RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Tingkatan Masa Tajuk : : : 3 Mawar 7.30-8.

0 ( 80 minit) KOMSAS Prosa Tradisional Hikayat Seri Kelantan i. Watak dan perwatakan F.Utama F.Sampingan Objektif : : : 10.6 Aras 1 (ii) 1.4 Aras (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : 1. menyatakan watak dan perwatakan watak utama secara lisan. 2. menjawab tiga soalan pemahaman secara bertulis berdasarkan petikan prosa 3. menyenaraikan tiga perkataan, bahasa istana berserta maksudnya yang terdapat dalam prosa secara bertulis Sistem Bahasa Pengisian kurikulum : morfologi ( bahasa istana) Geografi/sejarah/sastera Kasih sayang/patriotisme/keberanian Kecerdasan Pelbagai - Intrapersonal

Ilmu : Nilai : KBT :

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.