Anda di halaman 1dari 10

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

1 Kepulauan Indonesia terletak antara 95° BT - 141° BT dan 6° LU - 11°
1 Kepulauan Indonesia terletak antara 95° BT - 141° BT dan 6° LU - 11° LS. Luas wilayah
Indonesia seluruhnya
.
A . 11.000 km²
C . 2.000.000 km²
B . 3.300.000 km²
D . 5.300.000 km²
2 Jika di kota Medan saat ini pukul 12.30, maka di Pulau Roti pukul
.
A . 09.30
C . 12.30
B . 10.30
D . 13.30
3 Perhatikan gambar peta di bawah ini, sungai Barito memberikan pengaruh kehidupan
terhadap penduduk sekitarnya, ditunjukkan pada nomor
.
A .
1
C .
3
B . 2
D . 4
4 Dalam menyusun program penyediaan gedung-gedung sekolah, maka pemerintah merasa
perlu memperhatikan susunan penduduk menurut
.
A . tempat tinggal
C . golongan umur
B . jenis kelamin
D . suku bangsa
5 Perhatikan gambar di peta dibawah ini yang bertanda huruf X merupakan daerah penghasil
tambang
.

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

DibuatDibuat oleholeh invir.com,invir.com, dibikindibikin pdfpdf oleholeh http://creahttp://creativesimo.wordpress.comtivesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com A . nikel B . timah C . tembaga D . minyak

A . nikel

B . timah

C . tembaga

D . minyak bumi

6

.

Salah satu cara untuk melestarikan sumber daya alam hewani ialah

 

A . rehabilitasi hutan

C . mengadakan hutan lindung

B . mengadakan kawin silang

D . mendirikan perguruan kehewanan

7

.

Minyak bumi selain sebagai sumber tenaga, berfungsi pula dalam industri

 

A . super fosfat

C . asam belerang

B . petrokimia

D . obat-obatan

8

.

Barang tambang yang menghasilkan devisa terbesar di.negara kita

 

A . minyak bumi

C . gas alam

B . batu bara

D . timah

9

.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memajukan Perikanan laut adalah

 

A . pembatasan wilayah penangkapan ikan

B . para nelayan bebas menjual hasil tangkapannya

C . pemberian kredit sebagai modal usaha

D . taraf hidup nelayan semakin meningkat

10

.

Aluminium digunakan sebagai

 

A . badan pesawat terbang

C . pembuatan kaleng

B . pelapis logam

D . alat elektronika

11

.

Di Bontang terdapat pabrik pupuk pada gambar peta di bawah ini kode tersebut ditunjukkan pada nomor

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

DibuatDibuat oleholeh invir.com,invir.com, dibikindibikin pdfpdf oleholeh http://creahttp://creativesimo.wordpress.comtivesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com 12 . A . 1 B . 2 C . 3 D

12 .

A . 1

B . 2

C . 3

D . 4

12 . A . 1 B . 2 C . 3 D . 4 Candi Prambanan

Candi Prambanan merupakan objek wisata di sekitar Yogyakarta. Daerah tersebut pada peta di atas ditunjukkan oleh nomor

A . 1

B . 2

C . 3

D . 4

13 Tahun 1969 di kota C bayi yang dilahirkan 6.000. Jumlah penduduk seluruhnya 100.000 jiwa. Berapa jumlah bayi yang dilahirkan dalam 1 tahun

.

A . 30

B . 60

C . 90

D . 120

14 Salah satu tujuan Keluarga Berencana adalah

.

A . mengendalikan jumlah penduduk

B . mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk

C . membatasi kelahiran penduduk

D . mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera

15 Salah satu contoh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh letusan berapi adalah

.

DibuatDibuat oleholeh invir.com,invir.com, dibikindibikin pdfpdf oleholeh http://creahttp://creativesimo.wordpress.comtivesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

A . daerah pertanian menjadi subur

B . arus sungai menjadi deras

C . sungai sekitarnya tertutup pasir

D . pohon-pohon menjadi rindang

16 Usaha pertanian di daerah lereng gunung dapat dilakukan dengan cara

.

A . sengkedan

C . rehabilitasi

B . penghijauan

D . reboisasi

17 Salah satu contoh pranata yang bertujuan mengurus kebutuhan jasmaniah manusia antara lain

.

A . kepolisian

C . pertanian

B . industri

D . pemeliharaan kesehatan

18 Salah satu unsur yang mempersatukan kehidupan masyarakat dalam proses sosial adalah

.

A . persaingan

C . asimilasi

B . pertengkaran

D . konflik

19 Yang merupakan contoh perubahan kebudayaan oleh faktor ekonomi, ialah

.

A . mengolah tanah menggunakan traktor

B . perdagangan antara bangsa

C . membaurnya penduduk antar bangsa

D . beralihnya tempat tinggal

20 Salah satu contoh dampak negatif dari pembangunan ekonomi terhadap kehidupan sosial yaitu

.

A . masyarakat sudah bersifat boros

B . tidak terjadinya pencemaran lingkungan

C . kemakmuran rakyat menjadi merata

D . pelestarian sumber daya alam

21 Pernyataan yang menunjukkan proses terjadinya difusi kebudayaan yaitu

.

A . perdagangan antara penduduk Sulawesi Utara dengan Philipina

B . pengobatan secara tradisional

C . bepergian dengan jalan kaki

D . bertani secara berpindah-pindah

22 Salah satu contoh budaya suku bangsa Indonesia yang sudah menjadi budaya nasional adalah

.

A . ronggeng (Jawa Barat)

C . calung (Jawa Barat)

B . tari pendet (Bali)

D . musik salung (Padang)

23 Di bawah ini ialah usaha-usaha pelestarian budaya sebagai pendukung budaya bangsa, kecuali

.

A . Meningkatkan usaha pembinaan nasional

B . Membina dan memelihara tradisi serta peninggalan sejarah

C . Pembinaan kebudayaan nasional sesuai norma Pancasila

D . Menerima unsur-unsur budaya asing

24 Salah satu penunjang kemajuan Pelabuhan Singapura ialah

.

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

DibuatDibuat oleholeh invir.com,invir.com, dibikindibikin pdfpdf oleholeh http://creahttp://creativesimo.wordpress.comtivesimo.wordpress.com

A . kepadatan penduduknya

B . letaknya yang strategis

C . perairan luas

D . kaya akan sumber alam

25 Pada gambar peta di bawah ini teluk Siam ditunjukkan nomor . A . a
25 Pada gambar peta di bawah ini teluk Siam ditunjukkan nomor
.
A . a
C . c
B . b
D . d
26 Industri amoniak Urea yang dibangun oleh ASEAN yaitu di negara
.
A . Indonesia
C . Philipina
B . Singapura
D . Muangthai
27 Wilayah negara Jepang manakah yang bersuhu udara rendah
.
A . P. Honshu
C . P. Shikoku
B . P. Hokkaido
D . P. Kyushu
28 Pada gambar peta di bawah ini yang bertanda huruf P menunjukkan daerah penghasil
tambang
.

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

DibuatDibuat oleholeh invir.com,invir.com, dibikindibikin pdfpdf oleholeh http://creahttp://creativesimo.wordpress.comtivesimo.wordpress.com

A . gas bumi C . minyak bumi B . besi D . bauksit 29

A . gas bumi

C . minyak bumi

B . besi

D . bauksit

29 Manakah yang merupakan faktor penyebab utama terjadinya banjir di negara Bangladesh

.

A . Terletak di daerah delta S. Gangga dan S. Brahmanaputra

B . Hilir sungai Gangga dan sungai Brahmanaputra berhutan gundul

C . Delta S. Gangga dan S. Brahmanaputra membentuk dataran rendah luas

D . Meluapnya air S. Gangga dan S. Brahmanaputra akibat curah hujan yang tinggi

30 Badan internasional yang memberi bantuan dalam bidang pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah

.

A . UNICEF

C . UNCTAD

B . UNESCO

D . FAO

31 Persamaan ciri-ciri kebudayaan antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Yunani Kuno terdapat di bawah ini, kecuali

.

A . letak geografis

B . tidak memiliki armada laut

C . bergerak di bidang perdagangan

D . sebagai pusat ilmu pengetahuan

32 Ekspedisi Pamalayu yang dikirimkan oleh Kertanegara bertujuan untuk

.

A . membendung ekspansi Khu Bilai Khan ke Singasari

B . Mengadakan kerja sama dengan Kerajaan Cola

C . Mempererat persahabatan dengan kerajaan Champa

D . Memperluas hubungan dengan raja-raja di luar Pulau Jawa

33 Sumpah Palapa dari Gajah Mada bagi wilayah kekuasaan Majapahit bermakna

.

A . alat pemersatu wilayah Nusantara

B . lambang kejayaan Raja-raja Hindu di Nusantara

C . ujung tombak dalam memajukan perdagangan di Nusantara

D . simbol persatuan raja-raja Hindu di Asia

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

DibuatDibuat oleholeh invir.com,invir.com, dibikindibikin pdfpdf oleholeh http://creahttp://creativesimo.wordpress.comtivesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

34 Kalimat Bhineka Tunggal Ika yang terdapat dalam lambang burung Garuda mempunyai arti bagi kehidupan bangsa di antaranya

.

A . menjalin kerja sama di antara kerajaan di Indonesia

B . memperkokoh persahabatan antar bangsa di Asia

C . menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa

D . mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional

 

35 Di bawah ini terdapat gambar peta P. Kalimantan. Kota mana yang menunjukkan pusat perlawanan rakyat Banjar menentang imperialisme barat pada abad XVII adalah

.

menentang imperialisme barat pada abad XVII adalah . A . 1 C . 3 B .

A .

1

C .

3

B . 2

D . 4

36 Di bawah ini terdapat persamaan perlawanan P. Diponegoro dan Imam Bonjol dalam mengusir penjajah Belanda, kecuali

.

A . bersifat kedaerahan

 

B . pengikutnya tergantung pada pimpinan

C . belum terorganisasi dengan baik

D . selalu mematahkan semangat lawan

37 Salah satu organisasi yang berhaluan kooperatif dalam menentang Penjajah Belanda adalah

.

A . Partai Nasional Indonesia

C . Partai Indonesia Raya

B . Perhimpunan Indonesia

D . Serikat Islam Indonesia

38 Apakah yang harus kita banggakan dengan adanya Serangan Umum 1 Maret 1949

.

A . Belanda segera meninggalkan ibu kota Yogyakarta

B . Terjadi kerja sama antara ABRI dan rakyat

 

C . Kemenangan TNI mendukung perjuangan diplomasi

D . Kota Yogyakarta sejak itu menjadi ibu kota RI

 

39 Di bawah ini terdapat isi Dasasila Bandung yang berkaitan dengan perjuangan melawan penjajah, kecuali

.

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

DibuatDibuat oleholeh invir.com,invir.com, dibikindibikin pdfpdf oleholeh http://creahttp://creativesimo.wordpress.comtivesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

A . mengakui persamaan semua bangsa

B . menghormati kedaulatan semua bangsa

C . tidak melakukan ancaman agresi terhadap politik suatu negara

D . mendapat bentuk pemerintahan suatu negara

40 Tujuan Tri Tuntutan Rakyat tahun 1966 di antaranya

.

A . membubarkan Kabinet Dwikora

B . merebut basis kekuasaan PKI

C . mengukuhkan Surat Perintah 11 Maret 1966

D . menyelenggarakan aksi demonstrasi

41 Arti penting Surat Perintah 11 Maret 1966 yang kemudian disebut Supersemar merupakan

.

A . perwujudan rasa tanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara

B . rumusan hasil pembicaraan antara para perwira tinggi dengan pemimpin negara

C . tonggak lahirnya Orde Baru

D . suatu lembaga legislatif yang bersih dari unsur G 30 S PKI

42 Untuk mencapai keseimbangan antara Pembangunan Pertanian dan industri, sebagian besar dari usaha pembangunan harus diarahkan pada pembangunan

.

A . sosial

C . politik

B . ekonomi

D . budaya

43 Pelita I menitikberatkan sektor Pertanian dan Industri yang menunjang sektor Pertanian karena

.

A . pertanian hanya dilaksanakan di pedesaan

B . di negara kita pertanian lebih maju dari perindustrian

C . tanpa hasil pertanian industri tidak dapat berjalan

D . mata pencaharian utama bangsa Indonesia bertani

44 KTT ASEAN II di Kuala Lumpur berhasil mencapai pokok-pokok keputusan yang bertujuan untuk

.

A . mencari jalan untuk mengakhiri konflik Kamboja

B . mempererat kerja sama di Asia untuk menghadapi bahaya komunis

C . memperjuangkan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas, dan netral

D . memperlancar pelaksanaan kerja sama Asia Tenggara di bidang pertahanan, dan keamanan

45 Sila keempat dari Pancasila tidak menyimpang dari politik luar negeri, bebas aktif. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan

.

A . mengakui hak segala bangsa

B . tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

C . menyelesaikan masalah luar negeri atas dasar musyawarah

D . tidak memihak kepada salah satu kekuatan

46 Yang termasuk kebutuhan rohani adalah

.

A . ibadah

C . pakaian

B . perhiasan

D . makanan

47 Jika kita berbelanja harus mengadakan pilihan yang tepat agar

.

A . kebutuhan yang kita inginkan terpenuhi dengan memuaskan

B . kebutuhan yang kita inginkan tanpa memerlukan pengorbanan

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

DibuatDibuat oleholeh invir.com,invir.com, dibikindibikin pdfpdf oleholeh http://creahttp://creativesimo.wordpress.comtivesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

C . macam barang yang kita butuhkan banyak jumlahnya

D . barang-barang yang tersedia dapat kita peroleh dengan mudah

48 Dewasa ini pemerintah menggalakkan produksi kelapa sawit, satu di antaranya terdapat di daerah Lampung. Hal ini merupakan salah satu usaha

.

A . rehabilitasi di bidang produksi kelapa

B . intensifikasi di bidang produksi minyak

C . ekstensifikasi di bidang produksi ekstraktif

D . intensifikasi di bidang produksi ekstraktif

49 A menabung uangnya sejumlah Rp. 1.400.000,00 pada sebuah bank untuk jangka waktu 1 tahun dalam bentuk deposito dengan bunga 16 % setahun. Berapa besar bunga deposito yang diterima oleh A setiap tahun

.

A . Rp. 214.000,00

C . Rp. 234.000,00

B . Rp. 224.000,00

D . Rp. 244.000,00

50 Tujuan utama kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan usaha swasta

.

A . memupuk keuntungan sebanyak-banyaknya

B . memperbanyak hasil jenis produksi

C . memperbanyak komoditi ekspor non migas

D . meningkatkan jumlah tenaga ahli

51 Usaha pemerintah dalam pelaksanaan sistem Demokrasi Ekonomi Pancasila, di antaranya adalah

.

A . mengatur kebijaksanaan pembangunan dalam GBHN

B . meningkatkan kegiatan usaha koperasi .

C . mendorong masyarakat agar mengambil bagian dalam pembangunan

D . meningkatkan taraf hidup rakyat sesuai dengan tujuan Pelita

52 Di bawah ini terdapat perusahaan milik negara yang menunjang perekonomian Indonesia, kecuali

.

A . PLN

C . Pos dan Giro

B . PJKA

D . Firma

53 Di antara beberapa syarat berdirinya koperasi, yang utama ialah harus ada

.

A . Anggota dan AD/ART

C . Badan hukum dan badan pemerintah

B . Anggota dan Badan Pemerintah

D . Badan Hukum dan AD/ART

54 Asas kekeluargaan pada koperasi Indonesia mencerminkan adanya usaha bersama berdasarkan

.

A . kesadaran hati nurani pribadi selaku anggota

B . kesadaran semangat kerja dan kepentingan bersama

C . rasa tanggung jawab bersama untuk seluruh anggota

D . rasa tanggung jawab bersama untuk kepentingan bersama

55 Salah satu jenis koperasi yang paling cocok untuk daerah pedesaan dilihat dari kegiatan usahanya adalah

.

A . koperasi kredit

C . koperasi konsumsi

B . koperasi produksi

D . koperasi serta usaha

56 Tujuan akhir pembangunan desa adalah

.

A . menciptakan desa swasembada

B . mempercepat proses pembangunan desa

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

DibuatDibuat oleholeh invir.com,invir.com, dibikindibikin pdfpdf oleholeh http://creahttp://creativesimo.wordpress.comtivesimo.wordpress.com

C . membantu golongan ekonomi lemah di pedesaan

D . menyempurnakan administrasi desa

57 Salah satu kegiatan Karang Taruna adalah

.

A . mengadakan latihan olahraga

B . melaksanakan program transmigrasi

C . melaksanakan tata upacara bendera

D . meringankan penderitaan sesama manusia

58 Salah satu ciri kehidupan masyarakat desa swadaya adalah

.

A . administrasi desa mulai berkembang

B . sarana dan prasarana cukup tersedia

C . produksi masyarakatnya meningkat

D . tingkat pendapatan penduduk masih rendah

59 NERACA PERDAGANGAN YANG DINYATAKAN DALAM DOLLAR AS

.

59 NERACA PERDAGANGAN YANG DINYATAKAN DALAM DOLLAR AS . 60 . Dari daftar di atas neraca

60 .

Dari daftar di atas neraca perdagangan yang paling menguntungkan ialah nomor

A . 2

B . 3

C . 4

D . 5

paling menguntungkan ialah nomor A . 2 B . 3 C . 4 D . 5

Dari daftar di atas neraca perdagangan pasif terdapat pada nomor

A . 1

B . 2

C . 3

D . 4