Anda di halaman 1dari 6

Peperiksaan Akhir Tahun 2011 Bahasa Kadazan Dusun Tahun 4 Arahan : Jawab semua soalan 1.

Kenali siapa Maria

1.a) Benar atau salah penerangan di bawah. Tandakan () sekiranya benar dan () sekiranga salah.

i) ii) iii)

Apat yo Maria do mogiobpinai. Mantad i Maria id Kampung Bantun, Kuala Sapi Opod toun no umul di Maria

( ( (

) ) )

2. Maria memperkenalkan diri kepada kawan-kawan di dalam kelas 4 Amanah.

2.a) Jawab soalan dibawah.

3. Mei Ling berkenalan dengan Maria.

3.a) Lengkapkan mengenai data Maria dibawah.

4. Perjalanan aktiviti Maria.

4.a) Jawab soalan dibawah.

5. Sesuaikan perkataan dibawah kemudian salin semula perkataan tersebut didalam petak yang disediakan.

6. Susun semula perkataan dibawah.

si

kou oun

baal a

gos ba

mis lu

tu bin lung

7. Apakah yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan dan kesihatan diri. Isikan jawapan anda pada ruangan kosong dibawah dengan menggunakan jawapan dikotak jawapan yang telah disediakan.

Kotak Jawapan mangakan takano momburus nipon


Disemak oleh, Guru Panitia BKD, ( )

monginlagup minguyat

modsu moginum waig

Anda mungkin juga menyukai