Anda di halaman 1dari 4

20

11

Pertolongan Cemas

Nama:
Tingkatan:
1. Berapa jumlah tulang yang terdapat dalam badan seorang manusia?
___________________________________________________________________________
2. Ada berapa jenis luka?
___________________________________________________________________________
3. Senaraikan jenis luka terbuka.
___________________________________________________________________________
4. Ada berapa jenis patah?

20
11

Pertolongan Cemas

___________________________________________________________________________
5. Ada berapa tahap terbakar?
___________________________________________________________________________
6. Definisi luka.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Berikan 3 tanda-tanda patah terbuka.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

20
11

Pertolongan Cemas

8. Berikan 3 tanda-tanda patah tertutup.


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Senaraikan 5 jenis binatang yang beracun.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10.Apakah prinsip-prinsip pertolongan cemas?

20
11

Pertolongan Cemas

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________