Anda di halaman 1dari 18

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2014 PANITIA ELEKTIF MENENGAH ATAS ANALISIS SWOT

KEKUATAN ( STRENGTH-S)

KELEMAHAN (WEAKNESS-W)

S1- Guru mencukupi dan terlatih S2- Guru berpengalaman pemeriksa SPM S3- Peruntukan PCG mencukupi S4- Kemudahan pusat sumber mencukupi S5- Sokongan dari pentadbir S6- Kemudahan makmal komputer yang lengkap dan sedia diguna S7- Suasana kelas kondusif PELUANG ( OPPORTUNITIES-O)

W1- Pelajar tidak menguasai KBKK W2- Kekurangan bahan bercorak ICT W3- Pelajar kurang berminat dengan subjek Ekonomi Asas dan Perdagangan

W4- Pelajar kurang motivasi W5-

ANCAMAN ( THREATS-T)

O1- Sokongan dari Unit Teknik dan Vokasional JPM O2- Perpustakaan awam berdekatan dan menyumbang bahan O3- Guru berpengalaman dari sekolah sekitar O4- Sokongan dari PIBG O5- Sokongan dari PPD

T1- Pelajar inklusif pendidikan Khas dalam kelas perdana T2- kurang sokongan dari Ibu bapa

PELAN STRATEGIK PANITIA EKONOMI ASAS, PRINSIP AKAUN DAN PERDAGANGAN 2012-2014

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

INDIKATOR PRESTASI

TOV 2011 2012 2013 2014

Pencapaian prestasi pelajar di peringkat SPM bagi mata pelajaran Ekonomi Asas, Prinsip Akaun dan Perdagangan adalah rendah dari segi kualiti dan kuantiti

Meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam keputusan SPM dalam subjek Ekonomi Asas, Prinsip Akaun dan Perdagangan

Meningkatkan kecemerlangan keputusan peperiksaan bagi Ekonomi Asas, Prinsip Akaun dan Perdagangan dalam peperiksaan SPM

SPM Ekonomi Asas % lulus subjek Gred purata sekolah %A Bil pelajar dapat A 33.3 7.63 38 6.5 43 6.0 48 5.5

1.85 1

3.7 2

4.0 3

5.8 4

SPM Perdagangan % lulus Gred purata sekolah %A Bil pelajar dapat A SPM Prinsip Perakaunan % lulus subjek %A 83.3 88 1 93 2 93 3 4.9 3 6.5 4 8.2 5 9.8 6 73.8 78 83 88

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN TOWS MATRIKS 2012-2014 PANITIA ELEKTIF MENENGAH ATAS
KEKUATAN ( STRENGTH-S) S1- Guru mencukupi dan KELEMAHAN (WEAKNESS-W)

terlatih

S2- Guru berpengalaman

pemeriksa SPM mencukupi mencukupi

S3- Peruntukan PCG S4- Kemudahan pusat sumber S5- Sokongan dari pentadbir S6- Kemudahan makmal

W1- Pelajar tidak menguasai KBKK W2- Kekurangan bahan bercorak ICT W3- Pelajar kurang berminat dengan subjek Ekonomi Asas , PA dan Perdagangan W4- Pelajar kurang motivasi W5-

komputer yang lengkap & sedia diguna S7- Suasana kelas kondusif
PELUANG (OPPORTUNITIES-O)

S-O Strategies S1,S2S3,S4+O1,O2,O4,O5 Tingkatkan kerjasama antara pihak sekolah dengan PIBG serta pihak luar S1,S2,S6,S7+ O2,O3 Tingkatkan kemudahan sekolah dan profesionalisme guru

W-O Strategies W1,W2,W3,W4,W5+O1,O2 Tingkatkan kualiti pelajar W3+O3 Tingkatkan kualiti guru

O1- Sokongan dari Unit Teknik dan Vokasional JPM O2- Perpustakaan awam berdekatan dan menyumbang bahan O3- Guru berpengalaman dari sekolah sekitar O4- Sokongan dari PIBG O5- Sokongan dari PPD

ANCAMAN ( THREATS-T)

S-T Strategies S2,S4,S6+T1 Tingkatkan kemudahan P &P S3,S4 + T1 Optimumkan peruntukan PCG

W-T Strategies W1,W2,W3 + T1 Tingkatkan hubungan dan kerjasama dengan ibu bapa W4,W5 + T1 Tingkatkan motivasi pelajar

T1- Pencapaian rendah dalam UPSR T2- Pelajar inklusif pendidikan Khas dalam kelas perdana T3- Kurang sokongan dari Ibu bapa

PERANCANGAN TAKTIKAL 2012 (PERANCANGAN TAHUNAN) PANITIA ELEKTIF MENENGAH ATAS


ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK Pencapaian peratusan mata pelajaran Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan kurang memberangsangkan pada peringkat SPM. Meningkat peratus pencapaian pelajar pada peringkat Peperiksaan SPM dari segi kualiti dan kuantiti. Pencapaian peratus mata pelajaran Ekonomi Asas 33.3% pencapaian peratus mata pelajaran Perdagangan SPM 73.8% PETUNJUK PENCAPAIAN PRESTASI (KPI) Pencapaian peratus mata pelajaran Prinsip Perakaunan 83.3% Pencapaian kualiti A Ekonomi Asas - 1 orang Pencapaian kualiti A Perdagangan - 3 orang Pencapaian kualiti A Prinsip Perakaunan tiada[` Meningkatkan peratus pencapaian Ekonomi Asas SPM dari33.3% ( 2010) kepada 38% (2011 ) Meningkatkan peratus pencapaian Perdagangan SPM dari 73.8% (2010) kepada ( 78 % ( 2011) Meningkatkan peratus pencapaian Prinsip Perakaunan dari 83.3% (2010) kepada 88% (2011) Meningkatkan pencapaian kualiti A Ekonomi Asas 2 orang Meningkatkan pencapaian kualiti A Perdagangan 5 orang Meningkatkan pencapaian kualiti A Prinsip Perakaunan 1 orang 1. Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran 2. Meningkatkan motivasi pelajar 3. Meningkatkan minat yang mendalam terhadap mata pelajaran Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan dari tingkatan empat. 4. Mempertingkatkan penguasaan pelajar dalam KBKK khususnya pelajar peringkat menengah atas. STRATEGI 5. Mengoptimumkan penggunaan perkapita (PCG) pembelian bahan-bahan bantu mengajar dan buku-buku rujukan . 6. Memperkasakan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran 7. Memperluaskan pengetahuan guru-guru Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan terutama dalam bidang ICT 8. Mendedahkan teknik menjawab mata pelajarana elektif menegah atas dalam peperiksaan SPM 9. Pendedahan kepada guru kemahiran menanda kertas jawapan SPM

OBJEKTIF

PELAN TAKTIKAL / RANCANGAN TAHUNAN 2012 PANITIA ELEKTIF MENENGAH ATAS


STRATEGI 1 Tingkatkan persefahaman dan kerjasama antara pihak sekolah dengan PIBG serta pihak luar
PROGRAM/ PROJEK/ AKTIVITI

Tambahkan masa pengajaran dan pembelajaran Meningkatkan bahan pembelajaran dan rujukan pelajar Tingkatkan pengetahuan dan teknik menjawab soalan peperiksaan

BIL

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS/ SUMBER

OUTPUT

INDIKATOR PRESTASI

PELAN KONTIGENSI

01

Kelas Kecemerlangan

GPK 1/ SU Kurikulum/ Guru mata pelajaran

8 bulan Feb-Sept

RM 800 / PIBG

Sukatan pelajaran dapat ditamatkan dalam bulan) Ogos (SPM)

100% pelajar hadir

Edaran bahan dan nota kepada pelajar

02

Penambahan buku rujukan dan dan panduan peperiksaan di perpustakaan

GPK 1/ Guru Media

8 bulan Jan -Ogos

RM 1000/ PIBG

Bilangan buku rujukan Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan bertambah di pusat sumber Pelajar faham kaedah menjawab soalan

Buku-buku mencukupi Buku rujukan terkini dibeli dari kedai buku di pasaran

Program wajib

03

Ceramah teknik menjawab peringkat SPM

GPK 1 / Kaunselor / Guru panitia dan mata pelajaran

2 jam Bulan Julai

RM 120 PIBG

100 % pelajar hadir

Bahan Edaran kepada pelajar

STRATEGI 2 Tingkatkan profesionalisme guru dan kemudahan pembelajaran


PROGRAM/ PROJEK/ AKTIVITI

Peningkatan, pemantapan dan peluasan kursus Peningkatan bahan rujukan guru Peningkatan bidang kajian tindakan

BIL

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS/ SUMBER

OUTPUT

INDIKATOR PRESTASI

PELAN KONTIGENSI

01

Perkembangan Staf

GPK 1/ Penyelaras perkembangan Staf

6 kali setahun

RM500 / PIBG dan sumbangan pihak luar

Tahap profesionlis me guru sejarah meningkat Bilangan buku rujukan dan panduan guru meningkat

100% guru hadir

Edaran bahan dan nota kepada guru

02

Penambahan buku rujukan dan panduan guru

GPK 1/ Guru Media / Guru SPBT

Berterusan

RM 1000/ PIBG

Peningkatan buku rujukan sejarah

Bahan Edaran dan fotostat

03

Bengkel kajian Tindakan

GPK 1/ Guru panitia Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan GPK 1/ Guru panitia Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan

1 kali / hari bagi setiap panitia

RM 200 PIBG

Guru faham cara membuat kajian tindakan Tahap profesionalis me meningkat

100 % guru hadir

Bahan Edaran kepada pelajar

04

Membuat kajian tindakan

1 kajian bagi setiap panitia

RM 500/ PCG/ Sumbangan luar

100 % panitia membuat kajian tindakan

Edaran Kepada guru

STRATEGI 3 Tingkatkan kualiti pelajar


BIL PROGRAM/ PROJEK/ AKTIVITI

Tambahkan masa pembelajaran Tingkatkan motivasi pelajar Tingkatkan kemahiran belajar


TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER OUTPUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI

01

Kelas kecemerlangan

GPK 1/ Ketua Panitia/Guru Mata pelajaran

Jan- Ogos I minggu sekali

RM500 / PIBG dan sumbangan pihak luar RM 1000/ PIBG

Pelajar dapat maklumat tambahan dalam kelas Pelajar bermotivasi untuk belajar Pelajar mahir membaca & membuat nota

100% pelajar hadir

Edaran bahan dan nota kepada pelajar

02

Kursus Motivasi

GPK 1/ Kaunselor

2 kali setahun

100 % pelajar hadir

Bahan Edaran dan fotostat

03

Bengkel kemahiran belajar

GPK 1/ Kaunselor/ guru luar

1 kali setiap semester

RM 1000.00 PIBG/ Pihak luar

100 % pelajar hadir

Bahan Edaran kepada pelajar

STRATEGI 4 Tingkatkan kualiti P & P guru


BIL PROGRAM/ PROJEK/ AKTIVITI

Pemantauan pentadbir Pemantauan dan bimbingan rakan sejawat Penggunaan bahan mengajar berkualiti
TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER OUTPUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI

01

Pencerapan rakan sejawat

GPK 1/ Ketua Panitia

Sekali setiap guru mata pelajaran 1 kajian bagi setiap guru

RM 100/ wang SUWA RM 1000/ PIBG

Kualiti P%P guru bertambah baik Tahap profesionalisme guru meningkat

100% guru mata pelajaran dicerap 100 % guru dapat membuat kajan tindakan 100% guru Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan dicerap

Program wajib

02

Kajian Tindakan oleh guru Ekonomi Asas , Prinsip Perakaunan dan Perdagangan Pencerapan pentadbir

GPK 1/ guru Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan Pentadbir

Bahan Edaran dan fotostat

03

1 kali setiap semester

RM 100/ wang SUWA

Kualiti P%P guru bertambah baik

Program wajib

STRATEGI 5 Tingkatkan Penggunaan ICT dalam P&P


BIL PROGRAM/ PROJEK/ AKTIVITI

Tingkatkan pengetahuan dan kemahiran menggunakan kemudahan ICT Penambahan bahan bercorak ICT Penggunaan makmal komputer secara optima
TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER OUTPUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI

01

Bengkel ICT

GPK 1/ Penyelaras ICT

Sekali setiap satu semester

RM 300/ wang SUWA

Pengetahuan ICT di kalangan guru Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan perdagangan meningkat Setiap guru menghasilakan BBM sendiri

100% guru Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan hadir 100 % BBM dapat dihasilkan

Program wajib

02

Bina bahan berasas ICT

Penyelaras ICT, semua guru mata pelajaran

1 bahan setiap bab. 1 bagi setiap tingkatan

RM 1000/ PCG

Bahan Edaran dan fotostat

STRATEGI 6 Tingkatkan Penggunaan peruntukan PCG


BIL PROGRAM/ PROJEK/ AKTIVITI

Penggunaan peruntukan secara optimum Pembelian bahan mengikut prosuder yang ditetapkan
TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER OUTPUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI

01

Laporan Baki PCG bagi panitia Ekonomi Asas , Prinsip Perakaunan dan Perdagangan dalam Mesyuarat Kurikulum Laporan Pembentangan penggunaan PCG

Pentadbir

4 kali setahun

RM 100/ wang SUWA

Penggunaannya dapat dioptimumkan

100% guru Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan hadir 100% guru Ekonomi Asas , Prinsip Perakaunan dan Perdagangan hadir

Program wajib

02

Ketua Panitia

Setiap kali mesyuarat panitia

RM 100/ wang SUWA

Mesyuarat produktif

Program wajib

10

STRATEGI PELAKSANAAN PANITIA ELEKTIF MENENGAH ATAS 2012 - 2014

FOKUS/ STRATEGI

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR

SASARAN PRESTASI

INDIKATOR PENCAPAIAN

TAHUN PELAKSANAAN PENCAPAIAN

TERAS PIPP

Tambahkan masa pembelajaran

Menjalankan kelas tambahan

Bilangan waktu belajar bertambah Bilangan kursus/ bengkel Bil Ujian Bulanan Bil mock up Peperiksaan SPM

Berterusan

100% dilaksanakan

2012-2014 ( setiap tahun) 2012-2014 ( setiap tahun)

Tingkatkan motivasi pelajar Tingkatkan kualiti pelajar

Mengadakan kursus motivasi Penyampaian hadiah dan insentif/ sijil

2 kali setahun Selepas topik P &P 3 kali setahun 1 kali setahun

100 % dilaksanakan

1,2,3,4,5

Tingkatkan kemahiran belajar

Kursus kemahiran belajar

Bilangan kursus

1 kali setahun

100% dilaksanakan

2012-2014 ( setiap tahun)

11

FOKUS/ STRATEGI

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR

SASARAN PRESTASI

INDIKATOR PENCAPAIAN

TAHUN PELAKSANAAN PENCAPAIAN

TERAS PIPP

Pemantauan pentadbir Pemantauan dan Tingkatkan bimbingan rakan kualiti P& P guru sejawat

Pemerhatian dan pencerapan berkala Pemerhatian dan perbincangan

Bilangan pencerapan Bilangan pencerapan

1 kali setiap semester Setiap guru mata pelajaran

100% dilaksanakan 100 % dilaksanakan

2012-2014 ( setiap tahun) 2012-2014 ( setiap tahun)

1,2,3,4,5

Membuat kajian tindakan

Membuat kajian tindakan subjek Ekonomi Asas, PA dan Perdagangan


PELAN TINDAKAN

Bilangan kajian tindakan

Satu kajian

100% dilaksanakan

2012-2014 ( setiap tahun)


TAHUN PELAKSANAAN PENCAPAIAN

FOKUS/ STRATEGI

STRATEGI PELAKSANAAN

INDIKATOR

SASARAN PRESTASI

INDIKATOR PENCAPAIAN

TERAS PIPP

Tingkatkan penggunaan ICT dalam P%P

Meningkatkan pengetahuan guru Ekonomi Asas , PA dan Perdagangan dan mahir mengguna peralatan ICT Meningkatkan koleksi BBM berasas ICT

Kursus dan bengkel ICT

Bilangan kursus/ bengkel

2 kali setahun

100% dilaksanakan

2012-2014 ( setiap tahun)

2,3,4,5,6
Kursus dan bengkel bina BBM Bilangan BBM yang dihasilkan Rangkuman setiap topik 100 % dilaksanakan 2012-2014 ( setiap tahun)

12

FOKUS/ STRATEGI

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR

SASARAN PRESTASI

INDIKATOR PENCAPAIAN

TAHUN PELAKSANAAN PENCAPAIAN

TERAS PIPP

Penggunaan PCG dengan prosedur yang betul Mengoptimumka n penggunaan PCG, bahan sumber dan motivasi Penambahan bahan isu ekonomi di pusat sumber Tingkatkan motivasi pelajar

Mesyuarat kurikulum, mesyuarat panitia Pembelian buku dan bahan berkaitan

Bilangan mesyuarat

4 kali setahun

100% dilaksanakan

2012-2014 ( setiap tahun)

2,3,4,5,6
Bilangan buku 40 buku untuk rujukan 100 % dilaksanakan 2012-2014 ( setiap tahun)

Kursus motivasi

Bilangan kursus

2 kali setahun

100 % dilaksanakan

2012-2014 ( setiap tahun)

13

PELAN OPERASI PANITIA PELAN OPERASI 1 Nama Program 1 Matlamat Objektif Tempoh Sasaran
LANGKAH

: : :

MESYUARAT PANITIA ELEKTIF MENENGAH ATAS 4 KALI SETAHUN Merancang dan memperkemas perjalanan Panitia Elektif Menengah Atas sepanjang tahun 2012 Menyampaikan maklumat kurikulum, membincang dasar panitia dan merancang program Panitia.

: 1 hari : Semua ahli panitia


PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI / STATUS

01

Panggilan mesyuarat

Setiausaha

1 hari

14

02

Mesyuarat 2.1 Ucapan Pengerusi 2.2 Ucapan pengetua 2.3 Analisa keputusan PMR/SPM 2.4 Pembentangan Perancangan strategik, Pelan taktikal dan pelan operasi 2.5 Headcount 2.6 Laporan kewangan/PCG 2.7 Program Khas Panitia

Ketua Panitia Guru Ekonomi Asas , Prinsip Perakaunan dan Perdagangan

1 hari

Edaran bahan perancangan Strategik dan lain yang berkaitan

PELAN OPERASI 2 Nama program 2 Matlamat Objektif Tempoh Kumpulan sasaran : PEMEROLEHAN MAKLUMAT-MAKLUMAT MELALUI KAEDAH ICT : Pelajar mendapatkan maklumat sebanyak mungkin melalui internet : Membekalkan pelajar nota/ maklumat isu ekonomi yang dapat diperolehi dalam internet : Sepanjang masa : Guru dan pelajar
TANGGUNG JAWAB PELAN KONTIGENSI / STATUS

LANGKAH

PROSES KERJA

TEMPOH

01

Tempahan bilik komputer Mencari maklumat 2.1 Taklimat kepada guru mata pelajaran 2.1 Mohon kerjasama guru ICT Sekolah 2.3 Bahagikan pelajar kepada

Guru mata pelajaran Ketua Panitia Guru Ekonomi Asas , Prinsip Perakaunan dan Perdagangan 15

1 hari

02

Sepanjang masa P Maklumat dan tugasan-tugasan &P diedarkan

kumpulan-kumpulan 2.4 Beri tajuk tugasan kepada Pelajar 2.5 Pelajar kumpul dan cari maklumat 2.6 Pelajar catat maklumat / cetak maklumat untuk kegunaan pelajaran 03 Penilaian 3.1 pelajar membentangkan bahan yang didapati daripada internet.

Guru ICT

Guru subjek

Sepanjang masa P&P

PELAN OPERASI 3 Nama program 3 Matlamat Objektif Tempoh Kumpulan sasaran : : : : : SUDUT ISU SEMASA Memaparkan maklumat tentang isu-isu semasa Memberi maklumat kepada warga sekolah mengenai isu semasa yang berlaku dalam negara dan dunia Tahun semasa Warga SMKAP
TANGGUNG JAWAB PELAN KONTIGENSI / STATUS

LANGKAH

PROSES KERJA

TEMPOH

01

Sediakan ruang pameran

02

Mempamerkan maklumat

Guru Ekonomi Asas , Prinsip Perakaunan dan Perdagangan Guru Inventori Ketua Panitia Guru Ekonomi 16

1 hari

Bina ruang pameran

Sepanjang masa P &P

Maklumat dipamerkan

2.1 mencari maklumat mengenai isu ekonomi semasa melalui internet, suratkhabar dan majalah 2.2 Menampal maklumat di sudut ruangan yang disediakan

Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan Guru ICT

03

Kuiz 3.1 edaran soalan. 3.2 Soalan berkisar kepada maklumatmaklumat yang dipamerkan 3.2 beri hadiah dan saguhati kepada mereka yang berjaya.

Guru subjek Ekonomi Asas , Prinsip Perakaunan dan Perdagangan

Sepanjang masa P&P

Edaran soalan-soalan kuiz Pemberian hadiah

PELAN OPERASI 4 Nama Program 4 Matlamat SPM 2012 Objektif Tempoh Kumpulan sasaran : Memberi dan menyediakan soalan-soalan dan latihan-latihan kepada pelajar melalui ujian bulanan, mock up dan latih tubi. : Sepanjang Tahun : Semua guru Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan. STATUS / PELAN KONTIGENSI : : BANK SOALAN EKONOMI ASAS, PRINSIP PERAKAUN DAN PERDAGANGAN SPM Memantapkan dan meningkatkan keputusan peperiksaan Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan

LANGKAH 01.

PROSES KERJA Mendapatkan soalan / mengumpul soalan / menganalisa soalan Menyusun kumpulan soalan mengikut kategori / tajuk.

TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia S/U peperiksaan

TEMPOH 1 kali

02.

Ketua Panitia 17

Bulan Julai hingga Okt .

Soalan-soalan yang diedarkan.

1.1 Tajuk-tajuk Tingkatan 4 dan 5. 1.2 Mencetak / memperbanyak mengikut bilangan pelajar. 1.3 Mengedarkan untuk dijawab oleh pelajar. 1.4 Dibincangkan semasa P & P. 03. Penilaian dan pelaporan KPI; 1.1 Jumlah set soalan. 1.2 Jumlah soalan. 1.3 Jumlah soalan mengikut tajuk.

Guru-guru Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan

Ketua Panitia Guru Ekonomi Asas, Prinsip Perakaunan dan Perdagangan

1 kali

18