P. 1
Gathutkaca Rangsang

Gathutkaca Rangsang

|Views: 36|Likes:
Dipublikasikan oleh Arashy Kyu

More info:

Published by: Arashy Kyu on Jan 03, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2012

pdf

text

original

Gathutkaca Rangsang ± KSSC (Sinopsis

)
Ndeleng kaset kiye sing gambar sampule ana pagelaran panggungan lakon Gatutkaca Rangsang, inyong kemutan karo kaset khas Ki Gino sing versi pagelaran. Kaset versi gambar pagelaran angger tak gatekena jan nyeni banget. Ora ketinggalan ana gambare Bawor, bareng karo tokoh sing dadi rol-e crita. Sayange gambare sampul ora bisa tak muat sebab ireng putih cenderung ireng ndhetheng.

Para sedulur, kaset kiye esih sumbangan sekang Radio Mutiara AM Bandung, sing senajana radio sing madeg neng tanah Pasundan, tapi gandheng akeh banget para sedulur Jawa sing pada mbebara neng kana, mulane Broadcast kiye ngaturaken siaran wayang kulit sing pancen esih akeh sing ngenteni siarane

Tapi angger dirasakena rekamane, jan temenan maen, nyaris ora nana cacade. Mung sewetara neng kaset akhir kaset nomor 5 karo kasete no 6 setengah awal, suarane mandan miring. Dadi angger ora diolah, ya mandan ora ngepenakena. Senajana diolah tapi tetep ora sempurna. Ngapunten nggih para rawuh.

Pagelaran kiye dirawuhi karo Ki Anom Suroto sing kersa nonton rekamane Ki Sugino. Kiye inyong ngerti lagi adegan gara-gara. Rekaman kiye uga padha dirawuhi kanca kanca seniman liyane sekang Klaten.

Senajana kaya kuwi sindhene kabeh sekang tlatah mBanyumas. Tek sebutena, kaya Nyi Kamiyati, gemiyen bojone Ki Dhalang Daulat Karsito. Nyi Jumirah karo ora ketinggalan Ny Suryati. Senajana sindhene mung telu tapi para sedulur pada bisa nggatekena kepriwe suarane para ibu waranggana gole ngaturake lagon sing jan gawe padhange ati.

Lakone dhewek kang, kiye jane terusane rebutan antarane Gathutkaca karo Bomantara neng lakon Kikis Tunggarana. Tela angger Dalang Gino, lakon carangan esih bae ana anakane carangan maning.

Angger Bomantara karo Gatutkaca sing dadi lakon, mesthi ramene. Apamaning angger sing dienggo dredah ora nana liya Kikis Tunggarana alias Alas Tunggul Rana. Para sedulur sing durung tau mirengaken kepriwe sih larah larahe anu alas kiye denggo rebutan antarane kekuatan Pringgendani karo Trajutrisna, kiye tek tirokena sekang Dalang Gino.

Kocapa gemiyen lagi Prabu Trembuku, eyange Gathutkaca, esih sugeng, ana sawijining mitrane Prabu Trembuku kang aran Ditya Naga Rangsang. Nalika semana, Naga Rangsang kepareng ngampil wilayahe dinggo dedunung lan ngedegena kraton. Wilayah Pringgendani sing disilih arane Alas Tunggarana. Tapi Nagarangsang esih kebawah dening Prabu Trembuku, mulane saben sawetara wektu, kraton Guwa Langse, kraton sing dibangun Prabu Nagarangsang, Naga Rangsang asung bulu bekti glondhong pengareng areng.

Lawane nyata lawan sing sekti. Nuju sawijining dina. Prabu Bomanarakasura. Prabu Nagaraja sing rumangsa wis bisa ngalahena Raja Guwa Langse Prabu Nagarangsang.Neng perjanjian silih wilayah kuwe. Dene sing wuragil aran Raden Pertiwanggana. . Nagaraja munggah kayangan ngamuk neng kayangan njaluk Bathari Superti. Lha jroning lali nggone bebedhangan sing ana amung rasa mulya. ngarani alas Tunggarana. nganggep angger patine Prabu Nagarangsang. alias Prabu Bomantara. tuwuh glagah pengalang alang. tegese amung saksugenge. kraton Guwa Langse ora dikeparengaken di turun anak putu. Senajana titah. Sasirnane Prabu Nagarangsang. tetep diaku putra karo Prabu Kresna. Bambang Sitija sing wis bisa ngalahaken Raja Surateleng. Lha kiye perkara silih wilayah dadi ngembet tekan anak putu. ora suwe sekang prastawa kuwe. alias Suteja. njur Batari Superti diboyong maring Jangkarbumi. Dewi Pertiwi klakon bedhang laku peteng sesingidan andon asmara karo Batara Wisnu. Jroning peteng jare anane mung lali. Bambang Sitija. Raja Jangkarbumi kang aran Prabu Nagaraja. parandene Prabu Nagaraja bisa ngalahaken para Dewa. yakuwe Negara Pringgendani. Wisnu nitis maring Prabu Bathara Kresa. otomats negara Guwa Langse alias alas Tunggarana dadi darbeke Prabu Nagaraja nganti anak putune. para kawula neng Negara Guwa Langse balik maring asale. alias Prabu Boma Narakasura (nunggak semi karo asmane Raja Surateleng) nggenti jeneng Negara Surateleng dadi Negara Trajutrisna. Awit Nagaraja nganggep menawa deweke sing menang. Naga Rangsang mung diwenehi wektu amung setungkulan. Prabu Nagaraja karo Dewi Superti nduwe turun loro cacahe. senajan Nagarangsang kagungan putra. Kocapa Prabu Nagarangsang nalika semana rebutan puta putrine Bethara Bayu kang jeneng Bethari Superti. Kawitan saka kuwe. Nalika semana. pawongan neng kana. Mbarep aran Dewi Pertiwi. Nagarangsang tumekaning Tiwas. Tapi senajana kaya kuwe. Ora suwe Dewi Pertiwi nggarbini lair kakung sing aran Bambang Sitija. kraton balik maning dadi alas.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->