Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH KEBANGSAAN ST FRANCIS XAVIER (M)

PETI SURAT 24, 89007


KENINGAU. SABAH. TEL/ FAX : 087-331329 EMEL : srksfx@gmail.com

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOR KERAJAAN

MENTALITI KELAS PERTAMA TERAS KECEMERLANGAN ORGANISASI

PERKARA

MUKASURAT

a) KANDUNGAN

b) CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOK KERAJAAN . . . . . c) BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOK KERAJAAN . . . .

d) SENARAI BORANG

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOK KERAJAAN SK ST FRANCIS XAVIER (M) KENINGAU PENGERUSI PN HELENA EDIRIN GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI PN LEKU SIRO @ LONNIE GPK PENTADBIRAN

PEGAWAI ASET PN STEPHANY FRANCIS JOLUIS DG41 PEGAWAI PENERIMA PN ATANG TAKUN @ NOEME (PEJ) PN FAUZIAH JAUNI (PEJ) EN MELVIN EDWARD (ICT)

PENGURUS ASET PN JUAHATI BINTI AMAT PAP N4

PEMERIKSA PELUPUSAN HJH ROHANI CHUNG PN LEKU SIRO @LONNIE

PEGAWAI PEMVERIFIKASI PN CHONG SIEW FANG PN RAHMAH BT JAAFAR

PEGAWAI STOR/REKOD PN HAINI GUSMAN PAP N1

PEMERIKSA HARTA MODAL & INVENTORI PN CHONG SIEW FANG PN RAHMAH BT JAAFAR

SENARAI BORANG TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL 1 2 3 4

NO RUJ BORANG KEW.PA-1 KEW.PA-2 KEW.PA-3 KEW.PA-4

TAJUK BORANG BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH DAFTAR HARTA MODAL DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

PENGGUNAAN BORANG JABATAN PTJ BENDAHARI / AUDIT DALAM / / / Laporan Daripada SPA / / / Jab. Bendahari Sahaja / / / / / / / /

5 6 7 8

KEW.PA-5 KEW.PA-6 KEW.PA-7 KEW.PA-8

SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN 23 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL

9 10 11 12 13

KEW.PA-9 KEW.PA-10 KEW.PA-11 KEW.PA-12 KEW.PA-13

14

KEW.PA-14

BIL

NO RUJ BORANG

TAJUK BORANG

15

16 17

UKM/BEN/AST- BORANG PERMOHONAN FR01 PELUPUSAN ASET A. Peralatan Pejabat (Aset) B. Peralatan Pejabat/Perabot (Inventori) C. Peralatan Komputer (Aset) D. Peralatan Komputer (Inventori) E. Peralatan Alat Radas & Penyelidikan (Aset) F. Peralatan Alat Radas & Penyelidikan (Inventori) KEW.PA-15 SURAT LANTIKAN AHLI JKK TEKNIKAL PELUPUSAN KEW.PA-16 PERAKUAN PELUPUSAN (PEP)

PENGGUNAAN BORANG JABATAN PTJ BENDAHARI / AUDIT DALAM SAHAJA /

Jab. Bendahari Sahaja /

18 19 20 21 22 23 24 25

KEW.PA-17 KEW.PA-18 KEW.PA-19 KEW.PA-20 KEW.PA-21 KEW.PA-22 KEW.PA-23 KEW.PA-24

LAPORAN JKK TEKNIKAL PELUPUSAN SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH SENARAI ASET YANG DILELONG / /

/ / / / / / / /

26 27 28 29 30 31

KEW.PA-25 KEW.PA-26 KEW.PA-27 KEW.PA-27(A)

/ / / /

UKM/BEN/AST- BORANG ADUAN KEHILANGAN FR02 ASET KEW.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH

32 33 34 35

KEW.PA-29 KEW.PA-30 KEW.PA-31 KEW.PA-32

PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB

/ / / Jab. Bendahari Sahaja

PEKELILING YANG DIPATUHI 1 PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 5. TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KK/BKP/10/535/36 JLD.2 (15) PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 5. TAHUN 2009 TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN KK/BKP10/535/36-B (38)