BORANG PENILAIAN MUZIK DAN GERAKAN

NAMA KELAS/TAHUN : ....................................................... BI L 5 1. 4 2. 3 3. 4. 5. PETUNJUK / PENERANGAN ITEM
LIRIK LAGU 5. Sangat Baik - melakukan gerakan mengikut lirik dengan tepat dan kreatif 4. Baik - melakukan gerakan mengikut lirik dengan tepat 3. Sederhana - melakukan gerakan mengikut lirik dengan hampir tepat 2. Lemah - melakukan hanya sebahagian gerakan dengan mengikut lirik 1. Sangat lemah -melakakukan gerakan tetapi langsung tidak menepati lirik TEMA 5. Sangat Baik - melakukan gerakan berdasarkan tema dengan tepat dan kreatif 4. Baik - melakukan gerakan berdasarkan tema dengan tepat 3. Sederhana - melakukan gerakan berdasarkan tema dengan hampir tepat 2. Lemah - melakukan hanya sebahagian gerakan mengikut tema 1. Sangat lemah - melakukan gerakan tetapi langsung tidak mengikut tema RENTAK IRAMA MUZIK 5. Sangat Baik - melakukan gerakan mengikut rentak irama muzik dengan tepat dan kreatif 4. Baik - melakukan gerakan mengikut rentak irama muzik dengan tepat 3. Sederhana - melakukan gerakan mengikut rentak irama dengan hampir tepat 2. Lemah -melakukan gerakan hanya mengikut sebahagian rentak irama muzik 1. Sangat lemah - melakukan gerakan tetapi mengikut rentak irama muzik DINAMIK 5. Sangat Baik - melakukan gerakan mengikut dinamik dengan tepat dan kreatif 4. Baik - melakukan gerakan mengikut dinamik yang ditetapkan dengan tepat 3. Sederhana - melakukan gerakan mengikut dinamik dengan hampir tepat 2. Lemah - melakukan gerakan hanya menggunakan sebahagian dinamik dalam lagu 1. Sangat lemah - melakukan gerakan tanpa menunjukan dinamik .

NAMA MURID LIRIK LAGU SANGAT BAIK BAIK SEDERHANA LEMAH SANGAT LEMAH 1 2 3 4 5

ASPEK PENILAIAN TEMA RENTAK IRAMA MUZIK 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

DINAMIK 1 2 3 4 5

PETUNJUK ITEM :

2 1

....... Sangat Baik ...BORANG PENILAIAN MUZIK DAN GERAKAN NAMA KELAS/TAHUN : . Sangat Baik . 4 7....melakukan gerakan tanpa menunjukan dinamik . Lemah . Sangat lemah . Lemah ...melakukan hanya sebahagian gerakan mengikut tema 1. Sangat Baik .. Sederhana . 9. Baik .. ITEM LIRIK LAGU 5.. BI L 5 6. Sederhana . 3 8.. Sangat lemah ...melakukan gerakan mengikut lirik dengan hampir tepat 2..... 2 1 NAMA MURID LIRIK LAGU SANGAT BAIK BAIK SEDERHANA LEMAH SANGAT LEMAH 1 2 3 4 5 ASPEK PENILAIAN TEMA RENTAK IRAMA MUZIK 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DINAMIK 1 2 3 4 5 PETUNJUK ITEM : 10 .melakukan gerakan mengikut lirik dengan tepat 3.melakukan gerakan mengikut dinamik dengan hampir tepat 2. Sangat lemah -melakakukan gerakan tetapi langsung tidak menepati lirik TEMA 5...melakukan gerakan berdasarkan tema dengan tepat 3...melakukan hanya sebahagian gerakan dengan mengikut lirik 1.melakukan gerakan hanya menggunakan sebahagian dinamik dalam lagu 1. Sederhana .melakukan gerakan berdasarkan tema dengan hampir tepat 2.melakukan gerakan mengikut dinamik yang ditetapkan dengan tepat 3....melakukan gerakan mengikut rentak irama muzik dengan tepat dan kreatif 4....melakukan gerakan mengikut rentak irama dengan hampir tepat 2..melakukan gerakan tetapi langsung tidak mengikut tema RENTAK IRAMA MUZIK 5..melakukan gerakan berdasarkan tema dengan tepat dan kreatif 4. Baik ..melakukan gerakan mengikut lirik dengan tepat dan kreatif 4...... Sangat lemah .melakukan gerakan mengikut dinamik dengan tepat dan kreatif 4.. Sederhana ... Lemah -melakukan gerakan hanya mengikut sebahagian rentak irama muzik 1... Baik .. Baik . ...... Sangat Baik .melakukan gerakan tetapi mengikut rentak irama muzik PETUNJUK / PENERANGAN DINAMIK 5.. Lemah .melakukan gerakan mengikut rentak irama muzik dengan tepat 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful