Anda di halaman 1dari 7

kelebihan :i) hasil porfolio boleh jadi sumber ilmu kpd org lain,2)murid lebih kreatif,3)murid ada peluang

teroka lebih bnyk pengetahuan tmbanh..kekurangan:1)hasil krja perlukan ruang utk d simpan,2)keesahan boleh jadi kurang sbb mungkin murid minta ibu/bapa @org lain siapkan utk mrk. 1. Murid dapat mencari banyak maklumat dan hasilnya lebih baik. 2. Persembahan lebih menarik dan boleh dijadikan bahan rujukan untuk murid lain. Kelemahan-1. Murid mungkin akan meniru daripada hasil sebelumnya. 2. Masa yang diambil terlalu lama memungkinkan murid terlupa. 3. Kemungkinan ada bentuan daripada pihak lain yang menyiapkan kerja. Saya FATIMAH AIDA BINTI HASSAN . KELAS :B- KELEBIHAN - 1) Maklumat boleh disimpan 2)Maklumat dapat dijadikan rujukan atau panduan orang lain 3)Guru boleh melihat perkembangan prestasi murid melalui hasil kerja murid yang disimpan. KELEMAHAN 1) Boleh ditiru oleh orang lain 2)Perlukan ruang yang selamat dan mudah ambil untuk menyimpan 3) Ada kemungkinan untuk bahan hilang Saya HABIBAH BT MAT TAIB/KELAS B KELEBIHAN: 1. Boleh dijadikan sebagai bahan rujukan dan panduan kepada murid-murid dan juga guru lain. 2. Mengekalkan galakkan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan pelajar 3. Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar dengan menggunakan peta perkembangan. 4. Mempelbagaikan bukti penilaian seperti rekod pemerhatian dan penilaian, nota anekdot, rekod pelaksanaan tugaan dan kadar pencapaian hasil kerja pelajar. 5. Membolehkan guru menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot guru untuk membuat penilaian secara holistik. KELEMAHAN: 1. Mudah ditiru oleh murid-murid lain 2.Memerlukan sistem pemfailan yang efisien bagi memastikan fail yang disimpan tidak hilang dan memudahkan pencarian fail jika diperlukan. Saya Rusmashitoh Yusoff (BM H)KEBAIKAN >1.dokumentasi lengkap&sistematik...2.murid boleh buat

refleksi(kekuatan/kelemahan/potensi)dalam sesuatu bidang....3.penglibatan murid sepenuhnya...4.guru dapat banyak maklumat menilai murid.KEBURUKAN >hasil kerja murid tidak sesuai dgn aspek dinilai..2.perlu ruang penyimpanan August 24 at 10:58pm Like Saya Hani Ismarizal Nanyan..dari kelas BM (B). Kelebihan penggunaan penilaian portfoli: 1) Membentuk murid menghasilkan kerja yang lebih sistematik dan tersusun (langkah demi langkah dari pengenalan, maklumat diri, isi capaian, hasil tugasan dan juga penghargaan/refleksi). Maknanya di sini, murid menjadi lebih disiplin ketika menghasilkan portfolio. 2) Murid dapat berusaha sendiri dalam mencari bahan dan maklumat berkaitan tajuk yang diberi. Galakkan mereka menggunakan segala kemudahan yang ada termasuklah teknologi masa kini. 3) Murid melibatkan diri secara keseluruhan dalam penghasilan portfolio. Mereka pastinya berusaha sebaik mungkin untuk penambahbaikkan, pemurnian dan ketika memperindahkan hasil kerja mereka. Ini akan memupuk aspek kekemasan dalam tugasan dan merupakan usaha/ komitmen yang amat baik daripada mereka. 4) Melahirkan murid yang kreatif dan juga berjiwa seni. Ini akan mewujudkan penggabungjalinan ilmu antara Bahasa dan Pendidikan Seni tidak kiralah sama ada menggunakan bahan teknologi atau secara manual untuk menghasilkan kerja yang baik..yang menjadi ukurannya sekarang adalah usaha murid untuk menjadikan hasil mereka yang terbaik. 5) Guru boleh membuat pemantauan yang berterusan, menggalakkan komunikasi antara murid dengan murid dan murid dengan guru. Maksudnya, murid akan sentiasa berbincang antara rakan serta guru mereka berkaitan cara perlaksanaan portfolio. komunikasi dua hala akan terbentuk. Kelemahan: Seperti biasalah..murid akan terdorong untuk meniru hasil daripada rakan-rakan mereka yang telah lengkap. tugasan yang mereka hasilkan tiada lagi originaliti. Wujudnya faktor penipuan dalam penghasilan portfolio. 2) Tempoh yang lama selalunya diberikan oleh guru. Murid akan mengambil ringan perkara ini dan akan menjadikan mereka membuat secara sambalewa. Akhirnya tugasan yang dihasilkan tidak menepati kehendak soalan. 3) Sebilangan guru tidak telus dalam membuat penilaian. Ada juga guru menilai dari 'rupa' luar tugasan dan tidak menilai secara keseluruhan maklumat dalam portfolio. Inilah guru yang kita panggil "Guru Kabur" hehehehe. 4) Memandangkan portfolio diberi tempoh yang lama, kemungkinan kehilangan tugasan juga menjadi faktor penting yang perlu dititik beratkan. Sedangkan buku latihan juga boleh hilang, inikan pula portfolio yang memakan masa berminggu-minggu lamanya. Murid sekarang kan popular dengan alasan "hilang". hehehehehe... :) Saya Sarimah Sharif ( kump A ).Kebaikan fortfolio ialah murid dapat

menunjukkan bukti mereka telah menerima bimbingan daripada guru.Seterusnya, ia sebagai bahan bukti pembelajaran murid-murid yang meningkat penguasaannya dari masa ke semasa. Bahan-bahan yang disimpan mengandungi penulisan, catatan dan komen. Hanya catatan yang terpilih dan relevan sahaja yang dipilih. secara tidak langsung akan mendorong pelajar berfikir secara kreatif dan kritis untuk menghasilkan fortfolio yang menarik dan menepati kehendak soalan. Keburukannya pula, murid-murid yang agak malas akan meniru hasil kerja rakan atau meminta bantuan dari orang lain untuk menghasilkan fortfolionya.Lagipun untuk menghasilkan fortfolio memakan masa yang lama. Pelajar akan bosan untuk terus mencari maklumat.Selain daripada itu, tempat penyimpanan yang baik dan sistemetik diperlukan untuk menyimpan hasil kerja. Saya Aisha Banu bt M.Ameer Hamsah, PPG kelas BM A.Tujuan yang jelas tentang kebaikan penilaian portfolio ialah:1. membolehkan pelaksanaannya berjalan dengan berkesan. 2. Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran 3. Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid 4. Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid 5. Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru. Disamping memiliki beberapa keunggulan, penilaian portofolio juga mempunyai kelemahan. Pelaksanaan penilaian porfolio membutuhkan banyak waktu dan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan segera. Kaedah ini juga menyebabkan murid meniru antara satu sama lain. Ini juga menyebabkan murid copy and paste daripada internet terus. . Guru juga seringkali tidak punya banyak waktu untuk melakukan penilaian portofolio kerana banyaknya pembelajaran yang harus dituntaskan. Penilaian portofolio melibatkan banyak komponen sebagai alat penilaian yang berarti menuntut perhatian guru yang lebih bila dibandingkan penilaian jenis lainnya. kurang tekun dan punya sedikit waktu, hal ini akan sangat menyulitkan Saya Azlina binti Suboh dari kumpulan Bahasa Melayu (Kumpulan B) Potrfolio merupakan penilaian di sekolah bagi mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel bermakna tidak menakutkan pelajar. Kebaikan portfolio ialah: 1) dapat menilai pertumbuhan dan perkembangan pelajar dari masa ke semasa.

2)membantu guru melakukan penilaian secara adil transparen tanpa mengurangkan kreativiti pelajar. 3) mendidik pelajar untuk belajar bertanggung jawab apa yang telah mereka kerjakan, baik di kelas mahupun di luar kelas. 4) menilai secar sumatif pembelajara pelajar. Kelemahan penilaian Portfolio 1)memerlukan waktu dan kerja ekstra dalam menyediakan portfolio. 2)dianggap kurang reliable jika dibandingkan dengan bentuk penilaian lain. 3)Kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir, sehingga proses penilaian kurang mendapat perhatian. 4)Penilaian portfolio masih relatif baharu, sehingga banyak guru tidak mengetahui dan memahaminya. 5) Tidak tersedianya kriteria penilaian yang jelas.

AZMAN BIN JUAHIR ( KELAS B) KELEBIHAN 1. Pelajar melibatkan diri dengan aktif untuk menyiapkan tugasan yang diamanahkan. 2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan diri sewaktu menyiapkan tugasan. 3. Guru akan membuat fail untuk para pelajarnya dengan bersistematik. 4. Boleh digunakan untuk mengatasi kelemahan diri pelajar. 5. Menghargai perkembangan yang dialami dalam diri pelajar. 6. Mendokumentasikan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. 7. Dapat memberi perhatian kepada kerja terbaik pelajar. KELEMAHAN 1. Memerlukan masa yang agak lama untuk menyiapkan tugasan. 2. Pelajar mudah lupa kelemahan diri setelah selesai melakukan tugasan sekirnya tiada tindakan susulan. 3. Tidak semua pelajar dapat mengatasi kelemahan diri. 4. memerlukan ruang yang agak luas untuk penyimpanan dokumentasi pelajar dan dikhuatiri akan terlepas pandang. 5. Terdapat pelajar yang mengambil peluang untuk tidak sama aktif dalam menyiapkan tugasan. ( kumpulan B ) kelebihan penilaian portfolio 1. murid-murid dapat mengumpul banyak maklumat melalui aktiviti yang dilakukan. ( 2) Murid lebih banyak berfikir dengan kreatif dalam manghasilkan sesuatu bahan. ( 3 ) Mujudnya sikap toleransi dan bekerjasama antara merid dalam melaksanakan aktiviti tersebut. Kelemahan penilaian portfolio (1) Segelintir murid hanya mengikut keputusan rakan sahaja tanpa mahu memberikan buah fikiran, ( 2 ) Sukar mengesan hasil kerja murid secara individu. Asalammualaikum. Salam AidilFitri kpd semua. Maaf zahir Batin. Pn, saya

Muhammad Suhud Bin Mahfud dari kelas BM(E). Kebaikan Penilaian menggunakan keadah Penilaian Potfolio. 1- Satu cara yang dapat menguji serta menilai pemahaman pelajar mengenai topik yang diberikan. 2. Ianya juga dapat menilai sikap pelajar dalam menghasilkan folio yang berkualiti. 3. Dapat merangsang serta memotivasikan murid ke arah pembelajaran kendiri. 4. Cara ini juga boleh melibatkan semua murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya dapat menilai tahap perkembangan murid. Keburukannya - 1. Boleh meminta bantuan orang lain untuk membuat folio tersebut. 2. tidak dapat mengesan keaslian folio yang dihasilkan. . Rujukan: http://www.slideshare.net/aliskkt/24496040pgsrbmnotamodulbmm3103bycikguruslee http://rozaidisalim.blogspot.com/2009/02/interaksi-6.html http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/1961 05011986011ZAINAL_ARIFIN/Silabus_Evaluasi_Pembelajaran/Kerangka_Pedoman_Penilaian_ Portofolio http://mahirkmm.tripod.com/taksir/htm. Rujukan: penilaian dalam proses pendidikan . Tan Hui Leng

Tqvm puan. Utk. kwn2. ada sedikit maklumat di pautan berikut : http://www.scribd.com/doc/35694245/Kemahiran-Bernilai-Tambah