Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN P.

MORAL TAHUN 1
Tema : Nilai : Diri Saya Kerjasama Bersedia memberi kerjasama kepada individu yang memerlukan. 1. Kreativiti dan inovatif

Standard Kandungan : (P. Moral) Standard Kandungan : (EMK)

Standard Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat: (P. Moral) 12.1.1 Menyatakan kebaikan bekerjasama 12.1.3 Menceritakan perasaan setelah melaksanakan aktiviti bersama-sama. 12.1.4 Menjalankan aktiviti bersama-sama. Aktiviti : 1. 2. Guru mengarahkan murid menyusun dan mengemaskan bilik darjah. Semua murid melibatkan diri. Guru meminta murid menyatakan perasaan setelah bersama-sama membersihkan kelas. Murid juga menyatakan kebaikan bekerjasama dalam melakukan sesuatu kerja. Guru mempamerkan carta bergambar dan bersoal jawab dengan murid mengenai carta tersebut. Murid memadankan perkataan dengan gambar pada carta yang sesuai secara lisan dengan bimbingan guru. Guru meminta 5 orang murid untuk melakonkan watak lebah berdasarkan carta bergambar. ( lebah permaisuri, lebah jururawat, lebah pengawal, lebah pekerja, anak lebah) (kreativiti & inovatif) Guru mengedarkan lembaran kerja( memadankan perkataan dan gambar) kepada murid dan mereka melengkapkannya.

3. 4. 5.

6.

Refleksi : Di akhir pembelajaran ini, 15 daripada 20 orang murid dapat melengkapkan lembaran kerja dengan betul.