Anda di halaman 1dari 11

STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Mengetahui

tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan keusahawanan. EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B1D1E1 Menyebut atau menulis tiga jawatan dalam struktur organisasi bengkel. B1D2E1 Menyebut atau menulis lima faktor utama reka bentuk. B1D2E2 Menyebut atau menulis tujuh alatan tangan termasuk mesin. B1D2E3 Menyebut atau menulis pernyataan masalah yang hendak diselesaikan. B1D3 Mengetahui tentang asas elektrik. B1D3E1 Menyebut atau menulis tiga sumber elektrik dan tiga jenis wayar. B1D4E1 Menyebut atau menulis sistem bekalan air di rumah dan tiga jenis paip.

BAND 1 Tahu

DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B1D1 Mengetahui tentang pengurusan organisasi bengkel. B1D2 Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi serta proses penghasilan projek.

B1D4 Mengetahui tentang kerja paip.

B1D5 Mengetahui tentang mesin jahit. B1D6 Mengetahui tentang kaedah pembiakan tanaman hiasan. B1D7 Mengetahui tentang perniagaan.

B1D5E1 Menyebut atau menulis tiga jenis mesin jahit. B1D6E1 Menyebut atau menulis dua jenis keratan batang. B1D7E1 Menyebut atau menulis empat alat pembayaran masa kini. B1D7E2 Menyebut atau menulis tiga bidang perniagaan perkhidmatan. B1D7E3 Menyebut atau menulis empat jenis milikan perniagaan. B1D7E4 Menyebut atau menulis lima faktor yang mempengaruhi perniagaan.

B1D8 Mengetahui tentang penubuhan dan pengendalian perniagaan.

B1D8E1 Menyebut atau menulis dua dokumen dalam penubuhan perniagaan kecil. B1D8E2 Menyebut atau menulis langkah menubuhkan perniagaan kecil.

B1D9 Mengetahui tentang dokumen perniagaan.

B1D9E1 Menyebut atau menulis lapan jenis dokumen dalam perniagaan. B1D9E2 Menyebut atau menulis dua syarat masa serahan.

10

STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1

11

BAND 2 Tahu dan Faham

STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan keusahawanan.

DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh:

EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh:

B2D1 B2D1E1 Mengetahui dan memahami tentang Menerangkan secara lisan atau bertulis keselamatan di bengkel. amalan 4M. B2D2 B2D2E1 Mengetahui dan memahami tentang Menerangkan secara lisan atau bertulis proses penghasilan projek. proses kemasan menggunakan syelek. B2D3 B2D3E1 Mengetahui dan memahami tentang Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi asas elektrik. tiga alatan tangan termasuk pena ujian. B2D4 B2D4E1 Mengetahui dan memahami tentang Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi kerja paip. tiga paip yang disambung ke tangki simpanan air. B2D4E2 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi enam jenis penyambung paip. B2D5 B2D5E1 Mengetahui dan memahami tentang Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi mesin jahit. enam bahagian mesin jahit. B2D6 B2D6E1 Mengetahui dan memahami tentang Menerangkan secara lisan atau bertulis medium semaian tanaman hiasan. nisbah campuran medium semaian. B2D7 Mengetahui dan memahami tentang B2D7E1 perniagaan. Menerangkan secara lisan atau bertulis 12 perniagaan runcit, borong dan antarabangsa.

STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan keusahawanan. EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah.

BAND 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B3D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk projek. B3D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik. B3D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja penyenggaraan perpaipan. B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan

B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.

B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P.

B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

13

dan kefahaman tentang mesin jahit. B3D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penyemaian tanaman hiasan. B3D6 Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengendalian perniagaan. B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian. B3D6E1 Menyediakan penyata aliran tunai.

14

STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan keusahawanan secara sistematik. EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh:

BAND 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh:

B4D1 B4D1E1 Mengaplikasikan pengetahuan dan Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kefahaman tentang reka bentuk pernyataan masalah mengikut *peraturan. projek secara sistematik. B4D2 B4D2E1 Mengaplikasikan pengetahuan dan Membuat pendawaian plag 3 pin 13A kefahaman tentang asas elektrik mengikut *prosedur. secara sistematik. B4D3 B4D3E1 Mengaplikasikan pengetahuan dan Membuat penyenggaraan perangkap P kefahaman tentang kerja mengikut *urutan. penyenggaraan perpaipan secara sistematik. B4D4 B4D4E1 Mengaplikasikan pengetahuan dan Menyediakan penyata aliran tunai mengikut

15

pemahaman tentang pengendalian perniagaan secara sistematik. * Peraturan * Prosedur * Urutan * Betul : : : :

format yang *betul.

Lakaran mesti menggunakan pensil, tidak boleh menggunakan pembaris, lakaran mesti dalam bentuk oblik atau isometrik Mengikut langkah kerja yang betul Susunan yang teratur Ada penerimaan dan perbelanjaan serta baki. Disediakan mengikut format yang telah ditetapkan STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan keusahawanan secara berinisiatif. EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha. B5D2E1 Menyediakan penyata aliran tunai mengikut format yang betul dan pengiraan yang *tepat.

BAND 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B5D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk projek secara berinisiatif. B5D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengendalian perniagaan secara Berinisiatif.

16

* daya usaha : lakaran kemas dan bersih * tepat : pengiraan yang betul mengikut formula (Penerimaan perbelanjaan = Baki h/b)

STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah.

BAND 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B6D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk projek secara kreatif dan inovatif.

17

18

Anda mungkin juga menyukai