RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN DUA 2012
STANDARD PRESTASI B1D1E1

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1

PJ: Kesedaran Ruang Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan kesedaran ruang.

1.1 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 2.1 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. . 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang yang telah ditetapkan. 2.1.1 Membezakan pergerakan mengikut ruang. 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: ‘Finding Nemo’ EMK: Kreatif & Inovatif Modul: m/s : 1 – 3

PK: Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif

1.1.1 Menyenaraikan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat.

B2D1E1

Lembaran Kerja / Pemerhatian

Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 1

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B1D1E1

CATATAN

2

PJ: Kelajuan Pergerakan Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan kelajuan

1.1 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 2.1 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 5.2 Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. . 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.2 Meningkatkan kelajuan semasa bergerak 2.1.3 Mengenal pasti perlakuan yang boleh meningkatkan kelajuan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Musang dan Ayam EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 5 – 6

PK: Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.1.2 Mengamalkan aktiviti fizikal untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

B3D1E1

Lembaran Kerja / Pemerhatian

Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

3

PJ: Berjalan Berkebolehan melakukan kemahiran berjalan pelbagai arah.

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

1.2 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul. 2.2 Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.2 Mempunyai keyakinan dan

1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan. 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan lokomotor 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

B1D1E1

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Bola Sentuh EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 8 - 10

Muka Surat 2

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.3 Berkebolehan berkomunukasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

PK: Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.3 Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

B3D1E2

Soal Jawab / Lembaran Kerja / Pemerhatian

Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.

4

PJ: Berlari Berkebolehan melakukan kemahiran berlari pelbagai arah dan kelajuan.

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

1.2 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul. 2.2 Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.2 Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.3 Berkebolehan berkomunukasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.2.1 Melakukan pergerakan berlari 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan lokomotor dan bukan lokomotor 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

B1D1E1

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Ikan dan Jaring EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 11 - 13

Muka Surat 3

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B3D1E3

CATATAN

PK: Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.4 Mengamalkan postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal.

Soal Jawab / Pemerhatian / Lembaran kerja. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

5

PJ: Mengcongklang 1. Berkebolehan mengcongklang pelbagai arah dengan lakuan yang betul

1.2 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul. 2.2 Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.2 Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.2.1 Melakukan pergerakan mengcongklang (galloping). 2.2.3 Menyatakan postur yang betul semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.

B3D1E4

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Polo Bersyarat EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 14 - 16 Standard Prestasi:

PK: Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.5 Menyatakan kepentingan rehat dan tidur yang mencukupi untuk pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

B4D1E1

Soal Jawab / Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 4

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B6D1E1

CATATAN

6

PJ: Menggelonsor Berkebolehan melakukan pergerakan menggelonsor berdasarkan konsep pergerakan

1.1 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 2.2 Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.2 Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut.

1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah ditetapkan. 1.2.1 Melakukan pergerakan menggelonsor. 2.2.3 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Menggelonsor Pundi Kacang EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 17 - 19

PK: Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan dan reproduktif.

1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat. 1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.

B3D2E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi.

Tidak perlu ditafsir

7

PJ: Melompat sebelah kaki (Hopping) Berkebolehan melakukan kemahiran melompat sebelah kaki dengan betul.

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

1.1 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 2.2 Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam

1.2.1 Melakukan pergerakan melompat sebelah kaki (hopping) 2.2.3 Menyetakan postur yang betul semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.

B3D1E4

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Lari Arnab Lari EMK:

Muka Surat 5

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.2 Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

STANDARD PEMBELAJARAN 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.

STANDARD PRESTASI

CATATAN Kreativiti & Inovasi Modul: Ms 20 - 24

PK: Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

1.2.3 Mengenal pasti individu yang mungkin melakukan sentuhan tidak selamat. 1.2.4 Menyatakan tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan tidak selamat.

Tidak perlu ditafsir

Pemerhatian/ Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

B3D2E2

8

PJ: Melompat 1. Berkebolehan melakukan kemahiran melompat pada satu jarak dengan betul.

1.2 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul. 2.2 Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.2 Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.2.2 Melompat pada satu jarak,mendarat dengan dua kaki dengan lutut dan pergelangan kaki difleksi. 2.2.2 Mengenal pasti kepentingan fleksi dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.

B2D1E1

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Bola Kandang EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 27 - 27

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 6

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B2D2E1

CATATAN

PK: Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

1.3.1 Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali waktu makan.

Soal jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

9

PJ: Melompat Ayunan Tali Berkebolehan melompat tali yang di ayun oleh dua rakan.

1.2 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul. 2.2 Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.3 Berkebolehan berkomunukasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.2.3 Melompat berterusan tali yang diayun berulang-ulang oleh dua rakan. 2.2.1 Mengenal pasti cirri-ciri perlakuan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

B2D1E2

Pemerhatian / Pentaksiran Persembahan: Jangan Tertinggal EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 28 - 30

PK: Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

1.3.2 Menyatakan kepentingan pengambilan makanan dan minuman yang berkhasiat.

B5D1E1

Soal jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 7

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B1D1E1

CATATAN

10

PJ: Mengilas dan Memusing Berkebolehan melakukan aktiviti mengilas dan memusing. Contoh aktiviti: 1. Mengilas 2. Memusing

Pergerakan Bukan Lokomotor Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.

1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, membuai, meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun dan mengimbang. 2.2.1 Mengenalpasti ciri-ciri perlakuan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.

Pemerhatian / Pentaksiran Lembaran Kerja Permainan Kecil: Lumba Kilas EMK: Kreativiti & Inovasi

PK: Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

1.3.3 Mengenal pasti jenis makanan dan minuman yang boleh menyebabkan berat badan yang berlebihan dan obesiti.

B3D3E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

11

PJ: Menolak dan menarik Berkebolehan melakukan aktiviti menarik dan menolak. Contoh aktiviti: 1. Menolak 2. Menarik Beban

Pergerakan BukanLokomotor Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, membuai, meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun dan mengimbang. 2.2.1 Mengenalpasti ciri-ciri perlakuan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara

B2D1E3 unit: 11

Lembaran Kerja Permainan Kecil: ketam Kembar EMK: Kreativiti & Inovasi

Muka Surat 8

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.

STANDARD PRESTASI

CATATAN

PK: Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

1.3.4 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman mengikut keperluan.

B4D2E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

12

PJ: Mengayun dan Mengimbang Berkebolehan melakukan pelbagai aktiviti mengayun dan mengimbang Contoh aktiviti: 1. Mengayun 2. Mengimbang

Pergerakan Bukan Lokomotor Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.

1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, membuai, meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun dan mengimbang. 2.2.3 Menyatakan postur badan yang betul semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.

B3D1E4 Unit: 12

Pemerhatian / Pentaksiran Lembaran kerja Permainan Kecil: Rentak Kami Trek 38: Hidup Semut EMK Kreativiti dan Inovasi

PK: Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

1.3.5 Mengamalkan tabiat makan dan minum yang sihat.

B3D3E2

Soal jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 9

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B1D1E2 Unit: 13

CATATAN

13

PJ: Melambung, melantun dan menyambut Berkebolehan melambung, melantun dan menyambut bola Contoh aktiviti: 1. Lantunan bola 2. Bola 3M

Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.4.1 Melambung, menyambut, menggolek, menendang, menyerkap, melantun, membaling, menangkap, memukul dan menggelecek. 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek. 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. 5.4.3 bekerjasama dalam kumpulan.

Pemerhatian / Pentaksiran Lembaran kerja Permainan Kecil: Bola tali bersyarat EMK: Kreativiti & Inovasi

PK: Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.3.6 Menceritakan tabiat pengambilan makanan dan minuman dalam kalangan ahli keluarga.

B4D2E2

Soal jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

14

PJ: Menggolek bola Berkebolehan menggolek bola pada satu jarak dengan lakuan yang betul Contoh aktiviti: 1. Mari menggolek 2. Bola terowong

Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.4.2 Menggolek bola pada satu jarak 2.3.2 Mengenalpasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasi alatan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani.

B1D1E2 Unit: 14

Pemerhatian / Pentaksiran Senarai semak Permainan Kecil: Golf golek EMK Kreativiti dan Inovasi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 10

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B3D3E3 (Pentaksiran digabungkan)

CATATAN

PK: Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.3.7 Menyatakan pengaruh rakan dalam pengambilan makanan dan minuman. 1.3.8 Menyatakan pengaruh media dalam pengambilan makanan dan minuman.

Soal Jawab / Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

15

PJ: Golek bola ke sasaran Berkebolehan menggolek bola pada satu jarak dengan lakuan yang betul Contoh aktiviti: 1. Menggolek bola

Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.4.2 Menggolek bola pada satu jarak 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

B2D1E2 Unit: 15

Pemerhatian / Pentaksiran Lembaran kerja Permainan Kecil: Menggolek dan menghentam bola EMK Kreativiti dan Inovasi

PK: Penyalahgunaan Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1.4.1 Mengenali jenis bahan ketagihan iaitu rokok, dadah dan alkohol.

B1D1E1

Pemerhatian / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

16

PJ: Membaling bola Berkebolehan membaling bola pada satu jarak dengan lakuan yang betul

Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

1.4.3 Membaling bola pada satu jarak 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek 5.4.2 melakukan aktiviti secara berpasangan dan

B2D1E2 Unit: 16

Pemerhatian / Pentaksiran Lembaran kerja Permainan Kecil: Menolak bola

Muka Surat 11

MINGGU

MODUL / TAJUK Contoh aktiviti: 1. Membaling bola 2. Membaling segi tiga

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN berkumpulan dengan seronok

STANDARD PRESTASI

CATATAN EMK Kreativiti dan Inovasi

PK: Penyalahgunaan Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1.4.2 Menceritakan kesan negatif merokok, mengambil dadah dan alkohol terhadap kesihatan diri serta orang lain.

B5D2E1

Pemerhatian / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

17

PJ: Menangkap bola Berkebolehan menangkap bola dengan lakuan yang betul Contoh aktiviti: 1. Menangkap bola pelbagai aras 2. Menangkap bola pelbagai arah 3. Berputar dan tangkap

Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.4.4 Menangkap bola dengan serapan daya. 2.3.2 Mengenalpasti postur badan semasa melakukan. kemahiran manipulasi alatan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.

B5D2E3 Unit: 17

Pemerhatian / Pentaksiran Lembaran kerja Permainan Kecil: Bola kapten bersyarat EMK Kreativiti dan Inovasi

PK: Penyalahgunaan Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1.4.3 Melaporkan kepada orang dewasa berkaitan penyalahgunaan bahan dalam kalangan rakan.

B6D1E1

Bercerita / Pemerhatian / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 12

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B3D1E2 Unit: 18

CATATAN

18

PJ: Tendang dan Tendang Berkebolehan menendang bola yang bergolek Contoh aktiviti: 1. Menendang bola berpasangan 2. Bola penjuru

Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.4.5 Menendang perlahan bola yang digolekkan dengan perlahan. 2.3.3 mengenalpasti titik kontak pada objek yang dipukul atau ditendang. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Pemerhatian / Pentaksiran Lembaran kerja Permainan Kecil: ‘Target Ball’ EMK Kreativiti dan Inovasi

PK: Penyalahgunaan Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1.4.4 Berkata TIDAK kepada pelawaan penyalahgunaan bahan. 1.4.5 Mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidak menyalahguna bahan.

Tidak perlu ditafsir

Pemerhatian / Lakonan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

B3D4E1

19

PJ: Rali Belon Berkebolehan memukul belon ke atas dan ke hadapan dengan menggunakan pemukul. Contoh aktiviti: 1. Memukul bola dengan pemukul

Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

1.4.7 Memukul belon ke atas dan ke hadapan dengan menggunakan pemukul yang mempunyai permukaan luas seperti raket. 2.3.3 Mengenalpasti titik kontak pada objek yang dipukul atau ditendang. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara

B3D1E2

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Rali Belon EMK: Kreativiti & Inovasi

Muka Surat 13

Modul:

MINGGU

MODUL / TAJUK 2. voli belon 3. Pemindahan berat badan 4. Aktiviti layangan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN aktif. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.

STANDARD PRESTASI

CATATAN m/s : 1 - 4

PK: Modul 2: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

2.1.1 Mempamerkan perasaan seperti bimbang, cemas dan tidak selamat.

B1D2E1

Bersoal Jawab / Perbincangan Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

20

PJ: Pukul Belon Lagi Berkebolehan memukul belon ke atas dan ke hadapan dengan menggunakan pemukul berlengan pendek Contoh aktiviti: 1. Pukul Pelbagai Cara 2. Memukul Belon Berpasangan.

Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.4.7 Memukul belon ke atas dan ke hadapan dengan menggunakan pemukul yang mempunyai permukaan luas seperti raket. 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dipukul atau ditendang. 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat. 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.

B3D1E2

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Rondas Belon EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 5 – 8

PK: Pengurusan Mental Dan Emosi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

2.1.2 Menunjuk cara yang sihat ketika meluahkan perasaan kepada orang yang boleh dipercayai.

B4D3E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

Muka Surat 14

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B3D1E2

CATATAN

21

PJ: Pukul Bola Atas Tee Berkebolehan memukul bola atas tee dengan menggunakan pemukul. Contoh aktiviti: 1. Pukul atas tee 2. Pukul bola dan lari

Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.4.8 Memukul bola yang diletakkan di atas tee dengan menggunakan pemukul berbentuk silinder seperti bat sofbol. 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dipukul atau ditendang. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Pemukul dan Pemadang EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 5 – 8

PK: Pengurusan Mental Dan Emosi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian. Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

2.1.3 Mengamalkan sikap positif untuk mengurus perasaan diri seperti rasa bersalah, bimbang, takut, marah, cemburu dan tidak selamat.

B5D3E1

Bercerita / Lakonan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

22

PJ: Mengelecek Bola Menggunakan Tangan Berkebolehan mengelecek bola dengan menggunakan tangan dengan lakuan yang betul Contoh aktiviti: 1. Melantun Bola 2. Melantuan dan Mengelecek bulatan

1.4.9 Mengelecek bola menggunakan tangan. 2.3.2 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasi alatan. 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat. 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

B3D1E2

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Lumba Mengelecik Bola EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 9 - 11

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 15

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B3D5E1

CATATAN

PK: Pengurusan Mental Dan Emosi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

2.1.4 Mengenal pasti perasaan yang wujud akibat perubahan yang berlaku dalam keluarga dan persekitaran seperti pertambahan dan kehilangan ahli dalam keluarga.

Lakonan / Bersoal jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

23

PJ: Kelecek Bola Dengan Kaki Berkebolehan mengelecek bola menggunakan kaki dengan lakuan yang betul Contoh aktiviti: 1. Mengelecek Bebas 2. 3 lawan 3

Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul. F

1.4.10Mengelecek bola menggunakan kaki. 2.3.2 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasi alatan. 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat. 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.

B3D1E2

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Serang Kelecek EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 9 – 11

PK: Kekeluargaan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.1 Menyatakan perbezaan fizikal perempuan dan lelaki. 2.2.2 Menceritakan perbezaan antara perawakan perempuan dan lelaki.

B3D6E1 (Pentaksiran digabungkan)

Bercerita / Bersoal jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.

24

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

PJ: Gerak Edar Gurau Senda Berkebolehan melakukan pelbagai gerak edar

Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan

1.5.1 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotar dengan alatan mengikut tempo.

B2D1E3

Pemerhatian / Pentaksiran

Muka Surat 16
Persembahan:

MINGGU

MODUL / TAJUK mengikut irama. Contoh aktiviti: 1. Mendengar Lagu dan Menepuk Tangan 2. Aktiviti Berpasangan (Tanpa Muzik) 3. Aktiviti Berpasangan (Dengan Muzik)

STANDARD KANDUNGAN dengan lakuan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.4.1 Membezakan kelajuan pergerakan yang sesuai mengikut tempo. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.

STANDARD PRESTASI

CATATAN Mari Bergerak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 12 - 14

PK: Kekeluargaan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.3 Menghargai diri dan gembira dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.

B6D2E1

Bersoal jawab / Bercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.

25

PJ: Gerak Dengan Skarf Berkebolehan melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dengan scarf mengikut irama. Contoh aktiviti: 1. Gerak Dengan Skarf 2. Ayanan skaf dengan pergerakan lokomotor 3. Bulatan Skarf

Pergerakan Berirama Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak.

1.5.2 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan alatan mengikut tempo. 2.4.1 Membezakan kelajuan Pergerakan yang sesuai mengikut tempo. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.

B3D1E2

Pemerhatian / Pentaksiran Persembahan: Tari Skarf EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 15 - 17

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 17

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B3D6E2

CATATAN

PK: Kekeluargaan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.4 Mengamalkan sikap menghormati antara satu sama lain tanpa mengira jantina.

Bercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.

26

PJ: Rangkaian Kreatif Berkebolehan melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut irama. Contoh aktiviti: 1. Kombinasi Pergerakan 2. Ikut Ketua Dengan Muzik

Pergerakan Berirama Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak.

1.5.1 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo. 2.4.1 Membezakan kelajuan pergerakan yang sesuai mengikut tempo. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.

B2D1E3

Pemerhatian / Pentaksiran Persembahan: Bergerak mengikut Kad EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 18 – 20

PK: Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.3.1 Mematuhi ajaran agama.

B4D4E1

Lakonan / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 18

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B2D1E3

CATATAN

27

PJ: Mari Bergerak Berkebolehan melakukan pergerakan mengikut lagu kanakkanak Contoh aktiviti: 1. Menyanyi dan Bergerak

Pergerakan Berirama Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak.

1.5.1 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo. 2.4.2 Mengenal pasti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang sesuai dalam satu rangkaian pergerakan mengikut tempo. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.

Pemerhatian / Pentaksiran Persembahan: Kumpulan Kami EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 21 - 23

PK: Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.3.2 Menzahirkan kasih sayang yang berbeza kepada Tuhan, diri, ibu bapa / penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan.

B6D3E1

Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

28

PJ: Gimnastik Asas Contoh aktiviti: 1. Hambur badan lurus secara berulang 2. Hambur badan lurus ke atas mini trampoline dan mendarat 3. Hambur badan lurus ke atas peti lombol dan

Hambur dan Mendarat Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan mendarat.

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

1.6.1 Melakukan hambur dan mendarat dengan kedua-dua belah tangan pelbagai arah. 1.6.2 Melakukan hambur ke atas peti lombol dan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki dengan lutut difleksi. 2.5.1 Mengenal pasti postur yang betul semasa hambur dan

B3D1E4

Pemerhatian/ Pentaksiran : Senarai semak Persembahan: Rangkaian pergerakan EMK: Kreativiti & Inovasi

Muka Surat 19

MINGGU

MODUL / TAJUK mendarat

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN mendarat. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.

STANDARD PRESTASI

CATATAN

Modul: m/s : 91-94

PK: Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.3.3 Menunjukkan rasa kasih sayang tanpa membezakan individu atau kumpulan seperti tidak membuli dan menyakiti orang lain.

B4D4E2

Bernyanyi / Bercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

29

PJ: Gimnastik Asas Contoh aktiviti: 1. Imbangan atas bangku 2. Pergerakan 5 stesen 3. Cabaran bangku

Jom Imbang Berkebolehan melakukan imbangan.

1.7.1 Melakukan imbangan di atas garisan dan peralatan . 2.6.1 Mengenal pasti kepentingan luas tapak sokongan. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

B2D1E4

Pemerhatian / Pentaksiran: Lembaran kerja Permainan Kecil: “Upin berkata….” EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 95-98

PK: Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.3.4 Mengamalkan rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih sesama manusia.

B6D3E2

Lakonan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 20

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B4D1E1

CATATAN

30

PJ: Gimnastik Asas Contoh aktiviti: 3. Tarian huruf 4. Gelung berirama 5. Menari seperti saya

Tarian Patung Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan imbangan dan sokongan badan mengikut irama.

1.7.2 Melakukan imbangan dengan tiga, dua dan satu tapak sokongan menggunakan bahagian badan secara berpasangan. 1.7.3 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dengan imbangan statik mengikut iringan muzik. 2.6.1 Mengenal pasti kepentingan luasan tapak sokongan. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.

Pemerhatian / Pentaksiran: Senarai semak Persembahan: Tarian Patung EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Modul: m/s : 99-102

PK: Modul 3: Kesihatan Persekitaran Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.1 Mengenal pasti tanda- tanda konjunktivitis. 3.1.2 Menyatakan cara mengelak daripada jangkitan konjunktivitis.

B3D7E1 (Pentaksiran digabungkan)

Perbincangan / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

31

PJ: Gimnastik Asas Contoh aktiviti: 3. Guling sisi melutut. 4. Guling sisi melutut sebelah kaki. 5. Guling sisi berterusan

Guling sisi Berkebolehan melakukan guling sisi dalam pelbagai variasi. F

1.8.1 Melakukan guling sisi. 2.7.1 Menyatakan variasi guling sisi. 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.

B4D1E3

Pemerhatian / Pentaksiran: Lembaran kerja Persembahan: Guling sisi berterusan

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 21

EMK:

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 103-105

PK: Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.3 Menyatakan langkahlangkah yang perlu diambil atau diawasi jika mengalami konjunktivitis.

B5D4E1

Perbincangan / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

32

PJ: Gimnastik asas Contoh aktiviti: 1. Buai Badan 2. Mengguling bola besar. 3. Duduk dekam tilam tinggi.

Guling Depan Berkebolehan melakukan guling depan

1.8.2 Melakukan guling depan. 2.7.2 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan guling depan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.

B4D1E3

Pemerhatian / Pentaksiran : Senarai semak Permainan Kecil: Guling dan pundi kacang EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 106-109

PK: Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.4 Mengenali penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata, sakit telinga, hidung berdarah, ekzema dan alahan.

B2D3E1

Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 22

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B3D1E3

CATATAN

33

PJ: Konsep pergerakan Contoh aktiviti: 1. Apungan lentang dengan sokongan guru. 2. Apungan lentang.

Apungan lentang Berkebolehan melakukan apungan lentang dengan lakuan yang betul.

1.9.2 Melakukan kemahiran apungan lentang. 2.8.1 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan apungan lentang. 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

Pemerhatian / Pentaksiran: Lembaran kerja Permainan Kecil: Tolak balak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 110-112

PK: Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.5 Mengenal pasti tanda-tanda penyakit tidak berjangkit.. 3.1.6 Menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil atau diawasi jika mengalami penyakit tidak berjangkit.

B5D4E2 (Pentaksiran digabungkan)

Lakonan / Bercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK Kreativiti dan Inovasi

34

PJ: Konsep pergerakan Contoh aktiviti: 1. Tendang keribas di tepi kolam. 2. Tendang keribas denan bantuan papan keribas. 3. “Free Wheelles”.

Tendang Keribas Berkebolehan melakukan tending keribas (flutter kick)

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

1.10.1 Melakukan tendang keribas (flutter kick). 2.9.1 Mengenal pasti postur badan Semasa melakukan tendang keribas (flutter kick). 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut jenis aktiviti yang dijalankan. 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

B3D1E3

Pemerhatian / Pentaksiran: Lembaran kerja Permainan Kecil: Kapal bermotor EMK: Kreativiti & Inovasi

Muka Surat 23

Modul:

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN m/s : 113-116

PK: Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.1 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang berbahaya di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. 3.2.2 Menyenaraikan cara penyimpanan peralatan dan bahan seperti racun dengan selamat.

B3D8E1 (Pentaksiran digabungkan)

Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

35

PJ: Rekreasi dan Kesenggangan Contoh aktiviti: 1. Mengenal arah jam

Kenal arah Berkebolehan mengenal pasti arah berdasarkan konsep jam.

1.11.1 Menggunakan konsep jam sebagai pandu arah semasa melakukan aktiviti menjejak dan mencari ‘harta karun’. 2.10.1 Mengenal pasti konsep jam untuk mencari arah dalam aktiviti menjejak dan mencari ‘harta karun’. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.

B3D1E3

Pemerhatian / Pentaksiran: Lembaran kerja Permainan Kecil: Menjejak arah EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 116-120

PK: Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.3 Mengenal pasti situasi tidak selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

B3D8E2

Bersoal Jawab / Bernyanyi / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 24

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B3D1E3

CATATAN

36

PJ: Rekreasi dan kesenggangan Contoh aktiviti: 1. Mencari harta karun

Menjejak arah Berkebolehan menjejak arah menggunakan konsep jam

1.11.1 Menggunakan konsep jam sebagai pandu arah semasa melakukan aktiviti menjejak dan mencari ‘harta karun’. 2.10.1 Mengenal pasti konsep jam untuk mencari arah dalam aktiviti menjejak dan mencari ‘harta karun’. 2.10.2 Mentafsir maklumat dalam aktiviti pandu arah dan mencari harta karun. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.

Pemerhatian / Pentaksiran: Lembaran kerja Permainan Kecil: Mencari harta karun EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 121-125

PK: Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.4 Menyatakan kesan kemalangan dan kecederaan seperti kecacatan kekal tubuh badan.

B3D8E3

Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

37

PJ: Rekreasi dan kesenggangan Berkebolehan bermain permainan tradisional. Contoh aktiviti: 1. Galah Panjang Unit 37: GALAH PANJANG

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

1.11 Melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan 2.10 Menjana kreativiri dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. 5.2 Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.4 Berkebolehan membentuk

1.11.2 Melakukan pelbagai kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor yang sesuai semasa melakukan aktiviti rekreasi. 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor dalam permainan tradisional. 5.2.3 Menerima kemenangan dan

B3D1E3, B3D1E3, B5D1E3, B6D1E1 MODUL: m/s 126 - 128

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Galah Panjang EMK: Kreativiti & Inovasi

Muka Surat 25

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut.

STANDARD PEMBELAJARAN kekalahan dalam permainan. 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

STANDARD PRESTASI

CATATAN

PK: Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.5 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan untuk mengelak kemalangan, kecederaan dan situasi tidak selamat di rumah, sekolah taman permainan dan tempat awam pada setiap masa.

B4D5E1

Perbincangan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi.

38

PJ: Rekreasi dan kesenggangan Berkebolehan bermain permainan tradisional. Contoh aktiviti: Rondas

Unit 38: RONDAS

1.11 Melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. 2.10 Menjana kreativiri dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. 5.2 Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.11.3 Menggunakan kemahiran mencongklang, memukul, membaling dan menangkap semasa melakukan permainan tradisional dan rekreasi. 2.10.2 Mentafsir maklumat dalam aktiviti pandu arah dan mencari harta karun. 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut peraturan penggunaan dan fungsi alatan dengan betul. 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahanan dam permainan.

B4D1E3, B3D1E3, B5D2E1, B5D2E3 MODUL: m/s 129 - 132

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Rondas EMK: Kreativiti & Inovasi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 26

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B3D9E1

CATATAN

PK: Pertolongan Cemas

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

3.3.1 Mengetahui situasi kecemasan. 3.3.2 Meminta bantuan apabila berlaku kecemasan

Lakonan / Bercerita Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

39

PJ: Kapasiti Aerobik Berkebolehan melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik. Contoh aktiviti: Cabut Ekor Unit 39: CABARAN JANTUNG

3.2 Berkebolehan melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik. 4.2 Menguasai konsep asas kapasiti aerobik. 5.2 Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangkamasa yang ditetapkan. 4.2.2 Membandingkan perubahan kadar nadi selepas melakukan aktiviti fizikal. 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan kadar pernafasan semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.

B3D3E1, B6D2E1, B6D2E1, B5D2E3 MODUL: m/s 133 - 136

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Cabut Ekor EMK: Kreativiti & Inovasi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 27

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B3D3E1, B6D2E1, B5D2E3 MODUL: m/s 137 - 139

CATATAN

40

PJ: Kapasiti Aerobik Berkebolehan melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik. Contoh aktiviti: Kumpul Harta Unit 40: SAYANGI JANTUNG ANDA

3.2 Berkebolehan melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik. 4.2 Menguasai konsep asas kapasiti aerobik. 5.2 Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk meningkatkan kapasiti erobik dalam jangkamasa yang ditetapkan. 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan kadar pernafasan semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahanan dalam permainan.

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Kumpul Harta EMK: Kreativiti & Inovasi

41

PJ: Kelenturan Berkebolehan melakukan aktiviti regangan dinamik. Contoh aktiviti: 1. ‘Limbo Rock’ Unit 41: SAYA BOLEH LENTUR

3.3 Berkebolehan melakukan senaman kelenturan dengan betul. 4.3 Memahami konsep asas kelenturan. 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut.

3.3.1 Melakukan aktiviti regangan secara dinamik dan statik pada otot-otot utama dengan lakuan yang betul. 4.3.1. Mengenalpasti otot -otot utama pada bahagian badan yang meregang semasa aktiviti kelenturan dilakukan. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.

B3D3E2, B3D3E2, B6D1E1 MODUL: m/s 140 - 143

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: 'Limbo Rock' EMK: Kreativiti & Inovasi

42

PJ: Kecergasan Berkebolehan melakukan aktiviti kelenturan. Contoh aktiviti: 1. Laluan Rintangan

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

3.3 Berkebolehan melakukan senaman kelenturan dengan betul. 4.3 Memahami konsepo asas kelenturan. 5.2 Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri

3.3.1 Melakukan aktiviti regangan secara dinamik dan statik pada otot -otot utama dengan lakuan yang betul. 4.3.1 Mengenalpasti otot-otot utama pada bahagian badan yang

B3D3E2, B3D3E2, B5D2E3 MODUL: m/s 144 – 147

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Laluan Rintangan

Muka Surat 28

EMK:

MINGGU

MODUL / TAJUK Unit 42: SIAPA LEBIH LENTUR

STANDARD KANDUNGAN semasa melakukan aktiviti fizikal.

STANDARD PEMBELAJARAN meregang semasa aktiviti kelenturan dilakukan. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.

STANDARD PRESTASI

CATATAN Kreativiti & Inovasi

43

PJ: Kekuatan dan Daya Tahan Otot Berkebolahan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. Contoh aktiviti: 1. Cabutan Bertuah

Unit 43: OTOTKU HEBAT

3.4 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot dengan betul. 4.4 Memahami konsep asas kekuatan dan daya tahan otot. 5.2 Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

3.4.1 Melakukan aktiviti kekuatan dan daya tahan otot yang melibatkan ringkuk tubi separa, tekan tubi ubah suai, jengkit kaki setempat posisi separa cangkung, lentik belakang dari posisi merangkak dan hamstring curl. 4.4.1 Menyatakan otot -otot utama pada bahagian badan yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.

B2D2E1, B4D2E1, B4D2E1, B5D2E3 MODUL: m/s 148 - 151

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Cabutan Bertuah EMK: Kreativiti & Inovasi

44

PJ: Kekuatan dan Daya Tahan Otot Berkebolahan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. Contoh aktiviti: 1. Menarik Gajah

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

3.4 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot dengan betul. 4.4 Memahami konsep asas kekuatan dan daya tahan otot. 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa

3.4.1 Melakukan aktiviti kekuatan dan daya tahan otot yang melibatkan ringkuk tubi separa, tekan tubi ubah suai, jengkit kaki setempat posisi separa cangkung, lentik belakang dari posisi merangkak dan hamstring curl.

B2D2E1, B4D2E1, B2D2E1, B4D2E1,B4D 2E1, B5D2E2

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Menarik Gajah EMK: Kreativiti & Inovasi

MODUL: m/s 152 – 155

Muka Surat 29

MINGGU

MODUL / TAJUK Unit 44: SAYA KUAT DAN TAHAN

STANDARD KANDUNGAN melakukan aktiviti fizikal.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.4.2 Melakukan aktiviti bergayut dan meniti pada palang menggunakan tangan. 4.4.2 Menyatakan kepentingan melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

STANDARD PRESTASI

CATATAN

45

PJ: Komposisi Badan Mengenalpasti tinggi dan berat badan. Contoh aktiviti: 1. Berlari Dan Membolos Unit 45: BADAN SAYA

3.5 Mengenalpasti komposisi badan. 4.5 Mengetahui komponen badan. 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut.

3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat. 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat. 4.5.1 Mengenal bentuk badan. 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.

B5D1E1, B5D1E1, B5D1E1, B6D1E1 MODUL: m/s 156 - 159

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Berlari Dan Membolos EMK: Kreativiti & Inovasi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK – JPN SELANGOR

Muka Surat 30

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.