Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN TAHUNAN MT T4

SK KANGKAR PULAI, 81110 KANGKAR PULAI, JOHOR BAHRU RANCANGAN TAHUNAN

MATEMATIK TAHUN 4
MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN

1 04-06 JAN

1. Nombor Bulat

1.1 Nombor hingga 100 000

Membina keupayaan menamakan nombor dalam lingkungan hingga 100 000.

(i) Menamakan dan menulis nombor hingga 100 000. (ii) Menentukan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor hingga 100 000 (iii) Membandingkan nilai nombor hingga 100 000. (iv) Membundarkan nombor. (i) Menambah dua hingga empat nombor hingga 100 000. (ii) Menyelesaikan masalah tambah (i) Menolak satu atau dua nombor dari nombor yang lebih besar kurang dari 100 000. (ii) Menyelesaikan masalah tolak.

2 09-13 JAN

1. Nombor 1.2 Tambah Bulat dalam lingkungan 100 000 1.3 Tolak dalam lingkungan 100 000 1. Nombor 1.4 Darab dalam Bulat lingkungan 100 000

Menambah nombor hingga jumlah 100 000. Menolak nombor dari satu nombor kurang dari 100 000. Mendarab dua nombor hingga hasil darabnya 100 000.

2 09-13 JAN

(i) Mendarab nombor 3-digit dengan: (a) 100 (b) nombor 2-digit (ii) Mendarab nombor 4-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10 (c) nombor 2-digit (iii) Mendarab nombor 2-digit dengan 1 000. (iv) Menyelesaikan masalah darab. (i) Membahagi nombor 4-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit (ii) Membahagi nombor 5-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit (iii) Menyelesaikan masalah bahagi. Operasi bergabung tambah dan tolak dengan nombor kurang daripada (a) 100 (b) 1 000 (c) 10 000 (ii) Menyelesaikan masalah operasi bergabung

3 16-20 JAN

1. Nombor 1.5 Bahagi dalam lingkungan Bulat 100 000

Membahagi nombor kurang dari 100 000 dengan nombor 2-digit.

3 16-20 JAN

1. Nombor 1.6 Operasi Bulat bergabung

Operasi bergabung tambah dan tolak.

(i)

4 23-28 JAN

CUTI TAHUN BARU CINA

MINGGU

UNIT

SUB-UNIT

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

5 30 JAN 03 FEB

2. Pecahan

2.1 Pecahan wajar

Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10.

(i)

2.2 Pecahan setara

Menyatakan pecahan setara untuk pecahan wajar.

Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10. (ii) Membandingkan nilai dua pecahan wajar dengan: (a) penyebut yang sama (b) pengangka 1 dan penyebut berbeza hingga 10. (i) Menyatakan dan menulis pecahan setara untuk pecahan wajar. (ii) Menyatakan pecahan setara dalam bentuk termudah. Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut sama hingga 10 dalam bentuk termudah dengan: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua pecahan (b) pengangka yang berbeza. (ii) Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza hingga 10 dalam bentuk termudah dengan : (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua pecahan (b) pengangka yang berbeza. (iii) Menyelesaikan masalah penambahan pecahan wajar.

5 30 JAN 03 FEB

2. Pecahan

2.3 Tambah pecahan

Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut hingga 10.

(i)

RANCANGAN TAHUNAN MT T4

6 06-11

2. Pecahan

2.4 Tolak pecahan

Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut hingga 10.

(i)

Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut sama hingga 10 dalam bentuk termudah: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan (b) pengangka yang berbeza (ii) Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut berbeza hingga 10 dalam bentuk termudah dengan: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan (b) pengangka yang berbeza (iii) Menyelesaikan masalah penolakan pecahan wajar. Menamakan dan menulis nombor perpuluhan dengan: (a) satu titik perpuluhan (b) dua titik perpuluhan (ii) Menentukan nilai tempat: (a) persepuluh (b) perseratus (iii) Menukar pecahan kepada perpuluhan: (a) persepuluh (b) perseratus (c) persepuluh dan perseratus, dan sebaliknya.

7 13-17 FEB

3. 3.1 Nombor Perpuluhan perpuluhan

Memahami nombor perpuluhan

(i)

MINGGU

UNIT

SUB-UNIT

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

8 20-24 FEB

3. 3.2 Tambah Perpuluhan nombor perpuluhan

Menambah perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan

(i)

Menambah antara dua hingga 4 perpuluhan (satu tempat perpuluhan) melibatkan: (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (ii) Menambah antara dua hingga 4 perpuluhan (dua tempat perpuluhan) melibatkan: (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor perpuluhan. Menolak satu hingga dua perpuluhan dari satu perpuluhan (satu tempat perpuluhan) (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (ii) Menolak satu hingga dua perpuluhan dari satu perpuluhan (dua tempat perpuluhan) (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor perpuluhan. perpuluhan.

8 20-24 FEB

3. 3.3 Tolak Perpuluhan nombor perpuluhan

Menolak perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan

(i)

3. 3.4 Darab Perpuluhan nombor 27 FEB 03 MAC perpuluhan 9

Mendarab perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat.

Mendarab perpuluhan ( satu tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (ii) Mendarab perpuluhan ( dua tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor perpuluhan.

(i)

27 FEB - 03 ULANGKAJI UNTUK UJIAN SETARA MAC 05-09 MAC UJIAN SETARA UJIAN SETARA

10

RANCANGAN TAHUNAN MT T4

MINGGU

UNIT

SUB-UNIT

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

11 19-23 MAC

3. 3.5 Bahagi Perpuluhan nombor perpuluhan

Membahagi perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat.

(i)

Membahagi perpuluhan (satu tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10 (ii) Membahagi perpuluhan (dua tempat perpuluhan) dengan nombor 1-digit. (iii) Membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dengan hasil bahagi hingga dua tempat perpuluhan. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor perpuluhan (i) Membaca dan menulis nilai wang hingga RM10 000. Menambah wang hingga RM10 000. Menolak wang dari RM10 000. Mendarab wang dengan hasil darab hingga RM10 000. Membahagi wang dengan hasil bahagi tidak lebih RM10 000.

12 26-30 MAC

4. Wang

4.1 Wang hingga RM10 000

1. Memahami dan mengguna istilah berkaitan wang. 2. Guna dan aplikasi pengetahuan tentang wang dalam kehidupan sebenar. 2. Guna dan aplikasi pengetahuan tentang wang dalam kehidupan sebenar. Memahami, membaca dan menulis masa dalam jam dan minit. 1. Membina jadual mudah. 2. Membaca kalendar.

(i) (ii) (iii) (iv)

13 02-06 APRIL

4. Wang

4.1 Wang hingga RM10 000

(v) Operasi bergabung melibatkan penambahan dan penolakan yang melibatkan wang hingga RM10 000. (vi) Membundarkan wang kepada ringgit terdekat. (vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang hingga RM10 000. (i) Membaca waktu dalam jam dan minit mengikut sistem jam. (ii) Menulis waktu dalam jam dan minit mengikut sistem jam. (i) Membina, membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual waktu mudah (i) Mendapatkan maklumat daripada kalendar (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kalendar. (i) Menyatakan hubungan antara unit masa (a) 1 hari = 24 jam (b) 1 tahun = 365/366 hari (c) 1 dekad = 10 tahun (ii) Menukar: (a) tahun kepada hari dan sebaliknya (b) dekad kepada tahun dan sebaliknya (c) tahun kepada bulan dan sebaliknya (d) jam kepada hari dan sebaliknya (iii) Menukar masa dari: (a) jam kepada minit dan sebaliknya (b) jam dan minit kepada minit (c) minit kepada jam dan minit
HASIL PEMBELAJARAN

14 09-14 APRIL

5. Masa dan 5.1 Membaca dan menulis waktu masa. 5.2 Jadual waktu

15 16-20 APRIL

5. Masa dan 5.3 Hubungan waktu antara unit masa

Memahami hubungan antara unit masa.

Menukar unit masa yang melibatkan jam, hari, bulan, tahun dan dekad.

MINGGU

UNIT

SUB-UNIT

OBJEKTIF

16 23-27 APRIL

5. Masa dan 5.4 Operasi waktu melibatkan masa

Menambah, menolak, mendarab dan membahagi unit masa.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Menambah unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menolak unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Mendarab unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Membahagi unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas masa: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Membaca dan menyatakan waktu

17

5. Masa dan 5.5 Tempoh

Mengaplikasikan ilmu

(i)

RANCANGAN TAHUNAN MT T4

30 APRIL - waktu 04 MEI

masa

untuk mengira tempoh masa.

mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa. (ii) Mengira tempoh masa, waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa dalam unit: (a) minit (b) jam (c) jam dan minit dalam sehari dan dua hari berturut-turut. (iii) Mengira waktu mula atau akhir sesuatu peristiwa dari tempoh masa yang diberi. Membaca ukuran panjang menggunakan unit milimeter. (ii) Menulis ukuran panjang kepada skala persepuluh terhampir untuk: (a) sentimeter (b) meter (iii) Mengukur dan merekod panjang objek menggunakan unit: (a) milimeter (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter (iv) Menganggar panjang objek dalam: (a) mm ; (b) m dan mm (c) cm dan mm (i)

18 07-11 MEI

6. Panjang

6.1 Mengukur panjang

Mengukur panjang dengan menggunakan unit piawai.

MINGGU

UNIT

SUB-UNIT

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

19 14-18 MEI

6. Panjang

6.2 Hubungan antara unit ukuran panjang

Memahami hubungan antara unit ukuran panjang.

(i) Menyatakan hubungan antara cm dan mm. (ii) Menukar unit ukuran panjang dari: (a) mm kepada cm dan sebaliknya. (b) gabungan unit kepada satu unit

19 20 21 11-15 JUN

14-18 MEI ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 21-25 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 6. Panjang 6.3 Operasi asas melibatkan unit ukuran panjang 1. Menambah dan menolak ukuran panjang. (i) Menambah unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm Menolak unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm Mendarab unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 Membahagi unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 Menyelesaikan masalah yang melibatkan unit ukuran panjang.

(ii)

2. Mendarab dan membahagi ukuran panjang.

(i)

(ii)

(iii)

22 18-22 JUN

7. Jisim

7.1 Menimbang jisim

Menimbang jisim dengan unit piawai.

7.2 Hubungan antara unit jisim 23 25-29 JUN

Memahami hubungan antara unit jisim.

Menimbang jisim dengan unit piawai kilogram dan gram. (ii) Membaca timbangan jisim kepada bahagian skala terhampir dalam unit kg dan g. (iii) Menganggar jisim objek dalam unit kg dan g. (i) Menukar unit jisim daripada: (a) kg kepada g (b) kg dan g kepada g (c) kg dan g kepada kg (i) Menambah jisim yang melibatkan unit dalam: (a) kg (b) g (c) kg dan g (ii) Menolak jisim yang melibatkan unit dalam: (a) kg (b) g (c) kg dan g (i) Mendarab jisim yang melibatkan pertukaran unit , dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (ii) Membahagi jisim yang melibatkan pertukaran unit , dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan operasi asas dalam unit jisim.

(i)

7. Jisim

7.3 Operasi melibatkan jisim

1. Menambah dan menolak unit jisim.

2. Mendarab dan membahagi unit jisim.

RANCANGAN TAHUNAN MT T4

MINGGU

UNIT

SUB-UNIT

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

24 02-06 JULAI

8. Isi padu cecair

8.1 Menyukat isi padu cecair

Menyukat dan membanding isi padu cecair mengguna unit piawai.

(i) (ii)

(iii) (iv) 8.2 Hubungan antara unit isi padu cecair Memahami hubungan antara unit isi padu cecair. (i)

Membaca ukuran isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. Menulis ukuran isi padu cecair dalam persepuluh skala terhampir: (a) liter (b) mililiter Mengukur dan merekod isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. Menganggar isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. Menukar unit isi padu cecair, dari: (a) liter kepada mililiter (b) mililiter kepada liter (c) liter dan mililiter kepada liter (d) liter dan mililiter kepada mililiter

25 09-13 JULAI

8. Isi padu cecair

8.3 Operasi asas melibatkan isi padu cecair

1. Menambah dan menolak unit isi padu cecair.

(i)

Menambah unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter (ii) Menolak unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter Mendarab unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (ii) Membahagi unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu cecair. Mengenal pasti sisi bentuk 2D: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga Mengukur dan merekod perimeter: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga Mengenal pasti dimensi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat Membandingkan saiz dengan unit persegi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat Mengukur dan merekod dimensi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat

26 16-20 JULAI

2. Mendarab dan membahagi unit isi padu cecair.

(i)

27 23-27 JULAI

9. Bentuk dan ruang

9.1 Bentuk dua dimensi

1. Memahami perimeter untuk bentuk dua dimensi.

(i)

(ii)

2. Memahami dimensi untuk bentuk dua dimensi.

(i) (ii) (iii)

MINGGU

UNIT

SUB-UNIT

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

9. Bentuk 30 JULAI - dan ruang 28 03 OGOS

9.1 Bentuk dua dimensi

3. Mengira luas dan perimeter bentuk dua dimensi.

(i) Mengukur luas: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas untuk bentuk dua dimensi.

29 06-10 OGOS 30 31 27-31 OGOS

ULANGKAJI UNTUK UJIAN SETARA UJIAN SETARA 13-17 OGOS 9. Bentuk 9.2 Bentuk tiga dan ruang dimensi 1. Memahami isi padu untuk kubus dan kuboid. (i) Mengenal pasti dimensi: (a) kubus (b) kuboid (ii) Membandingkan dengan unit padu: (a) kubus (b) kuboid (iii) Mengukur dan merekod dimensi: (a) kubus (b) kuboid

32 03-07 SEPT 33 34

9. Bentuk dan ruang

9.2 Bentuk tiga dimensi

2. Mengira isi padu kubus dan kuboid.

(i) Mengira isi padu kubus dan kuboid. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kubus dan kuboid.

10-14 SEPT UPSR 10. Perwakilan 10.1 Piktograf Mengguna piktograf (i) Menyatakan ciri-ciri pada piktograf:

RANCANGAN TAHUNAN MT T4

17-21 SEPT

Perwakilan data

untuk membaca dan mempamerkan data.

(a) gambar sebagai perwakilan data (b) tajuk graf (c) apa yang diwakili oleh paksi (d) apa yang diwakili oleh petunjuk (ii) Menganalisis maklumat daripada piktograf. (iii) Membina piktograf menggunakan data yang diberi. (iv) Menyelesaikan masalah dengan menganalisis piktograf. (i) Menyatakan ciri-ciri pada graf: (a) tajuk graf (b) apa yang diwakili oleh paksi (ii) Menganalisis maklumat daripada graf palang (iii) Membina graf palang berdasarkan data yang diberi. (iv) Menyelesaikan masalah dengan menganalisis graf palang.

35 24-28 SEPT

10. Perwakilan data

10.2 Graf palang

Mengguna graf palang untuk membaca dan mempamerkan data.

36 37 38 39 - 41

01--05 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini. 08-12 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini. 15-19 OKT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 22 OKT-09 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN NOV

Anda mungkin juga menyukai