Anda di halaman 1dari 3

Panduan Penjagaan Kelapa Sawit

CARA-CARA MENANAM KELAPA SAWIT Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu. Sumber/Dipetik:Dipetik dari risalah Institiut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit M alaysia (PORIM), Kementerian Perusahaan Utama Malaysia, 1992 CARA-CARA MENANAM KELAPA SAWIT PENDAHULUAN Kelapa sawit sesuai ditanam di kawasan tanah yang gembur, tanah liat gembur dan tanah gambut (kurang dari satu meter dalam). Tanah gambut (lebih satu meter dalam), tanah masam dan tanah paya adalah kurang sesuai bagi tanaman kelapa sawit. Walau bagaimanapun dengan pengurusan sistem pe ngairan dan pembajaan yang sempurna, jenis-jenis tanah ini boleh juga ditanam de ngan kelapa sawit dengan jayanya. PERLAKSANAAN KERJA Kerja-kerja pembersihan, pembarisan dan penanaman kacang penutup bumi dikawasan ladang hendaklah disempurnakan sebelum menanam anak-anak pokok kelapa sawit. Pembersihan: Kerja-kerja membersih ladang hendaklah mengambilkira kos bunuh dan jentera, keadaan tanah (curam atau rata), hutan atau kawasan tanam semula. Adalah penting operasi pembersihan ladang dijalankan serentak dengan masa anak b enih dapat diperolehi dari pembekal. Jika mempunyai tapak semaian sendiri, masa penyediaan ladang hendaklah disesuaikan dengan masa mengeluarkan anak benih yang telah cukup matang untuk ditanam diladang. Perancangan jadual kerja adalah amat mustahak untuk kejayaan penanaman diladang. Pembarisan: Barisan tanaman dibuat mengikut arah Utara-Selatan supaya pokok-pokok mendapat c ahaya matahari yang maksima. Kekacang penutup bumi: Menanam kekacang penutup bumi dilakukan setelah kerja-kerja pembarisan selesai d ilaksanakan. (Kawasan gambut tidak perlu tanam kekacang). Penutup bumi adalah untuk: Mengawal hakisan Memperbaiki status zat pemakanan dalam tanah, khususnya Nitrogen Memelihara kelembapan tanah Tiga jenis kekacang penutup bumi yang biasa ditanam adalah: Centrosema pubescens Pueraria phaseoloides Calopogonium mucunoides/caeruleum Benih kekacang boleh dibeli dari pembekal-pembekal swasta manakala kompos rhizob ium boleh dibeli di Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM). Kaedah ringkas menanam kekacang penutup bumi adalah seperti berikut: Umumnya campuran 10g kompos rhizobium dengan 10kg biji benih kekacang digunakan. Campuran tersebut ditabur didalam jalur yang selari diantara 2 barisan pokok kel apa sawit. Jarak diantara jalur-jalur adalah 2 meter. Contoh kadar campuran biji benih kekacang adalah seperti berikut:-

Kekacang Kg/ha Centrocema pubescens 4.0 Pueraria phaseoloides 1.1 Calopogonium caeruleum 0.6 Baja campuran N:P:K:Mg (15:15:6:4) digunakan sebagai baja asas dengan kadar 56 k g/hektar. Tabur baja debu Fosfat (seperti CIRP) pada kadar 560 kg sehektar mengikut jadual berikut: Umur Kekacang Kadar Baja Debu Fosfat (kg/ha) Semasa menanam (sepanjang jalur-jalur) 112 2 bulan 112 6 bulan 112 8 bulan 112 12 bulan 112 Pengawalan rumpai dan serangga perosak diperlukan dengan mengguna racun-racun ya ng sesuai jika hendak memperolehi tanaman kacang yang baik. PenanamanPenanaman: Anak benih sawit yang telah berumur 12-15 bulan ditapak sema ian adalah sesuai untuk ditanam. Kaedah ringkas penanaman adalah seperti berikut:Lubang Tanaman disediakan 2-3 minggu sebelum menanam. Ukuran lubang mesti dilebi hkan dari ukuran polibeg supaya penanaman mudah dijalankan. Tanah lapisan bawah dan lapisan atas diasingkan. Taburkan 150g - 200g baja Fosfat didalam lubang. Buangkan/Tanggalkan polibeg sebelum anak benih ditanam. Masukkan anak benih keda lam lubang yang telah disediakan. Lubang dikambus dengan tanah lapisan atas dahulu dan diikuti dengan tanah lapisa n bawah supaya buku-pangkal pokok berkeadaan sama rata dengan permukaan tanah. Anak benih hendaklah berkeadaan tegak selepas ditanam. Mampatkan tanah disekeliling pokok dengan tidak merosakan akarnya. Masa menanam hendaklah pada musim hujan dan elakkan dari menanam pada musim kema rau. Lazimnya, jarak tanaman yang dipilih adalah 9 meter tiga segi yang memberi 136 p okok pada 1 hektar. Kepadatan pokok sehektar dengan jarak tanaman yang berbeza a dalah seperti jadual dibawah: Jarak Jumlah Pokok Meter (Kaki) Hektar (Ekar) 8.5 160 8.7 148 9.0 136 (28) (65) (29) (60) (30) (55)

Sulam pokok-pokok yang mati apabila menjalani pemeriksaan sekurang-kurangnya 6 b ulan selepas menanam. Tanaman selinganTanaman selingan:

Kacang tanah, jagong dan lain-lain tanaman kontan atau sayur-sayuran boleh ditan am sebagai selingan dalam masa tiga tahun pertama selepas pokok sawit ditanam. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tanaman selingan ialah: Tanaman itu memberi keuntungan dalam masa tiga tahun. Tanaman itu tidak memberi persaingan yang boleh menjejaskan kesuburan pokok kelapa sawit dari segi zat-zat pemakanan, air dan cahaya matahar i. Ada pasaran atau mudah memasarkan hasil tanaman selingan itu. Ternakan Ternakan : Haiwan ternakan terutamanya kambing biri-biri mempunyai potensi yang baik untuk diternakkan diladang kelapa sawit. Disamping menambahkan hasil dari jualan terna kan, ia dapat juga mengurangkan kos pengawalan rumpai.