P. 1
KHUTBAH GERHANA BULAN

KHUTBAH GERHANA BULAN

|Views: 5|Likes:

More info:

Published by: Cikgujeraul Abdul Khalid Bujang on Jan 06, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

1

KHUTBAH GERHANA BULAN

Istighfar 9 x


ِ
دب
َ
ّ
ُ
ٍ
ُ
ظٌا
َ
ً
َ
ع
َ
ج
َ
ٚ
َ
ضْ س
َ
ْ
لا
َ
ٚ
ِ
دا
َ
ٚب
َ
ّه سٌا َ ك
َ
ٍ َ خ ٞ
ِ
ز
ه
ٌا
ِ
ه
ِ
ل ُ ذ
ْ
ّ
َ
ح
ْ
ٌا
ۖ
َ
سٛ
ُ
ٌٕا
َ
ٚ َ ْٛ
ُ
ٌ
ِ
ذْ ع
َ
٠
ْ
ُ
ِ
ِٙث
َ
ش
ِ
ث اُٚ ش
َ
ف
َ
و َ ٓ٠
ِ
ز
ه
ٌا
ه
ُ
ُ
ث .
ْ
ُ
ِ
ٍ
َ
س
َ
ٚ ِ ً
َ
ص
ه
ُُٙ
ّ
ٌٍا
ن
ِ
ذْ جَ ع ٍٝ َ ع َ ْٓ ١
ِ
ع
َ
ّ ْ ج
َ
أ
ِ
ٗ
ِ
ج ْ ح
َ
ص
َ
ٚ
ِ
ٗ
ِ
ٌآ ٝ
َ
ٍ َ ع
َ
ٚ
ٍ
ذ
ه
ّ
َ
ح
ُ
ِ َ ه
ِ
ٌ ْ ُٛ س
َ
س
َ
ٚ َ َ
ب
ه
ِ
َ
أ ٜ
َ
ٛ
ْ
مَز
ِ
ث
َ
ٞبه٠
ِ
إ
َ
ٚ
ْ
ُ
ُ
ىْ ١
ِ
صْ ٚ
ُ
أ
َ
ا ا ْ ٛ
ُ
م
ه
را َ ْْ ٛ
ُ
ٕ
ِ
ِ
ْ
ؤ
ُ
ٌّا ب
َ
ُٙ٠
َ
أ ب
َ
١
َ
ف ُ ذْ ع
َ
ث
َ ْْ ٛ
ُ
م
ه
ز
ُ
ٌّا َ صب
َ
ف
ْ
ذ
َ
م
َ
ف
ِ
ٗ
ِ
زَ عب
َ
ط
َ
ٚ
ِ
ا
MARILAH kita sama-sama meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata‟ala dengan sebenar-
benar taqwa, iaitu istiqamah dalam mengerjakan segala suruhan-Nya
dan meninggalkan segala larangan-Nya. Dengan yang demikian,
mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan unggul
serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Wata‟ala di dunia dan di
akhirat.

Muslimin / muslimat yang dirahmati Allah,

Firman Allah dalam ayat 38 – 40 surah Yaasiin:
َ ْٛ
ُ
ّ
ِ
ٍ
ْ
ظ
ُ
ِ
ْ
ُُ٘ ا
َ
ر
ِ
ئ
َ
ف
َ
سب
َ
ٙ
ه
ٌٕا ُٗ
ْ
ٕ
ِ
ِ
ُ
خ
َ
ٍ ْ سَٔ ُ ًْ ١
ه
ٌٍا
ُ
ُُٙ
َ
ٌ
ٌ
خ
َ
٠آ
َ
ٚ ُ س
ْ
ّ
ه
شٌا
َ
ٚ
ۚ ب
َ
ٙ
َ
ٌ ٍ ش
َ
مَز ْ س
ُ
ّ
ِ
ٌ ٞ
ِ
شْ جَر
ِ
ُ١
ِ
ٍ
َ
ع
ْ
ٌا
ِ
ض٠
ِ
ض
َ
ع
ْ
ٌا ُ ش٠
ِ
ذ
ْ
مَر َ ه
ِ
ٌ
َ
َ
ر
ُ
ٖبَٔ ْ س
ه
ذ
َ
ل
َ
ش
َ
ّ
َ
م
ْ
ٌا
َ
ٚ

ِ
ُ٠
ِ
ذ
َ
م
ْ
ٌا
ِ
ُْٛ جْ شُ ع
ْ
ٌب
َ
و َ دبَ ع َ ٝ
ه
ز
َ
ح
َ
ي
ِ
صبَٕ
َ
ِ ب
َ
ٙ
َ
ٌ ٟ
ِ
غ
َ
ج
ْ
ٕ
َ
٠ ُ س
ْ
ّ
ه
شٌا
َ
ل
ۚ
ِ
سب
َ
ٙ
ه
ٌٕا ُ ك
ِ
ثب
َ
س ُ ًْ ١
ه
ٌٍا
َ
ل
َ
ٚ
َ
ش
َ
ّ
َ
م
ْ
ٌا َ ن
ِ
س
ْ
ذ
ُ
ر
ْ
ْ
َ
أ
ٍ
ه
َ
ٍ
َ
ف ٟ
ِ
ف ٌ ً
ُ
و
َ
ٚ
َ ُْٛ ح
َ
ج ْ س
َ
٠
Maksudnya :
Dan lagi dalil yang terang untuk mereka (berfikir) ialah malam; Kami
hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada
dalam gelap-gelita; Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah)
2

matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu
adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui; Dan
bulan pula Kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat,
sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke
peringkat awalnya – (berbentuk melengkung) seperti tandan yang
kering.(Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah
baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului
siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat
edarannya masing-masing.
Pada malam ini kita dapat sama-sama saksikan bagaimana
kejadian gerhana bulan. Kejadian ini mengajak kita untuk
menambahkan lagi keimanan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah
Subhanahu Wata‟ala sebagai Pentadbir seluruh alam, segala
peredaran cakerawala, bumi, bulan, matahari dan seumpamanya.
Peredaran bulan dan matahari yang teratur setiap hari secara berganti-
ganti, matahari beredar di waktu siang, manakala bulan beredar di
waktu malam adalah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wata‟ala
jua. Ia mempunyai hikmat dan tujuan tersendiri antaranya bagi tujuan
membolehkan manusia untuk bekerja pada siang hari dengan mudah
dan pada malam hari pula dapat berehat dan bermunajat kepada Allah
dengan tenang.
Pergerakan matahari dan bulan yang teratur dan tetap juga dapat
digunakan oleh manusia untuk dijadikan kalendar tahunan samada
berdasarkan pergerakan matahari bagi kalendar Masihi dan mengikut
peredaran bulan bagi taqwim Hijrah. Oleh itu setiap kejadian yang
berlaku termasuk gerhana bulan pada malam ini adalah untuk
mengetuk hati kita agar bersyukur dan mengingati Allah sepanjang
masa dan tempat. Kita sentiasa diminta agar berfikir tentang kejadian
alam ciptaan Allah dalam mengenali sifat-sifat Allah dan juga
mengakui diri kita sebagai hamba yang serba lemah

Muslimin / muslimat yang diberkati Allah,
Firman Allah Subhanahu Wata‟ala dalam Surah Ibrahim ayat
33:
ۖ
ِ
ْٓ ١
َ
ج
ِ
ئاَ د
َ
ش
َ
ّ
َ
م
ْ
ٌا
َ
ٚ
َ
س
ْ
ّ
ه
شٌا
ُ
ُ
ُ
ى
َ
ٌ
َ
ش
ه
خ
َ
س
َ
ًْ ١
ه
ٌٍا
ُ
ُ
ُ
ى
َ
ٌ
َ
ش
ه
خ
َ
س
َ
ٚ

َ
سب
َ
ٙ
ه
ٌٕا
َ
ٚ
3

“Dan Dia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar
untuk kepentingan kemudahan kamu dan yang menjadikan malam
dan siang bagi faedah hidup kamu.”

Kejadian gerhana bulan dan matahari menunjukkan kepada kita
bagaimana kedua kejadian ini walau pun hebat tetapi berada arahan
dan perintah Allah. Betapa malangnya sekira ada umat manusia yang
menjadikan bulan, matahari dan sesuatu selain Allah sebagai tuhan
yang disembah akibat terpesona dengan kehebatannya yang tidak
seberapa sehingga mereka gagal memahami bahawa adanya kuasa
yang lebih hebat yang menciptakan setiap sesuatu yang mereka
kagumi selama ini iaitu Allah. Begitu juga lahirnya ramai manusia
yang hanya merasa bagaimana hebatnya pergerakan bulan, matahari
dan segala cakerawala yang lain di atas landasan orbitnya tanpa
berlakunya perlanggaran antara satu sama lain tetapi golongan ini
gagal menjejaki tentang adanya Allah yang mengatur segala
pergerakan tersebut. Inilah antara kelemahan akal manusia yang
terbatas had kemampuannya di mana tanpa panduan agama maka
manusia tidak mampu mengenali Allah Tuhan Pencipta walau pun
terlalu kagum dengan alam ciptaanNya.

Muslimin / muslimat yang dihormati sekalian,
Kejadian gerhana matahari atau bulan, ianya bukanlah
merupakan suatu tanda akan timbul suatu kejadian yang aneh dan
mengkhuatirkan sebaliknya ia menunjukkan antara kehebatan dan
kekuasaan Allah. Kejadian gerhana juga bukanlan disebabkan oleh
kematian atau kelahiran seseorang sebagaimana teguran Rasulullah
s.a.w terhadap para sahabat yang membuat pelbagai andaian tentang
kejadian gerhana matahari yang berlaku berkebetulan dengan hari
kewafatan anakandanya Ibrahim lalu sabda Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam:
“ اٛعدبف بّّ٘ٛز٠أس ارئف ٗرب١حٌ لٚ ذحأ دٌّٛ ْبفسىٕ٠ ل ا دب٠آ ّٓٔبز٠آ شّمٌاٚ سّشٌا ْإ
ُىث بِ فشىٕ١ىزح اٍٛصٚ ا ( ٍُسِٚ ٞسبخجٌا ٖاٚس )
Maksudnya: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 bukti
daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta‟ala. Kedua-duanya tidak
akan gerhana kerana kematian atau hidupnya seseorang. Maka apabila
kamu melihat gerhana keduanya itu maka berdoalah kepada Allah,
4

dirikanlah sembahyang sehingga hilangnya tanda gerhana daripada
kamu

Muslimin / muslimat yang diberkati Allah,
Apabila berlaku gerhana, kita sebagai umat Islam adalah
dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya
bersegera untuk melakukan perkara-perkara yang berkebajikan seperti
berdoa, berzikir, bersembahyang, bertakbir, bersedekah dan
beristighfar. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam:
[ هٌر ُز٠أس ارئف ، ٗرب١حٌ لٚ ذحأ دٌّٛ ْبفسخٕ٠ ل ا دب٠آ ِٓ ْبز٠آ شّمٌاٚ سّشٌا ْإ
اٛلذصرٚ ، اٍٛصٚ ،اٚشجوٚ ا اٛعدبف …… ( ٞسبخجٌا )
Maksudnya: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 bukti
daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta‟ala di mana kedua-duanya
tidak akan gerhana kerana kematian atau hidupnya seseorang. Maka
apabila kamu melihat gerhana itu maka berdoalah kepada Allah,
bertakbirlah, dirikanlah sembahyang dan bersedekahlah……

Di samping itu, marilah kita melakukan perkara-perkara yang
berkebajikan dan menghindari daripada melakukan perkara-perkara
mungkar dan maksiat serta perbuatan syirik yang bercanggah dengan
ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kejadian gerhana bulan ini akan
menimbulkan keinsafan, menambah serta menguatkan lagi keimanan
dan ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata‟ala.

Firman Allah Subhanahu Wata‟ala dalam Surah Ali „Imran ayat 190 –
191:

َ
ٚب
َ
ّه سٌا
ِ
ك
ْ
ٍ َ خ ٟ
ِ
ف
ه
ْ
ِ
إ
ِ
ًْ ١
ه
ٌٍا
ِ
ف
َ
ل
ِ
ز
ْ
خا
َ
ٚ
ِ
ضْ س
َ
ْ
لا
َ
ٚ
ِ
دا

ِ
ةب
َ
ج
ْ
ٌ
َ
ْ
لا ٟ
ِ
ٌٚ
ُ
ِ
ل
ٍ
دب
َ
٠
َ
٢
ِ
سب
َ
ٙ
ه
ٌٕا
َ
ٚ ب
ً
ِب
َ
١
ِ
ل
َ
ه
ا َ ُْٚ ش
ُ
و
ْ
ز
َ
٠ َ ٓ٠
ِ
ز
ه
ٌا

ِ
دا
َ
ٚب
َ
ّه سٌا
ِ
ك
ْ
ٍ َ خ ٟ
ِ
ف َ ُْٚ ش
ه
ى
َ
فَز
َ
٠
َ
ٚ
ْ
ُ
ِ
ٙ
ِ
ثٛ
ُ
ٕ ُ ج َ ٝ
َ
ٍ َ ع
َ
ٚ اً دُٛ ع
ُ
ل
َ
ٚ
َٔب
َ
حْ جُ س
ً
ل
ِ
طب
َ
ث ا
َ
ز
َ
َ٘ َ ذ
ْ
م
َ
ٍ َ خ ب
َ
ِ بَٕهث
َ
س
ِ
ضْ س
َ
ْ
لا
َ
ٚ بَٕ
ِ
م
َ
ف َ ه

ِ
سب
ه
ٌٕا
َ
ةا
َ
زَ ع

5

Maksudnya : “Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada
pertukuran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan,
kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang
berakal: Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah
semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring
mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan
bumi sambil berkata: Wahai Tuhan kami! Tidaklah engkau
menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau maka
peliharalah kami dari azab neraka.”

Muslimin / mat yang dikasihi sekalian,
Pernah suatu masa Rasulullah s.a.w terus melakukan solat
sunat apabila berlakunya gerhana dengan bacaan yang panjang dalam
kedaan seolah-olah seperti akan berlaku qiamat. Ini semua mengajar
kita semua agar sentiasa ingat kepada hari kematian kita serta hari
qiamat yang begitu dahsyat dengan kehancuran langit dan bumi
termasuk bulan dan matahari. Peringatan ini sewajarnya kita
perbanyakkan terutama bila berlakunya gerhana sebagaimana malam
ini.
خ٠أ ٌُاد ا ْبِشف 6 – 21 خِب١مٌا حسٛس :

ِ
خ
َ
ِب
َ
١
ِ
م
ْ
ٌا
ُ
َ ْ ٛ
َ
٠ َ ْبه٠
َ
أ ُ ي
َ
ؤ ْ س
َ
٠ ُ ش
َ
ص
َ
ج
ْ
ٌا َ ق
ِ
ش
َ
ث ا
َ
ر
ِ
ئ
َ
ف ُ ش
َ
ّ
َ
م
ْ
ٌا َ ف
َ
سَ خ
َ
ٚ ُ ش
َ
ّ
َ
م
ْ
ٌا
َ
ٚ ُ س
ْ
ّ
ه
شٌا
َ
ع
ِ
ُّ ج
َ
ٚ ُ يٛ
ُ
م
َ
٠
ُ ش
َ
ف
َ
ّ
ْ
ٌا َ ْٓ ٠
َ
أ
ٍ
ز
ِ
ئ
َ
ِ ْ ٛ
َ
٠ ُ ْب
َ
س
ْ
ٔ
ِ
ْ
لا َ ص
َ
ٚ
َ
ل
ه
لَ و
َ
س ُ ش
َ
مَز ْ س
ُ
ّ
ْ
ٌا
ٍ
ز
ِ
ئ
َ
ِ ْ ٛ
َ
٠ َ هِث
َ
س َ ٝ
َ
ٌ
ِ
إ
Maksudnya : Dia bertanya (secara mengejek): “Bilakah datangnya
hari kiamat itu?” Maka (jawabnya: hari kiamat akan datang) apabila
pemandangan menjadi terpendar-pendar (kerana gerun takut), Dan
bulan hilang cahayanya, Dan matahari serta bulan dihimpunkan
bersama, (Maka) pada hari itu, berkatalah manusia (yang ingkarkan
hari kiamat): “Ke manakah hendak melarikan diri?” Tak usahlah
bertanya demikian! Tidak ada lagi tempat perlindungan! Pada hari itu,
kepada Tuhanmu lah sahaja terserahnya ketetapan segala perkara


ِ
دب
َ
٠٢ا َ ٓ
ِ
ِ
ِ
ْٗ ١
ِ
ف ب
َ
ّ
ِ
ث
ْ
ُ
ُ
وبه٠
ِ
إ
َ
ٚ ٟ
ِ
ٕ
َ
ع
َ
فَٔ
َ
ٚ
ِ
ُْ ١
ِ
ظ
َ
عٌا
ِ
ْآ ْ ش
ُ
مٌا ٟ
ِ
ف
ْ
ُ
ُ
ى
َ
ٌ
َ
ٚ
ْ
ٟ
ِ
ٌ
ُ
ا َ ن
َ
سب
َ
ث

ُ
ُْ ١
ِ
ٍ
َ
عٌا ُ عْ ١
ِ
ّه سٌا
َ
ُٛ٘ ُٗ
ه
ٔ
ِ
إ َُٗر
َ
ٚل
ِ
ر
ْ
ُ
ُ
ى
ْ
ٕ
ِ
ِ
َ
ٚ ٟ
ِ
ٕ
ِ
ِ
َ
ًهج
َ
مَر
َ
ٚ
ِ
ُْ ١
ِ
ى
َ
حٌا
ِ
ش
ْ
و
ِ
زٌا
َ
ٚ
َ
ا ُ ش
ِ
ف
ْ
غَز ْ سا
َ
ٚ

ِ
دبَٕ
ِ
ِ
ْ
ؤ
ُ
ٌّا
َ
ٚ َ ْٓ ١
ِ
ٕ
ِ
ِ
ْ
ؤ
ُ
ٌّا
َ
ٚ
ِ
دب
َ
ّ
ِ
ٍ ْ س
ُ
ٌّا
َ
ٚ َ ٓ١
ْ
ّ
ِ
ٍ
ِ
س
ْ
ّ
ُ
ٌا
ِ
ش
ِ
ئب
َ
س
ِ
ٌ
َ
ٚ
ْ
ُ
ُ
ى
َ
ٌ
َ
ٚ
ْ
ٟ
ِ
ٌ
َ
ُْ ١
ِ
ظ
َ
عٌا
َ ْٓ ١
ِ
ج
ِ
ئب
ه
زٌا َحب
َ
جَٔ ب
َ
٠
َ
ٚ َ ْٓ ٠
ِ
ش
ِ
ف
ْ
غَزْ س
ُ
ٌّا َ صْ ٛ
َ
ف ب
َ
١
َ
ف
ُ
ٖ ْ ُٚ ش
ِ
ف
ْ
غَز ْ سب
َ
ف
6


Khutbah Kedua
Istighfar 7 kali
ِ ُ ذ
ْ
ّ
َ
حٌا ا ً سْ ٛ
ُ
ٔ
َ
ش
َ
ّ
َ
مٌا
َ
ٚ
ً
ءب
َ
١
ِ
ض
َ
س
ْ
ّ
ه
شٌا َ ك
َ
ٍ َ خ ٜ
ِ
ز
ه
ٌا
ِ
ل , ُ ذ
َ
ٙ
ْ
ش
َ
أ
َ
ٚ
اً ذ
ه
ّ
َ
ح
ُ
ِ بََٔ ذِ١
َ
س
ه
ْ
َ
أ ُ ذ
َ
ٙ
ْ
ش
َ
أ
َ
ٚ ُٗ
َ
ٌ َ هْ ٠
ِ
ش
َ
ش ل
ُ
َٖ ذ ْ ح
َ
ٚ
ُ
ا ل
ِ
إ
َ
ٌٗ
ِ
إ ل
ْ
ْ
َ
أ
ُٗ
ُ
ٌ ْ ُٛ س
َ
س
َ
ٚ
ُ
ُٖ ذْ جَ ع , َ ن
ِ
ذْ جَ ع ٍٝ َ ع
ْ
ُ
ِ
ٍ
َ
س
َ
ٚ ِ ً
َ
ص
ه
ُُٙ
ّ
ٌٍا َ ه
ِ
ٌ ْ ُٛ س
َ
س
َ
ٚ
ٝ
َ
ٍ َ ع
َ
ٚ
ٍ
ذ
ه
ّ
َ
ح
ُ
ِ َ ْٓ ١
ِ
ع
َ
ّ ْ ج
َ
أ
ِ
ٗ
ِ
ج ْ ح
َ
ص
َ
ٚ
ِ
ٗ
ِ
ٌآ
ٜ
َ
ٛ
ْ
مَز
ِ
ث
َ
ٞبه٠
ِ
إ
َ
ٚ
ْ
ُ
ُ
ىْ ١
ِ
صْ ٚ
ُ
أ
َ
ا ا ْ ٛ
ُ
م
ه
را َ ْْ ٛ
ُ
ٕ
ِ
ِ
ْ
ؤ
ُ
ٌّا ب
َ
ُٙ٠
َ
أ ب
َ
١
َ
ف ُ ذْ ع
َ
ث ب
ه
ِ
َ
أ
َ ْْ ٛ
ُ
م
ه
ز
ُ
ٌّا َ صب
َ
ف
ْ
ذ
َ
م
َ
ف
ِ
ٗ
ِ
زَ عب
َ
ط
َ
ٚ
ِ
ا
Firman Allah dalam ayat 5 -6 surah Yunus :

َ
م
ْ
ٌا
َ
ٚ
ً
ءب
َ
١
ِ
ض
َ
س
ْ
ّ
ه
شٌا
َ
ً
َ
ع
َ
ج ٞ
ِ
ز
ه
ٌا
َ
ٛ
ُ
٘
ُ
ٖ
َ
س
ه
ذ
َ
ل
َ
ٚ ا ً سٛ
ُ
ٔ
َ
ش
َ
ّ
ۚ
َ
ةب
َ
س
ِ
ح
ْ
ٌا
َ
ٚ َ ٓ١
ِ
ِٕ سٌا َ دَ ذَ ع اٛ
ُ
ّ
َ
ٍ ْ عَز
ِ
ٌ
َ
ي
ِ
صبَٕ
َ
ِ َ ه
ِ
ٌ
َ
َ
ر
ُ
ه
ا َ ك
َ
ٍ َ خ ب
َ
ِ
ۚ ِ ك
َ
ح
ْ
ٌب
ِ
ث
ه
ل
ِ
إ َ ْٛ
ُ
ّ
َ
ٍ ْ ع
َ
٠
ٍ
َ ْ ٛ
َ
م
ِ
ٌ
ِ
دب
َ
٠
ْ
٢ا ُ ًِ ص
َ
فُ٠ ٟ
ِ
ف
ه
ْ
ِ
إ

ِ
دا
َ
ٚب
َ
ّه سٌا ٟ
ِ
ف
ُ
ه
ا َ ك
َ
ٍ َ خ ب
َ
ِ
َ
ٚ
ِ
سب
َ
ٙ
ه
ٌٕا
َ
ٚ
ِ
ًْ ١
ه
ٌٍا
ِ
ف
َ
ل
ِ
ز
ْ
خا
ا
َ
ٚ َ ْٛ
ُ
م
ه
ز
َ
٠
ٍ
َ ْ ٛ
َ
م
ِ
ٌ
ٍ
دب
َ
٠
َ
٢
ِ
ضْ س
َ
ْ
ل
Maksudnya : Dia lah yang menjadikan matahari bersinar-sinar
(terang-benderang) dan bulan bercahaya, dan Dia lah yang
menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-randah) pada
tempat-tempat peredarannya masing-masing) supaya kamu dapat
mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan
semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang
sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesaranNya)
satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu yang
dijadikanNya). Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih
berganti, dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di
bumi, ada tanda-tanda (yang menunjukkan undang-undang dan
peraturan Allah) kepada kaum yang mahu bertaqwa.
7

ا ْ ٛ
ُ
ٍ
َ
ص ا ْ ٛ
ُ
ٕ
َ
ِآ َ ْٓ ٠
ِ
زٌ
ه
اب
َ
ُٙ٠
َ
أب
َ
٠
ِ
ٟ
ِ
ج
ه
ٌٕا ٝ
َ
ٍ َ ع َ ْْ ٛ
ُ
ٍ
َ
صُ٠ َُٗز
َ
ى
ِ
ئل
َ
ِ
َ
ٚ
َ
ا
ه
ْ
ِ
إ
ب
ً
ّْ ١
ِ
ٍ ْ سَر ا ْ ٛ
ُ
ّ
ِ
ٍ
َ
س
َ
ٚ
ِ
ْٗ ١
َ
ٍ َ ع
ِ
يآ ٝ
َ
ٍ َ ع
َ
ٚ
ٍ
ذ
ه
ّ
َ
ح
ُ
ِ بَٔ
ِ
ذِ١
َ
س ٝ
َ
ٍ َ ع ِ ً
َ
ص
ه
ُُٙ
ّ
ٌٍا

ِ
إ بَٔ
ِ
ذِ١
َ
س ٝ
َ
ٍ َ ع َ ذْ ١
ه
ٍ
َ
ص ب
َ
ّ
َ
و
ٍ
ذ
ه
ّ
َ
ح
ُ
ِ بَٔ
ِ
ذِ١
َ
س بَٔ
ِ
ذِ١
َ
س
ِ
يآ ٍٝعٚ
َ
ُْ ١
ِ
٘ا
َ
شْ ث
ب
َ
ّ
َ
و
ٍ
ذ
ه
ّ
َ
ح
ُ
ِ بَٔ
ِ
ذِ١
َ
س
ِ
يآ ٝ
َ
ٍ َ ع
َ
ٚ
ٍ
ذ
ه
ّ
َ
ح
ُ
ِ بَٔ
ِ
ذِ١
َ
س ٝ
َ
ٍ َ ع
ْ
ن
ِ
سب
َ
ث
َ
ٚ
َ
ُْ ١
ِ
٘ا
َ
شْ ث
ِ
إ
ٟ
ِ
ف
َ
ُْ ١
ِ
٘ا
َ
شْ ث
ِ
إ بَٔ
ِ
ذِ١
َ
س
ِ
يآ ٝ
َ
ٍ َ ع
َ
ٚ
َ
ُْ ١
ِ
٘ا
َ
شْ ث
ِ
إ بَٔ
ِ
ذِ١
َ
س ٝ
َ
ٍ َ ع َ ذ
ْ
و
َ
سب
َ
ث

ٌ
ذْ ١
ِ
ج
َ
ِ
ٌ
ذْ ١
ِ
ّ
َ
ح َ ه
ه
ٔ
ِ
إ َ ْٓ ١
ِ
ّ
َ
ٌب
َ
عٌا

ِ
إ
ه
ُُٙ
ّ
ٌٍا
ه
ُُٙ
ّ
ٌٍا ا ً سا
َ
س
ْ
ذ
ِ
ِ بَْٕ ١
َ
ٍ َ ع
َ
ءآ
َ
ّه سٌا
ِ
ً
ِ
سْ س
َ
ؤ
َ
ف ا ً سب
ه
فَ غ َ ه
ه
ٔ
ِ
إ َ نُ ش
ِ
ف
ْ
غَز ْ سَٔ ب
ه
ٔ
َ ٓ
ِ
ِ َ ه
ِ
ث
ُ
ر ْ ُٛ عَٔ
َ
ٚ
ِ
ءآ
َ
ّه سٌا
َ
ثْ ١َ غ ُ عَٕ
ْ
َّر ٟ
ِ
ز
ه
ٌا
ِ
ةْ ٛ
ُ
ٔ
ُ
زٌا َ ٓ
ِ
ِ َ ه
ِ
ث
ُ
ر ْ ُٛ عَٔ ب
ه
ٔ
ِ
إ
ءاَ ذ
ْ
ع
َ
لا ُ ً
ِ
ٌَ ذ
ُ
ر
َ
ٚ
ه
ض
ِ
ع
َ
لا ُ ي
ِ
ز
ُ
ر ٟ
ِ
ز
ه
ٌا
ِ
ةْ ٛ
ُ
ٔ
ُ
زٌا ,
ه
ُُٙ
ّ
ٌٍا َ ْٓ ١
ِ
ّ
ِ
ٍ ْ س
ُ
ّ
ْ
ٍ
ِ
ٌ ْ ش
ِ
ف
ْ
غا
َ ه
ه
ٔ
ِ
إ
ِ
دا
َ
ٛ
ْ
ِلا
َ
ٚ
ْ
ُُٙ
ْ
ٕ
ِ
ِ
ِ
ءب
َ
١ ْ حلا
ِ
دبَٕ
ِ
ِ
ْ
ؤ
ُ
ٌّا
َ
ٚ َ ْٓ ١
ِ
ٕ
ِ
ِ
ْ
ؤ
ُ
ٌّا
َ
ٚ
ِ
دب
َ
ّ
ِ
ٍ ْ س
ُ
ٌّا
َ
ٚ

ِ
دب
َ
جب
َ
حٌا
َ
ٟ
ِ
ضب
َ
ل
َ
ٚ
ِ
دا
َ
َٛ ع
ه
ذٌا ُ تْ ١
ِ
ج
ُ
ِ ٌ تْ ٠
ِ
ش
َ
ل ٌ عْ ١
ِ
ّ
َ
س َ ْٓ ١
َ
ث
ْ
ف
ِ
ٌ
َ
أ
َ
ٚ

َ
ٍ َ ع
ْ
ُُْ٘ شُ ص
ْ
ٔا
َ
ٚ
ْ
ُ
ِ
ٙ
ِ
ْٕ ١
َ
ث َ دا
َ
ر ْ ح
ِ
ٍ ْ ص
َ
أ
َ
ٚ
ْ
ُ
ِ
ٙ
ِ
ث ْ ٛ
ُ
ٍ
ُ
ل
ْ
ُ
ِ
٘
ِ
ُٚ ذَ ع
َ
ٚ َ ن
ِ
ُٚ ذَ ع ٝ ,
ِ ً
ُ
و ٟ
ِ
ف َ ه
ِ
ٍْ ١
ِ
ج
َ
س ٟ
ِ
ف َ ْْ ُٚ ذ
ِ
٘ب
َ
جُ٠ َ ْٓ ٠
ِ
ز
ه
ٌا َ ْٓ ٠
ِ
ذ
ِ
٘ب
َ
ج
ُ
ٌّا
ِ
شُ ص
ْ
ٔا
ه
ُُٙ
ّ
ٌٍا

ٍ
ْب
َ
ى
َ
ِ
َ
ٚ
ٍ
ْب
َ
َِ ص , ه ي
ِ
ر
َ
أ
َ
ٚ َ ْٓ ١
ِ
ّ
ِ
ٍ ْ س
ُ
ٌّا
َ
ٚ
َ
َلْ سلا
ه
ض
ِ
ع
َ
أ
ه
ُُٙ
ّ
ٌٍا َ نْ ش
ِ
شٌا
ْٓ ١
ِ
ٕ
ِ
ِ
ْ
ؤ
ُ
ٌّا َ نَ دب
َ
ج
ِ
عْ شُ ص
ْ
ٔا
َ
ٚ
ِ
ْٓ ٠ِ ذٌا
َ
ءاَ ذ
ْ
ع
َ
أ ْ ش
ِ
َِ د
َ
ٚ َ ْٓ ١
ِ
و
ِ
ش
ْ
ش
ُ
ٌّا
َ
ٚ بَٕهث
َ
س َ َ
َ ذ
ْ
ٔ
َ
أ َ ه
ه
ٔ
ِ
إ
ً
خ
َ
ّ ْ ح
َ
س َ ه
ْ
ُٔ ذ
َ
ٌ
ْ
ٓ
ِ
ِ بَٕ
َ
ٌ ْ تَ٘
َ
ٚ بََٕزْ ٠َ ذَ٘
ْ
ر
ِ
إ َ ذْ ع
َ
ث بَٕ
َ
ث ْ ٛ
ُ
ٍ
ُ
ل
ْ
غ
ِ
ض
ُ
رل
٢ا ٟ
ِ
ف
َ
ٚ
ً
خَٕ
َ
س
َ
ح ب
َ
١
ْ
ٔ
ُ
ذٌا ٟ
ِ
ف بَٕ
ِ
رآ بَٕهث
َ
س ةب
ه
٘
َ
ٌٛا بَٕ
ِ
ل
َ
ٚ
ً
خَٕ
َ
س
َ
ح
ِ
ح
َ
ش
ِ
خ

ِ
سب
ه
ٌٕا
َ
ةا
َ
زَ ع

ِ
ا َ دب
َ
ج
ِ
ع ! ٝ
َ
ث ْ ش
ُ
مٌا ْ ٞ
ِ
ر
ِ
ءآَزْ ٠
ِ
ا
َ
ٚ
ِ
ْب
َ
سْ ح لا
َ
ٚ
ِ
ي
ْ
ذ
َ
عٌب
ِ
ث ُ ش
ُ
ِ
ْ
ؤ
َ
٠
َ
ا
ه
ْ
ِ
إ
َ ْْ ُٚ ش
ه
و
َ
زَر
ْ
ُ
ُ
ى
ه
ٍ
َ
ع
َ
ٌ
ْ
ُ
ُ
ى
ُ
ظ
ِ
ع
َ
٠
ِ
ٟ
ْ
غ
َ
جٌا
َ
ٚ
ِ
ش
َ
ى
ْ
ٕ
ُ
ٌّا
َ
ٚ
ِ
ءب
َ
شْ ح
َ
فٌا
ِ
َٓ ع ٝ
َ
ٙ
ْ
ٕ
َ
٠
َ
ٚ

ُ
و ْ ش
ُ
و
ْ
ز
َ
٠
َ
ُْ ١
ِ
ظ
َ
عٌا
َ
ا ا ْ ُٚ ش
ُ
و
ْ
رب
َ
ف
ْ
ُ
ُ
و
ْ
د
ِ
ض
َ
٠
ِ
ٗ
ِ
ّ
َ
ع
ِ
ٔ ٝ
َ
ٍ َ ع ا ْ ُٚ ش
ُ
ى
ْ
شا
َ
ٚ
ْ
ُ
ب
َ
ِ
ُ
ُ
َ
ٍ ْ ع
َ
٠
ُ
ا
َ
ٚ ُ ش
َ
ج
ْ
و
َ
أ
ِ
ا ُ ش
ْ
و
ِ
ز
َ
ٌ
َ
ٚ
ْ
ُ
َ
ى
ِ
طْ عُ٠
ِ
ٗ
ِ
ٍ ْ ض
َ
ف
ْ
ٓ
ِ
ِ
ُ
ٖ ْ ٛ
ُ
ٌ
َ
ؤ ْ سا
َ
ٚ
َ ْْ ُٛ عَٕ ْ صَر

Firman Allah Subhanahu Wata‟ala dalam Surah Ibrahim ayat 33: ًْ١‫سخش ٌَىُ اٌشّس ٚاٌمَّش دائِجَ١ْٓ ۖ ٚسخش ٌَىُ اٌٍه‬ َ ُُ َ ‫َ ه َ ُُ هْ َ َ ْ َ َ َ ِ َ َ ه‬ ‫ٚإٌهَٙبس‬ َ َ 2 . Oleh itu setiap kejadian yang berlaku termasuk gerhana bulan pada malam ini adalah untuk mengetuk hati kita agar bersyukur dan mengingati Allah sepanjang masa dan tempat. Pergerakan matahari dan bulan yang teratur dan tetap juga dapat digunakan oleh manusia untuk dijadikan kalendar tahunan samada berdasarkan pergerakan matahari bagi kalendar Masihi dan mengikut peredaran bulan bagi taqwim Hijrah. Kita sentiasa diminta agar berfikir tentang kejadian alam ciptaan Allah dalam mengenali sifat-sifat Allah dan juga mengakui diri kita sebagai hamba yang serba lemah Muslimin / muslimat yang diberkati Allah. itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa. lagi Maha Mengetahui. bulan. matahari dan seumpamanya. Ia mempunyai hikmat dan tujuan tersendiri antaranya bagi tujuan membolehkan manusia untuk bekerja pada siang hari dengan mudah dan pada malam hari pula dapat berehat dan bermunajat kepada Allah dengan tenang. bumi. Pada malam ini kita dapat sama-sama saksikan bagaimana kejadian gerhana bulan. ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Dan bulan pula Kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat. matahari beredar di waktu siang. Kejadian ini mengajak kita untuk menambahkan lagi keimanan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wata‟ala sebagai Pentadbir seluruh alam. Peredaran bulan dan matahari yang teratur setiap hari secara bergantiganti. sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya – (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering.matahari. matahari tidak mudah baginya mengejar bulan.(Dengan ketentuan yang demikian). kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. segala peredaran cakerawala. manakala bulan beredar di waktu malam adalah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wata‟ala jua.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->