Anda di halaman 1dari 2

01.

log b . log a
c

log b

Nilai x adalah .

02. 0
3

tan tan = tan - tan 3 4

Sin sin =

cos( + ) = ?

03.

lim
x 0

x x

.
?

lim
x 0

x x

04. Panjang proyeksi b i 2 j pada a xi x, y > 0 adalah 1. Maka 4x - 3y + 1 = ?

yj

06. Nilai x yang memenuhi (x2 + 2)2 - 5(x2 + 2 ) > 6 ialah .

08. Pada ABC diketahui cos(B+C) = Jika AC = 10 dan AB = 8, BC = ?

9 40

09.

lim
x ~

10 x

Xpedia Matematika,

14. ax2 + bx + c = 0, satu akarnya 4 kali yang lain. a, b, c memenuhi hubungan?

16.

x 4

x x

2 6

tidak punya invers,

Maka nilai x = ?

17.

a c

b d

dan

c a

d b

|A| = 4 |3P| = ?

18. x + y = 1, x3 + y3 = 19, maka x2 + y2 = ?

19.

adalah diameter lingkaran. AC = 13. Titik B pada AC sehingga AB = 9. D pada busur lingkaran sehingga BD AC , panjang BD = ?
AC

20. Dala lengkung parabola x - y = 0 dibuat sama sisi yang salah satu titik sudutnya terletak pada puncak parabola. Luas tersebut adalah?