Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 2012

Minggu 1 2/1/128/1/12 Bidang/Unit/ Tajuk Pembelajaran 1. Reka Bentuk dan Teknologi 1.1 Keselamatan dan organisasi bengkel a) Peraturan Keselamatan b) Organisasi bengkel Hasil Pembelajaran Aras 1 i) catatan 4/1/12 mesyuarat panatia KH 1

ii)

Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti Mempraktiskan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat. Menyediakan struktur organisasi tempat kerja

Aras 1 i)

2 9/1/1215/1/12

1.2 Kreativiti Reka Cipta a) Pengenalan kreativiti i) Pendedahan kepada bentuk asas reka bentuk

Aras 1 i) ii) iii)

iv)

Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk Melakar bentuk asas Menyenaraikan objek di persekitaran yang mempunyai persamaan dengan bentuk asas Membina bentuk asas secara 3D

3 16/1/1222/1/12

ii)

Mengenal idea berdasarkan gambar atau objek

Aras 1 i) ii) iii)

Mengenal pasti idea berdasarkan objek Melakar objek berdasarkan bentuk asal Membentuk objek berdasarkan lakaran di atas dengan menggunakan bahan yang bersesuaian Membuat persembahan hasil dan binaan secara lisan Cuti tahun baru cina 23/1/1224/1/12 Mesyuarat panatia kh 2 2/2/12

4 23/1/125/2/12

iii) komunikasi tampak

Aras 1 i)

5 6/2/1212/2/12

b) Kajian reka bentuk dan kefungsian projek i) Kajian bentuk luaran produk

Aras 1 i) ii)

Mengenal pasti kegunaan produk Menghubungkan bentuk dengan fungsi produk

Cuti ganti maulidurrasul 6/2/11 Cuti thaipusam 7/2/11 1

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 2012

iii) 6&7 13/2/1226/2/12 ii) Memasang model berpandukan manual Aras 1 i) ii) iii)

Melakar reka bentuk luaran pelbagai produk Membaca manual Memilih dan memasang komponen Membandingkan model yang telah dipasang dengan manual Menguji dan melaras model Mengenal pasti jenis dan fungsi alatan tangan Mengenal pasti jenis dan fungsi pengikatan dan penyantum Membuka dan mengenal pasti fungsi komponen Memasang semula komponen supaya berfungsi Mengumpul dan merekod maklumat

hari ganti 11/2/12 Pelancaran kitar semula majalah dan surat khabar 14/2/12

iv) 8 27/2/124/3/12 iii) Membuka dan memasang produk untuk mengkaji komponen Aras 1 i) ii)

21/2/12 tanaman sayur (thn 6) Hari ganti 3/3/12

iii) iv)

9 5/3/1211/3/12

e) pendokumentasian

Aras 1 i)

Ujian bulan mac 6-8/3/12

12/3/12- Cuti Pertengahan semester 1 18/3/12 10,11, 1.3 reka bentuk dan 12, 13 penghasilan projek dan 14 a) mereka bentuk dan menghasilkan projek 19/3/12gabungan kayu 22/4/12 dengan bahan kitar semula bukan logam

Aras 1 i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Aras 2 i)

menetukan projek berpandukan kad kerja membaca lukisan projek mengenal pasti alatan tangan menentukan jenis bahan dan kuantiti mengukur, menanda dan memotong bahan projek memasang komponen projek membuat kemasan

Cat tiang parkir kereta dan motor (thn 4) 19/3/11 Cat palang besi tangga (thn 5) 20/3/12 Baikpulih kerusi meja (thn 6) 21/3/12

mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat murid Pertandingan 2

15, 16,

1.4 Elektrik dan elektronik

Aras 1

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 2012

17 & 18 23/4/1220/5/12

a) Penghasilan projek elektrik

i)

ii) iii) iv) v) Aras 2 i)

Mengenal pasti nama, fungsi dan simbol komponen Megenal pasti alatan tangan Membuat penyambungan litar Mengenal pasti litar siri dan litar selari Membezakan di antara litar siri dan litar selari Membaca dan menterjemahkan lukisan litar Memilih alatan, bahan dan komponen Mengukur, memotong, membentuk dan menjalur wayar Memintal dan mengikat wayar pada tamatan komponen Menguji litar Membuat kemasan

memasang model 12/4/12 Hari buruh 1/5/12 Peperiksaan pertengahan tahun 18/5/12

ii) iii)

iv)

v) vi) 19 21/5/1225/5/12 1.5 Baik pulih dan penyenggaraan a) Penyengaraan alatan tangan

Aras 1 i) ii) iii)

Peperiksaan pertengahan tahun Mengenal pasti bahan dan agen pembersih Membersih alatan tangan Meminyak untuk tujuaan perlindungan dan pelinciran Menyimpan alatan tangan 21-25/5/12

iv) 26/5/12- Cuti Semester 1 10/6/12 20 1.6 Tanaman hiasan 11/6/12a) Pengenalan 17/6/12 21 & 22 18/6/121/7/12 b) Pemilihan biji benih

Aras 1 i) Aras 1 i) ii) iii)

Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan Memilih biji benih pokok bunga semusim Menyedia medium semaian Menyemai biji benih pokok bunga semusim

Penyelengaraan perabut KH 14/6/12

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 2012

Aras 2 i)

Membincangkan sifat biji benih yang berkualiti Pendidikan luar KH 9-12/7/12

23, 24 & 25 2/7/1222/7/12

c) Penanaman

Aras 1 i) ii) iii) iv)

Mengenal dan memilih bekas tanaman Menyediakan bekas penanaman Menyediakan medium penanaman Mengubah anak pokok ke dalam bekas

Aras 2 i)

ii)

Menyediakan batas penanaman tanaman hiasan Menanam anak pokok tanaman hiasan

26 & 27 23/7/125/8/12

d) Penjagaan

Aras 1 i)

Menjaga tanaman hiasan dalam bekas

Aras 2 i)

Menjaga tanaman hiasan di batas Ujian bulan ogos 7-9/8/12

28 6/8/1212/8/12

2. Perniagaan dan Keusahawanan 2.1 Barang Jualan a) Kumpulan sasaran

Aras 1 i)

ii)

Mengumpul maklumat barang keperluan, kesukaan dan mampu dibeli oleh mudird dan guru Mengkelas barang mengikut kerperluan kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru

29 13/8/1219/8/12

b) Jenis barang yang sesuai dijual

Aras 1 i)

Menyenaraikan jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru

ii) 4

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 2012

Aras 2 i) c) Sumber bekalan Aras 1 i)

Membuat keputusan barang yang boleh dijual kepada murid dan guru

ii) 20/8/1226/8/12 30 27/8/122/9/12 Cuti pertengahan semestar 2 2.2 Merancang dan meyediakan jualan a) Membuat rancangan jualan

Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan Memilh pembekal

Aras 1 i) ii) iii) iv)

Hari sambutan kemerdekaan 31/8/12 Mengenal pasti cara mendapatkan modal Menyediakan maklumat barang jualan Membuat rancangan jualan Menyediakan jadual kerja UPSR 4-6/9/12

31 3/9/129/9/12

b) Menyediakan barang jualan

Aras 1 i)

Menyediakan barang jualan

Aras 2 i)

Menentukan tujuan membungkus dan melabel

32 10/9/1216/9/12

2.3 Mempromosikan jualan a) Promosi melalui pembungkusan

Aras 1 i) ii)

iii)

Menyatakan maksud dan tujuaan promosi Menerangkan ciri bungkusan yang sesuai untuk promosi Membungkus barang untuk tujuan promosi

Aras 2 i)

Membandingkan beza bungkusan yang menarik dan kurang menarik

Aras 3 i)

Menilai pembungkusan yang dihasilkan untuk 5

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 2012

tujuan promosi 33 17/9/1223/9/12 2.4 Mengurus Jualan a) Melayan pelangan 17/9/12 Cuti ganti hari malaysia

Aras 1 i)

ii)

Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap Mengira dengan cepat dan tepat

Aras 2 i)

Membuat inferens etika jualan Hari keusahawanan 24/9/12

34 24/9/1230/9/12

2.5 Merekod jualan a) Merekod barang

Aras 1 i) ii) Aras 1 i)

Merekod barang jualan Mengira baki barang jualan Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan Mengira untung atau rugi

35 1/10/127/10/12

b) Merekod pendapatan dan perbelanjaan c) Mengira untung dan rugi

Peperiksaan akhir 12& 1519/10/12 Mesyuarat panatia KH 4 1/11/12

Aras 1 i)