Anda di halaman 1dari 9

SAINS

Pembangunan Domain Kreativiti (PDK)

Kaedah Konstruktivisme
Murid Tema : Tingkatan 4 : Tenaga Dalam Kehidupan

Bidang pembelajaran : Tenaga dan Perubahan Kimia Masa : 2 waktu (80 minit)

Objektif pembelajaran: Memahami penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia Hasil pembelajaran :

Menghuraikan bagaimana sel ringkas berfungsi

Fasa Persediaan Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada

Cadangan aktiviti

Cadangan komunikasi

1. Guru menunjukkan objek jam tangan, telefon bimbit dan lampu suluh

a. Bagaimana jam boleh berdetik, telefon bimbit boleh berdering dan lampu suluh boleh mengeluarkan cahaya? b. Kenapa objek-objek ini tidak disambungkan kepada sumber elektrik secara terus?

lampu suluh

jam tangan

telefon bimbit 2. Murid membuat 1

SAINS

Pembangunan Domain Kreativiti (PDK) pemerhatian tentang bagaimana setiap objek tersebut berfungsi. Cadangan aktiviti

Fasa Imaginasi Penstrukturan idea Meneroka Menjelaskan Konstruk idea baru

Cadangan komunikasi

1. Guru mengedarkan Lampiran 1. 2. Murid memadankan setiap objek dengan jenis selnya. 3. Secara berkumpulan, murid dibekalkan dengan beberapa jenis sel. Murid berbincang bagaimana sel tersebut dapat menghasilkan tenaga elektrik.

a. Nyatakan jenis-jenis sel bagi jam tangan, telefon bimbit dan lampu suluh? b. Apakah perubahan tenaga yang berlaku dalam sel yang diberikan? c. Bagaimana sel-sel tersebut dapat menghasilkan tenaga elektrik?

Fasa Perkembangan Penjelasan lanjut Aplikasi idea

Cadangan aktiviti

Cadangan komunikasi

1. Guru meminta murid membentuk kumpulan yang terdiri dari empat murid 2. Setiap kumpulan diberikan bahan-bahan berikut: a) Bikar 250cm3 b) Suis c) Galvanometer d) Klip buaya e) Wayar f) Kertas pasir

a. Susun bahan dan radas seperti lampiran 2. b. Adakah jarum galvanometer terpesong? c. Adakah kepingan zink menunjukkan sebarang perubahan? d. Apakah yang terbentuk pada kepingan kuprum?

g) Kepingan zink

SAINS h) Kepingan kuprum i)

Pembangunan Domain Kreativiti (PDK)

Larutan asid sulfurik 2M

3. Murid diminta membersihkan kepingan zink dan kuprum dengan menggunakan kertas pasir 4. Murid dikehendaki membina sel ringkas berdasarkan lampiran 2 5. Murid melengkapkan litar dan memerhatikan pesongan jarum galvanometer. 6. Murid diminta melengkapkan jadual pemerhatian(lampiran 3) 4. Secara rawak, guru memilih empat kumpulan untuk menerangkan jadual pemerhatian tadi.(lampiran 3) Fasa Tindakan Penilaian Amalan berterusan 1. Murid diminta menjawab soalan berdasarkan aktiviti yang dijalankan(lampiran 4) 2. Guru membuat ulasan untuk setiap pembentangan berdasarkan soalan yang diberikan. 3. Secara rawak, guru meminta beberapa orang murid untuk membuat kesimpulan. 3 a. Berdasarkan aktiviti yang dijalankan, sila jawab soalan dalam lampiran 5. b. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat bedasarkan aktiviti yang dijalankan? Cadangan aktiviti Cadangan komunikasi

SAINS Pentaksirkan Nilai dan sikap

Pembangunan Domain Kreativiti (PDK) Berdasarkan keupayaan murid menjawab Lembaran Kerja 1 1. Bekerjasama melengkapkan tugasan yang diberikan. 2. Menghargai sumbangan sains dan teknologi 3. Memupuk minat dan rasa ingin tahu terhadap alam sekitar.

LAMPIRAN 1
4

SAINS

Pembangunan Domain Kreativiti (PDK)

Padankan objek dengan setiap jenis bateri

Lampu suluh

sel nikel-kadmium

Telefon bimbit

sel merkuri

Jam tangan

sel kering

LAMPIRAN 2
5

SAINS

Pembangunan Domain Kreativiti (PDK)

SEL RINGKAS

LAMPIRAN 3

SAINS

Pembangunan Domain Kreativiti (PDK)

Pemerhatian :

Pemerhatian Galvanometer

Inferens

Kepingan zink

Kepingan kuprum

LAMPIRAN 4

1. Apakah yang bertindak sebagai elektrod negatif dan mengapa?

SAINS

Pembangunan Domain Kreativiti (PDK)

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __
2. Apakah yang menghasilkan gelembung gas pada elektrod kuprum?

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __ 3. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas dalam eksperimen ini. _______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ _ 4. Apakah yang menyebabkan pesongan jarum galvanometer? _______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ _

SAINS

Pembangunan Domain Kreativiti (PDK)

LEMBARAN KERJA 1

Anda diberikan dengan alat radas untuk membina sel ringkas dan bahan kimia yang berikut :

Kepingan Ferum Kepingan Aluminium Larutan Ferum Sulfida

a) Lukis dan labelkan dengan lengkap gambarajah sel ringkas tersebut.

b) Kenalpasti terminal positif dan terminal negatif bagi sel ringkas yang dilukis.Terangkan jawapan anda.
Jawapan: