Anda di halaman 1dari 15

SMK GULAU RANCANGAN PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 3 MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KONSEP/ ISTILAH KBKK AKTIVITI UNSUR

DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME ABM

BAB 1 PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN 1.1 Pemerintahan Jepun di negara kita. a) Pemerintahan Jepun i. Kedatangan Jepun -Tujuan dan rancangan Jepun di Tanah Melayu - Cara dan strategi serangan Jepun ke atas Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah Memahami zaman pemerintahan Jepun di negara kita Aras 1 1. Menyatakan sebab-sebab Jepun meluaskan kuasa 2. Memerihalkan kedatangan Jepun 3. Menyenaraikan faktor kejayaan Jepun menguasai Tanah Melayu 4. Menceritakan tentang taktik Bumi Hangus yang dijalankan oleh British 5. Menceritakan strategi pertahanan British. 6. Memerihalkan pentadbiran Jepun 7. Menyatakan dasar ekonomi Jepun 8. Memerihalkan dasar Penjepunan Lingkungan Kesemakmu ran Bersama Asia Timur Raya Asia untuk Asia Strategi Dasar penjepunan Taktik Bumi Hangus Memerihal Menyenarai Mencerita Mengumpul maklumat Menghurai Membanding Menjelas Merumus Perbincangan : Faktor dan tujuan kedatangan Jepun Kajian Peta : Melakar dan melabelkan peta penaklukan Jepun ke atas Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah Kebijaksanaan menyusun strategi -Bijak merancang strategi sebelum bertindak Jati diri bangsa -Memperkasakan mental dan fizikal Buku Teks Peta Kad Imbasan Carta

(2-6 Jan)

2 (9-13 Jan)

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN TINGKAH

ABM

LAKU PATRIOTISME 3 (16-20 Jan) ii. Dasar pemerintahan Jepun -Pentadbiran -Ekonomi -Sosial iii. Reaksi penduduk tempatan terhadap Jepun 4 (23-27 Jan) b) Kesan pemerintahan Jepun i. Politik -Menyemarakkan perjuangan kebangsaan -Meneruskan pengalaman pentadbiran kepada penduduk tempatan 9. Menceritakan kesengsaraan hidup pada zaman Jepun 10. Menyatakan reaksi penduduk tempatan terhadap pemerintahan Jepun 11. Mengumpul maklumat tentang tokoh-tokoh tanah air yang berjuang menentang Jepun 12. Menceritakan tentang kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua 13. Menyenaraikan kesan pemerintahan Jepun di negara kita Aras 2 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu, Sarawak dan Sabah 2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan Sabah 3. Menjelaskan usaha-usaha rakyat untuk mengatasi kesengsaraan hidup pada zaman Jepun Pemerintahan tentera Taktik gerila Buku Skrap : Tokoh tanah air yang berjuang menentang Jepun Membina Pengurusan Grafik : Dasar pentadbiran Jepun di tanah Melayu, Sarawak dan Sabah Ekonomi kawalan Inflasi Catuan makanan Simulasi : Dasar penjepunan Keberanian dan kecekalan mendaulatkan negara Malaysia Kegigihan dan kecekalan menghadapi dugaan -Sentiasa berani mempertahankan negara Malaysia Menghubung kait Bercerita: Kehidupan zaman Jepun

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

ABM

5 (30-3 Feb)

Perluasan pengaruh komunis ii. Ekonomi -Kemerosotan ekonomi iii. Sosial -Kesengsaraan hidup

Aras 3 1. Merumus tentang kejayaan Jepun 2. Menjelaskan kesan pentadbiran Jepun yang mengubah corak pemikiran rakyat. 3. Menghubungkaitkan pendudukan Jepun dengan kebangkitan semangat nasionalisme CUTI TAHUN BARU CINA (2-6 Februari 2011)

Temu Bual : Orang sumber yang hidup pada zaman Jepun Menonton filem : - Leftenan Adnan - Sarjan Hasan

6 (6-10 Feb)

BAB 2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu a) Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun i. Keganasan 14 Hari

Memahami keadaan Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun Aras 1 1. Mengumpul maklumat tentang Keganasan 14 Hari 2. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga 3. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tenteta British (BMA) Aras 2 1. Menyatakan tindakan ganas oleh Bintang Tiga 2. Menjelaskan kejayaan Pentadbiran Tentera British (BMA) Keganasan 14 Hari Agresif / Radikal Bintang Tiga Pentadbiran Tentera British (BMA) Mengumpul maklumat Mencerita Menjelas Menjana idea Bercerita : Huru-hara yang dicetuskan oleh Bintang Tiga Temubual : Orang Sumber yang hidup pada masa penguasaan Bintang Tiga Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung -Sentiasa taat setia kepada negara Hidup bersama dalam keamanan dan keharmonian. -Menghormati antara satu sama lain. Buku Teks Kertas edaran Grafik

7 (13-17 Feb)

ii. Pentadbiran Tentera British (BMA)

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH Naungan Jajahan

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

ABM

Aras 3 1. Menjana idea tentang penguasaan Tanah Melayu oleh Bintang Tiga selama 14 hari sebelum kedatangan semula British. 8 (20-24 Feb) 9 (27 Jan3Mac) b) Malayan Union 1946 i. Tujuan Penubuhan ii. Ciri-ciri Malayan Union c) Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union i. Faktor penentangan -Kedaulatan dan kuasa politik sultan -Kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu -Tindakan MacMichael MINGGU TEMA/TAJUK UJIAN 1

Memahami pentadbiran Malayan Union Aras 1 1. Menyatakan sebab penubuhan Malayan Union 2. Mengemukakan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union 3. Mentakrif konsep Jus Soli 4. Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union 5. Mengemukakan cara orang Melayu menentang Malayan Union Aras 2 1. Menghuraikan syarat kerakyatan Malayan Union 2. Menjelaskan maksud sultan kehilangan kuasa dalam kerajaan Malayan Union 3. Menjelaskan kedudukan Malayan Democratic Union (MDU) dalam Malayan Union HASIL PEMBELAJARAN Pemulauan Berkabung Kempen Gagasan Kesatuan Penentangan Jus Soli Tunjuk Perasaan Kongres Berkabung Kaji gambar : Cara penentangan terhadap Malayan Union Mentakrif Menghurai Menjelas Meramal Menilai Menghubug kait Kaji dokumen: Surat ugutan kepada sultansultan Melayu Perbincangan Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union Kekalkan kedaulatan negara kita -Sentiasa berusaha mengekalkan kedaulatan negara Malaysia Kesanggupan berjuang untuk mempertahankan maruah bangsa - Sedia berkorban untuk maruah bangsa dan negara Buku Teks Kertas edaran Grafik

KONSEP/ ISTILAH

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME Kekentalan semangat juang menyatukan Bangsa-Bersatu mempertahankan

ABM

ii. Cara penentangan -Peranan individu -Peranan akhbar

Aras 3 1. Meramalkan keadaan di Tanah Melayu sekiranya Malayan Union diteruskan 2. Menilai peranan wanita semasa penentangan Malayan

Hak istimewa 4 orang Melay u

Simulasi : Penentangan terhadap Malayan Union

MINGGU MINGGU

TEMA/TAJUK TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN 4. Mengumpulkan maklumat penentangan AMCJAPUTERA terhadap Aras 2 Persekutuan Tanah Melayu 1. Membincangkan usaha UMNO menyatupadukan Aras 2 Melayu orang 1. usaha-usaha 2. Menjelaskan perkembangan merangka perlembagaan UMNO selepas Malayan Persekutuan Tanah Melayu Union sehingga 1948. 1948 2. Menghuraikan ciri-ciri Aras 3 1. perjanjian Persekutuan Tanah Menjana idea tentang dasar Melayu yang UMNO 1948 menjadi pilihan orang Melayu Aras 3 2. Mentafsir lambang dan 1. bendera UMNO Membezakan ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union 1946 dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu CUTI PERTENGAHAN 1948 PENGGAL 2. Membezakan ciri-ciri kerakyatan dalam Malayan Union 1946 dengan Memahami penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu 1948 1948

KONSEP/ ISTILAH KONSEP/ ISTILAH

KBKK KBKK Membeza

AKTIVITI AKTIVITI Temu bual : Orang sumber yang terlibat Mengumpul dapat gambar : menceritakan Gambar yang tentang berkaitan penggubalan dengan Perlembagaan UMNO Persekutuan Tanah Melayu Melakar 1948 gambar : Melukis bendera dan Buku skrap : lambang Mengumpul UMNO biodata tokohtokoh yang terlibat dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948

iii. Perjuangan dan perkembangan UMNO

UNSUR DAN TINGKAH LAKU UNSUR DAN PATRIOTISME TINGKAH LAKU Keluhuran PATRIOTISME perlembagaan -Mempertahankan kedaulatan negara kita Bertoleransi dan bermuafakat untuk kepentingan negara -Mengamalkan sikap bertolak ansur

ABM ABM

(12-17 Mac) 11 (20-24) Mac) 12 (27-31 Mac) e) Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Kerja Kursus i. Rundingan ke Sejarah arah i. penggubalan Pengenalan ii.Perlembagaan Format iii. Pemilihan tajuk Persekutuan iv. Proses mencari Tanah Melayu bahan ii. Ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu TEMA/TAJUK 1948

Persekutuan Aras 1 1. Memerihalkan tentang rundingan kea rah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 2. Menyatakan sebab pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 3. Menyenaraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu HASIL PEMBELAJARAN Perlembagaan Perlembagaan Rakyat

Memerihal Menyenarai Mengumpul maklumat Menjelas Menghurai Penulisan Grafik : Membandingkan ciri-ciri Malayan Union 1946 dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948 AKTIVITI

Kewajipan untuk memelihara dan mempertahankan hak -Bertanggungjawab dalam tindakan

Buku Teks Kertas edaran Grafik

MINGGU

KONSEP/ ISTILAH

KBKK

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

ABM

12 (3-7 Apr)

Ancaman Pengganas Komunis dan Pengisytiharan Darurat a) Penyusupan dan kegiatan

5
Mengetahui keganasan pengganas komunis

MIN G-GU 13 (10-14 Apr)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

ABM

b) Langkahlangkah membanteras ancaman pengganas komunis i. Perisytiharan darurat 1948 ii. Pengharaman Parti Komunis Malaya dan parti-parti berhaluan kiri iii. Memperbesar pasukan keselamatan iv. Rancangan Briggs -Mengatasi Min Yuen -Pembentukan Kampung Baru -Pengisytiharan Kawasan Hitam dan Kawasan Putih

Memahami langkah-langkah membanteras ancaman pengganas komunis Aras 1 1. Mentakrif istilah darurat 2. Menceritakan peristiwa yang membawa kepada pengisytiharan darurat 3. Menyatakan langkah-langkah memperbesar pasukan keselamatan 4. Memerihal tentang kegiatan Min Yuen 5. Mencerita Rancangan Briggs 6. Menyenarai usaha-usaha untuk mememangi hati dan fikiran rakyat 7. Menyatakan tentang tawaran pengampunan beramai-ramai 8. Menyatakan tentang Rundingan Baling Aras 2 1. Menghubungkaitkan Rundingan Baling dengan kejayaan kerajaan menangani ancaman komunis 2. Menjelaskan bentuk kerjasama di kalangan rakyat untuk membanteras ancaman komunis Darurat Perintah berkurung Min Yuen Kampung Baru Kawasan Hitam dan Kawasan Putih Home Guard Tawaran pengampunan beramairamai Perang saraf Propaganda Menghubung kait Menjelas Membuat penilaian Membina peta minda : Langkahlangkah membanteras ancaman komunis Kaji gambar: Perjumpaan di Baling 1955 Mentakrif Memerihal Mencerita Kaji dokumen : Ordinan Darurat 1948 Kejituan perancangan mengekalkan kestabilan negara Malaysia -Bijak merancang untuk kesejahteraan masa depan Buku Teks Kertas edaran Grafik

Negara Malaysia tanggungjawab kita -Menyokong dan melibatkan diri dalam dasar negara Malaysia

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH Kempen memenangi hati dan fikiran rakyat Operasi ketenteraan

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN T/LAKU PATRIOTISME

ABM

v. Perang saraf -Pengampunan beramai-ramai -Pemberian Kad Pengenalan -Tawaran hadiah -Pemberian Kerakyatan vi. Rundingan Baling c)Kesan Zaman Darurat i. Politik ii. Ekonomi iii. Sosial

Aras 3 1. Membuat penilaian cara yang paling berkesan mengatasi ancaman komunis 2. Menjelaskan kewajaran langkah pengampunan beramai-ramai

Aras 1 1. Menyatakan kesan Zaman Darurat ke atas ekonomi 2. Mengumpul maklumat tentang perkembangan politik semasa darurat 3. Menyatakan kesan Zaman Darurat ke atas rakyat Aras 2 1. Membincangkan kesan Zaman darurat terhadap kehidupan rakyat jelata

Operasi ketenteraan

Mengumpul maklumat Membincang Membahas Merasional

Perbincangan : Kesan Zaman Darurat Kaji gambar : Kesan-kesan keganasan komunis

Pembinaan negara berasaskan pengalaman sejarah -Bersedia dan bertindak wajar Sejarah memberi iktibar -Mengambil iktibar daripada peristiwa Zaman darurat

Buku Teks Kertas edaran Grafik

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME - Bersatu mempertahankan kedaulatan dan maruah negara

ABM

- Perlembagaan 1941 - Majlis Tempatan 1947 - Pilihan raya Majlis Perbandaran 1956 - Penubuhan partiparti politik seperti SUPP, PANAS, SNAP, BARJASA, Parti Perikatan Sarawak b) Perubahan Pentadbiran Ke Arah Berkerajaan Sendiri di Sabah i. Sabah diserahkan kepada British - Pentadbiran Tentera British - Penyerahan Sabah kepada Kerajaan British oleh Syarikat

antipenyerahan membunuh Gabenor sarawak 2. Menjana idea ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak lebih cepat sekiranya di bawah pentadbiran Brooke berbanding di bawah kerajaan British 3. Mencerakinkan tindakan British melambatkan usaha kea rah berkerajaan sendiri di Sarawak

Majlis Negeri

Pengurusan Grafik : Membanding gerakan antipenyerahan di Sarawak dengan penentangan Malayan Union

Memahami perubahan pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sabah Aras 1 1. Memerihal tentang pentadbiran Tentera British di Sabah selepas kekalahan Jepun 2. Mengumpul maklumat tentang sebab penyerahan Sabah kepada Kerajaan British 3. Menyatakan reaksi penduduk Sabah tentang pengumuman Sabah sebagai tanah Jajahan British. Majlis Bandaran Gabenor Memerihal Mengumpul maklumat Mengkelas Membincang MembanPerbincangan Sebab-sebab Syarikat Borneo Utara British (SBUB) menyerahkan Sabah kepada British. Kesedaran kepentingan berorganisasi - Sepakat dalam perjuangan membawa kejayaan Kepekaan dalam menerima perubahan Buku Teks OHP Grafik

Borneo Utara British (SBUB)

ding

-Bijak menilai

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

ABM

ii. langkah-langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah - Perlembagaan 1950 - Majlis Tempatan 1952 - Perlembagaan 1960 - Pilihan raya Majlis Undangan 1962 - Kemunculan persatuan seperti UNKO, USNO, Pasok Momogun, PCS, Parti Perikatan Sabah

4. Menyatakan kemunculan kesedaran kebangsaan di Sabah 5. Mengemukakan usaha ke arah berkerajaan sendiri di Sabah 6. Mengumpul maklumat tentang penubuhan parti-parti politik di Sabah seperti USNO, UNKO, Pasok Momogun, Parti Cina Sabah dan Perikatan Sabah Aras 2 1. Mengkelaskan penubuhan parti-parti politik di Sabah 2. Membincangkan tentang kelewatan kesedaran kebangsaan di Sabah Aras 3 1. Membandingkan reaksi pendudyuk Sarawak dengan Sabah tentang penyerahan negeri mereka sebagai tanah jajahan British 2. Membandingkan tentang langkah yang diambil ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak dan Sabah

Pengurusan Grafik : Perbandingan langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah dan Sarawak

Kertas edaran

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

ABM

PEMBENTUKAN NEGARA MALAYSIA Gagasan Persekutuan Malaysia a) Idea pembentukan Malaysia - Konsep gagasan Persekutuan i. Cadangan Tunku Abdul Rahman Putra di Singapura pada 27 Mei 1961 b) Matlamat pembentukan Malaysia i. Keselamatan ii. Keseimbangan kaum iii. Mempercepatkan Memahami Gagasan Persekutuan Malaysia Aras 1 1. Mentafsir konsep gagasan Malaysia 2. mengumpul maklumat tentang idea-idea pembentukan Malaysia 3. Menyatakan sebab pembentukan Malaysia 4. Menceritakan senario yang berlaku di Singapura, Sarawak dan Sabah yang membawa pembentukan Malaysia Aras 2 1. Menghubungkaitakan pembentukan Malaysia dengan kemerdekaan Sarawak, Sabah dan Singapura 2. Menghuraikan sebab pembentukan Malaysia dengan senario politik semasa Gagasan Malaysia Persekutuan Malaysia Kaum Etnik Kesepakatan Menghubung kait Menghurai Membincang Menjana idea Mentafsir Mengumpul maklumat Mencerita Membina Peta Minda : Matlamat pembentukan Persekutuan Malaysia Kajian Dokumen : Teks ucapan Tunku Abdul rahman di Singapura pada 27 Mei 1961 Perbincangan Idea Tunku Abdul Rahman membentuk Malaysia Kepemimpinan berwawasan membawa kesejahteraan - Bersikap inovatif dan berwawasan Kesepakatan untuk kestabilan negara - Sentiasa bersatu padu Buku Teks OHP Grafik Kertas edaran

10

kemerdekaan

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

ABM

iv. Memajukan ekonomi v. Pembangunan rakyat

Aras 3 1.Membincangkan pembentukan Malaysia sebagai kesepakatan untuk mewujudkan kestabilan negara 2. Menjana idea wawasan Tunku Abdul Rahman menjamin kesejahteraan negara.

Reaksi terhadap pembentukan Persekutuan Malaysia a) Reaksi dan perkembangan politik i. Reaksi negerinegeri yang terlibat dalam Rancangan Persekutuan Malaysia Memahami reaksi terhadap pembentukan Persekutuan Malaysia Aras 1 1. Menyenaraikan parti-parti politik yang menentang gagasan Malaysia 2. Mengumpul maklumat tentang reaksi parti-parti politik di Suruhanjaya Referendum Pemberontakan Neokolonialisme Menyenarai Mengumpul maklumat Menjelas Menerang Menjana Perbincangan Reaksi dan cabaran dari negara Indonesia dan Filipina Buku Skrap : Maklumat reaksi Ketabahan menghadapi cabaran -Tegas mempertahankan idea Idea bertaraf dunia - Membanggai Buku Teks OHP Grafik Kertas edaran

11

(Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah, Brunei)

negeri-negeri yang terlibat dengan penubuhan Malaysia 3. Menyenarai sebab-sebab penentangan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia

Konfrontasi Propaganda Pencerobohan

idea Membanding Membincang

partiparti politik

kejayaan Malaysia di peringkat dunia

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

ABM

ii. Negara-negara jiran -Tuntutan Filipina ke atas Sabah - Reaksi Indonesia iii. Reaksi Negara Barat - Britain - Amerika Syarikat

4. Menyatakan reaksi Britain dan Amerika Syarikat terhadap pembentukan Malaysia Aras 2 1. Menjelaskan tindakan pemimpin tempatan dalam menangani cabaran pembentukan Malaysia 2. Menerang reaksi penduduk tempatan terhadap pembentukan Malaysia Aras 3 1. Menjana idea tentang tindakan Britain memberi kemerdekaan kepada Singapura, Sarawak dan Sabah 2. Membanding reaksi penduduk negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia 3. Membincang idea bernas gagasan Malaysia sehingga mendapat pengiktirafan kuasa besar dunia

Rampasan kuasa Kegiatan subversif

12

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

ABM

Perjanjian dan Perisytiharan Malaysia a) langkahlangkah ke arah pembentukan Malaysia Hasil tinjauan pendapat dan kehendak rakyat terhadap gagasan Malaysia - Persatuan Parlimen Komanwel (CPA) - Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) Memahami reaksi terhadap pembentukan Persekutuan Malaysia Aras 1 1. Mengumpul maklumat tentang keahlian dan kepentingan Mesyuarat Persatuan Parlimen Komanwel 2. Menyatakan tujuan penubuhan, keahlian, peranan dan laporan CPA, JPPM dan JAK 3. Menyatakan hasil tinjauan Suruhanjaya Cobbold dan Suruhanjaya Pertubuhan bangsa-Bangsa Bersatu 4. Mentakrif istilah konfrontasi 5. Menyenarai langkah-langkah kerajaan menangani konfrontasi 6. Menyatakan usaha kerajaan Suruhanjaya Pemberontakan Neokolonialisme Konfrontasi Propaganda Pencerobohan Rampasan kuasa Mengumpul maklumat Mentakrif Menyenarai Membincang Menjelas Mencerakin Membuat inferens Kajian Gambar : Peristiwa yang berkaitan pembentukan Persekutuan Malaysia Kajian dokumen : - 20 Perkara Perbincangan Cabaran dari negara Indonesia dan Filipina Mempertahankan hak bangsa - Mempunyai sikap bertanggungjawab Buku Teks OHP Grafik Kertas edaran

13

- Laporan Suruhanjaya Cobbold - Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

Malaysia dan Indonesia mencapai perdamaian Aras 2 1. Membincang kegigihan kerajaan dan rakyat menghadapi konfrontasi

Kegiatan subversif

Sabah - Laporan Suruhanjaya Cobbold

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

ABM

- Tinjauan Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu - Perdamaian selepas konfrontasi

2. Menjelaskan ketidakwajaran tindakan Indonesia melancarkan konfrontasi Aras 3 1. Mencerakinkan tentang Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, Suruhanjaya Cobbold dan Jawatankuasa Antara Kerajaan 2. Membuat inferens tentang ketelitian pemimpin Sarawak dan Sabah dalam menjamin hak, kepentingan dan kedaulatan mereka sebelum menganggotai Malaysia Memahami Pengisytiharan Malaysia Aras 1 1. Mengumpul maklumat tentang asas-asas Perjanjian Malaysia 2. Menyatakan isi-isi utama Perjanjian Malaysia 3. Menceritakan tentang Parti pembangkang Perisytiharan Malaysia Pengisytiharan Mengumpul maklumat Mencerita Memerihal Menerang Perbincangan Kepentingan sikap toleransi Kajian Gambar : Perisytiharan Malaysia Bangga Malaysia tanah airku - Sentiasa berbangga sebagai rakyat Malaysia Kepimpinan Buku Teks OHP Grafik Kertas edaran

b) Pengisytiharan Malaysia 16 September 1963 i. Perjanjian Malaysia 1963 - Asas-asas

14

Perjanjian Malaysia (20 Perkara Sabah) - Pengisytiharan Malaysia

pengisytiharan Malaysia 4. Memerihalkan sebab-sebab perpisahan Singapura 1965

Menjelas Toleransi Berkempen Sentimen Membincang

dalam masyarakat berbilang kaum

berwawasan - Bijak bertindak

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

KBKK

AKTIVITI

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

ABM

ii. Perpisahan Singapura - Sebab-sebab

Aras 2 1. Menerangkan peristiwa pengisytiharan Malaysia 2. Menjelaskan kepentingan sikap toleransi semasa penggubalan perlembagaan Malaysia 1963 Aras 3 1. Membincang kewajaran perpisahan Malaysia dan Singapura 2. Membincangkan 20 perkara Sabah yang menjadi asas Perjanjian Malaysia

Deklamasi sajak : Mengarang sajak Malaysia

15