Anda di halaman 1dari 2

X-PLUS BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL SMK BALING TAHUN 2012

BACK TO THE BASIC SKOP TUGAS PEMANTAUAN


Pengurusan Panitia Fail Panitia Pengurusan

KECEMERLANGAN
Panitia diurus mengikut prosedur dan fail sentiasa dikemas kini

PENGETAHUAN
SPI Bil.4/1986 Tatacara Pengendalian Mesyuarat Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

X-PLUS LATIHAN
Kursus Pengendalian Mesyuarat Kursus Pengurusan Fail Panitia Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan Taklimat SPI 3/1987 dan SPI 3/1999 Kursus Pengkaedahan Dalam Pengajaran Taklimat Akta 550 Kursus Pemilihan Soalan Latihan

USAHA
Bengkel Pengendalian Mesyuarat Bengkel Penyempurnaan Fail Panitia Bengkel Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bengkel Penyempurnaan Buku Rekod Mengajar Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) Perisian Penjanaan Item Soalan

SEPASUKAN
JK Panitia Pelajaran JK Sekolah Mata

Kurikulum

Pengajaran Pembelajaran

&

Buku pengajaran Pengajaran kelas

rekod dalam

Buku rekod pengajaran ditulis dengan betul Pengajaran berkualiti dengan objektif tercapai

SPI Bil.3/1987 SPI Bil.3/1999 Panduan 12 kaedah pengajaran Pembelajaran Aktif

JK Panitia Pelajaran

Mata

Latihan Murid

Akademik

Buku Latihan Murid Kontrak Murid Latihan

Buku latihan murid disemak sebagaimana sepatutnya Latihan dilaksanakan sebagaimana kontrak

Akta Pendidikan 1996 Soalan Peperiksaan LPM/Percubaan Negeri

JK Panitia Pelajaran

Mata

SPI 3/1987 Penyeliaan Pengajaran-Pembelajaran SPI 3/1986 Panitia Mata Pelajaran SPI 3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran-Pembelajaran

X-PLUS BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL SMK BALING TAHUN 2012


BACK TO THE BASIC SKOP TUGAS PEMANTAUAN
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Fail Pengurusan PBS

KECEMERLANGAN
Pengurusan dan pelaksanaan PBS sebagaimana prosedur dan takwim yang telah ditetapkan oleh LPM atau pihak berkenaan Peningkatan GPMP bagi peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam bagi PMR dan SPM

PENGETAHUAN
Manual Pengurusan PBS LPM Hebahan semasa JPN/LPM dan pihak berkenaan Penyediaan Kertas Kerja Program Pengurusan Kewangan Audit Kurikulum Headcount Analisis Item

X-PLUS LATIHAN
Taklimat Pengurusan dan Pengendalian PBS

USAHA
Bengkel Pengendalian PBS

SEPASUKAN
JK Panitia Pelajaran Mata

Program Kecemerlangan Akademik

JK Program Kecemerlangan Minit Panitia Mesyuarat

Kursus Penyediaan Kertas Kerja Kursus Modul Pembinaan

Bengkel Item

Analisis

JK Panitia Pelajaran JK Sekolah

Mata

Bengkel Pembinaan Modul Mata Pelajaran Bengkel Penyediaan Headcount

Kurikulum

Modul Kecemerlangan

Kursus Analisis Item Kursus Pengurusan Headcount

Disediakan Oleh :

MAT ZAINI BIN ABDULLAH Ketua Bidang Teknik dan Vokasional SMK Baling