SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : RIZA JUNAIDI NIS : 8486

Kelas : 1 TAV2

Berjanji tidak akan bolos sekolah lagi dan akan mentaati segala tata tertib yang berlaku di SMK Negeri 3 Lubuklinggau. Apabila di kemudian hari saya melanggar perjanjian ini, maupun peraturan yang berlaku di SMK Negeri 3 Lubuklinggau, maka saya bersedia diberhentikan dari SMK Negeri 3 Lubuklinggau. Demikian surat perjanjian ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Lubuklinggau, 1 November 2011 Yang berjanji,

Riza Junaidi NIS.8486 Saksi Saksi :
1. JAYADI Orang tua Riza Junaidi 2. SRI MURIDAWATI, S.Pd. Wali Kelas 3. SAHARUDDIN Waka Kesiswaan