Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK FAIL PANITIA SMK LUI BARAT TAHUN 2011

NAMA PANITIA KETUA PANITIA

ADA TIADA NO FAIL 1

KANDUNGAN

ADA

TIADA

TIDAK LENGKAP

CATATAN

MINIT MESYUARAT PANITIA. 1.1 MINIT MESYUARAT PANITIA KE-1 1.2 MINIT MESYUARAT PANITIA KE-2 1.3 MINIT MESYUARAT PANITIA KE-3 1.4 MINIT MESYUARAT PANITIA KE-4

2 3

SURAT MENYURAT DAN PEKELILING MAKLUMAT GURU 3.1 BUTIR PERIPADI 3.2 JADUAL WAKTU PERIBADI

PERANCANGAN PENINGKATAN PANITIA 4.1 PERANCANGAN STRATEGIK 4.2 HEADCOUNT 4.3 LAPORAN AKTIVITI

FAIL KEWANGAN 5.1 ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN 5.2 SENARAI BAHAN HENDAK DIBELI 5.3 INVOIS/RESIT/NOTA MINTA

ANALISIS UJIAN DAN PEPERIKSAAN 6.1 JADUAL PEPERIKSAAN 6.2 ANALISIS PEPERIKSAAN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 TINGKATAN 4 TINGKATAN 5 6.3 POSTMORTEM TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

PENCERAPAN / PENYEMAKAN BUKU LATIHAN 7.1 LAPORAN PENCERAPAN GURU 7.2 LAPORAN PENYEMAKAN BUKU LATIHAN

8 9

PERKEMBANGAN STAF
SUKATAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

9.1 SUKATAN PELAJARAN 9.2 HURAIAN SUKATAN


TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

9.3 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 TINGKATAN 4 TINGKATAN 5 10

BANK SOALAN

10.1 SOALAN PEPERIKSAAN DALAMAN 10.1.1 PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA


TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

10.1.2 PEPERIKSAAN PENGGAL KEDUA


TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

10.2 SOALAN PEPERIKSAAN AWAM


PMR SPM 11 12

INVENTORI FAIL INDUK/KERJA KURSUS PMR 12.1 AJK 12.2 SOALAN KERJA KURSUS 12.3 MARKAH PELAJAR