PROJEK Pilihan A : Persembahan Power Point ( 20 Markah ) PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT PSK 2012 SXI PROJEK (FOLIO ppt

:20% + LAPORAN K/M:20%)
TING 1 2 3 4 (projek 1) 4 (projek 2) 1/2 3 4 5 6 TEMA Pencapaian Kendiri/Hubungan Kekeluargaan Hidup Bermasyarakat Warisan Kepelbagaian Budaya Di Malaysia Malaysia Negara Berdaulat Cabaran Masa Depan TAJUK Sekolahku Syurgaku Jom, beramal Guru Kesayanganku /Pemimpin Sekolahku Sejarah Sekolahku Penghayatan Nilai-nilai ‗La Salle‘

Penilaian Pendahuluan ( Tiada tolak 1 markah )
Tema : Tajuk : Logo Sekolah : Nama ahli kumpulan : Kelas : Guru Penasihat : Ketua Panitia: Pn Chia Seow Hong Tahun : 2012 Slide 1 Objektif (sekurang-kurang 3) Slide 2 Slide 3

Markah

Permarkahan Isi Utama ( 10 markah ) – Slide seterusnya(RUJUK ISI UTAMA)
Kategori A ( Imej yang tepat, isi yang jelas dan padat, menggunakan 3 elemen tambahan) B ( Imej yang tepat, isi yang jelas dan padat, menggunakan 2 elemen tambahan ) C ( Imej yang tepat, isi yang jelas dan padat, menggunakan 1 elemen tambahan ) D ( Imej dan isi yang kurang jelas dan tepat ) E ( Imej yang tidak bersesuaian / tiada imej, isi yang tidak lengkap atau kurang jelas ) 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 20
4. 5. 6. 7. Hantar sebelum : Februari / Mac/April(selewat2nyaF4) 2012 Elemen tambahan:Multimedia/video/audio/animasi/statistik dll 1 Kumpulan 1 folio/projek 1 poster Haruslah disertakan bahan / sumber rujukan atau website pada akhir antaramuka (slide) tiada 1 markah ditolak

Pembentangan power point dalam kumpulan( 10 markah )
    Kelancaran Kreativiti Kerjasama Kelantangan suara Kebolehan menjawab soalan (sekurang-kurangnya 2 soalan)

 Penilaian guru PSK ( 5 markah )
   

Kerjasama Kekemasan Ketepatan isi kandungan Keaslian / original  Ketepatan masa persembahan (8-10min) JUMLAH MARKAH PENUH PROJEK/FOLIO
Hantar softcopy(CD) & ‘save as 1997-2003-lower version‘ bersama laporan k/msykt &HARDCOPY 2. Saiz Font – 40-44(tajuk besar)/28-32(isi) 3. Minima 15 antaramuka (slide) Setiap persembahan diperuntukkan masa selama 8 – 10 minit/ditanya 2 soalan di akhir sesi pembentangan 1.

1

PROJEK Pilihan B : Persembahan Folio& Poster ( 20 Markah ) PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT PSK 2012 SXI PROJEK (FOLIO @poster:20% + LAPORAN K/M:20%)
TING 1 2 3 4 (projek 1) 4 (projek 2) 1/2 3 4 5 5 TEMA Pencapaian Kendiri/Hubungan Kekeluargaan Hidup Bermasyarakat Warisan Kepelbagaian Budaya Di Malaysia Malaysia Negara Berdaulat Cabaran Masa Depan TAJUK Sekolahku Syurgaku Jom, beramal Guru Kesayanganku /Pemimpin Sekolahku Sejarah Sekolahku Penghayatan Nilai-nilai ‗La Salle‘

Penilaian Pendahuluan ( Tiada tolak 1 markah )**
Tema : Tajuk : Logo Sekolah : Nama ahli kumpulan : Kelas : Guru Penasihat : Ketua Panitia: Pn Chia Seow Hong Tahun : 2012 Halaman 1 Objektif (sekurang-kurang 3) Halaman 2 Halaman 3

Markah

Permarkahan Isi Utama ( 10 markah ) – Halaman seterusnya(RUJUK ISI UTAMA)
Kategori A ( Imej yang tepat, isi yang jelas dan padat, sangat menarik ) B ( Imej yang tepat, isi yang jelas dan padat, menarik ) C ( Imej yang tepat, isi yang jelas dan padat, kurang menarik ) D ( Imej dan isi yang kurang jelas dan tepat , tidak menarik ) E ( Imej yang tidak bersesuaian / tiada imej, isi yang tidak lengkap atau kurang jelas ) 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Persembahan / pembentangan Poster ( 10 markah )
    Keaslian Kreativiti Keunikan Kerjasama Penerangan yang dapat memaparkan tema/projek masing-masing Kerjasama Kekemasan Ketepatan isi kandungan Keaslian / original Ketepatan masa persembahan (8-10min)
4. 5. 6. 7.

 Penilaian guru PSK (5 markah )
   

Nama ahli kelas


1.

JUMLAH MARKAH PENUH PROJEK/FOLIO
a)Hantar softcopy(CD)&HARDCOPY & ‘save as 1997-2003-lower version‘jika taip bersama laporan k/msykt b)Hantar hardcopy & bindkan jika tulis tangan bersama laporan khidmat masyarkat 2. Saiz Font – 12-14(tajuk besar)/12(isi) jika taip 3. Minima 15 halaman Setiap persembahan diperuntukkan masa selama 8 – 10 minit/ditanya 2 soalan di akhir sesi pembentangan

20
Hantar sebelum : Februari / Mac/April(F4) 2012 Elemen tambahan:Multimedia/video/audio/animasi/statistik dll 1 Kumpulan 1 folio/projek 1 poster Haruslah disertakan bahan / sumber rujukan atau website pada akhir antaramuka (slide) tiada 1 markah ditolak

2

FORMAT LAPORAN KHIDMAT MASYARAKAT
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST XAVIER, PULAU PINANG LOGO SEKOLAH LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TEMA TAJUK PROJEK TARIKH HANTAR TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK NAMA AHLI KUMPULAN TINGKATAN GURU PENASIHAT KETUA PANITIA : : : : : : PN CHIA SEOW HONG

KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PENGENALAN

HALAMA N
Selepas pendahuluan

MARKAH 1

OBJEKTIF PROJEK 1 LOKASI PROJEK 1 *STRATEGI PELAKSANAAN 1 KOS PELAKSANAAN 1 MASALAH-MASALAH PELAKSANAAN 1 CADANGAN /KOMEN 2 PENGHARGAAN REFLEKSI DAN KESIMPULAN KESELURUHAN 1 (Buku Teks Tingkatan 4, ms192) 10. LAMPIRAN LAMPIRAN A: CONTOH SENARAI TUGAS AHLI JAWATANKUASA & BORANG REFLEKSI INDIVIDU 3 LAMPIRAN LAIN YANG BERKENAAN SEPERTI SURAT MAKLUMAN IBU BAPA/PENJAGA/SURAT KEBENARAN IBU BAPA/SURAT PENGHARGAAN 1. ILUSTRASI/VIDEO DLL (BUKTI Khidmat Masyarakat telah dijalankan) 2 Gambar sekurang-kurangnya 6 . Boleh buat kolaj /video Setiap ilustrasi/gambar mesti ada caption 11. RUJUKAN 1 12. JUMLAH MARKAH LAPORAN /15 13. PENILAIAN GURU PSK /5 14. MARKAH PENUH /20 CONTOH PENYEDIAAN LAPORAN KHIDMAT MASYARAKAT SILA RUJUK BUKU TEKS TINGKATAN MASING-MASING PROJEK (FOLIO Bertulis tgn/komputer /ppt) MESTI DIHANTAR BERSAMA-SAMA LAPORAN KHIDMAT MASYARAKAT SETIAP AHLI KUMPULAN MESTI BUAT REFLEKSI INDIVIDU MASING-MASING—Hantar softcopy & hardcopy jika guna komputer/tulis tangan bindkan sekali dengan projek/folio ###Laporan mesti dibindkan & ditulis tangan/ditaip beserta dgn CD ARAHAN KEPADA PELAJAR : TARIKH HANTAR PROJEK & LAPORAN(kumpulan) 1. Tarikh hantar projek/laporan – sila rujuk RINGKASAN RANCANGAN TAHUNAN /GURU PSK 2. 1 hari lewat, 1 markah ditolak. Maksimum 3 hari sahaja. 3. Selepas 3 hari lewat, markah kosong(0) untuk semua ahli kumpulan tersebut tetapi masih perlu BUAT SECARA INIVIDU 4. Semua pelajar DIWAJIBKAN buat,jika ingkar, tindakan disiplin diambil & ibu bapa dipanggil 3

*CONTOH STRATEGI PELAKSANAAN:Buku Teks Tingkatan 4, ms190 Perancangan projek ―….‖ ini telah dirancang dengan teliti agar boleh dilaksanakan dengan jayanya. Perancangan awal adalah membuat pemilihan Ahli Jawatankuasa(AJK) Pelaksana: Penasihat : Setiausaha : Bendahari : Dokumentasi : Penyelaras Alatan : Fotografi (cth shj) : Aktiviti ini dijalankan secara bersama dengan ahli kumpulan kami pelajar Tingkatan . Tarikh melaksanakan projek telah dipilih iaitu…. Pihak AJK telah bermesyuarat pada….. untuk mengenalpasti segala keperluan bagi menjayakan projek ini. (Boleh Lampirkan Jadual Bermesyuarat) Antara perkara-perkara yang kami perlukan/bincangkan ialah: a) pembahagian tugas kepada setiap ahli yang terlibat

CONTOH SENARAI TUGAS AHLI JAWATANKUASA(Buku Teks Tingkatan 4, ms193) NAMA PROJEK : ……………………….. TUGAS KETERANGAN PENGERUSI SETIAUSAHA BENDAHARI DOKUMENTASI PENYELARAS ALATAN FOTOGRAFI

CONTOH BORANG REFLEKSI INDIVIDU Setiap ahli kumpulan mesti membuat refleksi individu

NAMA : TINGKATAN : TAJUK PROJEK : PERANAN/TANGGUNGJAWAB SAYA: FAEDAH YANG DIPEROLEH DARIPADA PELAKSANAAN PROJEK INI: KELEMAHAN/KEKURANGAN YANG DIKENAL PASTI CADANGAN:

UNTUK RUJUKAN PELAJAR TINGKATAN 1-4 CARA MEMBUAT LAPORAN KHIDMAT MASYARAKAT PSK Buku Teks Ting 1, Buku Teks Ting 2, Buku Teks Ting 3, Buku Teks ms103-109 ms143-149 ms170-180 Ting 4, ms188-197 KETERANGAN LEBIH TERPERINCI RUJUK BUKU TEKS TING 3 & 4
4