Sifat-sifat mazmumah.

(Sifat-sifat yang keji) 1) Banyak makan 2) Banyak cakap 3) Marah 4) Dengki 5) Bakhil 6) Cintakan kemegahan 7) Cintakan dunia 8] Takabbur 9) 'Ujub 10) Riya' Sifat-sifat mahmudah (Sifat-sifat yang terpuji) 1) Taubat 2) Takut akan Allah (khauf) 3) Zuhud 4) Sabar 5) Syukur 6) Ikhlas 7) Tawakkal 8] Kasih sayag (Mahabbah) 9) Redha 10) Mengingati mati (zikrul maut)