PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA

Ikatan Buku Sila (Square/Reef Knot)

• • • •

Menyambung dua hujung tali yang sama jenis dan saiz. Menyambung tali khemah/bungkusan hadiah/ikatan anduh. Mudah dibuka. Dikenali sebagai 'left over right and right over left'. Simpulan Pencuri

• •

Mengikat bungkusan. Apabila mengikat kembali lazimnya akan diikat seperti ikatan buka sila/square knot.

Bunga Geti

Menyambungkan hujung dua tali yang berlainan jenis/berlainan saiz.

Mudah diikat/disimpulkan dan mudah ditanggalkan/dibuka. Sesuai digunakan untuk menyelamat dan mengikat leher binatang. . Simpul Manok • • Mengikat benda yang licin seperti kayu. hujung pancang khemah dan botol.PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA Tindih Kasih • • Membuat ikatan yang pantas dan tidak boleh menjerut benda/binatang.

Turun dari atas pokok dengan menggunakan tali. Sheep Shank • • • Sheepshank digunakan untuk memendekkan tali tanpa perlu memotong tali. .PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA Simpul Belit Lucut (Highwayman's Hitch) • • Mengikat bot atau binatang (contoh kuda) supaya boleh dibuka dengan pantas. Menegangkan tali (contoh tali khemah) tanpa perlu membuka ikatannya dibahagian hujung tali. Boleh disimpulkan di bahagian tengah tali tersebut.

.PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA Simpulan Pengail/Simpul Himpit (Fisherman's Knot) • Sesuai digunakan untuk menyambungkan dua tali yang halus /licin seperti tali tangsi. Lilit Balak • Ikatan balak adalah ikatan sementara untuk menurunkan atau menarik beban seperti tongkol kayu. pancang dan pokok. Lilit Simpul/Simpul Belit (Round Turn & Two Half Hitches) • Satu simpulan mudah tetapi kemas untuk mengikat hujung tali pada mata kail.

Akhir sekali belitkan tali di celah kayu itu beberapa kali supaya lebih ketat. Mulakan dengan simpulan manok pada sebarang kayu. . kemudian belitkan pada keduadua batang kayu itu dengan ketat. Semakin kuat hujung tali itu ditarik semakin ketat simpulan tersebut. gejet dan menyambung kayu. menara.PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA Slip (Running) Knot • • • Mudah diketatkan atau dilonggarkan. Ikatan Silang Gunting (Sheer Lashing) • • • Membuat jambatan. Mudah menggerakkan ikatan ke bahagian lain pada kayu/pancang.

Ikatan Serong (Diagonal Lashing) • • Ikatan ini digunakan untuk membuat jambatan dan menara.PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA Ikatan Seraya • Mengikat dua batang kayu/dua batang buluh yang bersilang. Mulakan dengan simpulan pengikat balak pada tempat kayu bersilang. .

Ikatan Palang dan Ikatan Kaki Tiga ikatan kaki tiga. Ikatan Silang Tunku (Tripod Lashing) • • Membuat gejet dan menyambung kayu. Simpul Manuk digunakan.PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA • Belitkan membujur kemudian melintang dan matikan dengan simpulan manok.(tripod lashing) . khas bagi mengikat tiga batang kayu / buluh yang sama besar dan panjangnya. Dimulakan dengan menggunakan Lilit Balak atau Simpul Manuk dan bagi mematikan Ikat Silang Tungku.

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA .