(PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH) KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH

MODUL TEKNOLOGI

PENTINGNYA PEMANGKASAN PELEPAH SAWIT
1
PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH

 FAEDAH i. ii. iv. Mengeluarkan bunga betina yang banyak. Meningkatkan kecekapan penuaian dan mengurangkan kejadian tandan busuk. iii. 2 PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH . Mengurangkan pengeluaran bunga jantan. Ini kerana daun memainkan peranan penting untuk menjana makanan melalui proses fotosintesis. Meningkatkan berat tandan dan pengeluaran BTS.TUJUAN & FAEDAH  TUJUAN Menentukan bilangan pelepah yang perlu ditinggalkan di atas pokok supaya sentiasa mencukupi untuk memberi keluasan daun yang optimum.

2. KAEDAH PELAKSANAAN Potong pangkal pelepah seberapa rapat yang mungkin dengan batang sawit. 3 PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH . Susun pelepah yang telah dipangkas diantara barisan pokok tanaman.PERALATAN & KAEDAH  PERALATAN Pahat atau sabit pemotong BTS akan digunakan sesuai dengan umur pokok.  1.

4.KAEDAH  3. Tinggalkan 1 pelepah di bawah tandan hitam terakhir. Umur pokok 8 14 tahun simpan 40 48 pelepah/pokok. Umur pokok melebihi 15 tahun simpan 32 40 pelepah/pokok. KAEDAH PELAKSANAAN Pokok muda (kurang 4 tahun) buang pelepah kering sahaja. 6. Tinggalkan 2 pelepah di bawah tandan hitam terakhir. PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH . 4 5.simpan antara 48 56 pelepah/pokok. Tinggalkan 1 pelepah di bawah tandan hitam yang terakhir. Umur pokok 4 7 tahun .

 Penyenggaraan untuk tujuan pemangkasan boleh dilakukan antara 1 ± 2 kali setahun.KEKERAPAN PEMANGKASAN Pemangkasan boleh dilakukan pada setiap kali penuaian dilakukan (pastikan bilangan pelepah perlu dikekalkan sepertimana yang dinyatakan di atas).  5 PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH .

20 9.98 18.86 7.97 18.48 11.10 11.37 13.60 5.88 6 PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH .36 1.78 9.KESAN PEMANGKASAN TERHADAP PENGELUARAN BUNGA Bilangan Pelepah bagi setiap pokok Bilangan bunga jantan yang dihasilkan Bilangan bunga betina yang dikeluarkan Jumlah bunga jantan dan betina yang dikeluarkan 8 16 24 32 40 5.52 6.99 8.47 19.96 19.

9 18.6 15.3 140.8 8.8 17.4 12.0 178.9 9.9 7.0 177.0 11.5 6.9 9.9 7 PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH .KESAN PEMANGKASAN TERHADAP HASIL Bilangan Pelepah bagi setiap pokok Bilangan tandan sepokok setahun Berat tandan dihasilkan (kg) Jumlah berat tandan dihasilkan/pokok/tahun (kg) 8 16 24 32 40 1.2 85.

TERIMA KASIH 8 PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful