Unit Kurikulum 2012

PANITIA BAHASA MELAYU Jenis Program : Program Satu Bahasa Satu Malaysia Program Baca Dan Hafal Program Bijak Kamus ANANTHARAJAH A/L MUNIAN PANITIA BAHASA MELAYU SJK TAMIL LADANG SEDENAK

Panitia Bahasa Melayu

Mukasurat1

Mempunyai guru pemulihan 3. Kerjasama dan sikap komited guru dalam menjalankan setiap tugas yang diamanahkan. 4. Guru sentiasa keluar mesyuarat ANCAMAN 1. Murid-murid kebanyakan tinggal di ladang. 3. Tiada guru opsyen 2. Ramai guru muda 2. Sokongan pihak sekolah dan PIB masih boleh dipertingkatkan. Pencapaian tahap kefahaman murid yang masih lagi rendah.Unit Kurikulum 2012 ANALISIS SWOT KEKUATAN 1. Mendapat peluang untuk mendekati murid 4. PELUANG 1. Sumber kewangan yang baik 3. Masa waktu pengajaran amat terhad 3. 2. Harapan dari pihak luaran yang terlalu tinggi 2. Bilangan murid yang sedikit KELEMAHAN 1. 3. Sokongan ibubapa/ penjaga kurang memuaskan Panitia Bahasa Melayu Mukasurat2 .

Unit Kurikulum 2012 PELAN TINDAKAN MATLAMAT STRATEGI : Meningkatkan Penguasaan Murid Dalam mata Pelajaran Bahsa Melayu AKTIVITI HURAIAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap penguasaan murid di Bahasa Malaysia SUMBER TENAGA SASARAN JANGKA MASA INDIKATOR KEJAYAAN Program Satu Guru akan Bahasa Satu menyediakan Malaysia petikan-petikan yang pendek berdasarkan kemampuan dan tahap penguasaan murid di Sudut Bahasa Malaysia. Kemudian setiap murid akan membaca satu Panitia Bahasa Melayu Ketua panitia Tahun 1 dan guruHingga guru Bahasa Tahun 5 Malaysia Januari hingga Murid dapat membaca Oktober petikan dengan lancar dan pertuturan Bahasa Melayu yang lancar Mukasurat3 . guru juga akan menyediakan satu borang catatan khas untuk mencatat laporan murid setiap hari. Kemudian .

guru yang mengajar Bahasa Melayu ke kelas tersebut harus menyuruh murid membaca semula petikan tersebut pada waktu-waktu lapang dan menyediakan laporan Guru akan menyediakan karangan yang pendek yang mengikut aras kemampuan murid. guru mata pelajaran akan mengedarkan karangan tersebut kepada murid. Murid dikendaki membaca dan menghafal karangan tersebut . Program Baca Dan Hafal Meningkatkan tahap daya ingatan murid terhadap karangan Ketua panitia Tahun 1 dan guruHingga guru Bahasa Tahun 5 Malaysia Januari hingga Murid dapat membaca Oktober dan menghafal karangan Panitia Bahasa Melayu Mukasurat4 . Seterusnya.Unit Kurikulum 2012 petikan sebelum masuk ke kelas iaitu pada waktu pagi. Setiap minggu Isnin .

Murid akan merujuk kamus dewan untuk mendapatkan makna dan menulis ayat. Kemudian murid dikendaki membaca perkataan tersebut dan menulis semula di buku khas yang disediakan oleh guru untuk program tersebut. Program ini berjalan setiap hari Selasa. Program Bijak Kamus Ketua panitia Tahun 1 dan guruHingga guru Bahasa Tahun 5 Malaysia April Murid dapat mengenali perkataan-perkataan baru dan mengaplikasikan dalam karangan Panitia Bahasa Melayu Mukasurat5 . Guru akan mencatat laporan dalam buku yang disediakan.Unit Kurikulum 2012 Kemudian Hari Jumaat. Guru akan Menambah memberikan kosa kata beberapa murid perkataan dari buku daftar kata. murid dikendaki menjawab karangan yang dihafalkan.

Unit Kurikulum 2012 PELAN OPERASI Aktiviti : Program Satu Bahasa Satu Malaysia Objektif Khusus : Meningkatkan tahap penguasaan murid di Matapelajaran Bahasa Melayu Bil 1 Huraian Aktiviti Mengadakan mesyuarat untuk menubuhkan ahli jawatankuasa Menyediakan kertas kerja dan memohon kebenaran daripada guru besar Pegawai Bertanggungjawab Ketua Panita Anggaran Tempoh Kos Pelaksanaa 2 Hari Tarikh Pelaksanaan Minggu Pertama Februari Minggu kedua Februari Indikator Kejayaan Semua Setuju Catatan 2 Ketua Panita - 1 Minggu 3 4 Menyediakan petikan Ketua Panitia pendek yang tepat ke atas kemampuan murid Penyelarasan jadual Ketua Panitia RM3.00 - 1 Minggu 2 Hari Minggu ketiga Februari Minggu ketiga Februari Pelan Tindakan dan Pelan Operasi Program ini dapat disiapkan Ada bahan Semua setuju Panitia Bahasa Melayu Mukasurat6 .

Kemudian . Kemudian setiap murid akan membaca satu petikan sebelum masuk ke kelas iaitu pada waktu pagi. guru yang mengajar Bahasa Melayu ke kelas tersebut harus menyuruh murid membaca semula petikan tersebut pada waktu-waktu lapang dan menyediakan laporan Pemantauan program Ketua Panitia - Minima dua Sepanjang Program dapat Laporan Panitia Bahasa Melayu Mukasurat7 .Unit Kurikulum 2012 5 Pelaksanaan program Semua guru yang mengajar Bahasa Melayu 8 Bulan March hingga Oktober Semua guru BM dapat melibatkan diri dalam perlaksanaan program 6 : Guru akan menyediakan petikanpetikan yang pendek berdasarkan kemampuan dan tahap penguasaan murid di Sudut Bahasa Malaysia. guru juga akan menyediakan satu borang catatan khas untuk mencatat laporan murid setiap hari. Seterusnya.

Unit Kurikulum 2012 oleh ketua panitia 7 8 Pemantauan oleh guru besar Dokumentasikan laporan Guru Besar Ketua panitia kali dalam 1 minggu Dua kali dalam sebulan Sekali Januari hingga Oktober Sepanjang Januari hingga Oktober Minggu kedua November dijalankan Laporan akan di hantar kepada PPD Laporan aktiviti akan diberikan kepada setiap guru Bahasa Melayu pemantaun akan dihantar kepada guru besar Membuat penambahbaikan hasil daripada kelemahan PELAN OPERASI Aktiviti : Program Baca Dan Hafal Objektif Khusus : Meningkatkan tahap daya ingatan murid terhadap karangan Bil 1 Huraian Aktiviti Mengadakan mesyuarat untuk menubuhkan ahli jawatankuasa Menyediakan kertas kerja dan memohon kebenaran daripada guru besar Menyediakan karangan Pegawai Bertanggungjawab Ketua Panita Anggaran Tempoh Kos Pelaksanaa 2 Hari Tarikh Pelaksanaan Minggu Kedua Februari Minggu kedua Februari Indikator Kejayaan Semua Setuju Catatan 2 Ketua Panita - 1 Minggu 3 Ketua Panitia RM10.00 1 Minggu Minggu ketiga Pelan Tindakan dan Pelan Operasi Program ini dapat disiapkan Ada bahan Panitia Bahasa Melayu Mukasurat8 .

Pemantauan program Ketua Panitia oleh ketua panitia Pemantauan oleh guru Guru Besar - Minima dua kali dalam 1 minggu Dua kali Sepanjang Januari hingga Oktober Sepanjang Program dapat dijalankan Laporan akan Laporan pemantaun akan dihantar kepada guru besar 7 - Panitia Bahasa Melayu Mukasurat9 . Murid dikendaki membaca dan menghafal karangan tersebut . guru mata pelajaran akan mengedarkan karangan tersebut kepada murid. Kemudian Hari Jumaat. murid dikendaki menjawab karangan yang dihafalkan. Guru akan mencatat laporan dalam buku yang disediakan.Unit Kurikulum 2012 pendek yang tepat ke atas kemampuan murid Penyelarasan jadual Ketua Panitia Pelaksanaan program Semua guru yang mengajar Bahasa Melayu Februari 2 Hari 8 Bulan Minggu ketiga Februari March hingga Oktober Semua setuju Semua guru BM dapat melibatkan diri dalam perlaksanaan program 4 5 6 : Guru akan menyediakan karangan yang pendek yang mengikut aras kemampuan murid. Setiap minggu Isnin .

Unit Kurikulum 2012 besar 8 Dokumentasikan laporan Ketua panitia dalam sebulan Sekali Januari hingga Oktober Minggu kedua November di hantar kepada PPD Laporan aktiviti akan diberikan kepada setiap guru Bahasa Melayu Membuat penambahbaikan hasil daripada kelemahan PELAN OPERASI Aktiviti : Program Bijak Kamus Objektif Khusus : Menambah kosa kata murid Bil 1 Huraian Aktiviti Mengadakan mesyuarat untuk menubuhkan ahli jawatankuasa Menyediakan kertas kerja dan memohon Pegawai Bertanggungjawab Ketua Panita Anggaran Tempoh Kos Pelaksanaa 2 Hari Tarikh Pelaksanaan Minggu Pertama Februari Minggu kedua Februari Indikator Kejayaan Semua Setuju Catatan 2 Ketua Panita - 1 Minggu Pelan Tindakan dan Pelan Panitia Bahasa Melayu Mukasurat10 .

Kemudian murid dikendaki membaca perkataan tersebut dan menulis semula di buku khas yang disediakan oleh guru untuk program tersebut. Pemantauan program Ketua Panitia oleh ketua panitia Pemantauan oleh guru Guru Besar RM10. Program ini berjalan setiap hari Selasa.00 1 Minggu 2 Hari 8 Bulan Minggu kedua Februari Minggu ketiga Februari March hingga Oktober Operasi Program ini dapat disiapkan Ada bahan Semua setuju Semua guru BM dapat melibatkan diri dalam perlaksanaan program 6 - Minima dua kali dalam 1 minggu Dua kali Sepanjang Januari hingga Oktober Sepanjang Program dapat dijalankan Laporan akan Laporan pemantaun akan dihantar kepada guru besar 7 - Panitia Bahasa Melayu Mukasurat11 .Unit Kurikulum 2012 kebenaran daripada guru besar 3 4 5 Menyediakan karangan Ketua Panitia pendek yang tepat ke atas kemampuan murid Penyelarasan jadual Ketua Panitia Pelaksanaan program Semua guru yang mengajar Bahasa Guru akan memberikan Melayu beberapa perkataan dari buku daftar kata. Murid akan merujuk kamus dewan untuk mendapatkan makna dan menulis ayat.

Unit Kurikulum 2012 besar 8 Dokumentasikan laporan Ketua panitia dalam sebulan Sekali Januari hingga Oktober Minggu kedua November di hantar kepada PPD Laporan aktiviti akan diberikan kepada setiap guru Bahasa Melayu Membuat penambahbaikan hasil daripada kelemahan Panitia Bahasa Melayu Mukasurat12 .