Sistem Aplikasi Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

SPPBS
Lembaga Peperiksaan

LOGO

PELAPORAN PENCAPAIAN MURID

Lembaga Peperiksaan

SPPBS
Sistem Aplikasi Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Tujuan :
Membantu guru menguruskan data PBS seperti pengumpulan markah pencapaian, pemprosesan data dan pelaporan berkaitan PBS agar dilaksanakan dengan cekap dan berkesan di semua peringkat sekolah, JPN dan Lembaga Peperiksaan.

Lembaga Peperiksaan

SPPBS Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dua (2) sistem aplikasi telah dibangunkan : Komponen Akademik ± 17 Mata Pelajaran PAJSK ± 5 elemen PAJSK Kaedah SPPBS Web-Based /Standalone Standalone /Web-Based Lembaga Peperiksaan .

SPPBS ± web-based Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Lembaga Peperiksaan .

standalone Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Lembaga Peperiksaan .SPPBS .

Sistem Aplikasi Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Akademik Lembaga Peperiksaan LOGO .

8 .

MAKLUMAT SEKOLAH 9 .

DAFTAR KELAS 10 .

DAFTAR MURID 11 .

SKRIN GURU MATA PELAJARAN 12 .

KEMASUKAN PRESTASI 13 .

LAPORAN PRESTASI MURID 14 .

LAPORAN PRESTASI FORMATIF 15 .

PERNYATAAN PELAPORAN 16 .

PERNYATAAN PELAPORAN FORMATIF 17 .

PERNYATAAN PELAPORAN FORMATIF 18 .

LAPORAN PRESTASI SUMATIF 19 .

PERNYATAAN PELAPORAN SUMATIF 20 .

PERNYATAAN PELAPORAN SUMATIF 21 .

Sistem Aplikasi Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah PAJSK Lembaga Peperiksaan LOGO .

.

.

.

.

.

.

PELAPORAN PAJSK 29 .