Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (2012) PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN EMPAT SMK GADONG BEAUFORT

MINGGU / TARIKH 1 4 6 JAN 2 9 - 13 JAN

TOPIK

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ORIENTASI TINGKATAN EMPAT Aras 1 : 1. Mengenal pasti tajuk- tajuk yang akan di ajar dan keperluan yang perlu disedeiakan semasa mengikuti P&P. Aras 1 : 1. Mengenalpasti konsep dan asas lukisan serta ton 2. Mengenalpasti kesan pencahayaan dalam menimbulkan bentuk 3. Mengenalpasti teknik melukis untuk penyertaan hasrat diri dan masyarakat CUTI TAHUN BARU CINA Aras 1 : Melakar rupa dan stuktur objek dan mementingkan kadar banding yang betul.

CADANGAN AKTIVITI

NOTA

Pengenalan Kepada Tajuk Pembelajaran

Aktiviti 1: 1. Menyenaraikan topik topik dalam PSV Tingkatan 4. Aktiviti 1 : 1. Membuat penerangan ringkas mengenai tajuk P&P serta pemberian nota bagi perkukuhkan kefahaman pelajar. 2. Menunjukkan teknik melukis dengan menggunakan variasi garisan melalui contohcontoh gambar teknik garisan.

3 16 - 20 JAN

SENI HALUS

LUKISAN a) Alatan dan Bahan b) Teknik melukis c) Asas sebelum melukis

4 23 - 27 JAN

5 30 - 31 JAN

LUKISAN a) Lukisan alam benda

Aras 2: Penggunaan ton untuk menimbulkan bentuk ( kesan bayang dan cahaya ) Aras 3: Mempertingkatkan daya pemerhatian dan konsepsi pelajar serta kemahiran melukis Aras 1 : Mengaplikasikan senireka dalam menghasilkan lukisan Aras 2: Menghasilkan rekaan berdasarkan imiginasi membolehkan pelajar mentafsir dalam perwujudan idea. Aras 1: 1. Mengenalpasti tentang pecahan ruang dan kedudukan subjek dalam r ruang. 2. Mengenalpasti tatacara penghasilan catan. 3. Mengenalpasti alat dan media yang digunakan dalam catan. 4. Mengenalpasti teknik-teknik cat air. Aras 1 : Memperkembangkan kefahaman dan kemahiran mengenai asas seni reka seperti warna, ruang harmoni dan kepelbagaian. Aras 2: Melalui penerokaan dalam perwujudan idea melalui contoh gambar dari buku-buku

Aktiviti 1: Lukisan alam benda Contoh : Set barangan kaca dan buah-buahan tempatan ( subjek mengikut kesesuaian tahap pelajar )

1 - 2 Feb : Merentas Desa 3 Feb : Cuti Peristiwa

SENI HALUS

6 6 - 10 FEB

LUKISAN a) Lukisan Alam Fantasi

Aktiviti 1: Lukisan bertemakan alam fantasi.

6 Feb : Cuti Maulidulrasul

7 13 - 17 FEB

SENI HALUS

CATAN a) Definisi Catan b) Pecahan Ruang c) Alat dan Media d) Teknik cat air e) Tatacara catan cat air

Aktiviti 1: 1. Membuat penerangan ringkas mengenai tajuk P&P serta pemberian nota bagi mengukuhkan kefahaman pelajar. 2. Membuat latihan pengukuhan berdasarkan lembaran kerja yang diberi.

8 20 - 24 EB

SENI HALUS

CATAN

Aktiviti 1: Menghasilkan sebuah catan dengan menggunakan teknik legap.

sains dan perbincangan. Aras 3: Membuat kajian warna berdasarkan suasana di angkasa lepas. Aras 2: 1. Memilih satu daripada beberapa teknik cat air untuk diaplikasikan dalam aktiviti yang dijalankan. 2. Mengenalpasti proses dalam penghasilan catan

9 27 FEB - 2 MAC

CATAN

Aktiviti 2: 1. Guru menujukkan demontrasi langkahlangkah penghasilan catan a) Tema Alam sekitar

SENI HALUS Aras 1: 1. Mengenalpasti jenis-jenis arca di samping perbandingan di antaranya. 2. Mengenalpasti teknik 3. Mengenalpasti alat dan bahan dalam menghasilkan arca Aktiviti 1: 1. Membuat penerangan ringkas mengenai tajuk P&P serta pemberian nota bagi mengukuhkan kefahaman pelajar. 2. Membuat latihan pengukuhan berdasarkan lembaran kerja yang diberi.

10 5 - 9 MAC

ARCA a) Sejarah Arca b) Jenis-jenis Arca c) Alat dan bahan

11 12 - 16 12 19 - 23 MAC

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 UJIAN PENGGAL 1 ( 20 - 21 MAC 2012 ) Aras I 1. Mengenalpasti bentuk pembinaan arca jenis tambahan 2. Mengenalpasti alat dan bahan dalam penghasilan arca tambahan Aras II 1. Menghasilkan lakaran idea awal sebelum menghasilkan arca Aras III 1. Menghasilkan arca tambahan mengikut langkah-langkah yang betul Aktiviti I 1. Membuat penerangan ringkas dan pebincangan berdasarkan topik 2. Menghasilkan arca tambahan berdasarkan subjek rupa geometri 3. Menghasilkan dua lakaran idea awal sebelum membina model arca 4. Menggunakan teknik cantuman dengan menggunakan kadbod keras bagi membina model arca tambahan 5. Membuat kekemasan dengan mewarna model arca tersebut Aktiviti 1 Mengenalpasti perbezaan cetakan dengan seni halus lain Mengenalpasti jenisjenis cetakan Mengenalpasti penggunaan alat dan bahan cetakan 1. Membuat penerangan ringkas mengenai tajuk pengajaran dan pembelajaran serta pemberian nota bagi memperkukuhkan kefahaman pelajar 2. Membuat latihan pengukuhan berdasarkan lembaran kerja yang diberi Aktiviti 2 Menghasilkan cetakan lino bertemakan Alam Sekitar Pembelajaran Konstruktivis Alat / Bahan Lino, Pengelek, Dakwat, Pengukir,Cermin

13 26 - 30 MAC 14 2 - 6 APRIL SENI HALUS

ARCA Arca Tambahan Teknik Cantuman

Seni Halus CETAKAN Definisi cetakan Jenis-jenis cetakan Alat dan Bahan

Aras I 1. 2. 3.

15 9 - 13 APRIL

SENI HALUS

16 16 - 20 APRIL 17 23 - 27 APRIL 18 30 APRIL - 4

SENI HALUS Seni Halus CETAKAN

Aras II 1. 2. Mengenalpasti proses penghasilan cetakan lino Mengenalpasti alat dan bahan yang digunakan di dalam cetakan lino

MEI

Aras III Menghasilkan cetakan lino Aras I RISALAH Fungsi,ciri dan reka letak Alat, bahan dan proses reka letak 1. 2. 3. Mengenal fungsi, ciri, dan reka letak risalah Mengenalpasti alat, bahan, dan proses reka letak risalah Meneliti pelbagai corak reka letak gubahan grafik Aktiviti I 1. Menghasilkan risalah lipatan segi empat Tema : Kraf tangan tradisional Tajuk : Batik Conteng Bentuk : Risalah gubahan lipatan segi empat

dan Kertas Lukisan Pembelajaran Kontekstual Alat / Bahan Pembaris, Pensel, Kertas Lukisan, Gam , Gunting dan Gambar Batik Conteng

19 7 - 11 MEI

KOMUNIKASI VISUAL

20 & 21 14 - 24 MEI 22 & 23 28 MEI - 8 JUN Komunikasi Visual LOGO

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras I 1. 2. Jenis-jenis logo Alat, Bahan,proses dan teknik penciptaan logo Ciri-ciri gubahan logo 3. Mengenalpasti ciri dan fungsi logo Mengkaji jenis-jenis logo Mengenalpasti alat,bahan,proses dan teknik mencipta logo Memahami makna dan motif logo yang dipilih Melakar imej dan memastikan imej yang dilukis bersesuaian dengan tajuk Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai tajuk serta pemberian nota di samping membuat latihan pengukuhan Pembelajaran Kontekstual Alat / Bahan Pembaris, Pensel, Kertas Lukisan, Cat Poster dan lembaran kerja

Aras II 1. 2.

KOMUNIKASI VISUAL

1. Menghasilkan logo syarikat komunikasi

Aras III 24 & 25 11 - 22 JUN Memilih warna yang sesuai untuk mewarna logo

Aras I PEMBUNGKUSAN Jenis-jenis pembungkusan dan fungsinya Ciri-ciri pembungkusan Alat, Bahan dan proses dalam pembungkusan 1. Mengenalpasti konsep reka bentuk pembungkusan 2. Mengenalpasti jenisjenis pembungkusan dan fungsinya Aras II 1. Menghasilkan rekaan pembungkusan kotak 2. Mengaplikasikan teknik campuran dalam rekaan pembungkusan kotak 3. Menerapkan oganisasi rekaan di dalam pembungkusan Aras I 1. 2. 3. Mengenalpasti pengertian dan konsep reka bentuk industri Mengenalpasti ciri-ciri reka bentuk industri Mengenalpasti proses reka bentuk industri

Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai tajuk serta pemberian nota di samping membuat latihan pengukuhan Aktiviti II 1. Menghasilkan rekaan kotak tisu

Pembelajaran Kontekstual Alat / Bahan Kertas tebal, pelekat pendua,alat pemotong,alat tulis,alat lukis,potongan gambar dan warna

Rekabentuk REKABENTUK INDUSTRI Istilah reka bentuk Proses reka bentuk Aspek reka bentuk 3 dimensi Proses lukisan reka bentuk

Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai tajuk serta pemberian nota di samping membuat latihan pengukuhan

Pembelajaran masteri Alat / Bahan Foam bunga, multifilla, kertas pasir, alat pemotong,gam uhu,alat lukis, dan kertas lukisan

26 & 27 25 JUN 2 JULAI

KOMUNIKASI VISUAL

28 &29

KOMUNIKASI

Aras I

Aktiviti I

Pembelajaran

REKA BENTUK HIASAN DALAMAN Konsep reka bentuk hiasan dalaman Elemenelemen dalam reka bentuk hiasan dalaman Prinsip reka bentuk hiasan dalaman

1. Mengenalpasti dan konsep reka bentuk hiasan dalaman 2. Mengenalpasti elemen penting dalam hiasan dalaman seperti ruang,peredaran angin,pencahayaan, warna serta susunan juga saiz perabot 3. Mengenalpasti ciri-ciri reka bentuk hiasan dalaman serta fungsinya Aras II 1. Mengaplikasikan lukisan perspektif dua titik lenyap dalam menggambarkan ruang bagi reka bentuk hiasan dalaman

1. Membuat penerangan mengenai tajuk serta pemberian nota di samping membuat latihan pengukuhan 2. Meminta pelajar membawa contoh gambar reka bentuk hiasan dalaman bagi ruang persendirian untuk aktiviti seterusnya

Kontekstual Alat / Bahan Alat lukis, Kertas lukisan,Pembaris , gambar contoh bagi reka bentuk hiasan dalaman, dan lembaran kerja

9 - 20 JULAI

VISUAL

Aktiviti II 1. Menghasilkan lukisan ruang bilik dengan menekankan perspektif sebagai panduan mewujudkan ruang dalam reka bentuk hiasan dalaman Pembelajaran Kontekstual Alat / Bahan Alat tulis,Alat lukis,contoh gambar simbol pelan seni reka landskap,kertas lukisan dan lembaran kerja

Tema : Ruang Persendirian Tajuk : Ruang bilik Bentuk Gubahan : Lukisan Perspektif Reka bentuk REKA BENTUK LANDSKAP Peranan dan fungsi landskap Mengenal ciri-ciri landskap Jenis tumbuhan dan fungsi Komunikasi Visual POSTER Tema : SELAMAT MENYAMBUT HARI KEMERDEKAAN 3. 31 30 JULAI 3 OGOS KOMUNIKASI VISULA 4. Aras I 1. Mengenalpasti fungsi dan elemen-elemen yang terkandung dalam seni reka landskap Mengenalpasti faktorfaktor penting dalam seni reka landskap dan persekitaran Mengenalpasti fungsi tumbuhan dalam landskap

30 23 - 27 JULAI

KOMUNIKASI VISUAL

2.

3.

Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai tajuk serta pemberian nota di samping membuat latihan pengukuhan 2. Melukis simbolsimbol dalam pelan seni reka landskap

Aras I 1. 2.

Memahami fungsi poster Mempertingkatkan daya konsepsi visual dan kreativiti melalui proses dan teknik mengubah poster Memperlihatkan keberkesanan penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan pada hasil seni tampak dengan sempurna Penghasilan poster menunjukkan penghargaan terhadap kemerdekaan negara Menghasilkan poster

Aras II 1.

Aktiviti I 1. Perbincangan berkaitan dengan poster dan fungsinya 2. Menunjukkan contoh-contoh poster 3. Menentukan penggunaan alat dan bahan 4. Menghasilkan poster yang bersesuaian mengikut tema dengan mengaplikasikan bentuk,warna dan ruang dalam gubahan 5. Menyemarakkan sambutan hari kemerdekaan dengan menghias poster di setiap kelas Aktiviti I 1. Menghasilkan catan mengikut tema,gaya dan nilai catan pelukis moden Malaysia yang dipilih

Konstruktivisme Alat/Bahan Kertas lukisan,pensel, pensel warna/karyon/cat poster, contoh imej yang melambangkan kemerdekaan dan pembaris

Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 32 6 - 10 OGOS PELUKIS MODEN MALAYSIA

Aras I 1. 2.

Mengenalpasti perkembangan seni lukis moden tanahair Mengenalpasti pelukis moden Malaysia dari segi tema,gaya dan nilai catan

Pembelajaran Kontekstual Alat / Bahan Alat tulis,Alat lukis,kanvas / kertas lukisan,cat poster/cat minyak, dan berus

33 13- 17 OGOS

KRAF TRADISIONAL DIMENSI BARU

Kraf Tradisional Dimensi Baru UKIRAN KAYU Definisi ukiran kayu Jenis-jenis

Aras I 1. Merangsang kepekaan pelajar mengenai sejarah,bahan,alatan, teknik,motif ukiran dan jenis ukiran 2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam reka

Aktiviti 1 1. Membuat penerangan mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan

ukiran Motif ukiran kayu

corak ukiran yang berasaskan alam Aras II 1. Mengenalpasti jenis silat dalam ukiran kayu 2. Mengenalpasti 1 daripada 4 teknik ukiran kayu 1. Memindahkan lukisan motif 2 dimensi kepada bentuk 3 dimensi dalam bentuk ukiran kayu

Silat dalam ukiran Teknik ukiran kayu

kefahaman 2. Menghasilkan lakaran corak ukiran yang berasaskan motif flora Contoh motif: Sulur Kacang 3. Lakaran motif ditampal di dalam buku nota sebagai rujukan 4. Memindahkan lukisan motif yang dipilih untuk menghasilkan ukiran kayu 5. Menghasilkan ukiran kayu teknik bunga timbul

34 20 - 24 OGOS 36 3 - 7 SEPT Kraf Tradisional Dimensi Baru 37 10 - 14 SEPT KRAF TRADISIONAL DIMENSI BARU BATIK Jenis batik dan teknik penghasilannya Motif batik Kraf Tradisional Dimensi Baru BATIK 38 17 - 21 SEPT KRAF TRADISIONAL DIMENSI BARU 2. Alat dan Bahan Proses Penghasilan Kraf Tradisional Dimensi Baru TEMBIKAR Sejarah ringkas tembikar Jenis-jenis tembikar dan ciricirinya Alat dan Bahan dalam penghasilan tembikar Kraf Tradisional Dimensi Baru TENUNAN Jenis tenunan Motif tenunan Fungsi tenunan Kraf Tradisional Dimensi Baru TENUNAN Alat dan Bahan dalam tenunan songket Teknik dan Proses tenunan songket Aras I 1. 2. Aras I 1. 2. 3.

CUTI HARI RAYA UJIAN PENGGAL II Mengenalpasti jenisjenis batik Mengenalpasti motif flora,fauna dan geometri dalam batik Mengenalpasti teknik penghasilan batik Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan kefahaman Pembelajaran Masteri Alat / Bahan Buku nota, lembaran kerja dan alat tulis

Aras I 1.

Mengenalpasti kaedah penghasilan batik pelangi Mengenalpasti alat dan bahan yang digunakan di dalam penghasilan batik pelangi

39 24 - 28 SEPT

KRAF TRADISIONAL DIMENSI BARU

3.

Mengenalpasti secara ringkas sejarah seni tembikar di Malaysia Mengenalpasti perbezaan dari segi ciricirinya di antara tembikar-tembikar yang lain Mengenalpasti alat dan bahan dalam pemghasilan sesebuah tembikar Mengenalpasti jenisjenis tenunan Mengenalpasti motifmotif tenunan Mengenalpasti fungsi tenunan

Aktiviti I 1. Menghasilkan batik pelangi dengan kaedah ikat dan celup dengan menekankan kepada cara ikatan yang pelbagai untuk melihat kesan coraknya Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan kefahaman di samping memberikan latihan melalui lembaran kerja yang mengandungi soalan pengukuhan

Pembelajaran Kontekstual Alat / Bahan Kain putih, tali rafia,pencelup warna dan baldi

Pembelajaran Masteri Alat / Bahan Buku nota, lembaran kerja dan alat tulis

Aras I 1. 2. 3.

40 1- 5 OKT

KRAF TRADISIONAL DIMENSI BARU

Aras I 1. 2.

Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan kefahaman di samping memberikan latihan melalui lembaran kerja yang mengandungi soalan pengukuhan Aktiviti I 1. Membuat perbandingan tenunan songket dan tenunan pua dari segi motif,teknik penghasilan,bahan dan alat yang digunakan juga fungsinya sebagai latihan pengukuhan di dalam bentuk jadual

Pembelajaran masteri Alat /Bahan Buku nota, lembaran kerja dan alat tulis

41 8 - 12 OKT

Mengenalpasti alat dan bahan dalam tenunan songket Mengenalpasti urutan proses dalam penghasilan tenunan songket di samping teknik yang digunakan

Pembelajaran Konstruktivisme Alat / Bahan Buku nota, lembaran kerja dan alat tulis

42 & 43 & 44 15 - 31 OKT 45 5 - 9 NOV 46

EXCEL TINGKATAN 4 PERBINCANGAN SOALAN EXCEL CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

DISEDIAKAN OLEH : NOOR HAFIDZAH BINTI MAHFODZ SMK GADONG BEAUFORT, SABAH.