PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA

Ikatan Buku Sila (Square/Reef Knot)

• • • •

Menyambung dua hujung tali yang sama jenis dan saiz. Menyambung tali khemah/bungkusan hadiah/ikatan anduh. Mudah dibuka. Dikenali sebagai 'left over right and right over left'. Simpulan Pencuri

• •

Mengikat bungkusan. Apabila mengikat kembali lazimnya akan diikat seperti ikatan buka sila/square knot.

Bunga Geti

Menyambungkan hujung dua tali yang berlainan jenis/berlainan saiz.

hujung pancang khemah dan botol. Sesuai digunakan untuk menyelamat dan mengikat leher binatang.PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA Tindih Kasih • • Membuat ikatan yang pantas dan tidak boleh menjerut benda/binatang. Simpul Manok • • Mengikat benda yang licin seperti kayu. . Mudah diikat/disimpulkan dan mudah ditanggalkan/dibuka.

Sheep Shank • • • Sheepshank digunakan untuk memendekkan tali tanpa perlu memotong tali. . Menegangkan tali (contoh tali khemah) tanpa perlu membuka ikatannya dibahagian hujung tali.PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA Simpul Belit Lucut (Highwayman's Hitch) • • Mengikat bot atau binatang (contoh kuda) supaya boleh dibuka dengan pantas. Turun dari atas pokok dengan menggunakan tali. Boleh disimpulkan di bahagian tengah tali tersebut.

Lilit Balak • Ikatan balak adalah ikatan sementara untuk menurunkan atau menarik beban seperti tongkol kayu.PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA Simpulan Pengail/Simpul Himpit (Fisherman's Knot) • Sesuai digunakan untuk menyambungkan dua tali yang halus /licin seperti tali tangsi. . pancang dan pokok. Lilit Simpul/Simpul Belit (Round Turn & Two Half Hitches) • Satu simpulan mudah tetapi kemas untuk mengikat hujung tali pada mata kail.

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA Slip (Running) Knot • • • Mudah diketatkan atau dilonggarkan. Akhir sekali belitkan tali di celah kayu itu beberapa kali supaya lebih ketat. gejet dan menyambung kayu. Semakin kuat hujung tali itu ditarik semakin ketat simpulan tersebut. Mulakan dengan simpulan manok pada sebarang kayu. Ikatan Silang Gunting (Sheer Lashing) • • • Membuat jambatan. Mudah menggerakkan ikatan ke bahagian lain pada kayu/pancang. kemudian belitkan pada keduadua batang kayu itu dengan ketat. menara. .

. Mulakan dengan simpulan pengikat balak pada tempat kayu bersilang. Ikatan Serong (Diagonal Lashing) • • Ikatan ini digunakan untuk membuat jambatan dan menara.PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA Ikatan Seraya • Mengikat dua batang kayu/dua batang buluh yang bersilang.

Ikatan Palang dan Ikatan Kaki Tiga ikatan kaki tiga.(tripod lashing) . khas bagi mengikat tiga batang kayu / buluh yang sama besar dan panjangnya. Dimulakan dengan menggunakan Lilit Balak atau Simpul Manuk dan bagi mematikan Ikat Silang Tungku. Ikatan Silang Tunku (Tripod Lashing) • • Membuat gejet dan menyambung kayu. Simpul Manuk digunakan.PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA • Belitkan membujur kemudian melintang dan matikan dengan simpulan manok.

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful