Anda di halaman 1dari 16

PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN DAN IMPLIKASI KAJIAN

ENAM PERKARA
RINGKASAN KAJIAN KEPUTUSAN KAJIAN DENGAN IMPLIKASI BERDASARKA KAJIAN LEPAS MENJAWAB OBJEKTIF DAN HIPOTESIS KAJIAN CADANGAN TINDAKAN CADANGAN KAJIAN LANJUT KESIMPULAN

( 1 ) RINGKASAN KAJIAN
MENGENAI GAYA KEPIMPINAN PENGETUA (BERSTRUKTUR ATAU TIMBANGRASA) TAHAP STRESS GURU KAJIAN DILAKUKAN - 8 BUAH SEKOLAH HARIAN (2 SESI) - MUAR SOALAN TAHAP STRESS GURU - JANTINA - UMUR - PENGALAMAN MENGAJAR - STATUS PERKAHWINAN - SEBAGAI GURU KELAS MENGAJAR KELAS PEPERIKSAAN - SESI

PEMBOLEHUBAH
BERSANDAR GAYA KEPIMPINAN TAK BERSANDAR- DEMOGRAFI

KAEDAH KAJIAN-SOAL SELIDIK


BAHAGIAN A-DEMOGRAFI BAHAGIAN B GAYA KEPIMPINAN BAHAGIAN C TAHAP STRESS GURU

( 2 ) KEPUTUSAN/IMPLIKASI
SEMUA SEKOLAH-MENGAMALKAN KEDUA-DUA GAYA KEPIMPINAN. ADA STRESS GURU-KEPIMPINAN BERSTRUKTUR (LEMAH) TIADA STRESS- KEPIMPINAN TIMBANGRASA *PERBEZAAN DENGAN KAJIAN 1. TEE DAN AZIZI(2006)-TAHAP STRESS SEDERHANA 2. NORIAH(1995)-TAHAP STRESS MENINGKAT (TAPI TIADA KAITAN DENGAN GAYA KEPIMPINAN)

CADANGAN MENGHADAPI STRESS


PEMBELAJARAN MENGENAI PSIKOLOGI MANUSIA-PERLU LANGKAH AWAL MENGAWAL EMOSI MENGENAL DIRI SENDIRI PENGETUA MEMPUNYAI TAHAP KECERDASAN IQ DAN EQ GURU TAHU SITUASI DAN PERANAN

GURU MENGAMALKAN GAYA KEPIMPINAN KEDUA-DUA (BERSTRUKTUR BDAN BERTIMBANGRASA) BERSTRUKTUR - MEMINTA GURU MENGIKUT PERATURAN DAN SYARAT KERJA - HARAPAN PENGETUA - MENYIAPKAN KERKA PADA WAKTU DITETAPKAN TIMBANGRASA - HULURKAN BANTUAN PRIBADI - BERANGGAPAN GURU SETARAF DENGANNYA - BERTINDAK SENDIRI - SUKA BERSENDIRIAN - MELAKUKAN PERUBAHAN - MUDAH DIDEKATI DAN MESRA - GURU BERASA SENANG UNTUK BERBINCANG

( 3 ) MENJAWAB OBJEKTIF KAJIAN OBJEKTIF 1-Untuk mengenalpasti gaya kepimpinan pengetua

OBJEKTIF 2-Untuk mengenalpasti tahap stress guru


TAHAP STRESS SEDERHANA DAN RENDAH TIMBANGRASA TAHAP STRESS TINGGI - BERSTRUKTUR

OBJEKTIF 3-Untuk mengenalpasti hubungan signifikan antara gaya kepimpinan dengan stress
TAHAP STRESS GURU SEDERHANA DAN AGAK TERTEKAN- PENGETUA BERSTRUKTUR DAN TIMBANGRASA

HIPOTESIS 1- TIDAK TERDAPAT SIGNIFIKAN TAHAP STRESS DENGAN JANTINA


DITOLAK - ADA PERBEZAAN-STRESS GURU LELAKI LEBIH TINGGI DARI PEREMPUAN - DAPATAN BERTENTANGAN DENGAN SADRI (1998)-stress guru lelaki lebih rendah dari perempuan. - Tee dan Azizi (2006)-tiada perbezaan antara guru lelaki dengan perempuan.

Hipotesis 2- tiada signifikan stress guru dari segi umur


Diterima Disokong oleh Tee dan Azizi (2006)

Hipotesis 3 tidak terdapat signifikan stress dengan pengalaman mengajar


Diterima Disokong oleh Tee dan Azizi (2006)

Hipotesis 4 tidak terdapat signifikan stress dengan setatus perkahwinan


Diterima Kerana ilmu psikologi yang dipelajari semasa latihan guru.

Hipotesis 5 tidak terdapat signifikan stress sebagai guru kelas


Diterima Guru kelas dan guru biasa tiada perbezaan

Hipotesis 7 tidak terdapat signifikan guru dengan sesi persekolahan


Diterima Hipotesis 8 tidak terdapat signifikan gaya kepimpinan pengetua berstruktur dengan stress guru Ditolak Hubungan secara negetif Berbeza dengan sadri (1998) dan Sauidah (1983)-hubungan positif dengan tekanan kerja

Hipotesis 9 tidak terdapat hubungan signifikan antara gaya kepimpinan pengetua timbangrasa dengan stress guru
Diterima Disokong oleh Sadri (1998) dan Sauidah (1983) Bertentangan dengan dapatan Abdul Rahim (2003), Azhari (1998) dan Noriah (1994)

Dapatan kajian lain


M. Klassen dari Universiti of Albert, Canada(2010) - Guru perempuan lebih stress dari guru lelaki - Guru stress kerana pelajar Valarie Ages (2011) - Guru stress kerana displin murid, tanggungjawab, tugas, masa dan meterial.

TEE SOOK KIM(2006)


stress guru kerana faktor salah laku pelajar,faktor beban tugas , faktor kekangan masa dan sumber, faktor penghargaan dan faktor perhubungan interpersonal Prof. Madya Dr Azizi bin Hj Yahaya dan Mazeni Binti Ismail (2004) - Faktor kejayaan diri menyebabkan stress guru

Mohd Razali Othman Dan Abang Mat Ali bin Abang Masag
sekolah atau pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan sebagai pihak yang bertanggungjawab keatas tekanan mereka Abdul Said Ambotang & Muhamad Hisyam Mohd Hashi-Journal of Techno-Social -iklim organisasi sangat mempengaruhi tahap stres guru prasekolah. -faktor iklim kerja iaitu pentadbir, rakan-rakan sekerja, peruntukan keistimewaan tidak memberi tekanan kepada guru