Anda di halaman 1dari 1

Asalamualaikum warah matullahiwabarokatu Alhamdulillahirabilalamin wabihinastain waala ummuridunyawadin wasolatuasalamualaasrofil ambiaiwarmursalin waalalihiwahsobihiajmainamabadu Yang saya hormati bapak guru

yang saya hormati kakak-kakak ku yang saya cintai dan teman temanku yang saya banggakan berdirinya saya disini akan berpidato Judulnya kebersihan Kebersihan adalah sesuatu kita