Anda di halaman 1dari 10

SEJARAH KOMPUTER

WELCOME………
KOMPUTER GENERASI
PERTAMA
PERANG DUNIA KEDUA
 Pada tahun 1941, Konrad Zuse,
seorang jurutera Jerman
menghasilkan sebuah komputer, Z3,
untuk mereka pesawat terbang dan
peluru kendali.
 Komputer pengesan kod rahsia
( Colossus ) untuk memecah kod
rahsia yang digunakan oleh Jerman.
 Howard H. Aiken (1900-1973)
seorang jurutera Harvard yang
bekerja dengan IBM, menghasilkan
kalkulator elektronik untuk US Navy.
TIUB VAKUM
• Komputer generasi pertama adalah
penggunaan tiub vakum yang
berukuran besardan
silindermagnetik untuk
penyimpanan data.
• Penghasilan komputer ini
dicadangkan oleh John Presper
Eckert (1919-1995) dan John W.
Mauchly (1907-1980.
• ENIAC merupakan komputer
serbaguna (general purpose
computer) yang bekerja 1000 kali
lebih cepatdibandingkan Mark I.
• Tahun 1951, UNIVAC I (Universal
Automatic Computer I) yang dibuat
oleh Remington Rand, menjadi
komputer komersial pertama.
KOMPUTER GENERASI KEDUA
 Komputer Generasi Kedua banyak
dipengaruhi oleh penemuan
transistor.
 Transistor manggantikan tiub
vakum di televisyen, radio, dan
komputer. Hal ini telah
menyebabkan pengurangan saiz
secara mendadak.
 Transistor mulas digunakan mulai
tahun 1956.
 Pengembangan komputer generasi
kedua dapat menjimatkan tenaga
elektik yang digunakan, lebih kecil
dan lebih cepat berbanding dahulu.
 Komputer generasi kedua lebih
meluas digunakan dalam bidang
perniagaan,pendidikan dan hal
pentadbiran.
Komputer Generasi Kedua….
• Salah satu komputer yang
penting pada generasi kedua
adalah IBM 1401 yang
digunakan secara meluas dalam
bidang perindustrian.
• Terdapat beberapa kemunculan
program baru dalam
pemograman komputer iaitu,
Common Business-Oriented
Language (COBOL) Dan
Formula Transistor (FORTAN)
dan mulai digunakan.
• Bahasa pemograman ini
menggantikan kod mesin yang
rumit dan hal ini membolehkan
formula matematik lebih mudah
difahami.
Komputer Generasi Ketiga……
 Walaupun transistor banyak
menguasai tiub vakum, • Para ilmuwan kemudiannya
namun transistor berjaya memasukkan lebih
mengahasilkan tenaga dan banyak komponen-komponen
haba yang sangat besar ke dalam suatu cip tunggal
yang berpotensi untuk yang disebut semikonduktor.
merosakkan bahagian • Oleh yang demikian komputer
penting dalam komputer.
menjadi lebih kecil kerana
 Jack Kilby seorang jurutera komponen-komponen dapat
di Texas Instrument, dipadatkan dalam cip.
mengembangkan sirkuit
intergrasi pada tahun 1958.
 IC (INTERGRATED CIRCUIT)
menggabungkan tiga
komponen elektronik dalam
sebuah piringan silikon
kecil yang diperbut daripada
pasir kuarsa.
Komputer Generasi Keempat……………………..

• Pada tahun 1980-an, Very Large • Jumlah PC yang yang


Scale Intergration (VLSI) memut digunakan melonjak daru 2 juta
ribuan cip tunggal. unit di tahun1981. menjadi 5.5
• Ultra- Large Scale Intergration juta unit pada tahun 1982.
(ULSI) meningkatkan jumlah • Sepuluh tahun kemudian, 65
tersebut. juta Pc digunakan.
• Pada awal 1980-an, video game • Komputer melanjutkan
seperti Atari 2600 menarik evolusinya menuju ukuran nya
perhatian kerana lebih canggih yang lebih kecil.
dan dapat diprogram. • Dari komputer yang berada di
• Pada tahun 1981, IBM atas meja (desktop computer)
memperkenalkan penggunaan menjadi komputer yang dapat
Personal Computer (PC) untuk dimasukkan ke dalam tas
kegunaan di rumah kaunter dan (laptop), atau bahkan komputer
juga di sekolah. yang dapat digenggam
(palmtop).
Komputer pada masa kini………..

• Komputer pada masa kini lebih mudah dikendalikan.

• Selain itu, komputer pada masa kini boleh dibawa ke


mana-mana sahaja kerana saiznya diperkecil
daripada komputer pada masa dahulu.

• Komputer pada masa kini lebih mudah digunakan


dan boleh didapati diseluruh negara kerana
mempunyai pasaran yang luas.
Sumber Rujukan……….