LAPORAN MAKLUMBALAS JAWATANKUASA KEUTUHAN TADBIR URUS (JKTU) BAGI SUKU TAHUN 2011 (JANUARI

)

1. PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN ISU DAN MASALAH PUNCA ISU/PENAMBAHBAIKAN KESAN PENAMBAHBAIKAN (ORGSI/PELANGGAN) Aduan pelanggan dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Persepsi dan keyakinan masyarakat terhadap jabatan bertambah baik. USAHA-USAHA PENYELESAIAN DAN STATUS KEMAJUAN Jawatankuasa Aduan Pelanggan telah diwujudkan dan format prosedur pengurusan aduan pelanggan sedang dirangka.

JPV Isu Penerima aduan tidak akauntabiliti

Punca Isu Tiada sistem dan prosedur pengurusan aduan pelanggan

Pegawai yang bertanggungjawab lambat mengambil tindakan ke atas aduan yang dibuat.

Masalah Menimbulkan ketidakpuasan hati pelanggan dan imej jabatan terjejas.

Penambahbaikan Mewujudkan satu format pengurusan aduan pelanggan. Menubuhkan Jawatankuasa Aduan Pelanggan. (JKA)

-