BORANG PENILAIAN MUZIK DAN GERAKAN

NAMA KELAS/TAHUN : ....................................................... BI L 5 1. 4 2. 3 3. 4. 5. PETUNJUK / PENERANGAN ITEM
LIRIK LAGU 5. Sangat Baik - melakukan gerakan mengikut lirik dengan tepat dan kreatif 4. Baik - melakukan gerakan mengikut lirik dengan tepat 3. Sederhana - melakukan gerakan mengikut lirik dengan hampir tepat 2. Lemah - melakukan hanya sebahagian gerakan dengan mengikut lirik 1. Sangat lemah -melakakukan gerakan tetapi langsung tidak menepati lirik TEMA 5. Sangat Baik - melakukan gerakan berdasarkan tema dengan tepat dan kreatif 4. Baik - melakukan gerakan berdasarkan tema dengan tepat 3. Sederhana - melakukan gerakan berdasarkan tema dengan hampir tepat 2. Lemah - melakukan hanya sebahagian gerakan mengikut tema 1. Sangat lemah - melakukan gerakan tetapi langsung tidak mengikut tema RENTAK IRAMA MUZIK 5. Sangat Baik - melakukan gerakan mengikut rentak irama muzik dengan tepat dan kreatif 4. Baik - melakukan gerakan mengikut rentak irama muzik dengan tepat 3. Sederhana - melakukan gerakan mengikut rentak irama dengan hampir tepat 2. Lemah -melakukan gerakan hanya mengikut sebahagian rentak irama muzik 1. Sangat lemah - melakukan gerakan tetapi mengikut rentak irama muzik DINAMIK 5. Sangat Baik - melakukan gerakan mengikut dinamik dengan tepat dan kreatif 4. Baik - melakukan gerakan mengikut dinamik yang ditetapkan dengan tepat 3. Sederhana - melakukan gerakan mengikut dinamik dengan hampir tepat 2. Lemah - melakukan gerakan hanya menggunakan sebahagian dinamik dalam lagu 1. Sangat lemah - melakukan gerakan tanpa menunjukan dinamik .

NAMA MURID LIRIK LAGU SANGAT BAIK BAIK SEDERHANA LEMAH SANGAT LEMAH 1 2 3 4 5

ASPEK PENILAIAN TEMA RENTAK IRAMA MUZIK 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

DINAMIK 1 2 3 4 5

PETUNJUK ITEM :

2 1

ITEM LIRIK LAGU 5.melakukan gerakan mengikut lirik dengan hampir tepat 2... Sangat Baik . Sangat Baik . Sangat Baik .. Lemah .. ..... Sangat lemah .melakukan gerakan berdasarkan tema dengan tepat 3...melakukan gerakan hanya menggunakan sebahagian dinamik dalam lagu 1. Lemah .BORANG PENILAIAN MUZIK DAN GERAKAN NAMA KELAS/TAHUN : ..melakukan gerakan mengikut dinamik yang ditetapkan dengan tepat 3.melakukan gerakan mengikut rentak irama muzik dengan tepat dan kreatif 4... Sederhana .melakukan hanya sebahagian gerakan dengan mengikut lirik 1....... Sederhana ....... Lemah -melakukan gerakan hanya mengikut sebahagian rentak irama muzik 1. Baik ..melakukan gerakan berdasarkan tema dengan hampir tepat 2.melakukan gerakan mengikut dinamik dengan tepat dan kreatif 4.. Baik . BI L 5 6.... Sederhana .melakukan gerakan tetapi mengikut rentak irama muzik PETUNJUK / PENERANGAN DINAMIK 5.. 9.melakukan gerakan mengikut rentak irama dengan hampir tepat 2........ 4 7.. 2 1 NAMA MURID LIRIK LAGU SANGAT BAIK BAIK SEDERHANA LEMAH SANGAT LEMAH 1 2 3 4 5 ASPEK PENILAIAN TEMA RENTAK IRAMA MUZIK 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DINAMIK 1 2 3 4 5 PETUNJUK ITEM : 10 ..melakukan gerakan mengikut lirik dengan tepat 3..melakukan gerakan berdasarkan tema dengan tepat dan kreatif 4. Baik . 3 8.melakukan gerakan tanpa menunjukan dinamik ....melakukan gerakan tetapi langsung tidak mengikut tema RENTAK IRAMA MUZIK 5.melakukan gerakan mengikut lirik dengan tepat dan kreatif 4. Sangat lemah -melakakukan gerakan tetapi langsung tidak menepati lirik TEMA 5... Lemah .melakukan gerakan mengikut dinamik dengan hampir tepat 2... Sangat lemah .melakukan hanya sebahagian gerakan mengikut tema 1.. Sangat lemah . Baik .. Sangat Baik .. Sederhana .melakukan gerakan mengikut rentak irama muzik dengan tepat 3....

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.