Anda di halaman 1dari 2

KESALAHAN EJAAN DAN IMBUHAN

Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat kesalahan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.

i)

ii)

iii)

Guru dapat membimbing pelajar berfikir secara kritis dan kriatif dengan mengaplikasikan kaedah pemahiran berfikir semasa pengajaran dan pembelajaran. Rakan sebaya menjadikan agen penting yang dapat membantu golongan remaja membentuk intraksi yang positif dalam pergaulan mereka. Kawalan disiplin dan kungkongan yang keterlaluan oleh ibu bapa akan mendorong anak-anak murung dan suka merendam perasaan.

Teknik jawapan

i.

Kriatif Pemahiran

kreatif kemahiran

ii.

Menjadikan Intraksi -

menjadi interaksi

iii.

Kungkongan Merendam -

kongkongan memendam

Dalam ayat-ayat di bawah ini terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah atau bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan. i. Sesetengah negara hanya mewajibkan penggunaan bahasa kebangsaan di dalam urusan resmi telah menyekat peluang bahasa minoriti daripada terus berkembang.

TEKNIK JAWAPAN i. ii. Di dalam dalam Resmi - rasmi