Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN TAHUNAN 2012 ENAM ATAS BULAN JAN MINGGU 1 04/01/12 06/01/12 2 09/01/12 13/01/12 TAJUK/KEMAHIRAN PENGENALAN EKONOMI

MIKRO ENAM ATAS 1. Pelajar mengingat kembali pelajaran enam rendah.

BAB 5 : TEORI PERMINTAAN DAN PERLAKUAN PENGGUNA 1. Mengukur kepuasan pengguna secara kuantitatif 2. Mendefinisikan jumlah utiliti dan utiliti sut 3. Menerangkan hukum utiliti sut berkurangan 4. mengenalpasti hubungan jumlah utiliti dengan utiliti sut 1. Menentukan keseimbangan pengguna menggunakan syarat keseimbangan pengguna 2. Menentukan kesan ke atas keseimbangan pengguna akibat perubahan harga dan pendapatan 3. Menerbitkan keluk permintaan individu 4. Mentakrifkan lebihan pengguna, dan menghitung lebihan pengguna menggunakan jadual dan gambar rajah.

3 16/01/12 20/01/12

4 23/01/09 27/01/09 FEB 5 30/01/12 03/02/12

CUTI TAHUN BARU CINA

BAB 6 : TEORI PENGELUARAN DAN KOS PENGELUARAN 1. Mendefinisikan maksud firma, industri, input, jangka masa pendek, dan jangka masa panjang 2. Mengenalpasti konsep fungsi pengeluaran satu input berubah 3. Menerangkan hukum pulangan berkurangan 4. Membezakan konsep jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut 1

FEB

6 06/02/12 11/02/12

1. Mendefinisikan kos pengeluaran jangka pendek 2. Membezakan kos eksplisit dan kos implisit 3. Mengenalpasti dan mengira kos pengeluaran jangka pendek menggunakan jadual dan gambar rajah iaitu kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kops purata, kos tetap purata, kos berubah purata dan kos sut 4. Menerangkan hubungan antara keluk 5. Menerangkan sebab keluk kos purata berbentuk U

7 13/02/12 17/02/12

1. Mentakrifkan kos pengeluaran jangka panjang 2. Menerbitkan keluk perancangan 3. Mendefinisikan Ekonomi Bidangan dan Dis Ekonomi Bidangan 4. Mendefinisikan EB Dalaman, EB Luaran, DEB Dalaman dan DEB Luaran 5. Mengenalpasti faktor yang mewujudkan EB dan DEB BAB 7 : PASARAN PERSAINGAN SEMPURNA 1. Mendefinisikan Pasaran Persaingan Sempurna 2. Mengenalpasti ciri-ciri Pasaran Persaingan Sempurna 3. Mentakrifkan konsep jumlah hasil, hasil purata dan hasil sut 4. Menetukan output keseimbangan mengikut pendekatan hasil sut dan kos sut, melukiskan kesimbangan tersebut ULANGKAJI DAN UJIAN 1

8 20/02/12 24/02/12

9 27/02/12 03/03/12 MAC 10 05/03/12 09/03/12

1. Membezakan tiga keadaan keseimbangan : untung normal, untung lebih normal dan rugi 2. Menjelaskan tindakan firma jika mengalami kerugian 3. Menerbitkan keluk penawaran firma dan industri jangka pendek 4. Mengenalpasti kelemahan dan kebaikan Pasaran Persaingan Sempurna

MAC 10-18/03/12 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

11 19/03/12 23/03/12

BAB 8 : PASARAN MONOPOLI 1. Mendefinisikan Pasaran Monopoli 2. Mengenalpasti ciri-ciri pasaran monopoli 3. Mengenalpasti halangan dan sekatan firma memasuki monopoli 4. Mengenalpasti konsep hasil dan mengira jumlah hasil, hasil purata, dan hasil sut

12 26/03/12 30/03/12

1. Mengenalpasti hubungan Jumlah hasil, hasil purata dan hasil sut 2. Menetukan output keseimbangan menggunakan pendekatan jumlah kos dan jumlah hasil 3. Menentukan output keseimbangan menggunakan pendekatan kos sut dan hasil sut 1. Membezakan tiga keadaan keseimbangan jangka pendek: untung normal, untung lebih normal dan rugi 2. Menentukan keseimbangan monopoli dalam jangka masa panjang 3. Mendefinisikan Diskriminasi harga 4. Mengenalpasti syarat-syarat diskriminasi harga 1. Mengenalpasti jenis-jenis diskriminasi harga 2. Menetukan kesimbangan Diskriminasi harga 3. Mengenalpasti kebaikan dan kelemahan pasaran monopoli 1. Mengenalpasti keadaan monopoli dengan kawalan kerajaan 2. Membandingkan Pasaran persaingan Sempurna dengan Pasaran Monopoli

APRIL

13 02/04/12 06/04/12

14 09/04/12 14/04/12 15 16/04/09 20/04/09

16 23/04/12 27/04/12

BAB 9 : PERSAINGAN TAK SEMPURNA 1. Mendefinisikan Pasaran Bermonopoli 2. Mengenalpasti Keseimbangan bermonopoli dalam jangka masa pendek 3. Mengenalpasti kesembangan bermonopol dalam jangka masa panjang 4. Mengenalpasti kelebihan dan kelemahan pasaran bermonopoli 1. Membandingkan PPS dengan Pasaran Bermonopoli dari segi ciri dan pada tingkat keseimbangan 2. Membandingkan Pasaran Monopoli dengan bermonopoli dari segi ciri dan tingkat keseimbangan 3. Mendefinisikan pasaran oligopoli 4. Mengenalpasti ciri-ciri pasaran oligopoli 5. Membezakan oligopoli dengan bermonopoli BAB 10 : PERMINTAAN DAN PENAWARAN FAKTOR PENGELUARAN 1. Menjelaskan tentang keluk permintaan faktor pengeluaran dan teori daya pengeluaran sut 2. Mengenalpasti ciri umum keluk penawaran dan permintaan faktor 3. Mengenalpasti penentuan output keseimbangan dalam pasaran faktor 4. Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi keanjalan keluk permintaan faktor pengeluaran

17 30/04/12 4/05/12

MEI

18 07/05/12 11/05/12

19 - 20 14/05/12 25/05/12 JUN 28/05/12 10/06/12

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

BAB 11 : UPAH DAN KESATUAN SEKERJA JUN 21 11/06/12 15/06/12 1. 2. 3. 4. 5. Mendefinisikan upah Membezakan upah wang dengan upah benar Mengenalpasti faktor yang membezakan upah Mengenalpasti penentuan tingkat upah dalam PPS Menentukan penggunaan buruh oleh firma dan keluk permintaan

22 18/06/12 22/06/12

1. Menerbitkan Keluk Permintaan Buruh Mengenalpasti faktor yang membezakan tingkat upah 2. Mendefinisikan Kesatuan Sekerja 3. Mengenalpasti matlamat Kesatuan Sekerja 4. Mengenalpasti kaedah kesatuan sekerja menuntut tingkat upah

23 25/06/12 29/06/12 JULAI 24 02/07/12 06/07/12

1. Mengenalpasti kaedah penyelesaian pertelingkahan 2. Mengenalpasti keadaan yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan KS dalam menuntut upah yang lebih tinggi BAB 12 : SEWA, KADAR BUNGA DAN UNTUNG 1. Mendefinisikan sewa 2. Membandingkan sewa ekonomi, perolehan pindahan, dan sewa kuasi, bunga 3. Membezakan bunga nominal dengan bunga benar 4. Mengenalpasti teori bunga Keynes dan teori bunga klasik 1. Mendefinisikan Untung 2. Membezakan untung ekonomi dengan untung perakaunan 3. Menghuraikan sumber dan peranan untung

25 09/07/12 13/07/12 26 16-20/07/12 27 23-27/07/09

Ulangkaji dan latih tubi terancang Ulangkaji dan latih tubi terancang 5

OGOS

28 30/07/12 03/08/12 29 06-10/08/12 30 13-17/08/12 18-26/08/12

Ulangkaji dan latih tubi terancang

Ulangkaji dan latih tubi terancang Ulangkaji dan latih tubi terancang CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Ulangkaji dan latih tubi terancang

SEPT

OKT

NOV

31 27/08/12 31/08/12 32-34 03/09/12 21/09/12 35 24/09/12 28/09/12 36 01-05/10/12 37 08-12/10/12 38 15-19/10/12 39 22-26/10/12 40 29/10/12 02/11/12 41 05-09/11/12 42 16-20/11/09

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

Ulangkaji dan latih tubi terancang

Ulangkaji dan latih tubi terancang Ulangkaji dan latih tubi terancang Ulangkaji dan latih tubi terancang Ulangkaji dan latih tubi terancang Ulangkaji dan latih tubi terancang Ulangkaji dan latih tubi terancang PEPERIKSAAN STPM