Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (2012) PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN TIGA SMK GADONG BEAUFORT

MINGGU / TARIKH

TOPIK PENGHASILAN SENI VISUAL 1.1 ASAS SENI REKA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN 1. Memahami sukatan dan Rancangan serta tajuk-tajuk Pelajaran tahunan untuk tujuan persediaan awal. 2. Memahami dan menghasilkan pelbagai jenis unsur seni dan prinsip rekaan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi unsur seni dan prinsip rekaan dalam aktiviti penghasilam seni visual Aras1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. Aras 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. 1. Memahami sukatan dan Rancangan serta tajuk-tajuk Pelajaran tahunan untuk tujuan persediaan awal. 2. Memahami dan menghasilkan pelbagai jenis unsur seni dan prinsip rekaan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi unsur seni dan prinsip rekaan dalam aktiviti penghasilam seni visual Aras1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. Aras 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. 1. Memahami sukatan dan Rancangan serta tajuk-tajuk Pelajaran tahunan untuk tujuan persediaan awal. 2. Memahami dan menghasilkan pelbagai jenis unsur seni dan prinsip rekaan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi unsur seni dan prinsip rekaan dalam aktiviti penghasilam seni visual Aras1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang.

CADANGAN AKTIVITI

NOTA

BAHGAIAN A : UNSUR SENI 1 4 6 JAN BAB 1 : GARISAN BAB 2: RUPA BAB 3 : BENTUK

Membincangkan contohcontoh hasilan seni yang mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam hasil karya. Perbincangan Komen Pendapat

BAHGAIAN A : UNSUR SENI 2 9 - 13 JAN BAB 4 : RUANG BAB 5: JALINAN BAB 6 : WARNA

Membincangkan contohcontoh hasilan seni yang mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam hasil karya. Perbincangan Komen Pendapat

3 16 - 20 JAN

BAHGAIAN A : PRINSIP REKAAN BAB 7 : HARMONI BAB 8 : PENEGASAN BAB 9 : IMBANGAN

Membincangkan contohcontoh hasilan seni yang mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam hasil karya. Perbincangan Komen Pendapat

Aras 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. 4 23 - 27 JAN CUTI TAHUN BARU CINA 1. Memahami sukatan dan Rancangan serta tajuk-tajuk Pelajaran tahunan untuk tujuan persediaan awal. 2. Memahami dan menghasilkan pelbagai jenis unsur seni dan prinsip rekaan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi unsur seni dan prinsip rekaan dalam aktiviti penghasilam seni visual Aras1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. Aras 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. 1. Memahami sukatan dan Rancangan serta tajuk-tajuk Pelajaran tahunan untuk tujuan persediaan awal. 2. Memahami dan menghasilkan pelbagai jenis unsur seni dan prinsip rekaan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi unsur seni dan prinsip rekaan dalam aktiviti penghasilam seni visual Aras1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. Aras 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. 1. Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan . 2. Menghasilkan dan mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar secara lukisan 3. Memahami peranan lukisan dalam seni visual. Aras 1 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus Membuat karya seni secara kritis dan kreatif Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja Berkomunikasi melalui penghasilan karya

5 30 - 31 JAN

BAHGAIAN A : PRINSIP REKAAN BAB 10 : KONTRA BAB 11 : IRAMA & PERGERAKAN

Membincangkan contohcontoh hasilan seni yang mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam hasil karya. Perbincangan Komen Pendapat

PENGHASILAN SENI VISUAL 1.1 ASAS SENI REKA 6 6 - 10 FEB

BAHGAIAN A : PRINSIP REKAAN BAB 12 : KEPELBAGAIAN BAB 13: KESATUAN

Membincangkan contohcontoh hasilan seni yang mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam hasil karya. Perbincangan Komen Pendapat

7 13 - 17 FEB 8 20 - 24 EB 9 27 FEB - 2 MAC

PENGHASILAN SENI VISUAL 1.2 SENI HALUS

BAB 14 :LUKISAN - Pengenalan - Jenis - Teknik - Proses

Membuat kajian garisan, jalinan yang terdapat di tumbuhtumbuhan.dan alam semulajadi. Dan buatan manusia dengan dakwat/arang Pelajar menghasilkan lukisan persepktif tiga titik lenyap dengan menggunakan ruang dalam kelas sebagai rujukan. Pelajar membuat lukisan secara pointistik bertemakan suatu bahan semulajadi bagi menghasilkan sebuah karya seni. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi pelajar

Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. Aras 2 Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. Membanding beza jenis komunikasi visual. Aras 3 Mengaplikasikan asas seni reka Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. Mendokumentasikan proses pembelajaran 1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan. 2. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu. 3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan BAB 15 : CATAN - Pengenalan - Jenis - Teknik - Proses ( Flora ) Cat Poster Catan cat air Aras 1 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus Membuat karya seni secara kritis dan kreatif Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja Aras 2 Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan Menjalankan aktiviti secara terancang UJIAN PENGGAL 1 ( 20 - 21 MAC 2012 ) 1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan. 2. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu. 3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan BAB 15 : CATAN - Pengenalan - Jenis - Teknik - Proses ( Flora ) Cat Poster Catan cat air Aras 1 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus Membuat karya seni secara kritis dan kreatif Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja Aras 2 Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan Menjalankan aktiviti secara terancang Memahami konsep, jenis dan teknik penghasilan arca 2. Memahami dan menghasilkan arca berfungsi dan estatika. 3. Mengetahui teknik dan proses untuk menghasil-kan arca stabail atau mobail Aras 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan &

Melukis dan mewarna dengan baik.

10 5 - 9 MAC

PENGHASILAN SENI VISUAL 1.2 SENI HALUS

Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat/bahan dalam menghasilkan catan. Pelajar menghasilkan poster mudah dengan menggunakan cat poster/warna buncho. Pelajar menghasilkan ujikaji teknik dan jenis catan cat air seperti basah atas basah, basah atas kering dan kering atas basah. Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan penekanan unsur tona, cahaya dan teknik.

11 12 - 16 12 19 - 23 MAC

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

13 26 - 30 MAC 14 2 - 6 APRIL PENGHASILAN SENI VISUAL 1.2 SENI HALUS

Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat/bahan dalam menghasilkan catan. Pelajar menghasilkan poster mudah dengan menggunakan cat poster/warna buncho. Pelajar menghasilkan ujikaji teknik dan jenis catan cat air seperti basah atas basah, basah atas kering dan kering atas basah. Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan penekanan unsur tona, cahaya dan teknik.

15 9 - 13 APRIL 16 16 - 20 APRIL

PENGHASILAN SENI VISUAL 1.2 SENI HALUS

BAB 16 : ARCA Pengenalan - Jenis - Teknik - Proses Arca Mobil Arca Stabail Arca Berfungsi Arca Estatika

Pelajar mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estetika di sekeliling sekolah dan sekitarnya. Pelajar menghasilkan arca luakan dengan menggunakan bahan Plaster of Paris.

terancang. Aras 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. Aras 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran Aras 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. Aras 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. Aras 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran 1. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik spt. Tipografi, logo, poster, papan tanda dan sebagainya. 2. Menghasilkan logo, tipografi, logo, poster, papan tanda dan sebagainya. 3.Memahami pelbagai kompenan rekabentuk grafik dan ciricirinya yang baik Aras 1 Mengaplikasi Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja Seni Visual. Aras 2 Menginterpretasi maklumat dan memperkembangakan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan. Menghasilkan karya dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai. Menggunakan pelbagai jenis muka taip yang sesuai. Mengolah hasil karya dengan memberi perhatian kepada : kadar banding rekaletak muka taip imbangan. Aras 3 Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkatkan daya kreativiti dan proses rekabentuk. Menyediakan portfolio

17 23 - 27 APRIL 18 30 APRIL - 4 MEI PENGHASILAN SENI VISUAL 1.2 SENI HALUS

BAB 17 : CETAKAN - Pengenalan - Jenis Cetakan - Teknik Cetakan - Proses Cetakan

Menghasilkan cetakan mengikut tahap pelajar.

PENGHASILAN SEINI VISUAL 1.3 KOMUNIKASI VISUAL 19 7 - 11 MEI

KOMUNIKASI VISUAL REKA BENTUK GRAFIK. Pengenalan Jenis Teknik

ProseS

BAB 18 : SIMBOL

Pelajar menghasilkan pelbagai reka bentuk tipografi sistem 3 x 5 dengan pelbagai nisbah. Pelajar diminta menghasilkan satu reka bentuk logo huruf yang bertemakan nama/ nama singkatan. Pelajar menghasilkan sebuah poster mudah bertemakan Masa Depan dengan menitikberatkan tipografi dan imej.

persembahan serta mendokumentasikan pengetahuan secara jujur dan teratur. 20 & 21 14 - 24 MEI 22 & 23 28 MEI - 8 JUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN KOMUNIKASI VISUAL REKA BENTUK GRAFIK. Pengenalan Jenis Teknik 1. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik spt. Tipografi, logo, poster, papan tanda dan sebagainya. 2. Menghasilkan logo, tipografi, logo, poster, papan tanda dan sebagainya. 3.Memahami pelbagai kompenan rekabentuk grafik dan ciricirinya yang baik Aras 1 Mengaplikasi Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja Seni Visual. Aras 2 Menginterpretasi maklumat dan memperkembangakan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan. Menghasilkan karya dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai. Menggunakan pelbagai jenis muka taip yang sesuai. Mengolah hasil karya dengan memberi perhatian kepada : kadar banding rekaletak muka taip imbangan. Aras 3 Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkatkan daya kreativiti dan proses rekabentuk. Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasikan pengetahuan secara jujur dan teratur. Pelajar menghasilkan pelbagai reka bentuk tipografi sistem 3 x 5 dengan pelbagai nisbah. Pelajar diminta menghasilkan satu reka bentuk logo huruf yang bertemakan nama/ nama singkatan. Pelajar menghasilkan sebuah poster mudah bertemakan Masa Depan dengan menitikberatkan tipografi dan imej.

24 11 - 15 JUN 25 18 - 22 JUN 26 - 27 25 - 29 JULAI 26 & 27 25 JUN 2 JULAI 28 - 30 9 - 27 JULAI

ProseS

BAB 19 : LOGO

BAB 20 : IKLAN BAB 21 : RISALAH

BAB 22 : PEMBUNGKUSAN

31 & 32 30 JULAI 10 OGOS

PENGHASILAN SEINI VISUAL 1.3 KOMUNIKASI VISUAL BAB 23 : TIPOGRAFI

33 13 - 17 OGOS 34 20 - 24 OGOS

EXCEL PMR 2 CUTI HARI RAYA

BAB 24 & 25 : BATIK Batik (Ikat celup) Batik lukis

35 - 36 27 OGOS 7 SEPT

PENGHASILAN SEINI VISUAL 1.4 KRAF TRADISIONAL DAN DIMENSI BARU

KRAF TRADISIONAL BAB 26 : TENUNAN

37 10 - 14 SEPT

PENGHASILAN SEINI VISUAL 1.4 KRAF TRADISIONAL DAN DIMENSI BARU

38 17 - 21 SEPT

SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL : PERKEMBANGA N SENI VISUAL DI MALAYSIA

BAB 27 : ARTIS DAN TOKOKH SENI HALUS TANAH AIR BAB 28 : TOKOK KRAF TANGAN TANAH AIR

1. Mengetahui dan memahami Kraf Tradisional tempatan. 2. Mengetahui dan menghargai tokoh dan pandai tukang tempatan. Aras 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. Aras 2 1.Menyenarai perkara berkaitan perkembangan kraf tenunan tradisional dari aspek: a. pengenalan b. tokoh c. sumbangan 2.Menginteprestasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. Aras 3 1.Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. 2.Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. 3.Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4.Menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian 2. Mengetahui dan memahami Kraf Tradisional tempatan. 2. Mengetahui dan menghargai tokoh dan pandai tukang tempatan. Aras 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. Aras 2 1.Menyenarai perkara berkaitan perkembangan kraf tenunan tradisional dari aspek: a. pengenalan b. tokoh c. sumbangan 2.Menginteprestasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. Aras 3 1.Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. 2.Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. 3.Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4.Menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian 1.Mengetahui dan memahami perkembangan seni visual di Malaysia ARAS 1 1.Mengumpul maklumat sejarah Seni Halus sebelum merdeka dari aspek: Pengenalan Tokoh, karya dan sumbangan ARAS 2 1.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan

1.

Pelajar menghasilkan buku skrap dengan mengumpul gambar dan motif kraf tradisional spt. motif yang terdapat pada tenunan

2.

Pelajar menghasilkan buku skrap dengan mengumpul gambar dan motif kraf tradisional spt. motif yang terdapat pada tenunan

Pelajar membuat dokumentasi dengan menyenaraikan beberapa tokoh pelukis tanah air serta karyanya yang popular. Pelajar membuat portfolio berkumpulan (2 atau 3 orang sekumpulan ) tentang Sejarah dan sumbangan Tokoh Seni Visual terkenal di Malaysia Pelajar didedahkan dengan Kritikan Mudah karya catan/ arca tempatan yang

serantau. 2.Menghuraikan perkembangan seni halus dari aspek: Pengenalan Tokoh dan sumbangan 3. Membuat pernyataan tentang Seni Visual dalam kehidupan dan budaya.

popular. 1.

BAB 29 : PERALATAN, PERMAINAN DAN PERHIASAN DIRI

1.Mengetahui dan memahami perkembangan seni visual di Malaysia ARAS 1 1.Mengumpul maklumat sejarah Seni Halus sebelum merdeka dari aspek: Pengenalan Tokoh, karya dan sumbangan ARAS 2 1.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. 2.Menghuraikan perkembangan seni halus dari aspek: Pengenalan Tokoh dan sumbangan 3. Membuat pernyataan tentang Seni Visual dalam kehidupan dan budaya.

Pelajar membuat dokumentasi dengan menyenaraikan beberapa tokoh pelukis tanah air serta karyanya yang popular. Pelajar membuat portfolio berkumpulan (2 atau 3 orang sekumpulan ) tentang Sejarah dan sumbangan Tokoh Seni Visual terkenal di Malaysia Pelajar didedahkan dengan Kritikan Mudah karya catan/ arca tempatan yang popular. 2.

39 24 - 28 SEPT

40 2 - 9 OKT 41 - 46 5 - 9 NOV

PEPERIKSAAN PMR BERMULA AKTIVITI SELEPAS PMR

DISEDIAKAN OLEH : NOOR HAFIDZAH BINTI MAHFODZ SMK GADONG BEAUFORT, SABAH.