Anda di halaman 1dari 1

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/2
SEKOLAH .........................................................................................
SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT_______________________________________________
Bil ke : ...... Tahun :............

Tarikh :..................... Masa

Tempat

: ......................................................................

Pengerusi

:..........................................

Bil

Nama

T/tangan Bil

18

19

20

21

22

23

24

25

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17
(Gunakan helaian tambahan jika perlu)
TIDAK HADIR
Bil

: .....................

Nama

T/tangan

Nama

Catatan

34

Nama

Catatan Bil

10

Disediakan oleh :

...........................................
(

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


| 1 Mac 2011 - Keluaran 02 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai