RUJUKAN TARIKH

: :

JP(SB)C2-04/28389 07.OKTOBER.2011

MASNIAH BINTI TASRIP, SRK LOK YUK SIKUATI, Peti Surat 188, 89057 KUDAT,SABAH. Kepada; GURU BESAR, SRK LOK YUK SIKUATI, Peti Surat 188, 89057 KUDAT,SABAH. Tuan / Puan ;

MALUMAN MENGHADIRI MAJLIS KONVOKESYEN KE 35 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , SERDANG SELANGOR DARUL EHSAN
Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Saya Masniah Binti Tasrip No.K/P : 760531-12-5200 Guru Pemulihan di SRK Lok Yuk Sikuati Kudat memohon Cuti Sambilan bermula pada 17.10.2011 sehingga 21.10.2011 untuk menghadiri Majlis Konvokesyen di Universiti Putra Malaysia , Serdang Selangor Darul Ehsan. 3. Bersama-sama ini saya sertakan keterangan mengenai Majlis Konvokesyen tersebut untuk makluman pihak tuan / puan. 4. Keprihatinan dan kerjasama daripada pihak tuan / puan di dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian ,terima kasih. Yang benar

MASNIAH BINTI TASRIP Guru Pemulihan SRK Lok Yuk Sikuati Kudat.

s.k ; PPD Kudat. ; Fail