t r i prj, t r i peri 127 R t t y e 51 -ra jro 74-5, 77 L b 169 ucca 173 Trib 44 Tufaje, Tufoie 134 T r 80,109-11,113-4,116, Tufele Boierului 34Grol 2 l - 2 , 140, 169-72, 176

silor 53 Groszuluj 41, 43-4, 46, 54 T u l a Hegyen 172 a h i deg kuton 169 a Pata kon 172 a vizen 129 T u r k u l y K u t t y n feljl 80 T u r k u l l y n e v e z e t Puszta 80 Turse 79 Treji iritvn 107 Tvises 58 Tzfknl 19 Tsapa N ' a m t s u l u i 45 Tsifra 46 Tsignef 129 Tsgla, Tsigle 34, 130 i reiului 160 H e d ' e u l u i 160 H i p u l i 77 T s i m i t i r u animal'elor 148 Tsintirim l. m g C i n t e r e m Tsintirim(u) 74, 173 r u m u e s k 126 unguresk 126 Tsorgo 1. m g C s o r g , Csurg Tsorgon t u l 27 Tsutsapa 1. C i c v p a Tsuberonaj 1. Csoboronaj Tsutsu linge Csorgou 44 l i n g e D r u m 44 T'egle 164, 176 T'ertu 21, 129, 143, 158 d'ela u r 58 T'erfurile 164 T'erfuts, Tyertyucz 19, 21 T'etri 159 T'iba, Tyiba 159-60 T'ida l. Kide T ' i r a l u l. K e r l T'isituri 58 T'izdok 35 T'okutu l. K k t T ' u z o a l. Kzs T y r t y 143 patak 143 Tyertyucz 1. T'erfuts Tyrtyuj 158 Tyertyur 163 T y e r l l. K e r l Tyiba, T'iba 159-60 fe neke 169 kt 160 ve r f n y e 160 Tyibaji r o k 160 Tyiburtz l. Tiburc T y i g y e l. Kide T y i r i l a krtje 65 Tyizdok feneke 35 Tyokut 1. Kkt

Tyukos Domb 65, 88, 101 alatt 89 Tykszar-ucca 45, 106 Ultana 46 Unuka 76, 162 U d v a r i kapu higgya 142 sznaf 176 Ugrutz v l g y ( e ) 74 torka 75 Ugruci v g y 77 H a t r Szl 73 Ugrucziak pusztja 80 Uivareaska 46 Uifalu l. Borsajfalu Ujbuda 11, 37-9, 47-51,53 uj Budai h a t r 40, 42, 48-50, 69 Praedium 38, 47-8, 50 jfalu, Ujfaleu Magiara l. Borsajfalu Ujfalu fell valo H a t r kzt 62 Ujfalusi H a t r 134 patak 158 ut 92, 97, 100, 104, 106 t mellett 98, 101 U j f a l v i t 86-8, 90, 96 altal jarasa 86 altal J r o 87 Ujfalura jro s v e n y 88 uj hegy, U j j hegy 94-5, 98 100-2 hegy alja 102104,106 hegy alja Dll 103 k t 142 Oszls 23, 25 szll alatt 92, 97 Szll Hegy 97 Szll Hegy alatt 93 Szll hely 117 Szl t e t 95 szolok g y e p j e 152 tem e t 101 j n y a k l. U l m Ulitsa ai mare 163 Bark u l u i 159 biserii 163 Boierului 33 a (cea) ma e 57, 83, 129, 134, 142, 156, 173, 178 Csel mare 120 a m'ika 134 D ' a l u l u i 159 d'e k t r e Aleksut a 179 de p p r u 83 d'ela Podu B i i i 146 d'eleniilor 83; 142 d ' i n sus 20, 45, 63, 71, 129, 156, 173 d'in os 20, 45, 63, 70, 129, 156 d u p gred'in 173 Felekanului, Filekanului 163 F n a t s e l o r 159 n t r e d m b u r ) 163 kt Badok 63 kt C u m f a i e 129 kt Fnats 63 kt T'ida 63 kt ula 63

la C u r g u 129 Linge Beszerika Unguraszke 120 mare 75,134 m ' i k 134 m o r i 159 p d u p kurt'e 129 pe la kruce 146 pe la l u t 146 pst v a l e 83, 129 popi 173 satului 163 spre H o tarba 159 Surdukului 159 T o d ' i 163 V i r o n i 163 Uliora, Ulior, U l i csara 33, 142, 156, 173 l u i E deii 33 Ulm, Ulmn, jnyak, lnyak, n n y a k 70, 175 Und'u l u i Bamfi 176 Unok 159, 162 s z k a 162 dal 162 Unoki t 162 Untura 147 rbresek legelje 34 Urszlvs(sa) 98, 104 te teje 97 vginl 97 Urd'igoia, Urgyigaje, Urgyigoje l. r d g a j j a Urak szinafje 176 r t e l k e , Vrtelke 17-3, 132, 166, 168 t a r t e k n l 64 alatt 108 kszt, kztt 170, 172-3, 175 kztti fld 173 mellett 40, 43, 50, 56 l t a l k e l 22 ket fele 109, 111 -on alol 152, 169, 173 -on fejjl 152 Utak kszt 107, 174 skll l. Kis- s Nagy eskll vackrfnl 57, 148 Vackrfknl 33 Vatzkor fk k z t t 26 Vatzkor fkon a l o l l 13l V d , Vad(u) 19, 20, 54, 113, 118-9, 121 hel Bat r i n 121 Peszte V l e 121 -on alol 118 V g s meget 67, 69 valo Fordulo 40, 68 V g s u t , Wagaaswth 67, 163 V g s o n all 83 felyl 83 V g a t , V g a t t 100, 146 V g o t t E r d 50-1 K alatt 96 Viile 166 Vajdahza 80-1 Vajdahzi Kurmatura 79 Vajda tere 132 Vajas k t , Vjs kt,

Vajos kut, Vaiaskut, 111, 114-5,119, 122,126, P a t a k n t u l 116, 122 Vjat k , Vjott k , V jokk, Vjokk 100, 103, 106 alatt 87, 89 felett 86, 88, 91, 99 te teje 90, 98 koven alll 98 Vjt k t alatt 89 vakaros H i d 30 kut 22 kt brcze 22 Vakaro(s) oldal 23-4, 26 V l a s z t 110, 168, 170-1, 175, 178 fel m e n t mellett 115 V l a s z t i h a t r 123 h a t r szely 110 patak mellett 169 T r 110 uttza 120 vale, Val'e, Val'ea, Valeia, v l y e , V l l y e 20, 35, 41, 75, 83, 133-5, 149, 153, 157 B b u t s u l u i 164 Benkului 132 B i i i 154 Borsi 176 ea mare 125 C u m f i i 66 de d u p H o r h i 148 de la Buda 21 dela S m r t i n 132 Dobotsi 119 Dobrul u j 169 Dorni 156 fundeturi 56 gale 45 Gali 46 Gali i n szusz 45 Haseiilor 46 H e d e u l u i 160 Hirsanbi 128 K o a u l u i , Kovtsuluj 55-6, 164 K o t s u l u i l Brk 56 L Rip l55 L n i l75 L o n i Doszu 171 L u n g i m 171 M k a u l u i 129 M i rsuluj 142 N ' e r g e u l u i 162 Ogrutsuli 77 Peri lor, perirol 74-6 p n g drum 20 Podului 125, 178 popi 20 Rei, retse, Rets, Retsi 41, 43-4, 54, 69, 85 Retse Linge B u g y s o r e 53 Spanuluj 42-3, 46 s a k , Szake, Szke 133-4 s r a t 176 Turkuluj 55, 57 Ugruczuluj 74-5, 77 Uifalul u i , U j Faluluj 155, 158 Z u l i 125, 142, 178 Vluknl 35 v l l u n fell 103 V n a tava, Vana Tova, V n a Tova, V n o t o v a , v n a t o , V n a tja, V n t z tova, V n z tova, V r n a tava 86, 88, 90-1, 93-103 ajja 95 k t t y a 104, 107

vana t o v n t u l 103 Vanotai sznto 102 Varcza s v n y e 128 V r h e g y 45, 113-4, 145, 148 megett 148 szka 148 dal 148-i kt 148-9 Varjukt 62, 86, 88, 90-1, 93, 98-9, 103, 107 Vrza, V a r z , Varze, Oarz 128, 142, 144 szja 144 uttya 144 Vasaros tt alatt 108 Vashd 157 kt 129 kt r k a 129 k t i t 129 Vas Miklos uram Foga d o j n fejl 27 Vatajstyi 171 Veg lab, vegh lab, v g s L b 23-4, 86, 96 V k kut 40 Vendeg Fogado 73 Vr Velgy 168 Verem 86, 148 Vermeknl 115, 122 Vere(z)sdomb 65 patak 42 patak r k a 91, 95, 106 patak r k a mellet 91 p a t a k r k a h g g y a 106 Veres J n o s kincse 22-4 Veres Mihly dombja 34 V e r f n y , V e r f n y 34, 38, 42, 44, 48,50-1,57, 63, 73, 76-7, 80, 83, 91, 93, 114-7,124,128, 145, 148, 155-6, 158, 170, 172 oldal 40, 50, 78, 170 alatt 61-2, 65 mellet 40 A l l y a 172 V e r f n y e s oldal 23, 30, 80, 127-8 rsz 133 V e r f n y i domb 66 fld 173 Veszett To 42 vezet tocz 67 birczin 67 Vincibokra 107 V r v u l. m g V u r v u V r v u ( V i r v u ) C u p n i 77 Cserului 133 D m b r v i 77 F n a t s e l o r 148 Grei 21, 165 K r b i k u l u i 36 Kstiilor 144 Kerez bikului l62 L i r d u l u i , Risrdului 76 Q a t i u l u i 84 Pusti, puszti 76 Surdukului 36 T u t s u l u i 76 V o t y i s i 79 Vizen altal jaro 117 Vonu luj Kosztn Zepo gyja 80 Vonuka, V o n u k , Vonuke 73-5 Uttya mellett 73 Vortyelts 74

Voty, V o t t y 80-2 Votyisa 79, 80 V o l g i , V l g y 169 oldal 169 v l g y b l lejv patakon tl 173 V u l t u r 56, 58 m g t t 144 m g t t i kt 144 r o k 144 Vultureni 58 V u r v u l. m g Vrvu V u r v u Buzei 118 Gyaluluj 118 Gyalu Kraszteleji 117 Kresztej 119 V o t y i s i 81 Za 110 Zah arka mellet 111 Z h hegyiben 115 Za o l d a l a ) , Z d a l , Cza odala, Z h oldal 27, 108, 110, 115 Zay Szlo 111 zaa szwrdoka, Z szurdoka, Cza Czurdoka 108 sza tere Za terin, Z l t e r i b e n , Zah teriben, Zh teri Zay terin 109-112, 114, 117, 122 Z h terin alol 116 Za t e t , Zah T e t , Z h teto 23, 111 Zadahagya, Z d a h a g y a , Zadahode 33 Zala l. m g Szala Zala 167 h z a 167, 177 kowaczy 132, 167 Z n o g a , Zenaga, Zenage, Zenagu, Zenoge 56-8, 154, 156, 158 a Ieroii 157 torka 158 Zapfdek 175 Z p o d a , Z p o g y a , Ze pogya, Zepogyia, Ze pogyie, Zepogye 46, 73, 77-8, 82, 84, 166 r k a 77 Butastyilor 81 feneke 77 Iloje 79, 81-2 luj Gyorgye Juonyi 82 luj Vaszilie 83 luj Tog y e r s 82 l u n g 85 Popi 79, 81, 85 Vaszil i j i 82 Zrina 64 Zebede, Zebedeu 67, 71 Zentelthkwth 145 Zeorniew l u k e l e t h 1. S z r n y juk eltt Z r d e k e s ay 1. Szerdekesj Zetrogi Fodori 155 Zholmuskyu 1. S lyomk

Zilos l. Szilos Zompele irezului

158

Zebedeu l. Zebede Zebedolot, 71 Zi, Ziia, Ziie, Sie, Zsie, Zsij, Zsija 14,57,64-5, 74-5,117, 124, 157, 162, 164, 175 d ' i m Finaia 125 K v a u l u i 175 l u i Frents 164 l u i Nad' L a i a 35 d a l a 64 popi 130 l u i Tsidor 58

Ziiile Ziieri Zolob l. m g Solob Zolob, Zsolob Zoseri Zula l. Kolozsgyula

129 125 75 20

Zsie, Zsije, Zsija 1. Zi Zsilagy uolgie, Zsilay

volgy l. Szilj
Zsiraskt 108 Zsisare 134 Z s o d n - l. m g SadanyZsodnrka 34 Zsolob l. m g Solob, Zolob Zsolob r k a 77 d a l a 77 Zsuki h a t r s z l 173 Zsula l. Kolozsgyula Zsysorj 42

Zsk-ucca 159 Z s e l l r e k Rte 170 R t t y e Szere 170 Zselije 73 Z s i d k t t y a 173 ucca 173 Z s i d n beje 175

TARTALOM

Elsz Bevezets A rvidtsek jegyzke . . Bboc Bdok Bodonkut *Balog Jnos telke *Burjnosbuda *Burjnosjbuda *Kisbuda *Klesmez *Nagybuda Borsajalu Csomafja Dis Eskll Kiseskll Nagyeskll Kide Kolozsborsa Kolozsgyula Kolozskovcsi Macsks *Alsmacsks * Alsszentmrtonmacsks *Botosmacsks *Csepegmacsks

5 7 16 18 22 36 37 38 47 51 51 54 54 60 66 71 72 78 85 108 127 132 136 137 137 137 138

*Dismacsks *Felsmacsks *Felsmagyarmacsks . . . . *Felsszentmrtonmacsks *Genyemacsksa Hosszmacsks *Jzsefmacsks Magyarmacsks *Magyarszentmrtonmacsks *Olhmacsks *Pusztaszentmrtonmacsks *Szentkeresztmacsks . . . . Szentmrtonmacsks *Szentmrtonmagyarmacsks *Szentmiklsmacsks . . . . Magyarfodorhza rdgkeresztr Slyomk *Szala *Szalakovcsi *rtelke Vlaszt Javtsok Ptlsok Helynv-mutat

140 140 179 140 141 141 145 145 149 150 151 151 152 154 154 155 158 162 166 167 168 168 177 177 180