Anda di halaman 1dari 8

Penggunaan Nota Pintar (nota ringkas) ringkas) Mampu Meningkatkan Daya Ingatan dan Kemahiran Pelajar Tingkatan 1 dalam

Subjek Geografi
Zainuddin Bin Md Tahar Sekolah Menengah Kebangsaan Alang Iskandar, 34300 Bagan Serai, Perak

Refleksi P&P yang Lalu


y

Kajian tindakan ini dijalankan bertujuan untuk membantu pelajar dalam membuat nota yang ringkas dan mudah difahami dengan cepat. Berdasarkan pengalaman saya semasa menjalani latihan praktikum di SMK Alang Iskandar, saya melihat bagaimana bentuk nota yang telah dihasilkan pelajar. Ternyata nota yang ditulis oleh pelajar ini adalah dengan menggunakan dalam ayat yang panjang dan isi penting dicampur adukkan dengan isi sampingan dan juga huraian. Kadangkala nota yang dihasilkan ini agak sukar untuk dibaca dan akhirnya mereka membaca terus daripada buku teks ketika peperiksaan hampir menjelang. Mereka sendiri tidak berminat untuk membaca nota yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Hal ini telah menyebabkan pelajar sukar untuk mengingati nota dan fakta sehingga ada pelajar yang gagal menjawab soalan peperiksaan geografi sewaktu peperiksaan. Sehubungan dengan itu, saya berpendapat bahawa perlunya ada satu kaedah atau teknik yang boleh digunakan bagi memudahkan pelajar untuk membuat nota yang mudah untuk diingat dan mempercepatkan pelajar untuk mengulang kaji ketika waktu peperiksaan. Kelemahan murid tersebut telah mendorong saya untuk membuat kajaian tindakan ini.

Isu Keperihatinan
Pelajar tidak tahu membuat nota yang sistematik dan tersusun y Pelajar mencampuradukkan isi penting dengan huraian di dalam satu ayat y Pelajar tidak berminat untuk membaca kembali nota yang telah ditulis. y Pelajar tidak mengingati fakta-fakta penting.
y

Objektif Kajian
y

Objektif umum
secara sistematik dan terancang serta meningkatkan daya ingatan mereka terhadap fakta-fakta geografi.

-Kajian ini bertujuan untuk membantu pelajar untuk membuat nota

Objektif khusus
membuat nota dengan baik.

i) Membantu pelajar menguasai teknik kemahiran belajar iaitu cara ii) Meningkatkan pencapaian keseluruhan mata pelajaran geografi
dengan menggunakan nota kaedah Masteri. iii) Membantu murid menghafal fakta-fakta geografi dengan kaedah Masteri. iv) Mengubah sikap murid.

Kumpulan Sasaran
y

Kajian ini melibatkan seramai 20 orang pelajar tingkatan 1M iaitu pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Alang Iskandar, Bagan Serai, Perak. Mereka terdiri daripada 8 orang pelajar lelaki dan 12 orang pelajar perempuan.

PERLAKSANAAN KAJIAN
Pemerhatian y Ujian pra & pos y Temu bual
y

REFLEKSI KAJIAN
Hasil dapatan kajian melalui ujian pra dan pos menunjukkan peningkatan pencapaian murid. y sistem pembelajaran Nota Masteri berjaya memberikan murid cara terbaru untuk mereka menghasilkan nota dengan kaedah yang lebih mudah, tanpa memerlukan ayatayat yang panjang untuk menulisnya. y dapat meningkatkan daya ingatan mereka terhadap fakta-fakta dalam subjek geografi.
y

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA


Menggunakan kaedah Nota Masteri kepada pelajar berpencapaian rendah. y Mengadakan kursus dalam perkhidmatan kepada guru geografi untuk menggunakan pendekatan Nota Masteri dalam p&p dengan berkesan. y Memperkenalkan teknik Nota Masteri dalam mata pelajaran lain juga.
y