Anda di halaman 1dari 18

RIDZUAN BIN AHMAD

JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPG KAMPUS TUANKU BAINUN

PENGALAMAN BELAJAR KANAK-KANAK

PENGALAMAN BELAJAR KANAK-KANAK


Pengalaman langsung (first hand

experience) Penglibatan aktif Kebebasan belajar mengikut gaya belajar,gaya berfikir, minat, masa dsb

BELAJAR MELALUI PENGALAMAN LANGSUNG ATAU SEBENAR


SERVICE LEARNING PERSONAL LEARNING PLAN INTERDICIPLINARY

COOPERATIVE LEARNING

STUDY TRAVEL

ONLINE & TECHNOLOGY

LEARNING THROUGH REAL EXPERIENCE

COURSES, SEMINARS, WORKSHOPS

INTERNSHIPS

RESTORATIVE JUSTICE

STUDENTS AS RESOURCE

EXCHANGES

ADVISORIES

PROJECT BASED

PRINSIP BELAJAR KANAK-KANAK


John Holt (1995) 1. Daya ingin tahu semula jadi 2. Belajar sesuatu dengan sendiri 3. Masa yang lama untuk berfikir 4. Menghayati nilai-nilai intrinsik dalam perkara yang dipelajari 5. Belajar paling baik melalui interaksi dengan orang lain dari pelbagai peringkat usia 6. Tidak takut untuk mencuba dan belajar paling baik melalui pengalaman langsung 7. Perlu masa mencukupi untuk bersama keluarga 8. Tekanan akan mengganggu pembelajaran

Senaraikan sifat kanak-kanak yang baik

Sifat kanak-kanak yang baik


Aktif ..proaktif Suka menyoal Ingin tahu Berani mencuba Tidak berasa jemu untuk melakukan sesuatu Kritis, kreatif & inovatif Suka bermain

TAKE 5 LAGI KA!

MAIN

Konsep Main
Main ialah suatu aktiviti yang melibatkan fizikal, emosi dan kognitif yang menyeronokkan. Pengalaman dialami sendiri secara langsung oleh individu Pengertian bermain menurut Piaget: Peluang untuk meluahkan idea, perasaan dan emosi Memperoleh ketenangan Menggunakan tenaga yang berlebihan Menyelesaikan pelbagai masalah Menyediakan diri untuk perkembangan ke alam remaja dan dewasa

Konsep Main
Konsep Main Main adalah proses di mana pembelajaran berlaku. Satu alat untuk belajar. Bermain terbahagi kepada 3 konsep: Main bebas Main terkawal Main terarah Main terarah:-Guru mengarahkan kepada

Main bebas: -Kanak-kanak ada bermacam-

macam pilihan barang -Memilih sendiri cara menggunakan barang tersebut. -Ada sedikit batasan.
Main terkawal:-Mengelaskan objek-objek yang besar dan kecil, guru yang berikan

objek untuk bermain yang boleh dikelaskan sebagai objek besar dan kecil.

Main terarah:-Guru mengarahkan kepada

murid-murid tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan sesuatu tugasan atau permainan -Guru melakukan dahulu, kemudian pelajar ikut.

Tujuan Bermain Belajar konsep Membentuk kemahiran sosial Membentuk kemahiran fizikal Menguasai situasi kehidupan harian Melatih proses-proses bahasa Membentuk kemahiran literasi Persediaan untuk kehidupan dan peranan alam dewasa. Menambah keyakinan diri.

Kepentingan Bermain Perkembangan Intelek. Dapat ketahui tahap keupayaan, kesediaan dan kecerdasan untuk belajar. Dapat mengetahui pelbagai kemahiran. Membantu murid-murid berfikir dengan lebih kreatif dan logik. Dapat maklumat tambahan. Mengembangkan potensi. Mendedahkan murid-murid tentang cara menyelesaikan masalah.

Perkembangan Sosioemosi. Berinteraksi dengan rakan, pelajar lain dan guru-guru Menyemai sifat tolong menolong dan ambil berat kepada orang lain Dapat mengetahui bahawa emosi seseorang mungkin berlainan pada situasi yang tertentu. Dapat mengetahui cara untuk mengawal emosi mengikut keadaan. Memupuk semangat berani untuk menonjolkan diri, yakin dan tidak malu untuk bersosial dengan orang lain.

Perkembangan Fizikal. Kesihatan dan keselamatan sebagai perkara utama. Dedahkan permainan dalaman(indoor game) dan

permaianan luaran(outdoor game). terpendam.

Diberi peluang untuk menyertai dan menunjuk bakat yang Dapat pengalaman dan pergerakan dalam permainan

dapat mencergaskan fizikal.