Anda di halaman 1dari 5

Kepentingan Pendekatan Inkuiri Dalam Pendidikan sains

Kepentingan Pendekatan Inkuiri Dalam Pendidikan sains
Pendekatan Pembelajaran secara inkuiri telah menjadi manifestasi semua pendidik bagi menjadikan pembelajaran lebih bermakna,penyampaian yang lebih baik, kondusif bagi berpusatkan pelajar dan sesuai sebagai medium pembelajaran sepanjang hayat (Lim, 2004)

Kepentingan Pendekatan Inkuiri Dalam Pendidikan sains
Pendekatan inkuiri banyak membantu pelajar dalam menguasai pemikiran kreatif dan kritis, pemahaman konsep dan proses sains serta keupayaan penaakulan secara saintifik. Ia banyak membantu pelajar dalam membentuk pemikiran saintifik dalam menyelesaikan masalah. (Cavallo et (Cavallo al., 2004)

Kepentingan Pendekatan Inkuiri Dalam Pendidikan sains
Dalam sesuatu eksperiman, pendekatan eksperiman, inkuiri dapat mendedahkan pelajar kepada banyak bahan-bahan dan peralatan bahanmakmal yang menjadikan pembelajaran sains lebih seronok.Selain itu ia mengukuhkan pengetahuan sedia ada pelajar dan kemahiran kaedah saintifik pelajar (Edelsen, 2001) (Edelsen,

Kepentingan Pendekatan Inkuiri Dalam Pendidikan sains
PelajarPelajar-pelajar yang terlibat dalam pendekatan inkuiri dapat memahami proses dan kaedah sains dengan baik walaupun dikalangan pelajar yang lemah. Kirschner (2006)